Thạch Hà đổi mới phương thức lãnh đạo, khơi dậy sức mạnh tổng hợp
(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Thạch Hà về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận Thạch Hà đã có đổi mới trong phương thức lãnh đạo, khơi dậy sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.
a43dxd10ex11982xb1a4xf727x12366xc75fx10518x11074xX7x12ab8x111c9xf635xbf3ex131bbxb443xX5xcf0dxXax1088fxXcxX1xfccdxX4xX1xX3xe02exfdb1xX3x12a58xf8e4xXdxX3x13828xf11axXdxX3xXbxX1xdd40xcd72x11cc5x129d9xX3xXexX1xb6b3xX4xX3xX5x137ecxX28xX1xX3xX1cxX15xbb43x107c4xX3xfaa4xX1xX27xXdxX3xc513xe135xd383xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX1x13a2cxXbxX0xe376xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6xX3fxXaxX12x1315bxX1xa59axXexX3xa692xXdx13488xa499xX3xXexX15xXdxX3xX6fxX72xX1dxXdxX3xX5xX1axX20xX3xb1fcxXdx145b5xX4xX3xX81xX21xXdxX3xX1xX72xX41xX83xX28xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX81xc0b4xX3xX3axa749xXexX3x1427cxX72xb745xX3xfad3xb1d7xX41xX3xX3fx137aexX28xX29xX3xX28xa88fxX28xX29xX3xXexX1xXaexX28xX3xX20xX21xXdxX3x1279dx1312dxXcxfa70x14f5exX3xX81xX1axX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX83xX28xX3xXbcxX29xX1xef9exX3xXa0xX72xX41xX9dxXexX3xXcx14c75xX72xX28xX29xX3xX26xX27xX28xX29xX3xcc8axX3xXbbxX3axX1xc517xX6xX3x11e8ax12a38xXedxXbfxX3xX4xX1xXdxX9axX72xX3xX28xX6xX41xX38xX3x10608xd67axX3xXexX1xX26xX3xXcxa60axX28xX1xX3xe600xX41xX3xc509xb92dxX3xf823x10dbdxX28xX1xX3xe15axX27xX28xX3xX29xX1xXdxX3xX28xX1xX40xX28xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX31xX3xX4xXe9xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xX4xXa2xX3xX1xX83xX3xXexX1xb662xX28xX29xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX3xXexXdaxXd1xX3xX81xX1axX3xXexX37xX1axX28xX3xXexX1xX71xX3xX28xX1xXa5xX28xX3xX3fxXa5xX28x115e5xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xX3xXbx110f6xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexc85axX6xX5xXdxX29xX28xbb9bxX3xX4xX10xX28xXexX10xXdaxfa3axXaxX12xX0xXdxX20xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXax1268dxXdxX3fxXexX1xX1bexX3xXe4xX2x11c34xXbxXa4xX1c6xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1bexX3xdf34xX2x107c8xXbxXa4xX1c6xXaxX3xX7xXdaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bexX55xX55xXdxX18fxX6fxX6xX37xX1xX6xXexXdxX28xX1xX18fxX81xX28xX55xX28xX10xX1e5xX7xX55xX2xace9xf060x13820xX55xX226x13a83xX3fxX1fbxX2xX224xX225xX2xX2xX1eexXexX229xX2xX226xX2xX5xX1eexX1b8xX6fxX1b8xX226xX224xX224xX229xX18fx14ff3xXbxX29xb22exXdaxX9xX2xX226xX1fdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX1xX52xXbxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX37xX28xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX241xX72xX7xXexXdx132f1xX41xX1c6xXaxX12xX6axX1xXe9xX3xX1a5xX1xX108xX3xXexXd1xX4xX1xX3xX19xX10exXbcx1112fxX3xXexX104xX28xX1xX3xXbcxX29xX72xX41x13d70xX28xX3xXcxX1xXd1xX3xXbcxc088xX3x11572xX38xX3xXcxXdaxX26x130c2xX28xX29xX3xX6fxX6xX28xX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX2dxX4xX3xXcxX104xX28xX1xX3xX108xX41xX3xX19xX1axX3xb42cx11727xX28xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX38xX3xX6axX1xXe9xX3xX1a5xX1xX108xX3xXexXd1xX4xX1xX3x14e3dxXfcxXbcxX2dbxX3xXexX104xX28xX1xX3xX10exe8faxX28xX29xX3xXbcxX29xf593xX4xX3xX113xX27xX28xX3xX4xa539xX28xX29xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX3xX4xX6cxX4xX3xX7xX2f6xX38xX3xX28xX29xX1axX28xX1xX3xX4xX342xX28xX29xX3xX3fxXa9xX3xX5xX1axX20xX3xX81xXdxX83xX4xX18fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xXaxX12x14082xX72xX6xX3xX226xX3xX28xX312xX20xX3xXexXdaxXdxX71xX28xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX83xX28xX3xX4xX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexXdaxX10fxX28xX1xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xXbcxXcxXbexX38xX3xX1cxX9dxX28xX3xX28xX6xX41xX38xX3xXexX37xX1axX28xX3xX1xX72xX41xX83xX28xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX31xX3xX4xXe9xX3xX2xX1fbxX55xX225xX1fdxX3xXa4xX31xX3xX1cxX15xXexX3xX4xX1xX72xc2ffxX28xX3xXbcxXcxXbexX38xX3xX225xX3xXa4xX31xX3xX1cxX6xX28xX29xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xXa4xX31xX3xXbcxXcxXbexX3xX3axXdxX71xX72xX3xX20xc907xX72xX38xX3xX3axX1xXaexX28xX29xX3xX4xe3b1xX28xX3xXa4xX31xX3xX3fxX26xX21xXdxX3xX2xX1fdxX3xXexXdxX10cxX72xX3xX4xX1xXfdxX18fxX3xXbcxX312xX20xX3xX229xX1fdxX2xX224xX38xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXbxX1x11646xX28xX3xX1cxX450xX72xX3xX4xXe9xX3xXexX1xX10cxX20xX3xX224xX3xXa4xX31xX3xX1cxX15xXexX3xX4xX1xX72xX3f0xX28xX3xXbcxXcxXbexX18fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xXaxX12xXcxXdaxX37xX28xX29xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xX4xX1xX104xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX2dxX4xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX83xX28xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xXbcxXcxXbexX38xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX31xX3xXdax11457xXexX3xXdaxX6xX3xX20xc51fxXexX3xX7xX16dxX3xX6fxX1axXdxX3xX1xX33