Cậu là nụ cười tỏa nắng của tớ
Tớ với cậu: hơn tình bạn và tình yêu rất nhiều, cái được gọi là cao quý và mãi mãi.
e39exf1f0x174f5x1554cx16499x1379fx112c3x1a52dx10f11xX7x12fbcx16115x120c1x1a1e1x17e40x17afdxX5x12517xXax1674cx17ae6xfc99x1649fxX3xX5xf5eaxX3x1b888x12f45xX3xX4x19235xf51exXdxX3xXex160f4xX6xX3xX1ax17846xX1ax1825cxX3xX4x183d1xX6xX3xXex12af4xX0x1a3c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14ff0xX10xX6x19d32xXaxX12xXcxX30xX3xf11bxX30xXdxX3xX4xX14xX15x1a828xX3xX1x17040xX1axX3xXexff60xX1axX1xX3x19596x12005xX1axX3xX4axX18xX3xXexX58xX1axX1xX3x19c8bx18737xX15xX3x17145x12d82xXexX3xX1axX1xXdx15973xX15x15a87xX3xX4x182b0xXdxX3x1204bxX1ex19511xX4xX3xX29x16836xXdxX3xX5xX18xX3xX4xX6x1af4bxX3x121f8xX15x13b9dxX3xX4axX18xX3xfc58x14a5bxXdxX3xX92xX93xXdx17210xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX89xX44xX68x1826exXdxX92xX6xX29xX10xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1xX89xXexX89xXaxX3xX1xX6cxX10x137dcxX9xXaxX1xXexXexXbxX51xX32xX32xX5cxX6xX89xX92xX89xXdxXacxXbxX1xX89xXexX89xXacx100efxX99x1a4dcxX6xX44xX1axX99xX4axX1axX32xX2x19e47xX32x13b51xf2e5xX32xX2x16138xX32xXdfxXecxXecxX32xXdfx156a5xXecxf6e7xXf9xXf0x18220xXeaxX32xX2x10d52xXfcxXfcxX2xXeaxXecxX99x1882cxXbxX29xXaxX3xX44xX6xXexX6xXacxXdxX1axX44xX10x1504dxX9xXaxXecxXaxX12xX0xXdxX92xX29xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xX5xX6xX3xX1axX15xX3xX4xX15xX89xXdxX3xXexX89xX6xX3xX1axX6xX1axX29xX3xX4xX15xX6xX3xXexX89xXaxX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX51xX32xX32xXdxX99xX5cxX6xX89xX1xX6xXexXdxX1axX1xX99xX4axX1axX32xX1axX10x191f8xX7xX32xX2xXeaxXf7xXf7xX32xX2xXecxXdfxX44xXecxXecxXf9xXecxXeax146b4xXf7xXexXfcxXedxXf9xXf7xX5xXecxX99xX107xXbxX29xXaxX3xX32xX12xX0xX32xX6xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ad1xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX4axX30xXdxX3xX4xX14xX15xX3xX4xX78xX4xX1xX3xX1axX1xX6xX15xX3xX1xX54xX1axX3xXdfxXecxXecxXecxX3xX4x1b702xX68xX3xX7x16329xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xX197xX69xX1axX3xXexX30xX3xX29xf97bxX1axX3xXf7xXecxX3xX7bx13174xX75xX3xX5cxX69xX1axX3xX4xX14xX15xX3xX4xX1x19a41xX3xX2xXfcxX3xX7bxX1e6xX3xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12x15409xX1c0xXdxX3xX8bxX15xX6xX1axX3xX1x12f9exX3xXexX6cxX89xX1axX29xX3xX29xXdxX6xX3xX7bxX58xX1axX1xX3xX4xX2cxX6xX3xXexX30xX3x18874xX1xX78xX3xX1axX1xX5dxXexX3xX1axX1x187f1xX6xX3xX4axX18xX3xX5xX5dxX1axX1xX3xX5x1353exX1axX29xX75xX3xX4xX23exX1axX3xX4xX14xX15xX3xX233xX1xX78xX3xX7bxX1dfxX92xX3xX6dxX92xX3xX4axX18xX3xX6cxX6dxXexX3xX8bxX15xX68xX3xX4xX2cxX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX1xX81xX4xX3xX233xX1xX78xX3xX7bxX73xX15xX3xX7bxX73xX15xX75xX3xX4xX14xX15xX3xX1xX81xX4xX3xX6cxX6dxXexX3xX29xXdxX23xXdxX3xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xXexX1x130c6xX4xX1xX3xX92xX24axX6xX3xX7bx12879xX1axX29xX75xX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX2c5xX4xX1xX3xX92xX24axX6xX3xXexX1xX15xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX7xX1c0xX1axX29xX3xX4xX2cexX3xX5xX14xXbxX3xX4axX18xX3xXexX78xX4xX1xX3xX5cxXdxX21bxXexX3xX4axX30xXdxX3xX92xX81xXdxX3xX1axX29xX1exX1fxXdxX3xX115xX15xX1axX29xX3xX8bxX15xX6xX1axX1xX75xX3xX4xX14xX15xX3xX5xX5dxXdxX3xX6cxX6dxXexX3xX1xXdxX73xX1axX3xX1xX23exX6xX3xX4axX30xXdxX3xX92xX81xXdxX3xX1axX29xX1exX1fxXdxX3xX115xX15xX1axX29xX3xX8bxX15xX6xX1axX1xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX233xX1xX78xX3xX1axX29xX1xXdxX69xX92xX3xXex11e71xX4xX75xX3xX4xX14xX15xX3xX5xX5dxXdxX3xX233xX1xX78xX3xX1axX1xX2c5xX3xX1axX1xX1c0xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX233xXdxX69xX1axX3xX7bx15e19xX1axX1xX75xX3xX4xX14xX15xX3xX5xX5dxXdxX3xX44x19303xX3xX92xX73xX92xX3xX5xX23exX1axX29xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xXexX1xX2c5xX4xX1xX3xX7bx13fefxX3xX1axX29xX81xXexX75xX3xX4xX14xX15xX3xX233xX1xX2cexX1axX29xX3xXexX1xX2c5xX4xX1xX3xX7bxX3efxX3xX1axX29xX81xXexX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX233xX1xX2cexX1axX29xX3xX44xX3b7xX15xX3xX44xX18xX1axX29xX3xX5xX27xX92xX75xX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX58xX3xX5xX5dxXdxX3xX44xX3b7xX15xX3xX44xX18xX1axX29xX3xX4axX18xX3xX1axX29xX81xXexX3xX1axX29xX18xX89xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX233xX1xX2cexX1axX29xX3xX29xXdxX23xXdxX3x15cffxX1axX3xX1ax1944dxXdxX75xX3xX4xX14xX15xX3xX5xX5dxXdxX3xX6cxX6dxXexX3xXexX18xXdxX3xX480xX1axX3xX1axX484xXdxX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX68x1386fxX15xX3xX7bxX15xX1c0xXdxX3xX1xX54xX1axX3xX4ax1a7c2xX3xX5cxX73xX3xX1axX29xX89xX18xXdxX75xX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX58xX3xX92xX5dxX1axX1xX3xX92x127b1xX3xX1xX54xX1axX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX233xX1xX2cexX1axX29xX3xX29xXdxX23xXdxX3xX4axX73xX3xX233xX1xX89x1b5bcxX1axX3xX4xX1xX81xX4xX3xX4xX1exX1fxXdxX3xX4axX18xX3xX5cxX3b7xX3xX4xX1xX81xX4xX3xX4xX1exX1fxXdxX75xX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX58xX3xX6cxX6dxXexX3xX44xX3c5xX3xX4xX1exX1fxXdxX3xX4axX18xX3xX5xX15xX2cexX1axX3xX4xX1exX1fxXdxX3xX6cxX6dxXexX3xXexX1exX54xXdxX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xX13xX15xX1e6xX4xX3xX7bxX1fxXdxX3xXexX30xX3xX4axX6dxXexX3xX4axX50exX3xX7xX15xX1c0xXexX3xX1axX29xX15xX68xX69xX1axX3xX4xX1x12ab8xX1axX29xX3xX7bxX1exX1fxX1axX29xX3xX1axX1xX1exX1axX29xX3xX6cxX6dxXexX3xX2c5xXexX3xX4xX484xX3xX5cxXdxX4b8xX1axX3xX7bxX1e6xX1axX29xX3xX5xX30xX1axX75xX3xX4xX15xX1e6xX4xX3xX7bxX1fxXdxX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX58xX3xX5xX5dxXdxX3xX4xX484xX3xX1axX1xXdxX73xX15xX3xX5cxXdxX4b8xX1axX3xX7bxX1e6xX1axX29xX3xX1xX54xX1axX3xXexX30xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX4axX30xXdxX3xX4xX14xX15xX3xX7bxX73xX15xX3xXexX1xX2c5xX4xX1xX3xX1axX1x11be7xX1axX29xX3xX29xX58xX3xX29xXdxX50exX1axX3xX7bxX54xX1axX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX4axX30xXdxX3xX4xX14xX15xX3xX1xX1dfxX15xX3xX1axX1xX1exX3xX233xX1xX2cexX1axX29xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4c5xX3xXexX1bcxX92xX3xX7x18b8axX3xX4axX30xXdxX3xX1axX29xX1exX1fxXdxX3xX233xX1xX78xX4xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX4axX30xXdxX3xX4xX14xX15xX3xX7bxX73xX15xX3xXexX1xX2c5xX4xX1xX3xX7xX65bxX3xX68xX69xX1axX3xXex1410axX1axX1xX75xX3xXexX1xX2c5xX4xX1xX3xX4xX78xXdxX3xX4xX50exX92xX3xX29xXdxX78xX4xX3xX92xX1e6xXexX3xX92xX58xX1axX1xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX4axX30xXdxX3xX4xX14xX15xX3xX7bxX73xX15xX3xXexX1xX2c5xX4xX1xX3xX7bxXdxX3xX44xX5dxX89xX3xXexX6cxX69xX1axX3xX5cxX93xXdxX3xX4xX78xXexX75xX3xX5cxX1fxX3xX5cxXdx153a4xX1axX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX4axX30xXdxX3xX4xX14xX15xX3xX7bxX73xX15xX3xX4xX484xX3xX4xX1xX15xX1axX29xX3xX8bxX15xX6xX1axX3xX7bxXdxX703xX92xX3xX4axX73xX3xXexX58xX1axX1xX3xX68xX69xX15xX75xX3xX4axX73xX3xX4xX15xX1e6xX4xX3xX7xX1c0xX1axX29xX3xX1xX2cexX1axX3xX1axX1xX1bcxX1axX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX4axX30xXdxX3xX4xX14xX15xX3xX4xX1xX1f3xX3xXexX1bcxX92xX3xX7xX65bxX3xX4xX1xX89xX3xX1axX1xX6xX15xX3xX1axX29xX1xX10xX3xX1axX1xX610xX1axX29xX3xX29xX58xX3xXexX1xX14xXexX3xX5xX23exX1axX29xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12x16c09xX1xX610xX1axX29xX3xX29xX58xX3xX4axX15xXdxX3xX5cxX15xX3efxX1axX75xX3xX1axX29xX1exX1fxXdxX3xX7bxX1dfxX15xX3xXexXdxX69xX1axX3xX115xX15xX6dxXexX3xX1xXdxX21bxX1axX3xXexX6cxX89xX1axX29xX3xX7bxX1dfxX15xX3xX5xX18xX3xX7bx168adxX1axX29xX3xX6dxX68xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX7bxX6xX15xX3xX1ax11bf8xXdxX3xX7bxX6xX15xX3xX233xX1xXdxX3xX1axX1xX58xX1axX3xXexX1xX6dxX68xX3xX4xX14xX15xX3xX7bxX6xX15xX75xX3xX4xX14xX15xX3xX7bxX6xX15xX3xX1axX81fxXdxX3xX7bxX6xX15xX3xX233xX1xXdxX3xX1axX1xX58xX1axX3xXexX1xX6dxX68xX3xXexX30xX3xX7bxX6xX15xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX4axX30xXdxX3xX4xX14xX15xX3xX7bxX73xX15xX3xXexX1xX2c5xX4xX1xX3xX1axX6dxX15xX3xX5cxX4b8xXbxX75xX3xX5xX1bxXdxX3xX4xX1bxXdxX3xX4axXdxX21bxX4xX3xX1axX1xX18xX75xX3xX1axX1xX1exX1axX29xX3xX5xX381xX4xX3xX4xX1dfxX1axX3xXexX1xX58xX3xX7xX4dfxX3xX5xX18xX92xX3xX5cxXdxX4b8xX1axX29xX3xXexX1e6xXexX3xX7bxX1e6xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX1xX6xX68xX3xX233xX1xX24axX1axX29xX3xX233xX1xX24axX1axX29xX75xX3xX4xX14xX15xX3xX4x10ee9xX1axX29xX3xX1xX6xX68xX3xX7bxXdxX69xX1axX3xX7bxXdxX69xX1axX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX4axX30xXdxX3xX4xX14xX15xX3xX4xX8fbxX1axX29xX3xX7bxX73xX15xX3xXexX1xX2c5xX4xX1xX3xX4xX15xX1e6xX4xX3xX7xX1c0xX1axX29xX3xX7bxX1e6xX4xX3xXexX1xX1bcxX1axX3xX7bxX54xX1axX3xX29xXdxX50exX1axX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX1xXdxX703xX15xX3xX4axX18xX3xX4xX50exX92xX3xX1axX1xX14xX1axX3xX7bxX1exX7dxX4xX3xX4xX14xX15xX75xX3xX4xX14xX15xX3xX1xXdxX703xX15xX3xX4axX18xX3xX4xX50exX92xX3xX1axX1xX14xX1axX3xX7bxX1exX7dxX4xX3xXexX30xX75xX3xX44xX24axX3xX1xX6xXdxX3xXexX6xX3x16a08xX3xX4xX78xX4xX1xX3xX6cxX6dxXexX3xX115xX6xX3xX1axX1xX6xX15xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX1xX4b8xX3xX92xX18xX3xX1xX6xXdxX3xXexX6xX3xX5xX5dxXdxX3xX29xX58cxXbxX3xX1axX1xX6xX15xX75xX3xXexX30xX3xX44xX9b3xX3xXexX21bxX3xX5cxX6xX89xX3xX1axX1xXdxX69xX15xX3xXexX1xX58xX3xX4xX14xX15xX3xX5xX5dxXdxX3xX1xX89xX18xX1axX3xX1xX50exX89xX3xX4axX18xX3xX7bxee74xXbxX3xX7bxX4dfxX3xX5cxX6dxX68xX3xX1axX1xXdxX69xX15xX75xX3xX4xX78xXdxX3xX7bxX484xX3xX4xX484xX3xX7bxX1exX7dxX4xX3xX29xX81xXdxX3xX5xX18xX3x104e4xX44xX15xX68xX69xX1axX3xXbxX1xX14xX1axXaxX3xX233xX1xX2cexX1axX29xX3xX4xX14xX15x117a5xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX1xX78xX1axX29xX3xX2xX2xX32xXdfxXecxX2xXdfxX75xX3xXexX6xX3xX5cxXdxX4b8xXexX3xX1axX1xX6xX15xX3xX1axX1xX1exX1axX29xX3xX4xX1xX1exX6xX3xX5cxXdxX4b8xXexX3xX92xX58cxXexX3xX1axX1xX6xX15xX99xX3xXcxX1xX78xX1axX29xX3xX2xXdfxX3xX7xX6xX15xX3xX7bxX6dxX68xX3xXexX6xX3xX5cxX27xXexX3xX7bxX1dfxX15xX3xX1axX1xX14xX1axX3xXexX1xX6dxX68xX3xX7bxXdxX703xX92xX3xXexX1xX15xX3xX1xX381xXexX3xX4xX2cxX6xX3xX1axX1xX6xX15xX99xX3xXcx158b6xX3xXdfxX32xXdfxXecxX2xXf7xX75xX3xXexX6xX3xX4xX1xX6xXexX3xX4xX1xXdxXexX3xX1axX1xXdxX73xX15xX3xX1xX54xX1axX75xX3xX4axX18xX3xXexX6xX3xX5cxXdxX4b8xXexX3xX92xX58cxXexX3xX1axX1xX6xX15xX3xXexXaeaxX3xX1axX29xX18xX68xX3xXdfxXdfxX32xXfcxX32xXdfxXecxX2xXf7xX75xX3xX4xX1xX381xX1axX29xX3xXexX6xX3xX4xX1xX2c5xX1axX1xX3xXexX1x13917xX4xX3xXexX6cxX9b3xX3xXexX1xX18xX1axX1xX3xX1axX29xX1exX1fxXdxX3xX5cxX5dxX1axX3xX4xX484xX3xX4axX3b7xX3xXexX6cxX2c5xX3xX7bxX58cxX4xX3xX5cxXdxX21bxXexX3xX8bxX15xX6xX1axX3xXexX6cxX81xX1axX29xX3xXexX6cxX89xX1axX29xX3xX5xX23exX1axX29xX3xX1axX1xX6xX15xX99xX3xX7c1xX29xX18xX68xX3xXdfxXfcxX32xXf0xX3xX7xX6xX15xX3xX7bxX6dxX68xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX1xX2cxX3xX7bxX1e6xX1axX29xX3xX4xX1xX89xX3xXexX30xX3xX7xX1c0xX3xX7bxXdxX21bxX1axX3xXexX1xX89xX5dxXdxX75xX3xX4axX18xX3xXbxX1xX50exXdxX3xX92xX1e6xXexX3xXexX1xX78xX1axX29xX3xX7xX6xX15xX75xX3xXexX30xX3xX92xX30xXdxX3xX5xX6dxX68xX3xX7bxX2cxX3xX4xX6xX1axX3xX7bxX50exX92xX3xX29xX81xXdxX3xX7bxXdxX21bxX1axX3xX4xX1xX89xX3xX4xX14xX15xX99xX3xXcxXaeaxX3xX1axX29xX18xX68xX3xXf7xXecxX32xX2xXecxX32xXdfxXecxX2xXf7xX75xX3xXexX6xX3xX1xX1dfxX15xX3xX1axX1xX1exX3xX92xX81fxXdxX3xX1axX29xX18xX68xX3xX7bxX73xX15xX3xX1axX484xXdxX3xX4xX1xX15xX68xX21bxX1axX3xXexX1bcxX92xX3xX7xX65bxX3xX4xX24axX1axX29xX3xX1axX1xX6xX15xX3xX8bxX15xX6xX3xX7bxXdxX21bxX1axX3xXexX1xX89xX5dxXdxX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xX7c1xX1xX610xX1axX29xX3xX4xX1e6xXexX3xX92xX1c0xX4xX3xX6dxX68xX75xX3xX4axX30xXdxX3xXexX30xX75xX3xX5xX18xX3xX1axX1xX610xX1axX29xX3xX29xX58xX3xX8bxX15xX8dxX3xX29xXdxX78xX3xX1axX1xX6dxXexX3xXexX6cxX69xX1axX3xX7bxX1fxXdxX3xX1axX18xX68xX75xX3xXexX30xX3xX29xX58xX1axX3xX29xXdxX610xX75xX3xXexX6cxX1bcxX1axX3xXexX6cxX81xX1axX29xX75xX3xX8bxX15xX8dxX3xX92xX4b8xX1axX99xX3xX13xX14xX15xX3xX5xX18xX3xX1axX29xX1exX1fxXdxX3xX8bxX15xX6xX1axX3xXexX6cxX81xX1axX29xX3xX1xX54xX1axX3xXexX30xX75xX3xX8bxX15xX6xX1axX3xXexX6cxX81xX1axX29xX3xX1xX54xX1axX3xXexX2c5xX1axX1xX3xX92xX5dxX1axX29xX3xXexX30xX75xX3xX8bxX15xX6xX1axX3xXexX6cxX81xX1axX29xX3xX1xX54xX1axX3xX1xX5dxX1axX1xX3xXbxX1xX381xX4xX3xX7bxX1fxXdxX3xXexX30xX75xX3xX5cxX9b3xXdxX3xX4axX58xX75xX3xX4xX1xX1f3xX3xX4xX1dfxX1axX3xX4xX14xX15xX3xX1xX5dxX1axX1xX3xXbxX1xX381xX4xX75xX3xX5xX15xX2cexX1axX3xX5xX15xX2cexX1axX3xX92xX1f3xX92xX3xX4xX1exX1fxXdxX75xX3xX7xX1c0xX1axX29xX3xX5xX5dxX4xX3xX8bxX15xX6xX1axX3xX4axX18xX3xX7xX1c0xX1axX29xX3xXexX1xX14xXexX3xXexX1c0xXexX75xX3xXexX1xX58xX3xX44xX24axX3xXexX30xX3xX7bxX78xX1axX1xX3xX7bxff6bxXdxX3xX5cxX6dxXexX3xX4xXb44xX3xX29xX58xX75xX3xXexX30xX3xX4xX8fbxX1axX29xX3xX5cxX7fbxX1axX29xX3xX5xX23exX1axX29xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX5cxXdxX4b8xXexX3xX233xX1xX2cexX1axX29xX75xX3xX1axX1xX610xX1axX29xX3xX5xX381xX4xX3xXexX1xX6dxX68xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX1c0xX3xX29xX27xX1axX29xX3xX29xX3efxX1axX29xX3xX92xX58xX1axX1xX3xX7bxX703xX3xX4xX1xX3b7xX15xX3xX7bxX65bxX1axX29xX3xX92xX81xXdxX3xXexX1xXb44xX75xX3xXexX30xX3xX6cxX6dxXexX3xX92xX15xX1c0xX1axX3xX7bxX1exX7dxX4xX3xX5cxX6xX68xX3xX7bxX4b8xX1axX3xX5cxX69xX1axX3xX4xX14xX15xX3xX1axX29xX6xX68xX3xX5xX14xXbxX3xXexXb44xX4xX75xX3xX7bxX1exX7dxX4xX3xX1axX27xX92xX3xXexX6xX68xX75xX3xX2cexX92xX3xX4axX18xX89xX3xX5xX23exX1axX29xX3xX4axX81fxX3xX4axX73xX75xX3xX1xX93xX68xX3xX29xX1bxX4xX3xX5xX69xX1axX3xX4axX6xXdxX3xXexX30xX3xX233xX1xX484xX4xX3xX1xX4b8xXexX3xX1axX1xX610xX1axX29xX3xX29xX58xX3xX5xX18xX92xX3xX4xX14xX15xX3xX233xX1xX484xX3xX4xX1xX3b7xX15xX75xX3xX4axX18xX3xX6cxX3efxXdxX3xX7xX6xX15xX3xX7bxX484xX75xX3xX1xX93xX68xX3xX1axX9b3xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX1fxXdxX3xXexX1xX14xXexX3xXexX1exX54xXdxX3xX5xX5dxXdxX75xX3xX4xX14xX15xX3xX1axX1x1b3d2x133d3xX3xX13xX14xX15xX3xX5xX15xX2cexX1axX3xX4xX484xX3xXexX30xX3xXexX6cxX89xX1axX29xX3xX7bxX1fxXdxX75xX3xX5cxX6dxXexX3xX4xXb44xX3xX233xX1xXdxX3xX1axX18xX89xX75xX3xX5cxX6dxXexX3xX4xXb44xX3xX1axX54xXdxX3xX7bxX1bcxX15xX75xX3xXexX30xX3xX4ax19409xX1axX3xX4axX18xX3xX92xX93xXdxX3xX92xX93xXdxX3xX5xX15xX2cexX1axX3xX1axX27xX92xX3xXexX6xX68xX3xX4xX14xX15xX75xX3xX233xX1xX2cexX1axX29xX3xX5cxX6xX89xX3xX29xXdxX1fxX3xX115xX6xX3xX6cxX1fxXdxX75xX3xX92xX93xXdxX3xX92xX93xXdxX75xX3xX4xX14xX15xX3xX1axX1xXec7xXec8xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX1xX4b8xX3xX7bxX6dxX68xX75xX3xXexX30xX3xX4axX30xXdxX3xX4xX14xX15xX3xX4xX484xX3xX8bxX15xX78xX3xX1axX1xXdxX73xX15xX3xX7bxXdxX703xX92xX3xX233xX1xX78xX4xX3xX1axX1xX6xX15xX3xX4axX18xX3xX4xX8fbxX1axX29xX3xX4xX484xX3xX8bxX15xX78xX3xX1axX1xXdxX73xX15xX3xX7bxXdxX703xX92xX3xX29xXdxX1c0xX1axX29xX3xX1axX1xX6xX15xX99xX3xX7c1xX29xX1exX1fxXdxX3xXexX6xX3xX1axX484xXdxX75xX3xX29xXdxX1c0xX1axX29xX3xX1axX1xX6xX15xX3xXexX1xX14xXexX3xX1axX1xXdxX73xX15xX3xX5xX18xX3xX7bxX703xX3xX5xX18xX92xX3xX5cxX5dxX1axX3xXexX1c0xXexX3xX7xX15xX1c0xXexX3xX7bxX1fxXdxX3xX4xX2cxX6xX3xX1axX1xX6xX15xX75xX3xX233xX1xX78xX4xX3xX1axX1xX6xX15xX3xXexX1xX14xXexX3xX1axX1xXdxX73xX15xX3xX5xX18xX3xX7bxX703xX3xXexX1xX15xX3xX1xX381xXexX3xX1axX1xX6xX15xX3xXexX6cxX9b3xX3xXexX1xX18xX1axX1xX3xX1axX29xX1exX1fxXdxX3xX68xX69xX15xX99xX3x138f7xX14xX68xX3xXexX30xX3xX4axX30xXdxX3xX4xX14xX15xX3xX5xX18xX3xX29xX58xX3xX7bxX1bcxX68xXa60xX3x1ae4axX18xX3xX5cxX5dxX1axXa60xX3xX1xX6xX68xX3xX5xX18xX3xX1axX29xX1exX1fxXdxX3xX68xX69xX15xXa60xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xX1040xX30xXdxX3xXexX30xX75xX3xX4xX50exX3xX7bxX1fxXdxX3xX4xX484xX3xX4xX14xX15xX3xX5xX18xX3xX5cxX5dxX1axX3xX5xX18xX3xX7bxX2cxX3xX6cxX3efxXdxX75xX3xXexX30xX3xX92xX15xX1c0xX1axX3xX5cxX69xX1axX3xX4xX5dxX1axX1xX3xX4xX14xX15xX3xX7xX15xX1c0xXexX3xX7bxX1fxXdxX75xX3xX1axX1xX1exX1axX29xX3xXexX6cxX89xX1axX29xX3xXexX30xX3xX5xX5dxXdxX3xX233xX1xX2cexX1axX29xX3xX5cxX6xX89xX3xX29xXdxX1fxX3xX115xX15xX6dxXexX3xX1xXdxX21bxX1axX3xX1axX1xX610xX1axX29xX3xX44xX1bxX4xX3xX4axX81xX1axX29xX3xX4xX2cxX6xX3xXexX58xX1axX1xX3xX68xX69xX15xX3xX7bxX2cexXdxX3xX5xXb44xX6xX99xX3xX105axX381xX4xX3xX4axX15xXdxX3xX5cxX15xX3efxX1axX75xX3xXexX6xX3xX5xX15xX2cexX1axX3xX4xX484xX3xX1axX1xX6xX15xfa24xX3xX5xX381xX4xX3xX68xX4b8xX15xX3xX7bxX15xX1c0xXdxX75xX3xX5xX15xX2cexX1axX3xX4xX1dfxX1axX3xX1axX1xX6xX15xX113cxX3xX5xX381xX4xX3xX1xX5dxX1axX1xX3xXbxX1xX381xX4xX75xX3xX4xX1xX1f3xX3xX92xX15xX1c0xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX4c5xX3xX4xX1xX89xX3xX1axX1xX6xX15xX99xX3xXcxX6cxXdxX3xX233xff5axX3xXacxX3xX5xX18xX3xX1axX1xX610xX1axX29xX3xX1axX29xX1exX1fxXdxX3xX5cxX5dxX1axX3xX92xX18xX3xX4xX484xX3xXexX1xX703xX3xX1axX484xXdxX3xX4xX1xX89xX3xX1axX1xX6xX15xX3xX1axX29xX1xX10xX3xXexX6dxXexX3xX4xX50exX3xX92xX81xXdxX3xX4xX1xX15xX68xX21bxX1axX3xXexX6cxX69xX1axX3xX7bxX1fxXdxX75xX3xX5cxX6dxXexX3xX4xXb44xX3xX233xX1xXdxX3xX1axX18xX89xX3xX4xX14xX15xX3xX92xX15xX1c0xX1axX75xX3xX5cxX6dxXexX3xX4xXb44xX3xX4xX1xX15xX68xX21bxX1axX3xX29xX58xX3xX92xX18xX3xX4xX14xX15xX3xX29xX58cxXbxX3xX7bxX1exX7dxX4xX75xX3xX4xX484xX3xXexX1xX703xX3xX1xX68xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX5cxX50exX1axX3xXexX1xX1bcxX1axX3xX92xX58xX1axX1xX75xX3xX4xX1xX1f3xX3xX4axX58xX3xX7bxX1c0xXdxX3xXbxX1xX1exX54xX1axX29xX113cxX3xX5xX15xX2cexX1axX3xX4xX1dfxX1axX3xX1axX1xX6xX15xX3xXexX6cxX69xX1axX3xX8bxX15xX93xX1axX29xX3xX7bxX1exX1fxX1axX29xX3xX7bxX1fxXdxX3xX4xX2cxX6xX3xX1axX1xX6xX15xX75xX3xX92xX58cxXexX3xX68xX4b8xX15xX3xX7bxX15xX1c0xXdxX3xX4xX2cxX6xX3xX5cxX50exX1axX3xXexX1xX1bcxX1axX3xX4xX1xX1f3xX3xX92xX15xX1c0xX1axX3xX7bxX1exX7dxX4xX3xXexX1xX703xX3xX1xXdxX21bxX1axX3xXexX6cxX1exX30xX4xX3xX92xX58cxXexX3xX1axX29xX1exX1fxXdxX3xX6dxX68xX3xX92xX18xX3xXexX1xX2cexXdxX75xX3xX4axX18xX3xX5xX15xX2cexX1axX3xX1axX27xX92xX3xXexX6xX68xX3xX1axX1xX6xX15xX3xX4xX24axX1axX29xX3xX2cxX1axX29xX3xX1xX1e6xX3xX1axX1xX6xX15xX3xXexX6cxX69xX1axX3xX4xX89xX1axX3xX7bxX1exX1fxX1axX29xX3xXbxX1xX2c5xX6xX3xXexX6cxX1exX30xX4xX99xX3xX1040xX18xX3xXexX30xX3xX7bxX381xX4xX3xX233xX4b8xXexX3xX6cxX7fbxX1axX29xX75xX3xXexX30xX3xX4axX30xXdxX3xX4xX14xX15xX51xX3xX1xX54xX1axX3xXexX58xX1axX1xX3xX5cxX5dxX1axX3xX4axX18xX3xXexX58xX1axX1xX3xX68xX69xX15xX3xX6cxX6dxXexX3xX1axX1xXdxX73xX15xX75xX3xX4xX78xXdxX3xX7bxX1exX7dxX4xX3xX29xX81xXdxX3xX5xX18xX3xX4xX6xX89xX3xX8bxX15xX8dxX3xX4axX18xX3xX92xX93xXdxX3xX92xX93xXdxX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX1xX6dxX68xX3xX4xX14xX15xX3xX7bxX6xX15xX3xX5xX23exX1axX29xX75xX3xXexX65bxX3xX1axX1xX1c0xXexX3xXexX6cxX78xXdxX3xXexXdxX92xX3xX92xX58xX1axX1xX3xX5xX5dxXdxX75xX3xXexX30xX3xX7bxX6xX15xX3xX5xX27xX92xX75xX3xXexX6cxX78xXdxX3xXexXdxX92xX3xXexX30xX3xX4xX18xX1axX29xX3xX7bxX6xX15xX3xX1xX54xX1axX75xX3xX1axX484xX3xXexX6cxX9b3xX3xX1axX69xX1axX3xX5xX5dxX1axX1xX3xX5xX4dfxX89xX75xX3xXexX6cxX54xX3xXexX6cxX81xXdxX3xX4axX18xX3xX6cxX6dxXexX3xX7bxX6xX15xX75xX3xX4xX14xX15xX3xX18xXec8xX3xea5cxXdxX1fxX3xX1axX18xX68xX75xX3xX4xX14xX15xX3xX7bxX6xX1axX29xX3xX7bxXdxX3xX115xX6xX3xX92xX1e6xXexX3xXexX1xX1fxXdxX3xX29xXdxX6xX1axX3xX7bxX703xX3xX5xX18xX92xX3xXexX6cxX78xXdxX3xXexXdxX92xX3xX44xX3c5xX3xX4xX1xX3b7xX15xX3xX1xX54xX1axX75xX3xX4xX23exX1axX3xX5xX5dxXdxX3xXexX30xX3xX1axX54xXdxX3xX7bxX1bcxX68xX3xX4xX24axX1axX29xX3xX4axX30xXdxX3xX1axX81fxXdxX3xX5cxX15xX3efxX1axX75xX3xX7xX65bxX3xX7bxX30xX1axX3xX7bxX6xX15xX3xX44xX18xX1axX1xX3xX4xX1xX89xX3xX4xX14xX15xX75xX3xX7xX65bxX3xX5xX89xX3xX5xX27xX1axX29xX3xXexX1e6xXexX3xX4xX24axX1axX29xX99xX3xX13xX50exX3xX7bxX1fxXdxX3xXexX30xX3xX4axXf08xX1axX3xX4xX1xX1exX6xX3xX29xX58cxXbxX3xXbxX1xX50exXdxX3xXexX58xX1axX1xX3xXexX6cxX5dxX1axX29xX3xX1axX18xX68xX75xX3xX4xX14xX15xX3xX7bxXdxX3xX7bxX1exX7dxX4xX3xX5cxX6xX89xX3xX5xX1bcxX15xX3xX5xX18xX3xXexX30xX3xX92xX6dxXexX3xX1axX29xX2cxX3xX5cxX6dxX68xX3xX5xX1bcxX15xX75xX3xX92xX81fxXdxX3xX7bxX69xX92xX3xX1axX29xX3efxXdxX3xXexX6cxX89xX1axX29xX3xX29xX484xX4xX3xXbxX1xX23exX1axX29xX3xX5xX5dxX1axX1xX3xX5xX4dfxX89xX75xX3xX2cexX92xX3xX29xX1c0xXdxX3xX1axX1xX7fbxX92xX3xX115xX89xX6xX3xX44xX3b7xX15xX3xX7bxXdxX3xX92xX1e6xXexX3xX4xX1xX381xXexX3xX1axX81fxXdxX3xX7bxX6xX15xX3xXexX6cxX89xX1axX29xX3xXexX6cxX78xXdxX3xXexXdxX92xX75xX3xXexX30xX3xX5xX18xX92xX3xX5cxX6dxXexX3xX4xXb44xX3xX29xX58xX3xX4xX8fbxX1axX29xX3xX233xX1xX2cexX1axX29xX3xXexX1xX703xX3xXexX14xXbxX3xXexX6cxX15xX1axX29xX75xX3xX7bxX1exX6xX3xXexX6xX68xX3xX7bxX58cxXexX3xX5xX69xX1axX3xXexX6cxX78xXdxX3xXexXdxX92xX3xX92xX58xX1axX1xX75xX3xX1axX1exX30xX4xX3xX92xX27xXexX3xX4xXb44xX3xX6cxX54xXdxX3xX92xX81fxXdxX3xX7bxX69xX92xX75xX3xXexX30xX3xX5xX89xX3xX4xX1xX89xX3xX4xX14xX15xX75xX3xX5xX89xX3xX4xX1xX89xX3xX7xXb44xX4xX3xX233xX1xX23xX10xX3xX4xX2cxX6xX3xX4xX14xX15xX75xX3xX4xX14xX15xX3xX1xX6xX68xX3xX1c0xX92xX3xX5xX27xX92xX3xX4axX18xX3xX5xX5dxXdxX3xX1xX6xX68xX3xX4xX1xX2cxX3xX8bxX15xX6xX1axX75xX3xX5xX89xX3xX4xX14xX15xX3xX7bxX93xX3xX5cxX58xX1axX1xX3xXexX69exX1axX1xX3xX5xX5dxXdxX3xX4xX1xX1exX6xX75xX3xX7bxX93xX3xXexX6cxX9b3xX3xX5xX5dxXdxX3xX5xX18xX3xX4xX14xX15xX3xX233xXdxX69xX1axX3xX7bxX3b7xX1axX1xX75xX3xX5xX5dxX4xX3xX8bxX15xX6xX1axX3xX1axX1xX1exX3xX1axX29xX18xX68xX3xX1axX18xX89xX3xX4xX1xX1exX6xX75xX3xXexX30xX3xX5xX89xX3xX4axX18xX3xX1axX1xX30xX3xX4xX14xX15xX3xX5xX27xX92xX75xX3xX6cxX6dxXexX3xX1axX1xX30xX75xX3xX1axX1xX30xX3xX