Khí hậu ngày càng bất thường và khắc nghiệt
Từ Mỹ qua Úc đến Nhật và khắp nơi trên thế giới, khí hậu ngày càng cực đoan không thể dự báo những cơ lũ bất thường, những đợt khô hạn liên miên. Tất cả do biến đổi khí hậu.
255bx858fx4c6cx4cfexa814x269bx7e50x5aabx94c0xX7xb2cex6dafx9b1dx47b1x70b8x9c7fxX5x4778xXax4bd4x8e49xX1x4379xX3xX1x48cax9f64xX3x7db4x988bx421bxa846xX3xX4xX1dxX1bxX1cxX3x520cx49caxXexX3xXexX1xa785xa73axX1bxX1cxX3xa871xX1dxX3x424dxX1xb30bxX4xX3xX1bxX1cxX1xXdxa9faxXexX0x6aafxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx786axX10xX6x3f86xXaxX12xXcx67edxX3xb0c7x98d5xX3x48b4xX19xX6xX3x3f02xX4xX3x869ex936fxX1bxX3x2db9xX1xX18xXexX3xX30xX1dxX3xX33xX1xX35xXbxX3xX1bx2cb6xXdxX3xXex902axad14xX1bxX3xXexX1xX62xX3xX1cxXdx2c3bxXdx3659xX3xX33xX1xX15xX3xX1xX18xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1dxX1bxX1cxX3xX4x3f4axX4xX3xX61x456dxX6xX1bxX3xX33xX1x9782xX1bxX1cxX3xXexX1x76e4xX3xX51xX98xX3xX25x98dfxX9cxX3xX1bxX1x26c3xX1bxX1cxX3xX4xX73xX3xX5xa6e3xX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1bxX1cxX83xX3xX1bxX1xXb3xX1bxX1cxX3xX61x69ebxXexX3xX33xX1xXa2xX3xX1xaf49xX1bxX3xX5xXdxX78xX1bxX3x2aebxXdxX78xX1bx460bxX3xXcxX26xXexX3xX4x7d85xX3xX51xX9cxX3xX25xXdxX62xX1bxX3xX61x3beexXdxX3xX33xX1xX15xX3xX1xX18xX19xXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXe0xX6xX77xX1cxXdxX1bx3139xX3x98e9xXbx3772xX3xX6xX19xXexX9cx2996xXaxX12xX0xXexX25xX9cxX51xX1exX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxXe0xX1cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX33xX1xXdxX3xX1xX6xX19xX3xX1bxX1cxX6xX1exX3xX4xX6xX1bxX1cxX3xX25xX6xXexX3xXexX1xX19xX9cxX1bxX1cxX3xX30xX6xX3xX33xX1xX6xX4xX3xX1bxX1cxX1xXdxX10xXexXaxX3xX7xX77xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX3fxX3fxXdxXe4xX25xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe4xX30xX1bxX3fxX1bxX10x281axX7xX3fxX2xa06dxX11bx8d7cxX3fxX2x84e5xX11bxX51xX2xX2xac7fxXexX18dx6757x2d5cxX2xX5xX192xXe4x5d06xXbxX1cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX77xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx25f0xX6xXbxXexXdxX9cxX1bxXaxX12xX57x4e9bxXexX3xX4xX9cxX1bxX3xX61xX2bxX2cxX1bxX1cxX3xX25x6c71xX3xX5xXbbxX3xX5axX19x35ebxXexX3xX5axX19xX6xX3xXexXd8xXdxX3xXex604cxX1bxX1xX3x961axXdxXexX6xX83xX3xXe0xXdx4414xX1bxX3xX1bxX6xXe0xX3xX65xX1xX18xXexX3x62a7xXebxX1bxX83xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX197x9b3axX18dxX3xX212xX3x642cxX1bxX1xX119xX3x544bxX10xX19xXexX10xX77xX7xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX77xX12xX0xX3fxXexX25xX9cxX51xX1exX12xX0xX3fxXexX6xX25xX5xX10xX12xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX5axX19xX9cxXexX10xXaxX12