axX4xX3xX3axXdxX28xX1xX3xX28xX29xX1xXdxX83xX20xX3xX28xX1xX26xX1bexX3xX1a5xX1xX4cdxX3xXexXdaxX33axX28xX29xX3xX4xXaexX28xX29xX3xXexX6cxX4xX3xXexX72xX41xX10cxX28xX3xXexXdaxX72xX41xX9axX28xX3xXexX1xX26xbb19xX28xX29xX3xXa4xX72xX41xX10cxX28xX38xX3xX5xXdxX10cxX28xX3xXex1336axX4xX3xX4xX6cxX4xX3xX4xX1xX108xX3xXexXdaxX26xX27xX28xX29xX38xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX3xX7xX6cxX4xX1xX3xX1cxX9dxX28xX3xXexX40xX28xX3xX28xX29xX26xX516xXdxX3xX3fxXa5xX28xX3xX81xX1axX3xX4xX6cxX28xX3xX6fxX4d4xX38xX3xX1cxXa2xX28xX29xX3xX81xXdxX10cxX28xX1c6xX3xXbxX1xXa5xX28xX3xX4xXaexX28xX29xX3xX28xX1xXdxX83xX20xX3xX81xX527xX3xXdaxe22dxX3xXdaxX1axX28xX29xX1c6xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX2dxX4xX3xX1cxX16dxXdxX3xXexX1xX37xX15xXdxX3xXexXdaxXa9xX4xX3xXexXdxX9dxXbxX3xX29xXdxX2eexX6xX3xXfcxXcxX311xX3xX19xX72xX41xX83xX28xX3xX108xX41xX38xX3xX1cxXa2xX28xX29xX3xX108xX41xX3xXa4xX31xX3xX81xX21xXdxX3xX28xX1xXa5xX28xX3xX3fxXa5xX28xX3xX1cxX71xX3xX29xXdxXa2xXdxX3xXa0xX72xX41xX9dxXexX3xX3fxX2dxXexX3xX1cxXdxX71xX20xX3xX28xX1xX2eexX28xX29xX3xXexbb6bxX28xX3xX1cxX33axX28xX29xX1c6xX3xX3axXd1xXbxX3xXexX1xX516xXdxX3xX6fxX6xX28xX3xX1xX1axX28xX1xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX3xX7xX6cxX4xX1xX3xX1xa48bxX3xXexXdaxX52xX38xX3xX3axX1xX72xX41xX9dxX28xX3xX3axX1xXfdxX4xX1xX3xX4xX6cxX4xX3xXa4xX31xX3xX1cxXdxX71xX20xX3xX1cxX312xX28xX29xX3xX3ax13494xX3xX1cxX15xXexX3xX4xX1xX72xX3f0xX28xX18fxX18fxX18fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xX3xXbxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX4xX10xX28xXexX10xXdaxX1c6xXaxX12xX0xXdxX20xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX3fxXexX1xX1bexX3xXe4xX2xX1eexXbxXa4xX1c6xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1bexX3xX1fbxX2xX1fdxXbxXa4xX1c6xXaxX3xX7xXdaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bexX55xX55xXdxX18fxX6fxX6xX37xX1xX6xXexXdxX28xX1xX18fxX81xX28xX55xX28xX10xX1e5xX7xX55xX2xX224xX225xX226xX55xX226xX229xX3fxX1fbxX2xX224xX225xX2xX1fbxX229xXexX1eexX225xX1eexX1eexX5xX1fdxX1b8xX6fxX1b8xX226xX224xX224xXe4xX18fxX241xXbxX29xX244xXdaxX9xX229xX224xX225xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX1xX52xXbxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX37xX28xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX241xX72xX7xXexXdxX2c6xX41xX1c6xXaxX12xX1a5xX1xX108xX3xXexXd1xX4xX1xX3xX329xXfcxXbcxX2dbxX3xX1xX72xX41xX83xX28xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXcxXdaxeb9exX28xX3xX311xXdxX83xXexX3xX19xX1axX1bexX3xX0xX10xX20xX12xX19xX1axX28xX29xX3xX28xX312xX20xX38xX3xX1xX72xX41xX83xX28xX3xX3axXd1xXbxX3xXexX1xX516xXdxX3xX6fxX6xX28xX3xX1xX1axX28xX1xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX3xX7xX6cxX4xX1xX3xX1xX615xX3xXexXdaxX52xX38xX3xX3axX1xX72xX41xX9dxX28xX3xX3axX1xXfdxX4xX1xX3xX4xX6cxX4xX3xXa4xX31xX3xX1cxXdxX71xX20xX38xX3xXa4xX31xX3xX3axXdxX71xX72xX3xX20xX418xX72xX3xX1cxX312xX28xX29xX3xX3axX63bxX3xX1cxX15xXexX3xX4xX1xX72xX3f0xX28xX18fxX18fxX18fxX38xX3xXexX15xX37xX3xX1cxX4d4xX28xX29xX3xX5xXa9xX4xX3xX1cxX71xX3xX4xX6cxX4xX3xX1cxXd1xX6xX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xX1xX37xX1axX28xX3xXexX1xX1axX28xX1xX3xX3axX9dxX3xX1xX37xX15xX4xX1xX3xX1cxX9axX3xXdaxX6xX18fxX0xX55xX10xX20xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xXaxX12xXcxXdaxX37xX28xX29xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX83xX28xX3xXbcxX29xX1xXd1xX3xXa0xX72xX41xX9dxXexX3xXcxXdaxX72xX28xX29xX3xX26xX27xX28xX29xX3xXe4xX3xXbbxX3axX1xXe9xX6xX3xXecxXedxXedxXbfxX3xX81xX9axX3xXexXdxX9dxXbxX3xXexX527xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX38xX3xX7xa860xXbxX3xXa4xX9dxXbxX3xXexX1dxX3xX4xX1xX2dxX4xX3xX6fxX4d4xX3xX20xX6cxX41xX3xX4xX108xX6xX3xX1xX83xX3xXexX1xX16dxX28xX29xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX3xXexXdaxXd1xX38xX3xXexXdxX28xX1xX3xX29xX33axX28xX38xX3xX1xX37xX15xXexX3xX1cxX4d4xX28xX29xX3xX1xXdxX83xX72xX3xX5xXa9xX4xX38xX3xX1xXdxX83xX72xX3xXa0xX72xXa2xX38xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX31xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xX4xX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexXdaxX10fxX28xX1xX38xX3xX3axX9dxX3xX1xX37xX15xX4xX1xX3xX81xX1axX3xXexXdaxXdxX71xX28xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXa0xX72xX6cxX28xX3xXexXdaxXdxX83xXexX3xX7xXa5xX72xX3xXdaxX4d4xX28xX29xX3xX1cxX9dxX28xX3xX4xX6cxX28xX3xX6fxX4d4xX38xX3xX1cxXa2xX28xX29xX3xX81xXdxX10cxX28xX38xX3xX4xXaexX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX4xX38xX3xX81xXdxX10cxX28xX3xX4xX1xX2dxX4xX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xX1xX83xX3xXexX1xX16dxX28xX29xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX3xXexXdaxXd1xX3xX81xX1axX3xX28xX1xXa5xX28xX3xX3fxXa5xX28xX18fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xXaxX12xX10exX9dxX28xX3xX28xX6xX41xX38xX3xX1xX72xX41xX83xX28xX3xX1cxX31xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX83xX28xX3xX28xX1xX450xXexX3xXexX1xX71xX3xX1xXe9xX6xX3xX4xX1xX2dxX4xX3xX3fxX6xX28xX1xX3xXexXdaxX26xX2f6xX28xX29xX3xX6fxX6xX28xX3xXexX72xX41xX10cxX28xX3xX29xXdxX6cxX37xX3xX3axXdxX10cxX20xX3xX29xXdxX6cxX20xX3xX1cxX16dxX4xX3xXexXdaxX72xX28xX29xX3xXexXa5xX20xX3xX6fxX5eexXdxX3xX3fxX26x13c15xX28xX29xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX3xXexXdaxXd1xX3xX1xX72xX41xX83xX28xX1c6xX3xX3axX1xX37xX6cxX28xX3xX3axXdxX28xX1xX3xXbxX1xXfdxX3xX4xX1xX37xX3xX28xX29xX26xX516xXdxX3xX1xX37xX15xXexX3xX1cxX4d4xX28xX29xX3xX3axX1xXaexX28xX29xX3xX4xX1xX72xX41xX10cxX28xX3xXexXdaxX6cxX4xX1xX3xX2f6xX3xX4xX6cxX4xX3xXa4xX31xX38xX3xXexX1xXd1xX3xXexXdaxX450xX28xX18fxX18fxX18fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xX3xXbxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX4xX10xX28xXexX10xXdaxX1c6xXaxX12xX0xXdxX20xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX3fxXexX1xX1bexX3xXe4xX2xX1eexXbxXa4xX1c6xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1bexX3xX1fbxX2xX1fdxXbxXa4xX1c6xXaxX3xX7xXdaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bexX55xX55xXdxX18fxX6fxX6xX37xX1xX6xXexXdxX28xX1xX18fxX81xX28xX55xX28xX10xX1e5xX7xX55xX2xX224xX225xX226xX55xX226xX229xX3fxX1fbxX2xX224xX225xX229xX225xXe4xXexXe4xX226xX224xX1fdxX5xX224xX1b8xX6fxX1b8xX226xX224xc5bexX1fdxX18fxX241xXbxX29xX244xXdaxX9xXb3fxX224xX1fdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX1xX52xXbxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX37xX28xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX241xX72xX7xXexXdxX2c6xX41xX1c6xXaxX12xXfcxXfdxX3xXexX1xX26xX3xX19xX72xX41xX83xX28xX3xX108xX41xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xXcxXdaxX7a3xX28xX3xXbcxX1xX40xXexX3xXcxXa5xX28xX1bexX3xX0xX10xX20xX12xXcxX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX83xX28xX3xX1cxX9axX3xX6cxX28xX3xX29xXe9xXbxX3xXbxX1xX7a3xX28xX3xX28xXa5xX28xX29xX3xX4xX6xX37xX3xX28xX312xX28xX29xX3xX5xXa9xX4xX38xX3xX7xX2dxX4xX3xX4xX1xXdxX9dxX28xX3xX1cxX450xX72xX3xX4xX108xX6xX3xX10exXa2xX28xX29xX38xX3xX1xXdxX83xX72xX3xXa0xX72xXa2xX3xX1xX37xX15xXexX3xX1cxX4d4xX28xX29xX3xX4xX108xX6xX3xX1xX83xX3xXexX1xX16dxX28xX29xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX3xXexXdaxXd1xX3xXex1428exX3xX1xX72xX41xX83xX28xX3xX1cxX9dxX28xX3xX4xX27xX3xX7xX2f6xX38xX3xXexX312xX28xX29xX3xX4xX26xX516xX28xX29xX3xX28xXdxX9axX20xX3xXexXdxX28xX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xX4xX6cxX28xX3xX6fxX4d4xX38xX3xX1cxXa2xX28xX29xX3xX81xXdxX10cxX28xX3xX81xX1axX3xX28xX1xXa5xX28xX3xX3fxXa5xX28xX38xX3xXexX15xX37xX3xX1cxX4d4xX28xX29xX3xX5xXa9xX4xX38xX3xX28xX29xX72xX5eexX28xX3xX5xXa9xX4xX3xXexX1xX4cdxX4xX3xX1cxX3f0xX41xX3xX3axXdxX28xX1xX3xXexX9dxX3xX1b8xX3xXa4xX31xX3xX1xX4d4xXdxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexXdaxXdxX71xX28xX18fxX0xX55xX10xX20xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xXaxX12xX113xX6xX72xX3xX3axX1xXdxX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX83xX28xX3xX1cxX9axX3xX6cxX28xX38xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX2dxX4xX3xX6fxX4d4xX3xX20xX6cxX41xX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xX1xX83xX3xXexX1xX16dxX28xX29xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX3xXexXdaxXd1xX3xX81xX1axX3xX4xX6cxX4xX3xX4xX27xX3xXa0xX72xX6xX28xX38xX3xX1cxX27xX28xX3xX81xXd1xX3xX7xX6cxXbxX3xX28xX1xX40xXbxX38xX3xX1xX52xXbxX3xX28xX1xX450xXexX38xX3xX29xXdxXa2xXdxX3xXexX1xX71xX38xX3xX4xX27xX3xX4xX450xX72xX38xX3xX7xX8c0xXbxX3xXa4xX9dxXbxX3xX5xX15xXdxX3xXexX1xX10xX37xX3xX1xX26xX21xX28xX29xX3xXbxX1xX342xX3xX1xX52xXbxX3xX81xX1axX3xXexXdxX28xX1xX3xX29xX33axX28xX3xX1xX27xX28xX38xX3xX29xXdxXa2xX20xX3xX1cxX26xX52xX4xX3xX229xX1eexX229xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX2dxX4xX38xX3xX1cxX27xX28xX3xX81xXd1xX1c6xX3xX29xXdxXa2xX20xX3xX225xX1fbxX1eexX3xX6fxXdxX10cxX28xX3xX4xX1xX9dxX18fxX3xX10exX334xX4xX3xX6fxXdxX83xXexX38xX3xX7xX6xX72xX3xX7xX6cxXbxX3xX28xX1xX40xXbxX38xX3xXexXdxX28xX1xX3xX29xXdxXa2xX28xX3xX6fxXdxX10cxX28xX3xX4xX1xX9dxX38xX3xX1cxX31xX3xX29xXdxXa2xX20xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXfdxX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX26xX516xX28xX29xX3xXa4xX72xX41xX10cxX28xX3xX4xX1xX37xX3xX1cxXd1xX6xX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX18fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xX3xXbxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX4xX10xX28xXexX10xXdaxX1c6xXaxX12xX0xXdxX20xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX3fxXexX1xX1bexX3xXe4xX2xX1eexXbxXa4xX1c6xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1bexX3xX1fbxX2xX1fdxXbxXa4xX1c6xXaxX3xX7xXdaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bexX55xX55xXdxX18fxX6fxX6xX37xX1xX6xXexXdxX28xX1xX18fxX81xX28xX55xX28xX10xX1e5xX7xX55xX2xX224xX225xX226xX55xX226xX229xX3fxX1fbxX2xX224xX225xX225xX2xX226xXexX225xX225xX2xX1fbxX5xXe4xX1b8xX6fxX1b8xX226xX224xXb3fxX1eexX18fxX241xXbxX29xX244xXdaxX9xX1eexX2xX225xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX1xX52xXbxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX37xX28xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX241xX72xX7xXexXdxX2c6xX41xX1c6xXaxX12xX6axX1xXe9xX3xX1a5xX1xX108xX3xXexXd1xX4xX1xX3xX329xXfcxXbcxX2dbxX3xXexX104xX28xX1xX3xX10exX334xX28xX29xX3xXbcxX29xX33axX4xX3xX113xX27xX28xX1bexX3xX0xX10xX20xX12xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX31xX3xX5xX1axX20xX3xXexX16dxXexX3xX4xXaexX28xX29xX3xXexX6cxX4xX3xXexX72xX41xX10cxX28xX3xXexXdaxX72xX41xX9axX28xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xXbcxXcxXbexX38xX3xX1cxX334xX4xX3xX6fxXdxX83xXexX3xX5xX1axX3xX1cxX16dxXdxX3xXexX1xX37xX15xXdxX38xX3xX29xXdxXa2xXdxX3xX1cxX6cxXbxX3xX28xX1xX2eexX28xX29xX3xX81xX26xX21xX28xX29xX3xX20xX8c0xX4xX3xXexXc67xX3xX4xX27xX3xX7xX2f6xX18fxX0xX55xX10xX20xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xX3xXbxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX4xX10xX28xXexX10xXdaxX1c6xXaxX12xX0xXdxX20xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX3fxXexX1xX1bexX3xXe4xX2xX1eexXbxXa4xX1c6xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1bexX3xX1fbxX2xX1fdxXbxXa4xX1c6xXaxX3xX7xXdaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bexX55xX55xXdxX18fxX6fxX6xX37xX1xX6xXexXdxX28xX1xX18fxX81xX28xX55xX28xX10xX1e5xX7xX55xX2xX224xX225xX226xX55xX226xX229xX3fxX1fbxX2xX224xX225xX225xX1fbxX224xXexXe4xX1eexX226xX2xX5xXe4xX1b8xX6fxX1b8xX226xX224xXb3fxX224xX18fxX241xXbxX29xX244xXdaxX9xX226xX226xXb3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX1xX52xXbxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX37xX28xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX241xX72xX7xXexXdxX2c6xX41xX1c6xXaxX12xX6axX1xXe9xX3xX1a5xX1xX108xX3xXexXd1xX4xX1xX3xX19xX10exXbcxX2dbxX3xXexX104xX28xX1xX3xXbcxX29xX72xX41xX2e6xX28xX3xXcxX1xXd1xX3xXbcxX2eexX3xX2f0xX1bexX3xX0xX10xX20xX12xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX4xXe9xX3xX28xX1xX2eexX28xX29xX3xX3axX1xXe9xX3xX3axX1xX312xX28xX3xce9dxX3axX1xX6cxX4xX3xX6fxXdxX83xXex1183cxX3xX1cxXe9xX3xX5xX1axX3xX4xXe9xX3xXe4xX3xXa4xX31xX3xX28x144d4xX20xX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xX81xX342xX28xX29xX3xXa2xX28xX1xX3xX1xX26xX2f6xX28xX29xX3xX3fxXa9xX3xX6cxX28xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX6cxX4xX3xX20xd82fxX3xX7xX8c0xXexX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3x1414fxX1xX10cxX3xX28xX1xX26xX28xX29xX3xX1cxX31xX3xX1xX72xX41xX3xX1cxX4d4xX28xX29xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX5xXa9xX4xX3xX1cxX71xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xXbcxXcxXbexX18fxX0xX55xX10xX20xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX241xX72xX7xXexXdxX2c6xX41xX1c6xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX6fxX6cxX37xX3xX4xX6cxX37xX3xX4xX108xX6xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX3xX1xX72xX41xX83xX28xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX38xX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xXa0xX72xX6cxX3xXexXdaxX10fxX28xX1xX3xXexXdaxXdxX71xX28xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX83xX28xX3xX4xX423xX28xX3xX29xX334xXbxX3xX20xX4d4xXexX3xX7xX16dxX3xX3axX1xXe9xX3xX3axX1xX312xX28xX38xX3xX81xX26xX21xX28xX29xX3xX20xX8c0xX4xX1bexX3xXbexX4d4xXexX3xX6fxX4d4xX3xXbxX1xX40xX28xX3xX4xX6cxX28xX3xX6fxX4d4xX3xX4xX423xX28xX3xX6fxX312xX28xX3xX3axX1xX37xX312xX28xX38xX3xX5xX37xX3xX5xX8c0xX28xX29xX38xX3xXa2xX28xX1xX3xX1xX26xX2f6xX28xX29xX3xX1cxX9dxX28xX3xXexXdxX9dxX28xX3xX1cxX4d4xX3xX81xX1axX3xX1xXdxX83xX72xX3xXa0xX72xXa2xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX83xX28xX3xX4xX6cxX4xX3xX28xX1xXdxX83xX20xX3xX81xX527xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX3xXexXdaxXd1xX3xX2f6xX3xX1cxXd1xX6xX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX18fxX3xXcxX1xXdxX9dxX72xX3xX4xX6cxX4xX3xX81xX312xX28xX3xX6fxXa2xX28xX3xXa0xX72xX41xX3xX1cxXd1xX28xX1xX38xX3xX1xX26xX21xX28xX29xX3xX3fxX418xX28xX3xX4xX527xX3xXexX1xX71xX3xX1cxX71xX3xXexX1xX16dxX28xX29xX3xX28xX1xX450xXexX3xXexX1dxX3xX4xX1xX2dxX4xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX83xX28xX18fxX3xX311xXdxX83xX4xX3xX6fxX16dxX3xXexXdaxXfdxX3xX4xX6cxX28xX3xX6fxX4d4xX38xX3xX4xXaexX28xX29xX3xX4xX1xX2dxX4xX3xX3fxXaexXdxX3xX3fxX26xX3xX7xX6xX72xX3xX7xX6cxXbxX3xX28xX1xX40xXbxX38xX3xX28xX1xX450xXexX3xX5xX1axX3xX1cxX16dxXdxX3xX81xX21xXdxX3xX4xX6cxX28xX3xX6fxX4d4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX3xXa0xX72xXa2xX28xX3xX5xX63bxX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xX1xX83xX3xXexX1xX16dxX28xX29xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX3xXexXdaxXd1xX3xX4xX423xX28xX3xX29xX334xXbxX3xX28xX1xXdxX9axX72xX3xX3axX1xXe9xX3xX3axX1xX312xX28xX18fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xX3xXbxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX4xX10xX28xXexX10xXdaxX1c6xXaxX12xX0xXdxX20xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX3fxXexX1xX1bexX3xXe4xX2xX1eexXbxXa4xX1c6xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1bexX3xX1fbxX2xX1fdxXbxXa4xX1c6xXaxX3xX7xXdaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