Nghỉ lễ ăn nhiều thịt cá rồi, mẹ đãi cả nhà súp hải sản thơm ngọt, nhẹ bụng
Được chế biến từ nhiều nguyên liệu khác nhau nhưng cách nấu súp hải sản ngon lại khá đơn giản, chỉ trong thời gian ngắn là bạn đã có ngay món súp bổ dưỡng, thơm ngon để cả nhà cùng thưởng thức rồi!
237cxb1b0x3791x7265x6175x44aax5627x870ax7743xadd7x2e7fx7ab8x9058x5f1ex3553xa6c0xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax2812x95a2x3966xXexX0x4767xXaxX17xX18xX19xXexX0x2975x843bxX19x34b9xXexX0xXax9fedxX9x6206xXdxX18x6d1dxX2fx4d21x4af3x6c5axX5x9cf4xXbxXdxX17xX32xXex52adx3af7xXax65e8xX9xXdx3340xX9x8d4cx8543xX9xX44xXaxX35xae14x91f9xX9xXbxXax5bc0xXbxX9xX2cx9a42xX9x59efxa183xX35x5239xX9xXcx7592xX9x967axa7b2xX35xX9xX2cx5000xX9xX44xXax35f2xX9xX2fx9cb0xX33xX9xXaxX61xX35xX9xX2fxX61xX44xX9xXbxXax473bxXcxX9xX44xX3cxad40xXbxX57xX9xX44xXaxX5axX9xX23xa15exX44xX3cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x66b5xX17xX18xX19xX32xXex68d2x4303x6fb2xX2cxX9xX2cxXax94a9xX9xX23xX35xXa3xX44xX9xXbx4433xX9xX44xXaxX35xX49xX4axX9xX44xX3cxX4axX26x29dcxX44xX9xXdxX35x73f3xX4axX9x6b53xXaxX52xX2cxX9xX44xXaxX18xX4axX9xX44xXaxX9dxX44xX3cxX9xX2cxX52xX2cxXaxX9xX44xad2fxX4axX9xX2fxX68xX33xX9xXaxX61xX35xX9xX2fxX61xX44xX9xX44xX3cxX24xX44xX9xXdx975axX35xX9xXbfxXaxX52xX9xX5cxX75xX44xX9xX3cxX35xX61xX44xX57xX9xX2cxXaxX3exX9xXbxX54xX24xX44xX3cxX9xXbxXax568fxX35xX9xX3cxX35xX18xX44xX9xX44xX3cx706fxX44xX9xXdxX65xX9xX23xXeaxX44xX9xX5cxX5dxX9xX2cx8e0fxX9xX44xX3cxX18xX26xX9xXcxX11fxX44xX9xX2fxX68xX33xX9xX23x5100xX9xX19xX9dx33b7xX44xX3cxX57xX9xXbxXaxX75xXcxX9xX44xX3cxX24xX44xX9xX5cx74faxX9xX2cxX61xX9xX44xXaxX65xX9xX2cx774bxX44xX3cxX9xXbxXaxX9dx6f62xX44xX3cxX9xXbxXax38adxX2cxX9xX54xX55xX35xX1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6827xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x94f5xX1cxX1cxX35x605axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX188xa3e9xX44xX1cxX44xX17x291bxX2fxX1cxX2axa535xX2axX19cxX1cx327dxX1a0xX19x848exX2axa39fxX1a3x4bc9x8a6exaf7axXbxX1a9x89c2x59ebxX1adxXdxX1acxX188xa554xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX184xX23xXdxX24xX2cxXbfx3d67xXcxX18xX54xX3cxX35xX44x6fa5xXdxX17x489cxXbxX184xX18xX4axXbxX24xX1cbxXcxX18xX54xX3cxX35xX44xX1d2xX54xX35xX3cxXaxXbxX184xX18xX4axXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX44xX3cxXaxX35xX9xXdxX17xX9xX18xX44xX9xX44xXaxX35xX17xX4axX9xXbxXaxX35xXbxX9xX2cxX18xX9xX54xX24xX35xX9xXcxX17xX9xX19xX18xX35xX9xX2cxX18xX9xX44xXaxX18xX9xX2fxX4axX33xX9xXaxX18xX35xX9xX2fxX18xX44xX9xXbxXaxX24xXcxX9xX44xX3cxX24xXbxX9xX44xXaxX17xX9xX23xX4axX44xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX4ax4b58xX44xX9xX23xX4exX9xX44xX3cxX4axX26xXb7xX44xX9xXdxX35xXbcxX4axX184xX9xX2axX1d2xX1a8xX9xX2cxX24xX44xX9xXcx32f4xX2cxX9x51d8xX44xX3cxX57xX9xXbfxXaxX24xX61xX44xX3cxX9xX2axX1acxX9xX2cxX24xX44xX9xXbx84a4xXcxX9xXbxX9dxX75xX35xX57xX9xX2axX1cxX1a8xX9xX23xX52xXbxX9xX2cxX24xX44xX9xXbxXaxX4exXbxX9xX2cxX4axX18xX57xX9xX2axX1cxX1a8xX9xX2cx5b3cxX9xXaxX65xX44xXaxX9xXbx35a3xX26xX57xX9xX1a8xX9xX23x8070xX9xa21exX9dxX75xX44xX3cxX9xX15axX2cxX9xX3cxX65xX57xX9xX2axX9x79d4xX4axX61xX9xXbxX54xX15axX44xX3cxX9xX3cxX65xX57xX9xX1a8xX1d2xX1a3xX9xXbxXax6ef3xX18xX9xX23xX2c0xXbxX9xX44xX43xX44xX3cxX57xX9xX2axX1cxX1a3xX9xX23xX52xXbxX9xX2cxX24xX44xX9xX44xX9dx6bccxX2cxX1cbxX9xXcxX4axX279xX35xX57xX9xXbxX35xXb7xX4axX57xX9xXaxXeaxXbxX9xX44xXb7xXcxX1cbxX9xX54xX18xX4axX9xXcxX14dxX35xX57xX9xXaxX65xX44xXaxX9xXdxX52xX188xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX184xX1cxX1cxX35xX188xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX188xX193xX44xX1cxX44xX17xX198xX2fxX1cxX2axX19cxX2axX19cxX1cxX1a0xX1a0xX19xX1a3xX2axX1a5xX1a3xX1a7xX1a8xX1a9xXbxX1a5xX1acxX19cxX1a5xXdxX2axX188xX1b2xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX184xX23xXdxX24xX2cxXbfxX1cbxXcxX18xX54xX3cxX35xX44xX1d2xXdxX17xX1d5xXbxX184xX18xX4axXbxX24xX1cbxXcxX18xX54xX3cxX35xX44xX1d2xX54xX35xX3cxXaxXbxX184xX18xX4axXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX44xX3cxXaxX35xX9xXdxX17xX9xX18xX44xX9xX44xXaxX35xX17xX4axX9xXbxXaxX35xXbxX9xX2cxX18xX9xX54xX24xX35xX9xXcxX17xX9xX19xX18xX35xX9xX2cxX18xX9xX44xXaxX18xX9xX2fxX4axX33xX9xXaxX18xX35xX9xX2fxX18xX44xX9xXbxXaxX24xXcxX9xX44xX3cxX24xXbxX9xX44xXaxX17xX9xX23xX4axX44xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX96xX9dxX300xX44xX3cxX9xX19x9cebxX44xX9xX2cxX52xX2cxXaxX9xXdxX65xXcxX184xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX1d2xX9xX170xX9dxX300xX2cxX9xX2axX184xX9x4924xX9dxX75xX44xX3cxX9xX15axX2cxX9xX3cxX65xX9xX5cxX17xXcxX9xX54x8e42xX18xX9xX2fxXeaxX2cxXaxX9xX54xX55xX35xX9xX2cxXax8c8axX44xX9xX2fxX75xX9xX2d1xX4axX18xX57xX9xX193xX300xXbxX9xX54xX18xX9xX54xX46cxX18xX9xXdxXeaxX35xX9xXbxXaxXb7xXcxX9xX2axX9xXdxX47axX44xX9xX44