Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016
Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự; quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc 100 triệu đồng/người/vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016.
a306xd351x110a6xc64excdc4xe759xf87fxc52cxc5c3xX7xcd2bxc0abxc449xf387x1026cx100e7xX5x10bb2xXaxfc05x101a1xX1xe247x11c79xab11xX3xX4xX1xb94dxX16xX1xX3xX7x13dbdxX4xX1xX3x119d4x1300cxXdxX3xX4x10470xX3xX1xXdx105acxc198xX3xX5xb6dcxX4xX3xXexf1caxX3xXexX1xX20xX16xX17xX3x130cbxa7e4xa7f3xb6c7xX2xf69exX0xX3exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe904xX10xX6x124daxXaxX12xf73bxX1xX1bxX16xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xf1d8xX25xXdxX3xX4xb8d7xX16xX17xX3xX56xf202xX16xX3xf35dxX1xXdxX3x11239xf455xX16xX17xX3xX71x13641xX3xX16xX17xX1xe80exX6xX3xX64x13a76xX3xa545xX2exX6exX16xX3xX7xX31xe896xX3xX86xX2ex105b6xX3xX75xe4e2xX16xX1xX3xX64xXdxX2dxX4xX3xX24xX2exX6xX3xX7xf9d5xX24xX3xXex1276fxXdxX3xX7xeaa3xX16xX3xX16xX1xXa6xX3xX16x1385axX25xX4xX3xXexX1xX10x12903xX3xXbxX1xXb2xb159xX16xX17xX3xXexX1xc0bfxX4xX3xXexddfaxXbxX3xXex13884xX2exX16xX17xX8dxX3xX24xXc4xX4xX3xcd1axe0daxXdxX3xXexX1xXb2xd67fxX16xX17xX3xXd6xXaaxXb9xX3xX1xXdxa46bxX24xX3xXd6xXa2xXexX3xXd6xX2exb67fxX4xX3xX2xX40xX40xX3xXexXccxXdxX2dxX2exX3xX75xXd7xX16xX17xX3exX16xX17xXb2xXddxXdxX3exX64xX84xf39fxX10axX10axX3xX5xXa6xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX1bxX16xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX24xX25xXdxX3xX4xX29xX3xX1xXdxX2dxX2exX3xX5xX31xX4xX3xXexX35xX3xXexX1xX20xX16xX17xX3xX3dxX3exX3fxX40xX2xX42xX10axX0xX3exXbxX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXexXd6xXb9xX56xX91xX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX56xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12eb8xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10x1336cxXexdbebxX6xX5xXdxX17xX16x12e12xX3xf4d3xX2exX7xXexXdx131a1xX91xX8dxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xXccxX4xX9xXaxX3exX3exXdxX10axXd6xX6xXb9xX1xX6xXexXdxX16xX1xX10axX64xX16xX3exX16xX10x10c8fxX7xX3exX2xX42xX2x10b99xX3exX2xX40xe717xX56xX2xX40xX1aexX3dxX40xX40xX40xXexX2xX40xX1aexe92exX40xX2xX5xX40xX10axX17dxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb9x10705xX24xX6xX17xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXexX56xX12xX0xX3exXexXccxX12xX0xXexXccxX12xX0xXexX56xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxXb9xX16xXaxX12x1129fxX16xX1xX3xX24xXdxX16xX1xX3xX1x10d7cxX6xX0xX3exXbxX12xX0xX3exXexX56xX12xX0xX3exXexXccxX12xX0xX3exXexXd6xXb9xX56xX91xX12xX0xX3exXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xX0xX7xXexXccxXb9xX16xX17xX12xX3xX59xX1xX1bxX16xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX64xX25xXdxX3xX4xX69xX16xX17xX3xX56xX6exX16xX3xX71xX1xXdxX3xX75xX76xX16xX17xX3xX71xX7bxX3xX16xX17xX1xX80xX6xX3xX64xX84xX3xX86xX2exX6exX16xX3xX7xX31xX0xX3exX7xXexXccxXb9xX16xX17xX12xX0xXd6xXccxX3xX3exX12xX0xXd6xXccxX3xX3exX12xX3xXcxX1xX10xXb9xX3xX13xX17xX1xX94xX3xX75xX94xX16xX1xX3xX7xd5e9xX3xX0xX6xX3xX1xXccxX10xX182xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX3exX3exX64xX6xX16xXd6xX6xX16xX10axX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX2exX10axX64xX16xX3exXbxXb9xXccxXexX6xX5xX3exXbxX6xX17xX10xX3exXbxXb9xXccxXexX6xX5xX3exX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX2exX3exX1xX10xXexX1xXb9xX16xX17xX64xX6xX16xXd6xX6xX16xc680xX4xX5xX6xX7xX7x10638xXdxX56xX9xX2xc7cbxX337xXbxX6xX17xX10xX9xX2xX33cxX24xXb9xX56xX10xX9xX56xX10xXexX6xXdxX5xX33cxX56xXb9xX4xX2exX24xX10xX16xXexX337xXdxX56xX9xX2xX1bbxX1aaxX1aexX2xX3fxXaxX12xX3xX2xX1aaxX3exX3fxX40xX2xX42xX3exX13xda57xX175xX59x13ba7xX0xX3exX6xX12xX3xX16xX17xXa6xX91xX3xX2xa330xX3exX40xX3fxX3exX3fxX40xX2xX42xX3xX4x12ad5xX6xX3xX59xX1xX1bxX16xX1xX3xXbxX1xX389xX3xX86xX2exX91xX3xX75xX94xX16xX1xX3xXexXccxeb35xX16xX1xX3xXexX31x12d19xX3xXexX1xX389xX3xXexX84xX4xX3xX75xX76xX16xX17xX3xX71xX7bxX3xX64xXa6xX3xX4xX1x11654xX3xX75xXf0xX3a7xX3xX4xX1xX1bxX16xX1xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX4xX389xX6xX3xX4xX69xX16xX17xX3xX56xX6exX16xX3xXexXccxXb9xX16xX17xX3xXexX1xXddxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX75xX76xX16xX17xX3xX71xX7bxX3a7xX3xX71xX1xX20xX24xX3a7xX3xX71xXdxXe7xX24xX3xXexXccxX6xX3xX7xXc4xX4xX3xX71xX1x12675xX10xX3xX16xX17xX1xX80xX6xX3xX64xX84xX3xX86xX2exX6exX16xX3xX7xX31xX3xX4xX29xX3xX1xXdxX2dxX2exX3xX5xX31xX4xX3xXexX35xX3xX40xX1bbxX3exX40xX3dxX3exX3fxX40xX2xX42xX3a7xX3xX4xX69xX16xX17xX3xX56xX6exX16xX3xX75xX6xX16xX17xX3xX5xXa6xX24xX3xX64xXdxX2dxX4xX3xXex12b36xXdxX3xX4xXbexX3xX86xX2exX6xX16xX3a7xX3xXexfe6axX3xX4xX1xXc4xX4xX3xX1xXb2xa884xX16xX17xX3xX5xXb2xXbexX16xX17xX3xXexX35xX3xX16xX17xX6exX16xX3xX7xX20xX4xX1xX3xX16xX1xXa6xX3xX16xXb2xX25xX4xX3a7xX3xX56xXb9xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX2dxXbxX3xX16xX1xXa6xX3xX16xXb2xX25xX4xX3xXexXccxXb9xX16xX17xX3xXexX1xXddxXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX2dxX16xX3xX75xX76xX16xX17xX3xX71xX7bxX3xX16xX17xX1xX80xX6xX3xX64xX84xX3xX86xX2exX6exX16xX3xX7xX31xX8dxX3xX71xX1xX20xX24xX3a7xX3xX71xXdxXe7xX24xX3xXexXccxX6xX3xX7xXc4xX4xX3xX71xX1xX40axX10xX3xXexX1xX10xXb9xX3xX5xX2dxX16xX1xX3xX17xX232xXdxX3xX4xX389xX6xX3xX59xX1x107c7xX3xX1xX2exX91xX3xXexXccxXb2xX467xX16xX17xX3xX164xX6xX16xX3xX59xX1xX4fexX3xX1xX2exX91xX3xX86xX2exX6exX16xX3xX7xX31xX3xX4xf066xXbxX3xX1xX2exX91xX2dxX16xX3xX75xXb2xac5axX4xX3xX1xXb2xX467xX16xX17xX3xX16xX17xX2exX91xd3a3xX16xX3xX5xXb2xXbexX16xX17xX3a7xX3xXbxX1xX84xX3xX4xX520xXbxX3xX1xXdxX2dxX16xX3xX1xXb2xX467xX16xX17xX3xX64xXa6xX3xXexXdxfa5exX16xX3xXexXa6xX2exX3xX173xX10xX3xX75xXdxX3a7xX3xX64xX55axX3xXexX1xX10xXb9xX3xX4xX1xX3bexX3xX75xXf0xX3xX86xX2exX91xX3xX75xX94xX16xX1xX3xX1xXdxX2dxX16xX3xX1xXa6xX16xX1xX3xX4xX389xX6xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xX2exXc8xXexX10axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xX0xX7xXexXccxXb9xX16xX17xX12xX3xc0f7xX2exX91xX3xX75xX94xX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1xXa6xX16xX1xX3xX24xXf0xXexX3xX7xX2e3xX3xX75xXdxX55axX2exX3xX164xXf0xX3xX5xX2exXc8xXexX3xb427xX6xXb9xX3xX75xXf0xX16xX17xX0xX3exX7xXexXccxXb9xX16xX17xX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xX13xX17xX1xX94xX3xX75xX94xX16xX1xX3xX7xX2e3xX3xX0xX6xX3xX1xXccxX10xX182xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX3exX3exX64xX6xX16xXd6xX6xX16xX10axX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX2exX10axX64xX16xX3exXbxXb9xXccxXexX6xX5xX3exXbxX6xX17xX10xX3exXbxXb9xXccxXexX6xX5xX3exX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX2exX3exX1xX10xXexX1xXb9xX16xX17xX64xX6xX16xXd6xX6xX16xX331xX4xX5xX6xX7xX7xX337xXdxX56xX9xX2xX33cxX337xXbxX6xX17xX10xX9xX2xX33cxX24xXb9xX56xX10xX9xX56xX10xXexX6xXdxX5xX33cxX56xXb9xX4xX2exX24xX10xX16xXexX337xXdxX56xX9xX2xX1bbxX1aaxX1aaxX1aexX3fxXaxX12xX3xX2xX2xX3exX3fxX40xX2xX42xX3exX13xX36fxX175xX59xX372xX0xX3exX6xX12xX3xX16xX17xXa6xX91xX3xX1aaxX3exX3fxX3exX3fxX40xX2xX42xX3xX86xX2exX91xX3xX75xX94xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3bexXexX3xXexX1xXdxX3xX1xXa6xX16xX1xX3xX24xXf0xXexX3xX7xX2e3xX3xX75xXdxX55axX2exX3xX4xX389xX6xX3xX164xXf0xX3xX5xX2exXc8xXexX3xX5f9xX6xXb9xX3xX75xXf0xX16xX17xX3xX64xX55axX3xX5xX6xXb9xX3xX75xXf0xX16xX17xX3xX16xXb2xX25xX4xX3xX16xX17xXb9xXa6xXdxX3xX5xXa6xX24xX3xX64xXdxX2dxX4xX3xXexX451xXdxX3xb46dxXdxX2dxXexX3xX13xX6xX24xX3xX4xX29xX3xX1xXdxX2dxX2exX3xX5xX31xX4xX3xXexX35xX3xX2xX3exX3dxX3exX3fxX40xX2xX42xX10axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xX13xX17xX1xX94xX3xX75xX94xX16xX1xX3xX86xX2exX91xX3xX75xX94xX16xX1xX3xX4xX84xX3xXexX1xXe7xX3xX64xX55axX3xX16xX17xXb2xXddxXdxX3xX5xX6xXb9xX3xX75xXf0xX16xX17xX3xX16xXb2xX25xX4xX3xX16xX17xXb9xXa6xXdxX3xX5xXa6xX3xX16xX17xXb2xXddxXdxX3xX56xXdxX3xX4xX1xX2exX91xXe7xX16xX3xXexXccxXb9xX16xX17xX3xX16xXf0xXdxX3xXd6xXf0xX3xX56xXb9xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX2dxXbxX3a7xX3xXexX3a1xX16xX1xX3xX16xX17xX2exX91xX2dxX16xX3xX64xXdxX538xX16xX3a7xX3xX4xX1xX2exX91xX538xX16xX3xX17xXdxX6xX3a7xX3xX16xX1xXa6xX3xX86xX2exXaaxX16xX3xX5xX7bxX3a7xX3xX17xXdxX20xX24xX3xX75xX2e3xX4xX3xX75xXdxX55axX2exX3xX1xXa6xX16xX1xX3xX64xXa6xX3xX5xX6xXb9xX3xX75xXf0xX16xX17xX3xX71x121d3xX3xXexX1xX2exXc8xXexX8dxX3xX173xX20xX4xX3xX75xX94xX16xX1xX3xX4xX69xX16xX17xX3xX64xXdxX2dxX4xX3xX75xXb2xX52bxX4xX3xX7xd773xX3xX56xX84xX16xX17xX3xX16xX17xXb2xXddxXdxX3xX5xX6xXb9xX3xX75xXf0xX16xX17xX3xX16xXb2xX25xX4xX3xX16xX17xXb9xXa6xXdxX8dxX3xX16xX17xXb2xXddxXdxX3xX5xX6xXb9xX3xX75xXf0xX16xX17xX3xX16xXb2xX25xX4xX3xX16xX17xXb9xXa6xXdxX3xX71xX1xX69xX16xX17xX3xXexX1xX2exXf0xX4xX3xX56xXdxX2dxX16xX3xX4xX520xXbxX3xX17xXdxX520xX91xX3xXbxX1xcf76xXbxX3xX5xX6xXb9xX3xX75xXf0xX16xX17xX8dxX3xX4xX520xXbxX3xX17xXdxX520xX91xX3xXbxX1xX8c7xXbxX3xX5xX6xXb9xX3xX75xXf0xX16xX17xX8dxX3xX4xX520xXbxX3xX5xX451xXdxX3xX17xXdxX520xX91xX3xXbxX1xX8c7xXbxX3xX5xX6xXb9xX3xX75xXf0xX16xX17xX8dxX3xXexX1xX2exX3xX1xXd7xXdxX3xX17xXdxX520xX91xX3xXbxX1xX8c7xXbxX3xX5xX6xXb9xX3xX75xXf0xX16xX17xX3a7xX3xXexXccxX84xX4xX3xX173xX2exX520xXexX3xX16xX17xXb2xXddxXdxX3xX5xX6xXb9xX3xX75xXf0xX16xX17xX3xX16xXb2xX25xX4xX3xX16xX17xXb9xXa6xXdxX10axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xX0xX7xXexXccxXb9xX16xX17xX12xX3xX5d3xX2exX91xX3xX75xX94xX16xX1xX3xX64xXdxX2dxX4xX3xX24xX2exX6xX3xX7xXa2xX24xX3xXexXa6xXdxX3xX7xXaaxX16xX3xX16xX1xXa6xX3xX16xXb2xX25