Mỗi năm phấn đấu điều dưỡng tập trung 4.000 người có công với cách mạng
(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ tiêu được đưa ra tại Đại hội Chi bộ Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra sáng nay (22/2).
a159xc8b4xeda9xaa33xd551x11b0cxe9ccxfa03xb802xX7xd246xfe83x114fexa93dxc543xcadbxX5x10580xXaxad62xebb7xa634xXdxX3x1180fxf80cxada7xX3xXbxX1xd1daxX17xX3xae67xX1dxb876xX3xX20xXdxac85xX22xX3x11d33xb5f4xc4b1xX17x1217fxX3xXex116bfxXbxX3xXex10720xX22xX17xX2dxX3x128c4xafccxbc14xX3bxX3bxX3xX17xX2dxX2axb3a8xXdxX3xX4x102d2xX3xX4xfdf4xX17xX2dxX3x11508xda30xXdxX3xX4xa743xX4xX1xX3xX19xed2bxX17xX2dxX0xc45bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1046dxX10xX6xX29xXaxX12xb672xX46xX3xX5xf46exX3xX4xX1x128f1xX3xXexXdxb2a5xX22xX3xX20xX2axdfe8xX4xX3xX20xX2axX6xX3xX34xX6xX3xXexX57xXdxX3xX70xX57xXdxX3xX1x11f11xXdxX3xc542xX1xXdxX3xa924xX94xX3xXcxX34xX22xX17xX2dxX3xXexc2f9xX19xX3xX70xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX74xX3xd946xfa76xb948xX3xXexX34xX81xX3xf44bxe97dxX3xX1xX94xXdxX3xX6axX74xX3xXcxa695xX17xX1xX3xX5xf661xX17xX3xXexX1xe323xX3xdae0xee24x125a4xX3xX17xX1xXdxc365xX19xX3xb37dx12553xX3xf35cxX3bxXf0xX3bxd893xXf0xX3bxXf0xXf0xX3xX29xXdx10794xX17xX3xX34xX6xX3xX7xX52xX17xX2dxX3xX17xX6xae09xX3x1030cxXf0xXf0xX5bxXf0x121b3xX3axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX10xX17xXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX97xX10xX17xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX109xX5xX10xX9xXaxcf04xXdxX29xXexX1x10c73xX3xaf41xX2xe913xXbxXccx1287cxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX14axX3xX39xX2xX3bxXbxXccxX151xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX5bxX5bxXdxX3axX9bxX6xXc6xX1xX6xXexXdxX17xX1xX3axX4dxX17xX5bxX17xX10xX145xX7xX5bxXf0xX3bxX3bxdec5xX5bxX2xX3bx10ac1xX29xX14cxX2xXf0xXf0xX186xX2xXf0xXexX186xX14exe379xX14cxX196xX5xX3bxX3axc572xXbxX2dxbddaxX34xX9xX186xX14exX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX17xX3xX20xX1dxX22xX3xX20xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xXexX30xXbxX3xXexX34xX22xX17xX2dxX3xX39xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX19xX57xX17xX2dxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX6xXbxXexXdxXc6xX17xXaxX12xf042xfb73xX3xX70xX57xXdxX3xX1xX94xXdxX3xX4xX46xX3xX5xXcdxX17xX1xX3xX20xX57xXc6xX3xf9c4x111a7xX3x11c40xX70xXf4xXcxXc4x10026xXe4xX6axXe5xX3xX20xX57xXdxX3xX29xXdxXeaxX17xX3xX70xXc5xX17xX2dxX3xda02xX109xX3xXedxX1xfc4exXdxX3xX97xX97xdfdfxX22exX20fx12446xX3xX6axX74xX3xXcxXd7xX17xX1xX3axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXc6xX29xX109xXaxX12xX97xX1xXdxX3xX9bxX94xX3xX97xX1xXdxX3xX9bxX94xX3xXcxX34xX22xX17xX2dxX3xXexXa5xX19xX3xX70xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX74xX3xXc4xXc5xXc6xX3xXexX34xX81xX3xXccxXcdxX3xX1xX94xXdxX3xX6axX74xX3xXcxXd7xX17xX1xX3xX1xXdxXeaxX17xX3xX4xX46xX3xXf0xX39xX3xX20xXc5xX17xX2dxX3xX4dxXdxX7cxX17xX3axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXc6xX29xX109xXaxX12xX24exX1xXdxXeaxX19xX3xXedxXeexX3xXf0xX3bxX2xX186xX3xXf4xX3xXf0xX3bxXf0xX3bxXe5xX3xX97xX1xXdxX3xX9bxX94xX3xX20xXcdxX3xX5xXcdxX17xX1xX3xX20xX57xXc6xX3xX20xXc5xX17xX2dxX3xX4dxXdxX7cxX17xX3xX17xX7cxX22xX3xX4xX6xXc6xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xXdcxX17xX3xXexX34xX52xX4xX1xX3xX17xX1xXdxXeaxX19xXe5xX3xXexX210xX3xX2dxXdxX52xX4xXe5xX3xXexX30xX17xX3xXexbcefxX109xX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxXdxXeaxX4xXe5xX3xX1xXc6xX74xX17xX3xXexX1xX74xX17xX1xX3xXexX246xXexX3xX17xX1xXdxXeaxX19xX3xX4dxX342xX3xX20xX2axX81xX4xX3xX2dxXdxX6xXc6xX3axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXc6xX29xX109xX3xXbxX97xX10xX17xXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX97xX10xX17xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX109xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX29xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxXccxX151xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX14axX3xX39xX2xX3bxXbxXccxX151xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX5bxX5bxXdxX3axX9bxX6xXc6xX1xX6xXexXdxX17xX1xX3axX4dxX17xX5bxX17xX10xX145xX7xX5bxXf0xX3bxX3bxX186xX5bxX2xX3bxX18axX29xX14cxX2xXf0xXf0xX186xX196xX2xXexXf0xXf0xX18axX3bxX3bxX5xX3bxX3axX19cxXbxX2dxX19fxX34xX9xX18axX14exX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX17xX3xX20xX1dxX22xX3xX20xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xXexX30xXbxX3xXexX34xX22xX17xX2dxX3xX39xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX19xX57xX17xX2dxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX6xXbxXexXdxXc6xX17xXaxX12xecffxX17xX2dxX3xXcxX34xXdcxX17xX3x11e80xXdx10883xXexX3xXcxX4exXdxX3xXf4xX3xXc4x1002fxX3xXexX1xX2axX3xX97xX1xXdxX3xX9bxX94xXe5xX3xb242xXdxX52xX19xX3xX20xX246xX4xX3xXcxX34xX22xX17xX2dxX3xXexXa5xX19xX3xX70xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX74xX3xXc4xXc5xXc6xX3xXexX34xX81xX3xXccxXcdxX3xX1xX94xXdxX3xX6axX74xX3xXcxXd7xX17xX1xX3xX9bxX52xXc6xX3xX4xX52xXc6xX3xX4xX1xX48exX17xX1xX3xXexX34xcb0dxX3xX17xX1xXdxXeaxX19xX3xXedxXeexX3xXf0xX3bxX2xX186xXf4xXf0xX3bxXf0xX3bxXe5xX3xXbxX1xX2ax11447xX17xX2dxX3xX1xX2axX4exX17xX2dxX3xX19xX342xX4xX3xXexXdxX7cxX22xXe5xX3xX17xX1xXdxXeaxX19xX3xX4dxX342xX3xX17xX1xXdxXeaxX19xX3xXedxXeexX3xXf0xX3bxXf0xX3bxXf4xXf0xX3bxXf0xXf0xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXc6xX29xX109xXaxX12xX24exX1xXdxXeaxX19xX3xXedxXeexX3xXf0xX3bxX2xX186xX3xXf4xX3xXf0xX3bxXf0xX3bxXe5xX3xXcxX34xX22xX17xX2dxX3xXexXa5xX19xX3xX20xXcdxX3xXexb733xX3xX4xX1xXe1xX4xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX7xX46xX4xXe5xX3xX17xX22xX49xXdxX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX2xX39xX196xX3xX5xX2axX81xXexX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX151xX3xXexXdxX484xXbxX3xX17xX1xX30xX17xX3xX19xX4exXdxX3xX14exX2xX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXc6xX29xX109xXaxX12xX70xX484xX17xX3xXexX1xX42xXdxX3xX20xXdxa74cxX19xX3xX1xXdxXeaxX17xX3xXexX57xXdxXe5xX3xXcxX34xX22xX17xX2dxX3xXexXa5xX19xX3xX20xX6xX17xX2dxX3xd177xX22xXc5xX17xX3xX5x10173xXe5xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX7xX46xX4xX3xX17xX22xX49xXdxX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX2xX3bxX2xX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX151xX3xXexX34xXc6xX17xX2dxX3xX20xX46xX14axX3x112b0xX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxXe5xX3xX186xX2xX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX3xXccxXcdxX3xX1xX94xXdxXe5xX3xXf0xXf0xX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX3xXexX210xX3xX17xX2dxX22xX109xXeaxX17xX3axX3xX226xX246xX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX3xXexXa5xX19xX3xXexX1xXdcxX17xXe5xX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX3xX9bxX57xXdxX3xX5xXdxXeaxXexXe5xX3xX17x104f5xX19xX3xXexX57xXdxX3xX4xX1xX14xXe5xX3xXedxX1xX49xX17xX2dxX3xXexX210xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xXc6xX57xXexX3xX5xX74xX3xX196xX3bxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXc6xX29xX109xX3xXbxX97xX10xX17xXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX97xX10xX17xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX109xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX29xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxXccxX151xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX14axX3xX39xX2xX3bxXbxXccxX151xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX5bxX5bxXdxX3axX9bxX6xXc6xX1xX6xXexXdxX17xX1xX3axX4dxX17xX5bxX17xX10xX145xX7xX5bxXf0xX3bxX3bxX186xX5bxX2xX3bxX18axX29xX14cxX2xXf0xXf0xX186xX39xX18axXexX14cxX196xX3bxXf0xX5xX196xXf4xX2xX3bxX18axX29xX196xX3bxX14cxXf0xX2xX2xX196xXexX14cxXf0xX14cxX14cxX5xX624xXf4xX29xX3axX19cxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX17xX3xX20xX1dxX22xX3xX20xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xXexX30xXbxX3xXexX34xX22xX17xX2dxX3xX39xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX19xX57xX17xX2dxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX6xXbxXexXdxXc6xX17xXaxX12xX97xX1xX18xX19xX3xX7xX46xX4xX3xX7xXe1xX4xX3xXedxX1xb570xX10xX3xX4xX1xXc6xX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX20xX484xX17xX3xX20xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xXexX30xXbxX3xXexX34xX22xX17xX2dxX3xXexX57xXdxX3xXcxX34xX22xX17xX2dxX3xXexXa5xX19xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXc6xX29xX109xXaxX12xX97xX1xX1dxXexX3xX5xX2axX81xX17xX2dxX3xX4xX1xX18xX19xX3xX7xX46xX4xXe5xX3xX17xX22xX49xXdxX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX20xX2axX81xX4xX3xX17xXa5xX17xX2dxX3xX5xX7cxX17xX3xX34xf9aexX3xX34xXeaxXexXe5xX3xX17xX2dxXc6xX74xXdxX3xX4xX1xX484xX3xX20xX94xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX7xX46xX4xX3xX29xXdxX17xX1xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxXe5xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xXexX52xX4xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX7xX46xX4xX3xX109xX3xXexX484xXe5xX3xX20xX42xXdxX3xX7xX246xX17xX2dxX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xXdcxX17xX3xX4xX241xX6xX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX3xX20xX2axX81xX4xX3xX5f2xX22xX6xX17xX3xXexXa5xX19xX3axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXc6xX29xX109xXaxX12xXcxX34xXc6xX17xX2dxX3xX17xX1xXdxXeaxX19xX3xXedxXeexX3xX5f2xX22xX6xXe5xX3xXcxX34xX22xX17xX2dxX3xXexXa5xX19xX3xX20xXcdxX3xX20xX46xX17xX3xXexXdxX484xXbxXe5xX3xXexX573xX3xX4xX1xXe1xX4xX3xXbxX1xX342xX4xX3xX4dxX342xX3xX6xX17xX3xXexXc6xX74xX17xXe5xX3xX4xX1xX22xX3xX20xX52xXc6xX3xX4xX1xXc6xX3xX14cxX14cxX3xX20xXc6xX74xX17xX3xX20xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX19xX57xX17xX2dxX3xX4xX241xX6xX3xX2xX196xX3xX1xX22xX109xXeaxX17xXe5xX3xXexX1xX74xX17xX1xX3xXbxX1xX246xXe5xX3xXexX1xX4f2xX3xXccxXcdxX3axX3xXcxX573xX17xX2dxX3xX7xX246xX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX3xX20xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xXexX30xXbxX3xXexX34xX22xX17xX2dxX14axX3xX14cxX3axX196xX18axX3bxX3xX5xX2axX81xXexX3xX17xX2dxX2axX42xXdxXe5xX3xX20xX57xXexX3xX2dxXdcxX17xX3xX18axX186xd141xX3xX7xXc6xX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX1xX78xX3xXexXdxX7cxX22xX3xX2dxXdxX6xXc6xXe5xX3xX4xX1xX78xX3xXexXdxX7cxX22xX3xX17xX1xXdxXeaxX19xX3xXedxXeexXe5xX3xX4xX46xX3xX196xX9c1xX3xXedxX1xX49xX17xX2dxX3xX20xX57xXexX3xX5xX74xX3xX29xXc6xX3xX109xX484xX22xX3xXexX246xX3xXedxX1xX52xX4xX1xX3xX5f2xX22xX6xX17xX3axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXc6xX29xX109xX3xXbxX97xX10xX17xXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX97xX10xX17xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX109xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX29xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxXccxX151xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX14axX3xX39xX2xX3bxXbxXccxX151xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX5bxX5bxXdxX3axX9bxX6xXc6xX1xX6xXexXdxX17xX1xX3axX4dxX17xX5bxX17xX10xX145xX7xX5bxXf0xX3bxX3bxX186xX5bxX2xX3bxX18axX29xX14cxX2xXf0xXf0xX624xX3bxX196xXexX18axX14cxX186xX39xX5xXf0xXf4xX2xX3bxX18axX29xX14exX3bxX14exX14exX186xX2xX186xXexX14cxX624xX39xXf0xX3bxX5xX3bxX3axX19cxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX17xX3xX20xX1dxX22xX3xX20xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xXexX30xXbxX3xXexX34xX22xX17xX2dxX3xX39xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX19xX57xX17xX2dxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX6xXbxXexXdxXc6xX17xXaxX12xX97xX52xX17xX3xX9bxX94xX3xXcxX34xX22xX17xX2dxX3xXexXa5xX19xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX7xX46xX4xX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX74xX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX3xX9bxXc5xXc6xX3xXexX34xX81xX3xXccxXcdxX3xX1xX94xXdxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXc6xX29xX109xXaxX12xX70xc724xX4xX3xX9bxXdxXeaxXexX3xX17xX1xXdxXeaxX19xX3xXedxXeexX3xX5f2xX22xX6xXe5xX3xXcxX34xX22xX17xX2dxX3xXexXa5xX19xX3xX20xXcdxX3xXedxXdxXeaxX17xX3xXexXc6xX74xX17xX3xXexX573xX3xX4xX1xXe1xX4xX3xX9bxX94xX3xX19xX52xX109xX151xX3xX4xXc5xXdxX3xXexXdxX484xX17xX3xXexX34xX6xX17xX2dxX3xXexX1xXdxX484xXexX3xX9bxX4f2xX151xX3xXexX48exX4xX1xX3xX4xX210xX4xX3xXe1xX17xX2dxX3xX29xX342xX17xX2dxX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX17xX2dxX1xXeaxX3xXexX1xX49xX17xX2dxX3xXexXdxX17xX3xXbxX1xX342xX4xX3xX4dxX342xX3xX5f2xX22xXc5xX17xX3xX5xX5f8xX151xX3xXexX1xX210xX4xX3xX1xXdxXeaxX17xX3xXexX246xXexX3xX4xX49xX17xX2dxX3xXexX52xX4xX3xX2dxXdxX52xXc6xX3xX29xX342xX4xX3xX4xX1xX48exX17xX1xX3xXexX34xX4f2xX3xXexX2axX3xXexX2axX227xX17xX2dxX3xX4xX1xXc6xX3xX20xX94xXdxX3xX17xX2dxa3a9xX3xX4xX52xX17xX3xX9bxX94xXe5xX3xX20xXc5xX17xX2dxX3xX4dxXdxX7cxX17xXe5xX3xX20x10abdxX109xX3xX19xX57xX17xX1xX3xX4dxXdxXeaxX4xX3xX1x1145cxX4xX3xXexX30xXbxX3xX4dxX74xX3xX5xX74xX19xX3xXexX1xX10xXc6xX3xX20xX57xXc6xX3xX20xXe1xX4xXe5xX3xXbxX1xXc6xX17xX2dxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX6axd11axX3xX97xX1xX48exX3xX13xXdxX17xX1xX3axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXc6xX29xX109xX3xXbxX97xX10xX17xXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX97xX10xX17xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX109xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX29xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxXccxX151xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX14axX3xX39xX2xX3bxXbxXccxX151xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX5bxX5bxXdxX3axX9bxX6xXc6xX1xX6xXexXdxX17xX1xX3axX4dxX17xX5bxX17xX10xX145xX7xX5bxXf0xX3bxX3bxX186xX5bxX2xX3bxX18axX29xX14cxX2xXf0xXf0xX624xX2xX18axXexX18axX18axX196xX14exX14exX5xX3bxX3axX19cxXbxX2dxX19fxX34xX9xX39xX3bxX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX17xX3xX20xX1dxX22xX3xX20xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xXexX30xXbxX3xXexX34xX22xX17xX2dxX3xX39xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX19xX57xX17xX2dxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXc6xX29xX109xXaxX12xX24exX1xXdxXeaxX19xX3xXedxXeexX3xXf0xX3bxXf0xX3bxXf4xXf0xX3bxXf0xXf0xXe5xX3xX97xX1xXdxX3xX9bxX94xX3xXcxX34xX22xX17xX2dxX3xXexXa5xX19xX3xX70xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX74xX3xXc4xXc5xXc6xX3xXexX34xX81xX3xXccxXcdxX3xX1xX94xXdxX3xX5xXcdxX17xX1xX3xX20xX57xXc6xX3xX20xX50bxX17xX3xX4dxX4f2xX3xXexX1xX210xX4xX3xX1xXdxXeaxX17xX3xX4xX52xX4xX3xX4xX1xX78xX3xXexXdxX7cxX22xX3xX4xX1xX241xX3xX109xX484xX22xX3xX17xX1xX2axX14axX3xX24exX22xX49xXdxX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xXexX30xXbxX3xXexX34xX22xX17xX2dxX3xX2xX196xX3bxX3xXf4xX3xX2xX14exX3bxX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX151xX3xX4xX1xfb9bxX3xXexX34xXc75xX17xX2dxX3xX4xX49xX17xX2dxX3xXexX52xX4xX3xXexX2axX3xX4dxX1dxX17xXe5xX3xXedxX1xXc5xXc6xX3xX7xX52xXexXe5xX3xXexXdxX484xXbxX3xX17xX1xX30xX17xX3xX17xX22xX49xXdxX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX3xXexX210xX3xX17xX2dxX22xX109xXeaxX17xX3xX20xX46xX17xX2dxX3xX2dxX46xXbxX3xXedxXdxX17xX1xX3xXbxX1xX48exX151xX3xX20xX46xX17xX3xXexXdxX484xXbxXe5xX3xXbxX1xX342xX4xX3xX4dxX342xX3xX20xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xXexX30xXbxX3xXexX34xX22xX17xX2dxX3xXexe2d4xX3xX186xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX20xX484xX17xX3xX624xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX5xX2axX81xXexX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX19xX57xX17xX2dxX3xX10bxX9bxaeecxX17xX1xX3xX5f2xX22xXa5xX17xX3xX39xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX5bxX17xX18xX19xX110xX3axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXc6xX29xX109xXaxX12xX70xXc9dxX17xX2dxX3xXexX1xX42xXdxXe5xX3xX20xXc67xX109xX3xX19xX57xX17xX1xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xXexX52xX4xX3xXccxXcdxX3xX1xX94xXdxX3xX1xX46xX6xXe5xX3xXexX18xX17xX2dxX3xX4xX2axX42xX17xX2dxX3xX4xX50bxX3xX7xX227xX3xX4dxX30xXexX3xX4xX1xX1dxXexXe5xX3xX17xXa5xX17xX2dxX3xX4xX6xXc6xX3xX4xX1xX1dxXexX3xX5xX2axX81xX17xX2dxX3xX4dxX74xX3xX20xX6xX3xX29xX57xX17xX2dxX3xX1xX46xX6xX3xX1xXf1exX17xX1xX3xXexX1xXe1xX4xX3xXbxX1xX342xX4xX3xX4dxX342xX151xX3xX4xX1xX241xX3xX20xX94xX17xX2dxX3xXexX34xXc6xX17xX2dxX3xX4dxXdxXeaxX4xX3xXedxX1xX6xXdxX3xXexX1xX52xX4xX3xX4xX46xX3xX1xXdxXeaxX22xX3xX5f2xX22xXc5xX3xX4xX50bxX3xX7xX227xX3xX4dxX30xXexX3xX4xX1xX1dxXexXe5xX3xXexX34xX6xX17xX2dxX3xXexX1xXdxX484xXexX3xX9bxX4f2xX3xX1xXdxXeaxX17xX3xX4xX46xX3xX20xX5d6xX3xXexXdxX484xXbxX3xX17xX1xX30xX17xX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX3xXexX210xX3xX17xX2dxX22xX109xXeaxX17xX3xX4dxX74xX3xX4xX52xX4xX3xX1xXc6xX57xXexX3xX20xX94xX17xX2dxX3xX29xX4f2xX4xX1xX3xX4dxX342xX3xXedxX1xX52xX4xX3xX20xXc5xX19xX3xX9bxXc5xXc6xX3xXexX1xX10xXc6xX3xX5f2xX22xX109xX3xX20xX4f2xX17xX1xX3xX4xX241xX6xX3xXbxX1xX52xXbxX3xX5xX22xX30xXexX3axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX10xX17xXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX97xX10xX17xXexX10xX34xX3xX29xXexX1xX22xX19xX9bxXaxX3xX7xXexX109xX5xX10xX9xXaxX145xXdxX29xXexX1xX14axX3xX14cxX2xX14exXbxXccxX151xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX14axX3xX39xX2xX3bxXbxXccxX151xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX5bxX5bxXdxX3axX9bxX6xXc6xX1xX6xXexXdxX17xX1xX3axX4dxX17xX5bxX17xX10xX145xX7xX5bxXf0xX3bxX3bxX186xX5bxX2xX3bxX18axX29xX14cxX2xXf0xXf0xX18axX2xX2xXexX2xX18axX18axX196xX3bxX5xX3bxX3axX19cxXbxX2dxX19fxX34xX9xX196xX14cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX17xX3xX20xX1dxX22xX3xX20xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xXexX30xXbxX3xXexX34xX22xX17xX2dxX3xX39xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX19xX57xX17xX2dxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX6xXbxXexXdxXc6xX17xXaxX12xX229xXcdxX17xX1xX3xX20xX57xXc6xX3xX226xX227xX3xX229xX70xXf4xXcxXc4xX22exXe4xX6axXe5xX3xX70xXc5xX17xX2dxX3xX241xX109xX3xXedxX1xX246xXdxX3xX97xX97xX24bxX22exX20fxX24exX3xXexX78xX17xX1xX3xXexXb87xX17xX2dxX3xX1xXc6xX6xX3xX4xX1xXe58xX4xX3xX19xXedfxX17xX2dxX3xXc4xX6xX17xX3xX97xX1xX1dxXbxX3xX1xX74xX17xX1xX3xX97xX1xXdxX3xX9bxX94xX3xXcxX34xX22xX17xX2dxX3xXexXa5xX19xX3xX70xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX74xX3xXc4xXc5xXc6xX3xXexX34xX81xX3xXccxXcdxX3xX1xX94xXdxX3xX6axX74xX3xXcxXd7xX17xX1xX3xX17xX1xXdxXeaxX19xX3xXedxXeexX3xXf0xX3bxXf0xX3bxXf4xXf0xX3bxXf0xXf0xX3axX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc4xXc6xX29xX109xXaxX12xX97xXc51xX17xX2dxX3xXexX57xXdxX3xX20xX57xXdxX3xX1xX94xXdxXe5xX3xX4xX52xX4xX3xX20xX57xXdxX3xX9bxXdxX5d6xX22xX3xX20xXcdxX3xXexXdxX484xX17xX3xX1xX74xX17xX1xX3xX9bxX7d9xX3xXbxX1xXdxX484xX22xX3xX9bxXdcxX22xX3xXc4xX6xX17xX3xX97xX1xX1dxXbxX3xX1xX74xX17xX1xX3xX97xX1xXdxX3xX9bxX94xX3xXcxX34xX22xX17xX2dxX3xXexXa5xX19xX3xX70xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX74xX3xXc4xXc5xXc6xX3xXexX34xX81xX3xXccxXcdxX3xX1xX94xXdxX3xX6axX74xX3xXcxXd7xX17xX1xX3xX17xX1xXdxXeaxX19xX3xXedxXeexX3xXf0xX3bxXf0xX3bxX3xXf4xX3xXf0xX3bxXf0xXf0xX3xX2dxXc9dxX19xX3xX196xX3xX20xXc9dxX17xX2dxX3xX4xX1xX48exX3axX3xX70xXc9dxX17xX2dxX3xX4xX1xX48exX3xXcxX34xXdcxX17xX3xX482xXdxX484xXexX3xXcxX4exXdxX3xXf4xX3xX49cxXdxX52xX19xX3xX20xX246xX4xX3xXcxX34xX22xX17xX2dxX3xXexXa5xX19xX3xX70xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX74xX3xXc4xXc5xXc6xX3xXexX34xX81xX3xXccxXcdxX3xX1xX94xXdxX3xX6axX74xX3xXcxXd7xX17xX1xX3xXexX52xXdxX3xX4xf55exX3xXc4xX48exX3xXexX1xX2axX3xX97xX1xXdxX3xX9bxX94xX3axX0xX5bxXbxX12xX0xX29xXdxX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xX34xX10xX5xX6xXexX10xX29xXaxX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf4xXexX1xX22xX19xX9bxXf4xX6xX17xX29xXf4xX7xX6xXbxXc6xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxe70bxX484xXexX3xX17xX57xXbxX3xX70xXc5xX17xX2dxX3xXexX34xXc6xX17xX2dxX3xXexX34xX2axX42xX17xX2dxX3xX1xXc75xX4xX3xXf4xX3xX17xXdxX26xX19xX3xX4dxXdxX17xX1xX3xX29xX210xX3xX5xX4exX17xX3xX4xX241xX6xX3xX1xXc75xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX6axX74xX3xXcxXd7xX17xX1xXaxX3xX1xX34xX10x12438xX9xXaxX5bxXccxX6xX109xXf4xX29xX22xX17xX2dxXf4xX29xX6xX17xX2dxX5bxXedxX10xXexXf4xX17xX6xXbxXf4xX29xX6xX17xX2dxXf4xXexX34xXc6xX17xX2dxXf4xXexX34xX22xXc6xX17xX2dxXf4xX1xXc6xX4xXf4xX17xXdxX10xX19xXf4xX4dxXdxX17xX1xXf4xX29xX22xXf4xX5xXc6xX17xXf4xX4xX22xX6xXf4xX1xXc6xX4xXf4xX7xXdxX17xX1xXf4xX1xX6xXf4xXexXdxX17xX1xX5bxX2xX624xX186xXf0xX18axX196xX3axX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX5bxX19xX10xX29xXdxX6xX5bxX2xXf0xX3bxX5bxX17xX10xX145xX7xX5bxXf0xX3bxX3bxX14cxX5bxX14cxX624xX29xX3bxX2xX18axXf0xX196xX196xX14exXexX186xX186xX196xXf0xX14cxX5xX3bxX3axX19cxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX17xX3xX20xX1dxX22xX3xX20xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xXexX30xXbxX3xXexX34xX22xX17xX2dxX3xX39xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX19xX57xX17xX2dxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX29xXdxX4dxX12xX0xX7xXexX34xXc6xX17xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13abxX484xXexX3xX17xX57xXbxX3xX70xXc5xX17xX2dxX3xXexX34xXc6xX17xX2dxX3xXexX34xX2axX42xX17xX2dxX3xX1xXc75xX4xX3xXf4xX3xX17xXdxX26xX19xX3xX4dxXdxX17xX1xX3xX29xX210xX3xX5xX4exX17xX3xX4xX241xX6xX3xX1xXc75xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX6axX74xX3xXcxXd7xX17xX1xXaxX3xX1xX34xX10xX13f5xX9xXaxX5bxXccxX6xX109xXf4xX29xX22xX17xX2dxXf4xX29xX6xX17xX2dxX5bxXedxX10xXexXf4xX17xX6xXbxXf4xX29xX6xX17xX2dxXf4xXexX34xXc6xX17xX2dxXf4xXexX34xX22xXc6xX17xX2dxXf4xX1xXc6xX4xXf4xX17xXdxX10xX19xXf4xX4dxXdxX17xX1xXf4xX29xX22xXf4xX5xXc6xX17xXf4xX4xX22xX6xXf4xX1xXc6xX4xXf4xX7xXdxX17xX1xXf4xX1xX6xXf4xXexXdxX17xX1xX5bxX2xX624xX186xXf0xX18axX196xX3axX1xXexX19xXaxX12xX13abxX484xXexX3xX17xX57xXbxX3xX70xXc5xX17xX2dxX3xXexX34xXc6xX17xX2dxX3xXexX34xX2axX42xX17xX2dxX3xX1xXc75xX4xX3xXf4xX3xX17xXdxX26xX19xX3xX4dxXdxX17xX1xX3xX29xX210xX3xX5xX4exX17xX3xX4xX241xX6xX3xX1xXc75xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX6axX74xX3xXcxXd7xX17xX1xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX34xXc6xX17xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xXcxXedfxX3xX20xXdcxX22xX3xX17xX18xX19xX3xXf0xX3bxX2xX18axX3xX20xX484xX17xX3xX17xX6xX109xXe5xX3xX17xX2dxX74xX17xX1xX3xX49cxXdxX52xXc6xX3xX29xX342xX4xX3xX6axX74xX3xXcxXd7xX17xX1xX3xXedxX484xXexX3xX17xX57xXbxX3xX20xX2axX81xX4xX3xX1xX50bxX17xX3xX196xX3bxX3bxX3xX20xXc5xX17xX2dxX3xX4dxXdxX7cxX17xX3xX5xX74xX3xX1xXc75xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXcxX6axc6b5xXcxX3axX3xX1664xX1xX52xXexX3xXexX34xXdxX5d6xX17xX3xX70xXc5xX17xX2dxX3xXexX34xXc6xX17xX2dxX3xXexX34xX2axX42xX17xX2dxX3xX1xXc75xX4xX3xX20xXcdxX3xXexX57xXc6xX3xX19xX49xXdxX3xXexX34xX2axX42xX17xX2dxX3xX20xX5d6xX3xX1xXc75xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXbxX1xX52xXexX3xX1xX22xX109xX3xXexX48exX17xX1xX3xXexXdxX7cxX17xX3xXbxX1xXc6xX17xX2dxX3xX2dxX2axX50bxX17xX2dxX3xX19xdb12xX22xXe5xX3xXexX1xX5d6xX3xX1xXdxXeaxX17xX3xX17xX1xXdxXeaxXexX3xX1xX22xX109xX484xXexXe5xX3xX5f8xX3xX4xX1xX48exX3xX4dxX2axX50bxX17xX3xX5xX7cxX17xX3xX4xX241xX6xX3xXexX1xX484xX3xX1xXeaxX3xXexX34xb97bxX3axX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX29xXdxX4dxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc4xXc9dxXdxX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX3xX70xXc5xX17xX2dxX3xX4xX1xXc6xX3xX2xX39xX3bxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX7cxX17xX3xX2axX22xX3xXexXe58xX3xXexX34xX2axX4exX4xX3xXedxX1xXdxX3xX17xX1xX30xXbxX3xX17xX2dxXc51xXaxX3xX1xX34xX10xX13f5xX9xXaxX5bxX5xX22xX4xXf4xX5xX22xXc6xX17xX2dxXf4xX4dxX22xXf4xXexX34xX6xX17xX2dxX5bxX9bxXc6xXdxXf4xX29xX22xXc6xX17xX2dxXf4xX29xXc6xXdxXf4xXexX22xXc6xX17xX2dxXf4xX29xX6xX17xX2dxXf4xX4xX1xXc6xXf4xX2xX39xX3bxXf4xXexX1xX6xX17xX1xXf4xX17xXdxX10xX17xXf4xX22xX22xXf4xXexX22xXf4xXexX34xX22xXc6xX4xXf4xXedxX1xXdxXf4xX17xX1xX6xXbxXf4xX17xX2dxX22xX5bxX2xX624xX14cxX14cxX14cxX624xX3axX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX5bxX19xX10xX29xXdxX6xX5bxX2xXf0xX3bxX5bxX17xX10xX145xX7xX5bxXf0xX3bxX3bxX14exX5bxX2xX39xX196xX29xXf0xX2xXf0xX39xX14cxX14exXf0xXexXf0xX3bxX14cxXf0xX624xX5xX3bxX3axX19cxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX17xX3xX20xX1dxX22xX3xX20xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xXexX30xXbxX3xXexX34xX22xX17xX2dxX3xX39xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX19xX57xX17xX2dxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX29xXdxX4dxX12xX0xX7xXexX34xXc6xX17xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc4xXc9dxXdxX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX3xX70xXc5xX17xX2dxX3xX4xX1xXc6xX3xX2xX39xX3bxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX7cxX17xX3xX2axX22xX3xXexXe58xX3xXexX34xX2axX4exX4xX3xXedxX1xXdxX3xX17xX1xX30xXbxX3xX17xX2dxXc51xXaxX3xX1xX34xX10xX13f5xX9xXaxX5bxX5xX22xX4xXf4xX5xX22xXc6xX17xX2dxXf4xX4dxX22xXf4xXexX34xX6xX17xX2dxX5bxX9bxXc6xXdxXf4xX29xX22xXc6xX17xX2dxXf4xX29xXc6xXdxXf4xXexX22xXc6xX17xX2dxXf4xX29xX6xX17xX2dxXf4xX4xX1xXc6xXf4xX2xX39xX3bxXf4xXexX1xX6xX17xX1xXf4xX17xXdxX10xX17xXf4xX22xX22xXf4xXexX22xXf4xXexX34xX22xXc6xX4xXf4xXedxX1xXdxXf4xX17xX1xX6xXbxXf4xX17xX2dxX22xX5bxX2xX624xX14cxX14cxX14cxX624xX3axX1xXexX19xXaxX12xXc4xXc9dxXdxX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX20xX246xXdxX3xXexX2axX81xX17xX2dxX3xX70xXc5xX17xX2dxX3xX4xX1xXc6xX3xX2xX39xX3bxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX7cxX17xX3xX2axX22xX3xXexXe58xX3xXexX34xX2axX4exX4xX3xXedxX1xXdxX3xX17xX1xX30xXbxX3xX17xX2dxXc51xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX34xXc6xX17xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xX226xX52xX17xX2dxX3xX39xX5bxXf0xXe5xX3xXcxX34xX22xX17xX2dxX3xXexXa5xX19xX3xXc4xXc9dxXdxX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xX4xX1xX48exX17xX1xX3xXexX34xX4f2xX3xX1xX22xX109xXeaxX17xX3xXcxX1xX57xX4xX1xX3xX6axX74xX3xX10bxX6axX74xX3xXcxXd7xX17xX1xX110xX3xXbxX1xX246xXdxX3xX1xX81xXbxX3xX4xX52xX4xX3xXexX573xX3xX4xX1xXe1xX4xXe5xX3xX20xX50bxX17xX3xX4dxX4f2xX3xXedxX1xX6xXdxX3xX19xX57xX4xX3xX5xX4exXbxX3xX9bxXc9dxXdxX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xXedxX484xXexX3xX17xX57xXbxX3xX70xXc5xX17xX2dxX3xX4xX1xXc6xX3xX2xX39xX3bxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX7cxX17xX3xX2axX22xX3xXexXe58xX3xX4xX1xX22xXc67xX17xX3xX9bxX4f2xX3xX5xX7cxX17xX3xX20xX2axX42xX17xX2dxX3xX17xX1xX30xXbxX3xX17xX2dxXc51xX3xX17xX18xX19xX3xXf0xX3bxXf0xX3bxX3axX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX29xXdxX4dxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70xXdcxX22xX3xXccxX22xXa5xX17xXe5xX3xX17xX2dxX1xXd7xX3xX4dxX26xX3xX4dxXdxXeaxX4xX3xX2dxXdxX52xXc6xX3xX29xX342xX4xXe5xX3xX34xeeb5xX17xX3xX5xX22xX109xXeaxX17xX3xXexX2axX3xXexX2axX227xX17xX2dxXe5xX3xX20xX57xXc6xX3xX20xXe1xX4xX3xX4xX241xX6xX3xX19xX14xXdxX3xX4xX52xX17xX3xX9bxX94xXe5xX3xX20xXc5xX17xX2dxX3xX4dxXdxX7cxX17xXaxX3xX1xX34xX10xX13f5xX9xXaxX5bxXccxX6xX109xXf4xX29xX22xX17xX2dxXf4xX29xX6xX17xX2dxX5bxX29xX6xX22xXf4xXccxX22xX6xX17xXf4xX17xX2dxX1xXdxXf4xX4dxX10xXf4xX4dxXdxX10xX4xXf4xX2dxXdxX6xXc6xXf4xX29xX22xX4xXf4xX34xX10xX17xXf4xX5xX22xX109xX10xX17xXf4xXexX22xXf4xXexX22xXc6xX17xX2dxXf4xX29xX6xXc6xXf4xX29xX22xX4xXf4xX4xX22xX6xXf4xX19xXc6xXdxXf4xX4xX6xX17xXf4xX9bxXc6xXf4xX29xX6xX17xX2dxXf4xX4dxXdxX10xX17xX5bxX2xX624xX14cxXf0xX196xX14cxX3axX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX5bxX19xX10xX29xXdxX6xX5bxX2xXf0xX3bxX5bxX17xX10xX145xX7xX5bxXf0xX3bxX3bxX196xX5bxX2xX3bxX14cxX29xX3bxX2xX196xX14exX14exX3bxX18axXexX624xX196xXf0xX2xX5xXf0xXf4xX2xX3bxX14cxX29xX3bxX2xX3bxXf0xX39xX2xX186xXexX624xX14cxX196xX3bxX2xX5xX3bxX3axX19cxXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX1dxX17xX3xX20xX1dxX22xX3xX20xXdxX26xX22xX3xX29xX2axX2bxX17xX2dxX3xXexX30xXbxX3xXexX34xX22xX17xX2dxX3xX39xX3axX3bxX3bxX3bxX3xX17xX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX46xX3xX4xX49xX17xX2dxX3xX4dxX4exXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX19xX57xX17xX2dxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX29xXdxX4dxX12xX0xX7xXexX34xXc6xX17xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX70xXdcxX22xX3xXccxX22xXa5xX17xXe5xX3xX17xX2dxX1xXd7xX3xX4dxX26xX3xX4dxXdxXeaxX4xX3xX2dxXdxX52xXc6xX3xX29xX342xX4xXe5xX3xX34xX1a81xX17xX3xX5xX22xX109xXeaxX17xX3xXexX2axX3xXexX2axX227xX17xX2dxXe5xX3xX20xX57xXc6xX3xX20xXe1xX4xX3xX4xX241xX6xX3xX19xX14xXdxX3xX4xX52xX17xX3xX9bxX94xXe5xX3xX20xXc5xX17xX2dxX3xX4dxXdxX7cxX17xXaxX3xX1xX34xX10xX13f5xX9xXaxX5bxXccxX6xX109xXf4xX29xX22xX17xX2dxXf4xX29xX6xX17xX2dxX5bxX29xX6xX22xXf4xXccxX22xX6xX17xXf4xX17xX2dxX1xXdxXf4xX4dxX10xXf4xX4dxXdxX10xX4xXf4xX2dxXdxX6xXc6xXf4xX29xX22xX4xXf4xX34xX10xX17xXf4xX5xX22xX109xX10xX17xXf4xXexX22xXf4xXexX22xXc6xX17xX2dxXf4xX29xX6xXc6xXf4xX29xX22xX4xXf4xX4xX22xX6xXf4xX19xXc6xXdxXf4xX4xX6xX17xXf4xX9bxXc6xXf4xX29xX6xX17xX2dxXf4xX4dxXdxX10xX17xX5bxX2xX624xX14cxXf0xX196xX14cxX3axX1xXexX19xXaxX12xX70xXdcxX22xX3xXccxX22xXa5xX17xXe5xX3xX17xX2dxX1xXd7xX3xX4dxX26xX3xX4dxXdxXeaxX4xX3xX2dxXdxX52xXc6xX3xX29xX342xX4xXe5xX3xX34xX1a81xX17xX3xX5xX22xX109xXeaxX17xX3xXexX2axX3xXexX2axX227xX17xX2dxXe5xX3xX20xX57xXc6xX3xX20xXe1xX4xX3xX4xX241xX6xX3xX19xX14xXdxX3xX4xX52xX17xX3xX9bxX94xXe5xX3xX20xXc5xX17xX2dxX3xX4dxXdxX7cxX17xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX34xXc6xX17xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xX97xX1xX241xX3xXexX4f2xX4xX1xX3xX6axXc9dxX3xX97xX1xX48exX3xX13xXdxX17xX1xX3xXedxX1x12336xX17xX2dxX3xX20xX4f2xX17xX1xX14axX3xd6a5xX97xXc51xX17xX2dxX3xX17xX1xX2axX3xX7xX49xX17xX2dxX3xX4xX46xX3xX17xX2dxX22xXc9dxX17xX3xXexX1xXf1exX3xX19xX4exXdxX3xX4xX46xX3xX17xX2axX4exX4xXe5xX3xXedxX1xX49xX17xX2dxX3xX4xX46xX3xX17xX2dxX22xXc9dxX17xX3xXexX1xXf1exX3xX7xX49xX17xX2dxX3xX4xX57xX17xX3axX3xX97xXa5xX109xX3xXbxX1xXc5xXdxX3xX4xX46xX3xX2dxX246xX4xXe5xX3xXedxX1xX49xX17xX2dxX3xX4xX46xX3xX2dxX246xX4xX3xXexX1xXf1exX3xX4xXa5xX109xX3xX1xf7d0xXc6xX3axX3xX24exX2dxX2axX42xXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX19xX57xX17xX2dxX3xXbxX1xXc5xXdxX3xX4xX46xX3xX20xX57xXc6xX3xX20xXe1xX4xXe5xX3xXedxX1xX49xX17xX2dxX3xX4xX46xX3xX20xX57xXc6xX3xX20xXe1xX4xX3xXexX1xXf1exX3xX29xeb25xX3xXexX74xXdxX3xX2dxXdxX7d9xXdxX3xX19xX1dxX109xX3xX4xXc51xX17xX2dxX3xXedxX1xX49xX17xX2dxX3xX5xXcdxX17xX1xX3xX20xX57xXc6xX3xX20xX2axX81xX4xX3xX17xX1xXa5xX17xX3xX29xXa5xX17x122ffxX3axX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX29xXdxX4dxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX22xX5xX12xX0xX29xXdxX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX34xXaxX12xX0xX5bxX29xXdxX4dxX12xX0xX5bxX29xXdxX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd4d3xX22xXexX1xXc6xX34xXaxX12xX24exX6xX19xX3xX49cxXdxX6xX17xX2dxX0xX5bxXbxX12
Nam Giang