Tôi đã phạm sai lầm khi nấu cháo cho con như thế nào?
Thịt, cá, rau củ tôi đều cho chung và đun cùng một lúc - đây là sai lầm cơ bản mà tôi kịp nhận ra...
ba2fx11a63xe140xe1d2x13ce8xbb6fx11324xef7fx12994xX7x147a2x10283x12ff1xdc85x1058cx13153xX5xdc4cxXaxe0a8xXcx12c56xXdxX3x11b72x129a2xX3xXbxX1x1441dxbfbfxX3xX7xX6xXdxX3xX5xfd58xX1dxX3xd721xX1xXdxX3x11288xde9ex13438xX3xX4xX1x12db3xda41xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX32xX2bxX3xX2bxX1x13c59xX3xXexX1x12843xX3xX2bxd6efxX32x12517xX0xff83xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d3exX10xX6xd45axXaxX12xXcxX1x10145xXexcb2dxX3xX4xX31xX62xX3x124fexX6xX2dxX3xX4x13e82xX3xXexX14xXdxX3xX17xd8e8xX2dxX3xX4xX1xX32xX3xX4xX1xX2dxX2bx12d5fxX3x13d45xX45xX3xX17xX2dxX2bxX3xX4x120b7xX2bxX7fxX3xX1dxe36fxXexX3xX5xcdcfxX4xX3x1300exX3xX17xec6cx13d1axX3xX5xX45xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX24xX1dxX3xX4xc18axX3xe6e0x11259xX2bxX3xX1dxX45xX3xXexX14xXdxX3xX27xX60xXbxX3xX2bxX1xdd9exX2bxX3xX68xX6xdadfxXbfxXbfxX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX81xX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xcc46xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxc60dxX3xf1daxX2dxX7xXexXdxe9d7xX99xbe6axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf77bxX32xX5bxX99xXaxX12xbac4xX1xX60xX3xc28dxX7fxX2dxX99xf777xX2bxX3xXcxX1xX2dxX3xX58xe112xX6xX3xX17xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xcbc0xX3xX81xX74xX3xX2bxX1xbb97xX2bxX7fxX3xX7xX6xXdxX3xX5xX24xX1dxX3xXexX68xX32xX2bxX7fxX3xX4xX31xX4xX1xX3xX2bxX2dxX14xXdxX3xX4xX32xX2bxX3xX1dxX45xX3xX4xX1xX60xX3xXexXdxX2bxX3xX2bxX1xXdxX74xX2dxX3xXa9xX45xX3xX1dx12853xX3xX1dx147dfxX4xX3xXbxX1xXaaxXdxXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xXcxX14xXdxX3xX4xX1xX32xX3xX4xX32xX2bxX3xX7fxX31xXdxX3xdab6xX2bxX3xX5bx105a4xX1dxX3xXexfcc1xX3xX27xX1xXdxX3xc1fexX3xXexX1xX31xX2bxX7fxXbfxX3xXcxX14xXdxX3xXex10cd2xX1dxX3xX1xXdx10bb8xX2dxX3xX17xX1bfxX3xXexX1xX6xX99xX3xX17xd0c2xXdxX3xXexX1xd41exX4xX3xX17xXa7xX2bxX3xX5xXdx141e8xX2bxX3xXex11ff8xX4xX3xX1dxX32xX2bxX7fxX3xX4xX32xX2bxX3xX19exX2bxX3xX2bxX7fxX32xX2bxX3xX1dxXdx13ecexX2bxX7fxX3xX1xXa7xX2bxXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xXf9xX1x12a86xX2bxX7fxX3xX1xX1cxX2bxXdfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xXcxX1x1343exX3xX1xX6xXdxXdfxX3xXcxX1xX60xXexX3xX7fxX45xX3x13b2dxX3xX68xX6xX2dxX3xXd7xX6xX2bxX1xXe8xX3xXexX1xX60xXexX3xX2bxX1cxX4xX3xXd7xX6xX99xX3xX27axX3xX4xX45xX3xX68xfb02xXexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xXcxX1xX26bxX3xXa9xX6xXdfxX3xXf9xX31xX3xX4xX1xcabfxXbxX3xX7xX299xXexX3xX4xX45xX3xX4xX1xX2dxX6xX62xX3xXexX1xX60xXexX3xXa9xX109xX3xX27axX3xX68xX6xX2dxX3xXd7xX6xX2bxX1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xXcxX1xX26bxX3xfc2bxXdfxX3xXf9xX1xXdxX1dxX3xX4xX92xXexX3xX1xX24xX1dxX3xX27xX1xX32xX6xXdxX3xXexX98xX99xX62xX3xX4xX45xX3xX68xX299xXexX62xX3xXa9x1308dxX3xXexX1xX1d9xX1dxX3xX4xX1xX92xXexX3xX68xX6xX2dxX3xX4xX24xX2bxX3xXexX98xX99xXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xXcxX1xX26bxX3x14153xXdfxX3xXcxX1xX60xXexX3xX2bxX1cxX4xX62xX3xX17xXbaxX2dxX3xXbxX1xX1ddxX62xX3xX68xX6xX2dxX3xXd7xX6xX2bxX1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xXcxX1xX26bxX3xX1acxXdfxX3x13675xX3exXa7xX2bxX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xXa7xX1dxX3xX4xX89xX2bxX7fxX3xX4xX45xX3xX4xX1xX2dxX6xX62xX3xX1xX45xX2bxX1xX3xX1xX32xX6xX62xX3xX68xX6xX2dxX3xXd7xX6xX2bxX1xXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xXcxX1xX26bxX3x13541xXdfxX3xXcxX1xX60xXexX3xX7fxX45xX62xX3xXa9xd84dxX3xX17xX356xX62xX3xX27xX1xX32xX6xXdxX3xX5xX6xX2bxX7fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12x130a2xc10fxXdxX3xXexX1xX1d0xX4xX3xX17xXa7xX2bxX3xX2bxX45xX99xX62xX3xX4xX32xX2bxX3xX7fxX31xXdxX3xXexX14xXdxX3xX81xd763xX2bxX3xX19exX2bxX3xX1xX42xXexX3xX4xX1xX31xX32xX3xX2bxX1xX3exX2bxX7fxX3xX19exX2bxX3xX1dxX8exXexX3xX4xX31xX4xX1xX3xX4xX3ex11bc8xX2bxX7fxX3xX2daxXbxX62xX3xX27xX1xX14xX2bxX7fxX3xX2bxX7fxX32xX2bxX3xX1dxXdxX1f3xX2bxX7fxXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xXcxX14xXdxX3xdd88xX2dxX6xX2bxX3xX7xX31xXexX3xX81xX45xX3xXexX1d0xX3xXbxX1xX31xXexX3xX1xXdxX1f3xX2bxX3xX2bxX7fxX2dxX99xX1d9xX2bxX3xX2bxX1xX98xX2bxX3xXa9xX154xXexX3xX2bxX7fxX2dxc122xX2bxX3xXexX1a6xX3xX4xX31xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX4xX6dxX6xX3xX1dxX1baxX2bxX1xXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xX2xXbfxX3xXf9xX1xX32xX3xX68xX6xX2dxX3xX4xX6dxX3xX540xX2dxXaaxX3xX81xX45xX32xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX89xX2bxX7fxX3xX1dxX8exXexX3xX5xX92xX4xX3xX81xX4b0xXdxX3xXexX1xX60xXexX62xX3xX4xX31xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xXcxX68xX3exX4b0xX4xX3xX17xX98xX99xX62xX3xXexX14xXdxX3xXexX1xX3ex13c0exX2bxX7fxX3xX4xX1xX32xX3xXexX2cxXexX3xX4xXaaxX3xX68xX6xX2dxX62xX3xX4xX6dxX62xX3xX540xX2dxXaaxX3xX81xX45xX3xXexX1xX60xXexX62xX3xX4xX31xX3xX81xX45xX32xX3xX2bxX56cxXdxX3xX4xX89xX2bxX7fxX3xX5xX92xX4xXbfxX3x1459bxX8exXexX3xX5xX24xX2bxX62xX3xX81xX14xX3xXexX1baxX2bxX1xX3xX17xX3exfebfxX4xX3xXd7xX10xX1dxX3xX4xX1xX3exXa7xX2bxX7fxX3xXexX68xX1baxX2bxX1xX3xXexX68xX2dxX99xX74xX2bxX3xX1xX1baxX2bxX1xX3xX1xX3exX4b0xX2bxX7fxX3xX5bxX4cexX2bxX3xX4xX31xX4xX1xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX32xX2bxX3xX19exX2bxX3xX5bxX1a2xX1dxX62xX3xXexX14xXdxX3xX2bxX1xXbaxX2bxX3xX68xX6xX3xX17xX98xX99xX3xX5xX45xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX24xX1dxXbfxX3xXfdxX3exX4b0xX4xX3xX4xX299xXexX3xX68xX6xX2dxX3xX4xX6dxX3xXexX6xX2bxX3xX81xX45xX32xX3xX4xX1xX31xX32xX3xX2bxX7fxX6xX99xX3xXexX1a6xX3xX17xX24xX2dxX3xX7x1037cxX3xX27xX1xXdxX42xX2bxX3xX4xX1xX31xX32xX3xXa9xX60xX3xX2bxX56cxX2bxX7fxX62xX3xXexX68xX115xX3xX27xX1x10256xX3xX19exX2bxX62xX3xX17xX56cxX2bxX7fxX3xXexX1xX632xXdxX3xX5xX3exX67fxX2bxX7fxX3xX81xXdxXexX6xX1dxXdxX2bxX3xX4xX720xX3xXexX68xX32xX2bxX7fxX3xX68xX6xX2dxX3xX4xX6dxX3xX4x13bb7xX2bxX7fxX3xXa9xX60xX3xX1xX6xX32xX3xX1xX1ddxXexXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xXf9xX31xX4xX1xX3xX5xX45xX1dxX3xX17xX92xX2bxX7fxX3xX5xX45xX3xX27xX1xXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX81xX45xX3xXexX1xX60xXexX62xX3xX4xX31xX3xX4xX1xX46dxX2bxX3xX1dxX4b0xXdxX3xX4xX1xX32xX3xX2bxX3exX4b0xX4xX3xX4xX299xXexX3xX68xX6xX2dxX3xX1xX32xX1a2xX4xX3xX68xX6xX2dxX3xX17xX18xX3xXa9xX19exX1dxX3xX2bxX1xX356xX3xX81xX45xX32xX62xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX7xX14xXdxX62xX3xX7xX6xX2dxX3xX17xX720xX62xX3xX2bxX1xX2cxX4xX3xXd7xX2dxX299xX2bxX7fxX3xX17xX1bfxX3xX2bxX7fxX2dxX8exXdxX3xX4xX1xX32xX3xXa9xX2daxX3xX19exX2bxXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xXa9xX5xX10xX12xX0xXexXa9xX32xX5bxX99xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX5bxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xX0xXdxX1dxX7fxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX49xX49xXdxXbfxXa9xX6xX32xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXbfxX81xX2bxX49xX2bxX10xbceexX7xX49xX2xX3a4xdb54xc230xX49xX2x119b9xX3a4xX5bxX87fxX883xX3a4xX332xX1acxX883xX883xXexX880xX883xX883xX3a4xX880xX5xX883xXbfxXe1xXbxX7fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32x11fecxX1dxX6xX7fxX10xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX68xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX5bxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX6xXbxXexXdxX32xX2bxXaxX12xXf9xX32xX2bxX3xX7fxX31xXdxX3xX4xX1xX60xX3xXfdxX7fxX2dxX99xX101xX2bxX3xXcxX1xX2dxX3xX58xX109xX6xXbfxX3xf900xX2bxX1xXdfxX3xXfdxX4afxXf9xXf9xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX68xX12xX0xX49xXexXa9xX32xX5bxX99xX12xX0xX49xXexX6xXa9xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12x12dbdxXbfxX3x1231dxX1xX14xX2bxX7fxX3xX5bxX89xX2bxX7fxX3xX5bxX24xX2dxX3xX19exX2bxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xX971xX1xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX32xX2bxX62xX3xXexX14xXdxX3xX27xX1xX14xX2bxX7fxX3xX4xX1xX32xX3xX5bxX24xX2dxX3xX19exX2bxX3xX81xX1baxX3xX7xX67fxX3xX4xX32xX2bxX3xX2bxX7fxX31xX2bxXbfxX3xe35exX32xX2bxX7fxX62xX3xXexX1xX10xX32xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX1xX2dxX99xX1d9xX2bxX3xX7fxXdxX6xX62xX3xXexX68xX3exX4b0xX4xX3xX27xX1xXdxX3xX2bxX1xX2cxX4xX3xX2bxX56cxXdxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX27xX1xX356xXdxX3xXa9xX42xXbxX62xX3xX4xX31xX4xX3xX1dxX151xX3xX2bxX1d9xX2bxX3xX2bxX1d9xX1dxX3xXexX1xX1d9xX1dxX3xX2xX95xX96exX3xXexX1xX1baxX6xX3xX5bxX24xX2dxX3xX19exX2bxX3xX1xX32xX1a2xX4xX3xX1dxX4f1xX3xX17xX8exX2bxX7fxX3xX81xXbaxXexX62xX3xX1xX109xX6xX3xX81xX45xX32xX3xX4xX1xX31xX32xXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xc434xX720xX3xX2bxX1xX3exX3xX1dxX8exXexX3xXexX1xX26bxX3x13989xX5bxX4cexX2bxX3xXd7xX2dxX2cxXex10199xX3xX17xX1bfxX3xX1xX109xX6xX3xXexX6xX2bxX3xX4xX31xX4xX3xX81xXdxXexX6xX1dxXdxX2bxX3xX4xX720xX3xXexX68xX32xX2bxX7fxX3xX68xX6xX2dxX3xX4xX6dxX62xX3xX27xX1xXdxX42xX2bxX3xXa9xX2daxX3xX1xX2cxXbxX3xXexX1xX1ddxX3xX4xX1xX2cxXexX3xX5bxXdxX2bxX1xX3xX5bxX3exX4f1xX2bxX7fxX3xXexX299xXexX3xX1xXa7xX2bxXbfxX3xXf3xX31xX4xX3xX7x12749xX3xX4xX109xX2bxX3xXexX3exX3xX81xX2cxX2bxX3xX27xX1xXdxX3xX5bxX89xX2bxX7fxX3xX5bxX24xX2dxX3xX19exX2bxX3xX4xX1xX32xX3xXexX68xX115xX3xX2bxX1d9xX2bxX3xX5bxX89xX2bxX7fxX3xX17xX6xX3xX5bxX1cxX2bxX7fxX62xX3xX27xX1xX14xX2bxX7fxX3xX4xX1xf520xX3xX5bxX89xX2bxX7fxX3xX1dxX8exXexX3xX5xX32xX1cxXdxX3xX5bxX2dxX99xX3xX2bxX1xX2cxXexXbfxX3x10628xX1xX1ddxX3xX1xX2dxX99xX2bxX1xX3xX4xX24xX2bxX3xX5xX1d0xX6xX3xX4xX1x11b10xX2bxX3xX5xX32xX1cxXdxX3xX5bxX24xX2dxX3xXbxX1xX89xX3xX1xX67fxXbxX62xX3xX4xX1xX92xX3xf114xX3xX5bxX89xX2bxX7fxX3xX4xX31xX4xX3xX5xX32xX1cxXdxX3xX5bxX24xX2dxX3xX1dxX8exXexX3xX4xX31xX4xX1xX3xX4xX98xX2bxX3xX17xX299xXdxX3xX2bxX1xX2cxXexXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xX9efxX6xX2dxX3xX27xX1xXdxX3xX2bxX1xXbaxX2bxX3xX68xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX6xXdxX3xX5xX24xX1dxX3xX4xX6dxX6xX3xX1dxX1baxX2bxX1xX62xX3xXexX14xXdxX3xXexX1xX6xX99xX3xX17xX1cbxXdxX3xX4xX31xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX32xX2bxX3xXexX1xX10xX32xX3xX1xX3exX4b0xX2bxX7fxX3xX5bxX4cexX2bxX3xX4xX6dxX6xX3xXa9xX31xX4xX3xX7xXb12xX3xXexX68xX32xX2bxX7fxX3xX4xX1xX3exXa7xX2bxX7fxX3xX1xX1baxX2bxX1xX3xXexX68xX2dxX99xX74xX2bxX3xX1xX1baxX2bxX1xX3xXexX68xX1d9xX2bxXbfxX3xXcxX14xXdxX3xX4xX74fxX2bxX7fxX3xX5xX1d9xX2bxX3xX1dxX1cxX2bxX7fxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX27xX1xXaaxX32xX3xX4xX31xX4xX3xX1dxX720xX2bxX3xX5xX1cxX3xX1dxXdxX1f3xX2bxX7fxX62xX3xX2bxX7fxX32xX2bxX3xX17xX1bfxX3xXexX1xX6xX99xX3xX17xX1cbxXdxX3xX27xX1x12783xX2dxX3xX81xX60xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX32xX2bxXbfxX3xXcxX14xXdxX3xX4xX1xX32xX3xXexX1xX1d9xX1dxX3xXbxX1xX14xX3xX1dxX6xXdxX3xX7fxXdxX92xXbxX3xX4xX1xX31xX32xX3xXexX1xX1d9xX1dxX3xXexX1xXa7xX1dxX3xX2bxX7fxX32xX2bxX3xX81xX45xX3xX2bxX1xXdxX74xX2dxX3xX4xX6xX2bxXd7xXdxX3xX1xXa7xX2bxXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xXfdxX1xXdxX74xX2dxX3xXa9xX45xX3xX1dxX151xX3xX4xX1a2xX1dxX3xX4xX1ddxXdxX3xX1xX24xX1dxX3xXd7xX3exXa7xX2bxX7fxX3xX5xX2cxX99xX3xX2bxX3exX4b0xX4xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX32xX2bxX3xX81xX1baxX3xX2bxX7fxX1xXb12xX3xX68xf296xX2bxX7fxX3xX2bxX1xX11cxX2bxX7fxX3xX4xX1xX2cxXexX3xXa9xX1cbxX3xX7xX704xX3xXexX6xX2bxX3xXexX68xX32xX2bxX7fxX3xX2bxX3exX4b0xX4xX3xX81xX45xX3xXa9xX2daxX3xX7xX704xX3xX1xX2cxXbxX3xXexX1xX2dxX3xX17xX24xX99xX3xX17xX6dxX3xX4xX31xX4xX3xX4xX1xX2cxXexX3xX2bxX45xX99xXbfxX3xXcxX1xX42xX3xX2bxX1xX3exX2bxX7fxX62xX3xXexX1xX1d0xX4xX3xXexX42xX3xX2bxX3exX4b0xX4xX3xX1xX24xX1dxX3xXd7xX3exXa7xX2bxX7fxX3xX4xX720xX3xX68xX2cxXexX3xX2bxX1xXdxX74xX2dxX3xX4xX1xX2cxXexX3xXa9xX2daxX32xX3xX81xX45xX3xX46dxXexX3xX4xX6xX2bxXd7xXdxXbfxX3x1424fxX32xX3xX17xX720xX62xX3xXexX14xXdxX3xX7fxXdxXaaxX1dxX3xX5bxX24xX2bxX3xX81xXdxX1f3xX4xX3xX5bxX89xX2bxX7fxX3xX2bxX3exX4b0xX4xX3xX1xX24xX1dxX3xXd7xX3exXa7xX2bxX7fxX3xX17xX1bfxX3xX4xX32xX2bxX3xXexX1xX46dxX4xX1xX3xX2bxX7fxX1xXdxXbfxX3xX58xXdxX1f3xX2bxX3xXexX1cxXdxX62xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xXb51xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX4xX1xX31xX32xX3xXexX68xX154xX2bxX7fxX3xX27xX42xXexX3xX1xX67fxXbxX3xX68xX6xX2dxX3xX4xX6dxX3xX540xX2dxXaaxX62xX3xXexX1xX60xXexX62xX3xX4xX31xXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xXaa1xX1bfxX3xXexX14xX3xX4xX1xX31xX32xX3xXexX1xX1d9xX1dxX3xXa9xX154xXexX3xX1dxX154xXexX62xX3xX27xX46dxX4xX1xX3xXexX1xX46dxX4xX1xX3xX4xX32xX2bxX3xXexX1x11c87xX1dxX3xX19exX2bxX62xX3xXexX14xXdxX3xX1dxX2dxX6xX3xXexX1xX1d9xX1dxX3xX1dxX2cxX99xX3xX4xX1xXdxX42xX4xX3xXa9xX31xXexX62xX3xX17xXb12xX6xX3xX1xX1baxX2bxX1xX3xXexX1xX89xX3xX2bxX7fxX8exX3xX2bxX7fxX1xXb12xX2bxX1xXbfxX3xX971xX42xXexX3xX540xX2dxXaaxX3xXa9xX2cxXexX3xX2bxX7fxX632xX62xX3xX4xX32xX2bxX3xX7fxX31xXdxX3xXexX14xXdxX3xX19exX2bxX3xX2bxX7fxX32xX2bxX3xX1dxXdxX1f3xX2bxX7fxX3xX1xXa7xX2bxX3xX1xX22fxX2bxXbfxX3xX4afxX45xX3xX17xXdxX74xX2dxX3xX1dxX1a6xX2bxX7fxX3xX1xXa7xX2bxX3xX4xXaaxX3xX5xX45xX3xX4xX32xX2bxX3xX27xX1xX14xX2bxX7fxX3xXa9xX6xX32xX3xX7fxXdxX632xX3xX17xX109xXdxX3xX17xXdxX3xX19exX2bxX3xX68xX32xX2bxX7fxX62xX3xX4xX1xXb51xX3xX2bxX7fxX56cxXdxX3xX1dxX8exXexX3xX4xX1x13d73xXbfxX3xXf9xX32xX2bxX3xX4xX74fxX2bxX7fxX3xX27xX1xX14xX2bxX7fxX3xX2bxX7fxXbaxX1dxX62xX3xX2bxX1xXee8xX62xX3xXbxX1xX2dxX2bxX3xX5xX45xX1dxX3xX1dxX151xX3xXa9xX1d0xX4xX3xX1dxX1baxX2bxX1xX3xX2bxX1xX3exX3xXexX68xX3exX4b0xX4xXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd7xXexX95xX6xX5xXdxX7fxX2bxXdfxX3xXe1xX2dxX7xXexXdxXe6xX99xXe8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX32xX5bxX99xXaxX12xX66cxX32xX2bxX7fxX3xX68xXd7fxX2bxX7fxX3xX2bxX1xX11cxX2bxX7fxX3xX27xXdxX2bxX1xX3xX2bxX7fxX1xXdxX1f3xX1dxX3xX4xX6dxX6xX3xXexX14xXdxX3xX4xX720xX3xXexX1xX1bfxX3xX7fxXdxX92xXbxX3xX4xX31xX4xX3xX1dxX151xX3xXexX68xX32xX2bxX7fxX3xXaxX4xX2dxX8exX4xX3xX4xX1xXdxX42xX2bxXaxX3xX4xX1xX32xX3xX4xX32xX2bxX3xX19exX2bxXbfxX3xX3fbxX3exX2dxX3xXb98xX3xXexX1xX1d9xX1dxX3xX68xXd7fxX2bxX7fxX62xX3xXa9xX1d9xX2bxX3xX4xX1cxX2bxX1xX3xX4xX31xX4xX3xXa9xX11cxX6xX3xX4xX1xX31xX32xX62xX3xXexX14xXdxX3xX81xX4cexX2bxX3xX4xX1xX32xX3xX4xX32xX2bxX3xX19exX2bxX3xX17xX6dxX3xX4xX31xX4xX3xX4xX11cxX3xX7xX11cxX6xX3xXexX1xX10xX32xX3xX5xX26bxX6xX3xXexX2dxX1cbxXdxXbfxX3xX66cxXfa0xXdxX3xX4xX11cxX3xX7xX11cxX6xX3xX4xX14xX2bxX7fxX3xXexX1xX26bxX4xX3xX2xX96exX883xX95xX2x12250xX883xX3xX1dxX5xXbfxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9efxX32xX2dxX68xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3x1367bxXdxX2bxX7fxXbfxX81xX2bxX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX81xX12
congthanh