Can Lộc công bố nghị quyết thành lập 3 xã mới
(Baohatinh.vn) - Huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức công bố Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.
13cex41b5x6b43x6577x8556x2bfax863bx63dcx7cd5xX7x62dbx401ex3627x16f1x3e0fx4817xX5x26a3xXax4148x456axX6x55dexX3x872ax5357xX4xX3xX4x398dxX15x6f6fxX3x9717x981fxX3xX15xX1exX1x7d46xX3x160bx7276x3cf2x258fxXexX3xXexX1x1f5dxX15xX1xX3xX5x3e3exXbxX3x184cxX3x8d0bx3fc3xX3x2949x7d5fxXdxX0x71f7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1bbbxX10xX6x7360xXaxX12xX50xX29xX2ax4278xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3x38f1xX50xX30xX3xXcx9402xX15xX1x541axX3x2c8fx269fxX6xX3xXex7583xX3xX4xX1x75abxX4xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3x69daxX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xX7xX21xX3x3ba0xX2x1a89xX41xX82x4649x2cb7x8fe0x8cf4xXcx5b23xX95xX50xX2x18aaxX3xX15xX1exX30xX2axX3x8616xX2xX41xX2xX2xX41xXa5x410bxX2xX92xX3xX4x615fxX6xX3x7af9xX2axX3xX20xX6xX15xX3xXcxX1x6265x18e1xX15xX1exX3xX6ex9455xX3xX95xX29xX21xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX5xXdx2330xX15xX3xX28xX29xX6xX15xX3x962dxX2bxX15xX3xX7x532dxXbxX3xX3axX2bxXbxX3xX4x79f3xX4xX3xXd8x3d8bxX15xX3xX6exX26xX3xX1xX30xX15xX1xX3xX4xX1x6bddxX15xX1xX3xX4x19adxXbxX3xX3axX3bx99bbxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98x30b1xX53xX2axX3xXbxX13xX10xX15xXexX10x5c3bxXaxX12xX0xXdxX3dxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX11bxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXax201axXdxX53xXexX1x16c2xX3x3a2dxX2x2e11xXbxX3ax825exX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX13fxX3xX9exX2xXacxXbxX3axX146xXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX100xX20xX6xX111xX1xX6xXexXdxX15xX1xX100xX6exX15xX41xX15xX10xX13axX7xX41xX2xX92xX143xXacxX41xX2xXacxX141xX53xX141xX2xX143xX9ex77f4xXa5xXa5xXexX92xX143xX92xX38xX5xX141xX96xX141xX92xX53xX141xX2xX143xXa5xX38xX38xX92xXexX180xX141xX180xX9exX9exX5xXacxX100x268bxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX15xX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX111xX15xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX3axXexX96xX6xX5xXdxX1exX15xX13fxX3xX19exX29xX7xXexXdx784fxX2axX146xXaxX12xX98xXf6xX3xXexX1xXbdxX3xX50xX29xX2axX59xX15xX3xXb1xX2axX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX82xX1exX29xX2ax186bxX15xX3xX82xX1xXbdxX3x144fx4cc0xX15xX1exX3xX4xX1xXb1xX3xXexX11bx22f3xX3xX1xX18xXdxX3xX15xX1exX1xX26xX3xX5xXfbxX2axX3xXbxX1xXdxX2bxX29xX3xX1exXdxX3exXdxX3xXexX1xXdxX59xX29xX3xX4xXe5xX4xX3xX4xX1xX77xX4xX3xX53xX6xX15xX1xX3xXex862dxXdxX3xXexX1xX26xX3xXexX11bxXfbxX15xX3xX82xX1exX1x780fxX15xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX111xX53xX2axXaxX12xXcxX1xX10xX