xX4xX3xXexX1xX10xXb9xX3xXbxX1xXb2xXbexX16xX17xX3xXexX1xXc4xX4xX3xXexXc8xXbxX3xXexXccxX2exX16xX17xX0xX3exX7xXexXccxXb9xX16xX17xX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xX5d3xX2exX91xX3bexXexX3xX75xX94xX16xX1xX3xX7xX2e3xX3xX0xX6xX3xX1xXccxX10xX182xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX3exX3exX64xX6xX16xXd6xX6xX16xX10axX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX2exX10axX64xX16xX3exXbxXb9xXccxXexX6xX5xX3exXbxX6xX17xX10xX3exXbxXb9xXccxXexX6xX5xX3exX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX2exX3exX1xX10xXexX1xXb9xX16xX17xX64xX6xX16xXd6xX6xX16xX331xX4xX5xX6xX7xX7xX337xXdxX56xX9xX2xX33cxX337xXbxX6xX17xX10xX9xX2xX33cxX24xXb9xX56xX10xX9xX56xX10xXexX6xXdxX5xX33cxX56xXb9xX4xX2exX24xX10xX16xXexX337xXdxX56xX9xX2xX1bbxX1aaxX1aexX1aexX3fxXaxX12xX40xX1bbxX3exX3fxX40xX2xX42xX3exX5d3xX36fxX175xXcxXcxX17xX0xX3exX6xX12xX3xX16xX17xXa6xX91xX3xX3fxX42xX3exX3fxX3exX3fxX40xX2xX42xX3xX4xX389xX6xX3xXcxX1xX389xX3xXexXb2xX25xX16xX17xX3xX59xX1xX1bxX16xX1xX3xXbxX1xX389xX3xX86xX2exX91xX3xX75xX94xX16xX1xX3xX64xXdxX2dxX4xX3xX24xX2exX6xX3xX7xXa2xX24xX3xXexXa6xXdxX3xX7xXaaxX16xX3xX16xX1xXa6xX3xX16xXb2xX25xX4xX3xXexX1xX10xXb9xX3xXbxX1xXb2xXbexX16xX17xX3xXexX1xXc4xX4xX3xXexXc8xXbxX3xXexXccxX2exX16xX17xX3xX4xX29xX3xX1xXdxX2dxX2exX3xX5xX31xX4xX3xXexX35xX3xX2xX3exX3dxX3exX3fxX40xX2xX42xX10axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xX5d3xX2exX91xX3bexXexX3xX75xX94xX16xX1xX3xX86xX2exX91xX3xX75xX94xX16xX1xX3xX4xX84xX3xXexX1xXe7xX3xX64xX55axX3xX16xX17xX2exXd7xX16xX3xX71xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xX24xX2exX6xX3xX7xXa2xX24xX3xXexXc8xXbxX3xXexXccxX2exX16xX17xX8dxX3xX20xXbxX3xX56xX84xX16xX17xX3xX4xX20xX4xX1xX3xXexX1xXc4xX4xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX2dxX16xX3xX24xX2exX6xX3xX7xXa2xX24xX3xXexXc8xXbxX3xXexXccxX2exX16xX17xX8dxX3xX56xX6xX16xX1xX3xX24xX84xX4xX3xXexXa6xXdxX3xX7xXaaxX16xX3xX24xX2exX6xX3xX7xXa2xX24xX3xXexXc8xXbxX3xXexXccxX2exX16xX17xX8dxX3xXexXccxX20xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX2dxX24xX3xX4xX389xX6xX3xX75xXbexX16xX3xX64xX94xX3xX24xX2exX6xX3xX7xXa2xX24xX3xXexXc8xXbxX3xXexXccxX2exX16xX17xX8dxX3xX5xXf0xX3xXexXccxX3a1xX16xX1xX3xX20xXbxX3xX56xX84xX16xX17xX3xX24xX2exX6xX3xX7xXa2xX24xX3xXexXc8xXbxX3xXexXccxX2exX16xX17xX8dxX3xX86xX2exXaaxX16xX3xX5xX