Sớm ngăn chặn tình trạng đỗ xe trên cầu Cửa Hội để chụp ảnh
(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, tình trạng người dân tự ý dừng, đậu xe trên cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh gây mất trật tự ATGT, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông.
f135x16a20x14724xfba0x1092ex15582x164ebx1307dx1381exX7x1608fx16c2fx10bf7x153d6x15ae3x16ee8xX5x139ddxXax133f4x13746x11687x101d0xX3x10d39x107a6x152f6xX17xX3xX4xX1x10da8xX17xX3xXex14ec5xX17xX1xX3xXex10ea7x14c02xX17xX18xX3x10b21x13aa1xX3x16366xX10xX3xXexX27x165a5xX17xX3xX4x14486x11561xX3x1223ex12435xX6xX3x10e8fx1577axXdxX3xX2cx145d0xX3xX4xX1xfb94xXbxX3x11329xX17xX1xX0x128f8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6x106daxXaxX12xXcxX1x10f87xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3x12cf8xX39xX6x1498bxX3xXexX22xX17xX1xX3xXexX27xX28xX17xX18xX3xX17xX18x139e3xX66xXdxX3xX61xfc92xX17xX3xXex14eeexX3x13572xX3xX61x16bb6xX17xX18xX71xX3xX2cx11ac7xX39xX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3x1092dxfe4cxX4xX3xX6exX39xX6xX3xX7x16f24xX17xX18xX3x149f6xX6xX15xX3xX17x12d22xXdxX3x12a38xX3xXex148cfxX17xX1xX3x12c13xX18xX1xf5ffxX3x170a0xX17xX3x104ecxf897xX3xX3fxXd0xX3xXcx14ad9xX17xX1xX3xX18xX85x1148bxX3xX15x1574exXexX3xXexX27xX94xXexX3xXexX89xX3xXccxXcx111ffxXcxX71xX3xXexXdx10577xX15xX3x13b3dxX17xX3xX17xX18xX39xXdcxX3xX4x12897xX3xX4xX6x146e7xX3xXcfxXf2xX3xXexX6xXdxX3xX17xX28xX17xX3xX18xXdxX6xX102xX3xXexX1xXb4xX17xX18x13a93xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14acbxX102xX61xXdcxXaxX12xX0xXdxX15xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX17xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXax15c64xXdxX61xXexX1x128a8xX3x114bdxXc0x1616fxXbxX2fx11fa7xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX150xX3x14e50x1434dx1004axXbxX2fxX157xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX119xXabxX6xX102xX1xX6xXexXdxX17xX1xX119xXcfxX17xX4fxX17xX10xX14bxX7xX4fxXc0xXc0xfeacxX2xX4fxX2xX161xXc0xX61xX161xX154xX152xX154xX186xX154xX154xXex109c2x15532xX2xX162xX161xX5xX154xX119x106f4xXbxX18x1708exX27xX9xX196xX154xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX17xX3xX4xX1xX1exX17xX3xXexX22xX17xX1xX3xXexX27xX28xX17xX18xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX2cxX44xX3xX4xX1xX48xXbxX3xX4bxX17xX1xXaxX3xX14bxXdxX61xXexX1xX9xXaxX152xXc0xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX161xX162xX163xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX102xX17xXaxX12xX3bxX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xXabxXacxX4xX3xX6exX39xX6xX3xX7xXb4xX17xX18xX3xXb8xX6xX15xX3xX17xXbdxXdxX3xXc0xX3xXexXc3xX17xX1xX3xXc7xX18xX1xXcaxX3xXccxX17xX3xXcfxXd0xX3xX3fxXd0xX3xXcxXd6xX17xX1xX119xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX102xX61xXdcxXaxX12xX129xX6xX17xX3xXccxXcxXecxXcxX3xXexXc3xX17xX1xX3xXcfxX8exX6xX3xX4x11ebexX3xX4xXb4xX17xX18xX3xXcfxX19xX17xX3xX18xX3cxXdxX3xX3bxX48xX4xX3x14160xX39xX4bxX17xX3xX5xX8bxX3xX2cxX80xX66xX17xX18xX3xXabxX40xX3