Hà Tĩnh có bước phát triển vượt bậc trong quá trình đổi mới đất nước
(Baohatinh.vn) - Chiều 22/11, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học “Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011”.
8bf1xec1fx8daexf581x120eaxd9b0x12bb3x11d1cx11ae2xX7xdbd1x12ba5x13b3bx1453bx1264axd4d5xX5xde3dxXaxf24ax13da8x143c3xX3xXcxbeabxa59exX1xX3xX4x1075dxX3xf18ex1387exa8dbxX4xX3xXbxX1x121e4xXexX3xXexcdc6xXdx10eacxX18xX3xcebbxX1fxfb2cxXexX3xX1ex12a98xX4xX3xXexX29xe9f1xX18xa256xX3x14bc0xbc71xX25xX3xXexX29xe1f8xX18xX1xX3xb6f2xb24exXdxX3x10873xX20xXdxX3xX47x10115xXexX3xX18xX1fxX20xX4xX0xc28axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1413bxXaxX12xfeaaxX1xXdxcddexX3exX3x1032bxX73xX58xX2xX2x119e3xX3xX13x13281xXdxX3xX47x10ed5xX18xX3bxX3xb1d3x10e12xX3xX5xX3exX34xX18xX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxe8c8xX18xX3bxX3xXbxX1xdb82xXdxX3xX1xX30xXbxX3xX2exX20xXdxX3xXcx10f7exX18xX1xX3xbb03xf8abxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX48xX3xX4xX1x10688xX4xX3xXex9e67xX6xX3xX47xX14xX4bxX3x122afxX1xX39xX6xX3xX1xXbcxX4xX3xa433xXcxX48xX18xX3bxX3xXc3x8d36xXexX3xX4bxX7bxXexX3xX7xX98xX3xX2exX50xX18xX3xX47xX70xX3xX5xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX78xX3xXexX1xed18xX4xX3xXexXdx9307xX18xX3xX3dxX3exX6xX3x12a90x13de1xX3xX18x9836xX4bxX3xXexX1xXefxX4xX3xX1xXdxb25dxX18xX3xX6dxX1fxX92xX18xX3bxX3xX5xX17xX18xX1xX3x13b94x13f91xXa9xX3xX6axXefxX18xX3bxX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xXexX1x101efxXdxX3xXc3x145c0xX3xX3dxX3exX25xX3xX47xX7bxX3xX5x14c88xX18xX3xX6dxX1xXa8xX3xX18xX3bxX1xX17xX6xX3xX117xbf51xX3xX1xX7bxXdxX78xX3xXexX29xXbcxX18xX3bxX3xXexX118xX4bxX3xX5xX14xX3xX2xXfcxX3xX18xXffxX4bxX3xXexX1xXefxX4xX3xX1xXdxX109xX18xX3xX6dxX1fxX92xX18xX3bxX3xX5xX17xX18xX1xX3xX73xXfcxX2xX2xded7xcd75xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b58xX39xX6axXa9xX3xXbxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX12xX0xXdxX4bxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxeec8xXdxX6axXexX1x14ba4xX3x12c4cxX2xbc75xXbxX117x10d76xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX1c1xX3x13d10xX2xXfcxXbxX117xX1c8xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX58xX58xXdxX182xX1exX6xX39xX1xX6xXexXdxX18xX1xX182xX2exX18xX58xX18xX10xX1bcxX7xX58xX2x1177exX1d2x15086xX58xX2xXfbxXfbxX6axX1d2xX2xX1c5xX1d2xd3c9xX1d2xXfbxXexX2xXfcxX1d2xX1c3xX5xXfbxb556xX1fdxX6xX182x1075bxXbxX3bx14f0exX29xX9xX2xXfcxX1c5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX2exX1fxX30xXexX3xX1exX34xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3dxX3exX25xX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX20xXdxX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX39xX18xXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexX211xX6xX5xXdxX3bxX18xX1c1xX3xX215xX3exX7xXexXdx127abxXa9xX1c8xXaxX12xe459xf77bxX182xXcxX2a3xX3xXcxc3cbxX3x13d7axX3bxXbcxX4xX3xXcxX50xX18xX3xX211xX3x14591xX1xX1cxX3xX6dxX1xXa8xX3xXexfda7xX4xX1xX3xX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX83xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxX92xX18xX3bxX3xX2exX14xX3xX192xc4aexX3xXexX1xX1fxX3xXcxXa4xX18xX1xX3xXa8xXa9xX3xX83xX13fxX3x1447exX43xX18xX1xX3xX2a3xX92xX18xX3xX4xX1xXa8xX3xXexX29xX43xX3xXexXbcxX6xX3xX47xX14xX4bxX182xX3xX2b6xX1xX1cxX3xX192xX2e3xX3xXexX1xX1fxX3xXcxX1xX1fxX131xX18xX3bxX3xXexX29xXefxX4xX3xXcxXa4xX18xX1xX3xXa8xXa9xX3xXcxX29xc263xX18xX3xX2abxX6xX4bxX3xX13xX7fxX18xX3bxX3xX4xfa7dxX18xX3bxX3xX4xX25xX4xX3xXa8xXa9xX3xX2exXdxX13fxX18xX3xX192xXcxc39dxX3xXcxXa4xX18xX1xX3xXa8xXa9xX3xXexX1xX6xX4bxX3xX6axXefxX182xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xXaxX12xX192xX25xX39xX3xX4xX25xX39xX3xXexX1cxX4bxX3xXex8f25xXexX3xXexX48xX18xX3bxX3xXc3xXd3xXexX3xXfbxXfcxX3xX18xXffxX4bxX3xXexX1xXefxX4xX3xX1xXdxX109xX18xX3xX6dxX1fxX92xX18xX3bxX3xX5xX17xX18xX1xX3xX117xX118xXa9xX3xX6axXefxX18xX3bxX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xXexX1xX131xXdxX3xXc3xX135xX3xX3dxX3exX25xX3xX47xX7bxX3xX5xX13fxX18xX3xX4xX1xXa8xX3xX18xX3bxX1xX17xX6xX3xX117xX14dxX3xX1xX7bxXdxX78xX3xXexX29xXbcxX18xX3bxX3xXexX118xX4bxX3xX5xX14xX3xX2xXfcxX3xX18xXffxX4bxX3xXexX1xXefxX4xX3xX1xXdxX109xX18xX3xX6dxX1fxX92xX18xX3bxX3xX5xX17xX18xX1xX3xX73xXfcxX2xX2xX3xX4xXa8xX6xX3xXcxXa4xX18xX1xX3xXa8xXa9xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX13fxX3exX3xX29xfa31xX78xX3xX18xX1xX131xX3xX4xX1cxX3xX4xX25xX4xX1xX3xX5xX14xX4bxX3xX7xX25xX18xX3bxX3xXexX2a9xX39xX78xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX20xXdxX3xX18xX13fxX18xX3xXex14a32xX3xXc3xX1xXdxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX2exX14xX39xX3xXexX1xX131xXdxX3