xX0xXexX1xX10xX6xX51xX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX1xX12xX0xX3fxXexX1xX12xX0xXexX1xX3xX4xX9cxX5xX7xXbxX6xX1bxX9xXaxX11bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX11dxXexX212xX6xX5xXdxX1cxX1bxX119xX3xX77xXdxX1cxX1xXexX123xXaxX12xX0xX7xXexX77xX9cxX1bxX1cxX12x46a0xX1bxX1cxX3xX57xXdxX33xX10xX3x5ca1xX1bxX51xX10xX77xX7xX9cxX1bxX3x4c67xX1bxX1xX1dxX3xX33xX1xX15xX3xXexX2bxXd0xX1bxX1cxX3xX1x863cxX4xX3x7089xX3xX1c4xX6xX5xXdx5503xX9cxX77xX1bxXdxX6x2e42xX0xX3fxX7xXexX77xX9cxX1bxX1cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX1xX12xX0xX3fxXexX77xX12xX0xX3fxXexX1xX10xX6xX51xX12xX0xXexX25xX9cxX51xX1exX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX51xX3xX4xX9cxX5xX7xXbxX6xX1bxX9xXax4680xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxXexX10xX11dxXexX212xX6xX5xXdxX1cxX1bxX119xX3xX1a0xX19xX7xXexXdxX2daxX1exX123xXaxX12xX0xX10xXe0xX12xX0xX7xXexX77xX9cxX1bxX1cxX12xa4b5x2f60x5798xX1exX3xX5xX1dxX3xXexX1xX62xX3xX1cxXdxX81xXdxX3xX4xX1x38fbxX1bxX1cxX3xXexX6xX3xX61xX6xX1bxX1cxX3xX7x662exX1bxX1cxXe4xX3xX1c4xX1xX368xX1bxX1cxX3xXexX6xX3xX61x94cexX3xX4xX1x9f6axX1bxX1cxX3xX33xXdxX62xX1bxX3xX61xa9aexX3xX30xX1dxX3xX1cxXdxX2cxX3xX5xX1dxX3xX5xX368xX4xX3xX4x6884xX1bxX3xX7xX19xX1exX3xX1bxX1cxX1x9275xX3xX1bxX78xX1bxX3xX25xX35xXexX3xX61xX3a3xX19xX3xX7xX98xX3xX5axX19xX6xX1bxX3xXexX357xXe0xX3xXexX55xX3xX61xX357xX19xX3xX30xX1dxX3xX4xXaexX4xX3xX1xX18xX19xX3xX5axX19xXebxX3xX5xX1dxX3xX1cx77fexX0xX3fxX7xXexX77xX9cxX1bxX1cxX12xX0xX3fxX10xXe0xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX77xX12xX0xX3fxXexX25xX9cxX51xX1exX12xX0xXexX2daxX9cxX9cxXexX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX1xX3xX4xX9cxX5xX7xXbxX6xX1bxX9xXaxX11bxXaxX12xX0xX3fxXexX1xX12xX0xXexX1xX12xX0xX3fxXexX1xX12xX0xX3fxXexX77xX12xX0xX3fxXexX2daxX9cxX9cxXexX12xX0xX3fxXexX6xX25xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xX4exX384xX1bxX1cxX3xXexXdxX1bxX3xX207xX5xX9cxX9cxXe0xX25xX10xX77xX1cxX83xX3xX7xX6xX19xX3x2d2axX3xX1bx45e2xXe0xX3xX1xXd8xX1bxX3xX1xXaexX1bxX3xXexX77xXdxX1fbxX1bxX3xXe0xXdxX78xX1bxX3xX61xX62xX1bxX3xXe0xX388xX4xX3xX1cxX357xX1exX3xX77xX6xX3xX33xX1xX392xX1bxX1cxX3xX1xX9cxXebxX1bxX1cxX3xX1bxXa2xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1xXdxX3cxXbxX83xX3xXe0xXdxX1fbxX1bxX3xX25xX35xX4xX3xX25xX6xX1bxX1cxX3xX1c4xX6xX5xXdxX2daxX9cxX77xX1bxXdxX6xX3xX2c1xX57xX58xX2e0xX3xX1bxX475xXe0xX3xX1bxX6xX1exX3xX1xX388xX1bxX1cxX3xX5xX2bxXd0xX1bxX1cxX3xXe0xX2bxX6xX3xX1cxX26xXbxX3xX61xXa2xXdxX3xXexX77xX19xX1bxX1cxX3xX25xX3e1xX1bxX1xX3xX1x5dc2xX1bxX1cxX3xX1bxX475xXe0xX83xX3xX61xXaexX1bxX1xX3xX25xXd8xXdxX3xX33x739dxX3xX5x8b24xX4xX3xX4xX392xX6xX3xX1bxX475xXe0xX3xX2xX19bxX18fxX318xXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xX356xX357xX1exX3xX5xX1dxX3xXe0xX1cexXexX3xXexX77xX9cxX1bxX1cxX3xX1bxX1xXdxX1fbxX19xX3xX30xX15xX3xX51xX512xX3xX4xX1xX9cxX3xXexX1xX26xX1exX3xX7xX98xX3xXexX1xX6xX1exX3xX61xXf6xXdxX3xX5xXdxX78xX1bxX3xXexX512xX4xX3xX30xX1dxX3xXexX1xX10xX9cxX3xX1xX2bxX81xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1dxX1bxX1cxX3xX33xX1xX35xX4xX3xX1bxX1cxX1xXdxX3cxXexX3xX4xX392xX6xX3xXexX1xX2cxXdxX3xXexXdxX62xXexX3xXexXd8xXdxX3xX57xX58xXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xX57xX2d1xXdxX3xXexX1xX388xX3xX61xX384xX3xX30xX1dxX3xX61xX6xX1bxX1cxX3xX51xXdx62a3xX1bxX3xX77xX6xX83xX3xXexX1xX18xXe0xX3xX4xX1xX15xX3xXexX77xX2bxX81xX4xX3xX33xX1xXdxX3xX57xX58xX3xX4xX1xX15xX1bxX1xX3xXexX1xX388xX4xX3xX77xX368xXexX3xX33xX1x9bb9xXdxX3xXcxX1xX603xX6xX3xXexX1xX19xX18xX1bxX3xX33xX1xX15xX3xX1xX18xX19xX3x7154xX6xX77xXdxX7xX83xX3xX1xX6xX1exX3xX33xX1xXdxX3xX4xXaexX4xX3xX1bxX2bxX81xX4xX3xX25xX35xXexX3xX61xX3a3xX19xX3xXexX1xX98xX4xX3xX1xXdxX3cxX1bxX3xX4xXaexX4xX3xX4xX6xXe0xX3xX33xX62xXexX3xX4xX35xXexX3xX1cxXdxXebxXe0xX3xX33xX1xX15xX3xXexX1xXebxXdxXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xX0xX7xXexX77xX9cxX1bxX1cxX12xX355xX65x6d82xX1bxX1cxX3xX5xXd8xX1bxX1x6cc5xX3xX1bxX2bxX81xX4xX3xX57xX58xX0xX3fxX7xXexX77xX9cxX1bxX1cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xX1c4xXaexX4xX3xX1bxX1xX1dxX3xX33xX1xX15xX3xXexX2bxXd0xX1bxX1cxX83xX3xX33xX1xXa2xX1bxX1cxX3xX4xX1xX1efxX3xX77xXdxX78xX1bxX1cxX3xXexXd8xXdxX3xX57xX58xX83xX3xX61xX6xX1bxX1cxX3xX1cx70d0xXbxX3xX1bxX1xXdxX1fbxX19xX3xX33xX1xX680xX3xX33xX1xX475xX1bxX3xXexX77xX9cxX1bxX1cxX3xX4xXa2xX1bxX1cxX3xXexXaexX4xX3xX51xX98xX3xX25xXaexX9cxX3xXexX1xX2cxXdxX3xXexXdxX62xXexX3xX25xX2d4xXdxX3xX4xXaexX4xX3xX51xXb3xX3xX5xXdxX3cxX19xX3xX1cxX1xXdxX3xX1bxX1xX18xX1bxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX4xX1dxX1bxX1cxX3xXexX77xX2d4xX3xX1bxX78xX1bxX3xX33xX1xX680xX3xX7x2742xX3xX51xX512xX1bxX1cxXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12x9bcexXdxX3cxX4xX3xXexX1xX2cxXdxX3xXexXdxX62xXexX3xX355xX61xXaexX1bxX1xX3xX61xX19xX688xX3xXexX55xX3xX33xX50fxX3xX5xX512xX4xX3xX1bxX1dxX1exX3xX7xX6xX1bxX1cxX3xX33xX50fxX3xX5xX512xX4xX3xX33xX1xXaexX4xX3xX1cxX357xX1exX3xX77xX6xX3xX1bxX1xXdxX1fbxX19xX3xX1xX3cxX3xX5axX19xXebxX3xXbxX1xX388xX4xX3xXexXd8xXbxX3xX4xX1xX9cxX3xX4xXa2xX1bxX1cxX3xXexXaexX4xX3xX5axX19xXebxX1bxX3xX5x5c40xX3xX1bxX1cxX19x2c4exX1bxX3xX1bxX2bxX81xX4xX83xX3xX4xX1xX19x92afxX1bxX3xX25xX1dcxX3xX61xX375xXdxX3xXbxX1xX680xX3xXexX1xXdxX78xX1bxX3xXexX6xXdxX3xX30xX1dxX3xXexX1xX18xXe0xX3xX4xX1xX15xX3xX5xX1dxX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xX5axX19xX375xX4xX3xX1cxXdxX6xXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xXcxXd8xXdxX3xX25xX6xX1bxX1cxX3xXcxX10xX11dxX6xX7xX83xX3xX1bxX62xX19xX3xX1bxX1xX2bxX3xX1bxX475xXe0xX3xX11bxX192xX2xX2xX3xX5xX1dxX3xX1bxX475xXe0xX3xX33xX1xXa2xX3xX1xXd8xX1bxX3xX1bxX1xX26xXexX3xXexX77xX9cxX1bxX1cxX3xX5xX1dcxX4xX1xX3xX7xX742xX3xXexX1xX3e1xX3xX25xX375xX1bxX3xX1bxX475xXe0xX3xX7xX6xX19xX3xX5xX1dxX3xXexX1xX2cxXdxX3xX61xXdxXa8xXe0xX3xX355xX2bxX81xXexX3xXaexXexX688xX3xX1bxX1xX26xXexX3xX61xX2bxXd0xX4xX3xX1cxX1xXdxX3xX1bxX1xX18xX1bxXe4xX3xa1a1xXbbxX3xXexX77xX78xX1bxX3xX7xXa2xX1bxX1cxX3xX57xXdxX7xX7xXdxX7xX7xXdxXbxXbxXdxX3xX51xX357xX1bxX1cxX3xX5xX78xX1bxX3xXe0xX388xX4xX3xX4xX6xX9cxX3xX1bxX1xX26xXexX3xX1bxX475xXe0xX3xX11bxX192xX2xX2xX83xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX1cxX3xXe0xX1cexXexX3xX1bxX475xXe0xX3xX7xX6xX19xX3xX5xXd8xXdxX3xX1xXd8xX3xX11dxX19xX375xX1bxX1cxX3xXe0xX388xX4xX3xXexX1xX26xXbxX3xXexX1xX388xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX1dcxX4xX1xX3xX7xX742xXe4xXe4xXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xXcxX77xX18xX1bxX3xX1xXd8xX1bxX3xX1xXaexX1bxX3xX2d4xX3xX1c4xX6xX5xXdxX2daxX9cxX77xX1bxXdxX6xX3xX30xX55xX6xX3xX4xX1xX26xXe0xX3xX51xX388xXexX3xXexX1xX3e1xX3xX1xX7cbxXdxX3xXexX1xXaexX1bxX1cxX3xX11bxX212xX11bxX192xX2xX18dxX83xX3xXe0xX1cexXexX3xX4xX73xX1bxX3xX5xXbbxX3xX5xX1dxXe0xX3xX1xX2bxX3xX1xX603xX1bxX1cxX3xX4xX9cxX1bxX3xX61xX18xXbxX3xX1f3xX77xX9cxX30xXdxX5xX5xX10xX3xX2d4xX3xXe0xXdxX1fbxX1bxX3xX25xX35xX4xX3xX25xX6xX1bxX1cxX3xX1bxX1dxX1exX3xX33xX1xXdxX62xX1bxX3xX1bxX1xXdxX1fbxX19xX3xX1bxX1cxX2bxX2cxXdxX3xXbxX1xXebxXdxX3xX51xXdxX3xXexXebxX1bxXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xX1c4xXaexX4xX3xX4xX1xX19xX1exX78xX1bxX3xX1cxXdxX6xX3xXexX603xX3xX77xX6xX3xX33xX1xXa2xX1bxX1cxX3xXe0xX26xX1exX3xX5xXd8xX4xX3xX5axX19xX6xX1bxXe4xX3xX355xX356xXdxX1fbxX19xX3xX61xX680xX3xX61xX7cbxX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1xX3adxX6xX3xX6xX1bxX1xX3xX33xX1xXa2xX1bxX1cxX3xXexX15xX1bxX1xX3xX61xX2bxXd0xX4xX3xXbxX1xXebxXdxX3xX11dxX357xX1exX3xX4xX9cxX1bxX3xX61xX78xX3xX4xX6xX9cxX3xX25xX6xX9cxX3xX1bxX1xXdxX78xX19xX3xX1xX6xX1exX3xX25xX26xXexX3xX4xX388xX3xX61xXdxX1fbxX19xX3xX1cxX3e1xX3xX33xX1xXaexX4xX3xX6xX1bxX1xX3xXe0xX19xX375xX1bxX3xX5xX1dxXe0xX3xX51xX98xX6xX3xXexX77xX78xX1bxX3xX51xXb3xX3xX5xXdxX3cxX19xX3xX5axX19xX6xX1bxX3xX7xXaexXexX3xXexX77xX2bxX81xX4xX3xX61xX680xX688xX3xX212xX3xX4xX1xX19xX1exX78xX1bxX3xX1cxXdxX6xX3x5cc2xX77xXdxX10xX51xX10xX77xXdxX33xX10xX3xX1f3xXexXexX9cxX3xXexX1xX19xX1cexX4xX3xX356xXd8xXdxX3xX1xX2d1xX4xX3xX1f3xX11dxX2daxX9cxX77xX51xX3xX2c1xX2b8xX1bxX1xX2e0xX3xX1cxXdxXebxXdxX3xXexX1xX15xX4xX1xXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xXe0xX1cexXexX3xX25xXaexX9cxX3xX4xXaexX9cxX3xXexX1xXaexX1bxX1cxX3xX18dxX212xX11bxX192xX2xX197xX83xX3xX207xX1cexX3x521bxX19xX375xX4xX3xXbxX1x4c3exX1bxX1cxX3xX57xX58xX3xX61xX2bxX6xX3xX5xXbbxX3xX5xX512xXexX83xX3xX1xXd8xX1bxX3xX1xXaexX1bxX3xX30xX1dxX3xX1bxX1xXdxX3cxXexX3xX61xX1cexX3xXexX475xX1bxX1cxX3xX4xX6xX9cxX3xX30xX1dxX9cxX3xX51xXdxX3cxX1bxX3xX4xXaexX4xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX4xX73xX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX3xX5xXdxX78xX1bxX3xX5axX19xX6xX1bxX3xX61xX62xX1bxX3xX33xX1xX15xX3xX1xX18xX19xXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xX1c4xX1xX1efxX3xX77xXdxX78xX1bxX1cxX3xXexX77xX9cxX1bxX1cxX3xX1bxX475xXe0xX3xX1bxX6xX1exX83xX3xX57xX58xX3xX61xX384xX3xX4xX1xX388xX1bxX1cxX3xX33xXdxX62xX1bxX3xX1bxX1xXdxX1fbxX19xX3xXexX1xXdxX78xX1bxX3xXexX6xXdxX3xX1cxX357xX1exX3xXexX1xXdxX3cxXexX3xX1xXd8xXdxX3xX1xX1dxX1bxX1cxX3xXexX1efxX3x6b4ex4e8axad7bxX83xX3xXexX77xX9cxX1bxX1cxX3xX61xX680xX3xX25xX6xX9cxX3xX1cxX7cbxXe0xX3xX1xX6xXdxX3xXexX77xX18xX1bxX3xX5xXbbxX3xX30xX1dxX3xXe0xX1cexXexX3xX61xXd0xXexX3xX1bxX1xXdxX3cxXexX3xX61xX1cexX3xX1cxXdxXebxXe0xXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xX356xXdxX1fbxX19xX3xX61xXaexX1bxX1cxX3xX1bxX680xXdxX3xX5xX1dxX3xXexX26xXexX3xX4xXebxX3xX4xX1xX368xX1bxX1cxX3xX61xX1fbxX19xX3xX1cxX3a3xX1bxX3xX4xX1xXd8xXe0xX3xX1bxX1cxX2bx86f4xX1bxX1cxX3xX355xX5xX1dcxX4xX1xX3xX7xX742xX688xX83xX3xXexX1xX10xX9cxX3xX25xXaexX9cxX3xX4xXaexX9cxX3xX30xX55xX6xX3xX4xXa2xX1bxX1cxX3xX25xX375xX3xX4xX392xX6xX3xX1c4xX73xX3xX5axX19xX6xX1bxX3xX13xX1xX15xX3xXexX2bxXd0xX1bxX1cxX3xX30xX1dxX3xX1xXebxXdxX3xX51xX2bxX73xX1bxX1cxX3xX5axX19xX375xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX57xX58xXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xX0xX7xXexX77xX9cxX1bxX1cxX12xXcxX1xX98xX4xX3xXexX62xX3xXe0xX81xXdxX0xX3fxX7xXexX77xX9cxX1bxX1cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xX5exX4xX3xX1bxX475xXe0xX3xX1bxX6xX1exX3xX4xXbbxX1bxX1cxX3xXexX77xXebxXdxX3xX5axX19xX6xX3xXe0xX1cexXexX3xXe0x8be3xX6xX3xX61xXa2xX1bxX1cxX3xX33xX1xXaexX4xX3xXexX1xX2bxX2cxX1bxX1cxXe4xX3xXcxX1xXaexX1bxX1cxX3xX472xX3xX30xX55xX6xX3xX5axX19xX6xX3xX1cxX3a3xX1bxX3xX1bxX1xX2bxX3xXbxX1xXaexX3xX30xXc54xX3xXe0xX2d1xXdxX3xX33xX50fxX3xX5xX512xX4xX119xX3xXexX1xXaexX1bxX1cxX3xX33xX1xXa2xX3xX1xXd8xX1bxX3xXexX1xX388xX3xX11bxX3xX2c1xX4xX1xX1efxX3xX7xX6xX19xX3xX1bxX475xXe0xX3xX2xX19bxX19axX192xX2e0xX3xX30xX1dxX3xX1bxX680xX1bxX1cxX3xXexX1xX388xX3xX18dxX3xXexX77xX9cxX1bxX1cxX3xX5xX1dcxX4xX1xX3xX7xX742xX3xX33xX1xX15xX3xXexX2bxXd0xX1bxX1cxX3xX5exX4xXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xae