Bao giờ người dân tái định cư Phương Điền được cấp “sổ đỏ”?
(Baohatinh.vn) - Gần 8 năm trời di dời lên Khu tái định cư Đập Mưng, 46 hộ dân vùng rốn lũ Phương Điền (Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).
a517xafedxcde6xb0daxf629xb447xda55x11e59x10929xX7xa809x121afxbb07xb6e0xb6f6xfdbexX5xd0c9xXaxb787x11d9fxX6xbfefxX3xd297xXdxd356xX3xd1e2xX17xe270xX19xXdxX3xead0xe2a7xX1bxX3xXexe6f4xXdxX3xb2baxe7d2xX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xc81fxX1xX1dxd9bexX1bxX17xX3xa666xXdxdb55xX1bxX3xX29xX1dxb9bexX4xX3xX4x10d78xXbxX3xX17xXdxX43xc90fxX3xX4xX1xcb86xX1bxX17xX3xX1bxX1xf5d2xX1bxX3xc842xa634xf9d2xX38xc357xX0xe1b5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf20dxX10xX6xX21xXaxX12xb3acxb31dxX1bxX3xb8b9xX3xX1bxb274x116abxX3xXexb390xX19xXdxX3xX21xXdxX3xX21xX19xXdxX3xX5x124f9xX1bxX3x1179axX1x114acxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX38xX53xXbxX3xf547xX1dxX1bxX17x11dbexX3x11c36xb2ffxX3xX1xad3dxX3xX21xX22xX1bxX3x11e98xe9a6xX1bxX17xX3xX7cx1000cxX1bxX3xX5xb8ddxX3xX31xX1xX1dxX34xX1bxX17xX3xX38xXdxX3axX1bxX3x1075fxX6bxX1dxX34xX1bxX17xX3xX8bxX1xX88xXa3xX3xX6bxe90axX3xXcx106dexX1bxX1xf48dxX3xXafxc24bxX1bxX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX4xX43xXbxX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xd81exX8dxX49xX3axX1bxX3xX7x11223xX3xX21x10685xX1bxX17xX3xX29xX43xXexX3xXc7xX56xX57xX58xX38xXdax11ce3xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX21xX49xX3xXbxf412xX10xX1bxXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xc979xXexbb24xX6xX5xXdxX17xX1bx11285xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX7cxbff8xXaxX12xX0xXdxX79xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX1bxXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxea0axXdxX21xXexX1xX145xX3xXa6xX2x12009xXbxX13dxX14dxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX145xX3xXa5xX2xbc54xXbxX13dxX14dxXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX5cxX5cxXdxX116xb6c7xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX116xXafxX1bxX5cxX1bxX10xX16cxX7xX5cxX2xX75xb8d3xX2xX5cxXa6xd44bxX21xXa5xX2xX175x11d58xX75xXa5xX2xXex10b41xX75xX1acxX184xX5xXa5xX13fxX6xX1bxX1xX13fxXbxX21xX13fxX2xX116xfcfdxXbxX17xX5axX7cxX9xX1baxX1baxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX31xX1xX1dxX34xX1bxX17xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX4xX43xXbxX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xX56xX57xX58xX38xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX15xX1bxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13dxXexX13fxX6xX5xXdxX17xX1bxX145xX3xX1caxX8dxX7xXexXdxdbb7xX49xX14dxXaxX12x11cf5xX17xX1dxX19xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xX29x11e1fxX3xfa62xX1bxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX8dxXa9xX4xX3xX7xXb5xX1bxX17xX3xa63axX3xXafxXb0xX1bxX17xX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX1bxX1xX1dxX1bxX17xX3xXafxXddxX1bxX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX4xX43xXbxX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xXfexX8dxX49xX3axX1bxX3xX7xX105xX3xX21xX108xX1bxX17xX3xXexX7cxX88xX1bxX3xX79xdb48xX1bxX1xX3xX29xX43xXexX3xX4xa79fxX6xX3xX79x120abxX1bxX1xX116xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX21xX49xXaxX12xX71xXdxX6xX3xX29xX2d6xX1bxX1xX3x11c78xX1bxX17xX3xX6bxX15xXd4xX1bxX17xX3x1172fxX78xX1bxX3xX6bxX15xXd4xX1bxX3xX5xXd4xX3xX79xXa9xXexX3xXexX7cxX15xX1bxX17xX3xX1bxX1xca36xX1bxX17xX3xX1xXa9xX3xX21xX22xX1bxX3xXexX7cxX15xX1bxX17xX3xX21xXdx105ffxX1bxX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX21xXdxX3xX21xX19xXdxX3xX5xX88xX1bxX3xd296xX1xX8dxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX38xX53xXbxX3xX9fxX1dxX1bxX17xX3xXexX7cxX26xX1bxX1xX3xX5xXb9xX116xX3xX57xX6xX8dxX3xX17xX72xX1bxX3xX75xX3xX1bxX78xX79xX3xXafxX3axX3xX1bxX34xXdxX3xX27axX3xX79xd409xXdxXa3xX3xX79xa5a2xX4xX3xX21xXb0xX3xX17xX380xXbxX3xX1bxX1xXdxX3axX8dxX3xX340xX1xec5fxX3xX340xX1xX78xX1bxX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX1xXdxf3cfxX8dxX3xX1bxX1dxX37bxX4xX3xX7xe41bxX4xX1xXa3xX3xX27axX3xX13dxX6xX3xX1bxX34xXdxX3xX7xX2c9xX1bxX3xX13dxX8dxX43xXexXa3xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX17xX3xX17xXdxX6xX3xX29xX2d6xX1bxX1xX3xX2f8xX1bxX17xX3xX29xX266xX3xX1bxd758xX3xX5x1005bxX4xX3xXafxX1dxX3fxXexX3xXfexX8dxX6xX3xX340xX1xX392xX3xX340xX1xX78xX1bxXa3xX3xX268xX1bxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX8dxXa9xX4xX3xX7xXb5xX1bxX17xX116xX3xX6bxXdxX32dxX1bxX3xXexX3a9xXdxX3xX2f8xX1bxX17xX3xX29xX266xX3xX4xX392xX3xX79xXa9xXexX3xX340xX1xX8dxX3xXafxX1dxX19xX1bxX3xX1bxX1xf521xX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xXfexX8dxX49xX3xX1xX15xX3a9xX4xX1xX3xX29x11954xXbxX3xXafxX37bxXdxX3xX1bxX1xXdxX3axX8dxX3xX5xX15xX3a9xXdxX3xX4xX22xX49xX3xX78xX1bxX3xXfexX8dxX2c9xX3xX29xX266xX3xX4xX1xX15xX3xXexX1xX8dxX3xX1xX15xX3a9xX4xX1xX14dxX3xX1bxX1xXd4xX3xX4xX105xX6xX3xX4xXb9xX1bxX17xX3xX29xX266xX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX13dxX22xX49xX3xX21xX3dbxX1bxX17xX3xX340xX1xX6xX1bxX17xX3xXexX7cxX6xX1bxX17xX116xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX21xX49xXaxX12xXcxX8dxX49xX3xX1bxX1xXdxX88xX1bxXa3xX3xX29xXdxX3axX8dxX3xX5xXd4xX79xX3xX2f8xX1bxX17xX3xXexX7cxX78xX1bxX3xXexX7cxX27axXa3xX3xX5xX15xX3xX5xf6acxX1bxX17xX3xX5xXd4xX3xX29xX3a0xX1bxX3xX1bxX6xX49xXa3xX3xX17xXdxX6xX3xX29xX2d6xX1bxX1xX3xX2f8xX1bxX17xX3xXafxXd4xX3xX1bxX1xXdxX3axX8dxX3xX1xXa9xX3xX21xX22xX1bxX3xX27axX3xX29xX22xX49xX3xXafxXddxX1bxX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX4xX43xXbxX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xX56xX57xX58xX38xX3xXexX7cxX88xX1bxX3xX4xX1x1127axX1bxX1xX3xX79xX2c9xX1bxX1xX3xX29xX43xXexX3xX4xX2d2xX6xX3xX79xX2d6xX1bxX1xXa3xX3xX21xXddxX1bxX3xX29xX3a0xX1bxX3xX1bxX1xXdxX3axX8dxX3xXexX1xXdxX32dxXexX3xXexX1xd74dxXdxXa3xX3xX1xX32dxX3xX5xX108xX49xX116xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX21xX49xX3xXbxX12cxX10xX1bxXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13dxXexX13fxX6xX5xXdxX17xX1bxX145xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX7cxX14dxXaxX12xX0xXdxX79xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX1bxXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX21xXexX1xX145xX3xXa6xX2xX175xXbxX13dxX14dxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX145xX3xXa5xX2xX184xXbxX13dxX14dxXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX5cxX5cxXdxX116xX198xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX116xXafxX1bxX5cxX1bxX10xX16cxX7xX5cxX2xX75xX1acxX2xX5cxXa6xX1b0xX21xXa5xX2xX175xXa5xX1b5xX175xX1b0xXexXa5xX1acxX2xX75xX5xXa5xX13fxX6xX1bxX1xX13fxX1b5xX116xX1caxXbxX17xX5axX7cxX9xX1b0xXa5xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX31xX1xX1dxX34xX1bxX17xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX4xX43xXbxX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xX56xX57xX58xX38xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX15xX1bxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13dxXexX13fxX6xX5xXdxX17xX1bxX145xX3xX1caxX8dxX7xXexXdxX256xX49xX14dxXaxX12xf724xX1bxX17xX3xX6bxX15xXd4xX1bxX17xX3xX302xX78xX1bxX3xX6bxX15xXd4xX1bxX3xX0xX10xX79xX12xXc7xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX29xX4dxX1bxX17xX3xXbxX1xX52dxX6xX3xX1bxX17xX15xXd4xXdxXdaxX0xX5cxX10xX79xX12xX3xX79xX15xX1bxX17xX3xX79xX8dxXb5xX1bxX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX4xX43xXbxX3xX198xX2d6xX6xX3xX29xX426xX3xX29xd3c8xX3xXexX1xX3a0xX3xX4xX1xX43xXbxX3xX1bxX17xX22xX1bxX3xX1xXd4xX1bxX17xXa3xX3xXafxX6xX49xX3xXafxXb5xX1bxX3xX79xX27axX3xX7cxXa9xX1bxX17xX3xX7xX2c9xX1bxX3xX13dxX8dxX43xXexX116xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX21xX49xXaxX12xdfa0xX8bxX1xX2f8xX1bxX17xX3xX4xX392xX3xX7xX268xX3xX29xX426xXa3xX3xX4xX1xde2cxX1bxX17xX3xXexX2f8xXdxX3xX340xX1xX2f8xX1bxX17xX3xX4xX392xX3xX29xXdxX3axX8dxX3xX340xXdxX32dxX1bxX3xXexXdxX3a0xXbxX3xX4xX53xX1bxX3xX1bxX17xX8dx111f5xX1bxX3xXafxXb5xX1bxX3xX1bxX17xX22xX1bxX3xX1xXd4xX1bxX17xX3xX29xX6f5xX3xX29xX72xX8dxX3xXexX1dxX3xX13dxX22xX49xX3xX21xX3dbxX1bxX17xX3xX4xX1xX8dxX773xX1bxX17xX3xXexX7cxX3a9xXdxX3xX4xX1xX78xX1bxX3xX1bxX8dxX2f8xXdxX3xX1xX15xX380xX4xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX7cxXdxX6f5xX1bxX3xX340xXdxX1bxX1xX3xXexX3a0xX3xXafxX1dxX19xX1bxde91xX3xX13fxX3xX6a6xX1bxX17xX3xX6bxX15xXd4xX1bxX17xX3xX302xX78xX1bxX3xX6bxX15xXd4xX1bxX3xX198xXd4xX49xX3xXexX426xX116xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX21xX49xXaxX12xX12cxX55axX1bxX3xX6xX1bxX1xX3xXcxX7cxX72xX1bxX3xX302xX78xX1bxX3xX6bxX773xX1bxX17xX3xX21xXdxX3xX21xX19xXdxX3xX5xX88xX1bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX7xXb5xX1bxX17xX3xX27axX3xX340xX1xX8dxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xXafxX37bxXdxX3xX1acxX3xX198xXd4xX1bxX3xXexX6xX49xX3xXexX7cxX4ccxX1bxX17xX116xX3xX57xX4dxX4xX3xX340xX1xX426xX10xX3xX49xX3a0xX8dxXa3xX3xX7xX6xX8dxX3xX75xX3xX1bxX78xX79xX3xXafxX53xXexX3xX5xXa9xX1bxX3xX79xX1dxX8dxX3xX7xXdxX1bxX1xXa3xX3xX17xXdxX6xX3xX29xX2d6xX1bxX1xX3xX6xX1bxX1xX3xXafxXddxX1bxX3xX29xX6xX1bxX17xX3xXbxX1xX2c9xXdxX3xX7xXb5xX1bxX17xX3xXexX7cxX15xX1bxX17xX3xX1bxX17xX2f8xXdxX3xX1bxX1xXd4xX3xXexX7cxX6xX1bxX1xX3xXexX7cxX10xX3xX21xXa9xXexX3xX1bxX26xXexX116xX3xX302xXd4xX3xX4xXb9xX1bxX17xX3xX4xX1xc68fxX1bxX17xX3xX43xX49xX3xX1bxX78xX79xXa3xX3xX17xXdxX6xX3xX29xX2d6xX1bxX1xX3xX6xX1bxX1xX3xX79xX15xX1bxX17xX3xX79xX426xXdxX3xX4xX392xX3xXexX43xX79xX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xX56xX57xX58xX38xXa3xX3xXexX1xX3a0xX3xX4xX1xX43xXbxX3xXafxX6xX49xX3xXafxXb5xX1bxX3xX1bxX17xX22xX1bxX3xX1xXd4xX1bxX17xX3xX29xX6f5xX3xX5xXd4xX79xX3xX1bxX17xX2f8xXdxX3xX1bxX1xXd4xX3xX268xX1bxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX8dxXa9xX4xX3xX7xXb5xX1bxX17xX116xX3xXaxX25bxX3a0xX8dxX3xX340xX1xX2f8xX1bxX17xX3xX4xX392xX3xX198xX2d6xX6xX3xX29xX426xX3xX29xX6f5xX3xXexX1xX3a0xX3xX4xX1xX43xXbxX3xXafxX6xX49xX3xXafxXb5xX1bxX3xXexX1xX2d6xX3xX340xX1xX2f8xX1bxX17xX3xX198xXdxX3a0xXexX3xX198xX6xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX2f8xXdxX3xX79xX37bxXdxX3xX4xX392xX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX4xX78xX1bxX3xX1bxX1xXd4xX3xX29xX6f5xX3xX4xX1xX10xX3xX79xX1dxX6xXa3xX3xX4xX1xX10xX3xX1bxX4ccxX1bxX17xX7c9xX3xX13fxX3xX6xX1bxX1xX3xXcxX7cxX72xX1bxX3xX302xX78xX1bxX3xX6bxX773xX1bxX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xef47xX116xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX21xX49xX3xXbxX12cxX10xX1bxXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13dxXexX13fxX6xX5xXdxX17xX1bxX145xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX7cxX14dxXaxX12xX0xXdxX79xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX1bxXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX21xXexX1xX145xX3xXa6xX2xX175xXbxX13dxX14dxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX145xX3xXa5xX2xX184xXbxX13dxX14dxXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX5cxX5cxXdxX116xX198xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX116xXafxX1bxX5cxX1bxX10xX16cxX7xX5cxX2xX75xX1acxX2xX5cxXa6xX1b0xX21xXa5xX2xX175xX1b5xX1b0xX1acxXa5xXexX1b0xX1acxX175xX1baxX5xXa6xX13fxX7xXexXdxX5xX5xX184xXa6xX184xX2xX13fxX184xX184xX184xX184xXa6xX116xX198xX79xXbxX5axX7cxX9xX1baxX75xX1baxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX31xX1xX1dxX34xX1bxX17xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX4xX43xXbxX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xX56xX57xX58xX38xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX15xX1bxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13dxXexX13fxX6xX5xXdxX17xX1bxX145xX3xX1caxX8dxX7xXexXdxX256xX49xX14dxXaxX12xX12cxX1xX1dxX6xX3xX4xX392xX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xX56xX57xX58xX38xX3xX29xX6f5xX3xXexX1xX3a0xX3xX4xX1xX43xXbxX3xXafxX6xX49xX3xXafxXb5xX1bxX3xX1bxX17xX22xX1bxX3xX1xXd4xX1bxX17xXa3xX3xX17xXdxX6xX3xX29xX2d6xX1bxX1xX3xX6xX1bxX1xX3xXcxX7cxX72xX1bxX3xX302xX78xX1bxX3xX6bxX773xX1bxX17xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xXexX1xX6f5xX3xX13dxX22xX49xX3xX1bxX1xXd4xX3xX340xXdxX88xX1bxX3xX4xXb5xX116xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX21xX49xXaxX12xX8bxX1xX8dxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX38xX53xXbxX3xX9fxX1dxX1bxX17xX3xXafxX37bxXdxX3xXexX268xX1bxX17xX3xX21xXdxX32dxX1bxX3xXexX52dxX4xX1xX3xX1acxXa6xX3xX1xX6xX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX1xX15xXd4xX1bxX3xXexX1xXdxX32dxX1bxX3xXafxXd4xX3xX198xX4ccxXexX3xX29xX72xX8dxX3xXexX268xX3xX4xX1xX4dxX4xX3xX21xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xX29xX3fxXexX3xX2xX3xXafxXd4xX15xX3xX1bxX78xX79xX3xX1acxX184xX2xX2xX116xX3xX38xX3a0xX1bxX3xX1bxX78xX79xX3xX1acxX184xX2xX1b5xX3xX1xX15xXd4xX1bxX3xXexX1xXd4xX1bxX1xX3xXafxXdxX32dxX4xX3xX21xXdxX3xX21xX19xXdxX3xXafxXd4xX3xXexX1xX3dbxX4xX3xX1xXdxX32dxX1bxX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX79xX108xX4xX3xXexXdxX88xX8dxX3xX17xXdxX74cxXbxX3xXa5xXa6xX3xX1xXa9xX3xX21xX22xX1bxX3xX1bxX34xXdxX3xX7cxXb5xX1bxX3xX5xXb9xX3xX31xX1xX1dxX34xX1bxX17xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xXexX1xX15xX26xXexX3xX340xX1xX426xXdxX3xX1bxX17xX8dxX49xX3xX4xX34xX3xXexX1xXdxX32dxXexX3xX1xX3a9xXdxX3xXafxX3axX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xXafxXd4xX3xXexXd4xXdxX3xX7xX2c9xX1bxX3xX79xX3d8xXdxX3xX340xX1xXdxX3xX4xX392xX3xX5xXb9xX3xX5xX108xXexX116xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX21xX49xXaxX12xXcxX8dxX49xX3xX1bxX1xXdxX88xX1bxXa3xX3xXexX7cxX15xX1bxX17xX3xXexX1xX19xXdxX3xX17xXdxX6xX1bxX3xXfexX8dxX6xX3xX79xX37bxXdxX3xX4xX1xaca3xX3xX4xX392xX3xX1baxX3xX1xXa9xX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX4xX43xXbxX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xXfexX8dxX49xX3axX1bxX3xX7xX105xX3xX21xX108xX1bxX17xX3xX29xX43xXexX14dxX3xX1b5xX1b0xX3xX1xXa9xX3xX21xX22xX1bxX3xX4xX55axX1bxX3xX5xX3a9xXdxX3xXafxXddxX1bxX3xXbxX1xX2c9xXdxX3xX7xXb5xX1bxX17xX3xXexX7cxX88xX1bxX3xX4xX26xX4xX3xXexX1xX105xX6xX3xX29xX43xXexX3xXafxX2f8xX3xX4xX1xX2d2xX116xX3xX8bxX1xX2f8xX1bxX17xX3xX4xX392xX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xXfexX8dxX49xX3axX1bxX3xX7xX105xX3xX21xX108xX1bxX17xX3xX29xX43xXexXa3xX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xX1bxX17xX1xXdx107d4xX79xX3xX1bxX1xXdxX88xX1bxX3xX198xX2axX3xX79xX43xXexX3xX29xXdxX3xX1bxX1xXdxX3axX8dxX3xXfexX8dxX49xX3axX1bxX3xX5xX3fxXdxX3xX1bxX17xX6xX49xX3xXexX7cxX88xX1bxX3xX4xX1xX52dxX1bxX1xX3xX79xX2c9xX1bxX1xX3xX29xX43xXexX3xX4xX2d2xX6xX3xX79xX2d6xX1bxX1xX116xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX21xX49xXaxX12xX25bxX17xX8dxX49xX88xX1bxX3xX1bxX1xX22xX1bxX3xX4xX2d2xX6xX3xXexX1xX3dbxX4xX3xXexX7cxX3a9xX1bxX17xX3xX1bxXd4xX49xXa3xX3xXexX1xX10xX15xX3xX12cxX1xX2d2xX3xXexX2axX4xX1xX3xe175xX13xX25bxX58xX3xX13dxX266xX3xX31xX1xX1dxX34xX1bxX17xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX25bxX17xX8dxX49xXd97xX1bxX3xX302xX78xX1bxX3xX9fxXdxX1bxX1xXa3xX3xXafxXd4xX15xX3xXexX1xX19xXdxX3xX29xXdxX6f5xX79xX3xX29xX392xXa3xX3xX4xX78xX1bxX3xX4xX4dxX3xXafxXd4xX15xX3xX56xX8dxX49xX3a0xXexX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX2xX1b0xX1b5xX5cxX1acxX184xX184xXa6xX3xXafxXd4xX3xX7xX6xX8dxX3xX29xX392xX3xX5xXd4xX3xX56xX8dxX49xX3a0xXexX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX2xX1baxX1baxXa6xX5cxX1acxX184xX2xX1acxX3xX4xX2d2xX6xX3xXcxX1xX2d2xX3xXexX1dxX37bxX1bxX17xX3xX12cxX1xX52dxX1bxX1xX3xXbxX1xX2d2xXa3xX3xXexX1xX2d6xX3xX29xXb5xXdxX3xXafxX37bxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX1xXa9xX3xX21xX22xX1bxX3xX4xX392xX3xX1bxX34xXdxX3xX27axX3xX268xX1bxX3xX29xX2axX1bxX1xXa3xX3xX198xX2axX3xX2c9xX1bxX1xX3xX1xX1dxX27axX1bxX17xX3xX1bxX380xX1bxX17xX3xX1bxX3axX3xX21xX15xX3xX5xXb9xX3xX5xX108xXexXa3xX3xX7x112faxX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX1bx1224fxX79xX3xXexX7cxX15xX1bxX17xX3xX21xXdxX32dxX1bxX3xX21xXdxX3xX21xX19xXdxX3xX5xX88xX1bxX3xX340xX1xX8dxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX7xXb5xX1bxX17xX116xX3xX302xXd4xX3xXexX43xXexX3xX4xX2c9xX3xXa5xXa6xX3xX1xXa9xX3xX21xXdxX3xX21xX19xXdxX3xX29xX3axX8dxX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xXexX1xX3dbxX4xX3xX1xXdxX32dxX1bxX3xX29xX74cxX1bxX17xX3xXfexX8dxX49xX3xX29xX2axX1bxX1xX116xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX21xX49xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXfexX8dxX49xX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX2d2xX6xX3xfbe8xX8dxX53xXexX3xX38xX43xXexX3xX29xX6xXdxXa3xX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX79xX8dxXb5xX1bxX3xX4xX392xX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xX56xX57xX58xX38xX3xX1bxX34xXdxX3xX27axX3xX79xX37bxXdxX3xXexX1xX2d6xX3xXbxX1xX2c9xXdxX3xX29xX268xXdxX3xXexX7cxX2c9xX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xXfexX8dxX49xX3axX1bxX3xX7xX105xX3xX21xX108xX1bxX17xX3xX29xX43xXexX3xX1bxX34xXdxX3xX27axX3xX4xXb9xX116xX3xXcxX8dxX49xX3xX1bxX1xXdxX88xX1bxX3xX29xXb5xXdxX3xXafxX37bxXdxX3xX1xX72xX8dxX3xX1xX3a0xXexX3xX1bxX1xX31axX1bxX17xX3xX1xXa9xX3xX21xX22xX1bxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xXexX3a9xXdxX3xX340xX1xX8dxX3xXafxX3dbxX4xX3xX38xX53xXbxX3xX9fxX1dxX1bxX17xXa3xX3xX29xX43xXexX3xX29xX6xXdxX3xX4xX1xX2d2xX3xX49xX3a0xX8dxX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX4xX1xX6xX3xX79xX438xXa3xX3xX17xXdxX6xX3xX29xX2d6xX1bxX1xX3xX4xX4ccxXexX3xX4xX1xX15xX3xXexX7cxX15xX1bxX17xX3xXafxX1dxX19xX1bxX3xX29xX6f5xX3xXexX26xX4xX1xX3xX1xXa9xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX17xX3xX5xX3a9xXdxX3xX340xX1xX2f8xX1bxX17xX3xX5xXd4xX79xX3xXaxX198xX2d6xX6xX3xX29xX426xXaxX116xX3xX302xX2d6xX3xXafxX53xX49xXa3xX3xX1xdde6xX3xX340xX1xX2f8xX1bxX17xX3xX4xX392xX3xXaxX198xX2d6xX6xX3xX29xX426xXaxX3xX4xX2d2xX6xX3xX1bxX34xXdxX3xX27axX3xX4xXb9xX3xX29xX6f5xX3xX29xX268xXdxX3xX5xX43xX49xX3xX198xX2d6xX6xX3xX29xX426xX3xX4xX2d2xX6xX3xX29xX43xXexX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX116xX3xX38xX22xX49xX3xX5xXd4xX3xX29xXdxX6f5xX79xX3xXafxX1dxX37bxX1bxX17xX3xX5xX37bxX1bxX3xX1bxX1xX43xXexXa3xX3xX21xXddxX1bxX3xX29xX3a0xX1bxX3xXafxXdxX32dxX4xX3xX13dx11d50xXexX3xX4xX43xXbxX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xXfexX8dxX49xX3axX1bxX3xX7xX105xX3xX21xX108xX1bxX17xX3xX29xX43xXexX3xX4xX1xX15xX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xX1bxX34xXdxX3xX29xX22xX49xX3xX340xX1xX2f8xX1bxX17xX3xXexX1xX6f5xX3xXexX1xX3dbxX4xX3xX1xXdxX32dxX1bxX3xX29xX1dxX3fxX4xX116xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX10xX1bxXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13dxXexX13fxX6xX5xXdxX17xX1bxX145xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX7cxX14dxXaxX12xX0xXdxX79xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX1bxXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX21xXexX1xX145xX3xXa6xX2xX175xXbxX13dxX14dxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX145xX3xXa5xX2xX184xXbxX13dxX14dxXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX145xX5cxX5cxXdxX116xX198xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX116xXafxX1bxX5cxX1bxX10xX16cxX7xX5cxX2xX75xX1acxX2xX5cxXa6xX1b0xX21xXa5xX2xX175xXa5xX1b0xX1b5xX184xXexXa6xX1baxX75xXa6xX5xX2xX184xX13fxX6xX1bxX1xX13fxXexX1xX6xX49xX116xX1caxXbxX17xX5axX7cxX9xX75xX175xX175xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX31xX1xX1dxX34xX1bxX17xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX4xX43xXbxX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xX56xX57xX58xX38xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX15xX1bxXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX13dxXexX13fxX6xX5xXdxX17xX1bxX145xX3xX1caxX8dxX7xXexXdxX256xX49xX14dxXaxX12xX12cxX72xX1bxX3xX7xX37bxX79xX3xXexX1xX26xX15xX3xX17xfc3cxX3xX340xX1xX392xX3xX340xX1xX78xX1bxX3xX29xX6f5xX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xX27axX3xX8bxX1xX8dxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX38xX53xXbxX3xX9fxX1dxX1bxX17xX3xX49xX88xX1bxX3xXexX22xX79xX3xX13dxX22xX49xX3xX21xX3dbxX1bxX17xX3xX4xX8dxXa9xX4xX3xX7xXb5xX1bxX17xX3xX27axX3xXfexX8dxX88xX3xX1xX1dxX34xX1bxX17xX3xX79xX37bxXdxX116xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX21xX49xXaxX12xX302xX3axX3xX17xXdxX2c9xXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xX4xX1xX15xX3xXexX1xX3dbxX4xX3xXexX7cxX3a9xX1bxX17xX3xX1bxXd4xX49xXa3xX3xX31xX1xX392xX3xX12cxX1xX2d2xX3xXexX2axX4xX1xX3xXe1fxX13xX25bxX58xX3xX1xX8dxX49xX32dxX1bxX3xX6bxX1dxX34xX1bxX17xX3xX8bxX1xX88xX3xX25bxX17xX8dxX49xXd97xX1bxX3xX302xX78xX1bxX3xX302xXdxX32dxXexX3xX4xX1xX15xX3xX198xXdxX3a0xXexXa3xX3xX7xXefaxX3xX7cxXd4xX3xX7xX15xX26xXexX3xXafxXd4xX3xXexX1xXb5xX1bxX17xX3xX340xX88xX3xX4xX26xX4xX3xX1xXa9xX3xX21xX22xX1bxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX4xX43xXbxX3xX198xX2d6xX6xX3xX29xX426xX116xX3xX38xX773xX1bxX17xX3xXexX1xX19xXdxX3xX29xXb5xXdxX3xX4xX1xXdxX3a0xX8dxX3xXafxX37bxXdxX3xX4xX26xX4xX3xXfexX8dxX49xX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX2d2xX6xX3xXf95xX8dxX53xXexX3xX38xX43xXexX3xX29xX6xXdxX3xXafxXd4xX3xX4xX26xX4xX3xX79xX108xX4xX3xXexXdxX88xX8dxXa3xX3xXexXdxX88xX8dxX3xX4xX1xX52dxX3xX4xX2d2xX6xX3xX38xX3axX3xX26xX1bxX3xX13dxX22xX49xX3xX21xX3dbxX1bxX17xX3xX340xX1xX8dxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX29xX6f5xX3xX7xX37bxX79xX3xX4xX392xX3xX17xXdxX2c9xXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXbxX1xXb0xX3xX1xX3fxXbxXa3xX3xX1bxX1xXf02xX79xX3xX29xX2c9xX79xX3xX198xX2c9xX15xX3xXfexX8dxX49xX3axX1bxX3xX5xX3fxXdxX3xX4xX1xX15xX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX21xX22xX1bxX116xX3xX38xX1dxX3fxX4xX3xX198xXdxX3a0xXexXa3xX3xXafxXdxX32dxX4xX3xX17xXdxX2c9xXdxX3xXfexX8dxX49xX3a0xXexX3xX4xX43xXbxX3xXfexX8dxX49xX3axX1bxX3xX7xX105xX3xX21xX108xX1bxX17xX3xX29xX43xXexX3xX4xX1xX15xX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX31xX1xX1dxX34xX1bxX17xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX29xX6xX1bxX17xX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX1xX8dxX49xX32dxX1bxX3xX6bxX1dxX34xX1bxX17xX3xX8bxX1xX88xX3xXafxXd4xX3xX13dxX266xX3xX31xX1xX1dxX34xX1bxX17xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xXexX7cxXdxX6f5xX1bxX3xX340xX1xX6xXdxX116xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX21xX49xXaxX12xX38xX22xX49xX3xX5xXd4xX3xX1bxX1xX31axX1bxX17xX3xX17xXdxX2c9xXdxX3xXbxX1xX26xXbxX3xX4xX72xX1bxX3xXexX1xXdxX3a0xXexX3xXafxXd4xX3xX4xX43xXbxX3xX198xX26xX4xX1xX3xX4xX72xX1bxX3xXbxX1xX2c9xXdxX3xXexX1xX3dbxX4xX3xX1xXdxX32dxX1bxX3xX1bxX17xX6xX49xX3xXafxX2d6xX3xXfexX8dxX49xX3axX1bxX3xX5xX3fxXdxX3xX4xX2d2xX6xX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX116xX3xXcxX8dxX49xX3xX1bxX1xXdxX88xX1bxXa3xX3xX1bxX1xXdxX3axX8dxX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX4xX1xX15xX3xX7cxXf02xX1bxX17xXa3xX3xX1bxX3a0xX8dxX3xX1bxX1xX1dxX3xX1bxX17xX6xX49xX3xXexX8c4xX3xX29xX72xX8dxXa3xX3xXexX7cxX15xX1bxX17xX3xX340xX3a0xX3xX1xX15xX3a9xX4xX1xX3xX21xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxXa3xX3xX4xX392xX3xX7xX3dbxX3xXexX52dxX1bxX1xX3xXexX15xX26xX1bxX3xXafxXd4xX3xX17xXdxX2c9xXdxX3xXfexX8dxX49xX3a0xXexX3xX1xX3fxXbxX3xX5x11040xX3xX4xX2d2xX6xX3xX4xX1xX52dxX1bxX1xX3xXfexX8dxX49xX3axX1bxX3xX4xX26xX4xX3xX4xX43xXbxX3xX27axX3xX1xX8dxX49xX32dxX1bxX3xX6bxX1dxX34xX1bxX17xX3xX8bxX1xX88xXa3xX3xXexX1xX2d6xX3xX4xX1xX4ccxX4xX3xX4xX1xX4ccxX1bxX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xX7xXefaxX3xX340xX1xX2f8xX1bxX17xX3xXbxX1xX2c9xXdxX3xX79xX55axX1bxX3xX79xX426xXdxX3xX29xX3fxXdxX3xX4xX1xX19xX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX4xX43xXbxX3xXfexX8dxX49xX3axX1bxX3xX7xX27axX3xX1xX31axX8dxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX1xX52dxX1bxX1xX3xX79xX2c9xX1bxX1xX3xX29xX43xXexX3xX4xX2d2xX6xX3xX79xX2d6xX1bxX1xX3xXexX7cxX15xX1bxX17xX3xX7xX8dxXb5xXexX3xX1bxX1xXdxX3axX8dxX3xX1bxX78xX79xX3xXfexX8dxX6xX116xX0xX5cxXbxX12xX0xX21xXdxXafxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX7cxX10xX5xX6xXexX10xX21xXaxX12xX0xX8dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13fxXexX1xX8dxX79xX198xX13fxX6xX1bxX21xX13fxX7xX6xXbxX15xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX6xXdxX3xX7xX392xXexX3xXexX7cxX15xX1bxX17xX3xX29xX15xX3xXafxXefaxX3xX198xX2c9xX1bxX3xX29xX773xXa3xX3xX2xX1b5xXa6xX3xX1xXa9xX3xX21xX22xX1bxX3xX79xX426xXdxX3xX79xX55axX1bxX3xX4xX1xX19xX3xX739xX7xX268xX3xX29xX426xX7c9xXaxX3xX1xX7cxX10xX256xX9xXaxX5cxX198xX6xX1bxX13fxX21xX15xX4xX13fxXafxXdxX10xXexX5cxX7xX6xXdxX13fxX7xX15xXexX13fxXexX7cxX15xX1bxX17xX13fxX21xX15xX13fxXafxX10xX13fxX198xX6xX1bxX13fxX21xX15xX13fxX2xX1b5xXa6xX13fxX1xX15xX13fxX21xX6xX1bxX13fxX79xX15xXdxX13fxX79xX15xX1bxX13fxX4xX1xX15xX13fxX7xX15xX13fxX21xX15xX5cxX2xXa5xX1baxX1b0xX1b0xX175xX116xX1xXexX79xXaxX12xX0xXdxX79xX17xX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX5cxX79xX10xX21xXdxX6xX5cxX2xX1acxX184xX5cxX1bxX10xX16cxX7xX5cxX2xX75xX2xX75xX5cxX2xX1b5xXa5xX21xX175xX2xX2xX2xX2xX184xX75xXexX1b5xX1acxXa5xX175xX5xX1acxX116xX1caxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX17xX1dxX19xXdxX3xX21xX22xX1bxX3xXexX26xXdxX3xX29xX2axX1bxX1xX3xX4xX1dxX3xX31xX1xX1dxX34xX1bxX17xX3xX38xXdxX3axX1bxX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xX4xX43xXbxX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xX56xX57xX58xX38xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX21xXdxXafxX12xX0xX7xXexX7cxX15xX1bxX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX57xX6xXdxX3xX7xX392xXexX3xXexX7cxX15xX1bxX17xX3xX29xX15xX3xXafxXefaxX3xX198xX2c9xX1bxX3xX29xX773xXa3xX3xX2xX1b5xXa6xX3xX1xXa9xX3xX21xX22xX1bxX3xX79xX426xXdxX3xX79xX55axX1bxX3xX4xX1xX19xX3xX739xX7xX268xX3xX29xX426xX7c9xXaxX3xX1xX7cxX10xX256xX9xXaxX5cxX198xX6xX1bxX13fxX21xX15xX4xX13fxXafxXdxX10xXexX5cxX7xX6xXdxX13fxX7xX15xXexX13fxXexX7cxX15xX1bxX17xX13fxX21xX15xX13fxXafxX10xX13fxX198xX6xX1bxX13fxX21xX15xX13fxX2xX1b5xXa6xX13fxX1xX15xX13fxX21xX6xX1bxX13fxX79xX15xXdxX13fxX79xX15xX1bxX13fxX4xX1xX15xX13fxX7xX15xX13fxX21xX15xX5cxX2xXa5xX1baxX1b0xX1b0xX175xX116xX1xXexX79xXaxX12xX57xX6xXdxX3xX7xX392xXexX3xXexX7cxX15xX1bxX17xX3xX29xX15xX3xXafxXefaxX3xX198xX2c9xX1bxX3xX29xX773xXa3xX3xX2xX1b5xXa6xX3xX1xXa9xX3xX21xX22xX1bxX3xX79xX426xXdxX3xX79xX55axX1bxX3xX4xX1xX19xX3xX739xX7xX268xX3xX29xX426xX7c9xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX7cxX15xX1bxX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xX12cxX1xXcedxX3xXafxX2d6xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX392xXexX3xXexX7cxX15xX1bxX17xX3xX4xX2f8xX1bxX17xX3xXexX26xX4xX3xX29xX15xX3xXafxXefaxXa3xX3xXexX1xXdxX3a0xXexX3xX5xX53xXbxX3xX198xX2c9xX1bxX3xX29xX773xX3xX29xX266xX3xX340xX1xXdxX3a0xX1bxX3xX4xX1xX15xX3xX2xX1b5xXa6xX3xX1xXa9xX3xX21xX22xX1bxX3xXexX3a9xXdxX3xX13dxX266xX3xX8bx12056xX3xX6bxX15xX6xX3xXc7xXcx11563xX3xX8bxX19adxX3xe276xX1bxX1xX3xX13fxX3xX6bxXd4xX3xXcxXd7xX1bxX1xXdaxX3xX1xX34xX1bxX3xX1b5xX3xX1bxX78xX79xX3xX1bxX6xX49xX3xXbxX1xX2c9xXdxX3xX7xXb5xX1bxX17xX3xXexX7cxX15xX1bxX17xX3xXexX2d6xX1bxX1xX3xX4xX2c9xX1bxX1xX3xX340xX1xX2f8xX1bxX17xX3xX4xX392xX3xX17xXdxX43xX49xX3xX4xX1xX4dxX1bxX17xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xXfexX8dxX49xX3axX1bxX3xX7xX105xX3xX21xX108xX1bxX17xX3xX29xX43xXexX3xXc7xX7xX268xX3xX29xX426xXdaxX116xX3xX58xXb0xX3xX340xX1xX2f8xX1bxX17xX3xX52dxXexX3xX5xX72xX1bxX3xX340xXdxX3a0xX1bxX3xX1bxX17xX1xX2axX3xXexX3a9xXdxX3xX1bxX1xXdxX3axX8dxX3xX21xXdxXd97xX1bxX3xX29xXd4xX1bxXa3xX3xX7xX15xX1bxX17xX3xX4xX22xX8dxX3xXexX7cxX2c9xX3xX5xX19xXdxX3xX79xXd4xX3xX4xX26xX4xX3xX1xXa9xX3xX1bxX1xX53xX1bxX3xX29xX1dxX3fxX4xX3xXafxXddxX1bxX3xX4xX1xXcedxX3xX5xXd4xX116xX116xX116xX3xX29xX6xX1bxX17xX3xX4xX1xX19x114a8xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX21xXdxXafxX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX8dxX5xX12xX0xX21xXdxXafxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX7cxXaxX12xX0xX5cxX21xXdxXafxX12xX0xX5cxX21xXdxXafxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19baxX8dxXexX1xX15xX7cxXaxX12xX302xXb9xX3xX58xXb9xX1bxX17xX0xX5cxXbxX12
Vũ Dũng