Hàng trăm người kịp thời khống chế 2 điểm cháy rừng Hương Sơn
(Baohatinh.vn) - Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, 2 điểm cháy rừng ở tiểu khu 27 thuộc địa phận xã Sơn Hồng và Sơn Lĩnh (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã được khống chế kịp thời.
c50dxdb0dxcc8fx137aex10fd8xd4fbxdda3x10f56x104dexX7x12e7axf8c8xd890xd560x1160bxf2bexX5x12d9axXax11d63xcea0xe464xf0dcx1312axX3xXex10f20xc69bx1387exX3xX15xX16x141ccxe480xXdxX3xdb37x102d6xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX23xX1x13d01xX15xX16xX3xX4xX1xd109xX3xf7dexX3x10dbaxXdx13187xX1bxX3xX4xX1x10056xd64axX3xX19xf16bxX15xX16xX3xX13xX1fx11a79xX15xX16xX3x10d26xX49xX15xX0x125afxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x102d4xXaxX12xX4dxX6x12f3fxX3xX15xX1xXdxdf6axX68xX3xX16xXdxX20xX3xX15xe648xX3xX5x1175exX4xX3xX4xX1xe1a1xX6xX3xX4xX1xX3fxX40xf290xX3xX36xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX19xX43xX15xX16xX3x1122dxX3xXexXdxX3axX68xX3xX23xX1xX68xX3xX36xce89xX3xXexX1xX68x1021dxX4xX3xX38xX24xX6xX3xXbxX1xfcadxX15xX3xfab4xe997xX3xX4dxX49xX15xX3xX13xe5dcxX15xX16xX3x11507xX14xX3xX4dxX49xX15xX3x1424dx1373exX15xX1xX3x10071xX13xX1fxX49xX15xX16xX3xX4dxX49xX15xX3xf018xX3xX13xX14xX3xXcxXc8xX15xX1x10486xX3xX38xXb5xX3xX38xX1fx1127dxX4xX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX23xX24xXbxX3xXexX1xX20xXdx14116xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx111b1xc6bdxX63xX40xXaxX12xX0xXdxX1bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd338xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXax127e4xXdxX63xXexX1x125f7xX3x14470xX2xda5exXbxXb4xe47dxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX133xX3xfea9xX2xf24axXbxXb4xX13axXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX51xX51xXdxXfcxfadcxX6xX10dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfcxXc0xX15xX51xX15xX10xX12exX7xX51xX36xX146xX36xXa3xX51xX2xX144xX2xX63x113b9xX146xX135xX146xXa3xX144xX144xXexX36xfc69xe71axX36xXa3xX5xX146xXfcxfe87xXbxX16x10c88xX19xX9xX36xX175xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX36xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX19xX43xX15xX16xX3xX13xX1fxX49xX15xX16xX3xX4dxX49xX15xXaxX3xX12exXdxX63xXexX1xX9xXaxX135xX2xX137xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX144xX2xX146xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX6xXbxXexXdxX10dxX15xXaxX12xdd37xf2cbxX40xX3xX19xX6xX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX19xX43xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX15xX16xX84xX3xX15xd7caxX6xX3xXex13faaxXdxX3xXexXdxX3axX68xX3xX23xX1xX68xX3xX36xXa3xX3xX97xX3xXb4xXb5xX3xX4dxX49xX15xX3xXc7xXc8xX15xX1xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10dxX63xX40xXaxX12xfcb9xX14xX10dxX3xX5x12e4fxX4xX3xX2xX137xX1xX175xX146xXaxX3xX15xX16xX14xX40xX3xXa3xX51xXa3xX84xX3xX36xX3xX38xX3fxX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX4x11efexX15xX16xX3xX5xX25bxX4xX3xXbxX1