1axXbxX3xX7xX19xX26xXexX3xX4xX6xX9cxX3xX25xX26xXexX3xXexX1xX2bxX2cxX1bxX1cxX3xX2d4xX3xXe0xXdxX1fbxX1bxX3xX1bxX6xXe0xX3xX5exX4xX3xX30xX1dxX3xX33xX1xXa2xX1bxX1cxX3xX33xX1xX15xX3xX5xXd8xX1bxX1xX3xX33xX1xXa2xX1bxX1cxX3xX11dxX19xX26xXexX3xX1xXdxX3cxX1bxX3xX33xX1xXdxX62xX1bxX3xX5xX2bxXd0xX1bxX1cxX3xXe0xX2bxX6xX3xX1cxXdxXebxXe0xX3xX51xX2bxX81xXdxX3xXe0xX388xX4xX3xXexX77xX19xX1bxX1cxX3xX25xX3e1xX1bxX1xX83xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX1bxX680xX1bxX1cxX3xX1xX73xX1bxX3xX30xX1dxX3xX61xX78xXe0xX3xX5xXd8xX1bxX1xX3xX1xX73xX1bxXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xXcxX1xX2cxXdxX3xXexXdxX62xXexX3xX33xX1xX35xX4xX3xX1bxX1cxX1xXdxX3cxXexX3xX4xXbbxX1bxX1cxX3xX61xX2bxXd0xX4xX3xX1cxX1xXdxX3xX1bxX1xX18xX1bxX3xXexXd8xXdxX3xX4xX1xX357xX19xX3x6eeaxX19xX3xXexX77xX9cxX1bxX1cxX3xX1bxX475xXe0xX3xX1bxX6xX1exXe4xX3xX4exX7cbxXdxX3xXexX1xXaexX1bxX1cxX3xX2xX83xX3xX1bxX1xXdxX3cxXexX3xX61xX1cexX3xX11dxX19xX375xX1bxX1cxX3xX61xX62xX1bxX3xX357xXe0xX3xX11bxX472xX9cxX1c4xX3xX33xX1xXdxX62xX1bxX3xX1bxX1xXdxX1fbxX19xX3xX1bxX1cxX2bxX2cxXdxX3xXexX1xXdxX3cxXexX3xXe0xXd8xX1bxX1cxX3xX30xX1dxX3xX4xX19xX1cexX4xX3xX7xX375xX1bxX1cxX3xX25xX1dcxX3xX61xXebxX9cxX3xX5xX1cexX1bxX3xXexX77xX78xX1bxX3xX33xX1xX35xXbxX3xX4xX1xX357xX19xX3xXe8axX19xX83xX3xXexX55xX3xX207xX6xX3xX8a1xX6xX1bxX83xX3x284fxX83xX3xX207xX19xX5xX1cxX6xX77xXdxX6xX3xX4xX1xX9cxX3xX61xX62xX1bxX3xXcxX1xXf6xX3xX65xX1xX3adxX3xX13x4eb8xXe4xXe4xXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xXcxXd8xXdxX3xX2b8xX1bxX1xX83xX3xX1bxX475xXe0xX3xX11bxX192xX2xX192xX3xX1cxX1xXdxX3xX1bxX1xX18xX1bxX3xXe0xXd0fxX6xX3xX61xXa2xX1bxX1cxX3xX5xXd8xX1bxX1xX3xX1bxX1xX26xXexX3xXexX77xX9cxX1bxX1cxX3xX30xXb0exX1bxX1cxX3xX2xX192xX192xX3xX1bxX475xXe0xX83xX3xX1bxX1xX2bxX1bxX1cxX3xX4xX1xX1efxX3xX197xX3xX1bxX475xXe0xX3xX7xX6xX19xX83xX3xXexX388xX4xX3xX11bxX192xX2xX197xX83xX3xX2b8xX1bxX1xX3xX5xXd8xXdxX3xX11dxX19xX26xXexX3xX1xXdxX3cxX1bxX3xXe0xXd0fxX6xX3xX61xXa2xX1bxX1cxX3xX26xXe0xX3xX33xX50fxX3xX5xX512xX4xXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xXcxX77xX19xX1bxX1cxX3xXexX357xXe0xX3xXcxX1xXa2xX1bxX1cxX3xXexXdxX1bxX3xXe0xXa2xXdxX3xXexX77xX2bxX2cxX1bxX1cxX3xX5axX19xX375xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX57xX58xX83xX3xXexX77xX9cxX1bxX1cxX3xX7xX375xX3xX2xX11bxX3xX1bxX475xXe0xX3xX1bxX680xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX26xXexX3xXexX55xX1bxX1cxX3xX1cxX1xXdxX3xX1bxX1xX18xX1bxX3xXexX77xX9cxX1bxX1cxX3xX5xX1dcxX4xX1xX3xX7xX742xX83xX3xX2xX2xX3xX1bxX475xXe0xX3xX61xX384xX3xX11dxXebxX1exX3xX77xX6xX3xXexX77xX9cxX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX61xX9cxXd8xX1bxX3xX7xX6xX19xX3xX1bxX475xXe0xX