Hội đồng nhân dân huyện Lộc Hà xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng
(Baohatinh.vn) - Phát huy trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, đại biểu HĐND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tập trung bàn bạc, thảo luận nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng cuối năm.
61bx8eacxf43x4de0x9622x45d7x4a60x4334x2c5fxX7x869cxa283x5004x3c58x6d5ax6cabxX5x35c9xXax7e6x4541x5b12xXdxX3x16bcx8c4bx58a7x5d9dxX3xX19xX1x4f68xX19xX3x6e4xX1exX19xX3xX1x746cx6f89x9bccxX19xX3x3368xX14xX4xX3xX13x2f56xX3x97bxX10x15d1xX3xX32x501dxXex4dfexX3x2d6fxX26xX27x3801xXexX3xX17x31c2xX19xX1xX3xX19xX1xXdx9dc0xX26xX3x28c0x45acxX19xX3xX17xX49xX3xX3bxX26xX6xX19xX3xXex2a44x24eexX19xX1axX0x82c3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX21xXaxX12x8536xX1x9157xXexX3xX1xX26xX27xX3xXexX59xX75xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX34xX3xXexX59x2d22xe6axX4xX3xX4x143exX3xXexX59xXdxX3xX4cxX30xX3xX19xX1xX1exX19xX3xX21xX1exX19xX39xX3xX17x4706xXdxX3xb49xXdx2029xX26xX3xX13x4dbdx8e6ex2effxX3xX1xX26xX27xX28xX19xX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3x1357xX13xX30xX3xXcx1564xX19xX1x3efcxX3xX17x57faxX3xXex2fb8xXbxX3xXexX59xX26xX19xX1axX3xXa6xX30xX19xX3xXa6xXa3xX4xX39xX3xXexX1x3725x5b0axX3xX5xX26xXcbxX19xX3xX19xX1x995bxX34xX3xXexX1x5d5exX4xX3xX1xXdxX28xX19xX3xXex7ac3xXexX3xX4xX75xX4xX3xX19xX1xXdxX28xX34xX3xX4cx76f9xX3xXbxX1xX75xXexX3xXexX59xXdxXa8xX19xX3x5d70xXcx41a2x4289xX13xX3xX19xX1x67ebxX19xX1axX3xXexX1xX75xX19xX1axX3xX4xX26xXf7xXdxX3xX19x7e59xX34x5256xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa1dxXe0xX21xX27xXaxX12xX0xXdxX34xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx4ecbxX10xX19xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXax5fe1xXdxX21xXexX1x7781xX3x763xX2x8fa3xXbxX32x8108xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX163xX3x537fxX2x9c05xXbxX32xX16axXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX12cxXa6xX6xXe0xX1xX6xXexXdxX19xX1xX12cxX4cxX19xX5exX19xX10xX15exX7xX5ex18c7xX176xX197x8cb6xX5exX2xX176xX167xX21x189cxX2xX2xX176xX19axX2xX197xXexX2xX1a0xX19axX174xX174xX5xX176xX12cx7d66xXbxX1ax2114xX59xX9xX197xX19axX176xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX3xX21xX1exX19xX3xX1xX26xX27xX28xX19xX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3xX32xX10xX34xX3xX32xX37xXexX39xX3xX3bxX26xX27xX3exXexX3xX17xX42xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX49xX26xX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xX49xX3xX3bxX26xX6xX19xX3xXexX59xX5axX19xX1axXaxX3xX15exXdxX21xXexX1xX9xXaxX165xX2xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX174xX2xX176xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxXe0xX19xXaxX12x3720xX75xX19xX1axX3xX2xX167xX5ex1210xX39xX3xX13xXacxXadxXaexX3xX1xX26xX27xX28xX19xX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3x44a8xX1xX6xXdxX3xX34xXa3xX4xX3xXexX59xX5axX19xX1axX3xXexX1xXa8xX3xX25cx62c7xX3xX1xX5axXbxX3xXexX1x3b76xX3xX2xX1a0xX12cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxXe0xX21xX27xXaxX12xX165xX3xXexX1xX75xX19xX1axX3xX3bxX26xX6xX39xX3xXexXe0xX30xX19xX3xX1xX26xX27xX28xX19xX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3xX17xXc8xX3xX1axXdxX10xXe0xX39xX3xXexX59xX18xX19xX1axX3xX17xX8ax4c20xX4xX3xX17xXa3xXexX3xX247xX12cxX1a0xX247xX2xX3xX1xX6xX3xX4xX1exX27xX3xXexX59xX18xX19xX1axX3xX4xX75xX4xX3xX5xXe0xXa3xXdxX16axX3xX7xXdfxX19xX3xX5xX8axX2c2xX19xX1axX3xX5xX8ax50d0xX19xX1axX3xXexX1xXeexX4xX3xX4cxX105xX3xX32xX26xX1exX19xX3xX17xXa3xXexX3xX2xX165xX12cxX1a0xX165xX2xX3xXexX4dxX19xX16axX3xXex9bbdxX19xX1axX3xX17xX30xX19xX3xXexX59xX1exX26xX39xX3xXa6x7c1exX3xX17xXa3xXexX3xX2xX2xX12cxX197xX167xX176xX3xX4xXe0xX19xX39xX3xX17xX30xX19xX3xX5xX2c2xX19xX3xX2xX176xX12cxX1a0xX197xX176xX3xX4xXe0xX19xX39xX3xX17xX30xX19xX3xX1axXdxX6xX3xX4x85e8xX34xX3xX174xX176xX167xX3xX19xX1axX1x195fxX19xX3xX4xXe0xX19xX16axX3xX7xXdfxX19xX3xX5xX8axX2c2xX19xX1axX3xX25cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX75xX4xX3xX4cxX30xX3xX19xX26x9979xXdxX3xXexX59xX18xX19xX1axX3xXexX1x36d3xX27xX3xX7xXdfxX19xX3xX17xXa3xXexX3xX174xX12cxX197xX2xX2xX3xXexX4dxX19xX16axX3xX7xXdfxX19xX3xX32xX26xX4dxXexX3xX34xX26xXf7xXdxX3xX17xXa3xXexX3xX1a0xX165xX176xX3xXexX4dxX19xX12cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxXe0xX21xX27xXaxX12x2a96xXdxX75xX3xXexX59xX42xX3xX4xX37dxX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX28xXbxX3xX114xX3xXexXdxXa8xX26xX3xXexX1xX388xX3xX4xX37dxX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX28xXbxX3xX114xX3xX32xX1exX27xX3xX21xXeexX19xX1axX3xX8axX8bxX4xX3xX17xXa3xXexX3xX19axX2xX19axX3xXex208fxX3xX17xX18xX19xX1axX16axX3xXexX1xX8axX2f2xX19xX1axX3xX34xXa3xXdxX3xX114xX3xX21xX42xX4xX1xX3xX4cxX105xX3xX114xX3xX21xX26xX3xX5xX42xX4xX1xX3xX8axX8bxX4xX3xX17xXa3xXexX3xX165xX174xX165xX3xXexX410xX3xX17xX18xX19xX1axX16axX3xXexX314xX19xX1axX3xX19xX1axX26xX18xX19xX3xX4cxXf7xX19xX3xX1xX26xX27xX3xX17xX14xX19xX1axX3xX8axX8bxX4xX3xX17xXa3xXexX3xX2xX12cxX176xX174xX167xX3xXexX410xX3xX17xX18xX19xX1axX16axX3xXexX1xX26xX3xX19xX1axX1exX19xX3xX7xX75xX4xX1xX3xX17xXa3xXexX3xX1axX352xX19xX3xX2xX2xX174xX3xXexX410xX3xX17xX18xX19xX1axX12cxX12cxX12cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxXe0xX21xX27xXaxX12xX0xXdxX34xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX19xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX21xXexX1xX163xX3xX165xX2xX167xXbxX32xX16axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX163xX3xX174xX2xX176xXbxX32xX16axXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX12cxXa6xX6xXe0xX1xX6xXexXdxX19xX1xX12cxX4cxX19xX5exX19xX10xX15exX7xX5exX197xX176xX197xX19axX5exX2xX176xX167xX21xX1a0xX2xX176xX167x3afexX167xX167xXexX167xX19axX247xX197xX247xX5xX176xX12cxX1b0xXbxX1axX1b3xX59xX9xX174xX19axX516xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX3xX21xX1exX19xX3xX1xX26xX27xX28xX19xX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3xX32xX10xX34xX3xX32xX37xXexX39xX3xX3bxX26xX27xX3exXexX3xX17xX42xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX49xX26xX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xX49xX3xX3bxX26xX6xX19xX3xXexX59xX5axX19xX1axXaxX3xX15exXdxX21xXexX1xX9xXaxX165xX2xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX174xX2xX176xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxXe0xX21xX27xXaxX12xX13xX26xX27xX28xX19xX3xX4x7d4xX19xX1axX3xX17xXc8xX3xX25cxXdxXa8xX34xX3xXexX59xX6xX39xX3xX25cxX1xXdfxXe0xX3xX7xX75xXexX3xX165xX3xX7xXdfxX19xX3xXbxX1x7f2bxX34xX3xXexXdxX49xX34xX3xX19xX12axX19xX1axX39xX3xX17xX388xX3xX17xXdxX49xX26xX3xX25cxXdxX28xX19xX3xX17xX12axX19xX1axX3xX25cx2becxX3xXexX1xX6xX34xX3xX1axXdxX6xX3xX14fxX1xX8axX2f2xX19xX1axX3xXexX59xX35cxX19xX1xX3xa14fxX14fxX610xX73xX3xXexa681xX19xX1xX16axX3xX4xX75xX4xX3xX32xXc8xX3xXbxX1xX4dxX19xX3xX17xX4dxX26xX3xX17xXa3xXexX3xXadxXcx6d5fxX3xX25cxXdxXa8xX26xX3xX34x36eaxX26xX39xX3xX19xX1exX19xX1axX3xX4xX6xXe0xX3xX17xXa3xXexX3xXexXdxX3exX19xX3xX17xX14xX3xXexXf7xXexX12cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxXe0xX21xX27xXaxX12xXacx9002xX4xX3xXa6xXdxX28xXexX39xX3xX165xX3xXexX1xX75xX19xX1axX3xX17xX352xX26xX3xX19xX12axX34xX39xX3xXexXe0xX30xX19xX3xX1xX26xX27xX28xX19xX3xX17xXc8xX3xX1xX26xX27xX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX30xX19xX1axX3xX4xX1xX105xX4xX3xXexX410xX3xX17xX18xX19xX1axX39xX3xX1xX30xX19xX1axX3xX19xX1axX30xX19xX3xX19xX1axX30xX27xX3xX4xX37dxX19xX1axX3xX19xX1exX19xX1axX3xX4xX4dxXbxX3xX17xX8axX2c2xX4xX3xX2xX516xX3xX25cxX34xX3xX17xX8axa622xX19xX1axX3xX3cdxXcxXadxXcxX3xX4xX75xX4xX3xX5xXe0xXa3xXdxX39xX3xX4xXdfxXdxX3xXexXa3xXe0xX3xX19xX1xXdxX49xX26xX3xX4xX37dxX19xX1axX3xXexX59xX35cxX19xX1xX3xXbxX1x671fxX4xX3xX5xX2c2xXdxX39xX3xX5xX30xX34xX3xX167xX3xX25cxX34xX3xX17xX8axX6daxX19xX1axX3xX1xXe0xX6xX39xX3xX4xXdfxXdxX3xXexXa3xXe0xX3xX2xX2xX176xX3xX4cxX8axX6daxX19xX3xXexXa3xXbx8018xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxXe0xX21xX27xXaxX12xX0xXdxX34xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14fxX10xX19xXexX10xX59xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX15exXdxX21xXexX1xX163xX3xX165xX2xX167xXbxX32xX16axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX163xX3xX174xX2xX176xXbxX32xX16axXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX5exX5exXdxX12cxXa6xX6xXe0xX1xX6xXexXdxX19xX1xX12cxX4cxX19xX5exX19xX10xX15exX7xX5exX197xX176xX197xX19axX5exX516xX174xX21xX1a0xX176xX516xX2xX165xX1a0xX19axXexX247xX165xX516xX176xX247xX5xX176xX12cxX1b0xXbxX1axX1b3xX59xX9xX19axX176xX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX3xX21xX1exX19xX3xX1xX26xX27xX28xX19xX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3xX32xX10xX34xX3xX32xX37xXexX39xX3xX3bxX26xX27xX3exXexX3xX17xX42xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX49xX26xX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xX49xX3xX3bxX26xX6xX19xX3xXexX59xX5axX19xX1axXaxX3xX15exXdxX21xXexX1xX9xXaxX165xX2xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX174xX2xX176xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14fxX6xXbxXexXdxXe0xX19xXaxX12xX73xX1x1dccxX3xX14fxX1xX388xX3xXexX42xX4xX1xX3x3c1exX13cxXadxXaexX3xX1xX26xX27xX28xX19xX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3xXadxX1axX26xX27x4f21xX19xX3x8ce7xX12axX19xX3xa28bxX19xX3xXexX1xX37dxX19xX1axX3xX3bxX26xX6xX3xXaexXeexX3xXexX1xXdfxXe0xX3xXadxX1axX1xX42xX3xX3bxX26xX27xX3exXexX3xX3bxX26xX27xX3xX17xX42xX19xX1xX3xX4cxX49xX3xX34xX14xXexX3xX7xXf7xX3xX4xX2f2xX3xX4xX1xX3exX39xX3xX4xX1xfddxX19xX1xX3xX7xX75xX4xX1xX3xXexXa3xXe0xX3xX19xX1axX26xX18xX19xX3xX5xXeexX4xX3xX4xX1xXe0xX3xX4xX75xX4xX3xX32xXc8xX3xXbxX1xX4dxX19xX3xX17xX4dxX26xX3xX17xXa3xXexX3xX4xX1xX26xX5d7xX19xX3xXadxXcxX631xX3xX19xX1exX19xX1axX3xX4xX6xXe0xX39xX3xX25cxXdxXa8xX26xX3xX34xX639xX26xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxXe0xX21xX27xXaxX12xXcxXa3xXdxX3xX25cxX270xX3xX1xX5axXbxX3xX19xX30xX27xX39xX3xX4xX75xX4xX3xX4cxX42xX3xX17xXa3xXdxX3xXa6xXdxXa8xX26xX3xX13xXacxXadxXaexX3xX1xX26xX27xX28xX19xX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3xXexXcbxXbxX3xXexX59xX26xX19xX1axX3xXexX1xXdfxXe0xX3xX5xX26xXcbxX19xX39xX3xX3bxX26xX27xX3exXexX3xX17xX42xX19xX1xX3xX4xX75xX4xX3xX34xX105xX4xX3xXexXdx62f7xX26xX39xX3xX1axXdxXdfxXdxX3xXbxX1xX75xXbxX3xX17xXa8xX3xX1xXe0xX30xX19xX3xXexX1xX30xX19xX1xX3xX25cxX3exX3xX1xXe0xXa3xX4xX1xX39xX3xX19xX1xXdxX28xX34xX3xX4cxX105xX3xX19xX1xX11axX19xX1axX3xXexX1xX75xX19xX1axX3xX4xX26xXf7xXdxX3xX19xX12axX34xX12cxX3xXacxX66cxX4xX3xXa6xXdxX28xXexX3xX5xX30xX3xXexX59xXdxXa8xX19xX3xX25cxX1xX6xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXa6xX14xX3xX4xX75xX4xX3xXa6xXdxX28xX19xX3xXbxX1xX75xXbxX3xXbxX1xX323xX19xX1axX3xX4xX1xXf7xX19xX1axX3xX1xXa3xX19xX3xX1xX75xX19xX39xX3xX21xX42xX4xX1xX3xXa6xX28xX19xX1xX39xX3xXbxX1xX75xXexX3xXexX59xXdxXa8xX19xX3xX19xX26xX37dxXdxX3xXexX59xX18xX19xX1axX3xX4cxX30xX3xX17xX75xX19xX1xX3xXa6xa22xXexX3xXexX1xX388xX27xX3xX7xXdfxX19xX12cxX3xX73xX1xX4dxX19xX3xX17xX4dxX26xX3xX17xX3exX19xX3xX4xX26xXf7xXdxX3xX19xX12axX34xX3xX1xX26xX27xX28xX19xX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3xX17xXa3xXexX3xX4xX1xX26xX5d7xX19xX3xXadxXcxX631xX16axX3xXexX1xX75xXe0xX3xX1ax33acxX3xX25cxX1xX851xX3xX25cxX1xX12axX19xX39xX3xXexXa3xXe0xX3xX17xXdxX49xX26xX3xX25cxXdxX28xX19xX3xXexX1xX26xXcbxX19xX3xX5xX2c2xXdxX3xX17xXa8xX3xXbxX1xX75xXexX3xXexX59xXdxXa8xX19xX3xX21xX26xX3xX5xX42xX4xX1xX16axX3xXbxX1xX4dxX19xX3xX17xX4dxX26xX3xXexX1xX26xX3xX19xX1axX1exX19xX3xX7xX75xX4xX1xX3xX17xXa3xXexX3xX4cxX30xX3xX4cxX8axX2c2xXexX3xX25cxX3exX3xX1xXe0xXa3xX4xX1xX738xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxXe0xX21xX27xXaxX12xXcxX59xXe0xX19xX1axX3xX25cxX270xX3xX1xX5axXbxX39xX3xX13xXacxXadxXaexX3xX1xX26xX27xX28xX19xX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3xX7xa553xX3xXexXdxX3exX19xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX4xX1xX4dxXexX3xX4cxX4dxX19xX3xX4cxX30xX3xXexX59xXdfxX3xX5xX6daxXdxX3xX4xX1xX4dxXexX3xX4cxX49xX3xX4xX75xX4xX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xX49xX3xX19xX1xX8axX163xX3xXcxX35cxX19xX1xX3xXexX59xXa3xX19xX1axX3xX4cxXdxX3xXbxX1xXa3xX34xX3xX1xX30xX19xX1xX3xX5xX6xX19xX1axX3xX879xXcxX3cdxXcxX39xX3xX32xX10xX3xX3bxX26xX75xX3xXexXdfxXdxX3xX1xXe0xXa3xXexX3xX17xX14xX19xX1axX3xXexX59xX972xX19xX3xX4xX75xX4xX3xXexX26xX27xX3exX19xX3xX17xX8axX6daxX19xX1axX3xX19xX37dxX19xX1axX3xXexX1xX37dxX19xX16axX3xXexX35cxX19xX1xX3xX1xX35cxX19xX1xX3xXexX59xXdxXa8xX19xX3xX25cxX1xX6xXdxX3xX4xX75xX4xX3xX21xXeexX3xX75xX19xX3xX17xX8axX2c2xX4xX3xX4xX1xX4dxXbxX3xXexX1xX26xXcbxX19xX3xX4xX1xX388xX3xXexX59xX8axX2f2xX19xX1axX3xX17xX352xX26xX3xXexX8axX3xX19xX1xX8axX19xX1axX3xX4xX1xXcbxX34xX3xXexXdxX3exX19xX3xX17xX14xX16axX3xXexXdxX3exX19xX3xX17xX14xX3xX4xX4dxXbxX3x9ad2xXa6xX35cxX6xX3xX17x7c25x6212xX3xX17xXf7xXdxX3xX4cxX8bxXdxX3xX17xX4dxXexX3xX4xX851xX3xX19xX1axX26xX18xX19xX3xX1axXf7xX4xX3xXexX59xX8axX8bxX4xX3xX19xX12axX34xX3xX2xX516xX19axX176xX3xX4xX1xXcbxX34xX16axX3xX19xX1xX11axX19xX1axX3xXa6xX4dxXexX3xX4xXcbxXbxX3xXexX59xXe0xX19xX1axX3xX3bxX26xXdfxX19xX3xX5xX5f8xX39xX3xX7xX8fxX3xX21xX105xX19xX1axX3xX1xX28xX3xXexX1xXf7xX19xX1axX3xX25cxX972xX19xX1xX3xXexX59xX105xX4xX3xX7xXe0xX19xX1axX3xXadxX1axX1x6