111xX3xX82xX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXex8aacxX3xX1xX29xX2axX59xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX15xX1xX35xXbxX3xXexX111xX30xX15xX3xX20xX18xX3xX141xX2a0xX90xX2xX3x3163xX3dxX0xX7xX29xXbxX12xXa5xX0xX41xX7xX29xXbxX12xX3xX53xXdxX59xX15xX3xXexXf6xX4xX1xX3xXex3232xX3xX15xX1xXdxXd0xX15xX2a0xX3xX38xX100xXa5xX180xX141xX3xX15xX1exXbdxXbexXdxX3xX4xXb1xX6xX3xX3axX3bxX3xXcxXdxX2bxX15xX3xX17xX18xX4xX3xX6exX30xX111xX3xXexX1xX26xX3xXexX11bxXfbxX15xX3xX82xX1exX1xX27axX15xX100xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX111xX53xX2axXaxX12x27faxX6xX29xX3xX2c2xX1xXdxX3xX15xX1xX35xXbxX2a0xX3xXexX1xX26xX3xXexX11bxXfbxX15xX3xX82xX1exX1xX27axX15xX3xX4x1b03xX3xX2xX90xX2a0xX38xX38xX3xX2c2xX3dxX0xX7xX29xXbxX12xXa5xX0xX41xX7xX29xXbxX12xX3xX53xXdxX59xX15xX3xXexXf6xX4xX1xX3xXexX2dcxX3xX15xX1xXdxXd0xX15xX3xX6exX30xX3xX28xX29xX2axX3xX3dxX1cxX3xX53x7e13xX15xX3xX7xX21xX3xX2xX141xX100xX92xX2xX38xX3xX15xX1exXbdxXbexXdxX100xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX111xX53xX2axXaxX12xXcxX1xX26xX3xXexX11bxXfbxX15xX3xX82xX1exX1xX27axX15xX3xX1exXdxXe5xXbxX3xX4xXe5xX4xX3xX3axX3bxX3x5688xX1xXe5xX15xX1xX3xX9axX69xX15xX1xX3x94dexXd0xX15xX2a0xX3xXcxX1xXdxXd0xX15xX3xX17xX18xX4xX2a0xX3xXcxX1xX29x8a8axX15xX3xXcxX1xXdxX59xX15xX2a0xX3xXcx80b4xX15xX1exX3xX17xX18xX4xX2a0xX3xX9axXbdx6703xX15xX1exX3xX17xX18xX4xX2a0xX3x510fxX29xX37cxX15xX3xX17xX18xX4xX3xX6exX30xX3xX1xX29xX2axX59xX15xX3xXcxX1xX26bxX4xX1xX3xX50xX30xX100xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX11bxXaxX12xX0xXdxX3dxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXexX1xX29xX3dxX20xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX11bxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX13axXdxX53xXexX1xX13fxX3xX141xX2xX143xXbxX3axX146xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX13fxX3xX9exX141xX2xXbxX3axX146xXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX41xX41xXdxX100xX20xX6xX111xX1xX6xXexXdxX15xX1xX100xX6exX15xX41xX15xX10xX13axX7xX41xX2xX92xX143xXacxX41xX2xXacxX141xX53xX141xX2xX143xX9exX92xX9exX180xXexX143xX38xX2xX38xX5xX90xX96xX141xX90xX53xXacxXacxX90xX2xX38xX9exX141xXexX141xX9exX141xXa5xX5xX141xX96xX6xX2xX100xX19exXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX15xX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX111xX15xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX3axXexX96xX6xX5xXdxX1exX15xX13fxX3xX19exX29xX7xXexXdxX209xX2axX146xXaxX12xX329xX6xX29xX3xX2c2xX1xXdxX3xX15xX1xX35xXbxX3xX6exX3exXdxX3xX3axX3bxX3xXcxXdxX2bxX15xX3xX17xX18xX4xX2a0xX3xXexX1xX26xX3xXexX11bxXfbxX15xX3xX82xX1exX1xX27axX15xX3xX4xX347xX3xX2xX90xX2a0xX38xX38xX3xX2c2xX3dxX0xX7xX29xXbxX12xXa5xX0xX41xX7xX29xXbxX12xX3xX53xXdxX59xX15xX3xXexXf6