bexX55xX55xXdxX18fxX6fxX6xX37xX1xX6xXexXdxX28xX1xX18fxX81xX28xX55xX28xX10xX1e5xX7xX55xX2xX224xX225xX226xX55xX2xX1fdxX224xX3fxX1fbxX2xXb3fxX2xXb3fxX1fdxX1fbxXexX1fbxX225xX1eexXe4xX5xX2xX1b8xX226xX229xX3fxX1fbxX2xX224xX225xX1fbxX229xX1eexXexXb3fxX224xX226xXe4xX5xX1fbxX1b8xX6fxX18fxX241xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX1xX52xXbxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX37xX28xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX241xX72xX7xXexXdxX2c6xX41xX1c6xXaxX12xXcxXdaxX26xX2f6xX28xX29xX3xX6fxX6xX28xX3xXcxX1dxX3xX4xX1xX2dxX4xX3xXcxX104xX28xX1xX3xX108xX41xX3xX19xX1axX3xX311xX312xX28xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX1bexX3xX0xX10xX20xX12xX10exX9axX3xX6cxX28xX3xX7xX8c0xXbxX3xXa4xX9dxXbxX3xXexXdxX28xX1xX3xX29xX33axX28xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX2dxX4xX38xX3xX6fxX4d4xX3xX20xX6cxX41xda76xX3xX4xX108xX6xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX26xX52xX4xX3xX5xX1axX20xX3xX3axX1xX6cxX3xX6fxX1axXdxX3xX6fxXa2xX28xX38xX3xX4xXe9xX3xX5xX4d4xX3xXexXdaxX10fxX28xX1xX38xX3xX29xXdxXa2xXdxX3xXbxX1xX6cxXbxX3xX4xX527xX3xXexX1xX71xX18fxX0xX55xX10xX20xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xXaxX12xX11f3xX9dxXexX3xX5xX72xX40xX28xX3xX6fxX72xX1dxXdxX3xX5xX1axX20xX3xX81xXdxX83xX4xX38xX3xXfcxXfdxX3xXexX1xX26xX3xXcxX104xX28xX1xX3xX108xX41xX3xX10bxX10cxX3xX10exX10fxX28xX1xX3xX113xX27xX28xX3xX29xX1xXdxX3xX28xX1xX40xX28xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX31xX3xX4xXe9xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX1c6xX3xX6fxXdxX9dxXexX3xX3axX9dxX3xXexX1xXc67xX6xX3xX7xX6cxX28xX29xX3xXexX15xX37xX38xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xX4xXa2xX3xX1xX83xX3xXexX1xX16dxX28xX29xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX3xXexXdaxXd1xX3xX81xX1axX3xXexX37xX1axX28xX3xXexX1xX71xX3xX28xX1xXa5xX28xX3xX3fxXa5xX28xX1c6xX3xX6fxXdxX9dxXexX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX29xXdxX6xX37xX3xX81xXdxX83xX4xX38xX3xX4xX1xX33axX28xX3xX81xXdxX83xX4xX3xX4xX7a3xX28xX3xX29xXdxX6xX37xX1c6xX3xXexX1xX6cxX37xX3xX29xXa31xX3xX3axX1xXe9xX3xX3axX1xX312xX28xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX27xX3xX7xX2f6xX3xX6fxX11bexX28xX29xX3xX1xX10fxX28xX1xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1cxX16dxXdxX3xXexX1xX37xX15xXdxX1c6xX3xX7xXdxX9dxXexX3xX4xX1xX334xXexX3xX3ax10385xX3xX5xX72xX40xXexX38xX3xX3axX1741xX3xX4xX26xX27xX28xX29xX3xX1xX1axX28xX1xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX18fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xX3xXbxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX4xX10xX28xXexX10xXdaxX1c6xXaxX12xX0xXdxX20xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX3fxXexX1xX1bexX3xXe4xX2xX1eexXbxXa4xX1c6xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1bexX3xX1fbxX2xX1fdxXbxXa4xX1c6xXaxX3xX7xXdaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bexX55xX55xXdxX18fxX6fxX6xX37xX1xX6xXexXdxX28xX1xX18fxX81xX28xX55xX28xX10xX1e5xX7xX55xX2xX224xX225xX226xX55xX226xX229xX3fxX1fbxX2xX224xX225xX1eexX1fdxX226xXexXb3fxX2xX225xXe4xX5xX2xX1b8xX6fxX1b8xX226xXb3fxX1fdxX225xX18fxX241xXbxX29xX244xXdaxX9xX229xX1fbxX224xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX1xX52xXbxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xXaxX12xXfcxXfdxX3xXexX1xX26xX3xXcxX104xX28xX1xX3xX108xX41xX3xX4x13916xX28xX29xX3xX5xX26xX72xX3xX63bxX38xX3xX1cxXa5xX41xX3xX4xX1xX104xX3xX5xX1axX3xX3axX9dxXexX3xXa0xX72xXa2xX3xX6fxX26xX21xX4xX3xX1cxX7a3xX72xX38xX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX4xX7a3xX28xX3xXexXdxX9dxXbxX3xXexX527xX4xX3xXexX40xXbxX3xXexXdaxX72xX28xX29xX3xX28xX29xX72xX5eexX28xX3xX5xXa9xX4xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX27xX3xX7xX2f6xX38xX3xX1cxX334xX4xX3xX6fxXdxX83xXexX3xX5xX1axX3xXe4xX3xXa4xX31xX3xX81xX342xX28xX29xX3xX6fxXd1xX3xXa2xX28xX1xX3xX1xX26xX2f6xX28xX29xX3xX20xX11e7xX3xX7xX8c0xXexX3xXcxX1xX15xX4xX1xX3xX11f3xX1xX10cxX3xX1cxX71xX3xX4xXe9xX3xX29xXdxXa2xXdxX3xXbxX1xX6cxXbxX3xXbxX1xX6cxXexX3xXexXdaxXdxX71xX28xX3xX6fxX9axX28xX3xX81xX2eexX28xX29xX18fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xXaxX12xX10exX16dxXdxX3xX81xX21xXdxX3xX4xX6cxX4xX3xX1cxX9axX3xX6cxX28xX38xX3xXexXdxX71xX72xX3xX1cxX9axX3xX6cxX28xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX83xX28xX3xXbcxX29xX1xXd1xX3xXa0xX72xX41xX9dxXexX3xXcxXdaxX72xX28xX29xX3xX26xX27xX28xX29xX3xXe4xX38xX3xXfcxXfdxX3xXexX1xX26xX3xXcxX104xX28xX1xX3xX108xX41xX3xX4xX1xX37xX3xXdaxX11bexX28xX29xX38xX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xXexXdaxXdxX71xX28xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX4xX7a3xX28xX3xXexX1xX40xX28xX3xXexXdaxX33axX28xX29xX38xX3xX81xX2eexX28xX29xX3xX4xX1xX8c0xX4xX38xX3xXexXdxX9dxXbxX3xXexX1xX72xX38xX3xX5xX8c0xX28xX29xX3xX28xX29xX1xX10xX3xX63bxX3xX3axXdxX9dxX28xX3xX4xX27xX3xX7xX2f6xX38xX3xXexX15xX37xX3xX7xXa9xX3xX1cxX5eexX28xX29xX3xXexX1xX72xX40xX28xX3xX4xX6xX37xX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xX4xX6