a5cxX19xX16axX3xX19xX8axX8bxX4xX3xX7xXa3xX4xX1xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xXe0xXa3xXexX3x6b22xX3xX34xX14xXexX3xX7xXf7xX3xX32xXc8xX3xX4xX323xX19xX3xXexX1xXdxX3exX26xX39xX3xX27xX3exX26xX16axX3xX4xX37dxX19xX1axX3xXexX75xX4xX3xX3cdxX73xX631xX13cxX3xX34xX14xXexX3xX7xXf7xX3xX21xXeexX3xX75xX19xX3xX1axX66cxXbxX3xX4cxX8axX8bxX19xX1axX3xX34xXa23xX4xX738xX0xX5exXbxX12xX0xX21xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX59xX10xX5xX6xXexX10xX21xXaxX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX114xXexX1xX26xX34xXa6xX114xX6xX19xX21xX114xX7xX6xXbxXe0xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXadxX972xX26xX3xX4xX6xXe0xX3xXexX59xX75xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX34xX39xX3xXexXcbxXbxX3xXexX59xX26xX19xX1axX3xXbf6xX1xXdxX3exX19xX3xX25cxX3exXbfdxX3xXbxX1xX75xXexX3xXexX59xXdxXa8xX19xX3xX112xXcxX114xX115xX13xX3xX13xX30xX3xXcxXc2xX19xX1xX3xX19xX1xX11axX19xX1axX3xXexX1xX75xX19xX1axX3xX4xX26xXf7xXdxX3xX19xX12axX34xXaxX3xX1xX59xX10x8775xX9xXaxX5exX4xX1xXdxX19xX1xX114xX3bxX26xX27xX10xX19xX5exX19xX10xX26xX114xX4xX6xXe0xX114xXexX59xX6xX4xX1xX114xX19xX1xXdxX10xX34xX114xXexX6xXbxX114xXexX59xX26xX19xX1axX114xX1xXdxX10xX19xX114xX25cxX10xX114xXbxX1xX6xXexX114xXexX59xXdxX10xX19xX114xX25cxXexX114xX32xX1xX114xX1xX6xX114xXexXdxX19xX1xX114xX19xX1xX26xX19xX1axX114xXexX1xX6xX19xX1axX114xX4xX26xXe0xXdxX114xX19xX6xX34xX5exX2xX516xX174xX19axX174xX167xX12cxX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX1axX3xX7xX59xX4xX9xXaxX5exX34xX10xX21xXdxX6xX5exX2xX197xX176xX5exX19xX10xX15exX7xX5exX197xX176xX197xX165xX5exX165xX516xX21xX176xX197xX1a0xX176xX174xX167xX2xXexX165xX247xX167xX247xX2xX5xX176xX12cxX1b0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX3xX21xX1exX19xX3xX1xX26xX27xX28xX19xX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3xX32xX10xX34xX3xX32xX37xXexX39xX3xX3bxX26xX27xX3exXexX3xX17xX42xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX49xX26xX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xX49xX3xX3bxX26xX6xX19xX3xXexX59xX5axX19xX1axXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX21xXdxX4cxX12xX0xX7xXexX59xXe0xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXadxX972xX26xX3xX4xX6xXe0xX3xXexX59xX75xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX34xX39xX3xXexXcbxXbxX3xXexX59xX26xX19xX1axX3xXbf6xX1xXdxX3exX19xX3xX25cxX3exXbfdxX3xXbxX1xX75xXexX3xXexX59xXdxXa8xX19xX3xX112xXcxX114xX115xX13xX3xX13xX30xX3xXcxXc2xX19xX1xX3xX19xX1xX11axX19xX1axX3xXexX1xX75xX19xX1axX3xX4xX26xXf7xXdxX3xX19xX12axX34xXaxX3xX1xX59xX10xXd6exX9xXaxX5exX4xX1xXdxX19xX1xX114xX3bxX26xX27xX