Nga cung cấp S-300 cho Syria sau vụ “mưa tên lửa” của Mỹ?
Mặc dù khẳng định lực lượng phòng không Syria đã có màn đánh chặn tên lửa xuất sắc trước vụ không kích của Mỹ và đồng minh nhưng quân đội Nga vẫn cân nhắc bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho nước này.
8011x11615x1295axa622x8a9dxa5e9x116ecxbe8ax11d99xe43fxaceex110f1xc2d3xa94bxead3x12250xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxb790x85e6xfe2axXexX0xa2f0xXaxX17xX18xX19xXexX0xe127xfb11xX19xb3d1xXexX0xXax972bxX9x1200exXdxX18x122bfxX2fx8febx9711xdafdxX5x11446xXbxXdxX17xX32xXexd50cxbeccxX18xX9xX2cxea5fxdb80xX3cxX9xX2cx97d3xX33xX9x817exba90xacdexc683xX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX48xX26x8e97xX35xX18xX9xX2fxX18xX40xX9xf9ffx119b0xX9xX32xXcxdfe0xX18xX9xXbxa3edxX41xX9xXdx11350xX18xX32xX9xX2cxf60exX18xX9xdabexe423x933bxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xe5caxX17xX18xX19xX32xXexX71x10f6axX2cxX9xX19x81ccxX9x964exXax10d29xX41xX3cxX9x1062cx8017xX41xXaxX9xXdxb343xX2cxX9xXdxX61xfca2xX41xX3cxX9xX33xXaxab60xX41xX3cxX9xX91xXaxd07dxX41xX3cxX9xX48xX26xX54xX35xX18xX9xX97x8480xX9xX2cxa9dfxX9xXcx94e1xX41xX9xX97x11bdfxX41xXaxX9xX2cxXaxX8bxX41xX9xXbxX65xX41xX9xXdxX69xX18xX9x9381xX40xX45xXbxX9xX2fxf35fxX2cxX9xXbxX54xX61x1213dxX2cxX9xX5cxX5dxX9xX91xXaxXaexX41xX3cxX9xX91xd026xX2cxXaxX9xX2cxX6exX18xX9xX71xX72xX9xX5cxXbfxX9xX97xed0cxX41xX3cxX9xXcxX35xX41xXaxX9xX41xXaxX61xX41xX3cxX9x11d91xX40xab83xX41xX9xX97xdbe4xX35xX9xX3bxX3cxX18xX9xX5cxe209xX41xX9xX2cxX10dxX41xX9xX41xXaxXdaxX2cxX9xX23xXc3xX41xX9xXax8c51xX9xXbxXax90b8xX41xX3cxX9xXbxX65xX41xX9xXdxX69xX18xX9xX33xXaxXa8xX41xX3cxX9xX91xXaxXaexX41xX3cxX9xX48xX49xX4axX4bxX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX41xX61xXe0xX2cxX9xX41xXbfxX26xe806xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x11616xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xfda6xX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX158xX5cxX41xX1cxX41xX17x8509xX2fxX1cxX2ax11d36xX2ax1240dxX1cxX2axX4bxc97exX19xX4bxX4bxX196xX196xX196xX4axX4axXbxX4axX2axX2axX19axXdxX4bxX158xfcc6xX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX41xX3cxX18xX9xX2cxX40xX41xX3cxX9xX2cxX18xX33xX9xX2fxX9xX4axX4bxX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX26xX54xX35xX18xX9xX2fxX18xX40xX9xX5cxX40xX9xXcxX40xX18xX9xXbxX17xX41xX9xXdxX40xX18xX9xX2cxX40xX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd4xXbxX49xX18xXdxX35xX3cxX41xX17cxX9xX1abxX40xX2fxXbxX35xb241xX26xfd99xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX168xX111xX9xX5xdb6fxX41xX3cxX9xX5xXaxX18xXcxX9xXcxX61xX40xX9xX3bxX3cxX18xf87cxX9xX2axX4bxX4axX9xXbxX65xX41xX9xXdxX69xX18xX9xX97xXb9xX9xX97xX61xXa2xX2cxX9xX71xX72xX9xX5cxXbfxX9xX97xXfcxX41xX3cxX9xXcxX35xX41xXaxX9xX33xXaxXbcxX41xX3cxX9xX97xX35xX9xX97xa42dxX9xXbxX45xX41xX9xX2cxXaexX41xX3cxX9xX4axX9xXcxX5dxX2cxX9xXbxX35xX65xX40xX9xX2cxXaxXedxX41xXaxX9xX2cxX6exX18xX9xX10bxX40xX10dxX41xX9xX97xX111xX35xX9xX48xX26xX54xX35xX18xX9xc378xX9xX2xX18xXcxX18xX2fxX2cxX40xX2fxX9xX5cxXbfxX9xX84xX24xXcxX2fxX23dxX9xXbxX40xX26xX9xX41xXaxX35xX65xX41xX9x8fe5xX2axX9xXbxX65xX41xX9xXdxX69xX18xX9xXbxX54xX24xX41xX3cxX9xX97xXbcxX9xX97xXb9xX9xX23xX98xX9xX23xXdaxX41xX9xXax10d9axX9xX5cxXbfxX9xX91xXaxXaexX41xX3cxX9xX2cxXbcxX9xX2fxX10dxX41xX9xX23xX18xX26xX9xX10bxX40xX10dxX41xX9xX2fxX9dxX9xX41xXbfxX24xX9xX23xX98xX9xXaxX61xX9xXaxX2d9xX35xX9xXbxX54xX24xX41xX3cxX9xX5cxX5dxX9xXbxX45xX41xX9xX2cxXaexX41xX3cxX9xX41xXbfxX26xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17cxX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX158xX5cxX41xX1cxX41xX17xX190xX2fxX1cxX2axX194xX2axX196xX1cxX2axX4bxX19axX19xX4bxX4bxX196xX196xX196xX4axX4axXbxc6f8x9735xX194xX19axXdxX2axX158xX1abxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX41xX3cxX18xX9xX2cxX40xX41xX3cxX9xX2cxX18xX33xX9xX2fxX9xX4axX4bxX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX26xX54xX35xX18xX9xX2fxX18xX40xX9xX5cxX40xX9xXcxX40xX18xX9xXbxX17xX41xX9xXdxX40xX18xX9xX2cxX40xX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd4xXbxX49xX18xXdxX35xX3cxX41xX17cxX9xX1abxX40xX2fxXbxX35xX21fxX26xX221xX32xXexX4xXc3xX2cxX9xXcxX5dxX2cxX9xXbxX35xX65xX40xX9xX97xX61xXa2xX2cxX9xX71xX72xX9xX41xXaxXdaxXcxX9xX97xbe0exX41xX9xXdxXbfxX9xX2cxXc3xX2cxX9xX2cxf2fbxX41xX9xX2cx8b11xX9xX10bxX40xX10dxX41xX9xX2fxX9dxX9xX5cxXbfxX9xX2cxaffdxX9xX10bxX40xX18xX41xX9xX41xX3cxXaxX35xX65xX41xX9xX2cxX410xX40xX23dxX9xX41xX41exX35xX9xX97xX61xXa2xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxXbfxX9xX97xX18xX41xX3cxX9xXbxXbfxX41xX3cxX9xXbxX54x12722xX9xX5cx919axX9xX91xXaxXedxX9xXaxXbcxX18xX9xXax11789xX2cxX158xX9xe8dbxX40xX10dxX41xX9xX97xX111xX35xX9xX3bxX3cxX18xX9xX91xXaxXaexX41xX3cxX9xX2cxX18xX41xX9xXbxXaxX35xX12axX33xX9xX5cxXbfxX24xX9xX5cxX35xX12axX2cxX9xX97xXc3xX41xXaxX9xX2cxXaxX8bxX41xX9xXbxX65xX41xX9xXdxX69xX18xX23dxX9xXbxX54xX24xX41xX3cxX9xX91xXaxX35xX9xX41xXaxX44dxX41xX3cxX9xX5cxX450xX9xX91xXaxXedxX9xX33xXaxXa8xX41xX3cxX9xX91xXaxXaexX41xX3cxX9xX2cxX6exX18xX9xX48xX26xX54xX35xX18xX9xX2cxXax9603xX9xXdxXbfxX9xX41xXaxX44dxX41xX3cxX9xXdxX24xX2d9xX35xX9xXcxX40xX18xX9xXbx8ce5xX9x10b8exX35xX65xX41xX49xXd4xXaexX9xXbxX4dcxX9xX4axX4bxX9xX41xX40cxXcxX9xXbxX54xX61xXe0xX2cxX9xX41xXaxX61xX9xX48xX49xX19axX2axX196xX23dxX9xX48xX49xX19axX4bxX4bxX9xX5cxXbfxX9xX168xX40xX91xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17cxX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX158xX5cxX41xX1cxX41xX17xX190xX2fxX1cxX2axX194xX2axX196xX1cxX2axX4bxX19axX19xX4bxX4bxX196xX196xX196xX4axX4axXbxX367xX2baxX2axX4bxXdxX19axX158xX1abxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX41xX3cxX18xX9xX2cxX40xX41xX3cxX9xX2cxX18xX33xX9xX2fxX9xX4axX4bxX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX26xX54xX35xX18xX9xX2fxX18xX40xX9xX5cxX40xX9xXcxX40xX18xX9xXbxX17xX41xX9xXdxX40xX18xX9xX2cxX40xX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd4xXbxX49xX18xXdxX35xX3cxX41xX17cxX9xX1abxX40xX2fxXbxX35xX21fxX26xX221xX32xXexX168xX111xX9xX5xX22dxX41xX3cxX9xX5xXaxX18xXcxX9xXcxX61xX40xX9xX3bxX3cxX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX401xXbxX23dxX9xXaxX45bxX9xX97xXb9xX9xX2fxX69xX18xX9xX2cxXaxX44dxX18xX9xX5cxXbfxX9xX41xX10dxX41xX3cxX9xX2cxX45xX33xX9xX2cxXc3xX2cxX9xXaxX12axX9xXbxXaxX12exX41xX3cxX9xX33xXaxXa8xX41xX3cxX9xX91xXaxXaexX41xX3cxX9xX2cxX6exX18xX9xX48xX26xX54xX35xX18xX9xXbxX54xX24xX41xX3cxX9xX2fxX40xX12exXbxX9xXaxX41exX41xX9xXcxX111xXbxX9xX41xX40cxXcxX9xX10bxX40xX18xX9xX5cxXbfxX9xX2fx95f6xX9xXbxX35xX401xX33xX9xXbxX5dxX2cxX9xXdxXbfxXcxX9xX97xX35xbc9dxX40xX9xX41xXbfxX26xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17cxX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX158xX5cxX41xX1cxX41xX17xX190xX2fxX1cxX2axX194xX2axX196xX1cxX2axX4bxX19axX19xX4bxX4bxX196xX196xX196xX4axX4axXbxX4ax10a06xX194xX367xXdxX4axX158xX1abxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX41xX3cxX18xX9xX2cxX40xX41xX3cxX9xX2cxX18xX33xX9xX2fxX9xX4axX4bxX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX26xX54xX35xX18xX9xX2fxX18xX40xX9xX5cxX40xX9xXcxX40xX18xX9xXbxX17xX41xX9xXdxX40xX18xX9xX2cxX40xX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd4xXbxX49xX18xXdxX35xX3cxX41xX17cxX9xX1abxX40xX2fxXbxX35xX21fxX26xX221xX32xXexc849xX71xX111xXbxX9xX5cxXbfxX35xX9xX41xX40cxXcxX9xXbxX54xX61xXe0xX2cxX23dxX9xX2cxXax102d2xX41xX3cxX9xXbxXaexX35xX9xX97xXb9xX9xXbxX4dcxX9xX2cxXaxX12exX35xX9xX2cxX40xX41xX3cxX9xX2cxX45xX33xX9xXaxX12axX9xXbxXaxX12exX41xX3cxX9xX48xX49xX4axX4bxX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX48xX26xX54xX35xX18xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX26xX65xX40xX9xX2cxb945xX40xX9xX2cxX6exX18xX9xX2cxXc3xX2cxX9xX97xX12exX35xX9xXbxXc3xX2cxX9xX33xXaxX61xX41exX41xX3cxX9xX5xX10dxX26xX158xX9xX5xX40xX26xX9xX41xXaxX35xX65xX41xX23dxX9xX41xXaxX44dxX41xX3cxX9xX3cx8952xX9xX97xXb9xX9xX19xX35xb9c4xX41xX9xX54xX18xX9xX91xXaxX35xX401xX41xX9xX2cxXaxX74exX41xX3cxX9xXbxXaexX35xX9xX33xXax9cccxX35xX9xX2cxX10dxX41xX9xX41xXaxXdaxX2cxX9xXdxX2d9xX35xX9xX5cxX45xX41xX9xX97xX666xX9xX41xXbfxX26xX23dxX9xX91xXaxXaexX41xX3cxX9xX2cxXaxX4c7xX9xXdxXbfxX9xX2cxX40xX41xX3cxX9xX2cxX45xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX48xX26xX54xX35xX18xX9xXcxXbfxX9xX2cxXa8xX41xX9xX2cxX7ddxX9xX41xXaxX35xX666xX40xX9xX10bxX40xX12exX2cxX9xX3cxX35xX18xX9xX91xXaxXc3xX2cx9e43xX23dxX9xX97xX2d9xX35xX9xX19xX35xX12axX41xX9xX2cxX6exX18xX9xX168xX111xX9xX5xX22dxX41xX3cxX9xX5xXaxX18xXcxX9xXcxX61xX40xX9xX3bxX3cxX18xX9xX41xXbcxX35xX9xX5cxX666xX9xX91xXaxX7ddxX9xX41xX40cxX41xX3cxX9xX2cxX40xX41xX3cxX9xX2cxX45xX33xX9xX48xX49xX4axX4bxX4bxX9xX2cxX6exX18xX9xX10bxX40xX10dxX41xX9xX97xX111xX35xX9xX48xX26xX54xX35xX18xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17cxX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX158xX5cxX41xX1cxX41xX17xX190xX2fxX1cxX2axX194xX2axX196xX1cxX2axX4bxX19axX19xX4bxX4bxX196xX196xX196xX4axX4axXbxX4axX4bxX2axX196xXdxX366xX158xX1abxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX41xX3cxX18xX9xX2cxX40xX41xX3cxX9xX2cxX18xX33xX9xX2fxX9xX4axX4bxX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX26xX54xX35xX18xX9xX2fxX18xX40xX9xX5cxX40xX9xXcxX40xX18xX9xXbxX17xX41xX9xXdxX40xX18xX9xX2cxX40xX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd4xXbxX49xX18xXdxX35xX3cxX41xX17cxX9xX1abxX40xX2fxXbxX35xX21fxX26xX221xX32xXexX3bxX3cxX18xX9xX5cxXbfxX9xX48xX26xX54xX35xX18xX9xXbxX4dcxX41xX3cxX9xX91xc152xX9xXbxXaxb048xX18xX9xXbxXaxX40x11d48xX41xX9xXcxX40xX18xX9xX23xXc3xX41xX9xX366xX9xXaxX12axX9xXbxXaxX12exX41xX3cxX9xX33xXaxXa8xX41xX3cxX9xX91xXaxXaexX41xX3cxX9xX48xX49xX4axX4bxX4bxX9xXbxX4dcxX9xX41xX40cxXcxX9xX19axX4bxX2axX4bxX158xX9xX71xb01fxX35xX9xXbxX22dxX9xXaxXa2xX33xX9xX97xX61xXa2xX2cxX9xXbxX54xX18xX41xX3cxX9xX23xX98xX9xX2axX366xX366xX9xXbxX65xX41xX9xXdxX69xX18xX9xX97xXc3xX41xXaxX9xX2cxXaxX8bxX41xX9xX5cxXe0xX35xX9xX3cxX35xXc3xX9xXbxX54xX98xX9xXaxXa2xX33xX9xX97xXfcxX41xX3cxX9xX61xXe0xX2cxX9xXbxXedxX41xXaxX9xXdxX65xX41xX9xXbxXe0xX35xX9xX6b9xX4bxX4bxX9xXbxX54xX35xX12axX40xX9xe6ebxX48xX2xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17cxX