7bxX3a7xX3xX7xX86fxX3xX56xX84xX16xX17xX3xX16xX17xX2exXd7xX16xX3xXexX1xX2exX3a7xX3xX71xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX3xXexXdxX3bexXexX3xX71xXdxX2dxX24xX3xX75xXb2xX52bxX4xX3xXexX1xX69xX16xX17xX3xX86xX2exX6xX3xX24xX2exX6xX3xX7xXa2xX24xX3xXexXc8xXbxX3xXexXccxX2exX16xX17xX8dxX3xX4xX69xX16xX17xX3xX71xX1xX6xXdxX3xX24xX2exX6xX3xX7xXa2xX24xX3xXexXc8xXbxX3xXexXccxX2exX16xX17xX10axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xX0xX7xXexXccxXb9xX16xX17xX12xX3xXcxX1xX389xX3xXexX84xX4xX3xXd6xXdxX538xX16xX3xXbxX1x1184fxX16xX17xX3xX75xXdxX2dxX16xX3xXexX86fxX3xXexX451xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX4xXaaxX16xX17xX3xXd6xXdxXe7xX16xX0xX3exX7xXexXccxXb9xX16xX17xX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xX5d3xX2exX91xX3bexXexX3xX75xX94xX16xX1xX3xX0xX6xX3xX1xXccxX10xX182xX9xXaxX1xXexXexXbxX17bxX3exX3exX64xX6xX16xXd6xX6xX16xX10axX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX2exX10axX64xX16xX3exXbxXb9xXccxXexX6xX5xX3exXbxX6xX17xX10xX3exXbxXb9xXccxXexX6xX5xX3exX4xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX2exX3exX1xX10xXexX1xXb9xX16xX17xX64xX6xX16xXd6xX6xX16xX331xX4xX5xX6xX7xX7xX337xXdxX56xX9xX2xX33cxX337xXbxX6xX17xX10xX9xX2xX33cxX24xXb9xX56xX10xX9xX56xX10xXexX6xXdxX5xX33cxX56xXb9xX4xX2exX24xX10xX16xXexX337xXdxX56xX9xX2xX1bbxX1aaxX42xX1bbxX3dxXaxX12xX2xX40xX3exX3fxX40xX2xX42xX3exX5d3xX36fxX175xXcxXcxX17xX0xX3exX6xX12xX3xX16xX17xXa6xX91xX3xX40xX1aaxX3exX40xX1aaxX3exX3fxX40xX2xX42xX3xX86xX2exX91xX3xX75xX94xX16xX1xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX2dxX16xX3xXexX1xX389xX3xXexX84xX4xX3xXd6xXdxX538xX16xX3xXbxX1xXcebxX16xX17xX3xX75xXdxX2dxX16xX3xXexX86fxX3xXexX451xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX4xXaaxX16xX17xX3xXd6xXdxXe7xX16xX3xX56xXb9xX3xX164xXf0xX3xX75xXf0xXdxX3xX164xXdxX538xX16xX3xXbxX1xXcebxX16xX17xX3xXexX1xX2exXf0xX4xX3xX164xXf0xX3xX5d3xX2exX2e3xX4xX3xXbxX1xXcebxX16xX17xX3xX86xX2exXaaxX16xX3xX5xX7bxX3xX4xX29xX3xX1xXdxX2dxX2exX3xX5xX31xX4xX3xXexX35xX3xX2xX1bbxX3exX40xX3dxX3exX3fxX40xX2xX42xX10axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xX74axXdxX2dxX4xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX2dxX16xX3xX4xX20xX4xX3xXexX1xX389xX3xXexX84xX4xX3xXd6xXdxX538xX16xX3xXbxX1xXcebxX16xX17xX3xX4xXaaxX16xX17xX3xXd6xXdxXe7xX16xX3xXbxX