Liều mình vớt củi, gỗ trong lũ dữ
(Baohatinh.vn) - Trong lúc nước lũ đang lên cao, chảy cuồn cuộn, thế nhưng nhiều người dân ở Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn bất chấp nguy hiểm, liều mình ra giữa dòng nước lũ để vớt gỗ, củi.
d53bx16b3fx1661bxec55x10218x17538x13ffdxdb10x177e9xX7xe515xec3bx13027x16c16x16970x117fdxX5x10cbaxXax1777ax160b8xXdx111c7x13f89xX3xfe75xde7cx130aaxX1xX3x14f29x17667xXexX3xX4x14b38xXdx14da6xX3x113f6x10549xX3xXexe3c1x1503bxX1axX26xX3xX5xe6c4xX3x15354x17c4cxX0xf81axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13af4xX10xX6xX32xXaxX12xXcxX2axX2bxX1axX26xX3xX5x157fcxX4xX3xX1ax1350axX1exX4xX3xX5xX30xX3x15b56xX6xX1axX26xX3xX5xf917xX1axX3xX4xX6xX2bxX24xX3xX4xX1xf1f6x108fbxX3xX4xX16x14236xX1axX3xX4xX16x1310exX1axX24xX3xXexX1x11338xX3xX1axX1xX55xX1axX26xX3xX1axX1xXdxX15xX16xX3xX1axX26xX55x15fbcxXdxX3xX32x100adxX1axX3x118a2xX3xX44xX55x10527xX1axX26xX3xd95axX1xX62xX3x17377xX44xea0bxX3xXcx111c6xX1axX1xf714xX3xX1dx13733xX1axX3x13651xecfdxXexX3xX4xX1xXafxXbxX3xX1axX26xX16xX6dxX3xX1xXdxf957xX18xX24xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1xX3xX2axX6xX3xX26xXdxX33xX6xX3xX32x1008axX1axX26xX3xX1axX55xX1exX4xX3xX5xX30xX3xX5cxXbexX3xX1dxX1exXexX3xX26xX27xX24xX3xX4xX22xXdx13d30xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16b40xX2bxX32xX6dxXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX10xX16xX3xX18xXdxX1axX1xX3xX1dxX2bxXexX3xX4xX16xXdxX3xX26xX2bxX3xXexX2axX2bxX1axX26xX3xX5xX16xX3xX32xX16xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxda33xXdxX32xXexX1x152d0x17937xX13ex11badxXbxe8abx152c3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX13dx10208xec5fxe50fxXbxX142xX143xX32xXdxX7xXbxX5xX6xX6dxX13dxXaexX5xX2bxX4xeb78xX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1ax10fbaxX5xX10x1076bxXexX13dxX6xX16xXexX2bxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX2axXdxX26xX1xXexX13dxX6xX16xXexX2bxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX35xX35xXdxXefxXaexX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1axX1xXefxX1dxX1axX35xX1axX10xX138xX7xX35xX2xX14cx11c22xX1a0xX35xX2xX140xX13exX32xX14bxX2xX1a0x11ea8xX14cxX1aaxX14cxXex15f30xX140xX14cxX1a0xX5xX14bxXefx151f0xXbxX26xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb13xX6xXbxXexXdxX2bxX1axXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX165xX6xX5xXdxX26xX1axX13dxX3xX1b6xX16xX7xXexXdxX168xX6dxX143xXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX10xX16xX3xX18xXdxX1axX1xX3xX1dxX2bxXexX3xX4xX16xXdxX3xX26xX2bxX3xXexX2axX2bxX1axX26xX3xX5xX16xX3xX32xX16xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX138xXdxX32xXexX1xX13dxX13exX13exX140xXbxX142xX143xX1xX10xXdxX26xX1xXexX13dxX14bxX14cxX14dxXbxX142xX143xX32xXdxX7xXbxX5xX6xX6dxX13dxXaexX5xX2bxX4xX15dxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX5xX10xX168xXexX13dxX6xX16xXexX2bxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX2axXdxX26xX1xXexX13dxX6xX16xXexX2bxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX35xX35xXdxXefxXaexX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1axX1xXefxX1dxX1axX35xX1axX10xX138xX7xX35xX2xX14cxX1a0xX1a0xX35xX2xX140xX13exX32xX14bxX2xX1a0xX1aaxX14cxX14bxX1aaxXexX13exX1a0xX14bxX2xX5xX1a0xXefxX1b6xXbxX26xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ccxX6xXbxXexXdxX2bxX1axXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX165xX6xX5xXdxX26xX1axX13dxX3xX1b6xX16xX7xXexXdxX168xX6dxX143xXaxX12xX44xX19xX1axX1xX3xX6cxX1axX1xX3xX1axX1xX33xX1axX26xX3xX1axX26xX55xX8dxXdxX3xX32xX91xX1axX3xXaexX98xXdxX3xXexX1xX16xX6dxX15xX1axX3xX2axX6xX3xX26xXdxX33xX6xX3xX32xXd5xX1axX26xX3xX1axX55xX1exX4xX3xX5xX30xX3xX4xX16xX71xX1axX3xX4xX16xX76xX1axX24xX3xX1xX6xX6dxX3xX5cxe03bxX1axX26xX3xXexX2axX62xX1axX3xX5cx17272xXbxX3xXexX2axXa2xX1axX3xX1axX55xX1exX4xX3xX4xX1xX6cxX6dxX3xX142xXdxX7cxXexX3xX5cxXbexX3xX1dxX1exXexX3xX4xX22xXdxX24xX3xX26xX27xX3xX94xX3xX44xX55xX98xX1axX26xX3xX9cxX1xX62xX3xX5xXa2xX18xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX1xX51xX1axX26xX3xXex125a7xXdxX3xX15dxX1xX373xX1axX26xX3xX15dxX1x10572xXdxX3xX2axd6f6xX1axX26xX3xX18xX19xX1axX1xX3xX7x151ccxX3xX1xd9aaxXdxXefxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX2bxX32xX6dxXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX10xX16xX3xX18xXdxX1axX1xX3xX1dxX2bxXexX3xX4xX16xXdxX3xX26xX2bxX3xXexX2axX2bxX1axX26xX3xX5xX16xX3xX32xX16xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX138xXdxX32xXexX1xX13dxX13exX13exX140xXbxX142xX143xX1xX10xXdxX26xX1xXexX13dxX14bxX14cxX14dxXbxX142xX143xX32xXdxX7xXbxX5xX6xX6dxX13dxXaexX5xX2bxX4xX15dxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX5xX10xX168xXexX13dxX6xX16xXexX2bxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX2axXdxX26xX1xXexX13dxX6xX16xXexX2bxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX35xX35xXdxXefxXaexX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1axX1xXefxX1dxX1axX35xX1axX10xX138xX7xX35xX2xX14cxX1a0xX1a0xX35xX2xX140xX13exX32xX14bxX2xX1a0xX1aaxX14cxX1a0xX2xXexX1a0xX140xX1a0xX13exX5x17260xXefxX1b6xXbxX26xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ccxX6xXbxXexXdxX2bxX1axXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX165xX6xX5xXdxX26xX1axX13dxX3xX1b6xX16xX7xXexXdxX168xX6dxX143xXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX10xX16xX3xX18xXdxX1axX1xX3xX1dxX2bxXexX3xX4xX16xXdxX3xX26xX2bxX3xXexX2axX2bxX1axX26xX3xX5xX16xX3xX32xX16xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX138xXdxX32xXexX1xX13dxX13exX13exX140xXbxX142xX143xX1xX10xXdxX26xX1xXexX13dxX14bxX14cxX14dxXbxX142xX143xX32xXdxX7xXbxX5xX6xX6dxX13dxXaexX5xX2bxX4xX15dxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX5xX10xX168xXexX13dxX6xX16xXexX2bxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX2axXdxX26xX1xXexX13dxX6xX16xXexX2bxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX35xX35xXdxXefxXaexX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1axX1xXefxX1dxX1axX35xX1axX10xX138xX7xX35xX2xX14cxX1a0xX1a0xX35xX2xX140xX13exX32xX14bxX2xX1a0xX1aaxX14cxX1a0xX456xXexX1a0xX14bxX1aaxX14bxX5xX2xX140xXefxX1b6xXbxX26xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ccxX6xXbxXexXdxX2bxX1axXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX165xX6xX5xXdxX26xX1axX13dxX3xX1b6xX16xX7xXexXdxX168xX6dxX143xXaxX12x10077xX27xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX1axX55xX1exX4xX3xXexe20fxX3xXexX1xX55xX38cxX1axX26xX3xX1axX26xX16xX71xX1axX3xXexX2axX373xXdxX3xX32x16cb3xX4xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX7xX373xX1axX26xX3x12a36xX26xXa2xX1axX3xd6a8xX91xX16xX24xX3xX15dxX1xXdxX3xX1dxX15xX3xX5cxX7cxX1axX3xX582xXdxX6xX3x172c3xX1xe5e2xX3xXexX1xX19xX3xX18x14889xX4xX3xX5x162c4xXdxX3xXaexX94xXdxX3xX4xX91xX6dxX3xX4x10e6fxX16xX3xXexX2axXa2xX1axXefxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX2bxX32xX6dxXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX10xX16xX3xX18xXdxX1axX1xX3xX1dxX2bxXexX3xX4xX16xXdxX3xX26xX2bxX3xXexX2axX2bxX1axX26xX3xX5xX16xX3xX32xX16xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX138xXdxX32xXexX1xX13dxX13exX13exX140xXbxX142xX143xX1xX10xXdxX26xX1xXexX13dxX14bxX14cxX14dxXbxX142xX143xX32xXdxX7xXbxX5xX6xX6dxX13dxXaexX5xX2bxX4xX15dxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX5xX10xX168xXexX13dxX6xX16xXexX2bxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX2axXdxX26xX1xXexX13dxX6xX16xXexX2bxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX35xX35xXdxXefxXaexX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1axX1xXefxX1dxX1axX35xX1axX10xX138xX7xX35xX2xX14cxX1a0xX1a0xX35xX2xX140xX13exX32xX14bxX2xX1a0xX1aaxX14cxX13exX14dxXexX1afxX140xX1a0xX456xX5xX1a0xXefxX1b6xXbxX26xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ccxX6xXbxXexXdxX2bxX1axXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX165xX6xX5xXdxX26xX1axX13dxX3xX1b6xX16xX7xXexXdxX168xX6dxX143xXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX10xX16xX3xX18xXdxX1axX1xX3xX1dxX2bxXexX3xX4xX16xXdxX3xX26xX2bxX3xXexX2axX2bxX1axX26xX3xX5xX16xX3xX32xX16xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX138xXdxX32xXexX1xX13dxX13exX13exX140xXbxX142xX143xX1xX10xXdxX26xX1xXexX13dxX14bxX14cxX14dxXbxX142xX143xX32xXdxX7xXbxX5xX6xX6dxX13dxXaexX5xX2bxX4xX15dxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX5xX10xX168xXexX13dxX6xX16xXexX2bxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX2axXdxX26xX1xXexX13dxX6xX16xXexX2bxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX35xX35xXdxXefxXaexX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1axX1xXefxX1dxX1axX35xX1axX10xX138xX7xX35xX2xX14cxX1a0xX1a0xX35xX2xX140xX13exX32xX14bxX2xX1a0xX1aaxX14dxX14bxX1afxXexX1afxX2xX14bxX1a0xX5xX13exXefxX1b6xXbxX26xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ccxX6xXbxXexXdxX2bxX1axXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX165xX6xX5xXdxX26xX1axX13dxX3xX1b6xX16xX7xXexXdxX168xX6dxX143xXaxX12xX1ccxX1xd541xX3xX5b2xX26xX16xX6dx10eeexX1axX3xXcxX1xX7ddxX3xX13x1167cxX24xX3xXexX2axX51xX3xXexX1xX7ddxX3xXexX2axXafxX1axX3xX44xX55xX98xX1axX26xX3xX9cxX1xX62xX3xX4xX1xX2bxX3xXaexXdxX7cxXexX13dxX3x11d73x12fe8xX27xXdxX3xX15dxX1xXdxX3xX18xX55xX6xX3xX5xX30xX3xX1dxX15xX24xX3xX15dxX1xXdxX3xX1axX26xX6xX1axX26xX3x172bbxX16xX6xX3xX5cxX91xX6dxX3xXexX373xXdxX3xXexX1xX55xX8dxX1axX26xX3xXaexX5d4xXexX3xX26x16494xXbxX3xX4xX6cxX1axX1xX3xX1axX26xX55xX8dxXdxX3xX32xX91xX1axX3xX4xX1x13a3axX2bxX3xXexX1xX16xX6dxX15xX1axX3xX2axX6xX3xX7xX373xX1axX26xX24xX3xX1xX2bxX845xX4xX3xX5cxX328xX1axX26xX3xX26xXdxX33xX6xX3xX32xXd5xX1axX26xX3xX1axX55xX1exX4xX3xX4xX1xX6cxX6dxX3xX142xXdxX7cxXexX3xX5cxXbexX3xX1dxX1exXexX3xX26xX27xX3xX2axXafxXexX3xX1axX26xX16xX6dxX3xX1xXdxXbexX18xf36dxXefxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX2bxX32xX6dxXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX10xX16xX3xX18xXdxX1axX1xX3xX1dxX2bxXexX3xX4xX16xXdxX3xX26xX2bxX3xXexX2axX2bxX1axX26xX3xX5xX16xX3xX32xX16xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX138xXdxX32xXexX1xX13dxX13exX13exX140xXbxX142xX143xX1xX10xXdxX26xX1xXexX13dxX14bxX14cxX14dxXbxX142xX143xX32xXdxX7xXbxX5xX6xX6dxX13dxXaexX5xX2bxX4xX15dxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX5xX10xX168xXexX13dxX6xX16xXexX2bxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX2axXdxX26xX1xXexX13dxX6xX16xXexX2bxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX35xX35xXdxXefxXaexX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1axX1xXefxX1dxX1axX35xX1axX10xX138xX7xX35xX2xX14cxX1a0xX1a0xX35xX2xX140xX13exX32xX14bxX2xX1a0xX1aaxX14dxX140xX14bxXexX14bxX1a0xX14dxX14cxX5xX13exXefxX1b6xXbxX26xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ccxX6xXbxXexXdxX2bxX1axXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX165xX6xX5xXdxX26xX1axX13dxX3xX1b6xX16xX7xXexXdxX168xX6dxX143xXaxX12xX0xXdxX18xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xXdxX10xX16xX3xX18xXdxX1axX1xX3xX1dxX2bxXexX3xX4xX16xXdxX3xX26xX2bxX3xXexX2axX2bxX1axX26xX3xX5xX16xX3xX32xX16xXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX138xXdxX32xXexX1xX13dxX13exX13exX140xXbxX142xX143xX1xX10xXdxX26xX1xXexX13dxX14bxX14cxX14dxXbxX142xX143xX32xXdxX7xXbxX5xX6xX6dxX13dxXaexX5xX2bxX4xX15dxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX5xX10xX168xXexX13dxX6xX16xXexX2bxX143xX18xX6xX2axX26xXdxX1axX165xX2axXdxX26xX1xXexX13dxX6xX16xXexX2bxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX35xX35xXdxXefxXaexX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1axX1xXefxX1dxX1axX35xX1axX10xX138xX7xX35xX2xX14cxX1a0xX1a0xX35xX2xX140xX13exX32xX14bxX2xX1a0xX1aaxX14dxX140xX1afxXexX1a0xX2xX14bxX140xX5xX1aaxXefxX1b6xXbxX26xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1ccxX6xXbxXexXdxX2bxX1axXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX142xXexX165xX6xX5xXdxX26xX1axX13dxX3xX1b6xX16xX7xXexXdxX168xX6dxX143xXaxX12x10a93xX1axX26xX3xXcxX2axX5e4xX1axX3xX5b2xX26xX5a5xX4xX3xfb4cxX55xX98xX1axX26xX3x1189bxX3xXexX2axX55xX94xX1axX26xX3xXexX1xX373xX1axX3xX2xX140xX3xX142xX38fxX3xX582xXdxX6xX3xX5cbxX1xX5cdxX3xX4xX1xX2bxX3xXaexXdxX7cxXexX13dxX3xX80fx10b37xXdxe17bxX4xX3xX1dxX1exXexX3xX26xX27xX24xX3xX4xX22xXdxX3xXexX2axX62xX1axX3xX7xX373xX1axX26xX24xX3xXexX2axX62xX1axX3xX4xX5e4xX16xX3xXexX2axXa2xX1axX3xX5xXa2xX3xX2axXafxXexX3xX1axX26xX16xX6dxX3xX1xXdxXbexX18xX24xX3xX1axX7cxX16xX3xX5x13c94xX3xX7x12cb1xX6dxX3xX4xX1xX91xX1axX3xX4xff09xX3xXexX1xXbexX3xXaexX7ddxX3xX1axX55xX1exX4xX3xX4xX16xX5cdxX1axX3xXexX2axX373xXdxX3xXaexXafxXexX3xX4xX328xX3xX5xX51xX4xX3xX1axXa2xX2bxXefxX3x13a4axX38fxX3xX2axXafxXexX3xX1axX1xXdxX15xX16xX3xX5xX5e4xX1axX3xX4xX1xX51xX1axX26xX3xXexX373xXdxX3xX4xX6cxX1axX1xX3xXaex17109xX2bxX3xX1axX26xX55xX8dxXdxX3xX32xX91xX1axX3xX15dxX1xX373xX1axX26xX3xX5cxX55xX38cxX4xX3xX1dxX1exXexX3xX26xX27xX24xX3xX4xX22xXdxX3xX15dxX1xXdxX3xX5xX30xX3xX5cxX6xX1axX26xX3xX1dxX15xXefxX3xXcxX1xX7cxX3xX1axX1xX55xX1axX26xX24xX3xXaexXafxXexX3xX4xX1xXafxXbxX3xX1axX26xX16xX6dxX3xX1xXdxXbexX18xX24xX3xX15dxX1xX373xX1axX26xX3xX4xX1xeb2dxX3xX4xXb1fxX3xX1axX26xX55xX8dxXdxX3xX32xX91xX1axX3xX582xXdxX6xX3xX5cbxX1xX5cdxX3xXexX1xX6xX18xX3xX26xXdxX6xX3xX1dxX1exXexX3xX26xX27xX3xX18xXa2xX3xX4xXb1fxX3xX4xX6cxX3xX1axX1xX33xX1axX26xX3xX1axX26xX55xX8dxXdxX3xX32xX91xX1axX3xX1axX98xXdxX3xX15dxX1xXb68xX4xX8a6xXefxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12723xX16xXexX1xX2bxX2axXaxX12xXc1cxX1axX1xX3xXcxXafxX1axX0xX35xXbxX12
Anh Tấn