Hà Tĩnh: Hơn 6.000 trường hợp được gia hạn nộp thuế năm 2021
(Baohatinh.vn) - Theo rà soát từ Cục Thuế Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 6.323 trường hợp được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.
7ed2x89a8xa7a1x8a95xcfe4x8e02xb410xf814xe2e4xX7x81c4xfb6ax94c2x909bx90b1xd779xX5xaa84xXax9142xcbc8xc2c5xX3xXcxe099xab9dxX1xec40xX3xX13xb379xX18xX3x8cbaxf69ex960fxX22xX22xX3xXex8d4bxbc2bxad11xX18xac52xX3xX1x9379xXbxX3x8c75xX28xX2exX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xbdd6xX18xX3xX18x86f8xXbxX3xXexX1xee67xcd8axX3xX18x8c2fxf066xX3x928exX22xX4bxX2xX0xbb70xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xc48bxXaxX12xXcxX1xX10x99aaxX3xX27xX14xX3xX7xX68xc0afxXexX3xXexa04axX3xcdcdxe040xX4xX3xXcxX1xX44xX45xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xf779xX3xXexX68xX14xX18xX3xXex865exX18xX1xX3xX4xc61axX3xX20xX21xf713xX4bxX96xX3xXexX27xX28xX29xX18xX2bxX3xX1xX2exXbxX3xX31xX28xX2exX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xf853xX14xX3xXexXdxb510xX18xX3xXexX1xX44xfeb4xX3xX31xe733xXexX3xX18xX48xX49xX3xX4bxX22xX4bxX2xX3xXexX1xX10xX68xX3xf6b0xX2bxX1xc18dxX3xX31xXddxX18xX1xX3xX7xd9c7xX3xf9c4xX4bxX50xX4bxX22xX4bxX2xX50xXdax8021x94dfxX75xa1daxX21xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf75axX68xX62xa2caxXaxX12xXdaxX2bxX1xXddxX3xX31xXddxX18xX1xX3xX7xXe5xX3xXe7xX4bxX50xX4bxX22xX4bxX2xX50xXdaxXf0xXf1xX75xXf3xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xXexX1xX29xXdxX3xX1xX3bxX18xX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xX2bxXdxX6fxX3xXexX27xXddxX3xX2bxXdxX6xX3xXexX48xX18xX2bxX85xX3xXexX1xX44xX45xX3xXexX1xX44xX3xX18xX1xcf8dxXbxX3xX62xX68xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxdfbaxXbxX85xX3xXexX1xX44xX45xX3xXexX1xX44xX3xX18xX1xX15cxXbxX3xX4xX6fxX3xX18xX1xbc62xX18xX3xXbbxX14xX3xXexXdxXc0xX18xX3xXexX1xX44xXc6xX3xX31xXc9xXexX3xXexX27xX68xX18xX2bxX3xX18xX48xX49xX3xX4bxX22xX4bxX2xX3xX31xX28xX2exX4xX3xX75xX1xec35xX18xX1xX3xXbxX1x815axX3x9082xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX4xX92xX3xX1xXdxX169xX44xX3xX5xda16xX4xX3xXexX73xX3xX18xX2bxX14xX107xX3xX2xae06xX50xf5f1xX50xX4bxX22xX4bxX2xX3xX18xX1xfc0axX49xX3xX1xb113xX3xXexX27xX2exX3xXexd41dxX3xX4xX1xa541xX4xX85xX3xX62xX68xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxX169xXbxX85xX3xX1xX3fxX3xX2bxXdxX6xX3xX31xfa66xX18xX1xX85xX3xX4xX6fxX3xX18xX1xX180xX18xX3xac51xXdxX18xX1xX3xX62xX68xX6xX18xX1xX3xX1b2xXddxX3xb503xX18xX1xX3xX1xX28x7ff5xX18xX2bxX3xX1b2xX225xXdxX3xX62xXddxX4xX1xX3xX1b2xX169xX18xX1xX3xX75xX68xXbbxXdxX62xXf1xX2xX1d0xX21xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX68xX62xX107xXaxX12xX0xXdxX49xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX10xX18xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxc3c5xXdxX62xXexX1xX1axX3xX20xX2xXe7xXbxa334x99b3xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1axX3xX1d2xX2xX22xXbxX27cxX27dxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX21xX1b2xX6xX68xX1xX6xXexXdxX18xX1xX21xXbbxX18xX50xX18xX10xX271xX7xX50xX4bxX2xX4bxXe7xX50xX2xX2xe4fcxX62xX4bxX22x9274xX4bxX2b5xXe7xX2b5xXexX1d0xX4bxX2b5xX2b1xX20xX5xX22xX21xd6b8xXbxX2bx9d12xX27xX9xX4bxX4bxX2b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX13xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX22xX22xX3xXexX27xX28xX29xX18xX2bxX3xX1xX2exXbxX3xX31xX28xX2exX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xX18xX48xX49xX3xX4bxX22xX4bxX2xXaxX3xX271xXdxX62xXexX1xX9xXaxX20xX2xXe7xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX1d2xX2xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxX68xX18xXaxX12xX75xf633xX18xX2bxX3xXexX107xX3xX75xXf3xX3x7fefxX6xX68xX3xcf02xX6xXdxX3xX31xX28xX2exX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xXexX1xX29xXdxX3xX1xX3bxX18xX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xXbbxX14xX3xXexXdxXc0xX18xX3xXexX1xX44xXc6xX3xX31xXc9xXexX3xX18xX48xX49xX3xX4bxX22xX4bxX2xX3xXexX1xX10xX68xX3xXdaxX2bxX1xXddxX3xX31xXddxX18xX1xX3xX7xXe5xX3xXe7xX4bxX50xX4bxX22xX4bxX2xX50xXdaxXf0xXf1xX75xXf3xX21xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX68xX62xX107xXaxX12xXdaxX2bxX6xX107xX3xX211xX1xXdxX3xXdaxX2bxX1xXddxX3xX31xXddxX18xX1xX3xX7xXe5xX3xXe7xX4bxX50xX4bxX22xX4bxX2xX50xXdaxXf0xXf1xX75xXf3xX3xX4xX92xX3xX1xXdxX169xX44xX3xX5xX1c4xX4xX85xX3xX75xX76xX4xX3xXexX1xX44xX45xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX31xf7daxX3xXexXdxX45xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX27xX14xX3xX7xX68xX6fxXexX3xX18xX2bxX28xX29xXdxX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xX31xX28xX2exX4xX3xXexX1xX76xX3xX1xX28xX225xX18xX2bxX3xX4xX1xX1aaxX18xX1xX3xX7xX6fxX4xX1xX21xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX68xX62xX107xXaxX12xXcxX1xX10xX68xX3xX7xXe5xX3xX5xXdxX169xX44xX3xX27xX14xX3xX7xX68xX6fxXexX85xX3xXexX68xX14xX18xX3xXexX8dxX18xX1xX3xX4xX92xX3xX20xX21xX96xX4bxX96xX3xX18xX2bxX28xX29xXdxX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xe11axX1b2xX6xX68xX3xX2bxebb0xX49xX1axX3xXexX1e6xX3xX4xX1xX1eaxX4xX85xX3xX62xX68xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxX169xXbxX85xX3xX1xX3fxX3xX2bxXdxX6xX3xX31xX204xX18xX1xX85xX3xX4xX6fxX3xX18xX1xX180xX18xX3xX211xXdxX18xX1xX3xX62xX68xX6xX18xX1xce48xX3xXexX1xX44xX3fxX4xX3xX31xXe5xXdxX3xXexX28xX2exX18xX2bxX3xX31xX28xX2exX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xXexX1xX29xXdxX3xX1xX3bxX18xX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xXbbxX14xX3xXexXdxXc0xX18xX3xXexX1xX44xXc6xX3xX31xXc9xXexX3xXbbxadc4xXdxX3xX7xXe5xX3xXexXdxXc0xX18xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xX211xX1xX68xX21fxX18xX2bxX3xX96xX2xX1d0xX85xX2b5xX3xXexb82cxX3xX31xX498xX18xX2bxX21xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX68xX62xX107xXaxX12xXf0xad83xX3xX18xX2bxX28xX29xXdxX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xXexXdxX45xXbxX3xX4xX15cxX18xX3xXbbxX515xXdxX3xX4xX1xX1aaxX18xX1xX3xX7xX6fxX4xX1xX85xX3xXexX1xX29xXdxX3xX2bxXdxX6xX18xX3xb1d9xX44xX6xX85xX3xX75xX76xX4xX3xXexX1xX44xX45xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX31xX408xX3xX31xaf2cxX107xX3xX49xX3bxX18xX1xX3xXexX44xX107xXc6xX18xX3xXexX27xX44xX107xXc0xX18xX85xX3xX4xX345xX18xX2bxX3xX211xX1xX6xXdxX3xXdaxX2bxX1xXddxX3xX31xXddxX18xX1xX3xX7xXe5xX3xXe7xX4bxX50xX4bxX22xX4bxX2xX50xXdaxXf0xXf1xX75xXf3xX3xXexX27xXc6xX18xX3xX4xX6fxX4xX3xXbxX1xX28xX1dxX18xX2bxX3xXexXdxX169xX18xX3xXexX1xX345xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xX31xX3bxXdxX3xX4xX1xb7e7xX18xX2bxX85xX3xX4xX1e6xX18xX2bxX3xXexX1xX345xX18xX2bxX3xXexXdxX18xX3xX31xXdxX169xX18xX3xXexebdexX3xX4xX1b0xX6xX3xX18xX2bxX14xX18xX1xX21xX3xXf0xX1dxX18xX3xXbbxXddxX3xX4x9298xX18xX2bxX3xXexX27xX1c4xX4xX3xXexXdxX45xXbxX3xX2bxX61bxXdxX3xXbbxX48xX18xX3xX1b2xX21fxX18xX3xX1xX28xX515xX18xX2bxX3xX62x9c06xX18xX85xX3xX49xX651xX44xX3xX1b2xXdxX553xX44xX85xX3xXexX29xX3xX211xX1xX6xXdxX3xX587xX44xX6xX3xX1xX3fxXbxX3xXexX1xX28xX3xX31xXdxX169xX18xX3xXexX61bxX3xX4xX1xX68xX3xX2xX22xX22xdc20xX3xX62xX68xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxX169xXbxX3xXexX27xXc6xX18xX3xX31xXddxX6xX3xX1b2xX14xX18xX21xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX68xX62xX107xXaxX12xX0xXdxX49xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX75xX10xX18xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxX271xXdxX62xXexX1xX1axX3xX20xX2xXe7xXbxX27cxX27dxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX1axX3xX1d2xX2xX22xXbxX27cxX27dxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX21xX1b2xX6xX68xX1xX6xXexXdxX18xX1xX21xXbbxX18xX50xX18xX10xX271xX7xX50xX4bxX2xX4bxXe7xX50xX2xX2xX2b1xX62xX4bxX22xX2b5xX96xX20xX96xX22xXexX2b1xX20xX2xX96xX2b5xX5xX22xX21xX2c3xXbxX2bxX2c6xX27xX9xX4bxX2xX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX13xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX22xX22xX3xXexX27xX28xX29xX18xX2bxX3xX1xX2exXbxX3xX31xX28xX2exX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xX18xX48xX49xX3xX4bxX22xX4bxX2xXaxX3xX271xXdxX62xXexX1xX9xXaxX20xX2xXe7xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX1d2xX2xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX6xXbxXexXdxX68xX18xXaxX12xX75xX76xX4xX3xXexX1xX44xX45xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX1dfxX3xXexX27xX2exX3xXbbxX14xX3xXexXdxX45xXbxX3xX18xX1xX15cxX18xX3xX2bxXdxXc9xX107xX3xX31xXc0xX3xX18xX2bxX1xXddxX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xXexX1xX10xX68xX3xXdaxX2bxX1xXddxX3xX31xXddxX18xX1xX3xX7xXe5xX3xXe7xX4bxX50xX4bxX22xX4bxX2xX50xXdaxXf0xXf1xX75xXf3xX3xX4xX1b0xX6xX3xX18xX2bxX28xX29xXdxX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX68xX62xX107xXaxX12xXcxX1aaxX18xX1xX3xX31xX45xX18xX3xX18xX2bxX14xX107xX3xX4bxX4bxX50xX20xX85xX3xX75xX76xX4xX3xXexX1xX44xX45xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX31xX408xX3xXexXdxX45xXbxX3xX18xX1xX15cxX18xX3xX4bxX20xX20xX3xX2bxXdxXc9xX107xX3xX31xXc0xX3xX18xX2bxX1xXddxX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xXbbxX14xX3xXexXdxXc0xX18xX3xXexX1xX44xXc6xX3xX31xXc9xXexX3xXbbxX515xXdxX3xX7xXe5xX3xXexXdxXc0xX18xX3xX31xXc0xX3xX18xX2bxX1xXddxX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xX96xXe7xX85xX96xX3xXexX536xX3xX31xX498xX18xX2bxX3xXexX1xX10xX68xX3xXdaxX2bxX1xXddxX3xX31xXddxX18xX1xX3xX7xXe5xX3xXe7xX4bxX50xX4bxX22xX4bxX2xX50xXdaxXf0xXf1xX75xXf3xX21xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX68xX62xX107xXaxX12xX75xX76xX4xX3xXexX1xX44xX45xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX68xX3xX1b2xXdxX45xXexX3xX31xX6xX18xX2bxX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX76xX4xX3xX18xX1xX15cxX18xX3xX2bxXdxXc9xX107xX3xX31xXc0xX3xX18xX2bxX1xXddxX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xX4xX1b0xX6xX3xX18xX2bxX28xX29xXdxX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xX31xX45xX18xX3xX1xX45xXexX3xX18xX2bxX14xX107xX3xX96xX22xX50xX2b1xX50xX4bxX22xX4bxX2xX21xX3xXcxX44xX107xX3xX211xX1xX345xX18xX2bxX3xX6fxXbxX3xX5xX1c4xX4xX3xXbbxXc0xX3xXexX1xX29xXdxX3xX2bxXdxX6xX18xX3xX18xX1xX28xX18xX2bxX3xX31xX553xX3xXexX27xX6fxX18xX1xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX92xXexX85xX3xX21fxX18xX1xX3xX1xX28xX225xX18xX2bxX3xX31xX45xX18xX3xX587xX44xX107xXc0xX18xX3xX5xX2exXdxX85xX3xX18xX2bxX28xX29xXdxX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xX18xXc6xX18xX3xX18xX2bxX1xXdxXc6xX18xX3xX4xX1eaxX44xX3xX211x8e1fxX3xX31xX553xX3xX18xX3fxXbxX3xX2bxXdxXc9xX107xX3xX31xXc0xX3xX18xX2bxX1xXddxX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xXexX27xX28xX515xX4xX3xXexX1xX29xXdxX3xX2bxXdxX6xX18xX3xX587xX44xX107xX3xX31xXddxX18xX1xX21xX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxXbbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX27xX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX27xX68xX18xX2bxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXc6xX18xX3xX587xX44xX6xX18xX1axX0xX50xX7xXexX27xX68xX18xX2bxX12xX0xX44xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf1xXexX1xX44xX49xX1b2xXf1xX6xX18xX62xXf1xX7xX6xXbxX68xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf0xXdxX553xX49xX3xXexXc6xX18xX3xX2xX22xX3xX62xX68xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxX169xXbxX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xX5xX515xX18xX3xX18xX1xXc9xXexX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX27xX10xb572xX9xXaxX50xX62xX6xX44xXf1xXexX44xX50xX62xXdxX10xX49xXf1xXexX10xX18xXf1xX2xX22xXf1xX62xX68xX6xX18xX1xXf1xX18xX2bxX1xXdxX10xXbxXf1xX18xX68xXbxXf1xXexX1xX44xX10xXf1xX5xX68xX18xXf1xX18xX1xX6xXexXf1xX1xX6xXf1xXexXdxX18xX1xX50xX4bxX2xX4bxX2b5xX22xX2b1xX21xX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX2bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX50xX49xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX4bxX22xX50xX18xX10xX271xX7xX50xX4bxX2xX4bxX4bxX50xX2xX22xX2b5xX62xX4bxX22xX1d0xX4bxX2b5xX96xXe7xXexX20xX1d2xX96xXe7xX5xX96xXf1xX2xX2xX22xX62xX2xX2xX1d2xXe7xX96xX22xX2b1xXexX2xX1d2xX2b1xX4bxX5xX2b1xXf1xX2xX21xX2c3xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX13xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX22xX22xX3xXexX27xX28xX29xX18xX2bxX3xX1xX2exXbxX3xX31xX28xX2exX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xX18xX48xX49xX3xX4bxX22xX4bxX2xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXbbxX12xX0xX7xXexX27xX68xX18xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf0xXdxX553xX49xX3xXexXc6xX18xX3xX2xX22xX3xX62xX68xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxX169xXbxX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xX5xX515xX18xX3xX18xX1xXc9xXexX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX27xX10xXa97xX9xXaxX50xX62xX6xX44xXf1xXexX44xX50xX62xXdxX10xX49xXf1xXexX10xX18xXf1xX2xX22xXf1xX62xX68xX6xX18xX1xXf1xX18xX2bxX1xXdxX10xXbxXf1xX18xX68xXbxXf1xXexX1xX44xX10xXf1xX5xX68xX18xXf1xX18xX1xX6xXexXf1xX1xX6xXf1xXexXdxX18xX1xX50xX4bxX2xX4bxX2b5xX22xX2b1xX21xX1xXexX49xXaxX12xXf0xXdxX553xX49xX3xXexXc6xX18xX3xX2xX22xX3xX62xX68xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxX169xXbxX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xX5xX515xX18xX3xX18xX1xXc9xXexX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX27xX68xX18xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXe7xX3xXexX1xX6fxX18xX2bxX3xX31x8cd8xX44xX3xX18xX48xX49xX3xX4bxX22xX4bxX2xX85xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX92xX3xX2xX22xX3xX62xX68xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxX169xXbxX3xX18xX3fxXbxX3xX1xX1dxX18xX3xX2xX21xX2xX1d0xX4bxX3xXexX536xX3xX31xX498xX18xX2bxX3xXbbxX14xX68xX3xX18xX2bxX180xX18xX3xX7xX6fxX4xX1xX3xX18xX1xX14xX3xX18xX28xX515xX4xX3xX492xXdaxX34fxXdaxXdaxX4d2xX85xX3xX4xX1xXdxX45xX49xX3xX1xX1dxX18xX3xX96xX20xX682xX3xXexX1e6xX18xX2bxX3xX7xXe5xX3xXexX1xX44xX3xX18xX2bxX180xX18xX3xX7xX6fxX4xX1xX3xX18xX3fxXdxX3xX31xXddxX6xX3xX4xX1b0xX6xX3xXexX68xX14xX18xX3xXexX8dxX18xX1xX21xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXbbxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1dfxX3xXexX27xX2exX3xX62xX68xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxX169xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbbxX28xX2exXexX3xX587xX44xX6xX3xX211xX1xX92xX3xX211xX1xX48xX18xX3xXexX1xX29xXdxX3xX75xX68xXbbxXdxX62xXf1xX2xX1d0xXaxX3xX1xX27xX10xXa97xX9xXaxX50xX62xX6xX44xXf1xXexX44xX50xX1xX68xXf1xXexX27xX68xXf1xX62xX68xX6xX18xX1xXf1xX18xX2bxX1xXdxX10xXbxXf1xX1xX6xXf1xXexXdxX18xX1xXf1xXbbxX44xX68xXexXf1xX587xX44xX6xXf1xX211xX1xX68xXf1xX211xX1xX6xX18xXf1xXexX1xX68xXdxXf1xX4xX68xXbbxXdxX62xXf1xX2xX1d0xX50xX4bxX2xX2xX2b1xX1d2xX1d2xX21xX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX2bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX50xX49xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX4bxX22xX50xX18xX10xX271xX7xX50xX4bxX2xX2xX1d0xX50xX2xX2xX2b1xX62xX1d2xX2xX22xX2xX1d0xX96xXe7xXexX2b1xX96xX96xX1d2xXe7xX5xX22xX21xX2c3xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX13xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX22xX22xX3xXexX27xX28xX29xX18xX2bxX3xX1xX2exXbxX3xX31xX28xX2exX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xX18xX48xX49xX3xX4bxX22xX4bxX2xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXbbxX12xX0xX7xXexX27xX68xX18xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1dfxX3xXexX27xX2exX3xX62xX68xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxX169xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbbxX28xX2exXexX3xX587xX44xX6xX3xX211xX1xX92xX3xX211xX1xX48xX18xX3xXexX1xX29xXdxX3xX75xX68xXbbxXdxX62xXf1xX2xX1d0xXaxX3xX1xX27xX10xXa97xX9xXaxX50xX62xX6xX44xXf1xXexX44xX50xX1xX68xXf1xXexX27xX68xXf1xX62xX68xX6xX18xX1xXf1xX18xX2bxX1xXdxX10xXbxXf1xX1xX6xXf1xXexXdxX18xX1xXf1xXbbxX44xX68xXexXf1xX587xX44xX6xXf1xX211xX1xX68xXf1xX211xX1xX6xX18xXf1xXexX1xX68xXdxXf1xX4xX68xXbbxXdxX62xXf1xX2xX1d0xX50xX4bxX2xX2xX2b1xX1d2xX1d2xX21xX1xXexX49xXaxX12xX13xX1dfxX3xXexX27xX2exX3xX62xX68xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxX169xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbbxX28xX2exXexX3xX587xX44xX6xX3xX211xX1xX92xX3xX211xX1xX48xX18xX3xXexX1xX29xXdxX3xX75xX68xXbbxXdxX62xXf1xX2xX1d0xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX27xX68xX18xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXcxX27xX68xX18xX2bxX3xX1b2xXe5xXdxX3xX4xX21fxX18xX1xX3xX62xXddxX4xX1xX3xX75xX68xXbbxXdxX62xXf1xX2xX1d0xX3xX62xXdxe18fxX18xX3xX1b2xXdxX45xX18xX3xXbxX1xX1eaxX4xX3xXexX3bxXbxX85xX3xX75xX76xX4xX3xXcxX1xX44xX45xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX31xX6xX18xX2bxX3xXexX1aaxX4xX1xX3xX4xX1c4xX4xX3xX1xX1dfxX3xXexX27xX2exX3xX62xX68xX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX1xXdxX169xXbxX3xX587xX44xX6xX3xX18xX1xXdxXc0xX44xX3xXbxX1xX28xX1dxX18xX2bxX3xXexX1xX1eaxX4xX85xX3xX2bxX92xXbxX3xXbxX1xXc66xX18xX3xXexX1xX44xX3xX18xX2bxX180xX18xX3xX7xX6fxX4xX1xX3xX1xX1dxX18xX3xX4bxX21xX20xX96xX1d0xX3xXexX536xX3xX31xX498xX18xX2bxX85xX3xX31xX3bxXexX3xXe7xX2xX682xX3xX62xX1c4xX3xXexX68xX6fxX18xX3xX18xX48xX49xX3xX4bxX22xX4bxX2xX21xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXbbxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXdaxX1xXdxXc0xX44xX3xX7xd067xX4xX3xXexX1xX44xX45xX3xX31xX28xX2exX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xXexX27xX68xX18xX2bxX3xX18xX48xX49xX3xX4bxX22xX4bxX2xXaxX3xX1xX27xX10xXa97xX9xXaxX50xX4xX68xX18xX2bxXf1xX18xX2bxX1xXdxX10xXbxX50xX1xX6xXf1xXexXdxX18xX1xXf1xX18xX1xXdxX10xX44xXf1xX7xX6xX4xXf1xXexX1xX44xX10xXf1xX62xX44xX68xX4xXf1xX2bxXdxX6xXf1xX1xX6xX18xXf1xXexX27xX68xX18xX2bxXf1xX18xX6xX49xXf1xX4bxX22xX4bxX2xX50xX4bxX2xX2xX4bxX1d2xX1d2xX21xX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX2bxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX50xX49xX10xX62xXdxX6xX50xX2xX4bxX22xX50xX18xX10xX271xX7xX50xX4bxX2xX2xX2b5xX50xX2xX2xX22xX62xX96xX2xX2xX96xX4bxX4bxX2b5xXexX1d2xX96xX2b1xX5xX1d0xXf1xXdxX49xX2bxXf1xX2xX2b5xX20xX1d2xX21xX2c3xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xX13xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xX22xX22xX3xXexX27xX28xX29xX18xX2bxX3xX1xX2exXbxX3xX31xX28xX2exX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xX18xX48xX49xX3xX4bxX22xX4bxX2xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXbbxX12xX0xX7xXexX27xX68xX18xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXdaxX1xXdxXc0xX44xX3xX7xX101bxX4xX3xXexX1xX44xX45xX3xX31xX28xX2exX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xXexX27xX68xX18xX2bxX3xX18xX48xX49xX3xX4bxX22xX4bxX2xXaxX3xX1xX27xX10xXa97xX9xXaxX50xX4xX68xX18xX2bxXf1xX18xX2bxX1xXdxX10xXbxX50xX1xX6xXf1xXexXdxX18xX1xXf1xX18xX1xXdxX10xX44xXf1xX7xX6xX4xXf1xXexX1xX44xX10xXf1xX62xX44xX68xX4xXf1xX2bxXdxX6xXf1xX1xX6xX18xXf1xXexX27xX68xX18xX2bxXf1xX18xX6xX49xXf1xX4bxX22xX4bxX2xX50xX4bxX2xX2xX4bxX1d2xX1d2xX21xX1xXexX49xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXdaxX1xXdxXc0xX44xX3xX7xX101bxX4xX3xXexX1xX44xX45xX3xX31xX28xX2exX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX1xX3bxX18xX3xXexX27xX68xX18xX2bxX3xX18xX48xX49xX3xX4bxX22xX4bxX2xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX27xX68xX18xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX75xX76xX4xX3xXcxX1xX44xX45xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX31xX6xX18xX2bxX3xX1xX28xX515xX18xX2bxX3xX62xX651xX18xX3xX18xX2bxX28xX29xXdxX3xX18xX3fxXbxX3xXexX1xX44xX45xX3xXexX27xXc6xX18xX3xX31xXddxX6xX3xX1b2xX14xX18xX3xXexX27xXdxX553xX18xX3xX211xX1xX6xXdxX3xX4xX6fxX4xX3xXexX1xX1b0xX3xXexX76xX4xX3xX31xX553xX3xX31xX28xX2exX4xX3xXexX1xX76xX3xX1xX28xX225xX18xX2bxX3xX4xX1xX1aaxX18xX1xX3xX7xX6fxX4xX1xX3xXexX1xX10xX68xX3xXdaxX2bxX1xXddxX3xX31xXddxX18xX1xX3xX7xXe5xX3xXe7xX4bxX50xX4bxX22xX4bxX2xX50xXdaxXf0xXf1xX75xXf3xX3xX492xXdaxX2bxX1xXddxX3xX31xXddxX18xX1xX3xXe7xX4bxX4d2xX21xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXbbxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX44xX5xX12xX0xX62xXdxXbbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX50xX62xXdxXbbxX12xX0xX50xX62xXdxXbbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc31xX44xXexX1xX68xX27xXaxX12xXf3xX1xX6xX18xX3xXcxX27xX180xX49xX0xX50xXbxX12
Phan Trâm