xXc3xX135xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX20xXdxX3xX47xXd3xX18xX3xX18xX6xXa9xX78xX3xXc3xXdxX18xX1xX3xXexXd3xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX18xX1x12773xX18xX3bxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX2exX1fxX30xXexX3xX1exX34xX4xX182xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xX3xXbxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX12xX0xXdxX4bxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX6axXexX1xX1c1xX3xX1c3xX2xX1c5xXbxX117xX1c8xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX1c1xX3xX1d2xX2xXfcxXbxX117xX1c8xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX58xX58xXdxX182xX1exX6xX39xX1xX6xXexXdxX18xX1xX182xX2exX18xX58xX18xX10xX1bcxX7xX58xX2xX1fbxX1d2xX1fdxX58xX2xXfbxXfbxX6axX1d2xX2xX1fdxX2xX2xXfcxX1c5xXexX2xX1c5xX1c3xX2xX5xX1d2xX211xX2xX73xX6xX182xX215xXbxX3bxX218xX29xX9xX1c3xXfbxX1d2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX2exX1fxX30xXexX3xX1exX34xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3dxX3exX25xX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX20xXdxX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX39xX18xXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexX211xX6xX5xXdxX3bxX18xX1c1xX3xX4xX10xX18xXexX10xX29xX1c8xXaxX12xXcxX29xX1fxa79dxX18xX3bxX3xX1exX6xX18xX3xXcxX3exXa9xX13fxX18xX3xX3bxXdxX25xX39xX3xXcxXa4xX18xX1xX3xXa8xXa9xX3xX13xX39xX14xX18xX3bxX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3x11a36xbd78xX18xX3bxX3xX1exX25xX39xX3xX4xX25xX39xX3xXc3xXd3xXexX3xX3dxX3exdd20xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1xXefxX4xX3xX1xXdxX109xX18xX3xX6dxX1fxX92xX18xX3bxX3xX5xX17xX18xX1xX3xX117xX118xXa9xX3xX6axXefxX18xX3bxX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xXexX1xX131xXdxX3xXc3xX135xX3xX3dxX3exX25xX3xX47xX7bxX3xX5xX13fxX18xX3xX6dxX1xXa8xX3xX18xX3bxX1xX17xX6xX3xX117xX14dxX3xX1xX7bxXdxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xXaxX12xXcxX29xX39xX18xX3bxX3xX3bxXdxX6xXdxX3xX47xX39xX2a9xX18xX3xX73xXfcxX2xXfcxX211xX73xXfcxX2xX1c5xX3xXexX98xX4xX3xX47xX7bxX3xXexXffxX18xX3bxX3xXexX29xX1fxX5d4xX18xX3bxX3xX4xXa8xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX47xX2a9xXexX3xXexX29xX13fxX18xX3xX2xX1fbx10bb8xX78xX3xX4xX92xX3xX4xX50xX3exX3xXc3xXdxX18xX1xX3xXexXd3xX3xX4xX1xX3exXa9xX2bxX18xX3xX6axX2bfxX4xX1xX3xXexX1xX10xX39xX3xX1xX1fxX20xX18xX3bxX3xXexXffxX18xX3bxX3xXexff69xX3xXexX29xXbcxX18xX3bxX3xX4x9a9cxX18xX3bxX3xX18xX3bxX1xXdxX109xXbxX78xX3xX117xX118xXa9xX3xX6axXefxX18xX3bxX3xX2exX14xX3xX6axX2bfxX4xX1xX3xX2ex14e68xX3xXexX1xX1fxX92xX18xX3bxX3xX4bxX2a9xXdxX1c8xX3xX18xX6f9xX18xX3bxX3xX18xX3bxX1xXdxX109xXbxX78xX3xX18xX6f9xX18xX3bxX3xXexX1xX6f9xX18xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xXc3xX1xX25xX3xXexX39xX14xX18xX3xX6axXdxX109xX18xX1c8xX3xX4xX6f9xX18xX3bxX3xX18xX3bxX1xXdxX109xXbxX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX47xX7bxXexX3xXbxX1xX25xX3xX4xX60exX3xX2exX70xX3xX3dxX3exXa9xX3xX4bxX6f9xX3xX2exX14xX3xX18xXffxX18xX3bxX3xX5xXefxX4xX3xX7xX60exX18xX3xX117xX3exX50xXexX1c8xX3xX1xX39xX2a9xXexX3xX47xX7bxX18xX3bxX3xXexX1xX1fxX92xX18xX3bxX3xX4bxX2a9xXdxX78xX3xX6axX3exX3xX5xX2bfxX4xX1xX78xX3xX6axX2bfxX4xX1xX3xX2exX717xX78xX3xX117xX3exX50xXexX3xX18xX1xX34xXbxX3xXc3xX1xbba6xX3exX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX717xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX78xX3xX47xX25xXbxX3xXb8xX18xX3bxX3xXexX98xXexX3xX1xX92xX18xX3xX18xX1xX3exX3xX4xX32fxX3exX3xX4xXa8xX6xX3xX117xX14dxX3xX1xX7bxXdxX182xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xX3xXbxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX12xX0xXdxX4bxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX6axXexX1xX1c1xX3xX1c3xX2xX1c5xXbxX117xX1c8xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX1c1xX3xX1d2xX2xXfcxXbxX117xX1c8xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX58xX58xXdxX182xX1exX6xX39xX1xX6xXexXdxX18xX1xX182xX2exX18xX58xX18xX10xX1bcxX7xX58xX2xX1fbxX1d2xX1fdxX58xX2xXfbxXfbxX6axX1d2xX2xX1c5xX1d2xX2xX1d2xX1fdxXexX73xX1c3xXfbxX2xX5xX2xX211xX1d2xX6xX182xX215xXbxX3bxX218xX29xX9xX1fdxX1c5xX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX2exX1fxX30xXexX3xX1exX34xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3dxX3exX25xX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX20xXdxX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX39xX18xXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX117xXexX211xX6xX5xXdxX3bxX18xX1c1xX3xX4xX10xX18xXexX10xX29xX1c8xXaxX12xX2b6xX2a2xX2a3xX182xXcxX2a3xX3xX2abxX3bxX3exXa9xXf4xX18xX3xX34exXdxXd3xXexX3xXcxX1xX6f9xX18xX3bxX3xX211xX3xXcxX48xX18xX3bxX3xXcxX1xX1fxX3xXc3xX84xX3xX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX83xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxX92xX18xX3bxX3xXexX29xX6xX39xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX7bxXexX3xX7xX98xX3xX18xX7bxXdxX3xX6axX3exX18xX3bxX3xX5xXdxX13fxX18xX3xX3dxX3exX6xX18xX3xX47xXd3xX18xX3xXexXdxX70xX4bxX3xX18xXffxX18xX3bxX78xX3xX6axX1fxX3xX47xX2bfxX6xX3xX47xX2bxX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xXc3xXdxX18xX1xX3xXexXd3xX3xX4xXa8xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX182xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xXaxX12xXcxX29xX39xX18xX3bxX3xX3bxXdxX6xXdxX3xX47xX39xX2a9xX18xX3xX73xXfcxX2xX1c3xX211xX73xXfcxX2xX1fbxX78xX3xX6axX39xX3xX60exX18xX1xX3xX1xX1fxX5d4xX18xX3bxX3xX4xXa8xX6xX3xX7xXefxX3xX4xX98xX3xX4bxX6f9xXdxX3xXexX29xX1fxX131xX18xX3bxX3xX1exXdxX2bxX18xX3xX18xX13fxX18xX3xXc3xXdxX18xX1xX3xXexXd3xX3xX1exX2bfxX3xX7xX3exXa9xX3xX3bxXdxX60exX4bxX3xX7xX118xX3exX182xX3xXcxX3exXa9xX3xX18xX1xXdxX13fxX18xX78xX3xX18xX1xX131xX3xX7xXefxX3xX18xc78cxX3xX5xXefxX4xX3xX4xXa8xX6xX3xX4xX60exX3xX1xX109xX3xXexX1xX98xX18xX3bxX3xX4xX1xX2e3xX18xX1xX3xXexX29xX2bfxX3xX18xX13fxX18xX3xX47xXd3xX18xX3xX18xX6xXa9xX3xX47xX14dxX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xXbxX1xX717xX4xX3xX1xX7fxXdxX182xX3xX2abxXffxX4bxX3xX73xXfcxX2xX1fdxX78xX3xXexXffxX18xX3bxX3xXexX29xX1fxX5d4xX18xX3bxX3xX47xX2a9xXexX3xX2xXfcxX78xX1fdxX2xX6c1xX78xX3xX6axXefxX3xXc3xXdxXd3xX18xX3xX18xXffxX4bxX3xX73xXfcxX2xX1fbxX3xX47xX2a9xXexX3xX2xX207xX78xX1c3xX3xX211xX3xX73xXfcxX6c1xX182xX3xX6dxX92xX3xX4xX50xX3exX3xXc3xXdxX18xX1xX3xXexXd3xX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX717xX4xX3xX4xX1xX3exXa9xX2bxX18xX3xX6axX2bfxX4xX1xX3xX4bxX2a9xX18xX1xX3xXexX1xX10xX39xX3xX1xX1fxX20xX18xX3bxX3xXexXffxX18xX3bxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexX6f0xX3xXexX29xXbcxX18xX3bxX3xX4xX6f9xX18xX3bxX3xX18xX3bxX1xXdxX109xXbxX1c8xX3xX4xX6f9xX18xX3bxX3xX18xX3bxX1xXdxX109xXbxX3xXexX29xX5d4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX47xX7bxX18xX3bxX3xX5xXefxX4xX3xX4xX1xX2e3xX18xX1xX3xXexX1x14d64xX4xX3xX47xX7d4xXa9xX3xXexXffxX18xX3bxX3xXexX29xX1fxX5d4xX18xX3bxX3xXc3xXdxX18xX1xX3xXexXd3xX182xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xX3xXbxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX12xX0xXdxX4bxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX6axXexX1xX1c1xX3xX1c3xX2xX1c5xXbxX117xX1c8xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX1c1xX3xX1d2xX2xXfcxXbxX117xX1c8xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX58xX58xXdxX182xX1exX6xX39xX1xX6xXexXdxX18xX1xX182xX2exX18xX58xX18xX10xX1bcxX7xX58xX2xX1fbxX1d2xX1fdxX58xX2xXfbxXfbxX6axX1d2xX2xX1c5xX1d2xXfbxXfcxX1fbxXexX1fdxX1d2xX73xX1c3xX5xX207xX211xX1c5xX6xX182xX215xXbxX3bxX218xX29xX9xX2xX2xX207xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX2exX1fxX30xXexX3xX1exX34xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3dxX3exX25xX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX20xXdxX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX39xX18xXaxX12xX2b6xX2a2xX2a3xX182xXcxX2a3xX3xX192xX33cxXdxX3xX2f4xX43xX18xX1xX3xX192xX6f9xX18xX3xXexX29xX6xX39xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX7bxXexX3xX7xX98xX3xX18xX7bxXdxX3xX6axX3exX18xX3bxX3xX117xX39xX6xXa9xX3xX3dxX3exX6xX18xX1xX3xX2exX6xXdxX3xXexX29x13e1fxX78xX3xX2exX2bfxX3xXexX29xX2e3xX3xX4xXa8xX6xX3xXc3xXdxX18xX1xX3xXexXd3xX3xXexX1fxX3xX18xX1xX118xX18xX3xX47xX98xXdxX3xX2exX20xXdxX3xXc3xXdxX18xX1xX3xXexXd3xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xXaxX12xX6dxX25xX4xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX2exXefxX4xX3xX2exXffxX18xX3xX1xX1cxX6xX3xX211xX3xX117xX14dxX3xX1xX7bxXdxX78xX3xX3bxXdxX25xX39xX3xX6axX717xX4xX3xX211xX3xX47xX14xX39xX3xXexX2a9xX39xX78xX3xXa9xX3xXexXd3xX78xX3xXc3xX1xX39xX6xX3xX1xXbcxX4xX3xX4xX6f9xX18xX3bxX3xX18xX3bxX1xX109xX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX717xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX78xX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX117xX14dxX3xX1xX7bxXdxX3xX47xX1fxX30xX4xX3xX1exX60exX39xX3xX47xX60exX4bxX1c8xX3xX47xX131xXdxX3xX7xX98xX18xX3bxX3xX2exX34xXexX3xX4xX1xX50xXexX78xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX32fxX18xX3xX4xXa8xX6xX3xX18xX1xX118xX18xX3xX6axX118xX18xX3xX47xX1fxX30xX4xX3xX4xX60exXdxX3xXexX1xXdxX109xX18xX3xX29xX42exX3xX29xX109xXexX1c8xX3xX3dxX3exX98xX4xX3xXbxX1xXcadxX18xX3bxX3xX211xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX47xX1fxX30xX4xX3xX1exX60exX39xX3xX47xX60exX4bxX182xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xX3xXbxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX12xX0xXdxX4bxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX6axXexX1xX1c1xX3xX1c3xX2xX1c5xXbxX117xX1c8xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX1c1xX3xX1d2xX2xXfcxXbxX117xX1c8xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX58xX58xXdxX182xX1exX6xX39xX1xX6xXexXdxX18xX1xX182xX2exX18xX58xX18xX10xX1bcxX7xX58xX2xX1fbxX1d2xX1fdxX58xX2xXfbxXfbxX6axX1d2xX2xX1fdxXfcxX1d2xX73xX1d2xXexX2xX2xX2xX1fbxX5xX1c3xX211xX2xX2xX6xX182xX215xXbxX3bxX218xX29xX9xX2xXfbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX2exX1fxX30xXexX3xX1exX34xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3dxX3exX25xX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX20xXdxX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX39xX18xXaxX12xXcxX29xX1fxX5d4xX18xX3bxX3xX1exX6xX18xX3xXcxX48xX3xX4xX1xXb8xX4xX3xXcxXa4xX18xX1xX3xXa8xXa9xX3xX13xX14xX3xX34exXffxX18xX3xXcxX1xX2a9xX4xX1xX3xX47xX25xX18xX1xX3xX3bxXdxX25xX3xX4bxX7bxXexX3xX7xX98xX3xX2exX50xX18xX3xX47xX70xX3xX5xXdxX13fxX18xX3xX3dxX3exX6xX18xX3xX47xXd3xX18xX3xXexX1xXefxX4xX3xXexX29xX2a9xX18xX3bxX3xX47xX7bxXdxX3xX18xX3bxX5fcxX3xX4xX25xX18xX3xX1exX7bxX3xX2exX14xX3xX4xX6f9xX18xX3bxX3xXexX25xX4xX3xX4xX25xX18xX3xX1exX7bxX3xX4xXa8xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xXexX1xX131xXdxX3xX3bxXdxX6xX18xX3xX3dxX3exX6xX182xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xX3xXbxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX12xX0xXdxX4bxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX6axXexX1xX1c1xX3xX1c3xX2xX1c5xXbxX117xX1c8xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX1c1xX3xX1d2xX2xXfcxXbxX117xX1c8xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX58xX58xXdxX182xX1exX6xX39xX1xX6xXexXdxX18xX1xX182xX2exX18xX58xX18xX10xX1bcxX7xX58xX2xX1fbxX1d2xX1fdxX58xX2xXfbxXfbxX6axX1d2xX2xX1fdxX2xXfcxX73xX2xXexX1d2xX207xX1c5xX1fbxX5xX2xX211xX2xXfbxX6xX182xX215xXbxX3bxX218xX29xX9xX1fdxXfcxX1fbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX2exX1fxX30xXexX3xX1exX34xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3dxX3exX25xX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX20xXdxX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX39xX18xXaxX12xX2b6xX1xX1cxX3xX192xX2e3xX3xXexX1xX1fxX3xXcxX1xX1fxX131xX18xX3bxX3xXexX29xXefxX4xX3xXcxXa4xX18xX1xX3xXa8xXa9xX3xXcxX29xX32fxX18xX3xX2abxX6xX4bxX3xX13xX7fxX18xX3bxX3xXexX29xX6xX39xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX7bxXexX3xX7xX98xX3xX18xX7bxXdxX3xX6axX3exX18xX3bxX78xX3xXc3xXd3xXexX3xX3dxX3exX60exX3xX2exX14xX3xX2exX1fxX20xX18xX3bxX3xX4bxX382xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3dxX3exX25xX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xXexX1xXefxX4xX3xX1xXdxX109xX18xX3xX2abxX3bxX1xX2bfxX3xX3dxX3exXa9xXd3xXexX3xX2xX1fbxX78xX3xX2xX207xX3xX13xX7bxXdxX3xX18xX3bxX1xX2bfxX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxX92xX18xX3bxX3xX1c3xX3x1376dxXc3xX1xX1cxX6xX3xcbabxaf43xX111cxae91xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xXaxX12xXcxX2a9xXdxX3xX1exX3exX48xXdxX3xXexXbcxX6xX3xX47xX14xX4bxX78xX3xX4xX25xX4xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX2exXdxX13fxX18xX3xX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX83xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxX92xX18xX3bxX3xX47xX14dxX3xXexX29xX6xX39xX3xX47xX48xXdxX3xX18xX1xXdxX70xX3exX3xX2exX50xX18xX3xX47xX70xX3xX47xX2bxX3xX4xX33cxX18xX3bxX3xXexX34xXbxX3xXexX29xX3exX18xX3bxX3xX5xX14xX4bxX3xX29xX42exX3xX18xX1xX495xX18xX3bxX3xX47xX2bfxX18xX1xX3xX1xX1fxX20xX18xX3bxX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX4bxX6f9xX3xX1xX43xX18xX1xX3xXexXffxX18xX3bxX3xXexX29xX1fxX5d4xX18xX3bxX78xX3xX4xX1xX3exXa9xX2bxX18xX3xX6axX2bfxX4xX1xX3xX4xX92xX3xX4xX50xX3exX3xXc3xXdxX18xX1xX3xXexXd3xX78xX3xX4xX92xX3xX4xX50xX3exX3xX5xX6xX39xX3xX47xX7bxX18xX3bxX3xX4xXa8xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1c8xX3xX4xX25xX4xX3xX3bxXdxX60exXdxX3xXbxX1xX25xXbxX3xXexX34xXbxX3xX1xX30xXbxX78xX3xX47xX39xX14xX18xX3xXc3xXd3xXexX3xX47xX39xX14xX18xX3xX2exXdxX13fxX18xX78xX3xX1xX7bxXdxX3xX2exXdxX13fxX18xX1c8xX3xX18xX1xX495xX18xX3bxX3xX2exX1fxX20xX18xX3bxX3xX4bxX382xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xXbxX1xX1fxX92xX18xX3bxX3xXexX1xXb8xX4xX3xX5xX14dxX18xX1xX3xX47xX2a9xX39xX78xX3xX4xX1xXa4xX3xX47xX2a9xX39xX3xX4xX1xX3exX18xX3bxX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3dxX3exX25xX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xXexX1xXefxX4xX3xX1xXdxX109xX18xX3xX4xX25xX4xX3xX18xX1xXdxX109xX4bxX3xX2exX