10xX19xX5exX19xX10xX26xX114xX4xX6xXe0xX114xXexX59xX6xX4xX1xX114xX19xX1xXdxX10xX34xX114xXexX6xXbxX114xXexX59xX26xX19xX1axX114xX1xXdxX10xX19xX114xX25cxX10xX114xXbxX1xX6xXexX114xXexX59xXdxX10xX19xX114xX25cxXexX114xX32xX1xX114xX1xX6xX114xXexXdxX19xX1xX114xX19xX1xX26xX19xX1axX114xXexX1xX6xX19xX1axX114xX4xX26xXe0xXdxX114xX19xX6xX34xX5exX2xX516xX174xX19axX174xX167xX12cxX1xXexX34xXaxX12xXadxX972xX26xX3xX4xX6xXe0xX3xXexX59xX75xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX28xX34xX39xX3xXexXcbxXbxX3xXexX59xX26xX19xX1axX3xXbf6xX1xXdxX3exX19xX3xX25cxX3exXbfdxX3xXbxX1xX75xXexX3xXexX59xXdxXa8xX19xX3xX112xXcxX114xX115xX13xX3xX13xX30xX3xXcxXc2xX19xX1xX3xX19xX1xX11axX19xX1axX3xXexX1xX75xX19xX1axX3xX4xX26xXf7xXdxX3xX19xX12axX34xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX59xXe0xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xXcxX1xX37dxX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xXexX59xX8axX8bxX4xX3xXexX1xX49xX34xX3xX112xX270xX3xX1xX5axXbxX3xXexX1xX278xX3xX2xX167xX3xX13xXacxXadxXaexX3xXexX616xX19xX1xX3xX25cxX1xX851xX6xX3xX115xX875x4e84xXff5xX3xX4cxX8bxXdxX3xX73xX875xX3xX13cxX75xXe0xX3xX13xX30xX3xXcxXc2xX19xX1xX39xX3xX73xX1xX851xX3xX14fxX1xX388xX3xXexX42xX4xX1xX3xX13xXacxXadxXaexX3xXexX616xX19xX1xX3xXcxX59xX8axX2f2xX19xX1axX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX13xX26xX27xX49xX19xX3xX4xX1xXe0xX3xXa6xXdxX3exXexX163xX3xX13xXacxXadxXaexX3xXexX616xX19xX1xX3xXexXcbxXbxX3xXexX59xX26xX19xX1axX3xXa6xX30xX19xX3xX4xX75xX4xX3xX1axXdxXdfxXdxX3xXbxX1xX75xXbxX3xXexX1xXeexX4xX3xX1xXdxX28xX19xX3xX19xX1xXdxX28xX34xX3xX4cxX105xX3xX165xX3xXexX1xX75xX19xX1axX3xX4xX26xXf7xXdxX3xX19xX12axX34xX3xX197xX176xX197xX176xX39xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX6daxXdxX3xX3bxX26xX27xX3exXexX3xX19xX1axX1xX42xX3xX34xX14xXexX3xX7xXf7xX3xX4xX1xX8b6xX19xX1xX3xX7xX75xX4xX1xX3xX3bxX26xX6xX19xX3xXexX59xX5axX19xX1axX12cxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX21xXdxX4cxX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14fxX8fxX3xXexX59xXdxX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3xX34xXe0xX19xX1axX3xX7xX8bxX34xX3xX19xX1exX19xX1axX3xX34xX278xX4xX3xX1x6bbfxX3xXexX59xX2c2xX3xX4xX1xXe0xX3xX4xX75xX19xX3xXa6xX14xX3xX4xX4dxXbxX3xXexX1xX37dxX19xXaxX3xX1xX59xX10xXd6exX9xXaxX5exX4xX1xXdxX19xX1xX114xXexX59xXdxX5exX4xX26xX114xXexX59xXdxX114xX5xXe0xX4xX114xX1xX6xX114xX34xXe0xX19xX1axX114xX7xXe0xX34xX114xX19xX6xX19xX1axX114xX34xX26xX4xX114xX1xXe0xX114xXexX59xXe0xX114xX4xX1xXe0xX114xX4xX6xX19xX114xXa6xXe0xX114xX4xX6xXbxX114xXexX1xXe0xX19xX5exX2xX516xX174xX1a0xX247xX197xX12cxX1xXexX34xXaxX12xX0xXdxX34xX1axX3xX