x15a17xX2a3xX71xX3xX3bxXb4xX17xX18xX3xX6xX17xX3xXexXc3xX17xX1xX3xXcfxXd0xX3x103c0xX129xXc7x16360xX3xX1xX39xXdcxXcaxX17xX3xXc7xX18xX1xXdxX3x14b6dxX39xX85xX17xX3xXcfxXf2xX3xXcfxXdxXcaxX4xX3x15d3fxXdxX44xX15xX3xXexX27xX6xX71xX3xX2fxX3cxX3xX5xX8bxX3xXexX22xX17xX1xX3xXexX27xX28xX17xX18xX3xXcfxXdxX3xXbxX1xX28xX15xX3xXccxXcxXecxXcxX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX119xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX102xX61xXdcxXaxX12xX292xX39xX6xX3xX4xXb4xX17xX18xX3xXex15ec1xX4xX3xXexX1xX10xX102xX3xX61x109d7xXdxX71xX3xX17xXacxX15xX3xXexX1xXb4xX17xX18xX3xXexXdxX17xX71xX3xX129xX6xX17xX3xXccxXcxXecxXcxX3xXexXc3xX17xX1xX3xX17xX1xX94xX17xX3xXexX1xXdfxXdcxX150xX3xX1xXdxXcaxX17xX3xX17xX6xXdcxX71xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX71xX3xXabxXacxX4xX3xX6exX39xX6xX3xX7xXb4xX17xX18xX3xXb8xX6xX15xX3xX17xXbdxXdxX3xX1xX39xXdcxXcaxX17xX3xXc7xX18xX1xXdxX3xX2c7xX39xX85xX17xX3x10aa3xX3fxXd0xX3xXcxXd6xX17xX1x11e3fxX3xXcfxX14xXdxX3xXexX1x13c96xX3xX2fxfc5bxX3xX3bxX3cxX6xX3xXb8xf736xX3xX3a2xXc7xX18xX1xXcaxX3xXccxX17xX3aaxX71xX3xX2fxX4bxXdcxX3xX27xX6xX3xXexX22xX17xX1xX3xXexX27xX28xX17xX18xX3xX17xX1xXdxXf2xX39xX3xX17xX18xX80xX66xXdxX3xX61xX85xX17xX3xX2cxXdxXf2xX39xX3xX2d4xX1xXdxX44xX17xX3xXbxX1xX80xXfexX17xX18xX3xXexXdxXcaxX17xX3xX18xXdxX6xX102xX3xXexX1xXb4xX17xX18xX3xX2d4xX1xXdxX3xX5xX80xX39xX3xXexX1xXb4xX17xX18xX3xX6exX39xX6xX3xX4xX38xX39xX3xX2cxX3b5xX3xX61xX8exX17xX18xX71xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX2cxX44xX3xX1xX27fxX17xX18xX3xX15xX32cxXexX71xX3xX4xX1xX48xXbxX3xX1xX22xX17xX1xX71xX3xX4xX85xX39xX3xX4xX32cx1572exX71xX3xX18xX85xXdcxX3xX15xXdfxXexX3xXexX27xX94xXexX3xXexX89xX3xXccxXcxXecxXcxX71xX3xXexXdxXf2xX15xX3xXf5xX17xX3xX17xX18xX39xXdcxX3xX4xXfexX3xX2fxX4bxXdcxX3xX27xX6xX3xXcxXc7xXecxXcxX119xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX102xX61xXdcxXaxX12xX0xXdxX15xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX17xXexX10xX27xX3xX61xXexX1xX39xX15xXabxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX61xXexX1xX150xX3xX152xXc0xX154xXbxX2fxX157xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX150xX3xX161xX162xX163xXbxX2fxX157xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX119xXabxX6xX102xX1xX6xXexXdxX17xX1xX119xXcfxX17xX4fxX17xX10xX14bxX7xX4fxXc0xXc0xX186xX2xX4fxX2xX154xX196xX61xX161xX2xX154xX154xX154xXc0xX161xXexX2xX162xX195xX152xX5xX186x122c0xX2xX161xXc0xX61xX161xX154xX152xX154xX162xX162xX195xXexX195xX152xX196xX196xX2xX5xX154xX119xX19dxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX17xX3xX4xX1xX1exX17xX3xXexX22xX17xX1xX3xXexX27xX28xX17xX18xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX2cxX44xX3xX4xX1xX48xXbxX3xX4bxX17xX1xXaxX3xX14bxXdxX61xXexX1xX9xXaxX152xXc0xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX161xX162xX163xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX102xX17xXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2fxXexX516xX6xX5xXdxX18xX17xX150xX3xX19dxX39xX7xXexXdx159dcxXdcxX157xXaxX12x