Chiến dịch Hồ Chí Minh - mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử
Chiến dịch Hồ Chí Minh mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại của cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, để lại nhiều bài học có giá trị lý luận và thực tiễn.
8761xf8b3xfd65xf2aexe045xb986xb5b2xb351x8d73xX7xa5a3xd811xc11dx10a3axb688xfe6exX5x1066dxXax10a54xd54bxX1xXdx105dfx925axX3x9c21xcaa3xX4xX1xX3xe525xfb0cxX3xX13xX1x9cf5xX3x9a4bxXdxX17xX1xX3xa235xX3xff95xacfbxX4xX3xX7x9f97xX17xX3xX4xX1xcb6dxXdxX3xX5xb236xXdxX3xXexc146xX31xX17xa300xX3xX19xe218xX17xX41xX3xX4xX1x10d39xe313xX3xX5xX1axX4xX1xX3xX7x9825xX0xee23xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6xX19xXaxX12xX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3xX13xX1xX23xX3xX25xXdxX17xX1xX3xX2cxb01cxXdxX3xX2cxX82xXdxX3xa6dexXdxX3xb4a3xdcf1xX31xX3xX5xX1axX4xX1xX3xX7xX53x9930xX3xa779xX1xdc31xX17xX41xX3xX89xX1axX17xX1xX3xXex10881xX2cxX3xX8cxX36xX4xX3xX8cxafbexX3xX89x9268xXdxX3xX4xe8bbxX6xX3xX4xaf0axf93fxX4xX3xX99xX1xd7faxX17xX41xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX4xXb4xX6xX3xX17xX1xe5bfxX17xX3xX19xXcexX17xX3x9f13xXdx9bb7xXexX3xfe75xX6xX2cxX3xX4xX1xX2dxX17xX41xX3xX89xX16xX3xcaa7xXb8xX2dxX4xX3xX25xe1d2xX3x9d6axXcexX2cxX3xX5xe35fx10ddexX4xX97xX3xX89xfd8bxX3xX5xXb0xXdxX3xX17xX1xXdxfe30xXb8xX3xce20xX8dxXdxX3xX1xX3axX4xX3xX4xX36xX3xX41xXdxXbexX3xXexX3exX1axX3xX5xe093xX3xX5xXb8xc73axX17xX3xX8cxX8dxX3xXexX1xeaedxX4xX3xXexXdxb907xX17xea28xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb82dxX31xX19xX4bxXaxX12xX0xXdxX2cxX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXax9db5xXdxX19xXexX1xaa3exX3xX2xX2xc789xd7f7xXbxXefxac14xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX164xX3xX168xee68x10c43xX169xXbxXefxX16cxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX55xX55xXdxX12dxX106xX6xX31xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12dxX8cxX17xX55xX17xX10xX15fxX7xX55xX178xX178xX2x100b6xX55xX2xX169xe842xX19xX178xX2xX178xX178xX169x9e25xX177xXexX177xX169xX1a1xX19dxX5xX1a1xX2axXdxX17xbffbxX31xX41xX3exX6xXbxX1xXdxX4xX7xX2axX4xX1xXdxX10xX17xX2axX19xX12dxbbd0xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3xX13xX1xX23xX3xX25xXdxX17xX1xX3xX2axX3xX2cxX2dxX4xX3xX7xX31xX17xX3xX4xX1xX36xXdxX3xX5xX3axXdxX3xXexX3exX31xX17xX41xX3xX19xX44xX17xX41xX3xX4xX1xX4axX4bxX3xX5xX1axX4xX1xX3xX7xX53xXaxX3xX15fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX2xX2xX168xX169xXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX168xX177xX178xX169xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX31xX19xX4bxXaxX12xX0xXdxX2cxX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXexX1xXb8xX2cxX106xX3xX19xX1xXdxX19xX10xX3xXdxX13xX10xX17xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX15fxXdxX19xXexX1xX164xX3xa448xX178xX169xXbxXefxX16cxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX164xX3xX177xX168xX19dxXbxXefxX16cxXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX55xX55xXdxX12dxX106xX6xX31xX1xX6xXexXdxX17xX1xX12dxX8cxX17xX55xX17xX10xX15fxX7xX55xX178xX178xX2xX19dxX55xX2xX169xX1a1xX19xX178xX2xX178xX1a8xX169xX178xX178xXexX1a1xX19dxX19dxX169xX5xX168xX2axX178xX19dxX169xX168xX2xa868xX1xX6xX1a1xX1a8xX12dxX1c7xXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3xX13xX1xX23xX3xX25xXdxX17xX1xX3xX2axX3xX2cxX2dxX4xX3xX7xX31xX17xX3xX4xX1xX36xXdxX3xX5xX3axXdxX3xXexX3exX31xX17xX41xX3xX19xX44xX17xX41xX3xX4xX1xX4axX4bxX3xX5xX1axX4xX1xX3xX7xX53xXaxX3xX15fxXdxX19xXexX1xX9xXaxX276xX178xX169xXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX177xX168xX19dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX106xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXefxX6xX17xX1xX17xX1xX6xXexXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXaxX106xX6xX4xX99xX41xX3exX31xXb8xX17xX19xX2axX4xX31xX5xX31xX3exX164xX3x9b1exX1b4xX6xX19xX178xX4xX6xX16cxX3xX2cxX6xX3exX41xXdxX17xX2axX5xX10xX1b4xXexX164xX3xX6xXb8xXexX31xX16cxX3xX2cxX6xX3exX41xXdxX17xX2axX3exXdxX41xX1xXexX164xX3xX6xXb8xXexX31xX16cxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX41xX9xXaxX169xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX19xX19xXdxX17xX41xX9xXaxX177xXaxX12xX0xXexX106xX31xX19xX4bxX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX31xX19xX4bxXaxX12xXdaxX41xX8dxX4bxX3xX17xX8dxX4bxX3xX4xXbexX4xX1xX3xX89xXcexX4bxX3xX168xX19dxX3xX17xa00dxX2cxX97xX3xX17xX41xX8dxX4bxX3xX178xX1a1xX55xX168xX55xX2xX2c5xX19dxX177xX97xX3xX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3xX13xX1xX23xX3xX25xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX23xX17xX1xX3xXexX1xcfc1xX4xX3xX2cxf5c1xX3xX2cxX8dxX17xX12dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX31xX19xX4bxXaxX12xfa21xXcexX4bxX3xX5xX8dxX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xXe7xXb8xX4bxX16xXexX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX5xXf4xXf5xX4xX3xX5x10c03xX17xX3xX17xX1xcaf7xXexX3xX4xXb4xX6xX3xXe7xXb8xXcexX17xX3xX8cxX8dxX3xX19xXcexX17xX3xXexX6xX3xX89xXbexX17xX1xX3xX8cxX8dxX31xX3xXexX3exXb8xX17xX41xX3xXexXcexX2cxX3xX89xXa5xXb8xX3xX17xX82xX31xX3xX8cxX8dxX3xX5xX126xX4xX3xX5xXf4xXf5xX17xX41xX3xXe7xXb8xX6xX17xX3xXexX3exX3axX17xX41xX3xX17xX1xX470xXexX3xX4xXb4xX6xX3xX4xX1xX23xX17xX1xX3xXe7xXb8xX4bxX103xX17xX97xX3xXe7xXb8xXcexX17xX3xX89xXb9xXdxX3xXdaxX41xdc64xX4bxX3xX426xX3x10118xX8dxXdxX3xa813xX44xX17xX2axX4e3xXdxX6xX3xX441xX1axX17xX1xX3xX8cxX8dxX3xX4xXbexX4xX3xX8cxc878xX17xX41xX3xXbxX1xX4daxX3xX4xX11exX17xX97xX3xX99xX16xXexX3xXexX1xfa95xX4xX3xXexX1xc504xX17xX41xX3xX5xXf5xXdxX3xX4xXb8xXb9xX4xX3xX99xX1xXbexX17xX41xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX2dxX17xX41xX3xX25xXedxX97xX3xX4xX422xXb8xX3xX17xXf4xX46bxX4xX12dxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13dxX31xX19xX4bxXaxX12xX13xX1xXdxX16xX17xX3xXexX1xX510xX17xX41xX3xX4xXb4xX6xX3xX4xXb8xXb9xX4xX3xXcxa271xX17xX41xX3xXexXdxX16xX17xX3xX4xadfaxX17xX41xX3xX8cxX8dxX3xX17xX567xXdxX3xX19xX11exX4bxX3xX2cxX4f8xX6xX3xf2c7xXb8xXcexX17xX3xX2xX2c5xX19dxX177xX97xX3xX2cxX8dxX3xX89xde26xX17xX1xX3xX4xX6xX31xX3xX5xX8dxX3xX13xX1xXdxX16xX17xX3xX19xX1axX4xX1xX3xX1exX1fxX3xX13xX1xX23xX3xX25xXdxX17xX1xX3xX2cxX82xXdxX3xX2cxX82xXdxX3xX89xXdxX3xX8cxX8dxX31xX3xX5xX1axX4xX1xX3xX7xX53xX97xX3xX99xX1xX9bxX17xX41xX3xX89xX1axX17xX1xX3xXexXa5xX2cxX3xX8cxX36xX4xX3xX8cxXadxX3xX89xXb0xXdxX3xX4xXb4xX6xX3xX4xXb8xXb9xX4xX3xX99xX1xXbexX17xX41xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX4xXb4xX6xX3xX17xX1xXcexX17xX3xX19xXcexX17xX3xXd5xXdxXd7xXexX3xXdaxX6xX2cxX3xX4xX1xX2dxX17xX41xX3xX89xX16xX3xXe7xXb8xX2dxX4xX3xX25xXedxX3xXefxXcexX2cxX3xX5xXf4xXf5xX4xX97xX3xX89xXfaxX3xX5xXb0xXdxX3xX17xX1xXdxX103xXb8xX3xX106xX8dxXdxX3xX1xX3axX4xX3xX99xXdxX17xX1xX3xX17xX41xX1xXdxXd7xX2cxX3xX4xX36xX3xX41xXdxXbexX3xXexX3exX1axX3xX5xX11axX3xX5xXb8xX11exX17xX3xX8cxX8dxX3xXexX1xX126xX4xX3xXexXdxX12bxX17xX3xX7xXcexXb8xX3xX7xX510xX4xX12dxX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX19xX12xX0xX55xXexX3exX12xX0xX55xXexX106xX31xX19xX4bxX12xX0xX55xXexX6xX106xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dfxX31xXb8xX3exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xXcxXcxX584xXd5xXdaxX0xX55xXbxX12