717xX3xX4xX1xX2e3xX18xX1xX3xXexX29xX2bfxX1c8xX3xX1xXdxX109xX18xX3xXexX29xX2a9xX18xX3bxX3xX4xX6f9xX18xX3bxX3xXexX25xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX47xX60exX18xX3bxX3xXexX2a9xXdxX3xX4xX92xX3xX7xX5d4xX3xX1xXdxX109xX18xX3xX18xX6xXa9xX1c8xX3xXexXdxX70xX4bxX3xX18xXffxX18xX3bxX78xX3xX6axX1fxX3xX47xX2bfxX6xX3xX2exX14xX3xX18xX1xX495xX18xX3bxX3xX47xX2bfxX18xX1xX3xX1xX1fxX20xX18xX3bxX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX4xXa8xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xXexX1xX131xXdxX3xX3bxXdxX6xX18xX3xXexX20xXdxX182xX182xX182xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xX3xXbxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX12xX0xXdxX4bxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axXexX1xX3exX4bxX1exX3xXdxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX6axXexX1xX1c1xX3xX1c3xX2xX1c5xXbxX117xX1c8xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX1c1xX3xX1d2xX2xXfcxXbxX117xX1c8xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX58xX58xXdxX182xX1exX6xX39xX1xX6xXexXdxX18xX1xX182xX2exX18xX58xX18xX10xX1bcxX7xX58xX2xX1fbxX1d2xX1fdxX58xX2xXfbxXfbxX6axX1d2xX2xX1fdxXfbxX73xXfbxX1d2xXexX1c5xX2xX1fbxX1d2xX5xX1fbxX211xX6xX18xX1xX6xX182xX215xXbxX3bxX218xX29xX9xX73xX2xX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX2exX1fxX30xXexX3xX1exX34xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3dxX3exX25xX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX20xXdxX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX39xX18xXaxX12xX192xX2e3xX3xXexX1xX1fxX3xXcxXa4xX18xX1xX3xXa8xXa9xX3xX83xX13fxX3xX2f4xX43xX18xX1xX3xX2a3xX92xX18xX1c1xX3xX2abxX0xX10xX4bxX12xX1xX495xX18xX3bxX3xX18xX7bxXdxX3xX6axX3exX18xX3bxX3xXexX2a9xXdxX3xX1exX3exX48xXdxX3xXexXbcxX6xX3xX47xX14xX4bxX3xX29xX50xXexX3xX3dxX3exX6xX18xX3xXexX29xXbcxX18xX3bxX78xX3xX3bxX1cxXbxX3xXbxX1xX32fxX18xX3xX5xX14xX4bxX3xX7xX25xX18xX3bxX3xXex13d53xX3xX5xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xX2exX14xX3xXexX1xXefxX4xX3xXexXdxXf4xX18xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3dxX3exX25xX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xXexX1xXefxX4xX3xX1xXdxX109xX18xX3xX6dxX1fxX92xX18xX3bxX3xX5xX17xX18xX1xX3xX73xXfcxX2xX2xX0xX58xX10xX4bxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xXaxX12xX2b6xX1xX25xXexX3xX1exXdxX2bxX3exX3xXexX2a9xXdxX3xXexXbcxX6xX3xX47xX14xX4bxX78xX3xX192xX2e3xX3xXexX1xX1fxX3xXcxXa4xX18xX1xX3xXa8xXa9xX3xX83xX13fxX3xX2f4xX43xX18xX1xX3xX2a3xX92xX18xX3xXc3xX1x9ed0xX18xX3bxX3xX47xX2bfxX18xX1xX78xX3xX18xX1xX495xX18xX3bxX3xX18xX7bxXdxX3xX6axX3exX18xX3bxX3xXexX2a9xXdxX3xX1exX3exX48xXdxX3xXexXbcxX6xX3xX47xX14xX4bxX3xX1xX6f9xX4bxX3xX18xX6xXa9xX3xX29xX50xXexX3xX3dxX3exX6xX18xX3xXexX29xXbcxX18xX3bxX78xX3xX3bxX1cxXbxX3xXbxX1xX32fxX18xX3xX5xX14xX4bxX3xX7xX25xX18xX3bxX3xXexX14a7xX3xX5xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xX2exX14xX3xXexX1xXefxX4xX3xXexXdxXf4xX18xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3dxX3exX25xX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xXexX1xXefxX4xX3xX1xXdxX109xX18xX3xX6dxX1fxX92xX18xX3bxX3xX5xX17xX18xX1xX3xX73xXfcxX2xX2xX1c8xX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xXexX1xX131xXdxX3xX3bxXdxXb52xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX1xX34xX18xX3xXexX1xXb8xX4xX3xX7xX118xX3exX3xX7xX382xX4xX3xX1xX92xX18xX3xX2exX70xX3xX18xX1xX495xX18xX3bxX3xXc3xXd3xXexX3xX3dxX3exX60exX3xX47xX14dxX3xX47xX2a9xXexX3xX47xX1fxX30xX4xX3xX47xX2bxX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xX3exXa9xX1c8xX3xX18xX1xX43xX18xX3xX29xX42exX3xX18xX1xX495xX18xX3bxX3xX2exX50xX18xX3xX47xX70xX3xX4xXcadxX18xX3xXexX7fxX18xX3xXexX2a9xXdxX78xX3xX1xX2a9xX18xX3xX4xX1xXd3xX3xX47xX2bxX3xX29xXb52xXexX3xX29xX6xX3xX1exX14xXdxX3xX1xXbcxX4xX3xXc3xXdxX18xX1xX3xX18xX3bxX1xXdxX109xX4bxX3xX2exX14xX3xX47xX70xX3xX29xX6xX3xX3bxXdxX60exXdxX3xXbxX1xX25xXbxX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xXexX1xX131xXdxX3xX3bxXdxX6xX18xX3xXexX20xXdxX182xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xXaxX12xX192xX2e3xX3xXexX1xX1fxX3xXcxXa4xX18xX1xX3xXa8xXa9xX3xX4xX1xX39xX3xX29x9c24xX18xX3bxX78xX3xX1xXdxX109xX18xX3xX18xX6xXa9xX3xXexX29xXffxX18xX3xXexX29xX5d4xX3xX18xX1xX50xXexX3xX4xXa8xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX14xX3xXexX43xX4bxX3xX6axX1fxX3xX47xX2bfxX6xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX78xX3xXexX1xX3exX3xX1xXb52xXexX3xX47xX32fxX3exX3xXexX1fxX78xX3xXb8xX18xX3bxX3xX6axX717xX18xX3bxX3xXc3xX1xX39xX6xX3xX1xXbcxX4xX3xX4xX6f9xX18xX3bxX3xX18xX3bxX1xX109xX3xX2exX14xX39xX3xX7xX60exX18xX3xX117xX3exX50xXexX3xX18xX6f9xX18xX3bxX