1xXaaxXdxX3xX75xXaaxX24xX3xXd6xXaaxXb9xX3xX7xX31xX3xXd6xX3a1xX16xX1xX3xX75xc418xX16xX17xX3a7xX3xX6xX16xX3xXexXb9xXa6xX16xX3a7xX3xX4xX69xX16xX17xX3xX71xX1xX6xXdxX3a7xX3xX24xXdxX16xX1xX3xXd6xX451xX4xX1xX3a7xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX29xX16xX17xX3a7xX3xXexX1xX2exXc8xX16xX3xXexXdxX2dxX16xX3xX64xXa6xX3xXexX2exX6exX16xX3xXexX1xX389xX3xX4xX20xX4xX3xX86xX2exX91xX3xX75xX94xX16xX1xX3xX4xX389xX6xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xX2exXc8xXexX3xX74axXdxX2dxXexX3xX13xX6xX24xX3xX64xX55axX3xX17xXdxX6xXb9xX3xX56xX94xX4xX1xX3xX75xXdxX2dxX16xX3xXexX86fxX3xX64xXa6xX3xX173xX2exX520xXexX3xX16xX1xXc8xXbxX3xX4xXaaxX16xX1xX3xXbxX1xab7axX3xX1xX52bxXbxX3xX64xX25xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX75xXdxX55axX2exX3xXb2xX25xX4xX3xX86xX2exX2e3xX4xX3xXexX3bexX3xX4xX29xX3xX5xXdxX538xX16xX3xX86xX2exX6xX16xX3xX24xXa6xX3xX74axXdxX2dxXexX3xX13xX6xX24xX3xX5xXa6xX3xXexX1xXa6xX16xX1xX3xX64xXdxX538xX16xX10axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xX0xX7xXexXccxXb9xX16xX17xX12xa68exXc4xX4xX3xXd6xXd7xXdxX3xXexX1xXb2xXddxX16xX17xX3xXd6xXaaxXb9xX3xX1xXdxXe7xX24xX3xXd6xXa2xXexX3xXd6xX2exXf0xX4xX3xX2xX40xX40xX3xXexXccxXdxX2dxX2exX3xX75xXd7xX16xX17xX3exX16xX17xXb2xXddxXdxX3exX64xX84xX0xX3exX7xXexXccxXb9xX16xX17xX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xXcxX1xX10xXb9xX3xXcxX1xX69xX16xX17xX3xXexXb2xX3xX3fxX3fxX3exX3fxX40xX2xX42xX3exXcxXcxX175xX164xXcxX59xX3xX16xX17xXa6xX91xX3xX2xX42xX3exX3fxX3exX3fxX40xX2xX42xX3xX4xX29xX3xX1xXdxX2dxX2exX3xX5xX31xX4xX3xXexX35xX3xX2xX3exX3dxX3exX3fxX40xX2xX42xX3a7xX3xX24xXc4xX4xX3xXexXccxX20xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX2dxX24xX3xXd6xXd7xXdxX3xXexX1xXb2xXddxX16xX17xX3xX4xX389xX6xX3xX56xXb9xX6xX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX2dxXbxX3xXd6xXaaxXb9xX3xX1xXdxXe7xX24xX3xX75xX2e3xXdxX3xX64xX25xXdxX3xXexX1xXdxX2dxXexX3xX1xX451xXdxX3xX64xX55axX3xX16xX17xXb2xXddxXdxX3xX56xXb9xX3xX173xX10xX3xX4xXbexX3xX17xXdxX25xXdxX3xX17xX6exX91xX3xXccxX6xX3xX5xXa6xX3xX2xX40xX40xX3xXexXccxXdxX2dxX2exX3xX75xXd7xX16xX17xX3exX2xX3xX16xX17xXb2xXddxXdxX3exX64xX84xX10axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xX59xXf89xX16xX17xX3xX64xX25xXdxX3xX75xX29xX3a7xX3xX24xXc4xX4xX3xXexXccxX20xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX2dxX24xX3xXd6xXaaxXb9xX3xX1xXdxXe7xX24xX3xX75xX2e3xXdxX3xX64xX25xXdxX3xXexX1xXdxX2dxXexX3xX1xX451xXdxX3xX64xX55axX3xXexXa6xXdxX3xX7xXaaxX16xX3xX56xXb9xX3xX173xX10xX3xX24xX69xX3xXexX69xX3xX1xX6xXdxX3xXd6xX20xX16xX1xX3a7xX3xX173xX10xX3xX24xX69xX3xXexX69xX3xXd6xX6xX3xXd6xX20xX16xX1xX3a7xX3xX173xX10xX3xX17xXa2xX16xX3xX24xX20xX91xX3xX64xXa6xX3xX4xX20xX4xX3xX5xXb9xX451xXdxX3xX173xX10xX3xX4xXbexX3xX17xXdxX25xXdxX3xXexXb2xXbexX16xX17xX3xXexX31xX3xeea8xX71xXe7xX3xX4xXaaxX3xX173xX10xX3xX4xXbexX3xX17xXdxX25xXdxX3xX56xXf89xX16xX17xX3xX4xX1xXb9xX3xX16xX17xXb2xXddxXdxX3xXexXa6xX16xX3xXexXc8xXexacccxX3xX17xX6exX91xX3xXccxX6xX3xX5xXa6xX3xX1aexX40xX3xXexXccxXdxX2dxX2exX3xX75xXd7xX16xX17xX3exX2xX3xX64xX84xX3xXexX6xXdxX3xX16xX451xX16xX10axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xXb9xX56xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX175xX6xX5xXdxX17xX16xX17bxX3xX17dxX2exX7xXexXdxX182xX91xX8dxXaxX12xX1009xXc4xX4xX3xXexXccxX20xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX2dxX24xX3xXd6xXaaxXb9xX3xX1xXdxXe7xX24xX3xX75xX2e3xXdxX3xX64xX25xXdxX3xXexX1xXdxX2dxXexX3xX1xX451xXdxX3xX64xX55axX3xXexXa6xXdxX3xX7xXaaxX16xX3xX56xXb9xX3xX173xX10xX3xX69xX3xXexX69xX3a7xX3xX24xX20xX91xX3xX71xX8c7xXb9xX3a7xX3xX173xX10xX3xX24xX20xX91xX3xXexX1xXdxX3xX4xX69xX16xX17xX3a7xX3xX173xX10xX3xX24xX20xX91xX3xX16xX69xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxX2dxXbxX3a7xX3xX5xX6exX24xX3xX16xX17xX1xXdxX2dxXbxX3xX64xXa6xX3xX4xX20xX4xX3xX5xXb9xX451xXdxX3xX173xX10xX3xX75x1168dxX4xX3xX4xX1xX389xX16xX17xX3xX71xX1xX20xX4xX3xX7xX86fxX3xX56xX84xX16xX17xX3xX64xXa6xXb9xX3xX24xX84xX4xX3xX75xX1bxX4xX1xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3a7xX3xX86xX2exX2e3xX4xX3xXbxX1xXcebxX16xX17xX3xX120bxX71xXe7xX3xX4xXaaxX3xXccxXbexX175xX24xXb9xX29xX4xX3xX64xXa6xX3xX7xXbexX3xX24xXdxX3xXccxXbexX175xX24xXb9xX29xX4xX3xX75xXb2xX52bxX4xX3xX71xX8c7xXb9xX3xXd6xX467xXdxX3xX173xX10xX3xX69xX3xXexX69xX3xX1xXb9xX1317xX4xX3xX24xX20xX91xX3xX71xX8c7xXb9xX1233xX3xX17xX6exX91xX3xXccxX6xX3xX5xXa6xX3xX2xX40xX40xX3xXexXccxXdxX2dxX2exX3xX75xXd7xX16xX17xX3exX2xX3xX64xX84xX3xXexX6xXdxX3xX16xX451xX16xX10axX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11027xXb9xX2exXccxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb9xX3xX59xX1xXdxX16xX1xXbxX1xX2exX10axX64xX16xX0xX3exXbxX12
congthanh