xX4xX1xX3xXexX2dcxX3xX15xX1xXdxXd0xX15xX3xX6exX30xX3xX28xX29xX2axX3xX3dxX1cxX3xX53xX37cxX15xX3xX7xX21xX3xX2xX141xX100xX92xX2xX38xX3xX15xX1exXbdxXbexXdxX100xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX111xX53xX2axXaxX12xX82xX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xX4xX232xX15xX1exX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xXd8xX26xX15xX1xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX3xX3axX3bxX3xX3bfxXdxX3dxX3xX329xX111xX15xX1exX3xXcxX11bxXbdxXbexX15xX1exX3xXexX11bxXd0xX15xX3xX4xXe9xX3xX7x692cxX3xX15xX1xX35xXbxX3xXexX111xX30xX15xX3xX20xX18xX3xX141xX2a0xXa5xX9exX3xX2c2xX3dxX0xX7xX29xXbxX12xXa5xX0xX41xX7xX29xXbxX12xX3xX53xXdxX59xX15xX3xXexXf6xX4xX1xX3xXexX2dcxX3xX15xX1xXdxXd0xX15xX2a0xX3xX38xX100xXacxX2xX38xX3xX15xX1exXbdxXbexXdxX3xX4xXb1xX6xX3xX3axX3bxX3xX3bfxXdxX3dxX3xX17xX18xX4xX146xX3xXexX111xX30xX15xX3xX20xX18xX3xX143xX2a0xX2xX38xX3xX2c2xX3dxX0xX7xX29xXbxX12xXa5xX0xX41xX7xX29xXbxX12xX3xX53xXdxX59xX15xX3xXexXf6xX4xX1xX3xXexX2dcxX3xX15xX1xXdxXd0xX15xX2a0xX3xX38xX100xX180xX180xX9exX3xX15xX1exXbdxXbexXdxX3xX4xXb1xX6xX3xX3axX3bxX3xX329xX111xX15xX1exX3xX17xX18xX4xX3xX6exX30xX3xXexX111xX30xX15xX3xX20xX18xX3xX9exX2a0xX143xX180xX3xX2c2xX3dxX0xX7xX29xXbxX12xXa5xX0xX41xX7xX29xXbxX12xX3xX53xXdxX59xX15xX3xXexXf6xX4xX1xX3xXexX2dcxX3xX15xX1xXdxXd0xX15xX2a0xX3xXa5xX100xX2xX2xX90xX3xX15xX1exXbdxXbexXdxX3xX4xXb1xX6xX3xX3axX3bxX3xXcxX11bxXbdxXbexX15xX1exX3xX17xX18xX4xX100xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX111xX53xX2axXaxX12xX329xX6xX29xX3xX2c2xX1xXdxX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX2a0xX3xX3axX3bxX3xX3bfxXdxX3dxX3xX329xX111xX15xX1exX3xXcxX11bxXbdxXbexX15xX1exX3xX4xX347xX3xX2xX143xX2a0xX92xX9exX3xX2c2xX3dxX0xX7xX29xXbxX12xXa5xX0xX41xX7xX29xXbxX12xX3xX53xXdxX59xX15xX3xXexXf6xX4xX1xX3xXexX2dcxX3xX15xX1xXdxXd0xX15xX3xX6exX30xX3xX28xX29xX2axX3xX3dxX1cxX3xX53xX37cxX15xX3xX7xX21xX3xX90xX100xX92xXacxX143xX3xX15xX1exXbdxXbexXdxX100xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX111xX53xX2axXaxX12xX3fcxX3bxX3xX3bfxXdxX3dxX3xX329xX111xX15xX1exX3xXcxX11bxXbdxXbexX15xX1exX3xX1exXdxXe5xXbxX3xX4xXe5xX4xX3xX3axX3bxX3x9712xXdxX6xX3xX50xX6xX15xX1xX2a0xX3xX3bfxX1xXe5xX15xX1xX3xX9axX69xX15xX1xX3xX3caxXd0xX15xX2a0xX3x7610xX1x4ee8xX3xX17xX18xX4xX2a0xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX17xX18xX4xX2a0xX3xXcxX1xXbdxXbexX15xX1exX3xX82xX1exX6xX146xX3xX1xX29xX2axX59xX15xX3x567exX77xX4xX3xXcxX1x85e0xX3xX6exX30xX3xXexX1xX26xX3xX3axX3bxX3xX50x8144xX15xX1exX3xX17xX69xX15xX1xX100xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX111xX53xX2axX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX11bxXaxX12xX0xXdxX3dxX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX11bxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX13axXdxX53xXexX1xX13fxX3xX141xX2xX143xXbxX3axX146xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX13fxX3xX9exX2xXacxXbxX3axX146xXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX41xX41xXdxX100xX20xX6xX111xX1xX6xXexXdxX15xX1xX100xX6exX15xX41xX15xX10xX13axX7xX41xX2xX92xX143xXacxX41xX141xX92xX53xX141xX2xX143xXa5xX9exX2xXacxXexX92xX2xX92xXacxX92xX5xXacxX100xX19exXbxX1ex46aexX11bxX9xX143xX92xX141xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX15xX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX111xX15xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX3axXexX96xX6xX5xXdxX1exX15xX13fxX3xX19exX29xX7xXexXdxX209xX2axX146xXaxX12xXcxX11bxX29xX15xX1exX3xXexX37cxX3dxX3xX1xX30xX15xX1xX3xX4xX1xXf6xX15xX1xX3xX4xXb1xX6xX3xX3axX3bxX3xX329xX111xX15xX1exX3xX17xX18xX4xX3xX1xXdxX59xX15xX3xX15xX6xX2axX3xX7x3272xX3xXexX11bxX5f3xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xXexX11bxX29xX15xX1exX3xXexX37cxX3dxX3xX1xX30xX15xX1xX3xX4xX1xXf6xX15xX1xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX3bfxXdxX3dxX3xX329xX111xX15xX1exX3xXcxX11bxXbdxXbexX15xX1exX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX111xX53xX2axXaxX12xX82xX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xX4xX232xX15xX1exX3xX15xXd0xX29xX3xX11bx4ba8xX3xX6exXdxX59xX4xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX3xX3axX3bxX3xX3bfxX1xXe5xX15xX1xX3xX9axX69xX15xX1xX3xX3caxXd0xX15xX3xXexX11bxXd0xX15xX3xX4xXe9xX3xX7xX5f3xX3xX15xX1xX35xXbxX3xXexX111xX30xX15xX3xX20xX18xX3xX141xX2a0xX9exX38xX3xX2c2xX3dxX0xX7xX29xXbxX12xXa5xX0xX41xX7xX29xXbxX12xX3xX53xXdxX59xX15xX3xXexXf6xX4xX1xX3xXexX2dcxX3xX15xX1xXdxXd0xX15xX2a0xX3xX38xX100xX180xX92xXacxX3xX15xX1exXbdxXbexXdxX3xX4xXb1xX6xX3xX3axX3bxX3xX3bfxX1xXe5xX15xX1xX3xX17xX18xX4xX146xX3xXexX111xX30xX15xX3xX20xX18xX3xX141xX2a0xX38xX38xX3xX2c2xX3dxX0xX7xX29xXbxX12xXa5xX0xX41xX7xX29xXbxX12xX3xX53xXdxX59xX15xX3xXexXf6xX4xX1xX3xXexX2dcxX3xX15xX1xXdxXd0xX15xX2a0xX3xXa5xX100xX90xX141xX141xX3xX15xX1exXbdxXbexXdxX3xX4xXb1xX6xX3xX3axX3bxX3xX9axX69xX15xX1xX3xX17xX18xX4xX3xX6exX30xX3xXexX111xX30xX15xX3xX20xX18xX3xX143xX2a0xX90xX180xX3xX2c2xX3dxX0xX7xX29xXbxX12xXa5xX0xX41xX7xX29xXbxX12xX3xX53xXdxX59xX15xX3xXexXf6xX4xX1xX3xXexX2dcxX3xX15xX1xXdxXd0xX15xX2a0xX3xX38xX100xX143xX90xX90xX3xX15xX1exXbdxXbexXdxX3xX4xXb1xX6xX3xX3axX3bxX3xX3caxXd0xX15xX3xX17xX18xX4xX100xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX111xX53xX2axXaxX12xX329xX6xX29xX3xX2c2xX1xXdxX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX2a0xX3xX3axX3bxX3xX3bfxX1xXe5xX15xX1xX3xX9axX69xX15xX1xX3xX3caxXd0xX15xX3xX4xX347xX3xX2xX90xX2a0xX141xX38xX3xX2c2xX3dxX0xX7xX29xXbxX12xXa5xX0xX41xX7xX29xXbxX12xX3xX53xXdxX59xX15xX3xXexXf6xX4xX1xX3xXexX2dcxX3xX15xX1xXdxXd0xX15xX3xX6exX30xX3xX28xX29xX2axX3xX3dxX1cxX3xX53xX37cxX15xX3xX7xX21xX3xX2xXacxX100xXa5xX9exX9exX3xX15xX1exXbdxXbexXdxX100xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX111xX53xX2axXaxX12xX3fcxX3bxX3xX3bfxX1xXe5xX15xX1xX3xX9axX69xX15xX1xX3xX3caxXd0xX15xX3xX1exXdxXe5xXbxX3xX4xXe5xX4xX3xX3axX3bxX3xX79axXdxX6xX3xX50xX6xX15xX1xX2a0xX3xX3bfxXdxX3dxX3xX329xX111xX15xX1exX3xXcxX11bxXbdxXbexX15xX1exX2a0xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX17xX18xX4xX2a0xX3xXcxX1xXbdxX3f3xX15xX1exX3xX17xX18xX4xX2a0xX3xXcxX11bxX29xX15xX1exX3xX17xX18xX4xX2a0xX3xX9axXbdxX3f3xX15xX1exX3xX17xX18xX4xX2a0xX3xX3fcxX29xX37cxX15xX3xX17xX18xX4xX3xX6exX30xX3xXexX1xX26xX3xXexX11bxXfbxX15xX3xX82xX1exX1xX27axX15xX100xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX111xX53xX2axXaxX12xX329xX6xX29xX3xX2c2xX1xXdxX3xX7xXddxXbxX3xX3axX2bxXbxX2a0xX3xX1xX29xX2axX59xX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX347xX3xX2xX90xX3xXd8xXe9xX15xX3xX6exX26xX3xX1xX30xX15xX1xX3xX4xX1xXf6xX15xX1xX3xX4xXfbxXbxX3xX3axX3bxX2a0xX3xX1exX7edxX3dxX3xX2xX141xX3xX3axX3bxX3xX6exX30xX3xXa5xX3xXexX1xX26xX3xXexX11bxXfbxX15xX100xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX111xX53xX2axXaxX12xXcxX1xX2dcxX4xX3xX1xXdxX59xX15xX3xX28xX29xX2axX3xXexX11bxX23cxX15xX1xX3xXexX1xX10xX111xX3xX4xXe5xX4xX3xX20xXbdxX3exX4xX2a0xX3xX98xX6xX15xX3xXcxX1xXbdxXbexX15xX1exX3xX6exXc3xX3xX50xX29xX2axX59xX15xX3xXb1xX2axX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX232xX15xX1exX3xXd8xX3bxX3xX1xX111xX30xX15xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX6exXdxX59xX4xX3xXexX73xX3xX4xX1xX77xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX15xX1exX1xX26xX3xX5xXfbxX2axX3xXbxX1xXdxX2bxX29xX3xX1exXdxX3exXdxX3xXexX1xXdxX59xX29xX3xX64xX20xXbdxX3exX4xX3xX38xX6cxX3xX4xXe5xX4xX3xX4xX1xX77xX4xX3xX53xX6xX15xX1xX2a0xX3xXexX1xX21xX15xX1exX3xX15xX1xXfbxXexX3xX4xXe9xX3xX4xXfbxX29xX3xX4xXe5xX4xX3xXexX73xX3xX4xX1xX77xX4xX3xXexX11bxX111xX15xX1exX3xX1xX59xX3xXexX1xX21xX15xX1exX3xX4xX1xXf6xX15xX1xX3xXexX11bxX26xX100xX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX11bxX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX96xXexX1xX29xX3dxX20xX96xX6xX15xX53xX96xX7xX6xXbxX111xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXf6xX15xX1xX3xXexX1xX77xX4xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX3xXexX1xX26xX3xXexX11bxXfbxX15xX3xX17xX18xX4xX3xX50xX30xXaxX3xX1xX11bxX10xX209xX9xXaxX41xX4xX1xXdxX15xX1xX96xX28xX29xX2axX10xX15xX41xX4xX1xXdxX15xX1xX96xXexX1xX29xX4xX96xXexX1xX6xX15xX1xX96xX5xX6xXbxX96xXexX1xXdxX96xXexX11bxX6xX15xX96xX5xX111xX4xX96xX1xX6xX41xX2xX90xX9exX2xX2xX143xX100xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX1exX