Thêm 29 ca mắc mới Covid-19 liên quan đến Đà Nẵng, Việt Nam có 841 bệnh nhân
Bản tin 18h ngày 9/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 29 ca mắc mới COVID-19 đều liên quan đến Đà Nẵng, trong đó Đà Nẵng 19 ca, Quảng Nam 8 ca, Quảng Trị 2 ca. Đến nay, Việt Nam có 841 bệnh nhân
9e9bxf9d7xef78xc495xfb88x1528ex157eaxad8cx151d0xX7x11a2ax10224xb56axc2b6xeb7ax142fcxX5x11fe2xXax10fabxXcxX1x115d7xf1e7xX3x12651x15904xX3xX4xX6xX3xX16x11bcbxX4xX3xX16x15b6bxXdxX3x15c55x10deaxb82fxXdx117bax12f07xX2xX19xX3xX5xXdxX15x104efxX3xebd9x10b46xX6xX32xX3xc8c9x1004fxX32xX3xb66fxb687xX3xac1fx11b85xX32x147b6x13a90xX3xdc0cxXdx157bdxXexX3xX40xX6xX16xX3xX4x12737xX3xa575xe567xX2xX3x14209xX48xX32xX1xX3xX32xX1x132e9xX32xX0xa566xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxadf3xX10xX6xX2axXaxX12x11d86x11df2xX32xX3xXexXdxX32xX3xX2xX52xX1xX3xX32xX43xX3exafd8xX3xX19xX60xX52xX3xX4x13a79xX6xX3xX75xX6xX32xX3xX26xX1xcfbcxX3xX39xf9e6xX27xX3x15abbxX35xb54dxX4xX3xX43xXdxX6xX3x12bb9xX1x11cdcxX32xX43xX3xX4xX1xX9cxX32xX43xX3xX2ax12b84xX4xX1xX3xX26x134ddxX46xa441xd236xX2bxX2xX19xX3xX4xX1xX27xX3xX56xXdxX3axXexX3xX39xa7f2xX3xX43xX1xXdxX3xX32xX1xb470xX32xX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX3xX39x1307bxX35xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX44xX3xXexc1f1xX27xX32xX43xX3xX39xX50xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX3xX2xX19xX3xX4xX6xX44xX3xX9axX35xX76xX32xX43xX3xX40xX6xX16xX3xX52xX3xX4xX6xX44xX3xX9axX35xX76xX32xX43xX3xXcxX10axXb0xX3xX18xX3xX4xX6xa3f4xX3xX3dxX3axX32xX3xX32xX6xX84xX44xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX4xX50xX3xX52xX53xX2xX3xX56xX48xX32xX1xX3xX32xX1xX5dxX32xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX26x14695xX3xX75xbe24xX40xX6fxX3xX52xX2xa592xX2bxX3xX52xX182xX2xX3x104dbxX75xX40xX52xX2xX182xX2bxX52xX182xX2xdb9bxX3xXexX97xXdxX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xd230xX3xX39xd29axX3xXexX35x1263axXdxX3xXex13200xX3x11902xX2bxX52x1194dxX44xX3xX43x14769xX16xX1a0xX3xX52xX3x11350xX2xX44xX3xX182xX3xX56xX48xX32xX1xX3xX32xX1xX5dxX32xX44xX3xX182xX3xX32xX43x15366xe4cbxXdxX3xX4xX1x149f3xX16xX3xX7xX50xX4xX44xX3xX18xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xecd1xX1xX35xX3xX28xaefcxX4xX3xX34xX35xX6xX32xX1xX3xX75xX48xX32xX1xX3xX28xXdxX48xX32xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX44xX3xX2xX3xX32xX1xX5dxX32xX3xX28xXdxX15xX32xX3xX84xX3xXexX3axX44xX3xX2xX3xX32xX1xX5dxX32xX3xX28xXdxX15xX32xX3xXbxX1x11e4fxX4xX3xX28xX22axX44xX3xX2xX3xXexX10axX1cfxX1d0xX32xX43xX3xX1x13da4xXbxX3xXexX97xXdxX3xX34xX35xXcfxX32xX3xX26xcb04xX16xX3xe3cfxX48xX13fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX26xX179xX3xX75xX17cxX40xX6fxX3xX52xX182xX18xX3xX2bxX3xX52xX182xX182xX3xX189xX75xX40xX52xX182xX18xX2bxX52xX182xX182xX193xX3xXexX97xXdxX3xX9axX35xX76xX32xX43xX3xXcxX10axXb0xX1a0xX3xX39xX1a3xX3xXexX35xX1a7xXdxX3xX18xX19xX2bxX182xX1adxX44xX3xX5xX3exX3xX1baxX2xX3xX4xX8bxX6xX3xX75xX40xX3xX1adxX1b0x15a6fxX13fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX26xX179xX3xX75xX17cxX40xX6fxX3xX52xX182xX53xX3x11bc7xX3xX52xX53xX2xX3xX189xX75xX40xX52xX182xX53xX2bxX52xX53xX2xX193xX3xXexX97xXdxX3xX9axX35xX76xX32xX43xX3xX40xX6xX16xX1a0xX3xX39xX1a3xX3xXexX35xX1a7xXdxX3xXexX1abxX3xX2xX2xX2bxX1adxX2aexX44xX3xX43xX1b4xX16xX1a0xX3xX182xX3xX1baxX2xX44xX3xX18xX3xX32xX43xX1cfxX1d0xXdxX3xX4xX1xX1d5xX16xX3xX7xX50xX4xX44xX3xX18xX3xX56xX48xX32xX1xX3xX32xX1xX5dxX32xX44xX3xX2xX3xX32xX43xX1cfxX1d0xXdxX3xX28xXefxX3xXexX1abxX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX13fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX0xXdxX16xX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX26xX10xX32xXexX10xX10axXaxX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXax1397exXdxX2axXexX1xX1a0xX3x13e23xX2xX1b0xXbxfe4bx10d2bxX3xX1xX10xXdxX43xX1xXexX1a0xX3xX53xX2aexX19xXbxX381xX382xXaxX3xX7xX10axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a0xX60xX60xXdxX13fxX56xX6xX27xX1xX6xXexXdxX32xX1xX13fxX28xX32xX60xX32xX10xX376xX7xX60xX18xX2aexX182xX2xX60xX2xX2aexX52xX2axX2aexX2xX52xX2xX1adxX2aexX2xXexX1b0xX1b0xX53xX2aexX37dxX5xX2aexX13fxcae5xXbxX43x1597axX10axX9xX182xX19xX1adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX44xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX4xX50xX3xX52xX53xX2xX3xX56xX48xX32xX1xX3xX32xX1xX5dxX32xXaxX3xX376xXdxX2axXexX1xX9xXaxX37dxX2xX1b0xXaxX3xX1xX10xXdxX43xX1xXexX9xXaxX53xX2aexX19xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xXcxX1a7xX32xX43xX3xX7xX9cxX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX1a0xX3xX52xX53xX2xX3xX4xX6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX2bxX3xXcx1389axX32xX1xX3xX39xX3axX32xX3xX2xX52xX1xX3xX32xX43xX3exX84xX3xX2aexX19xX60xX52xX1a0xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX44xX3xX4xX50xX3xXexX1a7xX32xX43xX3xX4xX1a3xX32xX43xX3xX52xX53xX2xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX44xX3xXexX10axX27xX32xX43xX3xX39xX50xX3xX182xX2xX1adxX3xX4xX6xX3xX32xX1xXdx1127dxX16xX3xX32xX1xXcfxXbxX3xX4xX76xX32xX1xX3xX39xX1cfxX23bxX4xX3xX4xc549xX4xX1xX3xX5xX84xX3xX32xX43xX6xX84xX13fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX2bxX3xa178xX9cxX3xX5xX1cfxX23bxX32xX43xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX3xXexX489xX32xX1xX3xXexX1abxX3xX32xX43xX3exX84xX3xX18xX1b0xX60xX1adxX3xX39xX3axX32xX3xX32xX6xX84xX1a0xX3xX43xX1xXdxX3xX32xX1xXcfxX32xX3xX182xX52xX53xX3xX4xX6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX2bxX3xXcxX489xX32xX1xX3xXexX1abxX3xX37dxX1xX3xX39xX3axX32xX3xX2xX52xX1xX3xX32xX43xX3exX84xX3xX2aexX19xX60xX52xX1a0xX3xX43xX1xXdxX3xX32xX1xXcfxX32xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX13fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX515xX9cxX3xX32xX43xX1cfxX1d0xXdxX3xX4xX4f2xX4xX1xX3xX5xX84xX1a0xX3xXcxX1a7xX32xX43xX3xX7xX9cxX3xX32xX43xX1cfxX1d0xXdxX3xXexXdxX3axXbxX3xX381xa34fxX4xX3xX43xc70axX32xX3xX28xX3exX3xX32xX1xXcfxXbxX3xX4xX76xX32xX1xX3xXexX1abxX3xX28x11073xX32xX43xX3xX2axXb0xX4xX1xX3xX39xX6xX32xX43xX3xX39xX1cfxX23bxX4xX3xXexX1xX10xX27xX3xX2ax14aacxXdxX3xX7xce31xX4xX3xX1e9xX1xe5aaxX10xX3xX189xX4xX4f2xX4xX1xX3xX5xX84xX193xX1a0xX3xX2xX1adxX52xX13fxX37dxX19xX1b0xX44xX3xXexX10axX27xX32xX43xX3xX39xX50xX1a0xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX2bxX3xX26xX4f2xX4xX1xX3xX5xX84xX3xXexXcfxXbxX3xXexX10axX35xX32xX43xX3xXexX97xXdxX3xX56xX48xX32xX1xX3xX28xXdxX48xX32xX1a0xX3xX1b0xX13fxX18xX1b0xX18xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX2bxX3xX26xX4f2xX4xX1xX3xX5xX84xX3xXexXcfxXbxX3xXexX10axX35xX32xX43xX3xXexX97xXdxX3xX4xbbfbxX3xX7x13d54xX3xX1e9xX1xX4f2xX4xX1a0xX3xX18xX1adxX13fxX1adxX19xX52xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX2bxX3xX26xX4f2xX4xX1xX3xX5xX84xX3xXexX97xXdxX3xX32xX1xX3exX44xX3xX32xX6b5xXdxX3xX5xX1cfxX35xX3xXexX10axX5f0xX1a0xX3xX2xX53xX1b0xX13fxX37dxX53xX1b0xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xXcx102a5xX32xX1xX3xX1xX718xX32xX1xX3xX39xXdxXefxX35xX3xXexX10axXb0xX1a0xX3xXcxX1xX10xX27xX3xX56xX4f2xX27xX3xX4xX4f2xX27xX3xX4xX8bxX6xX3xXcxXdx14dd8xX35xX3xX56xX6xX32xX3xX3dxXdxXefxX35xX3xXexX10axXb0xX2bxX3xX75xX6xX32xX3xX4xX1xX94xX3xX39xX97xX27xX3xX9axX35xX9cxX4xX3xX43xXdxX6xX3xXbxX1xXa5xX32xX43xX44xX3xX4xX1xX9cxX32xX43xX3xX2axXb0xX4xX1xX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX1a0xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX3dxX3axX32xX3xXexX1xX1d0xXdxX3xX39xXdxX73exX16xX3xX32xX3exX84xX3xX39xXc7xX3xX4xX50xX3xX182xX19xX1b0xX60xX52xX53xX2xX3xX4xX6xX3xX56xX48xX32xX1xX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX3xX4xX8bxX6xX3xX32xX1cfxX23xX4xX3xXexX6xX3xX39xX1cfxX23bxX4xX3xX4x1193fxX32xX43xX3xX56xX9cxX3xX1e9xX1xX62axXdxX3xX56xX48xX32xX1xX44xX3xX4xX1xXdxX3axX16xX3xX53xX1adxX3x124faxX3xXexX1a7xX32xX43xX3xX7xX9cxX3xX4xX6xX3xX56xX48xX32xX1xX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX3xXexX10axX27xX32xX43xX3xX4xX76xX3xX32xX1cfxX23xX4xX13fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xfc2fxXdxX15xX32xX43xX3xX39xX9cxXdxX3xX28xX23xXdxX3xX56xX48xX32xX1xX3xX32xX1xX5dxX32xX3xX32xX43xX1cfxX1d0xXdxX3xX32xX1cfxX23xX4xX3xX32xX43xX27xX3exXdxX44xX3xX39xX3axX32xX3xX32xX6xX84xX3xX4xX50xX3xX1b0xX2aexX3xX56xX48xX32xX1xX3xX32xX1xX5dxX32xX3xX16xX6xX32xX43xX3xX34xX35xX9cxX4xX3xXexXb0xX4xX1xX3xX32xX1cfxX23xX4xX3xX32xX43xX27xX3exXdxX3xX39xXc7xX3xX39xX1cfxX23bxX4xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX39xXdxXefxX35xX3xXexX10axXb0xX3xX1e9xX1xX62axXdxX13fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xXcxX489xX32xX1xX3xX39xX3axX32xX3xX4xX1xXdxXefxX35xX3xX32xX43xX3exX84xX3xX19xX60xX52xX44xX3xXexX10axX27xX32xX43xX3xX7xX9cxX3xX4xX4f2xX4xX3xX56xX48xX32xX1xX3xX32xX1xX5dxX32xX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX3xX39xX6xX32xX43xX3xX39xXdxXefxX35xX3xXexX10axXb0xX44xX3xXexX1xX10xX27xX3xX2axX621xXdxX3xX7xX625xX4xX3xX1e9xX1xX27x14ebcxX3xXexX97xXdxX3xX4xX4f2xX4xX3xX4xX6b5xX3xX7xX6b8xX3xX84xX3xXexX3axX44xX3xX1xXdxX48xX32xX3xX4xX50xX3xX53xX37dxX3xX56xX48xX32xX1xX3xX32xX1xX5dxX32xX3xX4xX50xX3xX1e9xX3axXexX3xX34xX35xX76xX3xX381x15cd4xXexX3xX32xX43xX1xXdxX48xX16xX3xX5dxX16xX3xXexX489xX32xX1xX3xXexX1abxX3xX2xX2bxX3xX18xX3xX5xX5f4xX32xX3xX28xX23xXdxX3xX28xXdxX10axX35xX7xX3xX515xX179xX830xX515xX2bxX26xX27xX46xX2bxX18xX13fxX3xX6fxXdxX48xX32xX3xX4xXa5xX32xX3xX182xX52xX19xX3xX56xX48xX32xX1xX3xX32xX1xX5dxX32xX3xX2axX1cfxX6b5xX32xX43xX3xXexX489xX32xX1xX3xX28xX23xXdxX3xX28xXdxX10axX35xX7xX3xX43xX5dxX84xX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX13fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX515xX9cxX3xXexX10axX1cfxX1d0xX32xX43xX3xX1xX23bxXbxX3xXex12022xX3xX28xX27xX32xX43xX1a0xX3xX2xX2xX3xX4xX6xX0xX60xXbxX12xX0xXexX6xX56xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX381xX6xX32xX1xX32xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX32xX43xX9xXaxX2aexXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX2axX2axXdxX32xX43xX9xXaxX1b0xXaxX12xX0xXexX56xX27xX2axX84xX12xX0xXexX10axX12xX0xXexX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX3dxX73exX3xXbxX1xXa5xX32xX43xX44xX3xX4xX1xX9cxX32xX43xX3xX2axXb0xX4xX1xX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX3xX75xX1a3xX3x157b7xX3xXexX3axX3xX39xXefxX3xX32xX43xX1xXb0xX3xX32xX43xX1cfxX1d0xXdxX3xX2axX5dxX32xX3xXexX1xX1eexX4xX3xX1xXdxX48xX32xX3xXexX9cxXexX3xX4xX4f2xX4xX3xX39xXdxX73exX16xX3xX7xX6xX35xX3xX39xX5dxX84xX1a0xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX6fxX97xX32xX3xX4xX1xX3axX3xX39xX3axX32xX3xX32xX6b5xXdxX3xX4xX7d7xX32xX43xX3xX4xX1a3xX32xX43xX44xX3xX32xX6b5xXdxX3xXexXcfxXbxX3xXexX10axX35xX32xX43xX3xX39xX7d7xX32xX43xX3xX32xX43xX1cfxX1d0xXdxX13fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX3dxX10xX27xX3xX1e9xX1xX248xX35xX3xXexX10axX6xX32xX43xX3xX1e9xX1xXdxX3xX10axX6xX3xX32xX43xX27xX3exXdxX44xX3xX43xXdx12f66xX3xX1e9xX1xX27xX76xX32xX43xX3xX4xX4f2xX4xX1xX3xXexXdxX3axXbxX3xX381xX5f0xX4xX3xXexX9cxXexX3xX32xX1xf46dxXexX3xX18xX16xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xXcxX1xX1cfxX1d0xX32xX43xX3xX381xX35xX84xX15xX32xX3xX10axX9e0xX6xX3xXexX6xX84xX3xX56x157c5xX32xX43xX3xX381xX3exX3xXbxX1xXa5xX32xX43xX3xX1xX27xd124xX4xX3xX2axX35xX32xX43xX3xX2axXb0xX4xX1xX3xX7xX4f2xXexX3xX1e9xX1xX35xX248xX32xX13fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xf93cxX1xX7d7xX32xX43xX3xX39xX1cfxX6xX3xXexX6xX84xX3xX5xX15xX32xX3xX16xX1fxXexX44xX3xX16x11d9cxXdxX44xX3xX16xXdxX48xX32xX43xX44xX3xXexX1xX1cfxX1d0xX32xX43xX3xX381xX35xX84xX15xX32xX3xX7xX5f0xX4xX3xX1x1334bxX32xX43xX3xX56xXb67xX32xX43xX3xX32xX1cfxX23xX4xX3xX16xX35xX9cxXdxX3xX1xX27xXb76xX4xX3xX2axX35xX32xX43xX3xX2axXb0xX4xX1xX3xX7xX4f2xXexX3xX1e9xX1xX35xX248xX32xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX46xX48xX3xX7xXdxX32xX1xX3xXexX1xX7d7xX32xX43xX3xXexX1xX27xX4f2xX32xX43xX3xX32xX1xX3exX3xX4xX9e0xX6xX44xX3xX5xX6xX35xX3xX10axX9e0xX6xX3xX4xX4f2xX4xX3xX56xXefxX3xX16xXb76xXexX3xXexXdxX3axXbxX3xX381xX5f0xX4xX13fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xXcxX1xX1eexX4xX3xX1xXdxX48xX32xX3xX1e9xX1xX6xXdxX3xX56xX4f2xX27xX3xX84xX3xXexX3axX44xX3xX4xXcfxXbxX3xX32xX1xXcfxXexX3xXexX718xX32xX1xX3xX1xX718xX32xX1xX3xX7xX625xX4xX3xX1