3xX18xX3bxX1xXdxX109xXbxX3xX18xX1xX16bbxX4bxX3xX18xX118xX18xX3bxX3xX4xX6xX39xX3xX18xXffxX18xX3bxX3xX7xX3exX50xXexX1c8xX3xX4xX1xX50xXexX3xX5xX1fxX30xX18xX3bxX3xX1xX109xX3xXexX1xX98xX18xX3bxX3xX4xX92xX3xX7xX5d4xX78xX3xX47xX7bxXdxX3xX18xX3bxX5fcxX3xX4xX25xX18xX3xX1exX7bxX78xX3xX7xXb8xX4xX3xX4xX1xXdxXd3xX18xX3xX47xX50xX3exX3xXexX48xX3xX4xX1xXb8xX4xX3xX47xX60exX18xX3bxX3xX4xXcadxX18xX3xX18xX1xXdxX70xX3exX3xX2exX50xX18xX3xX47xX70xX3xXexX7fxX18xX3xXexX2a9xXdxX182xX182xX182xX3xX6dxX1xX2e3xX18xX1xX3xX2exX43xX3xX2exX34xXa9xX78xX3xX4bxX39xX18xX3bxX3xX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX83xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxX92xX18xX3bxX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX717xX4xX3xX4xX1cxX3xX7xXefxX3xX18xX3bxX1xXdxX13fxX18xX3xX4xXb8xX3exX78xX3xX47xX25xX18xX1xX3xX3bxXdxX25xX3xX2exX14xX3xX1xXa52xX3xXexX29xX30xX3xX4xX1xX39xX3xXexXa4xX18xX1xX182xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xX3xXbxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX12xX0xXdxX4bxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6dxX10xX18xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexXa9xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX6axXexX1xX1c1xX3xX1c3xX2xX1c5xXbxX117xX1c8xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX1c1xX3xX1d2xX2xXfcxXbxX117xX1c8xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c1xX58xX58xXdxX182xX1exX6xX39xX1xX6xXexXdxX18xX1xX182xX2exX18xX58xX18xX10xX1bcxX7xX58xX2xX1fbxX1d2xX1fdxX58xX2xXfbxXfbxX6axX1d2xX2xX1c3xX73xX1d2xX1d2xXfbxXexX1fdxX2xX1fbxX5xX1d2xX211xX73xX6xX182xX215xXbxX3bxX218xX29xX9xX1d2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX2exX1fxX30xXexX3xX1exX34xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3dxX3exX25xX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX20xXdxX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX6xXbxXexXdxX39xX18xXaxX12xX2a2xX2a3xX182xXcxX2a3xX3xXcxX2a9xX3xX2abxX3bxXbcxX4xX3xXcxX50xX18xX3xX211xX3xX2b6xX1xX1cxX3xX6dxX1xXa8xX3xXexX2bfxX4xX1xX3xX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX83xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxX92xX18xX3bxX3xXbxX1xX25xXexX3xX1exXdxX2bxX3exX3xXc3xXd3xXexX3xX5xX3exX34xX18xX182xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xXaxX12xX2b6xX1xX25xXexX3xX1exXdxX2bxX3exX3xXc3xXd3xXexX3xX5xX3exX34xX18xX3xX1exX3exX48xXdxX3xXexXbcxX6xX3xX47xX14xX4bxX78xX3xX2a2xX2a3xX182xXcxX2a3xX3xXcxX2a9xX3xX2abxX3bxXbcxX4xX3xXcxX50xX18xX3xX211xX3xX2b6xX1xX1cxX3xX6dxX1xXa8xX3xXexX2bfxX4xX1xX3xX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX83xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxX92xX18xX3bxX3xX47xX25xX18xX1xX3xX3bxXdxX25xX3xX4xX6xX39xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX32fxX18xX3xX18xX3bxX1xXdxX13fxX4bxX3xXexXb52xX4xX78xX3xX1exX14xXdxX3xX1exX60exX18xX78xX3xXc3xX1xX39xX6xX3xX1xXbcxX4xX3xX4xXa8xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX2exXdxX109xX4xX3xXexX1xXefxX4xX3xX1xXdxX109xX18xX3xX6dxX1fxX92xX18xX3bxX3xX5xX17xX18xX1xX3xX117xX118xXa9xX3xX6axXefxX18xX3bxX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xXexX1xX131xXdxX3xXc3xX135xX3xX3dxX3exX25xX3xX47xX7bxX3xX5xX13fxX18xX3xX4xX1xXa8xX3xX18xX3bxX1xX17xX6xX3xX117xX14dxX3xX1xX7bxXdxX1c8xX3xX1exX14xXa9xX3xXexX14a7xX3xX2exX3exXdxX3xX4bxX458xX18xX3bxX3xXexX29xX1fxX20xX4xX3xX18xX1xX495xX18xX3bxX3xXc3xXd3xXexX3xX3dxX3exX60exX3xX4bxX14xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX47xX2a9xXexX3xX47xX1fxX30xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xXexX1xX131xXdxX3xX3bxXdxX6xX18xX3xX3dxX3exX6xX182xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX192xX39xX6axXa9xXaxX12xX2b6xX1xX1cxX3xX6dxX1xXa8xX3xXexX2bfxX4xX1xX3xX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX83xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxX92xX18xX3bxX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX1xX3exX3xX18xX3bxX1xXdxX13fxX4bxX3xXexXb52xX4xX3xX18xX1xX495xX18xX3bxX3xXc3xXdxXd3xX18xX3xX18xX3bxX1xX2bfxX3xX4bxX14xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX47x9f28xXexX3xX29xX6xX3xXexX2a9xXdxX3xX1exX3exX48xXdxX3xXexXbcxX6xX3xX47xX14xX4bxX182xX3xX2abxX1xX495xX18xX3bxX3xXc3xXdxX18xX1xX3xX18xX3bxX1xXdxX109xX4bxX3xXexX1xXefxX4xX3xXexXdxXf4xX18xX3xX4bxX14xX3xX47xX39xX14xX18xX3xX47xX14dxX3xX18xX3bxX1xXdxX13fxX18xX3xX4xXb8xX3exX78xX3xXc3xX1xX60exX39xX3xX7xX25xXexX3xXexX458xX3xXexX1xXefxX4xX3xXexXd3xX3xX5d4xX3xX4xX92xX3xX7xX5d4xX3xX2exX14xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX1exX3exX48xXdxX3xXexXbcxX6xX3xX47xX14xX4bxX3xX7xfc2exX3xX5xX14xX3xX18xX1xX495