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX158xX5cxX41xX1cxX41xX17xX190xX2fxX1cxX2axX194xX2axX196xX1cxX2axX4bxX19axX19xX4bxX4bxX196xX196xX196xX4axX4axXbxX196xX4bxX4axX4axXdxX196xX158xX1abxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX41xX3cxX18xX9xX2cxX40xX41xX3cxX9xX2cxX18xX33xX9xX2fxX9xX4axX4bxX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX26xX54xX35xX18xX9xX2fxX18xX40xX9xX5cxX40xX9xXcxX40xX18xX9xXbxX17xX41xX9xXdxX40xX18xX9xX2cxX40xX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xXexX5xX40xX26xX9xX41xXaxX35xX65xX41xX23dxX9xXbxXaxX96fxX18xX9xXbxXaxX40xX975xX41xX9xX41xXbfxX26xX9xX97xXb9xX9xX23xX98xX9xXaxX6exX26xX9xX23xX96fxX9xX5cxXbfxX24xX9xX41xX40cxXcxX9xX19axX4bxX2axX4axX9xX2fxX18xX40xX9xX2fxX410xX2cxX9xd5fbxX33xX9xX2cxX6exX18xX9xX33xXaxX61xX41exX41xX3cxX9xX5xX10dxX26xX9xX5cxXbfxX9xc0a9xX2fxX54xX18xX17xXdxX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17cxX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX158xX5cxX41xX1cxX41xX17xX190xX2fxX1cxX2axX194xX2axX196xX1cxX2axX4bxX19axX19xX4bxX4bxX196xX196xX196xX4axX4axXbxX2baxX194xX194xX2axXdxX367xX158xX1abxX33xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX190xX35xX19xXbxXaxX17cxX367xX196xX6b9xX33xXd4xX221xXaxX17xX35xX3cxXaxXbxX17cxX196xX4bxX4bxX33xXd4xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX41xX3cxX18xX9xX2cxX40xX41xX3cxX9xX2cxX18xX33xX9xX2fxX9xX4axX4bxX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX26xX54xX35xX18xX9xX2fxX18xX40xX9xX5cxX40xX9xXcxX40xX18xX9xXbxX17xX41xX9xXdxX40xX18xX9xX2cxX40xX18xX9xXcxX26xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX40xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd4xXbxX49xX18xXdxX35xX3cxX41xX17cxX9xX1abxX40xX2fxXbxX35xX21fxX26xX221xX32xXexX84xX12axX9xXbxXaxX12exX41xX3cxX9xXbxX65xX41xX9xXdxX69xX18xX9xX33xXaxXa8xX41xX3cxX9xX91xXaxXaexX41xX3cxX9xX48xX49xX4axX4bxX4bxX9xX2cxXbcxX9xXbxX4dcxX9xX41xX40cxXcxX9xX2axX6b9xX2baxX194xX23dxX9xX41xXaxX61xX41xX3cxX9xX97xXb9xX9xX97xX61xXa2xX2cxX9xXaxX35xX12axX41xX9xX97xX2d9xX35xX9xXaxXbcxX18xX9xXdxX35xX65xX41xX9xXbxX5dxX2cxX9xX97xX26dxX9xXbxX54xX29cxX9xXbxXaxXbfxX41xXaxX9xXcxX111xXbxX9xXaxX12axX9xXbxXaxX12exX41xX3cxX9xX33xXaxXa8xX41xX3cxX9xX91xXaxXaexX41xX3cxX9xXbxX35xX65xX41xX9xXbxX35xX401xX41xX9xX5cxXbfxX9xX5cxX119xX41xX9xX2cxXbcxX9xX91xXaxX7ddxX9xX41xX40cxX41xX3cxX9xX97xX17xX9xX19xX45bxX18xX9xXbxX12exXbxX9xX2cxXc3xX2cxX9xXcxXc3xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXcxXe0xX35xX9xX41xXaxX45xXbxX9xXaxX35xX12axX41xX9xX41xX18