Tạo điểm nhấn cho căn hộ với gam màu xanh và vàng
Chẳng cần phải quá sặc sỡ hay trộn nhiều màu sắc, chỉ với 2 gam màu xanh dương và vàng cũng đủ cho căn hộ trở thành niềm mơ ước của bao người.
49a9x79f4xb749x6cf1x7467x8dfcx9f22x6bcfx6c66xX7x73cex674ex6aecx9a2axa90fxa78axX5xb255xXaxa2a8xXcxd1d9xcfa6xX3xb8dcxXdx4b0exc077xX3xc31cxX1x9709xX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4x9af8xX1cxX3xX1x5d22xX3x987bxd6afxXdxX3x51b4xX6xX1axX3xX1axce12x683bxX3xda0fxX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xX0x4e87xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8fa7xX10xX6xcb7dxXaxX12x9ddexX1x6abbxX1cxX30xX3xX4xa7d3xX1cxX3xXbxX1x9146xXdxX3x4be8xX36xe460xX3xX7xbd30xX4xX3xX7xdf86xX3xX1xX6xac59xX3xXexdf27xX2axX1cxX3xX1cxX1xXdxa101xX36xX3xX1axX35xX36xX3xX7xa078xX4xd3bcxX3xX4xX1xae6axX3xX2cxX2dxXdxX3x4e96xX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX57xdefdx57fcxX1cxX30xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xX3xX4x521cxX1cxX30xX3xX17xd178xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xXexX79x4f27xX3xXexX1xX35xX1cxX1xX3xX1cxXdxX80xX1axX3xX1axXa5xX3xXa4xX2dxX4xX3xX4xXb7xX6xX3x73bdxX6xX15xX3xX1cxX30xXa4x7d22xXdx9a42xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd55bxX15xX57xX76xXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7x828exXbxX1xX15xXexX15xXaxX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxX57xXdxX7xXbxX5xX6xX76xd4b5xX3xXdexX5xX15xX4x9a00x8f39xX3xX1axX6xX79xX30xXdxX1cxX10cxX5xX10xd844xXexX122xX3xX6xX36xXexX15xX129xX3xX1axX6xX79xX30xXdxX1cxX10cxX79xXdxX30xX1xXexX122xX3xX6xX36xXexX15xX129xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xX3xX1x91d8xX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXe7xXdexX6xX15xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe7xX2cxX1cxX45xX1cxX10xb332xX7xX45xX94x5d6axb23cxX1b0xX45xX2xX1b0x8fd1xX57x9d41xX94xX1b0xd76exX1b1xX1bbxX94xXex8ddaxX1b0xX2x49d3xX5xX2xXe7x9b76xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xXaxX3xX57xX6xXexX6xX10cxXbxX1xX15xXexX15xX10cxX15xX79xXdxX30xXdxX1cxX6xX5xX10cxX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX122xX45xX45xXdxX1axX6xX30xX10xX7xXe7xX2cxX15xX2cxXe7xX2cxX1cxX45xX36xXbxX5xX15xX6xX57xX10xX57xX45xX134xX36xX38xXbxX30xX69xX36xXdexX128xX45xX94xX1b0xX94xX1b0xacdbxX1b0xX1c0xX24axX1b1xX2xX45xX54xXdxX1cxX1xX24axX2xX24axde1fxa844xd2afxada8xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12xX5axab13xX3xX1cxX1xXdxX80xX36xX3xX4xX6bxX4xX1xX3xX17xX19xX3xX4xX27dxX3xXexX1xX19xX3xX4xX6bxX4xX1xX3xXex98a5xX1cxX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX1cxX1xX35xX1axX3xX4xX1xX6bxX1cxX3xXexX79xXc6xX3xX1cx7a46xX1cxX3xX17xX6exX4xX3xX7xX88xX4xX3xX2cxX35xX3xX1exX1cxX3xXexXa4x52fdxX1cxX30xX3xX1xXa5xX1cxXe7xX3x991bxX3xX17xX29axX76xX8axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX57xXa4xXa5xX1cxX30xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xX3xX17x6e32xX3xX17xXa4xX2c6xX4xX3xX7x7e16xX3xX57xe119xX1cxX30xX3xX128xX1x7619xX15xX3xX5xX2ffxX15xX3xXexX79xX15xX1cxX30xX3xX17x877dxX3xX1cxX2axXdxX3xXexX1xX1exXexX8axX3xXexXa4xXe5xX1cxX30xX3xX17xX19xX3xXexX14xX15xX3xX7x6762xX4xX3xX1xd124xXexX3xX4xX1xX15xX3xXbxX1xbef2xX1cxX30xX3xX128xX1xX6bxX4xX1xXe7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX15xX57xX76xXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10cxXbxX1xX15xXexX15xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xX3xX1xX18dxX1cxX1xX3xX94xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXe7xXdexX6xX15xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe7xX2cxX1cxX45xX1cxX10xX1acxX7xX45xX94xX1b0xX1b1xX1b0xX45xX2xX1b0xX1b6xX57xX1b8xX94xX1b0xX1bbxX1b1xX1bbxX94xXex8dbaxX94xX2xX1b1xX5xX94xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xXaxX3xX57xX6xXexX6xX10cxXbxX1xX15xXexX15xX10cxX15xX79xXdxX30xXdxX1cxX6xX5xX10cxX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX122xX45xX45xXdxX1axX6xX30xX10xX7xXe7xX2cxX15xX2cxXe7xX2cxX1cxX45xX36xXbxX5xX15xX6xX57xX10xX57xX45xX134xX36xX38xXbxX30xX69xX36xXdexX128xX45xX94xX1b0xX94xX1b0xX24axX1b0xX1c0xX24axX1b1xX2xX45xX54xXdxX1cxX1xX24axX94xX24axa9b7xX54x5acaxXf7xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12xXf7xX35xX1cxX3xXexX79xX35xX3xX1xX18dxX1cxX1xX3xX1xX2axXbxX3xX17x5d7fxX1cxX30xX3xX128xXdxX1axX3xX4xX1xX8exX8axX3xXexX14xX15xX3xX7xX4a5xX3xX128xX1xX6bxX4xX3xXdexXdxac4fxXexXe7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX15xX57xX76xXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10cxXbxX1xX15xXexX15xX3xX57xXexX1xX36xX1axXdexX3xXdxX5axX10xX1cxXexX10xX79xXaxX3xX7xXexX76xX5xX10xX9xXaxX1acxXdxX57xXexX1xX122xX3xX1b8xX2xX3d7xXbxX38xX129xX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX122xX3xX1bbxX2xX1b0xXbxX38xX129xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xX3xX1xX18dxX1cxX1xX3xX1b1xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXe7xXdexX6xX15xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe7xX2cxX1cxX45xX1cxX10xX1acxX7xX45xX94xX1b0xX1b1xX1b0xX45xX2xX1b0xX1b6xX57xX1b8xX94xX1b0xX1bbxX94xX94xX1c0xXexX1b1xX1c0xX1b0xX94xX1b6xX5xX1b0xXe7xX1c7xXbxX30x6d23xX79xX9xX1b8xX1bbxX1b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xXaxX3xX1acxXdxX57xXexX1xX9xXaxX1b8xX2xX3d7xXaxX3xX1xX10xXdxX30xX1xXexX9xXaxX1bbxX2xX1b0xXaxX3xX57xX6xXexX6xX10cxXbxX1xX15xXexX15xX10cxX15xX79xXdxX30xXdxX1cxX6xX5xX10cxX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX122xX45xX45xXdxX1axX6xX30xX10xX7xXe7xX2cxX15xX2cxXe7xX2cxX1cxX45xX36xXbxX5xX15xX6xX57xX10xX57xX45xX134xX36xX38xXbxX30xX69xX36xXdexX128xX45xX94xX1b0xX94xX1b0xX24axX1b0xX1c0xX24axX1b1xX2xX45xX54xXdxX1cxX1xX24axX1b1xX24ax933bxXcxX648xX648xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12xd3f0xX1xbcf7xX3xX7xX15xX134xX6xX3xXexX1xX1exXbxX8axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6bxX1axX3xX1axX6xX1cxX30xX3xX5xX14xXdxX3xX7xX4a5xX3xX5xXdxX80xX1cxX3xX1axX14xX4xX1xX3xX30xXdx88eaxX6xX3xX4xX6bxX4xX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xXexX79xX15xX1cxX30xX3xXbxX1xX334xX1cxX30xXe7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX15xX57xX76xXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10cxXbxX1xX15xXexX15xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xX3xX1xX18dxX1cxX1xX3xX1bbxXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXe7xXdexX6xX15xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe7xX2cxX1cxX45xX1cxX10xX1acxX7xX45xX94xX1b0xX1b1xX1b0xX45xX2xX1b0xX1b6xX57xX1b8xX94xX1b0xX1bbxX1b1xX1bbxX94xXexX1b8xX1c0xX1bbxX1b1xX5xX1b1xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xXaxX3xX57xX6xXexX6xX10cxXbxX1xX15xXexX15xX10cxX15xX79xXdxX30xXdxX1cxX6xX5xX10cxX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX122xX45xX45xXdxX1axX6xX30xX10xX7xXe7xX2cxX15xX2cxXe7xX2cxX1cxX45xX36xXbxX5xX15xX6xX57xX10xX57xX45xX134xX36xX38xXbxX30xX69xX36xXdexX128xX45xX94xX1b0xX94xX1b0xX24axX1b0xX1c0xX24axX1b1xX2xX45xX54xXdxX1cxX1xX24axX1bbxX24axX25axX5axX46fx8b59xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12xe24axX1x5ff0xX6xX3xX7xX6xX36xX3xXbxX1xX334xX1cxX30xX3xX128xX1xX6bxX4xX1xX3xX5xX35xX3xX1cxX1xX35xX3xXdexX66exXbxX3xX17xX2axX4xX3xX17xX6bxX15xX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX14xX4xX1xX3xX5xX6bxXexX3xX7xX35xX1cxXe7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX15xX57xX76xXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10cxXbxX1xX15xXexX15xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xX3xX1xX18dxX1cxX1xX3xX3d7xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXe7xXdexX6xX15xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe7xX2cxX1cxX45xX1cxX10xX1acxX7xX45xX94xX1b0xX1b1xX1b0xX45xX2xX1b0xX1b6xX57xX1b8xX94xX1b0xX1bbxX1b1xX1bbxX94xXexX1c3xX1b8xX1b0xX1bbxX5xX1bbxXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xXaxX3xX57xX6xXexX6xX10cxXbxX1xX15xXexX15xX10cxX15xX79xXdxX30xXdxX1cxX6xX5xX10cxX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX122xX45xX45xXdxX1axX6xX30xX10xX7xXe7xX2cxX15xX2cxXe7xX2cxX1cxX45xX36xXbxX5xX15xX6xX57xX10xX57xX45xX134xX36xX38xXbxX30xX69xX36xXdexX128xX45xX94xX1b0xX94xX1b0xX24axX1b0xX1c0xX24axX1b1xX2xX45xX54xXdxX1cxX1xX24axX3d7xX24axX25bxXcxX471x532bxXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12xXf7xX18dxX1cxX1xX3xX1xX15xX6xX3xX1axX35xX36xX3xX2cxX35xX1cxX30xX3xXexX79xXc6xX3xX1cxX2b3xX1cxX3xX5xX1exXbxX3xX5xX6bxX1cxX1xX3xX128xX1xXdxX3xX4xX27dxX3xX6bxX1cxX1xX3xX7xX6bxX1cxX30xX3xX17x4eccxX1cxXe7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX15xX57xX76xXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10cxXbxX1xX15xXexX15xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xX3xX1xX18dxX1cxX1xX3xX1b8xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXe7xXdexX6xX15xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe7xX2cxX1cxX45xX1cxX10xX1acxX7xX45xX94xX1b0xX1b1xX1b0xX45xX2xX1b0xX1b6xX57xX1b8xX94xX1b0xX1bbxX1b1xX1bbxX94xXexX1bbxX94xX1b1xX1b1xX5xX3d7xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xXaxX3xX57xX6xXexX6xX10cxXbxX1xX15xXexX15xX10cxX15xX79xXdxX30xXdxX1cxX6xX5xX10cxX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX122xX45xX45xXdxX1axX6xX30xX10xX7xXe7xX2cxX15xX2cxXe7xX2cxX1cxX45xX36xXbxX5xX15xX6xX57xX10xX57xX45xX134xX36xX38xXbxX30xX69xX36xXdexX128xX45xX94xX1b0xX94xX1b0xX24axX1b0xX1c0xX24axX1b1xX2xX45xX54xXdxX1cxX1xX24axX1b8xX24ax71a1xX25ax6193xXb03xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12xXcxX79xX15xX1cxX30xX3xXbxX1xX334xX1cxX30xX3xX1cxX30xXb7xX8axX3xX2cxX35xX1cxX30xX3xX2cxX35xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX57xXa4xXa5xX1cxX30xX3xXexXdxX66exXbxX3xXexX2f9xX4xX3xX17xXa4xX2c6xX4xX3xX7xX2f6xX3xX57xX2f9xX1cxX30xX3xX17xX19xX3xX5xX35xX1axX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxXe7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX15xX57xX76xXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10cxXbxX1xX15xXexX15xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xX3xX1xX18dxX1cxX1xX3xX1c0xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXe7xXdexX6xX15xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe7xX2cxX1cxX45xX1cxX10xX1acxX7xX45xX94xX1b0xX1b1xX1b0xX45xX2xX1b0xX1b6xX57xX1b8xX94xX1b0xX1bbxX1b1xX1bbxX94xXexX1c3xX1b1xX1b1xX1b8xX5xX1b8xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xXaxX3xX57xX6xXexX6xX10cxXbxX1xX15xXexX15xX10cxX15xX79xXdxX30xXdxX1cxX6xX5xX10cxX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX122xX45xX45xXdxX1axX6xX30xX10xX7xXe7xX2cxX15xX2cxXe7xX2cxX1cxX45xX36xXbxX5xX15xX6xX57xX10xX57xX45xX134xX36xX38xXbxX30xX69xX36xXdexX128xX45xX94xX1b0xX94xX1b0xX24axX1b0xX1c0xX24axX1b1xX2xX45xX54xXdxX1cxX1xX24axX1c0xX24axX471x5b10xX978xXb03xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12xXcxX79xX15xX1cxX30xX3xX128xX1xXdxX3xX2cxX35xX1cxX30xX3xX2cxX35xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX38xX6bxX1axX3xX128xX1xXdxX66exX1cxX3xXbxX1xX334xX1cxX30xX3xXexX79x763bxX3xX10xX1axX3xXexX79xXc6xX3xX1cxX2b3xX1cxX3xX4xX27dxX3xX7xX327xX4xX3xX1xX32bxXexXe7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX15xX57xX76xXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10cxXbxX1xX15xXexX15xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xX3xX1xX18dxX1cxX1xX3xX1b6xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXe7xXdexX6xX15xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe7xX2cxX1cxX45xX1cxX10xX1acxX7xX45xX94xX1b0xX1b1xX1b0xX45xX2xX1b0xX1b6xX57xX1b8xX94xX1b0xX1bbxX1b1xX1bbxX94xXexX1c0xX1b8xX1c0xX1c0xX5xX1c0xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xXaxX3xX57xX6xXexX6xX10cxXbxX1xX15xXexX15xX10cxX15xX79xXdxX30xXdxX1cxX6xX5xX10cxX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX122xX45xX45xXdxX1axX6xX30xX10xX7xXe7xX2cxX15xX2cxXe7xX2cxX1cxX45xX36xXbxX5xX15xX6xX57xX10xX57xX45xX134xX36xX38xXbxX30xX69xX36xXdexX128xX45xX94xX1b0xX94xX1b0xX24axX1b0xX1c0xX24axX1b1xX2xX45xX54xXdxX1cxX1xX24axX1b6xX24axX25ax679axX54xX5axXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12xX5axX1xX29axX1cxX3xX30xXdxXa4xXe5xX1cxX30xX3xX17xXa4xX2c6xX4xX3xX30xX88xX1cxX3xX5xXdxX80xX1cxX3xX2cxX2dxXdxX3xXexXb7xX3xX69xX36xX61xX1cxX3xX6bxX15xXe7xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX15xX57xX76xXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xX10cxXbxX1xX15xXexX15xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xX3xX1xX18dxX1cxX1xX3xX1c3xXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX45xX45xXdxXe7xXdexX6xX15xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe7xX2cxX1cxX45xX1cxX10xX1acxX7xX45xX94xX1b0xX1b1xX1b0xX45xX2xX1b0xX1b6xX57xX1b8xX94xX1b0xX1bbxX1b1xX1bbxX94xXexX1b6xX94xX1bbxX1b0xX5xX1b6xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xXaxX3xX57xX6xXexX6xX10cxXbxX1xX15xXexX15xX10cxX15xX79xXdxX30xXdxX1cxX6xX5xX10cxX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX122xX45xX45xXdxX1axX6xX30xX10xX7xXe7xX2cxX15xX2cxXe7xX2cxX1cxX45xX36xXbxX5xX15xX6xX57xX10xX57xX45xX134xX36xX38xXbxX30xX69xX36xXdexX128xX45xX94xX1b0xX94xX1b0xX24axX1b0xX1c0xX24axX1b1xX2xX45xX54xXdxX1cxX1xX24axX1c3xX24axX471xXb01xX978xXb03xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX15xX1cxXaxX12xXf7xX35xX1cxX3xX1xb41fxX4xX3xX57xX35xX1cxX1xX3xX4xX1xX15xX3xX94xX3xX17xX327xX6xX3xXexX79xXceexX3xX5xX1exXbxX3xX17xX61xX76xX3xX128xX1xX36xX3xX2cxX4a5xX4xX3xX4xX334xX1cxX3xX5xX14xXdxXe7xX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX79xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexX79xX15xX1cxX30xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX2b3xX1cxX3xX69xX36xX6xX1cxX122xX0xX45xX7xXexX79xX15xX1cxX30xX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10cxXexX1xX36xX1axXdexX10cxX6xX1cxX57xX10cxX7xX6xXbxX15xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX1b0xX3xdce4xX3xXexXa4xXc6xX1cxX30xX3xX30xX14xX4xX1xX3x7c8cxXbxX3xX17xb60fxXbxX3xX5xX15xX1cxX30xX3xX5xX6xX1cxX1xX8axX3xX17xX61xX76xX3xXbxX1xX15xX1cxX30xX3xX4xX6bxX4xX1xX3xX4xX1xX15xX3xXbxX1xX334xX1cxX30xX3xXexX88xX1axX3xX1cxX1xcd18xXaxX3xX1xX79xX10xX134xX9xXaxX45xXbxX1xX15xX1cxX30xX10cxXexX1xX36xX76xX45xX2xX1b0xX10cxX76xX10cxXexX36xX15xX1cxX30xX10cxX30xX6xX4xX1xX10cxX15xXbxX10cxX57xX10xXbxX10cxX5xX15xX1cxX30xX10cxX5xX6xX1cxX1xX10cxX57xX6xX76xX10cxXbxX1xX15xX1cxX30xX10cxX4xX6xX4xX1xX10cxX4xX1xX15xX10cxXbxX1xX15xX1cxX30xX10cxXexX6xX1axX10cxX1cxX1xX15xX45xX2xX1c3xX1b1xX2xX1c0xX1c3xXe7xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX45xX1axX10xX57xXdxX6xX45xX2xX94xX1b0xX45xX1cxX10xX1acxX7xX45xX94xX1b0xX94xX94xX45xX2xX94xX1b6xX57xX1b1xX2xX1b8xX2xX1bbxX2xX1b1xXexX1b8xX1c0xX1c0xX1b0xX5xX1bbxXe7xXbxX1cxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX79xX15xX1cxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX1b0xX3xX1077xX3xXexXa4xXc6xX1cxX30xX3xX30xX14xX4xX1xX3xX1084xXbxX3xX17xX1088xXbxX3xX5xX15xX1cxX30xX3xX5xX6xX1cxX1xX8axX3xX17xX61xX76xX3xXbxX1xX15xX1cxX30xX3xX4xX6bxX4xX1xX3xX4xX1xX15xX3xXbxX1xX334xX1cxX30xX3xXexX88xX1axX3xX1cxX1xX10b5xXaxX3xX1xX79xX10xX134xX9xXaxX45xXbxX1xX15xX1cxX30xX10cxXexX1xX36xX76xX45xX2xX1b0xX10cxX76xX10cxXexX36xX15xX1cxX30xX10cxX30xX6xX4xX1xX10cxX15xXbxX10cxX57xX10xXbxX10cxX5xX15xX1cxX30xX10cxX5xX6xX1cxX1xX10cxX57xX6xX76xX10cxXbxX1xX15xX1cxX30xX10cxX4xX6xX4xX1xX10cxX4xX1xX15xX10cxXbxX1xX15xX1cxX30xX10cxXexX6xX1axX10cxX1cxX1xX15xX45xX2xX1c3xX1b1xX2xX1c0xX1c3xXe7xX1xXexX1axXaxX12xX2xX1b0xX3xX1077xX3xXexXa4xXc6xX1cxX30xX3xX30xX14xX4xX1xX3xX1084xXbxX3xX17xX1088xXbxX3xX5xX15xX1cxX30xX3xX5xX6xX1cxX1xX8axX3xX17xX61xX76xX3xXbxX1xX15xX1cxX30xX3xX4xX6bxX4xX1xX3xX4xX1xX15xX3xXbxX1xX334xX1cxX30xX3xXexX88xX1axX3xX1cxX1xX10b5xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX79xX15xX1cxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX259xX1xX69bxX1cxX30xX3xX5xX15xX14xXdxX3xX30xX14xX4xX1xX3xX1084xXbxX3xX1cxX35xX76xX3xX7xcb95xX3xX30xXdxX32bxXbxX3xX128xX1x5f7axX1cxX30xX3xX30xXdxX6xX1cxX3xXbxX1xX334xX1cxX30xX3xXexX88xX1axX3xX79xX2axX1cxX30xX3xX79xX2eexXdxX3xX1xXa5xX1cxX3xXexX79xX12c8xX1cxX30xX3xXexX1xX1exX76xXe7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX2cxX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX259xX1xX69bxX1cxX30xX3xX4xX26xX1cxX3xXbxX1xX334xX1cxX30xX3xX17xX1088xXbxX3xX7xX6xX1cxX30xX3xXexX79xXfdexX1cxX30xX3xX2cxX2dxXdxX3xX7xXa5xX1cxX3xXexXa4xXe5xX1cxX30xX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6bxX1axXaxX3xX1xX79xX10xX134xX9xXaxX45xXbxX1xX15xX1cxX30xX10cxXexX1xX36xX76xX45xX1cxX1xX36xX1cxX30xX10cxX4xX6xX1cxX10cxXbxX1xX15xX1cxX30xX10cxX57xX10xXbxX10cxX7xX6xX1cxX30xX10cxXexX79xX15xX1cxX30xX10cxX2cxX15xXdxX10cxX7xX15xX1cxX10cxXexX36xX15xX1cxX30xX10cxX1axX6xX36xX10cxX38xX6xX1axX45xX2xX1c3xX2xX1b0xX1b8xX1b6xXe7xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX45xX1axX10xX57xXdxX6xX45xX2xX94xX1b0xX45xX1cxX10xX1acxX7xX45xX94xX1b0xX2xX1b8xX45xX2xX1b0xX1b6xX57xX3d7xX94xX2xX2xX2xX1b0xX1b6xXexX1c0xX1c3xX1b8xX1b0xX1bbxX5xX1b0xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX79xX15xX1cxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX259xX1xX69bxX1cxX30xX3xX4xX26xX1cxX3xXbxX1xX334xX1cxX30xX3xX17xX1088xXbxX3xX7xX6xX1cxX30xX3xXexX79xXfdexX1cxX30xX3xX2cxX2dxXdxX3xX7xXa5xX1cxX3xXexXa4xXe5xX1cxX30xX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6bxX1axXaxX3xX1xX79xX10xX134xX9xXaxX45xXbxX1xX15xX1cxX30xX10cxXexX1xX36xX76xX45xX1cxX1xX36xX1cxX30xX10cxX4xX6xX1cxX10cxXbxX1xX15xX1cxX30xX10cxX57xX10xXbxX10cxX7xX6xX1cxX30xX10cxXexX79xX15xX1cxX30xX10cxX2cxX15xXdxX10cxX7xX15xX1cxX10cxXexX36xX15xX1cxX30xX10cxX1axX6xX36xX10cxX38xX6xX1axX45xX2xX1c3xX2xX1b0xX1b8xX1b6xXe7xX1xXexX1axXaxX12xX259xX1xX69bxX1cxX30xX3xX4xX26xX1cxX3xXbxX1xX334xX1cxX30xX3xX17xX1088xXbxX3xX7xX6xX1cxX30xX3xXexX79xXfdexX1cxX30xX3xX2cxX2dxXdxX3xX7xXa5xX1cxX3xXexXa4xXe5xX1cxX30xX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6bxX1axX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX79xX15xX1cxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX46fx521dxX3xX5xX35xX3xX1axX2axXexX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xXexX79xX36xX1cxX30xX3xXexX80dxX1cxX1xX3xX1cxX1xXa4xX1cxX30xX3xX7xXa5xX1cxX3xXexXa4xXe5xX1cxX30xX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6bxX1axX3xX1cxX1xX14xXexX3xX30xXdxX32bxXbxX3xX1axX6xX1cxX30xX3xX5xX14xXdxX3xX128xX1xX12c8xX1cxX30xX3xX30xXdxX6xX1cxX3xX7xX1084xX1cxX30xX3xX7xX6xX1cxX30xX3xXexX79xXfdexX1cxX30xX3xX2cxX35xX3xX1xXdxX4c0xX1cxX3xX17xX14xXdxX3xX4xX1xX15xX3xX1cxX30xX12c8xXdxX3xX1cxX1xX35xX3xX4xXb7xX6xX3xXdexX14xX1cxXe7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX2cxX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX94xX3xXexX1xXdxX66exXexX3xX128xX66exX3xX4xX26xX1cxX3xXdexX66exXbxX3xX1xXdxX4c0xX1cxX3xX17xX14xXdxX8axX3xX17xX1088xXbxX3xX7xX6xX1cxX30xX3xXexX79xXfdexX1cxX30xX3xX2cxX35xX3xX30xXfdexX1cxX3xX30xX35xX1cxX30xXaxX3xX1xX79xX10xX134xX9xXaxX45xXbxX1xX15xX1cxX30xX10cxXexX1xX36xX76xX45xX2xX94xX10cxXexX1xXdxX10xXexX10cxX128xX10xX10cxX4xX6xX1cxX10cxXdexX10xXbxX10cxX1xXdxX10xX1cxX10cxX57xX6xXdxX10cxX57xX10xXbxX10cxX7xX6xX1cxX30xX10cxXexX79xX15xX1cxX30xX10cxX2cxX6xX10cxX30xX15xX1cxX10cxX30xX6xX1cxX30xX45xX2xX1b6xX1c3xX1c0xX94xX1bbxXe7xX1xXexX1axXaxX12xX0xXdxX1axX30xX3xX7xX79xX4xX9xXaxX45xX1axX10xX57xXdxX6xX45xX2xX94xX1b0xX45xX1cxX10xX1acxX7xX45xX94xX1b0xX2xX1b1xX45xX2xX1b0xX1b6xX57xX1b1xX2xX1bbxX2xX1b6xX1bbxX94xXexX1b1xX1b6xX1c3xX1b0xX1b8xX5xX1b0xXe7xX1c7xXbxX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX26xX1cxX3xX1xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX30xX6xX1axX3xX1axX35xX36xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX2cxX35xX3xX2cxX35xX1cxX30xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX79xX15xX1cxX30xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX94xX3xXexX1xXdxX66exXexX3xX128xX66exX3xX4xX26xX1cxX3xXdexX66exXbxX3xX1xXdxX4c0xX1cxX3xX17xX14xXdxX8axX3xX17xX1088xXbxX3xX7xX6xX1cxX30xX3xXexX79xXfdexX1cxX30xX3xX2cxX35xX3xX30xXfdexX1cxX3xX30xX35xX1cxX30xXaxX3xX1xX79xX10xX134xX9xXaxX45xXbxX1xX15xX1cxX30xX10cxXexX1xX36xX76xX45xX2xX94xX10cxXexX1xXdxX10xXexX10cxX128xX10xX10cxX4xX6xX1cxX10cxXdexX10xXbxX10cxX1xXdxX10xX1cxX10cxX57xX6xXdxX10cxX57xX10xXbxX10cxX7xX6xX1cxX30xX10cxXexX79xX15xX1cxX30xX10cxX2cxX6xX10cxX30xX15xX1cxX10cxX30xX6xX1cxX30xX45xX2xX1b6xX1c3xX1c0xX94xX1bbxXe7xX1xXexX1axXaxX12xX2xX94xX3xXexX1xXdxX66exXexX3xX128xX66exX3xX4xX26xX1cxX3xXdexX66exXbxX3xX1xXdxX4c0xX1cxX3xX17xX14xXdxX8axX3xX17xX1088xXbxX3xX7xX6xX1cxX30xX3xXexX79xXfdexX1cxX30xX3xX2cxX35xX3xX30xXfdexX1cxX3xX30xX35xX1cxX30xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX79xX15xX1cxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcx986dxX3xXexXb7xX3xXdexX66exXbxX3xX7xX6xX1cxX30xX3xXexX79xXfdexX1cxX30xX3xX17xX66exX1cxX3xX4xX6bxX4xX1xX3xXbxX1xX1084xXdxX3xX1axX35xX36xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX66exX8axX3xX7xX4a5xX3xX128xX66exXexX3xX1xX2c6xXbxX3xX30xXdxX69bxX6xX3xXexX1xXdxX66exXexX3xX128xX66exX3xX1xXdxX4c0xX1cxX3xX17xX14xXdxX3xX2cxX2dxXdxX3xX76xX66exX36xX3xXexX1084xX3xXexX1084xXdxX3xX30xXdxX66xX1cxX3xXexX14xX15xX3xX1cxX2b3xX1cxX3xX128xX1xX12c8xX1cxX30xX3xX30xXdxX6xX1cxX3xXbxX1xX334xX1cxX30xX3xXdexX66exXbxX3xX17xX2axX4xX3xX17xX6bxX15xX8axX3xX1axX2dxXdxX3xX5xX14xXe7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX2cxX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX36xX5xX12xX0xX57xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX79xXaxX12xX0xX45xX57xXdxX2cxX12xX0xX45xX57xXdxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6caxX15xX36xX79xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXca2xX258xXca2xX0xX45xXbxX12