4axX2cexX3xX4xX24axX1axX29xX75xX3x1750dxX3xX13xX1xX1f3xX3xX4xX1dfxX1axX3xX4xX14xX15xX3xXexX6cxX9b3xX3xX4axX73xX3xX4axX30xXdxX3xXexX30xX75xX3xXexX6cxX9b3xX3xX4axX73xX3xX5xX18xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX2cxX6xX3xXexX30xX3xX1axX1xX1exX3xX1axX29xX18xX68xX3xX1axX18xX89xX75xX3xX233xXdxX69xX1axX3xX7bxX3b7xX1axX1xX75xX3xX5xX5dxX4xX3xX8bxX15xX6xX1axX3xX4axX18xX3xX5xX15xX2cexX1axX3xX1axX9b3xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX1fxXdxX3xXexX23xX6xX3xX1axX27xX1axX29xX3x17d15xX3xX1axX1bxX3xX4xX1exX1fxXdxX3xX5xX15xX2cexX1axX3xX5xX18xX92xX3xXexX30xX3xX4axX15xXdxX3xX4axX18xX3xX233xX1xX2cexX1axX29xX3xX1xX5dxX1axX1xX3xXbxX1xX381xX4xX3xX1axX18xX89xX3xX5cxX7fbxX1axX29xX113cxX3xX4xX1xX1f3xX3xX4xX1dfxX1axX3xXexX1xX4b8xX75xX3xX5cxX27xXexX3xXexX30xX3xX7bxX78xX1axX1xX3xX7bxXd8dxXdxX3xX5cxX6dxXexX3xX4xXb44xX3xX29xX58xX75xX3xXexX30xX3xX4xX8fbxX1axX29xX3xX1xX89xX18xX1axX3xXexX89xX18xX1axX3xXexX65bxX3xX1axX29xX15xX68xX21bxX1axXec8xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX16f0xX3xX5xX18xX3xX1axX29xX1exX1fxXdxX3xX7bxX58cxX4xX3xX5cxXdxX21bxXexX3xX8bxX15xX6xX1axX3xXexX6cxX81xX1axX29xX3xXexX6cxX89xX1axX29xX3xX7bxX1fxXdxX3xXexX30xX75xX3xX8bxX15xX6xX1axX3xXexX6cxX81xX1axX29xX3xX1xX54xX1axX3xX4xX50exX3xX1xX5dxX1axX1xX3xXbxX1xX381xX4xX3xX7bxX1fxXdxX3xXexX30xX75xX3xX5xX18xX3xX1axXdxX73xX92xX3xX4axX15xXdxX75xX3xX1xX5dxX1axX1xX3xXbxX1xX381xX4xX75xX3xX5xX18xX3xX4xX50exX3xXexX1xX4b8xX3xX29xXdxX30xXdxX3xX4axX30xXdxX3xXexX30xX75xX3xXexX6cxX89xX1axX29xX3xX5xX23exX1axX29xX3xXexX30xX75xX3xX233xX1xX2cexX1axX29xX3xX6xXdxX3xXexX1xX6xX68xX3xXexX1xX4b8xX3xX7bxX1exX7dxX4xX3xX4axX18xX3xX44xX24axX3xXexX1xX1fxXdxX3xX29xXdxX6xX1axX3xX8bxX15xX6xX68xX3xXexX6cxX9b3xX3xX5xX5dxXdxX3xX4xX1xX89xX3xXexX30xX3xX5xX65bxX6xX3xX4xX1xX81xX1axX3xXexX30xX3xX4axXf08xX1axX3xX7xX4dfxX3xX4xX1xX81xX1axX3xX4xX14xX15xX3xX1680xX3xX13xX50exX92xX3xX54xX1axX3xX4xX14xX15xX75xX3xX4axX58xX3xX7bxX93xX3xX7bxX4b8xX1axX3xX5cxX69xX1axX3xX7bxX1fxXdxX3xXexX30xX75xX3xX4axX58xX3xXexX6xX3xX7bxX93xX3xX29xX58cxXbxX3xX1axX1xX6xX15xX75xX3xX7bxX93xX3xX1xXdxX703xX15xX3xX1axX1xX6xX15xX75xX3xX4axX18xX3xX4axX58xX3xXexX6dxXexX3xX4xX50exX3xX1axX1xX610xX1axX29xX3xX29xX58xX3xX4xX14xX15xX3xX7bxX93xX3xX92xX6xX1axX29xX3xX7bxX4b8xX1axX3xX4xX1xX89xX3xXexX30xXec8xX3xX13xX14xX15xX3xX5xX15xX2cexX1axX3xX4xX484xX3xX1axX1xX610xX1axX29xX3xX5xX1fxXdxX3xX1axX29xX15xX68xX21bxX1axX3xX4xX1dfxX15xX3xXexX1c0xXexX3xX7bxXa23xXbxX3xX1axX1xX6dxXexX3xX44xX18xX1axX1xX3xX4xX1xX89xX3xX4xX14xX15xX3xX4axX18xX3xX29xXdxX6xX3xX7bxX58xX1axX1xX3xX4xX14xX15xX3xXexXaeaxX3xXexX30xX75xX3xX92xX93xXdxX3xX92xX93xXdxXec8xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX89xX44xX68xXaxX12xXcxX30xX3xX1axX1xX30xX3xX4xX14xX15xX3xX6cxX6dxXexX3xX1axX1xXdxX73xX15xX75xX3xX4xX14xX15xX3xX18xX3xX1680xX99xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19f25xX89xX15xX6cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX89xX3xXdx12d2axX1axX10xX0xX32xXbxX12