xX18xX3bxX3xXc3xXdxXd3xX18xX3xXexX1xXb8xX4xX3xX3dxX3exX84xX3xX1exX25xX3exX3xX3bxXdxXb52xXbxX3xX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX83xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxX92xX18xX3bxX3xX47xX25xX18xX1xX3xX3bxXdxX25xX3xXexX48xX18xX3bxX3xX3dxX3exX6xX18xX78xX3xX47xX70xX3xX29xX6xX3xX4xX1xXa8xX3xXexX29xX1fxX92xX18xX3bxX78xX3xX47xX2bfxX18xX1xX3xX1xX1fxX20xX18xX3bxX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xX3xXbxX1xX33cxX3xX1xX30xXbxX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3bxXdxX6xXdxX3xX47xX39xX2a9xX18xX3xX73xXfcxX73xXfcxX3xX211xX3xX73xXfcxX73xX1c5xX3xX2exX14xX3xX18xX1xX495xX18xX3bxX3xX18xXffxX4bxX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX1xX10xX39xX182xX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX29xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexX29xX39xX18xX3bxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX13fxX18xX3xX3dxX3exX6xX18xX1c1xX0xX58xX7xXexX29xX39xX18xX3bxX12xX0xX3exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX211xXexX1xX3exX4bxX1exX211xX6xX18xX6axX211xX7xX6xXbxX39xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX83xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxX92xX18xX3bxX3xX47xX25xX18xX1xX3xX3bxXdxX25xX3xX4xX6xX39xX3xX18xX1xXdxX70xX3exX3xX7xX25xX18xX3bxX3xXc3xXdxXd3xX18xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3x14b20xXcxX211xX111bxX13xXaxX3xX1xX29xX10xX29dxX9xXaxX58xX4xX1xXdxX18xX1xX211xXexX29xXdxX58xX1xX39xXdxX211xX6axX39xX18xX3bxX211xX5xXa9xX211xX5xX3exX6xX18xX211xXexX29xX3exX18xX3bxX211xX3exX39xX18xX3bxX211xX6axX6xX18xX1xX211xX3bxXdxX6xX211xX4xX6xX39xX211xX18xX1xXdxX10xX3exX211xX7xX6xX18xX3bxX211xXc3xXdxX10xX18xX211xXbxX1xX6xXexX211xXexX29xXdxX10xX18xX211xXc3xXexX211xX117xX1xX58xX2xX1c3xX1d2xX1d2xXfcxX1c5xX182xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX3bxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX58xX4bxX10xX6axXdxX6xX58xX2xX73xXfcxX58xX18xX10xX1bcxX7xX58xX2xX1fbxX1d2xX1fdxX58xX1fdxX1fdxX6axX1d2xX2xX1d2xXfcxX1fdxX1d2xX1d2xXexX2xX1fbxX73xX2xX5xX1fdxX211xX2xX1d2xX1d2xX6axX1d2xX2xX2xX73xX73xX1c5xX207xXexX1fdxX1fbxX73xX1fdxX5xX2xXfcxX182xX215xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX2exX1fxX30xXexX3xX1exX34xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3dxX3exX25xX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX20xXdxX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX2exX12xX0xX7xXexX29xX39xX18xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX83xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxX92xX18xX3bxX3xX47xX25xX18xX1xX3xX3bxXdxX25xX3xX4xX6xX39xX3xX18xX1xXdxX70xX3exX3xX7xX25xX18xX3bxX3xXc3xXdxXd3xX18xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX1d26xXcxX211xX111bxX13xXaxX3xX1xX29xX10xX29dxX9xXaxX58xX4xX1xXdxX18xX1xX211xXexX29xXdxX58xX1xX39xXdxX211xX6axX39xX18xX3bxX211xX5xXa9xX211xX5xX3exX6xX18xX211xXexX29xX3exX18xX3bxX211xX3exX39xX18xX3bxX211xX6axX6xX18xX1xX211xX3bxXdxX6xX211xX4xX6xX39xX211xX18xX1xXdxX10xX3exX211xX7xX6xX18xX3bxX211xXc3xXdxX10xX18xX211xXbxX1xX6xXexX211xXexX29xXdxX10xX18xX211xXc3xXexX211xX117xX1xX58xX2xX1c3xX1d2xX1d2xXfcxX1c5xX182xX1xXexX4bxXaxX12xX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX83xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxX92xX18xX3bxX3xX47xX25xX18xX1xX3xX3bxXdxX25xX3xX4xX6xX39xX3xX18xX1xXdxX70xX3exX3xX7xX25xX18xX3bxX3xXc3xXdxXd3xX18xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX1d26xXcxX211xX111bxX13xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX29xX39xX18xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxXdxXd3xXbxX3xXexX717xX4xX3xX4xX1xX1fxX92xX18xX3bxX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xX5xX14xX4bxX3xX2exXdxX109xX4xX3xXexX2a9xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX78xX3xX7xX25xX18xX3bxX3xX73xX73xX58xX2xX2xX78xX3xX47xX39xX14xX18xX3xX4xX6f9xX18xX3bxX3xXexX25xX4xX3xX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX83xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxX92xX18xX3bxX3xX6axX39xX3xX2a2xX2a3xX182xXcxX2a3xX3xXcxX2a9xX3xX2abxX3bxXbcxX4xX3xXcxX50xX18xX3xX211xX3xX2b6xX1xX1cxX3xX6dxX1xXa8xX3xXexX2bfxX4xX1xX3xX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX6axa9cbxX18xX3xX47xX32fxX3exX3xX47xX14dxX3xX4xX1cxX3xX1exX3exX48xXdxX3xX5xX14xX4bxX3xX2exXdxX109xX4xX3xX2exX20xXdxX3xX13xX3exXa9xX109xX18xX3xXa8xXa9xX3xXcxX1xX2a9xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX4bxX7bxXexX3xX7xX98xX3xX18xX7bxXdxX3xX6axX3exX18xX3bxX3xX2exX70xX3xXc3xXd3xXexX3xX3dxX3exX60exX3xXexX1xXefxX4xX3xX1xXdxX109xX18xX3xX18xX1xXdxX109xX4bxX3xX2