Chính phủ ra nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...
1fcex23acxada9xd113x48cex5b6bxa530x7a93xb20bxX7x931fx49a5x369dx3513x688ex9534xX5x958bxXax1ff3x83b1xX1x7072x3a4exX1xX3xXbxX1x602fxX3x8ef8xX6xX3xX16x5c1dxX1x6289xX3x408ax77dex669ex5fb7xXexX3xc161xa551xX3x83aexc2a0xXdxX3x860fx3201xXdx2ab3xX3xX7x32abxXbxX3x24d4xX28xXbxX3xXexX2fxX3xX4xX1x6678xX4xX3xX1x536axX3xXexX1x5ee3xX16xX21xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1dxX23xX0x950bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9e6bxX10xX6x2dc7xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX2bxafe7xX6xX3x9a06xX6xX16xX3xX1x9aa2xX16xX1xX3xX16xX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xXexX1x2159xX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xa67bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX7xX4cxX3xX2x7841x6afexX9bx2d32xX5axXcx4143xX3xX16xX21xX82xX27xX3x9a54xd35fxX5axX2x2302xX5axXb7xXbbxX2x6083xX3xX4xX1bxX6xX3xX69x86e7xXdxX3xX16xX21xX1xX23xX3xX5xb855xX16xX3xXexX1xX44xX3xX7x24b1xX26xX3x852cxX6xX16xX3xX13xX1x33b0xXbxX3xX1xX82xX16xX1xX3xXcxX1dxX26xX16xX21xX3x4c9ax22cexX16xX21xX3x6351x42d5xX16xX21xX3x3944xX1x5bc3xX6xX3xbf24x4eaaxXffxX3xX32xXc7xXexX3xX7xX4cxX3xX2bxXe1xX16xX3xX2exX2cxX3xX2bxX2cxX3xXexXdxX28xXbxX3xXexab0cxX4xX3xX2exX2fxXdxX3xX32xX33xXdxX35xX3xX7xX38xXbxX3xX3bxX28xXbxX3xXexX2fxX3xX4xX1xX44xX4xX3xX7dxXc7xX3xX32xXd8xX27xX3xX4xX1bxX6xX3xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX16xX21xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1dxX23xX3xXexXdxX16xX1xX3xX21x229bxX16xX35xX3xX1x514cx72dbxXexX3xX2exXc7xX16xX21xX3xX1xXdxX48xX26xX3xX5xX93xX4xX35xX3xX1xXdxX48xX26xX3xX25xX26xXf5x3de1xX179xX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX15exX6cxX27xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX1dxX10x9ddcxX9xXaxX1xXexXexXbxX7x5c74xX5axX5axXdxX32xX21xX179xX2bxXdxX10xXexX16xX6xX32xXbxX5xX26xX7xX179xX2bxX16xX5axXex382axX1b6xXbbxX5axad2fxXbxX5xX15exX6xX6cxX10xX6cxX5axXdx568bxX1xX7xX6xX5axXb7xXbbxX2xXaax5851xXbbxXb7xX1cdxXbbxXc0xX5axXexXexX3bxX2bxX16xX1cdxX1xX15exXbxX13xa9a0xX179x69c4xXbxX21xXaxX12xX0xXdxX32xX21xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19fxX5axX5axXdxX179xX7dxX6xX15exX1xX6xXexXdxX16xX1xX179xX2bxX16xX5axX16xX10xa616xX7xX5axX2xXaaxXbbxX1b6xX5axXc0xXc0xX6cx25f2xX2xXb7xX212xXc0xXb7x40b0xXexX1b6xX218xX1b6xXaaxX5xXbbxX179xX1e0xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX1xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX1dxX6xX3xX16xX21xX1xXdxX3xX25xX26xX27xX10xXexX3xX2bxX10xX3xX6cxX15exXdxX3xX32xX15exXdxX3xX7xX6xXbxX3xX3bxX10xXbxX3xXexX15exX3xX4xX1xX26xX4xX3xX1xX10xX3xXexX1xX15exX16xX21xX3xX4xX1xXdxX16xX1xX3xXexX1dxXdxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX15exX16xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xX3bxXexXabxX6xX5xXdxX21xX16xX19fxX3xX1e0xX26xX7xXexXdxX197xX27xbd59xXaxX12xXcxX15exX82xX16xX3xX4xXf5xX16xX1xX3xXbxX1xXdx5adfxX16xX3xX1xX159xXbxX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXexX1xXefx6d69xX16xX21xX3xXf9x5c55xX3xXexX1xXd8xX16xX21xX3xX2xXb7xX3xX16x561cxX32xX3xXb7xXbbxX2xXc0xX179xX3x514exb081xX16xX1xX19fxX3xXcxX1xX4cxX16xX21xX3xX9bxX1xXe1xXexX5axXcxXcxXfex287fxX9bx692bxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX15exX6cxX27xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX2bxX7axX6xX3xX7dxX6xX16xX3xX1xX82xX16xX1xX3xX9bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX7xX4cxX3xX2xXbbxX5axX9bxXadxXabxX13xX1dexX3xX7dxX6xX16xX3xX1xX82xX16xX1xX3xX13xX1xXefxXf0xX16xX21xX3xXexX1dx742fxX16xX1xX3xX1xX82xX16xX1xX3xX2exXc7xX16xX21xX3xX4xX1bxX6xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xX9bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX7xX4cxX3xX2xXaaxXabxX9bxXadxX5axXcxXb0xX3xX16xX21xX82xX27xX3xXb7xXb8xX5axX2xXbbxX5axXb7xXbbxX2xXc0xX3xX4xX1bxX6xX3xX69xXc7xXdxX3xX16xX21xX1xX23xX3xX5xXd0xX16xX3xXexX1xX44xX3xX7xXd8xX26xX3xXdbxX6xX16xX3xX13xX1xXe1xXbxX3xX1xX82xX16xX1xX3xXcxX1dxX26xX16xX21xX3xXefxXf0xX16xX21xX3xXf4xXf5xX16xX21xX3xXf9xX1xXfbxX6xX3xXfexXffxXffxX3xX32xXc7xXexX3xX7xX4cxX3xX2bxXe1xX16xX3xX2exX2cxX3xX2bxX2cxX3xXexXdxX28xXbxX3xXexX119xX4xX3xX2exX2fxXdxX3xX32xX33xXdxX35xX3xX7xX38xXbxX3xX3bxX28xXbxX3xXexX2fxX3xX4xX1xX44xX4xX3xX7dxXc7xX3xX32xXd8xX27xX3xX4xX1bxX6xX3xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX16xX21xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1dxX23xX3xXexXdxX16xX1xX3xX21xX159xX16xX35xX3xX1xX15exX15fxXexX3xX2exXc7xX16xX21xX3xX1xXdxX48xX26xX3xX5xX93xX4xX35xX3xX1xXdxX48xX26xX3xX25xX26xXf5xX2aaxX3xa1ffxX28xX3xX1xX15exX15fxX4xX1xX3xX7xX4cxX3xXbbxXc0xXabxX45axX69xX5axXcxXb0xX3xX16xX21xX82xX27xX3xXb7xXc0xX5axX2xX2xX5axXb7xXbbxX2xXc0xX3xX4xX1bxX6xX3xXdbxXc7xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1dxX23xX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xX9bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX7xX4cxX3xX2xXaaxXabxX9bxXadxX5axXcxXb0xX2aaxX3xX9bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX7xX4cxX3xXb8xX1b6xX5axXb7xXbbxX2xXc0xX5axXadxX69xX2xX218xX3xX16xX21xX82xX27xX3xXb7xX218xX5axX2xX2xX5axXb7xXbbxX2xXc0xX3xX4xX1bxX6xX3xXadxX26xX4cxX4xX3xX1xXc7xXdxX3xX2bxX2cxX3xXexXdxX28xXbxX3xXexX119xX4xX3xX4xXf5xXdxX3xX4xXd8xX4xX1xX3xX7dxXc7xX3xX32xXd8xX27xX3xX1xX82xX16xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX16xX1xX82xX3xX16xXefxX33xX4xX3xXexXdxX16xX1xX3xX21xX159xX16xX35xX3xX1xX15exX15fxXexX3xX2exXc7xX16xX21xX3xX1xXdxX48xX26xX3xX5xX93xX4xX35xX3xX1xXdxX48xX26xX3xX25xX26xXf5xX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX15exX6cxX27xXaxX12xXdbxX6xX16xX3xX1xX82xX16xX1xX3xXf9x77b2xX32xX3xXexX1xX10xX15exX3xX9bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX16xX82xX27xX3xX13xX1xXefxXf0xX16xX21xX3xXexX1dxX354xX16xX1xX3xX1xX82xX16xX1xX3xX2exXc7xX16xX21xX3xX4xX1bxX6xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xX9bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX7xX4cxX3xX2xXaaxXabxX9bxXadxX5axXcxXb0xX3xX16xX21xX82xX27xX3xXb7xXb8xX5axX2xXbbxX5axXb7xXbbxX2xXc0xX3xX4xX1bxX6xX3xX69xXc7xXdxX3xX16xX21xX1xX23xX3xX5xXd0xX16xX3xXexX1xX44xX3xX7xXd8xX26xX3xXdbxX6xX16xX3xX13xX1xXe1xXbxX3xX1xX82xX16xX1xX3xXcxX1dxX26xX16xX21xX3xXefxXf0xX16xX21xX3xXf4xXf5xX16xX21xX3xXf9xX1xXfbxX6xX3xXfexXffxXffxX3xX32xXc7xXexX3xX7xX4cxX3xX2bxXe1xX16xX3xX2exX2cxX3xX2bxX2cxX3xXexXdxX28xXbxX3xXexX119xX4xX3xX2exX2fxXdxX3xX32xX33xXdxX35xX3xX7xX38xXbxX3xX3bxX28xXbxX3xXexX2fxX3xX4xX1xX44xX4xX3xX7dxXc7xX3xX32xXd8xX27xX3xX4xX1bxX6xX3xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX16xX21xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1dxX23xX3xXexXdxX16xX1xX3xX21xX159xX16xX35xX3xX1xX15exX15fxXexX3xX2exXc7xX16xX21xX3xX1xXdxX48xX26xX3xX5xX93xX4xX35xX3xX1xXdxX48xX26xX3xX25xX26xXf5xX2aaxX3xX45axX28xX3xX1xX15exX15fxX4xX1xX3xX7xX4cxX3xXbbxXc0xXabxX45axX69xX5axXcxXb0xX3xX16xX21xX82xX27xX3xXb7xXc0xX5axX2xX2xX5axXb7xXbbxX2xXc0xX3xX4xX1bxX6xX3xXdbxXc7xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1dxX23xX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xX9bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX7xX4cxX3xX2xXaaxXabxX9bxXadxX5axXcxXb0xX2aaxX3xX9bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX7xX4cxX3xXb8xX1b6xX5axXb7xXbbxX2xXc0xX5axXadxX69xX2xX218xX3xX16xX21xX82xX27xX3xXb7xX218xX5axX2xX2xX5axXb7xXbbxX2xXc0xX3xX4xX1bxX6xX3xXadxX26xX4cxX4xX3xX1xXc7xXdxX3xX2bxX2cxX3xXexXdxX28xXbxX3xXexX119xX4xX3xX4xXf5xXdxX3xX4xXd8xX4xX1xX3xX7dxXc7xX3xX32xXd8xX27xX3xX1xX82xX16xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xX16xX1xX82xX3xX16xXefxX33xX4xX3xXexXdxX16xX1xX3xX21xX159xX16xX35xX3xX1xX15exX15fxXexX3xX2exXc7xX16xX21xX3xX1xXdxX48xX26xX3xX5xX93xX4xX35xX3xX1xXdxX48xX26xX3xX25xX26xXf5xX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX15exX6cxX27xXaxX12xXcxX1xX10xX15exX3xX4xX1xXefxXf0xX16xX21xX3xXexX1dxX354xX16xX1xX35xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX27xX2baxX26xX3xX4xXd0xX26xX3xXexX1dxX15exX16xX21xX3xX25xX26xc633xX3xXffxX5axXb7xXbbxX2xXaaxX35xX3xXdbxXc7xX3xXexX1dxXefx333cxX16xX21xX35xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1dxXefxX7bfxX16xX21xX3xX4xXf0xX3xX25xX26xX6xX16xX3xX16xX21xX6xX16xX21xX3xX7dxXc7xX35xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1dxXefxX7bfxX16xX21xX3xX4xXf0xX3xX25xX26xX6xX16xX3xXexX1xX26xXc7xX4xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX35xX3xX13xX1xX1bxX3xXexX23xX4xX1xX3x29d6xX27xX3xX7dxX6xX16xX3xX16xX1x8f05xX16xX3xX6cxX817xX16xX3xXex9977xX16xX1xX35xX3xXexX1xX82xX16xX1xX3xXbxX1xX4cxX3xXexX1dxX93xX4xX3xXexX1xX26xXc7xX4xX3xXcxX1dxX26xX16xX21xX3xXefxXf0xX16xX21xX3xXexX1xX10xX15exX3xX4xX1xX44xX4xX3xX16xX2dfxX16xX21xX35xX3xX16xX1xXdxX48xX32xX3xX2bxX119xX3xX2exXefxcc07xX4xX3xX21xXdxX6xX15exX3xX3bxX817xX27xX3xX6cxX93xX16xX21xX3xX2bxX82xX3xX7dxX6xX16xX3xX1xX82xX16xX1xX3xX45axX28xX3xX1xX15exX15fxX4xX1xX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xX9bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX7xX4cxX3xX2xXaaxXabxX9bxXadxX5axXcxXb0xX35xX3xX45axX28xX3xX1xX15exX15fxX4xX1xX3xX7xX4cxX3xXbbxXc0xXabxX45axX69xX5axXcxXb0xX35xX3xX9bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX7xX4cxX3xXb8xX1b6xX5axXb7xXbbxX2xXc0xX5axXadxX69xX2xX218xX3xX2bxX82xX3xX9bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX16xX82xX27xX3xX4xX1bxX6xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xX9bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX7xX4cxX3xX2x2ec7xXabxX9bxXadxX5axXcxXb0xX3xX16xX21xX82xX27xX3xXb7xXb8xX5axX2xXbbxX5axXb7xXbbxX2xXc0xX3xX4xX1bxX6xX3xX69xXc7xXdxX3xX16xX21xX1xX23xX3xXcxX1dxX26xX16xX21xX3xXefxXf0xX16xX21xX3xX1b6xX3xXf9xX1xXfbxX6xX3xXfexXffxXffxX3xX2bxX2cxX3xXexXdxX28xXbxX3xXexX119xX4xX3xX2exX2fxXdxX3xX32xX33xXdxX3xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX16xX21xX3xXexX2fxX3xX4xX1xX44xX4xX3xX2bxX82xX3xX25xX26xXf5xX16xX3xX5xX7afxX35xX3xX16xX817xX16xX21xX3xX4xX6xX15exX3xX4xX1xXe1xXexX3xX5xXefxX85fxX16xX21xX35xX3xX1xXdxX48xX26xX3xX25xX26xXf5xX3xX1xX15exX15fxXexX3xX2exXc7xX16xX21xX3xX4xX1bxX6xX3xX4xXd8xX4xX3xX2exXf0xX16xX3xX2bxX23xX3xX7xX93xX3xX16xX21xX1xXdxX48xXbxX3xX4xc47bxX16xX21xX3xX5xd4b6xXbxX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX15exX6cxX27xXaxX12xXdbxXc7xX3xXcxXefxX3xXbxX1xXd8xXbxX3xX4xX1xX1bxX3xXexX1dxX354xX35xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX1xX85fxXbxX3xX2bxX33xXdxX3xX4xXd8xX4xX3xX4xXf0xX3xX25xX26xX6xX16xX3xX5xXdxX2baxX16xX3xX25xX26xX6xX16xX3xX3bxX817xX27xX3xX6cxX93xX16xX21xX35xX3xX2exX2cxX3xX3bxX26xXe1xXexX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX7dxXd8xX15exX3xX4xXd8xX15exX3xXadxX26xX4cxX4xX3xX1xXc7xXdxX3xX13xX1xXefxXf0xX16xX21xX3xXexX1dxX354xX16xX1xX3xX3bxX817xX27xX3xX6cxX93xX16xX21xX3xccdcxX26xX9c4xXexX35xX3xX1dexX1xXd8xXbxX3xX5xX48xX16xX1xX3xX7dxX2fxX3xX7xX26xX16xX21xX3xX16xX2dfxX32xX3xXb7xXbbxX2xXaaxX35xX3xX16xX2dfxX32xX3xXb7xXbbxX2xX911xX3xX2bxX82xX3xX4xXd8xX4xX3xX16xX2dfxX32xX3xXexXdxX28xXbxX3xXexX1xX10xX15exX35xX3xXexX1dxX15exX16xX21xX3xX2exXfbxX3xX5xXefxX26xX3xX7afxX3xX4xXd8xX4xX3xX5xX26xX9c4xXexX35xX3xXbxX1xXd8xXbxX3xX5xX48xX16xX1xX3xX4xXd0xX16xX3xX2exXefxX85fxX4xX3xX7dxX6xX16xX3xX1xX82xX16xX1xX3xX32xX33xXdxX3xX1xX15ex8644xX4xX3xX7x4d43xX6xX3xX2exX2fxXdxX35xX3xX7dxX2fxX3xX7xX26xX16xX21xX3xX2exc873xX3xXexXdxX28xXbxX3xXexX119xX4xX3xX2exX2fxXdxX3xX32xX33xXdxX35xX3xX7xX38xXbxX3xX3bxX28xXbxX3xXexX2fxX3xX4xX1xX44xX4xX3xX7dxXc7xX3xX32xXd8xX27xX3xX4xX1bxX6xX3xX1xX48xX3xXexX1xX4cxX16xX21xX3xX4xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1dxX23xX3xXexXdxX16xX1xX3xX21xX159xX16xX35xX3xX1xX15exX15fxXexX3xX2exXc7xX16xX21xX3xX1xXdxX48xX26xX3xX5xX93xX4xX35xX3xX1xXdxX48xX26xX3xX25xX26xXf5xX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX15exX6cxX27xXaxX12xXdbxXc7xX3xXexX1dxXefxX7bfxX16xX21xX35xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1dxXefxX7bfxX16xX21xX3xX4xXf0xX3xX25xX26xX6xX16xX3xX16xX21xX6xX16xX21xX3xXdbxXc7xX35xX3xXcxX1xX1bxX3xXexX1dxXefxX7bfxX16xX21xX3xX4xXf0xX3xX25xX26xX6xX16xX3xXexX1xX26xXc7xX4xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX35xX3xX13xX1xX1bxX3xXexX23xX4xX1xX3xX80exX27xX3xX7dxX6xX16xX3xX16xX1xX817xX16xX3xX6cxX817xX16xX3xXexX81fxX16xX1xX35xX3xXexX1xX82xX16xX1xX3xXbxX1xX4cxX3xXexX1dxX93xX4xX3xXexX1xX26xXc7xX4xX3xXexX1dxX26xX16xX21xX3xXefxXf0xX16xX21xX3xX4xXfbxX3xXexX1dxXd8xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX48xX32xX3xX4xX1xX81fxX3xX2exX15fxX15exX35xX3xXf9xXdxXae7xX32xX3xXexX1dxX6xX35xX3xX2exX9bfxX16xX3xX2exX4cxX4xX3xX2bxXdxX48xX4xX3xXexX1dxXdxXae7xX16xX3xXf9xX1xX6xXdxX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xX13xX1xXefxXf0xX16xX21xX3xXexX1dxX354xX16xX1xX3xX1xX82xX16xX1xX3xX2exXc7xX16xX21xX3xX4xX1bxX6xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX2bxX82xX3xXf9xX28xX3xX1xX15exX15fxX4xX1xX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xX4xX1bxX6xX3xX7dxXc7xX35xX3xX4xXf0xX3xX25xX26xX6xX16xX35xX3xX2exX23xX6xX3xXbxX1xXefxXf0xX16xX21xX3xX32xX354xX16xX1xX2aaxX3xX2exX23xX16xX1xX3xXf9xX2d3xX3xX1xX82xX16xX21xX3xX16xX2dfxX32xX3xX7dxXd8xX15exX3xX4xXd8xX15exX3xXf9xX28xXexX3xX25xX26xXf5xX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xX21xXad6xXdxX3xXdbxXc7xX3xX9bxXc7xXdxX3xX2bxX119xX3xXexX1dxXefxX33xX4xX3xX16xX21xX82xX27xX3xX2xXbbxX5axX2xXb7xX3xX2exXae7xX3xXexX2fxX16xX21xX3xX1xX85fxXbxX35xX3xX7dxXd8xX15exX3xX4xXd8xX15exX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX15exX6cxX27xXaxX12xXdbxXc7xX3xXexX1dxXefxX7bfxX16xX21xX3xX9bxXc7xXdxX3xX2bxX119xX3xX4xX1xX1bxX3xXexX1dxX354xX35xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX1xX85fxXbxX3xX2bxX33xXdxX3xX4xXd8xX4xX3xX7dxXc7xX35xX3xX4xXf0xX3xX25xX26xX6xX16xX35xX3xX2exX23xX6xX3xXbxX1xXefxXf0xX16xX21xX3xXexX1xX10xX15exX3xX6cxd769xXdxX35xX3xX2exX9bfxX16xX3xX2exX4cxX4xX3xX2bxXdxX48xX4xX3xXexX1dxXdxXae7xX16xX3xXf9xX1xX6xXdxX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xX13xX1xXefxXf0xX16xX21xX3xXexX1dxX354xX16xX1xX3xX1xX82xX16xX1xX3xX2exXc7xX16xX21xX35xX3xX2exX23xX16xX1xX3xXf9xX2d3xX3xX2bxX82xX15exX3xX16xX21xX82xX27xX3xX212xX2xX5axX2xXb7xX3xX1xX82xX16xX21xX3xX16xX2dfxX32xX3xX7dxXd8xX15exX3xX4xXd8xX15exX3xX2bxX82xX3xXf9xXdxX28xX16xX3xX16xX21xX1xX23xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX35xX3xXcxX1xX1bxX3xXexXefxX33xX16xX21xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX4xXd8xX4xX3xX7dxXdxX48xX16xX3xXbxX1xXd8xXbxX3xX4xXd0xX16xX3xXexX1xXdxX28xXexX3xX2exXae7xX3xX7dxXf5xX15exX3xX2exXf5xX32xX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xX2exd4f9xX16xX21xX3xX7dxXc7xX3xX2bxX82xX3xX4xXfbxX3xX1xXdxX48xX26xX3xX25xX26xXf5xX3xX13xX1xXefxXf0xX16xX21xX3xXexX1dxX354xX16xX1xX3xX1xX82xX16xX1xX3xX2exXc7xX16xX21xX2aaxX3xX7dxXd8xX32xX3xX7xXd8xXexX3xX4xXd8xX4xX3xX16xXc7xXdxX3xX6cxX26xX16xX21xX3xX4xXfbxX3xX5xXdxX2baxX16xX3xX25xX26xX6xX16xX3xXexX1dxX15exX16xX21xX3xX4xX1xXefxXf0xX16xX21xX3xXexX1dxX354xX16xX1xX3xX5xX82xX32xX3xX2bxXdxX48xX4xX3xX4xX1bxX6xX3xXdbxX6xX16xX3xX13xX1xXe1xXbxX3xX1xX82xX16xX1xX3xXcxX1dxX26xX16xX21xX3xXefxXf0xX16xX21xX3xXf4xXf5xX16xX21xX35xX3xXdbxXc7xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1dxX23xX35xX3xXdbxX6xX16xX3xXdbxX15xX3xXexX1xXefxX35xX3xXadxX26xX4cxX4xX3xX1xXc7xXdxX3xX2bxX82xX3xX80exX27xX3xX7dxX6xX16xX3xXcxX1xXefxX2cexX16xX21xX3xX2bxX119xX3xXadxX26xX4cxX4xX3xX1xXc7xXdxX3xX2exXae7xX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xX7dxXd8xX15exX3xX4xXd8xX15exX3xXexX1xX10xX15exX3xX25xX26xX27xX3xX2exX23xX16xX1xX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX15exX6cxX27xXaxX12xXcxX1dxX15exX16xX21xX3xX25xX26xXd8xX3xXexX1dxX354xX16xX1xX3xXexX2fxX3xX4xX1xX44xX4xX3xXexX1xX93xX4xX3xX1xX48xX16xX3xX9bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX16xX82xX27xX35xX3xX16xX28xX26xX3xXexX1xXe1xX27xX3xX4xXd0xX16xX3xX7xXad6xX6xX3xX2exX2fxXdxX35xX3xX7dxX2fxX3xX7xX26xX16xX21xX3xX16xX1x3005xX16xX21xX3xX16xXc7xXdxX3xX6cxX26xX16xX21xX3xX4xX119xX3xXexX1xXae7xX3xXexX1xX26xXc7xX4xX3xX13xX1xXefxXf0xX16xX21xX3xXexX1dxX354xX16xX1xX3xX1xX82xX16xX1xX3xX2exXc7xX16xX21xX35xX3xX4xXd8xX4xX3xX7dxXc7xX35xX3xX4xXf0xX3xX25xX26xX6xX16xX35xX3xX2exX23xX6xX3xXbxX1xXefxXf0xX16xX21xX3xX4xX1xX1bxX3xX2exXc7xX16xX21xX3xX2exX2cxX3xX3bxX26xXe1xXexX3xX21xXad6xXdxX3xXdbxXc7xX3xX9bxXc7xXdxX3xX2bxX119xX3xX2exXae7xX3xXexX2fxX16xX21xX3xX1xX85fxXbxX35xX3xX7dxXd8xX15exX3xX4xXd8xX15exX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX3bxX10xX32xX3xX3bx68fdxXexX35xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX2exX23xX16xX1xX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX15exX6cxX27xXaxX12xX9bxX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX28xXexX3xX4xXfbxX3xX1xXdxX48xX26xX3xX5xX93xX4xX3xXexX7axX3xX16xX21xX82xX27xX3xX212xX5axXb7xX5axXb7xXbbxX2xXaaxX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbbf9xX15exX26xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15exX3xXcxXcxXfexX2fcxX9bxX0xX5axXbxX12