cxX28xX3xX6fxX4d4xX38xX3xX1cxXa2xX28xX29xX3xX81xXdxX10cxX28xX3xX81xX1axX3xX28xX1xXa5xX28xX3xX3fxXa5xX28xX18fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX12xX0xXdxX20xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX3fxXexX1xX1bexX3xXe4xX2xX1eexXbxXa4xX1c6xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1bexX3xX1fbxX2xX1fdxXbxXa4xX1c6xXaxX3xX7xXdaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bexX55xX55xXdxX18fxX6fxX6xX37xX1xX6xXexXdxX28xX1xX18fxX81xX28xX55xX28xX10xX1e5xX7xX55xX2xX224xX225xX226xX55xX226xX229xX3fxX1fbxX2xX224xX225xX1eexX1fbxX224xXexX229xX1eexXe4xX224xX5xX1fbxX1b8xX6fxX1b8xX226xX224xX229xX1eexX18fxX241xXbxX29xX244xXdaxX9xX1eexX1fdxX225xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX1xX52xXbxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX37xX28xXaxX12xXfcxXfdxX3xXexX1xX26xX3xXcxX104xX28xX1xX3xX108xX41xX3xX10bxX10cxX3xX10exX10fxX28xX1xX3xX113xX27xX28xX3xX4xX342xX28xX29xX3xX1cxX37xX1axX28xX3xX4xXaexX28xX29xX3xXexX6cxX4xX3xX1cxX9dxX28xX3xXexX1xX6xX20xX3xXa0xX72xX6xX28xX3xXexX1xXa9xX4xX3xXexX9dxX3xXexX15xXdxX3xXa4xX31xX3xXfcxX8c0xX4xX3xX113xX27xX28xX18fxX18fxX18fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xXaxX12xXcxXdaxX26xX21xX4xX3xX1cxXe9xX38xX3xXfcxXfdxX3xXexX1xX26xX3xXcxX104xX28xX1xX3xX108xX41xX3xX4xX342xX28xX29xX3xX1cxX37xX1axX28xX3xX1cxX31xX3xX1cxX9dxX28xX3xXexX1xX6xX20xX3xXa0xX72xX6xX28xX3xX20xX4d4xXexX3xX7xX16dxX3xX20xXaexX3xX1xX10fxX28xX1xX3xX3axXdxX28xX1xX3xXexX9dxX3xX81xX1axX3xX28xXe9xXdxX3xX4xX1xX72xX41xX83xX28xX3xX81xX21xXdxX3xX4xX6cxX28xX3xX6fxX4d4xX38xX3xX28xX1xXa5xX28xX3xX3fxXa5xX28xX3xXa4xX31xX3xXfcxX8c0xX4xX3xX113xX27xX28xX18fxX3xXfcxX10cxX28xX3xX4xX15xX28xX1xX3xX29xX1xXdxX3xX28xX1xX40xX28xX3xX3axX9dxXexX3xXa0xX72xXa2xX3xX1cxX15xXexX3xX1cxX26xX52xX4xX38xX3xXfcxXfdxX3xXexX1xX26xX3xXcxX104xX28xX1xX3xX108xX41xX3xX5xX26xX72xX3xX63bxX38xX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xX20xXaexX3xX1xX10fxX28xX1xX38xX3xXfcxX8c0xX4xX3xX113xX27xX28xX3xX4xX7a3xX28xX3xX4xX1xX4cdxX3xXexXdaxX33axX28xX29xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX2dxX4xX3xX7xXa2xX28xX3xXa4xX72xX450xXexX3xXexX16dxXexX3xX1xX27xX28xX38xX3xX7xXa2xX28xX3xXa4xX72xX450xXexX3xXexX1xX10xX37xX3xX1xX26xX21xX28xX29xX3xX1xX1axX28xX29xX3xX1xXe9xX6xX38xX3xXexX10fxX20xX3xX1cxX26xX52xX4xX3xX1cxX7a3xX72xX3xXdaxX6xX3xX1dxX28xX3xX1cxXd1xX28xX1xX3xX4xX1xX37xX3xX7xXa2xX28xX3xXbxX1xX3f0xX20xX18fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xXaxX12xX311xX9axX3xX81xXdxX83xX4xX3xX7xX6cxXbxX3xX28xX1xX40xXbxX3xXexX1xXaexX28xX38xX3xX3axXdxX83xX28xX3xXexX37xX1axX28xX3xX6fxX4d4xX3xX20xX6cxX41xX3xX4xX6cxX28xX3xX6fxX4d4xX3xX4xX450xXbxX3xXa4xX31xX38xX3xXexX1xXaexX28xX3xXa4xXe9xX20xX38xX3xXfcxXfdxX3xXexX1xX26xX3xXcxX104xX28xX1xX3xX108xX41xX3xX5xX26xX72xX3xX63bxX3xX3axX1xXaexX28xX29xX3xX4xX2dxX28xX29xX3xX28xX1xX8c0xX4xX38xX3xXbxX1xXa2xXdxX3xXbxX1xX342xX3xX1xX52xXbxX3xX1cxXdxX9axX72xX3xX3axXdxX83xX28xX3xXexX1xXa9xX4xX3xXexX9dxX3xX4xX108xX6xX3xX1cxXd1xX6xX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX38xX3xXbxX1xXa2xXdxX3xXexX15xX37xX3xX1cxX26xX52xX4xX3xX7xXa9xX3xX1cxX5eexX28xX29xX3xXexX1xX72xX40xX28xX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xX4xX6cxX28xX3xX6fxX4d4xX38xX3xX28xX1xXa5xX28xX3xX3fxXa5xX28xX1c6xX3xX1xX72xX41xX3xX1cxX4d4xX28xX29xX3xX1cxX26xX52xX4xX3xXexX16dxXdxX3xX1cxX6xX3xX4xX6cxX4xX3xX28xX29xX72xX5eexX28xX3xX5xXa9xX4xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xXbcxXcxXbexX3xX4xX1888xX28xX29xX3xX28xX1xX26xX3xX4xX6cxX4xX3xX28xX1xXdxX83xX20xX3xX81xX527xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX3xXexXdaxXd1xX3xX3axX1xX6cxX4xX18fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxX37xX3fxX41xX3xXbxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX4xX10xX28xXexX10xXdaxX1c6xXaxX12xX0xXdxX20xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1a5xX10xX28xXexX10xXdaxXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxX1e5xXdxX3fxXexX1xX1bexX3xXe4xX2xX1eexXbxXa4xX1c6xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1bexX3xX1fbxX2xX1fdxXbxXa4xX1c6xXaxX3xX7xXdaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1bexX55xX55xXdxX18fxX6fxX6xX37xX1xX6xXexXdxX28xX1xX18fxX81xX28xX55xX28xX10xX1e5xX7xX55xX2xX224xX225xX226xX55xX226xX229xX3fxX1fbxX2xX224xX225xX226xX2xX1eexXexX225xX224xX225xX224xX5xX229xX1b8xX6fxX1b8xX226xX224xXe4xX1eexX18fxX241xXbxX29xX244xXdaxX9xXe4xX226xX1fbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX1xX52xXbxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6xXbxXexXdxX37xX28xXaxX3xX7xXexX41xX5xX10xX9xXaxXexX10xXa4xXexX1b8xX6xX5xXdxX29xX28xX1bexX3xX4xX10xX28xXexX10xXdaxX1c6xXaxX12xX81xX1axX3xX28xXe9xXdxX3xX4xX1xX72xX41xX83xX28xX38xX3xX1cxX4d4xX28xX29xX3xX81xXdxX10cxX28xX3xX28xX1xXa5xX28xX3xX3fxXa5xX28xX3xXexX1xXaexX28xX3xXecxX72xXa5xX28xX3xX113xX27xX28xX38xX3xXa4xX31xX3xXfcxX8c0xX4xX3xX113xX27xX28xX3xXbbxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axXbfxX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xXbcxXcxXbexX0xX55xXbxX12xX0xX3fxXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxXdaxX10xX5xX6xXexX10xX3fxXaxX12xX0xX72xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b8xXexX1xX72xX20xX6fxX1b8xX6xX28xX3fxX1b8xX7xX6xXbxX37xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11f3xX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX3axX1xX6cxXexX3xX81xX33axX28xX29xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xX28xXaexX28xX29xX3xXexX1xXaexX28xX3xX20xX21xXdxX3xX28xX27xXdxX3xX81xX342xX28xX29xX3xXexX1xX26xX52xX28xX29xX3xX11f3x15043xX3xa94cxX28xX1xXaxX3xX1xXdaxX10xX2c6xX9xXaxX55xX28xX37xX28xX29xX1b8xX28xX29xX1xXdxX10xXbxX55xX3axX1xX37xXdxX1b8xX3fxX6xX41xX1b8xX3axX1xX6xXexX1b8xX81xX37xX28xX29xX1b8xXa4xX6xX41xX1b8xX3fxX72xX28xX29xX1b8xX28xX37xX28xX29xX1b8xXexX1xX37xX28xX1b8xX20xX37xXdxX1b8xX28xX37xXdxX1b8xX81xX72xX28xX29xX1b8xXexX1xX72xX37xX28xX29xX1b8xX3axX41xX1b8xX6xX28xX1xX55xX2xX1eexX224xX1fbxX225xX1fbxX18fxX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX29xX3xX7xXdaxX4xX9xXaxX55xX20xX10xX3fxXdxX6xX55xX2xX229xX1fdxX55xX28xX10xX1e5xX7xX55xX2xX224xX229xXb3fxX55xXe4xX225xX3fxX1fdxX2xX229xX1fbxX1fdxX225xX1eexXexX224xX1fdxX1eexX5xXb3fxX1b8xX6xX1b8xX2xX18fxX241xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX1xX52xXbxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX3fxXdxX81xX12xX0xX7xXexXdaxX37xX28xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX11f3xX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX3axX1xX6cxXexX3xX81xX33axX28xX29xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xX28xXaexX28xX29xX3xXexX1xXaexX28xX3xX20xX21xXdxX3xX28xX27xXdxX3xX81xX342xX28xX29xX3xXexX1xX26xX52xX28xX29xX3xX11f3xX201exX3xX2020xX28xX1xXaxX3xX1xXdaxX10xX2c6xX9xXaxX55xX28xX37xX28xX29xX1b8xX28xX29xX1xXdxX10xXbxX55xX3axX1xX37xXdxX1b8xX3fxX6xX41xX1b8xX3axX1xX6xXexX1b8xX81xX37xX28xX29xX1b8xXa4xX6xX41xX1b8xX3fxX72xX28xX29xX1b8xX28xX37xX28xX29xX1b8xXexX1xX37xX28xX1b8xX20xX37xXdxX1b8xX28xX37xXdxX1b8xX81xX72xX28xX29xX1b8xXexX1xX72xX37xX28xX29xX1b8xX3axX41xX1b8xX6xX28xX1xX55xX2xX1eexX224xX1fbxX225xX1fbxX18fxX1xXexX20xXaxX12xX11f3xX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX3axX1xX6cxXexX3xX81xX33axX28xX29xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xX28xXaexX28xX29xX3xXexX1xXaexX28xX3xX20xX21xXdxX3xX28xX27xXdxX3xX81xX342xX28xX29xX3xXexX1xX26xX52xX28xX29xX3xX11f3xX201exX3xX2020xX28xX1xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXdaxX37xX28xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX113xX21xX20xX3xX1cxX15xXexX3xX4xX1xX72xX3f0xX28xX3xXexXc67xX3xX28xX312xX20xX3xX229xX1fdxX2xX1fbxX3xX28xX1xX26xX28xX29xX3xX4xX6cxX4xX3xXexXdxX10cxX72xX3xX4xX1xXfdxX3xX28xXaexX28xX29xX3xXexX1xXaexX28xX3xX20xX21xXdxX3xX2f6xX3xXa4xX31xX3xX11f3xX201exX3xXcxXdaxX72xX28xX29xX3xXbbxX11f3xX201exX3xX2020xX28xX1xX38xX3xX19xX1axX3xXcxf8a8xX28xX1xXbfxX3xX2f6xX3xXexX1xX516xXdxX3xX1cxXdxX71xX20xX3xX1cxXe9xX3xX81xX418xX28xX3xX4xX423xX28xX3xX11a3xX28xX37xX28xX11adxX38xX3xX1cxX334xX4xX3xX6fxXdxX83xXexX3xX5xX1axX3xX28xX29xX26xX516xXdxX3xX3fxXa5xX28xX3xX4xX423xX28xX3xX20xX516xX3xX28xX1xX15xXexX3xX81xX6xXdxX3xXexXdaxX423xX3xX4xX1xX108xX3xXexX1xX71xX18fxX3xX19xX26xX21xX28xX29xX3xX1cxXdxX3xX6fxX9axX28xX3xX81xX2eexX28xX29xX3xX2f6xX3xX11f3xX201exX3xXcxXdaxX72xX28xX29xX3xX4xX1xX104xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX7xXa9xX3xX20xX2f6xX3xXdaxX6xX3xX3axX1xXdxX3xXa4xX31xX3xX4xXe9xX3xX4xX6cxX4xX1xX3xX5xX1axX20xX3xX1xXdxX83xX72xX3xXa0xX72xXa2xX3xX1cxX71xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX28xX1xX72xX3xX4xX7a3xX72xX38xX3xX3axX1xX6cxXexX3xX81xX33axX28xX29xX3xX4xX108xX6xX3xX28xX29xX26xX516xXdxX3xX3fxXa5xX28xX18fxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX3fxXdxX81xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a5xX1xX72xX28xX29xX3xX7xX2dxX4xX3xX4xX342xX28xX29xX3xXa4xX31xX3xX20xXdxX9axX28xX3xX28xX4cdxXdxX3xXbcxX29xX33axX4xX3xX113xX27xX28xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xXbcxXcxXbexXaxX3xX1xXdaxX10xX2c6xX9xXaxX55xX28xX37xX28xX29xX1b8xX28xX29xX1xXdxX10xXbxX55xX4xX1xX72xX28xX29xX1b8xX7xX72xX4xX1b8xX4xX72xX28xX29xX1b8xXa4xX6xX1b8xX20xXdxX10xX28xX1b8xX28xX72xXdxX1b8xX28xX29xX37xX4xX1b8xX7xX37xX28xX1b8xXa4xX6xX41xX1b8xX3fxX72xX28xX29xX1b8xX28xXexX20xX55xX2xX1eexX1eexX229xX226xX225xX18fxX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX29xX3xX7xXdaxX4xX9xXaxX55xX20xX10xX3fxXdxX6xX55xX2xX229xX1fdxX55xX28xX10xX1e5xX7xX55xX2xX224xX229xX2xX55xXe4xXb3fxX3fxX1eexX2xX1eexX1eexX1fbxX1fdxX1fdxXexX1eexX226xX1fdxX1eexX5xXe4xX1b8xX6xX1eexX18fxX241xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX1xX52xXbxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX3fxXdxX81xX12xX0xX7xXexXdaxX37xX28xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a5xX1xX72xX28xX29xX3xX7xX2dxX4xX3xX4xX342xX28xX29xX3xXa4xX31xX3xX20xXdxX9axX28xX3xX28xX4cdxXdxX3xXbcxX29xX33axX4xX3xX113xX27xX28xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xXbcxXcxXbexXaxX3xX1xXdaxX10xX2c6xX9xXaxX55xX28