xX3fxXexX3xX5x124c9xX6xX3xXexX224xXdxX3xX23xX1xX68xX3xX19xX43xX15xX16xX3xXexX19xXbcxX15xX16xX3xXexX78xX3xX15xX1xXdxd2c9xX15xX3xXexX1xX68xXa8xX4xX3xX38xX24xX6xX3xX15axX14xX15xX3xX36xX3xXb4xXb5xX3xX4dxX49xX15xX3xX13xXbcxX15xX16xX3xXc0xX14xX3xX4dxX49xX15xX3xXc7xXc8xX15xX1xX3xXccxX13xX1fxX49xX15xX16xX3xX4dxX49xX15xXe0xXfcxX3xe586xX16xX6xX40xX3xX7xX6xX68xX3xX23xX1xXdxX3xXbxX1xX3fxXexX3xX1xXdxc8dbxX15xX84xX3xX4xX1xead5xX15xX1xX3x105eexX68xX40xX6dxX15xX3xX4xX3fxX4xX3xX38xX24xX6xX3xXbxX1xX1fxX49xX15xX16xX3xX15axX3fxX10dxX3xX4xX3fxX10dxX3xXc0x11d4fxXdxX3xX4xX49xX3xX2fbxX68xX6xX15xX3xX4xX1xX220xX4xX3xX15xX1axX15xX16xX84xX3xX38xXbcxX15xX16xX3xXexX1xX20xXdxX3xX1xX68xX40xX3xX38xXa8xX15xX16xX3xX5xX78xX4xX3xX5xX1fxXe7xX15xX16xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX1xXe7xXbxX3xX38xX3axX3xX4xX1xX7dxX6xX3xX4xX1xX3fxX40xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10dxX63xX40xXaxX12xd391xX10dxX3xX36xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX4xX27bxX15xX16xX3xXb4xX68x1151axXexX3xX1xXdxX2f1xX15xX3xX1bxXa8xXexX3xX5xX25bxX4xX84xX3xX1xX49xX15xX3xX36xX146xX146xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX15axX6xX10dxX3xX16xXbcxX1bxX3xX5xX78xX4xX3xX5xX1fxXe7xX15xX16xX3xX23xXdxX3axX1bxX3xX5xc6a5xX1bxX84xX3xX4xe0e8xX15xX16xX3xX6xX15xX84xX3xX2fbxX68xX3c4xX15xX3xX38xXa8xXdxX84xX3xX63xX3c4xX15xX3xX2fbxX68xX3c4xX15xX3xXexX78xX3xXc0xX2f1xXfcxXfcxXfcxX3xXc0xX14xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX63xX3c4xX15xX3xX38xX24xX6xX3xXbxX1xX1fxX49xX15xX16xX3xXbxX1xX208xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX19xX6xX3xX38xX3axX3xX63xXb1xXbxX3xX5xX289xX6xX3xX4xX220xX68xX3xX19xX43xX15xX16xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10dxX63xX40xXaxX12xX0xXdxX1bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11fxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX12exXdxX63xXexX1xX133xX3xX135xX2xX137xXbxXb4xX13axX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX133xX3xX144xX2xX146xXbxXb4xX13axXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX133xX51xX51xXdxXfcxX15axX6xX10dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXfcxXc0xX15xX51xX15xX10xX12exX7xX51xX36xX146xX36xXa3xX51xX2xX144xX2xX63xX175xX146xX135xX2xX2xX175xXa3xXexX135xX146xXa3xX144xXa3xX5xX146xXfcxX185xXbxX16xX188xX19xX9xX135xX144xX135xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX36xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX19xX43xX15xX16xX3xX13xX1fxX49xX15xX16xX3xX4dxX49xX15xXaxX3xX12exXdxX63xXexX1xX9xXaxX135xX2xX137xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX144xX2xX146xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX6xXbxXexXdxX10dxX15xXaxX12x12077xX34xX15xX3xXexX1xX20xXdxX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX15xX14xX40xX84xX3xX15xX16xe72cxX15xX3xX5xX289xX6xX3xX4xX49xX3xX15axX208xX15xX3xX38xX1fxXe7xX4xX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10dxX63xX40xXaxX12xX4dxX6xX68xX3xX1xX49xX15xX3xX175xX3xX16xXdxX20xX3xX38xXbcxX15xX16xX3xX1xXbcxX84xX3xX36xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xXexX19xX2a5xX15xX3xX4xX49xX3xX15axX208xX15xX3xX38xX1fxXe7xX4xX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xXfcxX3xXcxX68xX40xX3xX15xX1xXdxX2a5xX15xX84xX3xX19xX43xX15xX16xX3xX15axX24xX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX4xX1xe61cxX3xX40xX34xX68xX3xX15xX220xX6xX84xX3xX16xXdxX6xX15xX16xX3xX4xX27bxX15xX16xX3xXc0xX319xXdxX3xXexX19xX20xXdxX3xX15x14310xX15xX16xX3xX15x135c2xX15xX16xX84xX3xX16xXdxX5f5xX3xX15xX6xX1bxX3xXexX1x104f7xXdxX3xX1bxX224xX15xX1xX3xX15xX2a5xX15xX3xX7xX6xX68xX3xX38xX5f5xX3xX15axX27bxX15xX16xX3xXbxX1xX3fxXexX3xXexX19xX97xX3xX5xX224xXdxX84xX3xX5xX6xX15xX3xX7xX6xX15xX16xX3xX23xX1xX68xX3xXc0xX78xX4xX3xX23xX1xX3fxX4xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10dxX63xX40xXaxX12x11c6cxX15xX16xX3xX2ddxX16xX68xX40x13f87xX15xX3xX256xX1axX15xX3xXcxX1xX14xX15xX1xX3xXd7xX3xX13xX224xXexX3xXexX19xX1fxX97xX15xX16xX3xX13xX224xXexX3x132a3xXdxX3axX1bxX3xX5xX3c4xX1bxX3xX13xX1fxX49xX15xX16xX3xX4dxX49xX15xX3xX4xX1xX10dxX3xX15axXdxX34xXexX84xX3xX38xX3axX3xXexXdxX34xXbxX3xXexc5d3xX4xX3xX4xX220xX68xX3xX19xX43xX15xX16xX84xX3xX15xX16xX6xX40xX3xXexX19xX10dxX15xX16xX3xX38xX2a5xX1bxX84xX3xX38xX49xX15xX3xXc0xX24xX3xX4xX27bxX15xX16xX3xXc0xX319xXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX5xX78xX4xX3xX5xX1fxXe7xX15xX16xX3xX4xX1xX220xX4xX3xX15xX1axX15xX16xX3xX23xX1xX3fxX4xX3xX1xX68xX40xX3xX38xXa8xX15xX16xX3xX16xd668xX15xX3xX2xX146xX146xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX5xX2a5xX15xX3xX19xX43xX15xX16xX3xX63xXb1xXbxX3xX5xX289xX6xXfcxX3xX377xX10dxX3xX38xX3fxX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX15xX16xX6xX40xX3xXexX19xX2a5xX15xX3xX38x11f64xX15xX1xX84xX3xXexX19xX20xXdxX3xXexX2exXdxX3xX23xX1xXdxX34xX15xX3xX5xX78xX4xX3xX5xX1fxXe7xX15xX16xX3xX4xX1xX7dxX6xX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX16xd27fxXbxX3xX19xX38dxXexX3xX15xX1xXdxX6dxX68xX3xX23xX1xX5f5xX3xX23xX1xX1axX15xXfcxX3xX11fxX1xX10dxX3xX38xX34xX15xX3xX19xX224xX15xX16xX3xX7xX3fxX15xX16xX3xX15xX16xX14xX40xX3xX17fxX51xXa3xX84xX3xX15xX16xX545xX15xX3xX5xX289xX6xX3xX1bxX319xXdxX3xX38xX1fxXe7xX4xX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX10dxX63xX40xXaxX12xX13xXdxX2f1xX15xX3xX4xX1xX1fxX6xX3xXexX1xX2exX15xX16xX3xX23xX2a5xX3xX38xX1fxXe7xX4xX3xX63xXdxX2f1xX15xX3xXexX2f7xX4xX1xX3xX19xX43xX15xX16xX3xX15axX24xX3xXexX1xXdxX2f1xXexX3xX1xX224xXdxX3xX63xX10dxX3xXc0xX6a1xX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX16xX3c4xX40xX3xX19xX6xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxXc0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX19xX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexX19xX10dxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX2a5xX15xX3xX2fbxX68xX6xX15xX133xX0xX51xX7xXexX19xX10dxX15xX16xX12xX0xX68xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXd7xXexX1xX68xX1bxX15axXd7xX6xX15xX63xXd7xX7xX6xXbxX10dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67bxX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX63xXb1xXbxX3xXexX5f0xXexX3xX38xX3fxX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xXexX224xXdxX3xX15xX25bxXdxX3xX2ddxX6xX1bxX3x13cc7xXdxX319xXdxXaxX3xX1xX19xX10x128bbxX9xXaxX51xX6xX15xXd7xX15xXdxX15xX1xXd7xXexX19xX6xXexXd7xXexX68xX51xX23xXdxXbxXd7xXexX1xX10dxXdxXd7xX63xX6xXbxXd7xXexX6xXexXd7xX63xX6xX1bxXd7xX4xX1xX6xX40xXd7xXexX6xXdxXd7xX15xX68xXdxXd7xX15xX6xX1bxXd7xX16xXdxX10dxXdxX51xX2xX17exX144xX17exX137xX2xXfcxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX51xX1bxX10xX63xXdxX6xX51xX2xX36xX146xX51xX15xX10xX12exX7xX51xX36xX146xX36xXa3xX51xX2xX36xX137xX63xX36xX2xX17fxX146xX17exX36xX17exXexX175xX135xX137xX17fxX144xX5xX146xXfcxX185xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX36xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX19xX43xX15xX16xX3xX13xX1fxX49xX15xX16xX3xX4dxX49xX15xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxXc0xX12xX0xX7xXexX19xX10dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67bxX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX63xXb1xXbxX3xXexX5f0xXexX3xX38xX3fxX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xXexX224xXdxX3xX15xX25bxXdxX3xX2ddxX6xX1bxX3xX88cxXdxX319xXdxXaxX3xX1xX19xX10xX895xX9xXaxX51xX6xX15xXd7xX15xXdxX15xX1xXd7xXexX19xX6xXexXd7xXexX68xX51xX23xXdxXbxXd7xXexX1xX10dxXdxXd7xX63xX6xXbxXd7xXexX6xXexXd7xX63xX6xX1bxXd7xX4xX1xX6xX40xXd7xXexX6xXdxXd7xX15xX68xXdxXd7xX15xX6xX1bxXd7xX16xXdxX10dxXdxX51xX2xX17exX144xX17exX137xX2xXfcxX1xXexX1bxXaxX12xX67bxX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX63xXb1xXbxX3xXexX5f0xXexX3xX38xX3fxX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xXexX224xXdxX3xX15xX25bxXdxX3xX2ddxX6xX1bxX3xX88cxXdxX319xXdxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX19xX10dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX530xX3fxX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX15axX27bxX15xX16xX3xXbxX1xX3fxXexX3xX23xX1xX68xX3xXc0xX78xX4xX3xX38xX6dxX15xX3xX11fxX3fxX3xX15xX25bxXdxX3xX2ddxX6xX1bxX3xX88cxXdxX319xXdxX84xX3xXexX1xX68xXa8xX4xX3xX38xX24xX6xX3xXbxX1xXb1xX15xX3xXb4xXb5xX3xX530xX72bxX15xX1xX3xX10cxX14xX15xX84xX3xX1xX68xX40xX2f1xX15xX3xXcxX1xX224xX4xX1xX3xX13xX14xX3xXccxX13xX14xX3xXcxXc8xX15xX1xXe0xX84xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX5f5xX15xX16xX3xX38xX1fxXe7xX4xX3xX10cxXa8xX3xX38xXa8xXdxX3xX10cxXdxX2a5xX15xX3xXbxX1x11e37xX15xX16xX3xX4xX27bxX15xX16xX3xX4xX1xX2f7xX15xX1xX3xX2fbxX68xX40xX6dxX15xX3xX38xX24xX6xX3xXbxX1xX1fxX49xX15xX16xX3xX23xX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX63xXb1xXbxX3xXexX5f0xXexXfcxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXc0xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67bxX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX19xX43xX15xX16xX3xX97xX3xXexXdxX3axX68xX3xX23xX1xX68xX3xX36xX36xX135xX84xX3xX13xX1fxX49xX15xX16xX3xX67bxX1xX2a5xXaxX3xX1xX19xX10xX895xX9xXaxX51xX6xX15xXd7xX15xXdxX15xX1xXd7xXexX19xX6xXexXd7xXexX68xX51xX23xXdxXbxXd7xXexX1xX10dxXdxXd7xX23xX1xX10dxX15xX16xXd7xX4xX1xX10xXd7xX4xX1xX6xX40xXd7xX19xX68xX15xX16xXd7xX10dxXd7xXexXdxX10xX68xXd7xX23xX1xX68xXd7xX36xX36xX135xXd7xX1xX68xX10dxX15xX16xXd7xX23xX1xX10xX51xX2xX17exX144xXa3xX175xX137xXfcxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX51xX1bxX10xX63xXdxX6xX51xX2xX36xX146xX51xX15xX10xX12exX7xX51xX36xX146xX36xX135xX51xX2xX36xX36xX63xX137xX2xX135xX146xX2xX175xX135xXexX17fxX135xX137xX17fxX144xX5xX146xXfcxX185xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX36xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX19xX43xX15xX16xX3xX13xX1fxX49xX15xX16xX3xX4dxX49xX15xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxXc0xX12xX0xX7xXexX19xX10dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67bxX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX19xX43xX15xX16xX3xX97xX3xXexXdxX3axX68xX3xX23xX1xX68xX3xX36xX36xX135xX84xX3xX13xX1fxX49xX15xX16xX3xX67bxX1xX2a5xXaxX3xX1xX19xX10xX895xX9xXaxX51xX6xX15xXd7xX15xXdxX15xX1xXd7xXexX19xX6xXexXd7xXexX68xX51xX23xXdxXbxXd7xXexX1xX10dxXdxXd7xX23xX1xX10dxX15xX16xXd7xX4xX1xX10xXd7xX4xX1xX6xX40xXd7xX19xX68xX15xX16xXd7xX10dxXd7xXexXdxX10xX68xXd7xX23xX1xX68xXd7xX36xX36xX135xXd7xX1xX68xX10dxX15xX16xXd7xX23xX1xX10xX51xX2xX17exX144xXa3xX175xX137xXfcxX1xXexX1bxXaxX12xX67bxX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX19xX43xX15xX16xX3xX97xX3xXexXdxX3axX68xX3xX23xX1xX68xX3xX36xX36xX135xX84xX3xX13xX1fxX49xX15xX16xX3xX67bxX1xX2a5xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX19xX10dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX88cxXdxX7dxX6xX3xXexX19xX1fxX6xX3xX175xX51xXa3xX84xX3xX16xX6f5xX15xX3xXa3xX146xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX5xX14xX3xX4xX3fxX15xX3xX15axXa8xX3xX23xXdxX3axX1bxX3xX5xX3c4xX1bxX84xX3xX4xX3c9xX15xX16xX3xX6xX15xX84xX3xX4xX3fxX15xX3xX15axXa8xX3xXb4xXb5xX3xX4xX27bxX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX63xX3c4xX15xX3xX38xX24xX6xX3xXbxX1xX1fxX49xX15xX16xX3xX38xXb5xX3xX23xX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX38xX3fxX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX15axX27bxX15xX16xX3xXbxX1xX3fxXexX3xXexX224xXdxX3xX23xX1xX10dxX208xX15xX1xX3xX175xX84xX3xXexXdxX3axX68xX3xX23xX1xX68xX3xX36xX36xX135xX3xXexX1xX68xXa8xX4xX3xXexX1xX3c9xX15xX3xXcxX3c4xX15xX3xXc7xXb1xXbxX84xX3xXb4xXb5xX3xXc7xXa8xX4xX3xef92xX2a5xX15xX84xX3xX13xX1fxX49xX15xX16xX3xX67bxX1xX2a5xX3xXccxX13xX14xX3xXcxXc8xX15xX1xXe0xXfcxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXc0xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67bxX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX38xX3fxX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX23xX1xX68xX3xXc0xX78xX4xX3xX15xX25bxXdxX3xX11fxX6xX10dxX3xX256xX545xX15xX16xX84xX3xXexX1xX24xX3xXb4xXb5xX3xX67bx1033axX3x10e3exX15xX1xXaxX3xX1xX19xX10xX895xX9xXaxX51xX6xX15xXd7xX15xXdxX15xX1xXd7xXexX19xX6xXexXd7xXexX68xX51xX23xXdxXbxXd7xXexX1xX10dxXdxXd7xX23xX1xX10dxX15xX16xXd7xX4xX1xX10xXd7xX63xX6xX1bxXd7xX4xX1xX6xX40xXd7xX23xX1xX68xXd7xXc0xX68xX4xXd7xX15xX68xXdxXd7xX4xX6xX10dxXd7xXc0xX10dxX15xX16xXd7xXexX1xXdxXd7xXb4xX6xXd7xX23xX40xXd7xX6xX15xX1xX51xX2xX17exX144xX135xX17exX175xXfcxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX16xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX51xX1bxX10xX63xXdxX6xX51xX2xX36xX146xX51xX15xX10xX12exX7xX51xX36xX146xX36xX135xX51xX2xX144xX135xX63xX144xX2xX17exX146xX36xX146xX146xXexXa3xX36xX144xX2xX175xX5xX146xXfcxX185xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1bxX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX36xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX19xX43xX15xX16xX3xX13xX1fxX49xX15xX16xX3xX4dxX49xX15xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxXc0xX12xX0xX7xXexX19xX10dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX67bxX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX38xX3fxX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX23xX1xX68xX3xXc0xX78xX4xX3xX15xX25bxXdxX3xX11fxX6xX10dxX3xX256xX545xX15xX16xX84xX3xXexX1xX24xX3xXb4xXb5xX3xX67bxXe47xX3xXe49xX15xX1xXaxX3xX1xX19xX10xX895xX9xXaxX51xX6xX15xXd7xX15xXdxX15xX1xXd7xXexX19xX6xXexXd7xXexX68xX51xX23xXdxXbxXd7xXexX1xX10dxXdxXd7xX23xX1xX10dxX15xX16xXd7xX4xX1xX10xXd7xX63xX6xX1bxXd7xX4xX1xX6xX40xXd7xX23xX1xX68xXd7xXc0xX68xX4xXd7xX15xX68xXdxXd7xX4xX6xX10dxXd7xXc0xX10dxX15xX16xXd7xXexX1xXdxXd7xXb4xX6xXd7xX23xX40xXd7xX6xX15xX1xX51xX2xX17exX144xX135xX17exX175xXfcxX1xXexX1bxXaxX12xX67bxX24xXbxX3xXexX1xX20xXdxX3xX23xX1xX2exX15xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX38xX3fxX1bxX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX23xX1xX68xX3xXc0xX78xX4xX3xX15xX25bxXdxX3xX11fxX6xX10dxX3xX256xX545xX15xX16xX84xX3xXexX1xX24xX3xXb4xXb5xX3xX67bxXe47xX3xXe49xX15xX1xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX19xX10dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX11fxX1xXdxX6dxX68xX3xX15xX6xX40xX84xX3xX38xXbcxX15xX16xX3xX4xf0e9xX3xXexX19xX2a5xX15xX3xX15xX25bxXdxX3xX11fxX6xX10dxX3xX256xX545xX15xX16xX84xX3xX16xXdxX3fxXbxX3xX19xX6xX15xX1xX3xX16xXdxX7dxX6xX3xXb4xXb5xX3xX67bxXe47xX3xX2ddxXdxX15xX1xX3xXc0xX14xX3xX67bxXe47xX3xXc7xXe7xXdxX3xXccxXcxX207xX3xX67bxXe47xX3xXe49xX15xX1xX3xXd7xX3xX13xX14xX3xXcxXc8xX15xX1xXe0xX3xX15axX38dxXexX3xX15xX16xX20xX3xX15axX2exX4xX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX63xX7dxX3xX63xXa8xXdxXfcxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxXc0xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX68xX5xX12xX0xX63xXdxXc0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX51xX63xXdxXc0xX12xX0xX51xX63xXdxXc0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe49xX68xXexX1xX10dxX19xXaxX12xX13xX7dxX68xX3xXcxX19xX68xX15xX16xX0xX51xXbxX12
Hữu Trung