xX26xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17cxX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX158xX5cxX41xX1cxX41xX17xX190xX2fxX1cxX2axX194xX2axX196xX1cxX2axX4bxX19axX19xX4bxX4bxX196xX196xX196xX4axX4axXbxX6b9xX4axX2baxX366xXdxX2baxX158xX1abxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX41xX3cxX18xX9xX2cxX40xX41xX3cxX9xX2cxX18xX33xX9xX2fxX9xX4axX4bxX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX26xX54xX35xX18xX9xX2fxX18xX40xX9xX5cxX40xX9xXcxX40xX18xX9xXbxX17xX41xX9xXdxX40xX18xX9xX2cxX40xX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd4xXbxX49xX18xXdxX35xX3cxX41xX17cxX9xX1abxX40xX2fxXbxX35xX21fxX26xX221xX32xXexX84xX12axX9xXbxXaxX12exX41xX3cxX9xX41xXbfxX26xX9xX2cxXbcxX9xXbxXaxX26dxX9xX97xXfcxX41xX3cxX9xXbxXax10a92xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19x104e2xX35xX9xX97xX401xX41xX9xX2axX4bxX4bxX9xXcxX5dxX2cxX9xXbxX35xX65xX40xX9xX5cxXbfxX9xXd4xX69xX9xXdxX96bxX9xX97xX61xXa2xX2cxX9xXbxX4dcxX9xX2axX19axX9xX97xX401xX41xX9xX4axX367xX9xXcxX5dxX2cxX9xXbxX35xX65xX40xX9xXbxX54xX24xX41xX3cxX9xX2fxX12exX9xX97xXbcxX158xX9xe63exX9xX41xXaxX44dxX41xX3cxX9xX33xXaxX35xX65xX41xX9xX23xX7ddxX41xX9xX48xX49xX4axX4bxX4bxX7xX71xXa09xX2axX1cxX19axX9xXbxX54xX29cxX9xX5cxX666xX9xX2fxX18xX40xX23dxX9xX91xXaxX7ddxX9xX41xX40cxX41xX3cxX9xX2cxX6exX18xX9xX54xX18xX19xX18xX54xX9xX97xX61xXa2xX2cxX9xXbxX40cxX41xX3cxX9xX2cxX61xXdb7xX41xX3cxX23dxX9xX97xX6exX9xX2fxX410xX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xXdc0xX35xX9xX97xX401xX41xX9xX4axX4bxX4bxX9xXcxX5dxX2cxX9xXbxX35xX65xX40xX9xX5cxXbfxX9xXd4xX69xX9xXdxX96bxX9xX2cxX8fxX41xX3cxX9xXdxX74exX2cxX9xXbxXe0xX35xX9xX2baxX19axX9xX5cxX975xXbxX9xXbxXaxX26dxX9xX23xX18xX26xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17cxX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX158xX5cxX41xX1cxX41xX17xX190xX2fxX1cxX2axX194xX2axX196xX1cxX2axX4bxX19axX19xX4bxX4bxX196xX196xX196xX4axX4axXbxX2axX196xX4bxX4axXdxX194xX158xX1abxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX41xX3cxX18xX9xX2cxX40xX41xX3cxX9xX2cxX18xX33xX9xX2fxX9xX4axX4bxX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX26xX54xX35xX18xX9xX2fxX18xX40xX9xX5cxX40xX9xXcxX40xX18xX9xXbxX17xX41xX9xXdxX40xX18xX9xX2cxX40xX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd4xXbxX49xX18xXdxX35xX3cxX41xX17cxX9xX1abxX40xX2fxXbxX35xX21fxX26xX221xX32xXexX4xXc3xX2cxX9xXaxX12axX9xXbxXaxX12exX41xX3cxX9xX33xXaxXa8xX41xX3cxX9xX91xXaxXaexX41xX3cxX9xX2cxX6exX18xX9xX48xX26xX54xX35xX18xX9xXaxX35xX12