13e72xX44xX3xXexX8exX3xX2d4xX1xXdxX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX2cxX80x11083xX4xX3xX2cxX80xX6xX3xXcfxXd0xX102xX3xX7xX3cxX3xX61xX48xX17xX18xX3xX2cxX3b5xX3xX2fxX4bxXdcxX3xX27xX6xX3xXexX22xX17xX1xX3xXexX27xX28xX17xX18xX3xX17xX18xX80xX66xXdxX3xX61xX85xX17xX3xXexX89xX3xX8bxX3xX61xX8exX17xX18xX71xX3xX2cxX94xX39xX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX2cxX44xX3xX4xX1xX48xXbxX3xX4bxX17xX1xX71xX3xX18xX85xXdcxX3xX15xXdfxXexX3xXexX27xX94xXexX3xXexX89xX3xXccxXcxXecxXcxX119xX3xX0xX10xX15xX12x1254fxX17xX1xX3xXexX80xX3xX5xXdxXcaxX39xX0xX4fxX10xX15xX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX102xX61xXdcxXaxX12x11857xX44xX3xX2cxX4bxX15xX3xXabxX4bxX102xX3xXexX27xX94xXexX3xXexX89xX3xXccxXcxXecxXcxX71xX3xX17xX18xX19xX17xX3xX4xX1xX1exX17xX3xXcfxXd0xX3xXbxX1xX3bcxX17xX18xX3xXexX27xX32cxX17xX1xX3xX4xX32cxX4xX3xXcfxX48xX3xXcxXc7xXecxXcxX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX71xX3xX129xX6xX17xX3xXccxXcxXecxXcxX3xXexXc3xX17xX1xX3xX2cxXf2xX3xX17xX18xX1xX3b2xX3xX2b7xX129xXc7xX2baxX3xX1xX39xXdcxXcaxX17xX3xXc7xX18xX1xXdxX3xX2c7xX39xX85xX17xX3xXexX19xX17xX18xX3xX4xX80xX66xX17xX18xX3xX4xXb4xX17xX18xX3xXexX32cxX4xX3xXexX39xXdcxX34xX17xX3xXexX27xX39xXdcxXf2xX17xX71xX3xXbxX1x136f0xX3xXabxXdx156bdxX17xX3xX18xXdxX32cxX102xX3xX61xX48xX4xX3xX4xX1xX102xX3xX17xX18xX80xX66xXdxX3xX61xX85xX17xX3xXexX27xX34xX17xX3xX2cxX3b2xX6xX3xXabxXd0xX17xX3xX4xX32cxX4xX3xX6exX39xXdcxX3xX2cxX3b2xX17xX1xX3xX4xf38dxX6xX3xXbxX1xX32cxXbxX3xX5xX39xX94xXexX3xXcfxXf2xX3xX2cxX4bxX15xX3xXabxX4bxX102xX3xXexX27xX94xXexX3xXexX89xX3xXccxXcxXecxXcxX71xX3xXabxX4bxX102xX3xXcfxXcaxX3xX2d4xX716xXexX3xX4xXdfxX39xX3xX1xX28xX3xXexX38xX17xX18xX3xX18xXdxX6xX102xX3xXexX1xXb4xX17xX18xX71xX3xX1xXd0xX17xX1xX3xX5xX6xX17xX18xX3xXccxXcxXecxXcxX3xX2cxXbdxXdxX3xXcfxX14xXdxX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xXcfxXd0xX3xX4xX27fxX3xXabxXdxXcaxX17xX3xXbxX1xX32cxXbxX3xX17xX18xX19xX17xX3xX4xX1xX1exX17xX3xXexX22xX17xX1xX3xXexX27xX28xX17xX18xX3xX17xX18xX80xX66xXdxX3xX61xX85xX17xX3xX7xX3cxX3xX61xX48xX17xX18xX3xX15xX1exXexX3xX4xX38xX39xX71xX3xX1xXd0xX17xX1xX3xX5xX6xX17xX18xX3xXabxX4bxX102xX3xXcfxXcaxX3xX4xX38xX39xX3xX2cxX44xX3xXexX48xX3xXexX94xXbxX71xX3xX2cxX94xX39xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX10xX3xXexX27xX32cxXdxX3xXbxX1x16a30xXbxX459xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX102xX61xXdcxXaxX12xX3bxX48xX4xX3xX292xX39xX4bxX17xX3xX5xX8bxX3xX2cxX80xX66xX17xX18xX3xXabxX40xX3xX2a3xX2a3xX3xX4xX1xXc3xX3xX2cxX28xX102xX3xX5xX89xX4xX3xX5xX80xX5daxX17xX18xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX27xX6xX3xXcfxXd0xX3xX2cxXfexX17xX3xXcfxX3b2xX3xXexX27xX89xX4xX3xXexXdxX716xXbxX3xX2cxX80xX5daxX4xX3xX18xXdxX6xX102xX3xX6exX39xX4bxX17xX3xX5xX8bxX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xXexX19xX17xX18xX3xX4xX80xX66xX17xX18xX3xX4xXb4xX17xX18xX3xXexX32cxX4xX3xXexX39xXdcxX34xX17xX3xXexX27xX39xXdcxXf2xX17xX71xX3xX1xX80xX14xX17xX18xX3xX61x11bf7xX17xX3xX17xX18xX80xX66xXdxX3xX61