e9xX1xX62axX10xX3xX1xX3exX32xX43xX3xX32xX43xX3exX84xX44xX3xX43xXdxXb1axX3xX5xXdxX15xX32xX3xX1xX48xX3xX28xX23xXdxX3xX4xX6b5xX3xX7xX6b8xX3xX84xX3xXexX3axX3xX43xX5f4xX32xX3xX32xX1xXb37xXexX13fxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX24bxXdxX15xX32xX3xX1xX48xX3xX32xX43xX6xX84xX3xX28xX23xXdxX3xX39xX1cfxX1d0xX32xX43xX3xX2axX5dxX84xX3xX32xX50xX32xX43xX3xX75xX1a3xX3xXa67xX3xXexX3axX1a0xX3xX2xX19xX2aexX2aexX13fxX19xX2aexX19xX1b0xX3xX39xX73exX3xX39xX1cfxX23bxX4xX3xXexX1cfxX3xX28xXb37xX32xX382xX3xX4xX3exXdxX3xX39xXb76xXexX3xX625xX32xX43xX3xX2axX22axX32xX43xX3xX75xX5xX35xX10xfc15xX27xX32xX10xX3xX39xX73exX3xX39xX1cfxX23bxX4xX3xX4xX76xX32xX1xX3xX56xX4f2xX27xX3xX32xX43xX35xX84xX3xX4xX6b5xX3xX5xX5dxX84xX3xX32xX1xXdxX4dfxX16xX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX1a0xX3xX1xXexXexXbxX1a0xX60xX60xX376xX376xX376xX13fxX56xX5xX35xX10xXd37xX27xX32xX10xX13fxX43xX27xX28xX13fxX28xX32xX0xX60xXbxX12xX0xX60xXexX2axX12xX0xX60xXexX10axX12xX0xX60xXexX56xX27xX2axX84xX12xX0xX60xXexX6xX56xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX27xX2axX84xXaxX12xX0xXdxX16xX43xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX2axXdxX7xXbxX5xX6xX84xX1a0xX3xX56xX5xX27xX4xX1e9xX382xX3xX16xX6xX10axX43xXdxX32xX2bxX5xX10xc2d2xXexX1a0xX3xX6xX35xXexX27xX382xX3xX16xX6xX10axX43xXdxX32xX2bxX10axXdxX43xX1xXexX1a0xX3xX6xX35xXexX27xX382xXaxX3xX7xX10axX4xX9xXaxX60xX60xXdxX13fxX56xX6xX27xX1xX6xXexXdxX32xX1xX13fxX28xX32xX60xX32xX10xX376xX7xX60xX18xX2aexX182xX2xX60xX2xX2aexX52xX2axX2aexX2xX52xX2xX19xX2aexX37dxXexX18xX37dxX53xX2aexX5xX2xX13fxX3cdxXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX44xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX4xX50xX3xX52xX53xX2xX3xX56xX48xX32xX1xX3xX32xX1xX5dxX32xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xX2axXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axX10axX10xX5xX6xXexX10xX2axXaxX12xX0xX7xXexX10axX27xX32xX43xX12xXcxXdxX32xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX1a0xX0xX60xX7xXexX10axX27xX32xX43xX12xX0xX35xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2bxXexX1xX35xX16xX56xX2bxX6xX32xX2axX2bxX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX3xX6b8xX3xX9axX35xX76xX32xX43xX3xX40xX6xX16xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX75xX48xX32xX1xX3xX28xXdxX48xX32xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX44xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX4xX50xX3xX37dxX1adxX18xX3xX4xX6xXaxX3xX1xX10axX10xXdd7xX9xXaxX60xX84xX2bxXexX10xX60xXexX1xX10xX16xX2bxX18xX2bxX4xX6xX2bxX16xX6xX4xX2bxX16xX27xXdxX2bxX4xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX2bxX27xX2bxX34xX35xX6xX32xX43xX2bxX32xX6xX16xX2bxX5xXdxX10xX32xX2bxX34xX35xX6xX32xX2bxX2axX10xX32xX2bxX56xX10xX32xX1xX2bxX28xXdxX10xX32xX2bxX2axX6xX2bxX32xX6xX32xX43xX2bxX28xXdxX10xXexX2bxX32xX6xX16xX2bxX4xX27xX2bxX37dxX1adxX18xX2bxX4xX6xX60xX2xX19xX37dxX1b0xX37dxX1b0xX13fxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX43xX3xX7xX10axX4xX9xXaxX60xX16xX10xX2axXdxX6xX60xX