3xX11bxX192xX192xX318xXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xX1c4xXb0exX1bxX3xXexX55xX3xX1bxX475xXe0xX3xX11bxX192xX2xX19axX212xX11bxX192xX2xX472xX83xX3xX5xX3a3xX1bxX3xX5xX2bxXd0xXexX3xX4xXaexX4xX3xX33xX50fxX3xX5xX512xX4xX3xXexX1xX62xX3xX1cxXdxX81xXdxX3xX30xX1fbxX3xX1bxX1xXdxX3cxXexX3xX61xX1cexX3xX1bxX680xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX26xXexX3xX5xX3a3xX1bxX3xX5xX2bxXd0xXexX3xX25xX1dcxX3xXbxX1xXaexX3xX30xXc54xX3xX4xX388xX3xX7xX6xX19xX3xXe0xa89fxXdxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX61xX9cxXd8xX1bxX3xX2xX11bxX3xXexX1xXaexX1bxX1cxXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xX355xX1c4xXaexX4xX3xX1xXdxX3cxX1bxX3xXexX2bxXd0xX1bxX1cxX3xXexX1xX392xX1exX3xX30xX475xX1bxX3xX33xX1xX35xX4xX3xX1bxX1cxX1xXdxX3cxXexX3xX212xX3xX5xXbbxX3xX30xX1dxX3xX1xXd8xX1bxX3xX1xXaexX1bxX3xX212xX3xX5xX1dxX3xX1bxX1xXb3xX1bxX1cxX3xX33xX1xX15xX6xX3xX4xXd8xX1bxX1xX3xX1bxX1cxX19xX1exX3xX1xXdxXa8xXe0xX3xX1bxX1xX26xXexX3xX4xX392xX6xX3xXexX3e1xX1bxX1xX3xXexX77xXd8xX1bxX1cxX3xX26xXe0xX3xX5xX78xX1bxX3xXexX9cxX1dxX1bxX3xX4xX3a3xX19xXe4xX3xX1c4xX1xX368xX1bxX1cxX3xX1cxX357xX1exX3xX77xX6xX3xXexX3e1xX1bxX1xX3xXexX77xXd8xX1bxX1cxX3xXexX1xXdxX62xX19xX3xX1bxX2bxX81xX4xX83xX3xX5xX2bxX73xX1bxX1cxX3xXexX1xX98xX4xX3xX30xX1dxX3xX1bxX1xXb3xX1bxX1cxX3xXexX1xX388xX3xX61xX680xX3xX4xX680xX3xXexX1xXa8xX3xX51x428fxX1bxX3xX61xX62xX1bxX3xX11dxX19xX1bxX1cxX3xX61xX1cexXexX3xX30xXbbxX3xXexX77xX6xX1bxX1cxX688xX3xX212xX3xXa2xX1bxX1cxX3xX13xX10xX77xX77xX1exX3x3304xXe0xX6xX1bxX19xX10xX5xX83xX3xX1cxXdxXaexX9cxX3xX7xX2bxX3xX33xX1xX15xX3xXexX2bxXd0xX1bxX1cxX3xXexX1xX19xX1cexX4xX3xX4exX2d1xX4xX3xX30xXdxX3cxX1bxX3xX13xX58xX3xXexX1xX19xX18xXexX3xX57xX6xX7xX7xX6xX4xX1xX19xX7xX10xXexXexX7xX83xX3xX4xXebxX1bxX1xX3xX25xXaexX9cxXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX11dxX6xX1bxX1xX1bxX1xX6xXexXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX189xXdxX51xXexX1xX119xX3xX18dxX11bxX472xXbxX11dxX123xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX1cxX9xXaxX192xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX1bxX1cxX9xXaxX197xXaxX12xX0xXexX25xX9cxX51xX1exX12xX0xXexX77xX12xX0xXexX51xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX189xXdxX51xXexX1xX119xX3xX18dxX2xX318xXbxX11dxX123xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xX0xX7xXexX77xX9cxX1bxX1cxX12xX65xX1xX18xXexX3xX207xXebxX1bxX3xX30xX18xXexX3xX5xX1cexX1bxX3xX30xX81xXdxX3xX5xXbbxX0xX3fxX7xXexX77xX9cxX1bxX1cxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12x42bfxXdxX81xXdxX3xX4xX1xX388xX4xX3xX65xX1xX18xXexX3xX207xXebxX1bxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX19bxX212