xX85xX17xX3xX2d4xX1xXb4xX17xX18xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX10xX3xXexX27xX32cxXdxX3xXbxX1xX828xXbxX71xX3xXexX48xX3xXexX94xXbxX3xX4xX1xX48xXbxX3xX1xX22xX17xX1xX3xXcfxXd0xX3xXexX1xX89xX4xX3xX1xXdxXcaxX17xX3xX4xX32cxX4xX3xX1xXd0xX17xX1xX3xXcfxXdxX3xXcfxXdxX3xXbxX1xX28xX15xX3xX2d4xX1xX32cxX4xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xXcfxXd0xX3xXexX27xX102xX17xX18xX3xXbxX1xX28xX15xX3xXcfxXdxX3xX1xXd0xX17xX1xX3xX5xX6xX17xX18xX3xXccxXcxXecxXcxX3xX2cxXbdxXdxX3xXcfxX14xXdxX3xX4xX38xX39xX157xX3xX2d4xX3b2xXbxX3xXexX1xX66xXdxX3xXbxX1xX32cxXexX3xX1xXdxXcaxX17xX3xXcfxXd0xX3xXbxX1xXbdxXdxX3xX1xX5daxXbxX3xX5xX89xX4xX3xX5xX80xX5daxX17xX18xX3xX4xXb4xX17xX18xX3xX6xX17xX3xX2fxX3cxX3xX5xX8bxX3xX17xX18xX1xXdxX34xX15xX3xX4xX32cxX4xX3xX1xXd0xX17xX1xX3xXcfxXdxX3xXcfxXdxX3xXbxX1xX28xX15xX3xXexX1xX10xX102xX3xX6exX39xXdcxX3xX2cxX3b2xX17xX1xX3xX4xX74bxX6xX3xXbxX1xX32cxXbxX3xX5xX39xX94xXexX119xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX102xX61xXdcxXaxX12xX3bxXb4xX17xX18xX3xX6xX17xX3xXexXc3xX17xX1xX3xX4xX1xXc3xX3xX2cxX28xX102xX3xX3bxXb4xX17xX18xX3xX6xX17xX3xX1xX39xXdcxXcaxX17xX3xXc7xX18xX1xXdxX3xX2c7xX39xX85xX17xX3xXcfxXd0xX3xXbxX1xX3bcxX17xX18xX3xX4xX1x16d9dxX4xX3xX17xX19xX17xX18xX3xX5xXdxX34xX17xX3xX6exX39xX6xX17xX3xX15x11bfdxX3xX2cxX5daxXexX3xX4xX6xX102xX3xX2cxXdxX44xX15xX3xXexX39xX38xX17xX3xXexX27xX6xX71xX3xX2d4xXdxX44xX15xX3xX7xX102xX32cxXexX3xXcfxXd0xX3xX2fxX3cxX3xX5xX8bxX3xX17xX18xX1xXdxX34xX15xX3xXexX1xX10xX102xX3xX6exX39xXdcxX3xX2cxX3b2xX17xX1xX3xX4xX74bxX6xX3xXbxX1xX32cxXbxX3xX5xX39xX94xXexX3xX4xX32cxX4xX3xX1xXd0xX17xX1xX3xXcfxXdxX3xXcfxXdxX3xXbxX1xX28xX15xX3xXexX27xX94xXexX3xXexX89xX3xXccxXcxXecxXcxX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX157xX3xX6exX39xX32cxX3xXexX27xX22xX17xX1xX3xXexX39xX38xX17xX3xXexX27xX6xX71xX3xX2fxX3cxX3xX5xX8bxX3xX4xX38xX17xX3xXbxX1xXbdxXdxX3xX1xX5daxXbxX3xXcfxX14xXdxX3xX5xX89xX4xX3xX5xX80xX5daxX17xX18xX3xX4xX1xXa23xX4xX3xX17xX19xX17xX18xX3xXexXc3xX17xX1xX3xXc7xX18xX1xXcaxX3xXccxX17xX157xX3xXexX19xX17xX18xX3xX4xX80xX66xX17xX18xX3xXcfxXdxXcaxX4xX3xX2fxX3cxX3xXbxX1xX28xXexX3xX17xX18xX39xX40xXdxX3xXexX1xXb4xX17xX18xX3xX6exX39xX6xX3xX1xX22xX17xX1xX3xX4bxX17xX1xX3xX4xX74bxX6xX3xXexX712xX3xX4xX1xXa23xX4xX71xX3xX4xX32cxX3xX17xX1xX85xX17xX3xX4xX39xX17xX18xX3xX4xXdfxXbxX3xX2cxX44xX3xX2fxX3cxX3xX5xX8bxX3xX17xX18xX1xXdxX34xX15xX3xX4xX32cxX4xX3xXexX27xX80xX66xX17xX18xX3xX1xX5daxXbxX3xXcfxXdxX3xXbxX1xX28xX15xX3xXexX1xX10xX102xX3xX6exX39xXdcxX3xX2cxX3b2xX17xX1xX119xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX102xX61xXdcxXaxX12xX0xXdxX15xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3bxX10xX17xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX61xXexX1xX150xX3xX152xXc0xX154xXbxX2fxX157xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX150xX3xX161xX162xX163xXbxX2fxX157xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX119xXabxX6xX102xX1xX6xXexXdxX17xX1xX119xXcfxX17xX4fxX17xX10xX14bxX7xX4fxXc0xXc0xX186xX2xX4fxX2xX161xXc0xX61xX161xX154xX152xX154xXc0xX154xX152xXexX186xX161xX195xX2xX2xX5xX154xX119xX19dxXbxX18xX1a0xX27xX9xX195xX186xXc0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX17xX3xX4xX1xX1exX17xX3xXexX22xX17xX1xX3xXexX27xX28xX17xX18xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX2cxX44xX3xX4xX1xX48xXbxX3xX4bxX17xX1xXaxX3xX14bxXdxX61xXexX1xX9xXaxX152xXc0xX154xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX161xX162xX163xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX6xXbxXexXdxX102xX17xXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX2fxXexX516xX6xX5xXdxX18xX17xX150xX3xX19dxX39xX7xXexXdxX5bdxXdcxX157xXaxX12xX3bxXb4xX17xX18xX3xX6xX17xX3xXc7xX18xX1xXdxX3xX2c7xX39xX85xX17xX3xX5xX94xXbxX3xXabxXdxX34xX17xX3xXabxX4bxX17xX3xX5xXd0xX15xX3xXcfxXdxXcaxX4xX71xX3xXabxXdxX34xX17xX3xXabxX4bxX17xX3xXcfxXdxX3xXbxX1xX28xX15xX3xX1xXd0xX17xX1xX3xX4xX1x15c26xX17xX1xX3xXcfxXd0xX3xX27xX6xX3xX6exX39xXdcxX716xXexX3xX2cxX3b2xX17xX1xX3xX2fxX3cxX3xXbxX1xX28xXexX3xX2cxXbdxXdxX3xXcfxX14xXdxX3xXc0xX3xXexXd0xXdxX3xX2fxX716xX3xX5xXd0xX3xXcxX119xXcxX119xX5c2xX119xX3xXcfxXd0xX3x15aacxX119x169baxX119xXcxX119xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX102xX61xXdcxXaxX12xX3bxX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xXabxXacxX4xX3xX6exX39xX6xX3xX7xXb4xX17xX18xX3xXb8xX6xX15xX3xX17xXbdxXdxX3xXc0xX3xXexXc3xX17xX1xX3xXc7xX18xX1xXcaxX3xXccxX17xX3xXcfxXd0xX3xX3fxXd0xX3xXcxXd6xX17xX1xX3xX4xX27fxX3xXexX712xX17xX18xX3xX15xXa23xX4xX3xX2cxX38xX39xX3xXexX80xX3xX195xX161xX154xX3xXex1513cxX71xX3xX2cxX80xX5daxX4xX3xXexX1xXb4xX17xX18xX3xX2fxX10xX3xXcfxXd0xX102xX3xXexX1xX32cxX17xX18xX3xX186xX4fxXc0xX154xXc0xX2xX119xX3xX3bxX38xX39xX3xX4xX27fxX3xXexX712xX17xX18xX3xX4xX1xXdxXf2xX39xX3xX61xXd0xXdxX3xXexX39xXdcxX716xX17xX3xX1xXfexX17xX3xX161xX71xXc0xX3xX2d4xX15xX71xX3xXexX27xX102xX17xX18xX3xX2cxX27fxX3xXbxX1xX38xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX61xXd0xXdxX3xX1xXfexX17xX3xX2xX71xX163xX3xX2d4xX15xX71xX3xX4xX1xXdxXf2xX39xX3xX27xX40xX17xX18xX3xX4xX38xX39xX3xX17xX1xX3b2xXbxX3xX4xX1xXceaxX17xX1xX3xX2xX152xX71xX161xX15xX71xX3xX4xX38xX39xX3xX61xX8cfxX17xX3xX2xX196xX15xX119xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX102xX61xXdcxXaxX12xX5c2xX44xX3xXexX8exX3xX2d4xX1xXdxX3xXexX1xXb4xX17xX18xX3xX2fxX10xX3xX2cxX80xX6xX3xXcfxXd0xX102xX3xX7xX3cxX3xX61xX48xX17xX18xX71xX3xX27xXdfxXexX3xX17xX1xXdxXf2xX39xX3xX17xX18xX80xX66xXdxX3xX2cxX3b5xX3xX4xX27fxX3xX1xXd0xX17xX1xX3xXcfxXdxX3xX61xX8exX17xX18xX3xXb4xXexXb4xX71xX3xX2fxX10xX3xX15xX32cxXdcxX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX2cxX44xX3xX4xX1xX48xXbxX3xX4bxX17xX1xX71xX3xX18xX85xXdcxX3x136d5xX17xX3xXexXacxX4xX3xXcfxXd0xX3xX17xX18xX39xXdcxX3xX4xXfexX3xX4xX6xX102xX3xX2fxX4bxXdcxX3xX27xX6xX3xXcxXc7xXecxXcxX119xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xXabxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2fxX6xX17xX1xX17xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX18xX9xXaxX154xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX61xX61xXdxX17xX18xX9xXaxX161xXaxX12xX0xXexXabxX102xX61xXdcxX12xX0xXexX27xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX102xX61xXdcxXaxX12xXd25xXd0xX102xX3xX17xX18xXd0xXdcxX3xX186xX154xX4fxX163xX71xX3xX673xX40xXdxX3xX3bxX13xXecxXcxX3xX516xX3xXcxX27xX94xXexX3xXexX89xX3xX3bxXb4xX17xX18xX3xX6xX17xX3xX1xX39xXdcxXcaxX17xX3xXc7xX18xX1xXdxX3xX2c7xX39xX85xX17xX3xX2cxX3b5xX3xX2fxX3cxX3xXbxX1xX28xXexX3xXcfxXdxX3xXbxX1xX28xX15xX3xX1xXd0xX17xX1xX3xX4xX1xXceaxX17xX1xX3xX161xX3xXexX27xXdxXcaxX39xX3xX2cx12f2fxX17xX18xX3xX3a2xX15xX2dxXdxX3xX17xX18xX80xX66xXdxX3xXc0xX71xX161xX3xXexX27xXdxXcaxX39xX3xX2cxXf96xX17xX18xX3aaxX71xX3xXexX80xX14xX4xX3xX18xXdxXdfxXdcxX3xXbxX1xX828xXbxX3xX5xX32cxXdxX3xX2fxX10xX3xXc0xX3xXexX1xX32cxX17xX18xX3xX2cxXbdxXdxX3xXcfxX14xXdxX3xXc0xX3xXexXd0xXdxX3xX2fxX716xX3xX5xXd0xX3xXcxX119xXcxX119xX5c2xX3xX3a2xX13xXc7xX3xX2xX195xX196xXc0xX71xX3xXexX27x176f2xX3xXbxX1xX80xX66xX17xX18xX3xX3fxX80xX17xX18xX3xX2bax148e0xX17xX18xX71xX3xXcx12886xX3xXd25xXdxX17xX1xX71xX3xXc7xX18xX1xXcaxX3xXccxX17xX3aaxX3xXcfxXd0xX3xXd25xX119xXd27xX119xXcxX3xX3a2xX13xXc7xX3xX2xX195xX163xX186xX71xX3xXexX27xXffaxX3xX2fxX3b5xX3xX5c2xX1xX32cxX17xX1xX3xX3fxX5daxXbxX71xX3xX1xX39xXdcxXcaxX17xX3xXc7xX18xX1xXdxX3xXb8xX40xX4xX71xX3xXc7xX18xX1xXcaxX3xXccxX17xX3aaxX3xX2d4xX1xXdxX3xX4xX27fxX3xX1xXd0xX17xX1xX3xXcfxXdxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX2cxX44xX3xX4xX1xX48xXbxX3xX4bxX17xX1xX71xX3xX18xX85xXdcxX3xX15xXdfxXexX3xXccxXcxXecxXcxX119xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX27xX12xX0xX4fxXexXabxX102xX61xXdcxX12xX0xX4fxXexX6xXabxX5xX10xX12xX0xX61xXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX27xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX27xX102xX17xX18xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX34xX17xX3xX6exX39xX6xX17xX150xX0xX4fxX7xXexX27xX102xX17xX18xX12xX0xX39xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX516xXexX1xX39xX15xXabxX516xX6xX17xX61xX516xX7xX6xXbxX102xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX673xX2dxX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX48xXbxX3xX4bxX17xX1xX71xX3xXc0xX3xXexXd0xXdxX3xX2fxX716xX3xXabxX3b2xX3xX2fxX3cxX3xXbxX1xX28xXexX3xX161xX3xXexX27xXdxXcaxX39xX3xX2cxXf96xX17xX18xX71xX3xXexX80xX14xX4xX3xX18xXdxXdfxXdcxX3xX119xX119xX119xXaxX3xX1xX27xX10xX5bdxX9xXaxX4fxX6xX17xX516xX17xXdxX17xX1xX516xXexX27xX6xXexX516xXexX39xX4fxX61xX102xX516xX2fxX10xX516xXexX27xX10xX17xX516xX4xX6xX39xX516xX4xX39xX6xX516xX1xX102xXdxX516xX4xX1xX39xXbxX516xX6xX17xX1xX516xXc0xX516xXexX6xXdxX516xX2fxX10xX516xXabxXdxX516xX2fxX39xX516xXbxX1xX6xXexX516xX161xX516xXexX27xXdxX10xX39xX516xX61xX102xX17xX18xX516xXexX39xX102xX4xX516xX18xXdxX6xXdcxX516xXbxX1xX10xXbxX516xX5xX6xXdxX516xX2fxX10xX516xXc0xX516xXexX1xX6xX17xX18xX4fxXc0xX186xX161xX162xXc0xX2xX119xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX18xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX4fxX15xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXc0xX154xX4fxX17xX10xX14bxX7xX4fxXc0xXc0xX186xX154xX4fxX2xX186xX161xX61xX161xX2xX152xX186xX163xXc0xXc0xXexX152xX186xX196xX186xX2xX5xX154xX119xX19dxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX17xX3xX4xX1xX1exX17xX3xXexX22xX17xX1xX3xXexX27xX28xX17xX18xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX2cxX44xX3xX4xX1xX48xXbxX3xX4bxX17xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXcfxX12xX0xX7xXexX27xX102xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX673xX2dxX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX48xXbxX3xX4bxX17xX1xX71xX3xXc0xX3xXexXd0xXdxX3xX2fxX716xX3xXabxX3b2xX3xX2fxX3cxX3xXbxX1xX28xXexX3xX161xX3xXexX27xXdxXcaxX39xX3xX2cxXf96xX17xX18xX71xX3xXexX80xX14xX4xX3xX18xXdxXdfxXdcxX3xX119xX119xX119xXaxX3xX1xX27xX10xX5bdxX9xXaxX4fxX6xX17xX516xX17xXdxX17xX1xX516xXexX27xX6xXexX516xXexX39xX4fxX61xX102xX516xX2fxX10xX516xXexX27xX10xX17xX516xX4xX6xX39xX516xX4xX39xX6xX516xX1xX102xXdxX516xX4xX1xX39xXbxX516xX6xX17xX1xX516xXc0xX516xXexX6xXdxX516xX2fxX10xX516xXabxXdxX516xX2fxX39xX516xXbxX1xX6xXexX516xX161xX516xXexX27xXdxX10xX39xX516xX61xX102xX17xX18xX516xXexX39xX102xX4xX516xX18xXdxX6xXdcxX516xXbxX1xX10xXbxX516xX5xX6xXdxX516xX2fxX10xX516xXc0xX516xXexX1xX6xX17xX18xX4fxXc0xX186xX161xX162xXc0xX2xX119xX1xXexX15xXaxX12xX673xX2dxX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX4xX1xX48xXbxX3xX4bxX17xX1xX71xX3xXc0xX3xXexXd0xXdxX3xX2fxX716xX3xXabxX3b2xX3xX2fxX3cxX3xXbxX1xX28xXexX3xX161xX3xXexX27xXdxXcaxX39xX3xX2cxXf96xX17xX18xX71xX3xXexX80xX14xX4xX3xX18xXdxXdfxXdcxX3xX119xX119xX119xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX27xX102xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXd25xX14xXdxX3xXcfxXdxXcaxX4xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX71xX3xXc0xX3xX5xX32cxXdxX3xX2fxX10xX3xXb4xX3xXexXb4xX3xXexX27xXffaxX3xXexX28xXdxX3xXc7xX18xX1xXcaxX3xXccxX17xX3xXcfxX8exX6xX3xXabxX3b2xX3xX3bxXb4xX17xX18xX3xX6xX17xX3xX1xX39xXdcxXcaxX17xX3xXc7xX18xX1xXdxX3xX2c7xX39xX85xX17xX3xX3a2xX3fxXd0xX3xXcxXd6xX17xX1xX3aaxX3xX2fxX3cxX3xXbxX1xX28xXexX3xX161xX3xXexX27xXdxXcaxX39xX3xX2cxXf96xX17xX18xX119xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXcfxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc7xX1xXdxXf2xX39xX3xX17xX18xX80xX66xXdxX3xX1xXf96xX17xX3xX17xX1xXdxX34xX17xX3xX74bxX17xX18xX3xX1xX40xX3xXcfxXdxXcaxX4xX3xX61xX8exX17xX18xX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX17xX18xXacxX15xX3xX4xX4bxX17xX1xX71xX3xX4xX1xX48xXbxX3xX1xX22xX17xX1xXaxX3xX1xX27xX10xX5bdxX9xXaxX4fxXbxX1xX6xXbxX516xX5xX39xX6xXexX516xX61xX102xXdxX516xX7xX102xX17xX18xX4fxX17xX1xXdxX10xX39xX516xX17xX18xX39xX102xXdxX516xX1xX102xX17xX516xX17xX1xXdxX10xX17xX516xX39xX17xX18xX516xX1xX102xX516xXcfxXdxX10xX4xX516xX61xX39xX17xX18xX516xX2fxX10xX516xXexX27xX10xX17xX516xX4xX6xX39xX516xX4xX39xX6xX516xX1xX102xXdxX516xX17xX18xX6xX15xX516xX4xX6xX17xX1xX516xX4xX1xX39xXbxX516xX1xXdxX17xX1xX4fxXc0xX186xX161xXc0xXc0xX186xX119xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX18xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX4fxX15xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXc0xX154xX4fxX17xX10xX14bxX7xX4fxXc0xXc0xX186xX154xX4fxX2xXc0xX162xX61xX2xX2xX163xXc0xX152xX154xX196xXexX186xX152xX163xX196xX5xX162xX516xX2xX161xX2xX61xX154xX2xX154xX161xXc0xX2xX2xXexXc0xX186xX196xXc0xX162xX5xX154xX119xX19dxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX17xX3xX4xX1xX1exX17xX3xXexX22xX17xX1xX3xXexX27xX28xX17xX18xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX2cxX44xX3xX4xX1xX48xXbxX3xX4bxX17xX1xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXcfxX12xX0xX7xXexX27xX102xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc7xX1xXdxXf2xX39xX3xX17xX18xX80xX66xXdxX3xX1xXf96xX17xX3xX17xX1xXdxX34xX17xX3xX74bxX17xX18xX3xX1xX40xX3xXcfxXdxXcaxX4xX3xX61xX8exX17xX18xX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX17xX18xXacxX15xX3xX4xX4bxX17xX1xX71xX3xX4xX1xX48xXbxX3xX1xX22xX17xX1xXaxX3xX1xX27xX10xX5bdxX9xXaxX4fxXbxX1xX6xXbxX516xX5xX39xX6xXexX516xX61xX102xXdxX516xX7xX102xX17xX18xX4fxX17xX1xXdxX10xX39xX516xX17xX18xX39xX102xXdxX516xX1xX102xX17xX516xX17xX1xXdxX10xX17xX516xX39xX17xX18xX516xX1xX102xX516xXcfxXdxX10xX4xX516xX61xX39xX17xX18xX516xX2fxX10xX516xXexX27xX10xX17xX516xX4xX6xX39xX516xX4xX39xX6xX516xX1xX102xXdxX516xX17xX18xX6xX15xX516xX4xX6xX17xX1xX516xX4xX1xX39xXbxX516xX1xXdxX17xX1xX4fxXc0xX186xX161xXc0xXc0xX186xX119xX1xXexX15xXaxX12xXc7xX1xXdxXf2xX39xX3xX17xX18xX80xX66xXdxX3xX1xXf96xX17xX3xX17xX1xXdxX34xX17xX3xX74bxX17xX18xX3xX1xX40xX3xXcfxXdxXcaxX4xX3xX61xX8exX17xX18xX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX17xX18xXacxX15xX3xX4xX4bxX17xX1xX71xX3xX4xX1xX48xXbxX3xX1xX22xX17xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX27xX102xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX27xX102xX17xX18xX3xX2d4xX1xXdxX3xX2cxX6xX3xX7xXbdxX3xXabxX28xX17xX3xX2cxf138xX4xX3xXbxX1xX4bxX17xX3xX2cxXbdxXdxX3xXcfxXdxXcaxX4xX3xX61xX8exX17xX18xX71xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX10xX3xXexX27xX34xX17xX3xX4xX38xX39xX3xX3bxX3cxX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX17xXbdxXdxX3xX1xX39xXdcxXcaxX17xX3xXc7xX18xX1xXdxX3xX2c7xX39xX85xX17xX3xX3a2xX3fxXd0xX3xXcxXd6xX17xX1xX3aaxX3xXcfxX14xXdxX3xXexX1xX3b2xX3xX2fxX3b5xX3xX3bxX3cxX6xX3xXb8xX3bcxX3xX3a2xXc7xX18xX1xXcaxX3xXccxX17xX3aaxX3xX2cxX44xX3xX17xX18xXacxX15xX3xX4xX4bxX17xX1xX71xX3xX4xX1xX48xXbxX3xX1xX22xX17xX1xX71xX3xX15xX40xXexX3xX7xXbdxX3xX17xX18xX80xX66xXdxX3xXcfxX8cfxX17xX3xX1xXf96xX17xX3xX17xX1xXdxX34xX17xX3xX74bxX17xX18xX3xX1xX40xX3xX1xXd0xX17xX1xX3xX2cxX40xX17xX18xX3xX17xXd0xXdcxX71xX3xX4xX1xX102xX3xX27xfe12xX17xX18xX3x155c7xX4xX27fxX3xX18xX22xX3xX15xXd0xX3xX4xX19xX17xX18x12806xX119xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXcfxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX39xX5xX12xX0xX61xXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxXcfxX12xX0xX4fxX61xXdxXcfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXccxX39xXexX1xX102xX27xXaxX12xXcxX119xX292xX0xX4fxXbxX12
T.Q