7xX59xX4xX9xXaxX5exX34xX10xX21xXdxX6xX5exX2xX197xX176xX5exX19xX10xX15exX7xX5exX197xX176xX197xX167xX5exX2xX1a0xX167xX21xX167xX2xX2xX2xX165xX197xX174xXexX174xX176xX247xX2xX1a0xX5xX176xX12cxX1b0xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1xX1exX19xX3xX21xX1exX19xX3xX1xX26xX27xX28xX19xX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3xX32xX10xX34xX3xX32xX37xXexX39xX3xX3bxX26xX27xX3exXexX3xX17xX42xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX49xX26xX3xX4cxX4dxX19xX3xX17xX49xX3xX3bxX26xX6xX19xX3xXexX59xX5axX19xX1axXaxX3xX5exX12xX0xX5exX6xX12xX0xX21xXdxX4cxX12xX0xX7xXexX59xXe0xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14fxX8fxX3xXexX59xXdxX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3xX34xXe0xX19xX1axX3xX7xX8bxX34xX3xX19xX1exX19xX1axX3xX34xX278xX4xX3xX1xX1100xX3xXexX59xX2c2xX3xX4xX1xXe0xX3xX4xX75xX19xX3xXa6xX14xX3xX4xX4dxXbxX3xXexX1xX37dxX19xXaxX3xX1xX59xX10xXd6exX9xXaxX5exX4xX1xXdxX19xX1xX114xXexX59xXdxX5exX4xX26xX114xXexX59xXdxX114xX5xXe0xX4xX114xX1xX6xX114xX34xXe0xX19xX1axX114xX7xXe0xX34xX114xX19xX6xX19xX1axX114xX34xX26xX4xX114xX1xXe0xX114xXexX59xXe0xX114xX4xX1xXe0xX114xX4xX6xX19xX114xXa6xXe0xX114xX4xX6xXbxX114xXexX1xXe0xX19xX5exX2xX516xX174xX1a0xX247xX197xX12cxX1xXexX34xXaxX12xX14fxX8fxX3xXexX59xXdxX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3xX34xXe0xX19xX1axX3xX7xX8bxX34xX3xX19xX1exX19xX1axX3xX34xX278xX4xX3xX1xX1100xX3xXexX59xX2c2xX3xX4xX1xXe0xX3xX4xX75xX19xX3xXa6xX14xX3xX4xX4dxXbxX3xXexX1xX37dxX19xX0xX5exX6xX12xX0xX5exX7xXexX59xXe0xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xX14fxX8fxX3xXexX59xXdxX3xX2bxX14xX4xX3xX13xX30xX3xX34xXe0xX19xX1axX3xX34xX26xXf7xX19xX3xX8axX26xX3xXexXdxX972xX19xX3xX4xX75xX4xX3xX19xX1axX26xX18xX19xX3xX5xXeexX4xX3xX17xX352xX26xX3xXexX8axX3xX4xX37dxX19xX1axX3xXexX59xX35cxX19xX1xX3xXexX1xX388xX27xX3xX5xX2c2xXdxX39xX3xX25cxX1xXa23xX4xX3xXbxX1xX105xX4xX3xX19xX1xX11axX19xX1axX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXa3xX34xX3xX5xXdxX972xX19xX3xX3bxX26xX6xX19xX3xX17xX3exX19xX3xX17xX4dxXexX3xX17xX6xXdxX39xX3xX7xX8bxX34xX3xX4xX851xX3xX4xX1xX8b6xX19xX1xX3xX7xX75xX4xX1xX3xX1xX1100xX3xXexX59xX2c2xX3xX4xX6xXe0xX3xX1xX2f2xX19xX3xX17xXf7xXdxX3xX4cxX8bxXdxX3xX4xX75xX19xX3xXa6xX14xX3xXexX1xX37dxX19xX39xX3xX32xX851xX34xX12cxX12cxX12cxX0xX5exXbxX12xX0xX5exX21xXdxX4cxX12xX0xX5exX5xXdxX12xX0xX5exX26xX5xX12xX0xX21xXdxX4cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX59xXaxX12xX0xX5exX21xXdxX4cxX12xX0xX5exX21xXdxX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX879xX26xXexX1xXe0xX59xXaxX12xXcxXdxX3exX19xX3xXaexX5b5xX19xX1axX0xX5exXbxX12
Tiến Dũng