xX37xX28xX29xX1b8xX28xX29xX1xXdxX10xXbxX55xX4xX1xX72xX28xX29xX1b8xX7xX72xX4xX1b8xX4xX72xX28xX29xX1b8xXa4xX6xX1b8xX20xXdxX10xX28xX1b8xX28xX72xXdxX1b8xX28xX29xX37xX4xX1b8xX7xX37xX28xX1b8xXa4xX6xX41xX1b8xX3fxX72xX28xX29xX1b8xX28xXexX20xX55xX2xX1eexX1eexX229xX226xX225xX18fxX1xXexX20xXaxX12xX1a5xX1xX72xX28xX29xX3xX7xX2dxX4xX3xX4xX342xX28xX29xX3xXa4xX31xX3xX20xXdxX9axX28xX3xX28xX4cdxXdxX3xXbcxX29xX33axX4xX3xX113xX27xX28xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xXbcxXcxXbexX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXdaxX37xX28xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX10exX334xXexX3xX20xX527xX4xX3xXexXdxX10cxX72xX3xX1cxX15xXexX3xX4xX1xX72xX3f0xX28xX3xXbcxXcxXbexX3xX4xX72xX16dxXdxX3xX28xX312xX20xX3xX229xX1fdxX2xX224xX38xX3xX6fxX10cxX28xX3xX4xX15xX28xX1xX3xX28xX615xX3xX5xXa9xX4xX3xX4xX108xX6xX3xX4xX450xXbxX3xX108xX41xX38xX3xX4xX1xXfdxX28xX1xX3xXa0xX72xX41xX9axX28xX3xX81xX1axX3xX28xX29xX26xX516xXdxX3xX3fxXa5xX28xX38xX3xXa4xX31xX3xXbcxX29xX33axX4xX3xX113xX27xX28xX3xXbbxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX38xX3xX19xX1axX3xXcxX2278xX28xX1xXbfxX3xX1cxX6xX28xX29xX3xX28xX1xX40xX28xX3xX1cxX26xX52xX4xX3xX7xXa9xX3xX1xX615xX3xXexXdaxX52xX38xX3xX29xXdxX4cdxXbxX3xX1cxXa31xX3xXexXfdxX4xX1xX3xX4xXa9xX4xX3xX81xX1axX3xXexXdaxX6cxX4xX1xX3xX28xX1xXdxX83xX20xX3xXexXc67xX3xX1cxX27xX28xX3xX81xXd1xX3xX1cxXa31xX3xX1cxX7a3xX72xX3xX81xX1axX3xX4xX6cxX4xX3xX4xX27xX3xXa0xX72xX6xX28xX38xX3xX1cxX27xX28xX3xX81xXd1xX3xX1cxXe9xX28xX29xX3xXexXdaxX10cxX28xX3xX1cxXd1xX6xX3xX6fxX1axX28xX18fxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX3fxXdxX81xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX1xX6cxXexX3xX1xX72xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX37xX1axX28xX3xX3fxXa5xX28xX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xXbcxXcxXbexX3xX2f6xX3xXcxX6axX3xX19xX1axX3xXcxX2278xX28xX1xXaxX3xX1xXdaxX10xX2c6xX9xXaxX55xX28xX37xX28xX29xX1b8xX28xX29xX1xXdxX10xXbxX55xXbxX1xX6xXexX1b8xX1xX72xX41xX1b8xX7xX72xX4xX1b8xX20xX6xX28xX1xX1b8xXexX37xX6xX28xX1b8xX3fxX6xX28xX1b8xXexXdaxX37xX28xX29xX1b8xXa4xX6xX41xX1b8xX3fxX72xX28xX29xX1b8xX28xXexX20xX1b8xX37xX1b8xXexXbxX1b8xX1xX6xX1b8xXexXdxX28xX1xX55xX2xX1eexX1fbxX229xX224xX1fdxX18fxX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX29xX3xX7xXdaxX4xX9xXaxX55xX20xX10xX3fxXdxX6xX55xX2xX229xX1fdxX55xX28xX10xX1e5xX7xX55xX2xX224xX2xXb3fxX55xX226xX226xX3fxX225xX2xX224xX229xX224xX1fbxX1fbxXexX2xX2xX226xX229xX5xX1fdxX18fxX241xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xXbxX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX4xX3xX5xX31xX28xX1xX3xX1cxX15xX37xX38xX3xX3axX1xX27xXdxX3xX3fxX40xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX1dxX28xX29xX3xX1xX52xXbxXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX3fxXdxX81xX12xX0xX7xXexXdaxX37xX28xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axX1xX6cxXexX3xX1xX72xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX37xX1axX28xX3xX3fxXa5xX28xX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xXbcxXcxXbexX3xX2f6xX3xXcxX6axX3xX19xX1axX3xXcxX2278xX28xX1xXaxX3xX1xXdaxX10xX2c6xX9xXaxX55xX28xX37xX28xX29xX1b8xX28xX29xX1xXdxX10xXbxX55xXbxX1xX6xXexX1b8xX1xX72xX41xX1b8xX7xX72xX4xX1b8xX20xX6xX28xX1xX1b8xXexX37xX6xX28xX1b8xX3fxX6xX28xX1b8xXexXdaxX37xX28xX29xX1b8xXa4xX6xX41xX1b8xX3fxX72xX28xX29xX1b8xX28xXexX20xX1b8xX37xX1b8xXexXbxX1b8xX1xX6xX1b8xXexXdxX28xX1xX55xX2xX1eexX1fbxX229xX224xX1fdxX18fxX1xXexX20xXaxX12xX6axX1xX6cxXexX3xX1xX72xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX37xX1axX28xX3xX3fxXa5xX28xX3xXexXdaxX37xX28xX29xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xXbcxXcxXbexX3xX2f6xX3xXcxX6axX3xX19xX1axX3xXcxX2278xX28xX1xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXdaxX37xX28xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX6axX1xX6cxXexX3xX1xX72xX41xX3xX7xX2dxX4xX3xX20xX15xX28xX1xX3xXexX37xX1axX28xX3xX3fxXa5xX28xX3xX1cxX71xX3xXbxX1xX37xX28xX29xX3xXexXdaxX1axX37xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xX28xXaexX28xX29xX3xXexX1xXaexX28xX3xX20xX21xXdxX3xX3fxXdxX2e6xX28xX3xXdaxX6xX3xX20xX15xX28xX1xX3xX20xfbcaxX3xX1xX27xX28xX15b7xX3xX5xX1axX3xX28xX1xXdxX83xX20xX3xX81xX527xX3xX1cxX26xX52xX4xX3xX1cxX9axX3xXdaxX6xX3xXexX15xXdxX3xX1xX4d4xXdxX3xX28xX29xX1xXd1xX3xXfcxX6xX28xX3xX1a5xX1xX104xX3xX1cxX15xX37xX3xXexX1xXa9xX4xX3xX1xXdxX83xX28xX3xX4xX1xX26xX27xX28xX29xX3xXexXdaxX10fxX28xX1xX3xXbexXcxX383x14b53xX3xXa4xXa5xX41xX3xX3fxXa9xX28xX29xX3xX28xXaexX28xX29xX3xXexX1xXaexX28xX3xX20xX21xXdxX3xXcxX6axX3xX19xX1axX3xXcxX2278xX28xX1xX18fxX0xX55xXbxX12xX0xX55xX3fxXdxX81xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX72xX5xX12xX0xX3fxXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXdaxXaxX12xX0xX55xX3fxXdxX81xX12xX0xX55xX3fxXdxX81xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2020xX72xXexX1xX37xXdaxXaxX12xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX19xX37xX1axXdxX3xa773xX3xX2020xX28xX1xX3xXcxX450xX28xX0xX55xXbxX12
Thanh Hoài – Anh Tấn