xX18dxX3xX4xX1xX9cxX3xX25xXdxX62xXexX3xX7xX375xX3xX1bxX1cxX2bxX2cxXdxX3xXexX1xXdxX3cxXexX3xXe0xXd8xX1bxX1cxX3xX51xX9cxX3xXe0xX2bxX6xX3xX5xXbbxX3xX2d4xX3xXe0xXdxX1fbxX1bxX3xX1bxX6xXe0xX3xX1bxX2bxX81xX4xX3xX1bxX1dxX1exX3xX61xX384xX3xXexX475xX1bxX1cxX3xX5xX78xX1bxX3xX2xX18fxX3xX1bxX1cxX2bxX2cxXdxXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xX65xX1xXdxX1fbxX19xX3xX30xXd0fxX1bxX1cxX3xX77xX1cexX1bxX1cxX3xX5xX81xX1bxX3xX4xX392xX6xX3xX61xXebxX9cxX3xX13xX1exX19xX7xX1xX19xX83xX3xXe0xX1cexXexX3xXexX77xX9cxX1bxX1cxX3xX25xX375xX1bxX3xX61xXebxX9cxX3xX4xX1xX15xX1bxX1xX3xX4xX392xX6xX3xX65xX1xX18xXexX3xX207xXebxX1bxX83xX3xX4xX1xX3e1xXe0xX3xXexX77xX9cxX1bxX1cxX3xX1bxX2bxX81xX4xX3xX5xXbbxX3xX7xX6xX19xX3xX33xX1xXdxX3xX4xXaexX4xX3xXexX77xX18xX1bxX3xXe0xX2bxX6xX3xX5xX81xX1bxX3xXexX81xXdxX3xX318xX192xX192xX212xX197xX192xX192xXe0xXe0xX3xX33xX1e3xX9cxX3xX51xX1dxXdxX3xX1bxX475xXe0xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX5axX19xX6xX3xX33xX1xXdxX62xX1bxX3xX1bxX2bxX81xX4xX3xX7xXa2xX1bxX1cxX3xX51xX357xX1bxX1cxX3xX4xX6xX9cxX3xXexX77xX1dxX1bxX3xX25xX2cxX83xX3xX1cxX357xX1exX3xX1bxX1cxX18xXbxX3xX1bxX1xXdxX1fbxX19xX3xXexX19xX1exX62xX1bxX3xX61xX2bxX2cxX1bxX1cxX83xX3xX1bxX1xX1dxX3xX4xX742xX6xX3xX30xX1dxX3xXexX77xX2bxX2cxX1bxX1cxX3xX1xX2d1xX4xXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX9cxX51xX1exXaxX12xX356xX1dxXdxX3xX65xX4exX13xX3xX61xX2bxX6xX3xXexXdxX1bxX3xX1xX73xX1bxX3xX197xX192xX192xX3xX1bxX1cxX2bxX2cxXdxX3xX30xX11e2xX1bxX3xX25xX1dcxX3xX4xXa2xX3xX5xX18xXbxX3xX30xX1dxX3xXe0xX26xXexX3xX5xXdxX78xX1bxX3xX5xXd8xX4xX3xXexX15xX1bxX1xX3xX61xX62xX1bxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX19bxX212xX18dxX83xX3xXexX77xX9cxX1bxX1cxX3xX33xX1xXdxX3xX1bxX1xXdxX1fbxX19xX3xX4xX357xX1exX3xX4xX3a3xX19xX3xX25xX1dcxX3xX5xXbbxX3xX4xX19xX375xX1bxX83xX3xX4xXaexX4xX3xX7xX2bxX2cxX1bxX3xX51xX375xX4xX3xX1bxX1cxX18xXbxX3xX1bxX2bxX81xX4xX3xX61xX384xX3xX1bxX1cxX475xX1bxX3xX4xXebxX1bxX3xX4xXaexX4xX3xX1bxX10f7xX3xX5xX98xX4xX3xX4xX388xX19xX3xX1xX1cexXe4xX3xX1c4xX1xX15xX1bxX1xX3xX5axX19xX1exX1fbxX1bxX3xXexX1efxX1bxX1xX3xXa9axX19xX33xX19xX9cxX33xX6xX3xX30xX1dxX3xX1f3xXdxXexX6xX3xX11dxXaexX4xX3xX1bxX1xX18xX1bxX3xX4xX680xX3xX318xX192xX3xX1bxX1cxX2bxX2cxXdxX3xXe0xX26xXexX3xXexX15xX4xX1xX3xX30xX1dxX3xX2xXe4xX18dxX192xX192xX3xX1bxX1cxX2bxX2cxXdxX3xX30xX11e2xX1bxX3xX61xX6xX1bxX1cxX3xXbxX1xXebxXdxX3xX7xX73xX3xXexXaexX1bxXe4xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX77xX12xX0xX3fxXexX25xX9cxX51xX1exX12xX0xX3fxXexX6xX25xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbd7xX9cxX19xX77xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xXcxX19xXf6xXdxX3xXexX77x36ecxX0xX3fxXbxX12