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX41xX3dxX10xX53xXdxX6xX41xX2xXa5xXacxX41xX15xX10xX13axX7xX41xX2xX92xX143xXacxX41xX2xX38xX143xX53xX9exX2xX143xXacxXacxXa5xX92xXexX180xX180xX143xXacxX2xX5xXacxX100xX19exXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX15xX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX6exX12xX0xX7xXexX11bxX111xX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXf6xX15xX1xX3xXexX1xX77xX4xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX3xXexX1xX26xX3xXexX11bxXfbxX15xX3xX17xX18xX4xX3xX50xX30xXaxX3xX1xX11bxX10xX209xX9xXaxX41xX4xX1xXdxX15xX1xX96xX28xX29xX2axX10xX15xX41xX4xX1xXdxX15xX1xX96xXexX1xX29xX4xX96xXexX1xX6xX15xX1xX96xX5xX6xXbxX96xXexX1xXdxX96xXexX11bxX6xX15xX96xX5xX111xX4xX96xX1xX6xX41xX2xX90xX9exX2xX2xX143xX100xX1xXexX3dxXaxX12xX13xX1xXf6xX15xX1xX3xXexX1xX77xX4xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX3xXexX1xX26xX3xXexX11bxXfbxX15xX3xX17xX18xX4xX3xX50xX30xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX11bxX111xX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX13xX1xXdx62ebxX29xX3xX15xX6xX2axX3xX64xX2xX92xX41xX2xXa5xX6cxX2a0xX3xX1xX29xX2axX59xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX50xX30xX3xX64xX50xX30xX3xXcxX69xX15xX1xX6cxX3xXexX73xX3xX4xX1xX77xX4xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX82xX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xX7xX21xX3xX90xX2xX92xX41xX82xX95xX96xX97xX98xXcxX9axX95xX50xX2xX9exX3xX15xX1exX30xX2axX3xXa5xX2xX41xX2xX2xX41xXa5xXacxX2xX92xX3xX4xXb1xX6xX3xXb4xX2axX3xX20xX6xX15xX3xXcxX1xXbdxXbexX15xX1exX3xX6exXc3xX3xX95xX29xX21xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX5xXdxXd0xX15xX3xX28xX29xX6xX15xX3xXd8xX2bxX15xX3xX7xXddxXbxX3xX3axX2bxXbxX3xX4xXe5xX4xX3xXd8xXe9xX15xX3xX6exX26xX3xX1xX30xX15xX1xX3xX4xX1xXf6xX15xX1xX3xX4xXfbxXbxX3xX3axX3bxX3xXexX1xX29xX18xX4xX3xX1xX29xX2axX59xX15xX100xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX6exX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX82xX1exX1xXdxX3xX3fcxX29xX37cxX15xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX15xX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX3xXexX1xX26xX3xXexX11bxXfbxX15xX3xXcxXdxXd0xX15xX3xX7daxXdxXef9xX15xXaxX3xX1xX11bxX10xX209xX9xXaxX41xX4xX1xXdxX15xX1xX96xXexX11bxXdxX41xX15xX1exX1xXdxX96xX3axX29xX6xX15xX96xX4xX111xX15xX1exX96xX20xX111xX96xX15xX1exX1xXdxX96xX28xX29xX2axX10xXexX96xXexX1xX6xX15xX1xX96xX5xX6xXbxX96xXexX1xXdxX96xXexX11bxX6xX15xX96xXexXdxX10xX15xX96xX53xXdxX10xX15xX41xX2xX90xX38xX92xX143xX2xX100xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX1exX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX41xX3dxX10xX53xXdxX6xX41xX2xXa5xXacxX41xX15xX10xX13axX7xX41xX2xX92xX143xXacxX41xX2xXacxX143xX53xX2xX2xX180xX9exX9exX38xX38xXexX143xX9exX2xX9exX5xX38xX96xX2xXacxX141xX53xX9exXacxX92xXa5xX2xXacxXa5xXexX92xX143xX180xX90xX5xX9exX96xX9exX100xX19exXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX15xX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX6exX12xX0xX7xXexX11bxX111xX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX82xX1exX1xXdxX3xX3fcxX29xX37cxX15xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX15xX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX3xXexX1xX26xX3xXexX11bxXfbxX15xX3xXcxXdxXd0xX15xX3xX7daxXdxXef9xX15xXaxX3xX1xX11bxX10xX209xX9xXaxX41xX4xX1xXdxX15xX1xX96xXexX11bxXdxX41xX15xX1exX1xXdxX96xX3axX29xX6xX15xX96xX4xX111xX15xX1exX96xX20xX111xX96xX15xX1exX1xXdxX96xX28xX29xX2axX10xXexX96xXexX1xX6xX15xX1xX96xX5xX6xXbxX96xXexX1xXdxX96xXexX11bxX6xX15xX96xXexXdxX10xX15xX96xX53xXdxX10xX15xX41xX2xX90xX38xX92xX143xX2xX100xX1xXexX3dxXaxX12xX82xX1exX1xXdxX3xX3fcxX29xX37cxX15xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX15xX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX3xXexX1xX26xX3xXexX11bxXfbxX15xX3xXcxXdxXd0xX15xX3xX7daxXdxXef9xX15xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX11bxX111xX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX13xX1xXdxXef9xX29xX3xX15xX6xX2axX3xX64xX2xX141xX41xX2xXa5xX6cxX2a0xX3xX1xX29xX2axX59xX15xX3xX82xX1exX1xXdxX3xX3fcxX29xX37cxX15xX3xX64xX50xX30xX3xXcxX69xX15xX1xX6cxX3xXexX73xX3xX4xX1xX77xX4xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX82xX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xX7xX21xX3xX90xX2xX92xX41xX82xX95xX96xX97xX98xXcxX9axX95xX50xX2xX9exX3xX15xX1exX30xX2axX3xXa5xX2xX41xX2xX2xX41xXa5xXacxX2xX92xX3xX4xXb1xX6xX3xXb4xX2axX3xX20xX6xX15xX3xXcxX1xXbdxXbexX15xX1exX3xX6exXc3xX3xX95xX29xX21xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX5xXdxXd0xX15xX3xX28xX29xX6xX15xX3xXd8xX2bxX15xX3xX7xXddxXbxX3xX3axX2bxXbxX3xX4xXe5xX4xX3xXd8xXe9xX15xX3xX6exX26xX3xX1xX30xX15xX1xX3xX4xX1xXf6xX15xX1xX3xX4xXfbxXbxX3xX3axX3bxX3xXexX1xX29xX18xX4xX3xX1xX29xX2axX59xX15xX100xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX6exX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3fcxX3xX3bfx7cd7xX3x276cxX15xX1xX3xX1xX111xX30xX15xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX6exXdxX59xX4xX3xX7xXddxXbxX3xX3axX2bxXbxX3xX4xXe5xX15xX3xX20xX18xX3xX4xX1xX111xX3xXbxX1xXbdxXbexX15xX1exX3xX3dxX3exXdxX3xX50xXbdxX15xX1exX3xXcxX11bxXf6xXaxX3xX1xX11bxX10xX209xX9xXaxX41xX4xX1xXdxX15xX1xX96xX28xX29xX2axX10xX15xX41xXexX3axX96xX2c2xX2axX96xX6xX15xX1xX96xX1xX111xX6xX15xX96xXexX1xX6xX15xX1xX96xX6exXdxX10xX4xX96xX7xX6xXbxX96xX3axX10xXbxX96xX4xX6xX15xX96xX20xX111xX96xX4xX1xX111xX96xXbxX1xX29xX111xX15xX1exX96xX3dxX111xXdxX96xX1xX29xX15xX1exX96xXexX11bxXdxX41xX2xX90xX38xX180