exX717xX3xX4xX1xX2e3xX18xX1xX3xXexX29xX2bfxX78xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX20xXdxX3xXbxX1xX1fxX92xX18xX3bxX3xXexX1xXb8xX4xX3xX5xX14dxX18xX1xX3xX47xX2a9xX39xX3xX4xXa8xX6xX3xX2f4xX60exX18xX3bxX78xX3xX3bxXdxX6xXdxX3xX47xX39xX2a9xX18xX3xX73xXfcxX2xXfcxX3xX211xX3xX73xXfcxX2xX1fbxX182xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX2exX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d26xX1xX118xX4bxX3xXbxX1xX717xX4xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX32fxX18xX3xX47xX39xX14xX18xX3xXc3xXd3xXexX3xX2exX1fxX30xXexX3xXc3xX1xX1cxX3xX5d4xX3xX2exX33cxX18xX3bxX3xX4bxX14a7xX3xX7xX382xXexX3xXcxX1xX2a9xX4xX1xX3xX1d26xX1xX13fxXaxX3xX1xX29xX10xX29dxX9xXaxX58xX4xX1xXdxX18xX1xX211xXexX29xXdxX58xXc3xX1xX6xX4bxX211xXbxX1xX3exX4xX211xXexXdxX18xX1xX211xXexX1xX6xX18xX211xX6axX39xX6xX18xX211xXc3xX10xXexX211xX2exX3exX39xXexX211xXc3xX1xX39xX211xX39xX211xX2exX3exX18xX3bxX211xX4bxX39xX211xX7xX6xXexX211xXexX1xX6xX4xX1xX211xXc3xX1xX10xX58xX2xX1c3xX1d2xXfbxX1fdxX1c5xX182xX1xXexX4bxXaxX12xX0xXdxX4bxX3bxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX58xX4bxX10xX6axXdxX6xX58xX2xX73xXfcxX58xX18xX10xX1bcxX7xX58xX2xX1fbxX1d2xX1fdxX58xX2xX73xX1fbxX6axXfbxX2xX1fbxX1d2xX1fbxX73xX1fdxXexX207xX2xX1fdxX73xX5xX2xX211xX2xX1d2xX1d2xX6axXfbxX2xX1fbxXfcxX1d2xXfbxX1fdxXexXfbxX73xX1c5xX1fdxX5xX73xX211xX6xX182xX215xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX29xXdxX2bxX18xX3xX2exX1fxX30xXexX3xX1exX34xX4xX3xXexX29xX39xX18xX3bxX3xX3dxX3exX25xX3xXexX29xX43xX18xX1xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX20xXdxX3xX47xX50xXexX3xX18xX1fxX20xX4xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX2exX12xX0xX7xXexX29xX39xX18xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d26xX1xX118xX4bxX3xXbxX1xX717xX4xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX32fxX18xX3xX47xX39xX14xX18xX3xXc3xXd3xXexX3xX2exX1fxX30xXexX3xXc3xX1xX1cxX3xX5d4xX3xX2exX33cxX18xX3bxX3xX4bxX14a7xX3xX7xX382xXexX3xXcxX1xX2a9xX4xX1xX3xX1d26xX1xX13fxXaxX3xX1xX29xX10xX29dxX9xXaxX58xX4xX1xXdxX18xX1xX211xXexX29xXdxX58xXc3xX1xX6xX4bxX211xXbxX1xX3exX4xX211xXexXdxX18xX1xX211xXexX1xX6xX18xX211xX6axX39xX6xX18xX211xXc3xX10xXexX211xX2exX3exX39xXexX211xXc3xX1xX39xX211xX39xX211xX2exX3exX18xX3bxX211xX4bxX39xX211xX7xX6xXexX211xXexX1xX6xX4xX1xX211xXc3xX1xX10xX58xX2xX1c3xX1d2xXfbxX1fdxX1c5xX182xX1xXexX4bxXaxX12xX1d26xX1xX118xX4bxX3xXbxX1xX717xX4xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX32fxX18xX3xX47xX39xX14xX18xX3xXc3xXd3xXexX3xX2exX1fxX30xXexX3xXc3xX1xX1cxX3xX5d4xX3xX2exX33cxX18xX3bxX3xX4bxX14a7xX3xX7xX382xXexX3xXcxX1xX2a9xX4xX1xX3xX1d26xX1xX13fxX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX29xX39xX18xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX6dxX1xXdxX70xX3exX3xX73xX2xX58xX2xX2xX78xX3xX2f4xX39xX14xX18xX3xX4xX6f9xX18xX3bxX3xXexX25xX4xX3xX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX83xX84xX3xX5xX3exX34xX18xX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX1fxX92xX18xX3bxX3xX6axX39xX3xX2a2xX2a3xX182xXcxX2a3xX3xXcxX2a9xX3xX2abxX3bxXbcxX4xX3xXcxX50xX18xX3xX211xX3xX2b6xX1xX1cxX3xX6dxX1xXa8xX3xXexX2bfxX4xX1xX3xX13xX7bxXdxX3xX47xX7fxX18xX3bxX3xX6axX1feexX18xX3xX47xX32fxX3exX3xX4xX1cxX3xX1exX3exX48xXdxX3xXc3xX1xX60exX39xX3xX7xX25xXexX3xXexX1xXefxX4xX3xXexXd3xX3xXexX2a9xXdxX3xX4bxX14a7xX3xX7xX382xXexX3xXcxX1xX2a9xX4xX1xX3xX1d26xX1xX13fxX3xX2exX14xX3xX5xX14xX4bxX3xX2exXdxX109xX4xX3xX2exX20xXdxX3xX73xX3xX117xX14dxX3xXcxX1xX2a9xX4xX1xX3xX1d26xX1xX13fxX78xX3xXcxX1xX2a9xX4xX1xX3xX13xX60exXdxX3xX1115xXcxX1xX2a9xX4xX1xX3xX13xX14xX78xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX111exX182xX3xXcxX29xX1fxX5d4xX18xX3bxX3xX1exX6xX18xX3xXcxX3exXa9xX13fxX18xX3xX3bxXdxX25xX39xX3xXcxXa4xX18xX1xX3xXa8xXa9xX3xX13xX39xX14xX18xX3bxX3xXcxX29xX3exX18xX3bxX3xX5fbxX5fcxX18xX3bxX3xX4xX33cxX18xX3bxX3xX47xXdxX3xX2exX20xXdxX3xX47xX39xX14xX18xX182xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX2exX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX3exX5xX12xX0xX6axXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX29xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX2exX12xX0xX58xX6axXdxX2exX12xX0xX6axXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX29xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX6axXdxX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX29xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX2exX12xX0xX58xX6axXdxX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9a9dxX3exXexX1xX39xX29xXaxX12xX2b6xX1xXb52xX4xX3xab77xX3exX6xX18xX3bxX3xX211xX3xX83xX13fxX3xXcxX3exX50xX18xX0xX58xXbxX12
Phúc Quang - Lê Tuấn