2xX18xX2aexX60xX32xX10xX376xX7xX60xX18xX2aexX182xX2xX60xX2xX182xX2aexX2axX182xX2aexX37dxX2xX2xX18xX53xXexX52xX19xX182xX1b0xX5xX1adxX2bxX4xX6xX2bxX16xX27xXdxX2bxX7xX6xX32xX43xX2bxX1b0xX13fxX3cdxXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX44xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX4xX50xX3xX52xX53xX2xX3xX56xX48xX32xX1xX3xX32xX1xX5dxX32xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX2axXdxX28xX12xX0xX7xXexX10axX27xX32xX43xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX3xX6b8xX3xX9axX35xX76xX32xX43xX3xX40xX6xX16xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX75xX48xX32xX1xX3xX28xXdxX48xX32xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX44xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX4xX50xX3xX37dxX1adxX18xX3xX4xX6xXaxX3xX1xX10axX10xXdd7xX9xXaxX60xX84xX2bxXexX10xX60xXexX1xX10xX16xX2bxX18xX2bxX4xX6xX2bxX16xX6xX4xX2bxX16xX27xXdxX2bxX4xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX2bxX27xX2bxX34xX35xX6xX32xX43xX2bxX32xX6xX16xX2bxX5xXdxX10xX32xX2bxX34xX35xX6xX32xX2bxX2axX10xX32xX2bxX56xX10xX32xX1xX2bxX28xXdxX10xX32xX2bxX2axX6xX2bxX32xX6xX32xX43xX2bxX28xXdxX10xXexX2bxX32xX6xX16xX2bxX4xX27xX2bxX37dxX1adxX18xX2bxX4xX6xX60xX2xX19xX37dxX1b0xX37dxX1b0xX13fxX1xXexX16xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX3xX18xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX3xX6b8xX3xX9axX35xX76xX32xX43xX3xX40xX6xX16xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX75xX48xX32xX1xX3xX28xXdxX48xX32xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX44xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX4xX50xX3xX37dxX1adxX18xX3xX4xX6xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX10axX27xX32xX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2axXaxX12xX75xX76xX32xX3xXexXdxX32xX3xX5xX5f0xX4xX3xX37dxX1xX3xX7xX4f2xX32xX43xX3xX32xX43xX3exX84xX3xX1b0xX60xX52xX3xX4xX8bxX6xX3xX75xX6xX32xX3xX26xX1xX94xX3xX39xX97xX27xX3xX9axX35xX9cxX4xX3xX43xXdxX6xX3xXa3xX1xXa5xX32xX43xX3xX4xX1xX9cxX32xX43xX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX3xX4xX1xX27xX3xX56xXdxX3axXexX3xX39xXc7xX3xX43xX1xXdxX3xX32xX1xXcfxX32xX3xXexX1xX15xX16xX3xX18xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX3xX4xX50xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX75xX46xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX13fxX3xX6fxXdxX48xX32xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX4xX50xX3xX37dxX1adxX18xX3xX4xX6xX3xX56xX48xX32xX1xX13fxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX2axXdxX28xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX1adxX60xX2xX52xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX3xX4xX1xXdxXefxX35xX3xX53xX60xX52xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX75xX48xX32xX1xX3xX28xXdxX48xX32xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xXaxX3xX1xX10axX10xXdd7xX9xXaxX60xX84xX2bxXexX10xX60xX2xX1adxX2bxX2xX52xX2bxX4xX6xX2bxX16xX6xX4xX2bxX16xX27xXdxX2bxX4xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX2bxX4xX1xXdxX10xX35xX2bxX53xX2bxX52xX2bxX5xXdxX10xX32xX2bxX34xX35xX6xX32xX2bxX2axX10xX32xX2bxX56xX10xX32xX1xX2bxX28xXdxX10xX32xX2bxX2axX6xX2bxX32xX6xX32xX43xX60xX2xX19xX37dxX1b0xX53xX182xX13fxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX43xX3xX7xX10axX4xX9xXaxX60xX16xX10xX2axXdxX6xX60xX2xX18xX2aexX60xX32xX10xX376xX7xX60xX18xX2aexX182xX2xX60xX2xX2aexX1b0xX2axX18xX2xX52xX53xX1b0xX53xX53xXexX18xX37dxX2aexX1adxX5xX182xX2bxX4xX27xX28xXdxX2axX13fxX3cdxXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX44xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX4xX50xX3xX52xX53xX2xX3xX56xX48xX32xX1xX3xX32xX1xX5dxX32xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX2axXdxX28xX12xX0xX7xXexX10axX27xX32xX43xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX1adxX60xX2xX52xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX3xX4xX1xXdxXefxX35xX3xX53xX60xX52xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX75xX48xX32xX1xX3xX28xXdxX48xX32xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xXaxX3xX1xX10axX10xXdd7xX9xXaxX60xX84xX2bxXexX10xX60xX2xX1adxX2bxX2xX52xX2bxX4xX6xX2bxX16xX6xX4xX2bxX16xX27xXdxX2bxX4xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX2bxX4xX1xXdxX10xX35xX2bxX53xX2bxX52xX2bxX5xXdxX10xX32xX2bxX34xX35xX6xX32xX2bxX2axX10xX32xX2bxX56xX10xX32xX1xX2bxX28xXdxX10xX32xX2bxX2axX6xX2bxX32xX6xX32xX43xX60xX2xX19xX37dxX1b0xX53xX182xX13fxX1xXexX16xXaxX12xX2xX1adxX60xX2xX52xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX3xX4xX1xXdxXefxX35xX3xX53xX60xX52xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX75xX48xX32xX1xX3xX28xXdxX48xX32xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX10axX27xX32xX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2axXaxX12xX75xX76xX32xX3xXexXdxX32xX3xX5xX5f0xX4xX3xX2xX52xX1xX3xX4xX1xXdxXefxX35xX3xX4xX8bxX6xX3xX75xX6xX32xX3xX26xX1xX94xX3xX39xX97xX27xX3xX9axX35xX9cxX4xX3xX43xXdxX6xX3xXa3xX1xXa5xX32xX43xX3xX4xX1xX9cxX32xX43xX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX3xX4xX1xX27xX3xX56xXdxX3axXexX3xX39xXc7xX3xX43xX1xXdxX3xX32xX1xXcfxX32xX3xXexX1xX15xX16xX3xX2xX52xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX44xX3xXexX10axX27xX32xX43xX3xX39xX50xX3xX4xX50xX3xX2xX1adxX3xX4xX6xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX75xX46xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX44xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX56xX48xX32xX1xX3xX32xX1xXcfxXbxX3xX4xX76xX32xX1xX3xXexX1abxX3x138f3xX35xXdxX32xX10xX6xX3xX39xX1cfxX23bxX4xX3xX4xX4f2xX4xX1xX3xX5xX84xX3xX32xX43xX6xX84xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX2axXdxX28xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX3xX6b8xX3xX9axX35xX76xX32xX43xX3xX40xX43xXc7xXdxX44xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX4xX50xX3xX37dxX18xX2xX3xX4xX6xX3xX56xX48xX32xX1xXaxX3xX1xX10axX10xXdd7xX9xXaxX60xX84xX2bxXexX10xX60xXexX1xX10xX16xX2bxX2xX2bxX4xX6xX2bxX16xX6xX4xX2bxX16xX27xXdxX2bxX4xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX2bxX27xX2bxX34xX35xX6xX32xX43xX2bxX32xX43xX6xXdxX2bxX28xXdxX10xXexX2bxX32xX6xX16xX2bxX4xX27xX2bxX37dxX18xX2xX2bxX4xX6xX2bxX56xX10xX32xX1xX60xX2xX19xX37dxX53xX53xX1b0xX13fxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX43xX3xX7xX10axX4xX9xXaxX60xX16xX10xX2axXdxX6xX60xX2xX18xX2aexX60xX32xX10xX376xX7xX60xX18xX2aexX182xX2xX60xX2xX2aexX52xX2axX2xX2aexX37dxX2xX2aexX18xX53xXexX18xX19xX1b0xX5xX1b0xX2bxX4xX6xX2bxX56xX10xX32xX1xX2bxX7xX6xX32xX43xX2bxX182xX13fxX3cdxXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX3xX5xXdxX15xX32xX3xX34xX35xX6xX32xX3xX39xX3axX32xX3xX3dxX3exX3xX40xX41xX32xX43xX44xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX4xX50xX3xX52xX53xX2xX3xX56xX48xX32xX1xX3xX32xX1xX5dxX32xXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX2axXdxX28xX12xX0xX7xXexX10axX27xX32xX43xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX16xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX3xX6b8xX3xX9axX35xX76xX32xX43xX3xX40xX43xXc7xXdxX44xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX4xX50xX3xX37dxX18xX2xX3xX4xX6xX3xX56xX48xX32xX1xXaxX3xX1xX10axX10xXdd7xX9xXaxX60xX84xX2bxXexX10xX60xXexX1xX10xX16xX2bxX2xX2bxX4xX6xX2bxX16xX6xX4xX2bxX16xX27xXdxX2bxX4xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX2bxX27xX2bxX34xX35xX6xX32xX43xX2bxX32xX43xX6xXdxX2bxX28xXdxX10xXexX2bxX32xX6xX16xX2bxX4xX27xX2bxX37dxX18xX2xX2bxX4xX6xX2bxX56xX10xX32xX1xX60xX2xX19xX37dxX53xX53xX1b0xX13fxX1xXexX16xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX3xX2xX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xX27xX28xXdxX2axX2bxX2xX19xX3xX6b8xX3xX9axX35xX76xX32xX43xX3xX40xX43xXc7xXdxX44xX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX4xX50xX3xX37dxX18xX2xX3xX4xX6xX3xX56xX48xX32xX1xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX10axX27xX32xX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX2axXaxX12xX75xX76xX32xX3xXexXdxX32xX3xX37dxX1xX3xX7xX4f2xX32xX43xX3xX182xX60xX52xX3xX4xX8bxX6xX3xX75xX6xX32xX3xX26xX1xX94xX3xX39xX97xX27xX3xX9axX35xX9cxX4xX3xX43xXdxX6xX3xXa3xX1xXa5xX32xX43xX3xX4xX1xX9cxX32xX43xX3xX2axXb0xX4xX1xX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX3xX4xX1xX27xX3xX56xXdxX3axXexX3xX39xXc7xX3xX43xX1xXdxX3xX32xX1xXcfxX32xX3xXexX1xX15xX16xX3xX2xX3xXexX10axX1cfxX1d0xX32xX43xX3xX1xX23bxXbxX3xX16xX1fxX4xX3xX16xX23xXdxX3xX26xXb5xX46xXb7xXb8xX2bxX2xX19xX3xXexX97xXdxX3xX9axX35xX76xX32xX43xX3xX40xX43xXc7xXdxX44xX3xX32xX5dxX32xX43xX3xX7xX9cxX3xX4xX6xX3xX16xX1fxX4xX3xXexX97xXdxX3xX46xXdxX48xXexX3xX40xX6xX16xX3xX39xX3axX32xX3xX32xX6xX84xX3xX5xX15xX32xX3xX37dxX18xX2xX3xX4xX6xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX2axXdxX28xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX35xX5xX12xX0xX2axXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10axXaxX12xX0xX60xX2axXdxX28xX12xX0xX60xX2axXdxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX515xX27xX35xX10axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xXcxX1xX4f2xXdxX3xX75xX718xX32xX1xX60xX515xXba2xfe51xX3dxX515xX0xX60xXbxX12