Video: Lính cứu hỏa chữa cháy bên trong Karaoke Kingdom Club
(Baohatinh.vn) - Ngành chức năng Hà Tĩnh đã phải huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ, phương tiện hiện đại để chữa cháy tại Karaoke Kingdom Club.
8eb8x998exb787x9a7bxdfcax9de8xc3f6x107faxf2caxX7x91aax10b50xa4a8xa081xa097xe75fxX5xba6axXaxa128x100d0xXdxd471xX10xa990xfc26xX3xe589xfc1bxbb83xX1xX3xX4xb527xfe4dxX3xX1xdec2xX6xX3xX4xX1xb3d7xX6xX3xX4xX1xd095xb2b0xX3xa068x10e9axX1cxX3xXex9d31xX17xX1cxbc38xX3x1013bxX6xX36xX6xX17xbc37xX10xX3xX3bxXdxX1cxX39xX15xX17x1004cxX3xddb3xX5xX21xX31xX0xcb56xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdbaexX10xX6xX15xXaxX12x10696xX39xd2abxX1cxX1xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX1cx9c15xX1cxX39xX3xX5fxX67xX3xXcxf07fxX1cxX1xX3x9c5bx107c0xX3xXbxX1xc4e9xXdxX3xX1xX21xX2fxX3xX7dx96dexX1cxX39xX3xX1xc35fxX1cxX3xa274xa5f5xX93xX3xX4xX2exX1cxX3xX31xX8ax1075fxX3xX4xX1xXdxdd70xX1cxX3xX7x9e05xX9cxX3xXbxX1xcc11xX8fxX1cxX39xX3xXexXdxefa0xX1cxX3xX1xXdxXb1xX1cxX3xX7dxcdbcxXdxX3xX7dxbd69xX3xX4xX1xX29xX6xX3xX4xX1xX2exX2fxX3xXexXbaxXdxX3xX3bxX6xX36xX6xX17xX40xX10xX3xX3bxXdxX1cxX39xX15xX17xX49xX3xX4bxX5xX21xX31x10684xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX49xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX50xX6xXbxXbxX7xX50xX17xXbxX10xX1cxX50xX49xX10xX15xXdxX6xX50xXexX1xX21xX49xX31xacf8xXbxX9xX1cxX10xd3abxX7xX50xX2xa25axX2xX92xX50xX2xX93x109aaxX15xX93xX2xX92x105d7xX12exX12exbdecxXex9ca0x106f9xX12exX5xX133xXe2xe69exXbxX39xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xX4xX10xa4c5xX17xX31xX139xX10xX4xXexX3xX15xX39xX49xX10xX15xXdxX6xX3x10839xXdxX15xX10xX17xX3xX49xXbxX12exXaxX3xX15xX6xXexX6xX148xXexX2fxXbxX10xX9xXaxX158xXdxX15xX10xX17xX50xX49xXbxX12exXaxX3xX15xX6xXexX6xX148xX10xX1cxX4xX17xX15xX10xX9xXaxX3bxX36xX6xX36xc712xX6xec06xX92x10740xX21xX17xac8dxX40xX1xX2xX158xX17xXbxXcxced5xX1axX1axX6xb1e3xff04xX5fxdee8xX139xX4xX3bxX2fxea01xc558xX50xX4xX133xXbxX199xX50xX15xXbxX2fxX18axX40xdfd8xX3bxX1a6xe373x8fd5xX93xX18axX6xX65xX1a6xXcxX65xX19dxX158xX40xX1a5xX1b2xc552xX36xX93xX1a5xX17xf4e2xX13xX31xX7xX6xX1b6xX1xX131xX18axX1a6xX123xX49xX65xX129xb31ax94b7xcc17xX1d8xXcxX15xXexX129xX1b6xXbxX1d8xX2xX12exXbxd9fdxXbxX1e4xe68fxX65xX133xXdxX3bxX18cxX92xX18exX129xb1c0xXcxX18axX191xX19dxX18cxX134xX1b5xXaxX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX1cxXexX10xX36xXaxX12xX0xXdxX49xX39xX3xX7xX36xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18xX50xX50xXdxXe2xX31xX6xX17xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe2xX158xX1cxX50xX1cxX10xX11fxX7xX50xX2xX123xX2xX92xX50xX1c8xX1c8xX15xX93xX2xX12exX2xX1c8xX12exX133xXexX123xX92xX123xX2xX5xX93xXe2xX139xXbxX39xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX11fxXdxX15xXexX1xX18xX129xX131xX2xXbxX1d6xa999xX1xX10xXdxX39xX1xXexX18xX134xX131xX12exXbxX1d6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX158xXdxX15xX10xX17xX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX4xX21xX21xX3xX1xX17xX6xX3xX4xX1xX21xX6xX3xX4xX1xX6xX2fxX3xX31xX10xX1cxX3xXexX36xX17xX1cxX39xX3xX40xX6xX36xX6xX17xX40xX10xX3xX40xXdxX1cxX39xX15xX17xX49xX3xX4xX5xX21xX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15xXexX1xX21xX49xX31xX3xX15xX1xXdxX15xX10xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d8xX21xXexX1xX17xX36xXaxX12xX65xX1xd600xX49xX3xX1f0xX13xX0xX50xXbxX12
Nhóm PV