axX41xX9xX41xX18xX26xX9xX2cxXaxX6exX9xX26xX401xX40xX9xXdxXbfxX9xXdxX24xX2d9xX35xX9xXbxX78dxXcxX9xXbxXaxX45xX33xX9xX5cxXbfxX9xXdxX9abxX35xX9xXbxXaxXdb7xX35xX9xX41xX65xX41xX9xX2cxXaxX4c7xX9xX2cxXbcxX9xXbxXaxX26dxX9xX23xX7ddxX24xX9xX5cxX12axX9xX97xX61xXa2xX2cxX9xXcxX111xXbxX9xX5cxXbfxX35xX9xX97xX98xX18xX9xX97xX35xX26dxXcxX9xX10bxX40xX18xX41xX9xXbxX54xX45bxX41xX3cxX9xXbxX54xX61xXe0xX2cxX9xX41xXaxX44dxX41xX3cxX9xX2cxXaxX35xX401xX41xX9xX97xX45xX40xX9xX2cxX41exX9xX41xX61xXe0xX2cxX9xX41xX3cxX24xXbfxX35xX158xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX168xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX3cxX9xX2fxX54xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17cxX1cxX1cxX35xX158xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX41xXaxX158xX5cxX41xX1cxX41xX17xX190xX2fxX1cxX2axX194xX2axX196xX1cxX2axX4bxX19axX19xX4bxX4bxX196xX196xX196xX4axX4axXbxX2baxX2axX6b9xX366xXdxX6b9xX158xX1abxX33xX3cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX41xX3cxX18xX9xX2cxX40xX41xX3cxX9xX2cxX18xX33xX9xX2fxX9xX4axX4bxX4bxX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxX26xX54xX35xX18xX9xX2fxX18xX40xX9xX5cxX40xX9xXcxX40xX18xX9xXbxX17xX41xX9xXdxX40xX18xX9xX2cxX40xX18xX9xXcxX26xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX41xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd4xXbxX49xX18xXdxX35xX3cxX41xX17cxX9xX1abxX40xX2fxXbxX35xX21fxX26xX221xX32xXexX5xX40xX26xX9xX41xXaxX35xX65xX41xX23dxX9xX5cxXe0xX35xX9xXbxX78dxXcxX9xX23xXdaxX41xX9xX2cxX6exX18xX9xX48xX49xX4axX4bxX4bxX23dxX9xX48xX26xX54xX35xX18xX9xX2fxX655xX9xX97xX6exX9xX91xXaxX7ddxX9xX41xX40cxX41xX3cxX9xX41xX3cxX40cxX41xX9xX33xXaxX61xX41exX41xX3cxX9xX5xX10dxX26xX9xXbxXaxX35xX401xXbxX9xXdxX975xX33xX9xXcxX111xXbxX9xX5cxX8fxX41xX3cxX9xX2cxX45xXcxX9xX23xX18xX26xX9xX91xXaxX35xX9xX2cxX18xX41xX9xXbxXaxX35xX12axX33xX9xX10bxX40xX10dxX41xX9xX2fxX9dxX9xX5cxXbfxX24xX9xX41xX61xXe0xX2cxX9xX41xXbfxX26xX9xX41xXaxX61xX9xX41xXaxX44dxX41xX3cxX9xX3cxX7bexX9xX71xX72xX9xX97xXb9xX9xXbxX4dcxX41xX3cxX9xXdxXbfxXcxX9xX29cxX9xX4dexX35xX23xX26xX18xX9xX5cxXbfxX24xX9xX41xX40cxXcxX9xX19axX4bxX2axX2axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX48xX24xX40xX54xX2cxX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXd4xXbxX49xX18xXdxX35xX3cxX41xX17cxX9xX1abxX40xX2fxXbxX35xX21fxX26xX221xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX18xX41xX41xX35xX41xXaxXbxXaxX40xX19xX24xX158xX5cxX41xX1cxX48xX33xX40xXbxX41xX35xX91xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe