Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam
Báo chí xứng đáng là công cụ sắc bén của sự nghiệp cách mạng, của Đảng và nhà nước, là diễn đàn của nhân dân
5e2dxcf41x9f91x5ed6x60ffxad19x6d49x8955xac5bxX7x653cx696dxcd45xb36exdb49xbe4bxX5xcffbxXax8db5x6a6ax8796xX4xX3xe11cxbc59xX3xd3aexa766xXdxX3xc0fcxX14x81f1xX3xX4xX1xddc7xX3xX4xX14xX4xX1xX3xc923xcac3xaea9xc87bxX3x7f67xXdx820bxXexX3xa995xX6xX2bxX0xd147xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6xd57axXaxX12xX13xX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xe15cxa911xX2dxX2exX3xc811xX14xX2dxX2exX3xX5x82d7xX3xX4x8f18xX2dxX2exX3xX4x7c7exX3xX7x6b6axX4xX3xX1ex62baxX2dxX3xX4xc286xX6xX3xX7x797axX3xX2dxX2exX1xXdxX32xXbxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exa3abxX3xX4xX74xX6xX3xbde8x9110xX2dxX2exX3xX1axX61xX3xX2dxX1xX61xX3xX2dxadf1xX1bxX4xX8axX3xX5xX61xX3xX4bxXdxb5d8xX2dxX3xX5bxX61xX2dxX3xX4xX74xX6xX3xX2dxX1x8d74xX2dxX3xX4bxXb4xX2dxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxbaf5xXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexc200xX6xX5xXdxX2exX2dxde36xX3xe2c0x6fd4xX7xXexXdx7778xXccxbb72xXaxX12xce28xafedxX4xX1xX3xX7xa1d0xX3xX5bxa73axX3xX2exX1xXdxX3xX2dxX1xdd96xX2dxX8axX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX3xX5xXe3xX64xX2dxX3xX1xX20xX61xX2dxX3xXexX1xX61xX2dxX1xX3xX7xX57xX3xX2bxX32xX2dxX1xX3xX1ax6a7axX3xX1axX6xX2dxX2exX3xX4xX74xX6xX3xX2bx9b14xX2dxX1x5fe2xX3x9265xX57xX2dxX2exX3xX5bxX14xX2dxX2exX3xX5xX61xX3xX4xX64xX2dxX2exX3xX4xX69xX3xX7xX6cxX4xX3xX1exX70xX2dxX3xX4xX74xX6xX3xX7xX78xX3xX2dxX2exX1xXdxX32xXbxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX8axX3xX4xX74xX6xX3xX90xX91xX2dxX2exX3xX1axX61xX3xX2dxX1xX61xX3xX2dxX9dxX1bxX4xX8axX3xX5xX61xX3xX4bxXdxXa7xX2dxX3xX5bxX61xX2dxX3xX4xX74xX6xX3xX2dxX1xXb4xX2dxX3xX4bxXb4xX2dxX8axX3xX5bxXedxX2dxX1xX3xX1xX9dxX1bxX2dxX2exX3xX4bxX9dxX3xX5xXe3xXfdxX2dxX8axX3xXexXe3xXccx6576xX2dxX3xXexc798xXe3xXccx65b5xX2dxX8axX3xX4xc8acxX3xX1ax79f9xX3x796bxX1x7b3exXdxX3xX5bxX2cxXdxX3xX5bxX20xX61xX2dxX3xX1d4x66afxXexX3xXexX20xX61xX2dxX3xX4bxXb4xX2dxX3xXex93fexX4xb26fxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX5xX61xX3xX2dxX2exX9dxdbe2xXdxX3xX5bxXf5xX3xX1d4xX1xX6xXdxX3xX7xXdxX2dxX1xX3xX1axX61xX3xX5bxa02fxXexX3xX2dxX1caxX2dxX3xX2bxa286xX2dxX2exX3xX1axaf42xX2dxX2exX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX4xX1xX20xX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX3xX1d4xX1xX64xX2dxX2exX3xX2dxX2ex9ebfxX2dxX2exX3xX5xX1bxX2dxX3xX2bxX2cxX2dxX1xX8axX3xX2exX24exXbxX3xXbxX1x7468xX2dxX3xXexX24xX4xX1xX3xX4xX78xX4xX3xXexX1c7xX20xX2dxX2exX3xac54xXe3xX14xX3xXexX1c7xX141xX2dxX1xX3xX56xXb4xXccxX3xX4bxX78xX2dxX2exX3xX1axX61xX3xX1exX91xX20xX3xX1axX32xX3xXcxX1cfxX3xX29fxXe3xX1d6xX4xX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX0xX7xXexX1c7xX20xX2dxX2exX12xX35xX1caxX2dxX3xX2bxX24exX2dxX2exX3xX4xX74xX6xX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX0xX39xX7xXexX1c7xX20xX2dxX2exX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX13xX14xX20xX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX35xXdxX1c3xX2dxX3x9544xX3xX4x7617xX3xX29fxXe3xX6xX2dxX3xXexXe3xXccxX1c3xX2dxX3xXexX1c7xXe3xXccxX1caxX2dxX8axX3xX4xX1cfxX3xX5bxX1f0xX2dxX2exX3xX4xX74xX6xX3xXcxX1cfxX2dxX2exX3xX1exX1f0xX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX2dxXdxX1c3xX2dxX3xb8b2xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX5bxX18xX2dxX2exX3xX4xX1xX24xX3xX1xX1f0xXdxX3xX1c7xX6xX3xX7xX1d6xX3xX5bxX28dxXe3xX3xXexXdxX1c3xX2dxX3xX1axX61xX20xX3xX2dxX2exX61xXccxX3x8652xX2xX39x718bxX39xX2x6c91xX3d5x8e3dxX144xX3xX90xXb4xXccxX3xX5xX61xX3xXexX232xX3xX1exX14xX20xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX5bxX28dxXe3xX3xXexXdxX1c3xX2dxX3xX4xX74xX6xX3xX2dxX9dxX1bxX4xX3xXexX6xX8axX3xX4bxX20xX3xXecxXf5xX2dxX1xX3xXexX69xX3xX35xX2exXe3xXccxXa7xX2dxX3xc112xXdxX3x6aa4xXe3xX1d6xX4xX3xX7xX14xX2dxX2exX3xX5xXfdxXbxX8axX3xXexX1c7xX78xX4xX3xXexXdxX1e3xXbxX3xXbxX1xX69xX3xXexX1c7xX14xX4xX1xX3xX4xX64xX2dxX2exX3xXexX14xX4xX3xX1exXdxX1c3xX2dxX3xXexXfdxXbxX3xX1axX61xX3xX4xX1d2xX2dxX2exX3xX5xX61xX3xX4xXb4xXccxX3xX1axXdxX1e3xXexX3xX4xX1xX74xX3xXccxX1e3xXe3xX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xXcxX1c7xX20xX2dxX2exX3xX29fxXe3xX14xX3xXexX1c7xX141xX2dxX1xX3xX1xX20xX2cxXexX3xX5bxX1f0xX2dxX2exX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX74xX6xX3xX2bxX141xX2dxX1xX8axX3xX13xX14xX4xX3xX5bxXf5xX3xX7xX1bxX2bxX3xX2dxX1xXfdxX2dxX3xX1c7xX6xX3xXexX1xX57xX3xX1axX1d2xX3xX1d4xX1xX24xX3xX5bxX6cxX4xX3xX5xX78xX4xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX5xX61xX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX144xX3xXcxX1c7xX91xXdxX3xX29fxXe3xX6xX3xX2exX28dxX2dxX3xX3d8x77ffxX3xX2dxb79bxX2bxX3xX1xX20xX2cxXexX3xX5bxX1f0xX2dxX2exX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX8axX3xX13xX14xX4xX3xX5bxXf5xX3xX1axXdxX1e3xXexX3xX1xX369xX2dxX3xX3d5xX144xX522xX522xX522xX3xX1exX61xXdxX3xX1exX14xX20xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX20xX2cxXdxX8axX3xX2exX28dxX2dxX3xc2e3xX522xX522xX3xX1exX61xXdxX3xXexX1xX369xX8axX3xX2exX28dxX2dxX3xX3ddxX522xX522xX3xXexX1c7xX6xX2dxX1xX3xXexX1c7xXe3xXccxX32xX2dxX3xX1axX61xX3xX1d4x68b9xX144xX0xX39xXbxX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3x725cxXdxX4bxXexX1xX9xXaxX3d5xX522xX522xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2dxX2exX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4bxX4bxXdxX2dxX2exX9xXaxX2xXaxX3xX1exX20xX1c7xX4bxX10xX1c7xX9xXaxX522xXaxX3xX6xX5xXdxX2exX2dxX9xXaxX4xX10xX2dxXexX10xX1c7xXaxX12xX0xXexX1exX20xX4bxXccxX12xX0xXexX1c7xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX59cxXdxXbxX10xX1exX20xX56xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX18xX3xX3a6xX1xX74xX3xXexXedxX4xX1xX3xXexX2cxXdxX3xX90xX2cxXdxX3xX1xX1f0xXdxX3x9a6fxX652xX652xX3xX17xX1f0xXdxX3xX35xX1xX61xX3xX1exX14xX20xX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX3x7ab4xX3dbxX39xX2xX3dbxX3d8xX3d5x691exX3xX66bxX91xX2dxX1xXe0xX3xXcxX144xXecxX672xX3xXaxX3xX1xX1c7xX10xXe7xX9xXaxX1xXexXexXbxXe0xX39xX39xX1exX6xX20xX1xX6xXexXdxX2dxX1xX144xX1axX2dxX39xXdxX2bxX2exX39x86aax83f9xX39xXexX69fxX6a0xX3d8xX2xX3dbxX144xXe2xXbxX2exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xX652xX2bxX6xX2exX10xXaxX3xX20xX2dxX4xX5xXdxX4xX1d4xX9xXaxX1c7xX10xXexXe3xX1c7xX2dxX3xX7xX1xX20xX59cxX652xX2bxX6xX2exX10xX66bxXexX1xXdxX7xX144xX7xX1c7xX4xX672xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX2exX3xX7xX1c7xX4xX9xXaxX39xX39xXdxX144xX1exX6xX20xX1xX6xXexXdxX2dxX1xX144xX1axX2dxX39xX2dxX10xX59cxX7xX39xX2xX3ddxX3d5xX522xX39xX2xX522xX3ddxX4bxX3d5xX522xX6a0xX569xX2xX522xX522xXexX69fxX6a0xX3d8xX2xX3dbxX5xX522xX144xXe2xXbxX2exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX20xX652xX2bxX6xX2exX10xXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX1c7xX12xX0xXexX1c7xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a6xX6xXbxXexXdxX20xX2dxXaxX12xX17xX18xX3xX3a6xX1xX74xX3xXexXedxX4xX1xX3xXexX2cxXdxX3xX90xX2cxXdxX3xX1xX1f0xXdxX3xX652xX652xX652xX3xX17xX1f0xXdxX3xX35xX1xX61xX3xX1exX14xX20xX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX3xX66bxX3dbxX39xX2xX3dbxX3d8xX3d5xX672xX3xX66bxX91xX2dxX1xXe0xX3xXcxX0xX10xX2bxX12xX144xXecxX672xX0xX39xX10xX2bxX12xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX1c7xX12xX0xX39xXexX1exX20xX4bxXccxX12xX0xX39xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX35xX2exX9dxX232xXdxX3xX4xa22exX2dxX3xX7xX14xX2dxX2exX3xX5xXfdxXbxX3xX1c7xX6xX3xX3dbxX3xXexX232xX3xX1exX14xX20xXe0xX3xX0xX10xX2bxX12xX35xX2exX9dxX232xXdxX3xX4xbb16xX2dxX2exX3xX1d4xX1xX1cfxX0xX39xX10xX2bxX12xX3xX66bxX0xX10xX2bxX12xXecxX10xX3x61dcxX6xX1c7xXdxX6xX3xX2dxX525xX2bxX3xX2xX3dbxX3d5xX3d5xX0xX39xX10xX2bxX12xX672xX8axX3xX0xX10xX2bxX12xX423xXe3xX1d6xX4xX3xXexX1e3xX3xX35xX64xX2dxX2exX3xX4bxXb4xX2dxX0xX39xX10xX2bxX12xX3xX66bxX2xX3dbxX3d5xa89dxX672xX8axX3xX0xX10xX2bxX12xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX35xXdxX1c3xX2dxX0xX39xX10xX2bxX12xX3xX66bxX2xX3dbxX3d5xX3ddxX672xX8axX3xX0xX10xX2bxX12xX3a6xX64xX2dxX2exX3xX35xX64xX2dxX2exX0xX39xX10xX2bxX12xX3xX66bxX2xX3dbxX3d5xX3ddxX672xX8axX3xX0xX10xX2bxX12xXecxX24xX2dxX1xX3x8404xX14xX4xX1xX3xX2bxX32xX2dxX1xX0xX39xX10xX2bxX12xX3xX66bxX2xX3dbxX3d5xX3ddxX672xX8axX3xX0xX10xX2bxX12xXcxX1xXb4xX2dxX3xX420xXdxX0xX39xX10xX2bxX12xX3xX66bxX2xX3dbxX3d5xX6a0xX672xX8axX3xX0xX10xX2bxX12xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX3xX90xX1f0xX4xX3xX5xXfdxXbxX0xX39xX10xX2bxX12xX3xX66bxX2xX3dbxX898xX2xX672xX8axX3xX0xX10xX2bxX12xX3a6xX57xXe3xX3xX29fxXe3xX1d6xX4xX0xX39xX10xX2bxX12xX3xX66bxX2xX3dbxX898xX3d5xX672xX3xX1axX61xX3xXcxX2cxXbxX3xX4xX1xX24xX3xX0xX10xX2bxX12xX90xbbfdxX0xX39xX10xX2bxX12xX3xX66bxX2xX3dbxX569xX522xX672xX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX4xX1xd2a8xX3xXexX1xXedxX3xXexX1xX61xX2dxX1xX3xX5xXfdxXbxX3xX0xX10xX2bxX12xX90xX61xXdxX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX1xX6xX2dxX1xX3xX423xXe3xX1d6xX4xX3xX2exXdxX6xX0xX39xX10xX2bxX12xX3xX66bxX2dxX6xXccxX3xX5xX61xX3xX0xX10xX2bxX12xX90xX61xXdxX3xXcxXdxX1e3xX2dxX2exX3xX2dxX24exXdxX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX672xX0xX39xX10xX2bxX12xX3xX2dxX2exX61xXccxX3xX69fxX39xX3dbxX39xX2xX3dbxX898xX3ddxXe9xX3xXexX1xX61xX2dxX1xX3xX5xXfdxXbxX3xX17xXf5xX2dxX2exX3xXexXdxX2dxX3xX423xXe3xX1d6xX4xX3xX2exXdxX6xX3xX66bxX2dxX6xXccxX3xX5xX61xX3xX0xX10xX2bxX12xXcxX1xX64xX2dxX2exX3xXex7d63xX2dxX3xX56xXf5xX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX0xX39xX10xX2bxX12xX672xX3xX2dxX2exX61xXccxX3xX2xX3dbxX39xX3dbxX39xX2xX3dbxX898xX3ddxXe9xX3xX1exX14xX20xX3xX0xX10xX2bxX12x95d4xX78xX3xXcxX1xXfdxXexX3xX0xX39xX10xX2bxX12xX66bxX2dxX6xXccxX3xX5xX61xX3xX1exX14xX20xX3xX0xX10xX2bxX12xX35xX1xXb4xX2dxX3xdf25xXb4xX2dxX672xX0xX39xX10xX2bxX12xX8axX3xX2dxX2exX61xXccxX3xX2xX2xX39xX569xX39xX2xX3dbxX3ddxX2xX144xX3xX0xX7xXexX1c7xX20xX2dxX2exX12xXcxX0xX39xX7xXexX1c7xX20xX2dxX2exX12xX1c7xX20xX2dxX2exX3xX29fxXe3xX14xX3xXexX1c7xX141xX2dxX1xX3xX1xX20xX2cxXexX3xX5bxX1f0xX2dxX2exX3xX35xX2exX9dxX232xXdxX3xX5bxXf5xX3xX7xXf2xX3xX4bxX69xX2dxX2exX3xX2xX3ddxX522xX3xX1ex5f3dxXexX3xX4bxX6xX2dxX1xX3xX1axX61xX3xX1axXdxX1e3xXexX3xX1ex614fxX2dxX2exX3xX2dxX1xXdxX1caxXe3xX3xXexX1xX57xX3xXexXdxX1e3xX2dxX2exX3xXexX2cxX20xX3xX2dxX1c3xX2dxX3xX2dxX1xX253xX2dxX2exX3xXexX14xX4xX3xXbxX1xafe7xX2bxX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX56xXe3xXa27xXexX3xX7xX6cxX4xX3xX5bxX525xX2dxX2exX3xXexX1c7xX1c3xX2dxX3xX2dxX1xXdxX1caxXe3xX3xXexX232xX3xX1exX14xX20xX3xXexX1c7xX20xX2dxX2exX3xX1axX61xX3xX2dxX2exX20xX61xXdxX3xX2dxX9dxX1bxX4xX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xXecxXedxX4xX1xX3xX7xXf2xX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX2dxX9dxX1bxX4xX3xXexX6xX3xX4xX1d2xX2dxX2exX3xX5xXe3xX64xX2dxX3xX2exX6cxX2dxX3xX1exX24exX3xX1axX1bxXdxX3xX7xX78xX3xX2dxX2exX1xXdxX32xXbxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX4xX74xX6xX3xX90xX91xX2dxX2exX8axX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1axX61xX3xX4bxXb4xX2dxX3xXexX1f0xX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX144xX3xXcxX1c7xX91xXdxX3xX29fxXe3xX6xX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xX232xXdxX3xX1d4x7893xX3x66e0xXexX141xX2bxX3xX5bxX9dxX232xX2dxX2exX3xX4xX57xXe3xX3xX2dxX9dxX1bxX4x6ef7xXe9xX3xXbf8xX1axXfdxX2dxX3xX5bxX1f0xX2dxX2exX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exXc0bxXe9xX3xXbf8xX1d4xX1xX14xX2dxX2exX3xX4xX1xXdxX1e3xX2dxX3xX2exXdxX91xXdxX3xXbxX1xX24exX2dxX2exX3xX4bxXb4xX2dxX3xXexX1f0xX4xXc0bxXe9xX3xXbf8xX56xXb4xXccxX3xX4bxX78xX2dxX2exX3xX1axX61xX3xX1exX91xX20xX3xX1axX32xX3xXcxX1cfxX3xX29fxXe3xX1d6xX4xXc0bxXe9xX3xX1axX61xX3xX2dxX2exX61xXccxX3xX2dxX6xXccxX3xX5xX61xX3xXbf8xX5bxX1cfxXdxX3xX2bxX1bxXdxX3xX1axX61xX3xX1xX1f0xXdxX3xX2dxX1xXfdxXbxX3xX29fxXe3xX1d6xX4xX3xXexX1e3xXc0bxX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xXa76xX9dxX1bxXdxX3xX7xX78xX3xX5xXf5xX2dxX1xX3xX5bxX2cxX20xX3xX4xX74xX6xX3xX90xX91xX2dxX2exX3xX1axX61xX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX1axa97exX3xX5bxX2cxXdxX8axX3xX13xX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX3xX5bxXf5xX3xX5bxX91xX2bxX3xX2dxX1xXdxX32xX2bxX3xX56xXe3xXa27xXexX3xX7xX6cxX4xX3xX1axX6xXdxX3xXexX1c7xX82bxX3xX5xX61xX3xX2dxX2exX9dxX232xXdxX3xXexXe3xXccxX1c3xX2dxX3xXexX1c7xXe3xXccxX1caxX2dxX3xXexXfdxXbxX3xXexX1x8b43xX8axX3xX4xX1cfxX3xX5bxX1f0xX2dxX2exX3xXexXfdxXbxX3xXexX1xXd44xX8axX3xXexX1cfxX3xX4xX1xX57xX4xX3xXexXfdxXbxX3xXexX1xXd44xX3xX2dxX1xX9dxX3xX30xX144xX652xX144xXecxX1c3xXdaxX2dxXdxX2dxX3xXexX279xX2dxX2exX3xXccxX1c3xXe3xX3xX4xX28dxXe3xX8axX3xX2exX24exXbxX3xXbxX1xX28dxX2dxX3xX5bxX6cxX4xX3xX5xX78xX4xX3xX1axX61xX20xX3xX7xX78xX3xX2dxX2exX1xXdxX32xXbxX3xX5bxXa27xXe3xX3xXexX1c7xX6xX2dxX1xX3xX2exXdxX61xX2dxX1xX3xX5bxX1f0xX4xX3xX5xXfdxXbxX3xX4bxXb4xX2dxX3xXexX1f0xX4xX8axX3xX56xXb4xXccxX3xX4bxX78xX2dxX2exX3xX1axX61xX3xX1exX91xX20xX3xX1axX32xX3xXcxX1cfxX3xX29fxXe3xX1d6xX4xX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX3xX146xX17xX3a6xX35xX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX35xX2exX61xXccxX3xX2dxX6xXccxX8axX3xXexX1c7xX20xX2dxX2exX3xX1d4x807axX3xX2dxX2exXe3xXccxX1c3xX2dxX3xX2bxX1bxXdxX3xX1xX1f0xXdxX3xX2dxX1xXfdxXbxX3xX1axX61xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX1c7xXdxXd44xX2dxX8axX3xX4bxX9dxX1bxXdxX3xX14xX2dxX1xX3xX7xX14xX2dxX2exX3xX4xX74xX6xX3xX4xX1xX74xX3xX2dxX2exX1xXce8xX6xX3xad18xX14xX4xX3xXdaxX3xXecxX1c3xX2dxXdxX2dxX3xX1axX61xX3xXexX9dxX3xXexX9dxd5c3xX2dxX2exX3xX17xX18xX3xX3a6xX1xX24xX3xXe72xXdxX2dxX1xX8axX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX3xX7xddc6xX3xXexXdxX1e3xXbxX3xXexX69xX4xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xXe3xXccxX3xXexX1c7xXe3xXccxX1caxX2dxX3xXexX1xX1d6xX2dxX2exX3xX5xX61xX2bxX3xX4xX1xX20xX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX2dxX9dxX1bxX4xX3xX2dxX1xX61xX3xX5xXe3xX64xX2dxX3xX5xXe3xX64xX2dxX3xX56xX57xX2dxX2exX3xX5bxX14xX2dxX2exX3xX5xX61xX3xX4bxXdxXa7xX2dxX3xX5bxX61xX2dxX3xX4xX74xX6xX3xX2dxX1xXb4xX2dxX3xX4bxXb4xX2dxX8axX3xXexXdxX1e3xX2dxX2exX3xX2dxX24exXdxX3xX4xX74xX6xX3xX90xX91xX2dxX2exX3xX1axX61xX3xX35xX1xX61xX3xX2dxX9dxX1bxX4xX8axX3xX2exX24exXbxX3xXbxX1xX28dxX2dxX3xXexX2cxX20xX3xX2dxX1c3xX2dxX3xX7xX57xX4xX3xX2bxX2cxX2dxX1xX3xX4xX74xX6xX3xX1d4xX1xX1d6xXdxX3xX5bxX2cxXdxX3xX5bxX20xX61xX2dxX3xX1d4xX1e3xXexX3xXexX20xX61xX2dxX3xX4bxXb4xX2dxX3xXexX1f0xX4xX3xXexX1c7xX20xX2dxX2exX3xX4xX64xX2dxX2exX3xX4xXe3xX1f0xX4xX3xX56xXb4xXccxX3xX4bxX78xX2dxX2exX3xX1axX61xX3xX1exX91xX20xX3xX1axX32xX3xX5bxXa27xXexX3xX2dxX9dxX1bxX4xX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX0xX7xXexX1c7xX20xX2dxX2exX12xX423xXe3xX14xX3xXexX1c7xX141xX2dxX1xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX1c7xXdxXd44xX2dxX0xX39xX7xXexX1c7xX20xX2dxX2exX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX35xX1xX253xX2dxX2exX3xX2dxX525xX2bxX3xX29fxXe3xX6xX8axX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX2dxX9dxX1bxX4xX3xXexX6xX3xX5bxXf5xX3xX4xX24exX3xX1exX9dxX1bxX4xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX1c7xXdxXd44xX2dxX3xX2dxX1xX6xX2dxX1xX3xX4xX1xX24exX2dxX2exX8axX3xX2bxX2cxX2dxX1xX3xX2bxXeb3xX3xX1axX1caxX3xX2dxX1xXdxX1caxXe3xX3xX2bxX246xXexX3xX2dxX1xX9dxXe0xX3xXexX525xX2dxX2exX3xX5xX20xX2cxXdxX3xX1xX141xX2dxX1xX8axX3xX7xX1d6xX3xX5xX9dxd358xX2dxX2exX8axX3xX4xX1xXa27xXexX3xX5xX9dxX109exX2dxX2exX8axX3xX2dxX1f0xXdxX3xX4bxXe3xX2dxX2exX8axX3xX1xX141xX2dxX1xX3xXexX1xX57xX4xXe9xX3xXexX525xX2dxX2exX3xXbxX1xX2cxX2bxX3xX1axXdxX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xX61xX2dxX1xX8axX3xXbxX1xX74xX3xX7xX24exX2dxX2exXe9xX3xXexX525xX2dxX2exX3xX7xX1d6xX3xX5xX9dxX109exX2dxX2exX3xX2dxX1xX61xX3xX1exX14xX20xX3xX1axX61xX3xX7xX1d6xX3xX4xX64xX2dxX2exX3xX4xX1xXad2xX2dxX2exX3xX4xX74xX6xX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xXexX1c7xX20xX2dxX2exX3xX1axX61xX3xX2dxX2exX20xX61xXdxX3xX2dxX9dxX1bxX4xXe9xX3xXexX525xX2dxX2exX3xX2dxX2exXe3xX18xX2dxX3xX5xX78xX4xX3xXexX61xXdxX3xX4xX1xX24xX2dxX1xX8axX3xX1d4xcc5bxX3xXexX1xXe3xXfdxXexX8axX3xX4xX64xX2dxX2exX3xX2dxX2exX1xX32xX3xX1xXdxX32xX2dxX3xX5bxX2cxXdxX1f2xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX3a6xX1xX20xX3xX5bxX1e3xX2dxX3xX2dxX6xXccxX8axX3xX1xX32xX3xXexX1xX1d6xX2dxX2exX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xXexX1c7xXe3xXccxX1caxX2dxX3xXexX1xX64xX2dxX2exX3xXe86xX3xX2dxX9dxX1bxX4xX3xXexX6xX3xX5bxXf5xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX1c7xXdxXd44xX2dxX3xX2bxX2cxX2dxX1xX3xX2bxXeb3xX144xX3xXcxX24xX2dxX1xX3xX5bxX1e3xX2dxX3xXexX1xX14xX2dxX2exX3xX3d5xX39xX3d5xX522xX2xX569xX8axX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX3xX4xX24exX3xX6a0xX2xX3d5xX3xX4xX369xX3xX29fxXe3xX6xX2dxX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xXdxX2dxX3xX1axX1bxXdxX3xX2xX144xX522xX6a0xX898xX3xXa27xX2dxX3xXbxX1xXb0bxX2bxXe9xX3xX3d8xX69fxX3xX5bxX61xXdxX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX1xX6xX2dxX1xX8axX3xXexX1c7xXe3xXccxX1caxX2dxX3xX1xX141xX2dxX1xX3xX66bxX3d5xX3xX5bxX61xXdxX3xX29fxXe3xX1d6xX4xX3xX2exXdxX6xX8axX3xX2xX3xX5bxX61xXdxX3xXexX1c7xXe3xXccxX1caxX2dxX3xX1xX141xX2dxX1xX3xX1d4xX1149xX3xXexX1xXe3xXfdxXexX3xX7xX1d6xX8axX3xX3d8xX898xX3xX5bxX61xXdxX3xX4xXa27xXbxX3xXexX98fxX2dxX1xX672xX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xXcxX1c7xX20xX2dxX2exX3xX5xXce8xX2dxX1xX3xX1axX78xX4xX3xXexX1xX64xX2dxX2exX3xXexXdxX2dxX3xX5bxXdxX32xX2dxX3xXexXf2xX8axX3xX4xX24exX3xX69fxX898xX3xX1exX14xX20xX8axX3xXexX2cxXbxX3xX4xX1xX24xX3xX5bxXdxX32xX2dxX3xXexXf2xX8axX3xX569xX569xX3d8xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX56xXf5xX3xX1xX1f0xXdxX8axX3xX1xX369xX2dxX3xX2xX144xX522xX522xX522xX3xXexX1c7xX6xX2dxX2exX3xXexX1xX64xX2dxX2exX3xXexXdxX2dxX3xX5bxXdxX32xX2dxX3xXexXf2xX3xXexX1cfxX2dxX2exX3xX1xX109exXbxX144xX3xX3a6xX91xX3xX2dxX9dxX1bxX4xX3xX4xX24exX3xX2exX28dxX2dxX3xX2xX69fxX144xX522xX522xX522xX3xX2dxX1xX61xX3xX1exX14xX20xX3xX5bxXf5xX3xX5bxX9dxX109exX4xX3xX4xXa27xXbxX3xXexX1xX135xX8axX3xXexX1c7xX1c3xX2dxX3xX2xX3dbxX144xX522xX522xX522xX3xX1xX1f0xXdxX3xX1axXdxX1c3xX2dxX3xX1xX1f0xXdxX3xX2dxX1xX61xX3xX1exX14xX20xX144xX3xX90xXb4xXccxX3xX5xX61xX3xXexXdxX1caxX2dxX3xX5bxX1caxX3xX29fxXe3xX6xX2dxX3xXexX1c7xd78fxX2dxX2exX3xX4xX1xX20xX3xX1axXdxX32xX4xX3xX56xXb4xXccxX3xX4bxX78xX2dxX2exX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX5xX9dxX1bxXdxX3xXexX1xX64xX2dxX2exX3xXexXdxX2dxX3xX1d4xX1xX14xX4xX1xX3xX29fxXe3xX6xX2dxX8axX3xX4bxXb4xX2dxX3xX4xX1xX74xX3xX1axX61xX3xX1c7xX1f0xX2dxX2exX3xX1c7xXf5xXdxX3xXexX1c7xX20xX2dxX2exX3xXexX20xX61xX2dxX3xX56xXf5xX3xX1xX1f0xXdxX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX3a6xX14xX4xX3xX4xX369xX3xX29fxXe3xX6xX2dxX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX5bxXf5xX3xXexX24xX4xX1xX3xX4xX78xX4xX3xXexXe3xXccxX1c3xX2dxX3xXexX1c7xXe3xXccxX1caxX2dxX3xX4xX1xX74xX3xX2dxX2exX1xXce8xX6xX3xXe72xX14xX4xX3xXdaxX3xXecxX1c3xX2dxXdxX2dxX8axX3xXcxX9dxX3xXexX9dxXe86xX2dxX2exX3xX17xX18xX3xX3a6xX1xX24xX3xXe72xXdxX2dxX1xX8axX3xX29fxXe3xX6xX2dxX3xX5bxXdxXd44xX2bxX8axX3xX5bxX9dxX232xX2dxX2exX3xX5xX1d6xXdxX3xX4xX74xX6xX3xX90xX91xX2dxX2exX8axX3xXbxX1xX14xXbxX3xX5xXe3xXfdxXexX8axX3xX4xX1xX24xX2dxX1xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4xX74xX6xX3xX35xX1xX61xX3xX2dxX9dxX1bxX4xXe9xX3xX5bxX24exX2dxX2exX3xX2exX24exXbxX3xXexX24xX4xX1xX3xX4xX78xX4xX3xXexX1c7xX20xX2dxX2exX3xX1axXdxX32xX4xX3xX1xX9dxX1bxX2dxX2exX3xX4bx65d7xX2dxX3xX2dxX1xXfdxX2dxX3xXexX1xX57xX4xX3xX56xXf5xX3xX1xX1f0xXdxXe9xX3xX1d4xXedxXbxX3xXexX1xX232xXdxX3xX5bxXa27xXe3xX3xXexX1c7xX6xX2dxX1xX3xXbxX1xX1c3xX3xXbxX1xX14xX2dxX3xX2dxX1xX253xX2dxX2exX3xXexX1xX64xX2dxX2exX3xXexXdxX2dxX8axX3xX29fxXe3xX6xX2dxX3xX5bxXdxXd44xX2bxX3xX7xX6xXdxX3xXexX1c7xX14xXdxX8axX3xXb4xX2bxX3xX2bxX9dxXe3xX3xXbf8xX4bxXdxXa7xX2dxX3xX1exXdxX1e3xX2dxX3xX1xX20xX61xX3xX1exX141xX2dxX1xXc0bxX3xX4xX74xX6xX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xX1e3xX3xX5xX78xX4xX3xXexX1xX84fxX3xX5bxXedxX4xX1xX8axX3xX2exX24exXbxX3xXbxX1xX28dxX2dxX3xX29fxXe3xX6xX2dxX3xXexX1c7xX13a4xX2dxX2exX3xX1axX61xX20xX3xX1axXdxX32xX4xX3xX4xX74xX2dxX2exX3xX4xX1d6xX3xX5xX82bxX2dxX2exX3xXexXdxX2dxX3xX4xX74xX6xX3xX2dxX1xXb4xX2dxX3xX4bxXb4xX2dxX3xX5bxX1d6xXdxX3xX1axX1bxXdxX3xX7xX78xX3xX2dxX2exX1xXdxX32xXbxX3xX90xX1cfxXdxX3xX2bxX1bxXdxX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX35xX2exX6xXccxX3xXexX279xX3xX2dxX525xX2bxX3xX2xX3dbxX3d8xX3d5xX8axX3xXexX2cxXdxX3xX90xX2cxXdxX3xX1xX1f0xXdxX3xX5xX28dxX2dxX3xXexX1xX57xX3xX652xX652xX652xX3xX17xX1f0xXdxX3xX35xX1xX61xX3xX1exX14xX20xX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX8axX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX5bxXf5xX3xX4xX525xX2dxX3xX4bxX246xX2dxX3xXbf8xX3a6xX14xX2dxX3xX1exX1f0xX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX4xX1d2xX2dxX2exX3xX5xX61xX3xX4xX1xXdxX1e3xX2dxX3xX7xXce8xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX144xX3xX3a6xXb4xXccxX3xX1exXad2xXexX8axX3xXexX1c7xX6xX2dxX2exX3xX2exXdxXa27xXccxX3xX5xX61xX3xX1axX1d2xX3xX1d4xX1xX24xX3xX7xX6cxX4xX3xX1exX70xX2dxX3xX4xX74xX6xX3xX1xX13a4xXc0bxX144xX3xX35xX525xX2bxX3xX2xX3dbxX3d8xX3ddxX8axX3xXexX1c7xX20xX2dxX2exX3xX5bxXdxX32xX2dxX3xX2bxX279xX2dxX2exX3xX17xX1f0xXdxX3xX35xX1xX61xX3xX1exX14xX20xX3xX420xX3xX864xX1xXdxX3xX13xX14xX4xX3xX2dxX1xXa27xX2dxX3xX2bxX2cxX2dxX1xXe0xX3xXbf8xX90xX1d6xXdxX3xX1axX1bxXdxX3xX2dxX1xX253xX2dxX2exX3xX2dxX2exX9dxX232xXdxX3xX1axXdxX1e3xXexX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xXad2xX2dxX2exX3xXexX6xX8axX3xX4xX14xXdxX3xX1exXad2xXexX3xX5xX61xX3xX1axX1d2xX3xX1d4xX1xX24xX3xX7xX6cxX4xX3xX1exX70xX2dxX8axX3xX1exX61xXdxX3xX1exX14xX20xX3xX5xX61xX3xXexX232xX3xX1xXedxX4xX1xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX5bxXd44xX3xX5bxX1f0xX2dxX2exX3xX1axXdxX1c3xX2dxX3xX29fxXe3xX28dxX2dxX3xX4xX1xXad2xX2dxX2exX3xX5bxX20xX61xX2dxX3xX1d4xX1e3xXexX144xX144xX144xXc0bxX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xXcxX1c7xX20xX2dxX2exX3xX30xX525xX2dxX3xX1d4xXdxX32xX2dxX3xX90xX2cxXdxX3xX1xX1f0xXdxX3xX146xX652xX8axX3xX5xX28dxX2dxX3xX5bxX28dxXe3xX3xXexXdxX1c3xX2dxX3xX90xX91xX2dxX2exX3xXexX6xX3xX5bxXf5xX3xX4xX1xX24xX2dxX1xX3xXexX1xX57xX4xX3xX2exX1xXdxX3xX2dxX1xXfdxX2dxX3xX1axX61xX3xXccxX1c3xXe3xX3xX4xX28dxXe3xX3xX2dxX1caxX2dxX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX3xX2dxX1xXfdxX2dxX3xXexX1xX1c3xX2bxX3xX1axX6xXdxX3xXexX1c7xX82bxX8axX3xX2dxX1xXdxX32xX2bxX3xX1axX69xX3xXbxX1xX91xX2dxX3xX1exXdxX32xX2dxX3xX56xXf5xX3xX1xX1f0xXdxX144xX3xX35xX2exX1xXedxX3xX29fxXe3xXccxX1e3xXexX3xX2dxX1c3xXe3xX3xX1c7x8900xXe0xX3xXbf8xX3a6xX1xXad2xX3xXexX1c7xX13a4xX2dxX2exX3xX2dxXb4xX2dxX2exX3xX4xX6xX20xX3xXexX24xX2dxX1xX3xXexX9dxX3xXexX9dxXe86xX2dxX2exX8axX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xXe3xXccxX3xX2bxX2cxX2dxX1xX3xX2bxXeb3xX3xX4xX1xX57xX4xX3xX2dxX525xX2dxX2exX3xXexX1xX64xX2dxX2exX3xXexXdxX2dxX8axX3xX2exXdxX14xX20xX3xX4bxX69xX4xX8axX3xXexX1cfxX3xX4xX1xX57xX4xX3xX1axX61xX3xXbxX1xX91xX2dxX3xX1exXdxX32xX2dxX3xX56xXf5xX3xX1xX1f0xXdxX3xX4xX74xX6xX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xX9dxX369xX2dxX2exX3xXexXdxX32xX2dxX3xXexX1xX64xX2dxX2exX3xXexXdxX2dxX3xX5bxX2cxXdxX3xX4xX1xXad2xX2dxX2exX3xX1axX141xX3xX5xX109exXdxX3xX24xX4xX1xX3xX4xX74xX6xX3xX2dxX1xXb4xX2dxX3xX4bxXb4xX2dxX3xX1axX61xX3xX5bxXa27xXexX3xX2dxX9dxX1bxX4xX144xX144xX144xXc0bxX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX90xXb4xXccxX3xX5xX61xX3xXccxX1c3xXe3xX3xX4xX28dxXe3xX3xX4xX6xX20xX3xX1axX61xX3xX2bxX1bxXdxX8axX3xX5bxX82bxXdxX3xX1xX957xXdxX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xXbxX1xX91xXdxX3xXexXdxX1e3xXbxX3xXexX69xX4xX3xX1axX9dxX369xX2dxX3xX5xX1c3xX2dxX3xX5bxXd44xX3xX1xX20xX61xX2dxX3xXexX1xXdxX32xX2dxX3xX4xX1xX57xX4xX3xX2dxX525xX2dxX2exX8axX3xX2dxX1xXdxX32xX2bxX3xX1axX69xX3xX2dxX1xXae3xX2bxX3xX2dxXb4xX2dxX2exX3xX4xX6xX20xX3xX4xX1xXa27xXexX3xX5xX9dxX109exX2dxX2exX3xX4xX74xX6xX3xX5xX20xX2cxXdxX3xX1xX141xX2dxX1xX3xX1axX525xX2dxX3xX1xX24exX6xX3xX5bxX246xX4xX3xX1exXdxX32xXexX3xX29fxXe3xX6xX2dxX3xXexX1c7xX13a4xX2dxX2exX3xX2dxX61xXccxX144xX3xXcxX1c7xX20xX2dxX2exX3xXexX1xX232xXdxX3xX2exXdxX6xX2dxX3xX1axX279xX6xX3xX29fxXe3xX6xX3xX4xX1xX57xX4xX3xX2dxX525xX2dxX2exX3xXbxX1xX91xX2dxX3xX1exXdxX32xX2dxX3xX4xX74xX6xX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xXexXe3xXccxX3xX5bxXf5xX3xX4xX24exX3xX2dxX1xX253xX2dxX2exX3xX4xX1d6xX3xX2exX6cxX2dxX2exX3xX2dxX1xX9dxX2dxX2exX3xX1axX14f3xX2dxX3xX4xX1xX9dxX6xX3xXexX1xXd44xX3xX1xXdxX32xX2dxX3xX1c7xX1854xX3xX2dxX70xXexX8axX3xX1axX61xX3xX1axX14f3xX2dxX3xX4xX82bxX2dxX3xX2dxX1xX253xX2dxX2exX3xX2dxX1xXfdxX2dxX3xXexX1xX57xX4xX3xX1c7xXa27xXexX3xX1d4xX1xX14xX4xX3xX2dxX1xX6xXe3xX8axX3xXexX141xX2dxX1xX3xXexX1c7xX2cxX2dxX2exX3xX2dxX70xX3xXexX1c7xX14xX2dxX1xX3xX2dxX1xX253xX2dxX2exX3xX1axXa27xX2dxX3xX5bxX1caxX3xX2exX6xXdxX3xX2exX24exX4xX3xX2dxX1xX2cxXccxX3xX4xX91xX2bxX3xX1axX14f3xX2dxX3xXexX18xX2dxX3xXexX2cxXdxX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xXcxX141xX2dxX1xX3xX1xX141xX2dxX1xX3xXexX1c7xX20xX2dxX2exX3xX2dxX9dxX1bxX4xX8axX3xX1d4xX1xXe3xX3xX1axX78xX4xX8axX3xX29fxXe3xX1d6xX4xX3xXexX1e3xX3xX1xXdxX32xX2dxX3xX2dxX6xXccxX3xX5bxXf5xX3xX1axX61xX3xX5bxX6xX2dxX2exX3xX5bxX246xXexX3xX1c7xX6xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX64xX2dxX2exX3xXexX14xX4xX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX2dxX1xXdxX32xX2bxX3xX1axX69xX3xX2dxX246xX2dxX2exX3xX2dxX1caxX8axX3xX29fxXe3xX6xX2dxX3xXexX1c7xX13a4xX2dxX2exX3xX5xX61xX3xX2exXdxX14xX20xX3xX4bxX69xX4xX8axX3xX2dxXb4xX2dxX2exX3xX4xX6xX20xX3xX2dxX1xXfdxX2dxX3xXexX1xX57xX4xX3xX4xX1xX24xX2dxX1xX3xXexX1c7xXedxX8axX3xX4xX74xX2dxX2exX3xX4xX1d6xX3xX2dxXdxX1caxX2bxX3xXexXdxX2dxX3xX4xX74xX6xX3xX2dxX1xXb4xX2dxX3xX4bxXb4xX2dxX8axX3xX2exX24exXbxX3xXbxX1xX28dxX2dxX3xX1d4xX1x74a4xX2dxX2exX3xX5bxXedxX2dxX1xX3xX2bxX69xX4xX3xXexXdxX1c3xXe3xX3xX5bxX1f0xX4xX3xX5xXfdxXbxX3xX4bxXb4xX2dxX3xXexX1f0xX4xX3xX2exX6cxX2dxX3xX1axX1bxXdxX3xX3a6xX35xX146xX17xX8axX3xX5bxX1f0xX2dxX2exX3xX1axXdxX1c3xX2dxX3xX2bxX13a4xXdxX3xXexXdxX1caxX2bxX3xX2dxX525xX2dxX2exX8axX3xX7xX57xX4xX3xX2bxX2cxX2dxX1xX3xX4xX74xX6xX3xXexX20xX61xX2dxX3xX4bxXb4xX2dxX3xXexX1xX78xX4xX3xX1xXdxX32xX2dxX3xXexX1xX6cxX2dxX2exX3xX5xX109exXdxX3xX4xX64xX2dxX2exX3xX4xXe3xX1f0xX4xX3xX56xXb4xXccxX3xX4bxX78xX2dxX2exX3xX1axX61xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX1c7xXdxXd44xX2dxX3xX5bxXa27xXexX3xX2dxX9dxX1bxX4xX3xX1axX141xX3xX2bxX69xX4xX3xXexXdxX1c3xXe3xX3xX4bxXb4xX2dxX3xX2exXdxX61xXe3xX8axX3xX2dxX9dxX1bxX4xX3xX2bxX2cxX2dxX1xX8axX3xX4bxXb4xX2dxX3xX4xX1xX74xX8axX3xX4xX64xX2dxX2exX3xX1exXae3xX2dxX2exX8axX3xX1axX525xX2dxX3xX2bxXdxX2dxX1xX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX13xX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xXbxX1xX91xXdxX3xX5bxX91xX2bxX3xX1exX91xX20xX3xXexX24xX2dxX1xX3xXexX9dxX3xXexX9dxXe86xX2dxX2exX8axX3xX2exXdxX14xX20xX3xX4bxX69xX4xX8axX3xX4xX1xXdxX1e3xX2dxX3xX5bxXa27xXe3xX8axX3xX4xX1xXb4xX2dxX3xXexX1xXfdxXexX3xX1axX61xX3xXexX1xXb0bxX2bxX3xX2bxX1149xXe9xX3xXbxX1xX91xXdxX3xX1d4xXdxX1c3xX2dxX3xX29fxXe3xXccxX1e3xXexX3xX5bxXa27xXe3xX3xXexX1c7xX6xX2dxX1xX3xX1axX1bxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX1exXdxXd44xXe3xX3xX1xXdxX32xX2dxX3xX56xX6xX3xX1c7xX232xXdxX3xXexX64xX2dxX3xX4xX1xX98fxX3xX2bxX69xX4xX3xX5bxX24xX4xX1xX3xX1axX61xX3xX5xXfdxXbxX3xXexX1c7xX9dxX232xX2dxX2exX3xX4xX1xX24xX2dxX1xX3xXexX1c7xXedxX3xX4xX74xX6xX3xX13xX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX2exXe9xX3xXbxX1xX91xXdxX3xX4xX1xX1d6xX2dxX2exX3xX1d4xX1xXe3xXccxX2dxX1xX3xX1xX9dxX1bxX2dxX2exX3xXexX1xX9dxX369xX2dxX2exX3xX2bxX2cxXdxX3xX1xX20xX14xX8axX3xX4xX1xX2cxXccxX3xXexX1xX10xX20xX3xX5xX109exXdxX3xX2dxX1xXe3xXfdxX2dxXe9xX3xXbxX1xX91xXdxX3xX4xX1xX1d6xX2dxX2exX3xX1xXdxX32xX2dxX3xXexX9dxX109exX2dxX2exX3xX5xX109exXdxX3xX4bxX69xX2dxX2exX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX1axX61xX3xXexX78xX3xX4bxX20xX3xX2dxX2exX64xX2dxX3xX5xXe3xXfdxX2dxX3xX5bxXd44xX3xX5xX61xX2bxX3xX5xX1f0xX3xX1exX24xX3xX2bxXfdxXexX3xX29fxXe3xX1d6xX4xX3xX2exXdxX6xX8axX3xXexX1xX64xX2dxX2exX3xXexXdxX2dxX3xX1d4xX24xX4xX1xX3xX5bxX1f0xX2dxX2exX3xX4bxX9dxX3xX5xXe3xXfdxX2dxX8axX3xX56xXad2xX4xX3xXbxX1xX2cxX2bxX3xX1axX61xX3xXexX1c7xX84fxX3xX4bxXfdxXbxX3xX4xX64xX2dxX2exX3xX4bxXb4xX2dxX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX13xX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xXbxX1xX91xXdxX3xX2exX24exXbxX3xXbxX1xX28dxX2dxX3xX1axX61xX20xX3xX1axXdxX32xX4xX3xX56xXb4xXccxX3xX4bxX78xX2dxX2exX3xX4xX20xX2dxX3xX2dxX2exX9dxX232xXdxX3xX2bxX1bxXdxX8axX3xX2dxXb4xX2dxX2exX3xX4xX6xX20xX3xX4bxXb4xX2dxX3xXexX1c7xX24xX8axX3xX5bxX14xXbxX3xX57xX2dxX2exX3xX2dxX1xXe3xX3xX4xX28dxXe3xX3xX2dxX2exX61xXccxX3xX4xX61xX2dxX2exX3xX4xX6xX20xX3xX1axX61xX3xX5bxX6xX3xX4bxX2cxX2dxX2exX3xX1axX1caxX3xX5bxX232xXdxX3xX7xX1d6xX2dxX2exX3xXexXdxX2dxX1xX3xXexX1xX28dxX2dxX3xX4xX74xX6xX3xX2dxX1xXb4xX2dxX3xX4bxXb4xX2dxXe9xX3xXexXdxX1e3xXbxX3xXexX1xXe3xX3xX2dxX1xX253xX2dxX2exX3xXexXdxX2dxX1xX3xX1xX20xX6xX3xX1axX525xX2dxX3xX1xX20xX14xX3xX4xX74xX6xX3xX2dxX1xXb4xX2dxX3xX5xX20xX2cxXdxX8axX3xX5bxX18xX2dxX2exX3xXexX1xX232xXdxX3xX5bxXa27xXe3xX3xXexX1c7xX6xX2dxX1xX3xX4xX1xX1d6xX2dxX2exX3xX91xX2dxX1xX3xX1xX9dxXe86xX2dxX2exX3xX56xXa27xXe3xX3xX5bxX1f0xX4xX3xX4xX74xX6xX3xX1axX525xX2dxX3xX1xX20xX14xX3xX2dxX2exX20xX2cxXdxX3xX5xX6xXdxX8axX3xX2exX24exXbxX3xXbxX1xX28dxX2dxX3xX1exX91xX20xX3xX1axX32xX3xX1axX61xX3xX56xXb4xXccxX3xX4bxX78xX2dxX2exX3xX1axX525xX2dxX3xX1xX20xX14xX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX3xXexXdxX1c3xX2dxX3xXexXdxX1e3xX2dxX8axX3xX5bxXfdxX2bxX3xX5bxX61xX3xX1exX91xX2dxX3xX7xX6cxX4xX3xX4bxXb4xX2dxX3xXexX1f0xX4xX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX13xX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX4xX1d2xX2dxX2exX3xX4xX24exX3xXexX1c7xX14xX4xX1xX3xX2dxX1xXdxX32xX2bxX3xX1axX2cxX4xX1xX3xXexX1c7xX28dxX2dxX3xX1axX61xX3xX5xX61xX2bxX3xXexX1xXa27xXexX3xX1exX2cxXdxX3xX2bxX13a4xXdxX3xXb4xX2bxX3xX2bxX9dxXe3xX3xXbxX1xX14xX3xX1xX20xX2cxXdxX3xX1axX1caxX3xXexX9dxX3xXexX9dxXe86xX2dxX2exX3xX4xX74xX6xX3xX1d4xX135xX3xX5bxXedxX4xX1xXe9xX3xXexXe3xXccxX1c3xX2dxX3xXexX1c7xXe3xXccxX1caxX2dxX3xX29fxXe3xX91xX2dxX2exX3xX1exX14xX3xX1xX141xX2dxX1xX3xX91xX2dxX1xX3xX5bxXa27xXexX3xX2dxX9dxX1bxX4xX3xX4xX84fxX2dxX2exX3xX2dxX1xX253xX2dxX2exX3xXexX1xX61xX2dxX1xX3xXexX78xXe3xX3xX2bxX13a4xXdxX3xX2bxX246xXexX3xX4xX74xX6xX3xX4xX64xX2dxX2exX3xX4xXe3xX1f0xX4xX3xX90xX1cfxXdxX3xX2bxX1bxXdxX8axX3xX2exX24exXbxX3xXbxX1xX28dxX2dxX3xX4xX74xX2dxX2exX3xX4xX1d6xX3xX1d4xX1xX1d6xXdxX3xX5bxX2cxXdxX3xX5bxX20xX61xX2dxX3xX1d4xX1e3xXexX3xXexX20xX61xX2dxX3xX4bxXb4xX2dxX8axX3xX7xX78xX3xX5bxX18xX2dxX2exX3xXexX1xXe3xXfdxX2dxX3xX56xXf5xX3xX1xX1f0xXdxX8axX3xX7xX78xX3xX1xXdxXd44xXe3xX3xX1exXdxX1e3xXexX3xX5xX14f3xX2dxX3xX2dxX1xX6xXe3xX3xX2exXdxX253xX6xX3xX2dxX1xXb4xX2dxX3xX4bxXb4xX2dxX3xX30xXdxX32xXexX3xX35xX6xX2bxX3xX1axX61xX3xX2dxX1xXb4xX2dxX3xX4bxXb4xX2dxX3xX4xX14xX4xX3xX2dxX9dxX1bxX4xX3xXexX1c7xX20xX2dxX2exX3xX1d4xX1xXe3xX3xX1axX78xX4xX3xX1axX61xX3xXexX1c7xX1c3xX2dxX3xXexX1xX1e3xX3xX2exXdxX1bxXdxX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX20xX4bxXccxXaxX3xX7xXexXccxX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXdaxX6xX5xXdxX2exX2dxXe0xX3xXe2xXe3xX7xXexXdxXe7xXccxXe9xXaxX12xX35xX2exX61xXccxX3xX2dxX6xXccxX8axX3xXexX1c7xX20xX2dxX2exX3xX5bxXdxX1caxXe3xX3xX1d4xXdxX32xX2dxX3xX2bxX1bxXdxX8axX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xXdxX1e3xX2dxX3xX7xX1149xX3xX56xXe3xX2dxX2exX3xX1d4xX24xX4xX1xX3xXexX1c7xX1c3xX2dxX3xX2bxX246xXexX3xXexX1c7xXfdxX2dxX3xXexX9dxX3xXexX9dxXe86xX2dxX2exX8axX3xX1axX525xX2dxX3xX1xX24exX6xX3xX4xX74xX6xX3xX90xX91xX2dxX2exX8axX3xX5bxX6xX2dxX2exX3xXexX1xX78xX4xX3xX1xXdxX32xX2dxX3xXexX1d6xXexX3xXexX1c7xX14xX4xX1xX3xX2dxX1xXdxX32xX2bxX3xX56xXf5xX3xX1xX1f0xXdxX3xX1axX61xX3xX2dxX2exX1xXce8xX6xX3xX1axX69xX3xX4xX64xX2dxX2exX3xX4bxXb4xX2dxX8axX3xX2dxX1xX253xX2dxX2exX3xX2dxX2exX9dxX232xXdxX3xX5xX61xX2bxX3xX1exX14xX20xX3xX5bxX6xX2dxX2exX3xXbxX1xX91xXdxX3xX1xX61xX2dxX2exX3xX2dxX2exX61xXccxX3xX1xX61xX2dxX2exX3xX2exXdxX232xX3xX56xXb4xXccxX3xX4bxX78xX2dxX2exX3xX5xXfdxXbxX3xXexX1c7xX9dxX232xX2dxX2exX3xX4xX1xX24xX2dxX1xX3xXexX1c7xXedxX3xX1axX253xX2dxX2exX3xX1axX61xX2dxX2exX8axX3xX1d4xX1xX64xX2dxX2exX3xX2dxX2exX279xX2dxX2exX3xX1xX13a4xX4xX3xXexXfdxXbxX8axX3xX1c7xd567xX2dxX3xX5xXe3xXccxX32xX2dxX3xX5bxXd44xX3xX2dxXb4xX2dxX2exX3xX4xX6xX20xX3xXexX1c7xX141xX2dxX1xX3xX5bxX1f0xX8axX3xX1d4xX1149xX3xX2dxX525xX2dxX2exX3xX5xX61xX2bxX3xX1exX14xX20xX8axX3xX2exXdxX253xX3xX1axX253xX2dxX2exX3xX7xX78xX3xXexX1c7xX20xX2dxX2exX3xX7xX14xX2dxX2exX3xX4xX74xX6xX3xX5bxX2cxX20xX3xX5bxX57xX4xX3xX2dxX2exX1xX1caxX3xX2dxX2exX1xXdxX32xXbxX3xXexX1c7xX20xX2dxX2exX3xX4xX64xX2dxX2exX3xX4xXe3xX1f0xX4xX3xX5bxX1cfxXdxX3xX2bxX1bxXdxX3xX1axX61xX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX1c7xXdxXd44xX2dxX3xX4xX74xX6xX3xX5bxXa27xXexX3xX2dxX9dxX1bxX4xX8axX3xX5bxXd44xX3xX1exX14xX20xX3xX4xX1xX24xX3xX56xX57xX2dxX2exX3xX5bxX14xX2dxX2exX3xX5xX61xX3xX4xX64xX2dxX2exX3xX4xX69xX3xX7xX6cxX4xX3xX1exX70xX2dxX3xX1axX61xX3xX5bxX6cxX4xX3xX5xX78xX4xX3xX4xX74xX6xX3xX90xX91xX2dxX2exX8axX3xX35xX1xX61xX3xX2dxX9dxX1bxX4xX3xX1axX61xX3xX2dxX1xXb4xX2dxX3xX4bxXb4xX2dxX144xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa54xX20xXe3xX1c7xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX30xd007xX30xX0xX39xXbxX12
congthanh