x7af0xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxXeaxX2cxXaxX188xX9xX4xXaxX24xX9xX2c2xX9dxX75xX44xX3cxX9xX15axX2cxX9xX3cxX65xX9xX193xX65xX24xX9xX44xX55xX35xX9xX2cxX14dxX44xX3cxX9xX193xX300xX35xX9xXdxX9dxX9exX44xX3cxX9xX44xX9dxX300xX2cxX9xX193xXabxX18xX9xX33xXaxX61xX35xX9xX2fxX18xX4axX9xX5cxX11fxX9xX23x5012xXbxX9xX23xXa3xX33xX9xX44xX35xX44xXaxX9xX2c2xX9dxX75xX44xX3cxX9xX3cxX65xX9xX5cxX143xX9xXdxXd5xX26xX9xX44xX9dxX300xX2cxX9xX19xX14dxX44xX3cxX188xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX184xX1cxX1cxX35xX188xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX188xX193xX44xX1cxX44xX17xX198xX2fxX1cxX2axX19cxX2axX19cxX1cxX1a0xX1a0xX19xX1a3xX2axX1a5xX1a3xX1a7xX1a8xX1a9xXbxX2axX19cxX1a7xX1a3xXdxX1a8xX188xX1b2xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX184xX23xXdxX24xX2cxXbfxX1cbxXcxX18xX54xX3cxX35xX44xX1d2xXdxX17xX1d5xXbxX184xX18xX4axXbxX24xX1cbxXcxX18xX54xX3cxX35xX44xX1d2xX54xX35xX3cxXaxXbxX184xX18xX4axXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX44xX3cxXaxX35xX9xXdxX17xX9xX18xX44xX9xX44xXaxX35xX17xX4axX9xXbxXaxX35xXbxX9xX2cxX18xX9xX54xX24xX35xX9xXcxX17xX9xX19xX18xX35xX9xX2cxX18xX9xX44xXaxX18xX9xX2fxX4axX33xX9xXaxX18xX35xX9xX2fxX18xX44xX9xXbxXaxX24xXcxX9xX44xX3cxX24xXbxX9xX44xXaxX17xX9xX23xX4axX44xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX1d2xX9xX170xX9dxX300xX2cxX9xX1a8xX184xX9xX5xX28dxXcxX9xX23xX11fxX2cxX9xX2fxXeaxX2cxXaxX9xX193x7e91xX57xX9xX33xXaxX47axX44xX9xX5cxX47axX4axX9xXbxX28dxXcxX9xX2cxXaxX24xX9xX193xX65xX24xX9xX44xX55xX35xX9xX44xX35xX44xXaxX9xX2c2xX9dxX75xX44xX3cxX9xX44xX35xX44xXaxX9xXdxXd5xX26xX9xX44xX9dxX300xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX3cxX7axXbxX188xX9x82c9xX276xX2cxX9xX2fxX75xX9xX2cxXaxXa3xX9xX2fxXeaxX2cxXaxX9xX54xX55xX35xX9xX54xX55xX35xX9xXbxXaxX52xX35xX9xXcxX35xXa3xX44xX3cxX9xX193xX52xXbxX9xX2cxXax32f5xX24xX57xX9xXaxX65xX44xXaxX9xXbxX2b9xX26xX9xXbxXaxX52xX35xX9xX2fxX9exX35xX188xX9xX4xX4axX18xX9xX5cxX17xXcxX9xXdxX4axX2c0xX2cxX9xX2cxXax8424xX44xX9xX193xX65xX9xX3cxX133xX9xXdxXd5xX26xX9xXbxXaxX4exXbxX9xX2cxX4axX18xX9xX5cxX143xX9xX54xX18xX9xX23xX52xXbxX188xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX184xX1cxX1cxX35xX188xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX188xX193xX44xX1cxX44xX17xX198xX2fxX1cxX2axX19cxX2axX19cxX1cxX1a0xX1a0xX19xX1a3xX2axX1a5xX1a3xX1a7xX1a8xX1a9xXbxX19cxX1a3xX2axX2axXdxX1a3xX188xX1b2xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX184xX23xXdxX24xX2cxXbfxX1cbxXcxX18xX54xX3cxX35xX44xX1d2xXdxX17xX1d5xXbxX184xX18xX4axXbxX24xX1cbxXcxX18xX54xX3cxX35xX44xX1d2xX54xX35xX3cxXaxXbxX184xX18xX4axXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX44xX3cxXaxX35xX9xXdxX17xX9xX18xX44xX9xX44xXaxX35xX17xX4axX9xXbxXaxX35xXbxX9xX2cxX18xX9xX54xX24xX35xX9xXcxX17xX9xX19xX18xX35xX9xX2cxX18xX9xX44xXaxX18xX9xX2fxX4axX33xX9xXaxX18xX35xX9xX2fxX18xX44xX9xXbxXaxX24xXcxX9xX44xX3cxX24xXbxX9xX44xXaxX17xX9xX23xX4axX44xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX1d2xX9xX170xX9dxX300xX2cxX9xX1a3xX184xX9xX4xXaxX24xX9xX44xX9dxX300xX2cxX9xX193xX65xX24xX9xX2axX9xX2cxX52xX35xX9xX44xX55xX35xX9xX2fxXeaxX2cxXaxX9xX2fxX18xX4axX9xX5cxX11fxX9xX5cxX4axX44xX9xX2fxX28dxX35xX9xXbxXaxX2e5xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX276xX2cxX57xX9xXbxX28dxXcxX9xX193xX65xX24xX9xX2cxXaxX47axX44xX9xX2fxX75xX9xX2d1xX4axX18xX9xXdxX65xX9xX193xX300xXbxX9xX54xX18xX9xX44xX3cxX18xX26xX188xX9xX4xXaxX24xX9xXbxX28dxXcxX57xX9xXcxX276xX2cxX57xX9xXbxXaxX4exXbxX9xX2cxX4axX18xX9xX193xX65xX24xX9xX23xX52xXbxX9xX2cxX14dxX44xX3cxX9xX193xX300xX35xX9xX2cxXaxX68xXbxX9xXaxXeaxXbxX9xX44xXb7xXcxX57xX9xXbxX35xXb7xX4axX9xX193xX65xX9xX5cxX61xX24xX9xX5cxX49xX4axX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX3cxXd5xXcxX9xX3cxX35xX18xX9xX193xX4exX188xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX184xX1cxX1cxX35xX188xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX188xX193xX44xX1cxX44xX17xX198xX2fxX1cxX2axX19cxX2axX19cxX1cxX1a0xX1a0xX19xX1a3xX2axX1a5xX1a3xX1a7xX1a8xX1a9xXbxX19cxX1a8xX1a9xX1a9xXdxX1a5xX188xX1b2xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX184xX23xXdxX24xX2cxXbfxX1cbxXcxX18xX54xX3cxX35xX44xX1d2xXdxX17xX1d5xXbxX184xX18xX4axXbxX24xX1cbxXcxX18xX54xX3cxX35xX44xX1d2xX54xX35xX3cxXaxXbxX184xX18xX4axXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX44xX3cxXaxX35xX9xXdxX17xX9xX18xX44xX9xX44xXaxX35xX17xX4axX9xXbxXaxX35xXbxX9xX2cxX18xX9xX54xX24xX35xX9xXcxX17xX9xX19xX18xX35xX9xX2cxX18xX9xX44xXaxX18xX9xX2fxX4axX33xX9xXaxX18xX35xX9xX2fxX18xX44xX9xXbxXaxX24xXcxX9xX44xX3cxX24xXbxX9xX44xXaxX17xX9xX23xX4axX44xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX1d2xX9xX170xX9dxX300xX2cxX9xX1a5xX184xX9xX45bxX9dxX75xX44xX3cxX9xX15axX2cxX9xX3cxX65