xXacxX141xX100xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX1exX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX41xX3dxX10xX53xXdxX6xX41xX2xXa5xXacxX41xX15xX10xX13axX7xX41xX2xX92xX9exX92xX41xX2xXacxX143xX53xX9exX2xX2xXa5xX2xXa5xXa5xXexX180xX90xX2xX180xX5xX2xXacxX96xX2xXacxX90xX53xX9exX2xX2xXacxX9exXacxX38xXexX92xX2xXa5xX2xX2xX5xXacxX100xX19exXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX4xX1cxX15xX1exX3xX20xX21xX3xX15xX1exX1xX26xX3xX28xX29xX2axX2bxXexX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX5xX35xXbxX3xX38xX3xX3axX3bxX3xX3dxX3exXdxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX6exX12xX0xX7xXexX11bxX111xX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3fcxX3xX3bfxX12d8xX3xX12daxX15xX1xX3xX1xX111xX30xX15xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX6exXdxX59xX4xX3xX7xXddxXbxX3xX3axX2bxXbxX3xX4xXe5xX15xX3xX20xX18xX3xX4xX1xX111xX3xXbxX1xXbdxXbexX15xX1exX3xX3dxX3exXdxX3xX50xXbdxX15xX1exX3xXcxX11bxXf6xXaxX3xX1xX11bxX10xX209xX9xXaxX41xX4xX1xXdxX15xX1xX96xX28xX29xX2axX10xX15xX41xXexX3axX96xX2c2xX2axX96xX6xX15xX1xX96xX1xX111xX6xX15xX96xXexX1xX6xX15xX1xX96xX6exXdxX10xX4xX96xX7xX6xXbxX96xX3axX10xXbxX96xX4xX6xX15xX96xX20xX111xX96xX4xX1xX111xX96xXbxX1xX29xX111xX15xX1exX96xX3dxX111xXdxX96xX1xX29xX15xX1exX96xXexX11bxXdxX41xX2xX90xX38xX180xXacxX141xX100xX1xXexX3dxXaxX12xXcxX3fcxX3xX3bfxX12d8xX3xX12daxX15xX1xX3xX1xX111xX30xX15xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX6exXdxX59xX4xX3xX7xXddxXbxX3xX3axX2bxXbxX3xX4xXe5xX15xX3xX20xX18xX3xX4xX1xX111xX3xXbxX1xXbdxXbexX15xX1exX3xX3dxX3exXdxX3xX50xXbdxX15xX1exX3xXcxX11bxXf6xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX11bxX111xX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xX329xXe5xX15xX1exX3xX15xX6xX2axX3xX64xX2xXa5xX41xX2xXa5xX6cxX2a0xX3xX98xX6xX15xX3xXcxX1xXbdxXbexX15xX1exX3xX6exXc3xX3xXcxX1xX26xX3xXb1xX2axX3xX3bfxX12d8xX3xX12daxX15xX1xX3xX64xX50xX30xX3xXcxX69xX15xX1xX6cxX3xXexX73xX3xX4xX1xX77xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX15xX1exX1xX26xX3xX4xX1xX111xX3x3653xX3xX2c2xXdxX2bxX15xX3xX6exXef9xX3xX20xXbdxX3exX4xX3xX4xX29xX21xXdxX3xX4xX3e8xX15xX1exX3xXexX11bxX111xX15xX1exX3xXbxX1xXbdxXe9xX15xX1exX3xXe5xX15xX3xX7xXe5xXbxX3xX15xX1xX35xXbxX3xXbxX1xXbdxXbexX15xX1exX3xX329xX1cxX15xX1exX3xXcxX11bxXf6xX3xX6exX30xX3xX3axX3bxX3xX3bfxX12d8xX3xX50xXbdxX15xX1exX100xX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX6exX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX29xX5xX12xX0xX53xXdxX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX11bxXaxX12xX0xX41xX53xXdxX6exX12xX0xX41xX53xXdxX6exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12daxX29xXexX1xX111xX11bxXaxX12xX7daxX26bxXexX3xX9axX98bxX0xX41xXbxX12
Đạt Võ