xX9xX2fxX18xX4axX9xXbfxXaxX35xX9xX5cxX5dxX9xXaxX47axXcxX9xX2c2xX24xX44xX3cxX9xXbxXaxX2e5xX9xX193xX300xXbxX9xX2c2xX9dxX75xX44xX3cxX9xX54xX18xX9xX23xX61exX9xX5cxX35xX57xX9xXbxX35xXa3xX33xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX23xXeaxX44xX9xX2cxXaxX24xX9xX44xX3cxX4axX26xXb7xX44xX9xXdxX35xXbcxX4axX9xXaxX61xX35xX9xX2fxX61xX44xX9xX5cxX5dxX9xX9dxX300xX33xX9xX3cxX35xX18xX9xX193xX4exX9xX193xX65xX24xX9xX2cxX14dxX44xX3cxX9xX193xX65xX9xXbfxXaxX4axXd5xX26xX9xX5cxX49xX4axX188xX9xX5xX54xX24xX44xX3cxX9xXbfxXaxX35xX9xX5cxX11fxX9xX23xXeaxX44xX9xXax2e26xX18xX9xXbxX18xX44xX9xX23xX2c0xXbxX9xX44xX43xX44xX3cxX9xX193xX300xX35xX9xX44xX9dxX300xX2cxX9xX2fxX18xX4axX9xX5cxX11fxX9xX2cxXaxXa3xX9xXbxXabxX9xXbxXabxX9xX193xX65xX24xX9xX44xX55xX35xX9xX2fxX68xX33xX57xX9xX193xXabxX18xX9xX2cxXaxXa3xX9xX193xXabxX18xX9xXbfxXaxX4axXd5xX26xX9xX5cxXa3xX44xX9xXbfxXaxX35xX9xXbxXaxXd5xX26xX9xX2fxX68xX33xX9xX2cxX11fxX9xX5cxX2c0xX9xX5cx7153xX2cxX9xX44xXaxX9dxX9xa62cxX9xXdxX65xX9xX19xXabxX44xX3cxX9xXdxXeaxX35xX188xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX5xX54xX15axX44xX3cxX9xX3cxX65xX9xX5cxX4eaxX33xX9xX54xX18xX9xX23xX52xXbxX9xX193xX65xX9xXbfxXaxX4axXd5xX26xX9xX5cxX49xX4axX9xX2fxX18xX4axX9xX5cxX11fxX9xX5cxXa74xXbxX9xX2axX9xX2cxXaxX35xXa3xX2cxX9xX54xX2b9xX26xX9xXdxXb7xX44xX9xXbxX54xXb7xX44xX9xX44xX55xX35xX9xX2fxX68xX33xX9xX54xX55xX35xX9xX5cxX12fxX9xXax5235xX44xX9xXaxX9exX33xX9xXbxX54xX15axX44xX3cxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXaxX61xX26xX9xX193xX65xX24xX9xX44xX55xX35xX9xX2fxX68xX33xX57xX9xXbfxXaxX4axXd5xX26xX9xX5cxX49xX4axX9xX193xX65xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX65xX44xXaxX9xXbxX2b9xX26xX9xXbxXaxX52xX35xX9xX2fxX9exX35xX9xX193xX65xX24xX9xX2cxX14dxX44xX3cxX9xX54xX55xX35xX9xX44xXd5xX4axX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX28dxX35xX9xXdxXb7xX44xX57xX9xX44xXb7xXcxX9xX2cxXaxX68xXbxX9xXcxX4axX279xX35xX57xX9xXaxXeaxXbxX9xX44xXb7xXcxX57xX9xXbxX35xXb7xX4axX57xX9xX23xX2c0xXbxX9xX44xX3cxX7axXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX193xXabxX18xX9xXcxX35xXbcxX44xX3cxX9xXdxX65xX9xXbxX111xXbxX9xX23xXa3xX33xX188xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX184xX1cxX1cxX35xX188xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX188xX193xX44xX1cxX44xX17xX198xX2fxX1cxX2axX19cxX2axX19cxX1cxX1a0xX1a0xX19xX1a3xX2axX1a5xX1a3xX1a7xX1a8xX1a9xXbxX1a7xX1adxX19cxX19cxXdxX1adxX188xX1b2xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX184xX23xXdxX24xX2cxXbfxX1cbxXcxX18xX54xX3cxX35xX44xX1d2xXdxX17xX1d5xXbxX184xX18xX4axXbxX24xX1cbxXcxX18xX54xX3cxX35xX44xX1d2xX54xX35xX3cxXaxXbxX184xX18xX4axXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX44xX3cxXaxX35xX9xXdxX17xX9xX18xX44xX9xX44xXaxX35xX17xX4axX9xXbxXaxX35xXbxX9xX2cxX18xX9xX54xX24xX35xX9xXcxX17xX9xX19xX18xX35xX9xX2cxX18xX9xX44xXaxX18xX9xX2fxX4axX33xX9xXaxX18xX35xX9xX2fxX18xX44xX9xXbxXaxX24xXcxX9xX44xX3cxX24xXbxX9xX44xXaxX17xX9xX23xX4axX44xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX65dxX68xX2cxX9xX2fxX68xX33xX9xXaxX61xX35xX9xX2fxX61xX44xX9xX54xX18xX9xXbxX28dxX9xX54xX55xX35xX9xX54xX111xX2cxX9xXbxXaxXb7xXcxX9xX2cxXaxX68xXbxX9xXbxX35xXb7xX4axX57xX9xXbxX54xX18xX44xX3cxX9xXbxX54xX6acxX9xX23x6ae1xX44xX3cxX9xX193xX65xX35xX9xX2cxX7axX44xX3cxX9xX54xX18xX4axX9xXcxX14dxX35xX57xX9xXaxX65xX44xXaxX9xXdxX52xX9xXbxXaxX52xX35xX9xX44xXaxX61exX9xX44xXa3xX4axX9xXbxXaxX6acxX2cxXaxX9xX193xX65xX9xXbxXaxX9dxX154xX44xX3cxX9xXbxXaxX15axX2cxX9xXbfxXaxX35xX9xX2cxXa13xX44xX9xX44xX11fxX44xX3cxX188xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX184xX1cxX1cxX35xX188xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX44xXaxX188xX193xX44xX1cxX44xX17xX198xX2fxX1cxX2axX19cxX2axX19cxX1cxX1a0xX1a0xX19xX1a3xX2axX1a5xX1a3xX1a7xX1a8xX1a9xXbxX1adxX1a5xX1a9xXdxX1a7xX188xX1b2xX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX184xX23xXdxX24xX2cxXbfxX1cbxXcxX18xX54xX3cxX35xX44xX1d2xXdxX17xX1d5xXbxX184xX18xX4axXbxX24xX1cbxXcxX18xX54xX3cxX35xX44xX1d2xX54xX35xX3cxXaxXbxX184xX18xX4axXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX44xX3cxXaxX35xX9xXdxX17xX9xX18xX44xX9xX44xXaxX35xX17xX4axX9xXbxXaxX35xXbxX9xX2cxX18xX9xX54xX24xX35xX9xXcxX17xX9xX19xX18xX35xX9xX2cxX18xX9xX44xXaxX18xX9xX2fxX4axX33xX9xXaxX18xX35xX9xX2fxX18xX44xX9xXbxXaxX24xXcxX9xX44xX3cxX24xXbxX9xX44xXaxX17xX9xX23xX4axX44xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX170xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX68xX2cxX9xX2cxX52xX2cxX9xX23xXeaxX44xX9xXbxXaxX65xX44xXaxX9xX2cxX28dxX44xX3cxX1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x8246xX24xX4axX54xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2xX2b9xX44xX9x94cexX35xXbcxXbxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe