“Môi trường thép” cho huấn luyện chiến sỹ mới ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, chiến sỹ mới Tiểu đoàn Bộ binh 2 - Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đang nỗ lực rèn bản lĩnh, trau nghiệp vụ trong “môi trường thép”.
a435x10fa9x116efxced1x1246cx100cexfe1exdbb2xc01bxX7x10bd8xf5bbxfe3exd7c0x10253xeb66xX5xbe71xXax11daaxc64cxb2a0xa699xXdxX3xXex120afxb0aax10895xe7b3xb943xX3xXexX1x10af8xXbx11bf6xX3xX4xX1xcbdbxX3xX1xd86cxcf79xX1cxX3xX5xX2ax10c46xfa0exX1cxX3xX4xX1xXdx11131xX1cxX3xX7xca35xX3x111b6xf041xXdxX3xda4fxX3xbcc9xde43xX3xXcxa71dxX1cxX1xX0xcff2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX10xX6x127a0xXaxX12xX13xf774xX1axc102xXexX3xX1cxf40bxX1cxX1dxX3xXexX1xX67xX1cxX1dxX3xX3dxX1axX6xe054xX3xX7xX6xX30xX3xX7xX1axX6xX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xXex10c38xXbxX23xX74xX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xXcxXdxe208xX2axX3xf273xX27xX44xX1cxX3xafe6x108e6xX3xe2b6xXdxX1cxX1xX3x10a02xX3xda45xX3xXcxX19xX2axX1cxX1dxX3xX9cxX27xX44xX1cxX3xfed9x10b08xX2xX3xd0f1xXa1xXa2xX3xab04xX43x10890xc9fdxX3xXexfca8xX1cxX1xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xe6ddxX3xX9cxX6xX1cxX1dxX3xX1cxa627xX3xX5xf753xX4xX3xX19xf226xX1cxX3xXa4xefefxX1cxX3xX5xX47xX1cxX1xX74xX3xXexX19xX6xX2axX3xX1cxX1dxX1xXdxX31xXbxX3xc9e6xf0afxX3xXexX19xX27xX1cxX1dxX3xX13xX3dxX15xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXbxX23xc8c6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xX3xXbxXc0xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3dxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxf1e3xXdxX5dxXexX1x1056axX3xd34axX2x12210xXbx10773xd65exX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX152xX3xXb9xX2x10c59xXbxX158xX159xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX4bxX4bxXdxX113xXa4xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX113xXf9xX1cxX4bxX1cxX10xX14dxX7xX4bxXa9xX165xX2xXb8xX4bxXb8xX165xX5dxX165xXa9x121b3xX2xX156xX165xadd4xXexe574xX165xX156xX2xXa9xX5xX165xX113xa68cxXbxX1dxb925xX19xX9xXb8xXa9xXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXbxX23xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX27xX1cxXaxX12xXc0xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3x10db3xb12bxXdxX3xX9cxXa2xXdxX3xX156xX74xX3xXcxXdxX99xX2axX3xX9cxX27xX44xX1cxX3xXa1xXa1xXa9xX3xX1cxX1xX85xX1cxX3xX5xX1axX63xX1cxX1dxX3xX1cx114dbxX3xXexX1xXdcxX4xX3xX1xX44xX1cxX1xX3xX9cxcda0xX1cxX1xX3xX3dxXfaxX4xX3xXexXdxa65fxX2axX3xX9cxbb49xX4xX1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xXaxX12xX14x11058xX6xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX1cx11802xX3dxX3xX1cxX6xX30xX3xXbcxXexd564xX3xXa9xXb9xX4bxXa9xX3xXabxX3xXa9xX19bxX4bxX156xXd1xX3xX9cxed81xX4xX3xXa4xXdxX31xXexX3xX1xfeb1xX1cxX3xXf9xX3exXdxX3xX3dxXfaxX4xX3xXexXdxX24fxX2axX3xXf9xX284xX6xX3xXexX85xXbxX3xXexX19xX2axX1cxX1dxX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX74xX3xXf9xX284xX6xX3xXexX1xXdcxX4xX3xX1xXdxX31xX1cxX3xX4xX15xX1cxX1dxX3xXexX245xX4xX3xXbxX1xca32xX1cxX1dxX3xX4xX1xbb11xX1cxX1dxX3xX5dxX253xX4xX1xX113xX3xXcxXdxX99xX2axX3xX9cxX27xX44xX1cxX3xXa1xXa2xX3xXa4xXdxX1cxX1xX3xXa9xX3xX9cxb50exX3xXexX19xXdxX99xX1cxX3xa60dxX1xX6xXdxX3xX1cxX1xXdx11fb6xX2axX3xXa4xXdxX31xX1cxX3xXbxX1xX245xXbxX3xXexc8d7xX4xX1xX3xX4xXdcxX4xX3xXbxX1xX2e0xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX284xX6xX3xX5dxX253xX4xX1xX3xXc0xX27xXf9xXdxX5dxXabxX2xX19bxX3xXexX214xXdxX3xX9cxX29dxX1cxX3xXf9xX253xX3xXf9xX44xX3xX30dxX1xX2axX3xXf9xXdcxX4xX3xX9cx10c15xX1cxX1dxX3x10b9exX2axfa37xX1cxX113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xXaxX12xXc2xX2axX245xX3xXexX19xbd6cxX1cxX1xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX74xX3xX35fxX2axX361xX1cxX3xX7xX2e6xX3xX9cxX1axX63xX4xX3xXbxX1xX361xX1cxX3xX4xX1xXdxX6xX74xX3xX9cxX6xX1cxX3xX158xX10xX1cxX3xXf9xX3exXdxX3xX1cxX1xXdxX315xX2axX3xX1cxXa2xXdxX3xX5dxX2axX1cxX1dxX74xX3xX9cx11cb7xX1cxX1dxX3xXexX1xX1bxXdxX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xXexX1xX6xX3dxX3xX1dxXdxX6xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX1xX27xX294xX4xX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xXexX85xXbxX3xX9cxX315xX2axX3xX1dxXdx108c5xX3xX30dxX1xX27xXe4xX1cxX1dxX3xX4xX245xX4xX1xX3xX6xX1cxX3xXexX27xX44xX1cxX113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xX3xXbxXc0xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3dxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX5dxXexX1xX152xX3xX154xX2xX156xXbxX158xX159xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX152xX3xXb9xX2xX165xXbxX158xX159xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX4bxX4bxXdxX113xXa4xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX113xXf9xX1cxX4bxX1cxX10xX14dxX7xX4bxXa9xX165xX2xXb8xX4bxXb8xX165xX5dxX165xXa9xX195xX2xX156xXb9xX156xXexX19bxX199xXb9xXb8xX19bxX5xX165xX113xX1a3xXbxX1dxX1a6xX19xX9xX195xX154xX154xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXbxX23xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX27xX1cxXaxX12xXcxX1xXdcxX4xX3xX1xX44xX1cxX1xX3xXexX19xX6xX3xX5xX1axX63xX1cxX1dxX3xX1cxX238xX3xXbcxXa4xXa2xX4xX3xXbxX1xX245xXd1xX113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xXaxX12xXa1xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1xX37fxX3x11ca8xX1dxX2axX30x10409xX1cxX3xeb79xX1cxX1xX3xXcxX2axX2bxX1cxX3xXbcxX213xX214xXdxX3xX9cxXa2xXdxX3xXb9xXd1xX3xX4xX1xX27xX3xXa4xXdxX37xXexX152xX3xX13xX213xX63xXexX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX5xd651xX1cxX3xX1cxX44xX30xX3xXexX19xX26cxX1cxX1dxX3xXf9xX44xX27xX3xXexX1xX1bxXdxX3xX9cxXdxX99xX3dxX3xX5dxX253xX4xX1xX3xXa4xX31xX1cxX1xX3xX1cxX24fxX1cxX3xX1dxX294xXbxX3xX1cxX1xXdxX315xX2axX3xX30dxX1xX35bxX3xX30dxX1xX27bxX1cxX113xX3xXcxX2axX30xX3xX1cxX1xXdxX24fxX1cxX74xX3xX9cxX1axX63xX4xX3xX7xXdcxX3xX9cxXa2xX1cxX1dxX3xXf9xXdxX24fxX1cxX3xX4xf963xX6xX3xX4xX245xX4xX3xX4xX2bxXbxX3xX4xX1xXc6xX3xX1xX2axX30xX74xX3xXa4xXe4xX1cxX3xXexX1xX361xX1cxX3xXexX15xXdxX3xX4xd5aaxX1cxX1dxX3xX1cxX1xX1axX3xX4xX245xX4xX3xX9cxX3c4xX1cxX1dxX3xX4xX1xX323xX3xXexX19xX27xX1cxX1dxX3xX9cxX29dxX1cxX3xXf9xX253xX3xX5xX2axX15xX1cxX3xX6xX1cxX3xXexX361xX3dxX3xXexX1axX3xXexX1axX41xX1cxX1dxX3xX4xX15xX1cxX1dxX3xXexX245xX4xX74xX3xX1xX27xX44xX1cxX3xXexX1xX44xX1cxX1xX3xXexX2e6xXexX3xX1cxX1xX2bxXexX3xX3dxeafcxXdxX3xX1cxX1xXdxX31xX3dxX3xXf9xXfaxX3xX4xX2bxXbxX3xXexX19xX24fxX1cxX3xX1dxXdxX6xX27xX113xX3xX43x10329xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX44xX30xX74xX3xX4xX1xb2cdxX1cxX1dxX3xXexX15xXdxX3xXexX19xX6xX1cxX1xX3xXexX1xX5d8xX3xXexX1xX1bxXdxX3xX1dxXdxX6xX1cxX3xX9cxX99xX3xX15xX1cxX3xX7xX361xX2axX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX30dxX3bxX74xX3xX1xX650xX4xX3xXexX85xXbxX3xXf9xX44xX3xX15xX1cxX3xX5xX214xXdxX3xX1cxX1xX3ffxX1cxX1dxX3xX9cxXa2xX1cxX1dxX3xXexX245xX4xX3xX30dxX3bxX3xX1cxX27bxX1cxX1dxX3xX1cxX1xX66cxX3dxX3xXexX19xX6xX2axX3xX5dxX3c4xXdxX3xXexX1xX24fxX3dxX3xX9cxX99xX3xX1xX27xX44xX1cxX3xXexX1xX44xX1cxX1xX3xXexX2e6xXexX3xX1cxX1xX2bxXexX3xX30dxX1xX35bxX6xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX23xX113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xX3xXbxXc0xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3dxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX5dxXexX1xX152xX3xX154xX2xX156xXbxX158xX159xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX152xX3xXb9xX2xX165xXbxX158xX159xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX4bxX4bxXdxX113xXa4xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX113xXf9xX1cxX4bxX1cxX10xX14dxX7xX4bxXa9xX165xX2xXb8xX4bxXb8xX165xX5dxX165xXa9xX195xX2xX156xX156xX154xXexX154xX199xX19bxX195xX165xX5xX165xX113xX1a3xXbxX1dxX1a6xX19xX9xXb8xX154xX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXbxX23xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX27xX1cxXaxX12xf69cxX26cxX1cxX1dxX3xX5xX1axX63xX1cxX1dxX3xX1cxX238xX3xX9cxX245xX1cxX1xX3xXbxX1xX245xX3xX1xX44xX1cxX1dxX3xX19xX44xX27xX3xXexX1xX21xXbxX3xX1dxX6xXdxX3xX4xX5d8xX6xX3xX9cxX253xX4xX1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xXaxX12xXc3xX6xX2axX3xX1xX29dxX1cxX3xXa9xX3xXexX1xX245xX1cxX1dxX3xX9cxX1axX63xX4xX3xX19xXe0xX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xXexX19xX27xX1cxX1dxX3xX13xX3dxX15xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXbxX23xX74xX3xX1cxX1xX3ffxX1cxX1dxX3xX9cxXa2xX1cxX1dxX3xXexX245xX4xX3xX30dxX3bxX74xX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xXexX1xX2axX85xXexX3xX9cxX1axX63xX4xX3xXexX1xX99xX3xX1xXdxX31xX1cxX3xXexX1xX2axX57dxX1cxX3xXexX1xXfaxX4xX74xX3xX30dxX1xX21xX27xX3xX5xX21xX27xX3xX35fxX2axX6xX3xX4xX245xX4xX3xXexX1axX3xXexX1xX37xX3xXf9xX85xX1cxX3xX9cxXa2xX1cxX1dxX3xX9cxX305xX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX30xX3xX4xX245xX4xX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX9cxX6xX1cxX1dxX3xX5dxX57dxX1cxX3xXexX19xX1axX41xX1cxX1dxX3xXexX1xX44xX1cxX1xX74xX3xX19xX67xX1cxX3xX19xb563xXdxX113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xXaxX12xXa1xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1xX37fxX3xabe2xX1xX214xX3dxX3xX43xX3ffxX2axX3xX546xX6xX3dxX3xXbcxX213xX214xXdxX3xX9cxXa2xXdxX3xX156xXd1xX3xXa4xX44xX30xX3xXexX91cxX152xX3xX13xXc3xX6xX2axX3xXa9xX3xXexX1xX245xX1cxX1dxX3xX1xX650xX4xX3xXexX85xXbxX3xXf9xX44xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xXexX214xXdxX3xX9cxX29dxX1cxX3xXf9xX253xX74xX3xXexX15xXdxX3xXexX1xX2bxX30xX3xXa4xXe4xX1cxX3xXexX1xX361xX1cxX3xXexX19xX1axX41xX1cxX1dxX3xXexX1xX44xX1cxX1xX3xX19xX2bxXexX3xX1cxX1xXdxX315xX2axX3xXf9xX315xX3xX5xX1bxXdxX3xX27bxX1cxX3xXexXdxX37xX1cxX1dxX3xX1cxX35bxXdxX74xX3xXexX245xX4xX3xXbxX1xX27xX1cxX1dxX74xX3xX5xX2e6xXdxX3xX7xX2e6xX1cxX1dxX3xXf9xX44xX3xX4xX245xX4xX1xX3xX7xX2axX30xX3xX1cxX1dxX1xX47xX3xX9cxX305xX3xX4xX1xX323xX1cxX3xX4xX1xX67xX1cxX3xX1xX29dxX1cxX23xX113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xX3xXbxXc0xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3dxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX5dxXexX1xX152xX3xX154xX2xX156xXbxX158xX159xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX152xX3xXb9xX2xX165xXbxX158xX159xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX4bxX4bxXdxX113xXa4xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX113xXf9xX1cxX4bxX1cxX10xX14dxX7xX4bxXa9xX165xX2xXb8xX4bxXb8xX165xX5dxX165xXa9xX195xX2xX154xXb9xXb8xXexX2xXb8xX156xX165xX19bxX5xX165xX113xX1a3xXbxX1dxX1a6xX19xX9xX156xX2xXb8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXbxX23xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX27xX1cxXaxX12xXcxXdxX99xX2axX3xX9cxXa2xXdxX3xX2xX74xX3xX213xX214xXdxX3xX9cxXa2xXdxX3xX156xX74xX3xXcxXdxX99xX2axX3xX9cxX27xX44xX1cxX3xXa1xXa1xXa9xX3xX1cxX1dxX1xX10xX3xX35fxX2axX245xX1cxX3xXexX19xXdxX31xXexX3xXexX19xX1axX3exX4xX3xX5xX678xX4xX3xXexX1xXdcxX4xX3xX1xX44xX1cxX1xX3xXa4xX67xX1cxX3xX7xX678xX1cxX1dxX3xXexXdxX99xX2axX3xX5xXdxX24fxX1cxX3xX54dxae89xX113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xXaxX12xX213xX99xX3xX1xX27xX44xX1cxX3xXexX1xX44xX1cxX1xX3xX158xX2axX2bxXexX3xX7xX67xX4xX3xX1cxX1xXdxX31xX3dxX3xXf9xXfaxX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX9cxX1axX63xX4xX3xX1dxXdxX6xX27xX74xX3xXexX284xX3xX9cxX57dxX2axX3xX1cxX27bxX3dxX3xXa9xX165xXa9xX165xX74xX3xX9cxXe4xX1cxX1dxX3xX5d8xX30xX74xX3xX4xX1xXc6xX3xX1xX2axX30xX3xX9cxX29dxX1cxX3xXf9xX253xX3xX9cxX305xX3xX7xX3exX3dxX3xX158xX361xX30xX3xX5dxXdcxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xX253xX3xX35fxX2axX30xX37xXexX3xX4xX1xX2axX30xX24fxX1cxX3xX9cxX315xX3xX5xX305xX1cxX1xX3xX9cxX214xX27xX3xX4xX15xX1cxX1dxX3xXexX245xX4xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xXexX1xX10xX27xX3xXbxX1xX1axX29dxX1cxX1dxX3xX4xX1xX361xX3dxX3xX13xX4xX29dxX3xXa4xXe4xX1cxX74xX3xXexX1xXdxX37xXexX3xXexX1xXdcxX4xX74xX3xXf9xX3ffxX1cxX1dxX3xX4xX1xX67xX4xX23xX3xXf9xX44xX3xXf9xX85xX1cxX3xX5dxXfaxX1cxX1dxX3xXexX2e6xXexX3xX13xX195xX3xX35fxX2axX6xX1cxX3xX9cxXdxX99xX3dxX74xX3xXb8xX3xX1cxX1dxX2axX30xX24fxX1cxX3xXexX67xX4xX74xX3xX154xX3xX3dxX2e6xXdxX3xX30dxX37xXexX3xX1xX63xXbxX23xX3xXexX19xX27xX1cxX1dxX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xXaxX12xX213xX29dxX1cxX3xXf9xX253xX3xX4xX5faxX1cxX1dxX3xX9cxX305xX3xX4xX1xX5d8xX3xX9cxXa2xX1cxX1dxX3xX4xX1xX2ax10732xX1cxX3xXa4xX253xX3xXexX2e6xXexX3xXexX284xX1cxX1dxX3xX1cxXa2xXdxX3xX5dxX2axX1cxX1dxX74xX3xXexX284xX1cxX1dxX3xXa4xX2axX238xXdxX3xX1xX650xX4xX159xX3xX4xX1xXc6xX3xX1xX2axX30xX3xXexX284xX3xXexXdxX99xX2axX3xX9cxXa2xXdxX3xX9cxX37xX1cxX3xX9cxX214xXdxX3xX9cxXa2xXdxX3xX5xX2axX15xX1cxX3xXa4xX245xX3dxX3xXexX1xX6xX27xX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX74xX3xXa4xX305xXdxX3xXexX85xXbxX113xX3xX213xXdxX99xX3dxX3xX9cxX245xX1cxX1dxX3xX1dxX1xXdxX3xX1cxX1xX85xX1cxX3xX5xX44xX3xXexX2bxXexX3xX4xXe4xX3xX4xX245xX1cxX3xXa4xXa2xX74xX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX9cxX315xX2axX3xX4xX1xX2bxXbxX3xX1xX44xX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xXdxX24fxX3dxX3xXexX678xX4xX3xX4xX245xX4xX3xX35fxX2axX30xX3xX9cxX253xX1cxX1xX74xX3xX1cxX1dxX2axX30xX24fxX1cxX3xXexX67xX4xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xXexX19xX24fxX1cxX3xXexX1xX6xX27xX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXf9xX44xX3xX4xX245xX4xX3xX35fxX2axX30xX3xX9cxX253xX1cxX1xX3xXf9xX315xX3xXbxX1xX2e0xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX284xX6xX3xX5dxX253xX4xX1xX3xXa4xX31xX1cxX1xX3xXc0xX27xXf9xXdxX5dxXabxX2xX19bxX113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xX3xXbxXc0xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3dxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX1cxXexX10xX19xX3xX5dxXexX1xX2axX3dxXa4xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX5dxXexX1xX152xX3xX154xX2xX156xXbxX158xX159xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX152xX3xXb9xX2xX165xXbxX158xX159xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX4bxX4bxXdxX113xXa4xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX113xXf9xX1cxX4bxX1cxX10xX14dxX7xX4bxXa9xX165xX2xXb8xX4bxXb8xX165xX5dxX165xXa9xX195xX2xX154xXa9xX154xXexX154xX19bxX165xX156xXb9xX5xX165xX113xX1a3xXbxX1dxX1a6xX19xX9xX2xX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXbxX23xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX27xX1cxXaxX12xXcxX1xXdcxX4xX3xX1xX44xX1cxX1xX3xX9cxXa2xX1cxX1dxX3xXexX245xX4xX3xX35fxX2ax10956xX3xXa4xX67xX1cxX3xXa4xXdxX6xX3xX7xX2e6xX3xXb9xX113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xXaxX12xX213xX214xXdxX3xX678xX30xX3xXcxX19xX1axX29dxX1cxX1dxX3xXc2xX2axX6xX1cxX1dxX3xX43xX44xX3xXabxX3xX213xX214xXdxX3xX9cxXa2xXdxX3xXexX19xX1axX41xX1cxX1dxX3xX213xX214xXdxX3xX9cxXa2xXdxX3xX156xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX6xX30xX152xX3xX13xXb51xX37xXexX3xX35fxX2axXe4xX3xX30dxXdxX99xX3dxX3xXexX19xX6xX3xX13xX195xX3xXexXdxX37xX1cxX1dxX3xX1cxX238xX23xX3xX4xX5d8xX6xX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xXexX19xX27xX1cxX1dxX3xX9cxX214xXdxX3xX9cxXa2xXdxX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX30xX74xX3xXexf7c0xX3xX5xX31xX3xX30dxX1xX245xX3xX1dxXdxX91cxXdxX3xX9cxX214xXexX3xXexX19xX24fxX1cxX3xX19bxX165xb25bxX74xX3xXexX19xX27xX1cxX1dxX3xX9cxX35bxX74xX3xX1cxX21xX3dxX3xX5xXdcxX2axX3xX9cxX214xX1cxX3xX158xX6xX3xXexX19xX678xX1cxX1dxX3xX9cxX323xX4xX1xX3xX9cxX214xXexX3xX1dxXdxX91cxXdxX74xX3xX9cxX245xX1cxX1xX3xXexX1xX2axX2e6xX4xX3xX1cxX238xX3xXbxX1xX245xX3xX3dxXfaxX4xX3xXexXdxX24fxX2axX3xX9cxX214xXexX3xX1dxXdxX91cxXdxX3xXf9xX44xX3xXa4xX67xX1cxX3xX7xX678xX1cxX1dxX3xXexXdxX99xX2axX3xX5xXdxX24fxX1cxX3xX54dxXb51xX3xXa4xX44xXdxX3xX2xX3xX9cxX214xXexX3xX30dxX1xX245xX23xX113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xX3xXbxXc0xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3dxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX5dxXexX1xX152xX3xX154xX2xX156xXbxX158xX159xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX152xX3xXb9xX2xX165xXbxX158xX159xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX4bxX4bxXdxX113xXa4xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX113xXf9xX1cxX4bxX1cxX10xX14dxX7xX4bxXa9xX165xX2xXb8xX4bxXb8xX165xX5dxX165xXa9xX195xX2xX199xXa9xX195xXexXb9xX199xXa9xX154xX165xX5xX165xX113xX1a3xXbxX1dxX1a6xX19xX9xX195xXb8xX19bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXbxX23xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX27xX1cxXaxX12xXcxX1xXdcxX4xX3xX1xX44xX1cxX1xX3xX9cxXa2xX1cxX1dxX3xXexX245xX4xX3xX1cxX66cxX3dxX3xXa4xX67xX1cxX3xXa4xXdxX6xX3xX7xX2e6xX3xX2xX113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xXaxX12xX546xX1dxX27xX44xXdxX3xX4xX15xX1cxX1dxX3xXexX245xX4xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX74xX3xX9cxX29dxX1cxX3xXf9xX253xX3xX4xX2e0xX1cxX3xX4xX1xX27bxX3dxX3xX5xX27xX3xXexX2e6xXexX3xX4xX15xX1cxX1dxX3xXexX245xX4xX3xX1xX85xX2axX3xX4xX57dxX1cxX74xX3xX4xX1xX678xX3xe576xX3xX4xX15xX1cxX1dxX3xXexX245xX4xX3xX30dxXdxX99xX3dxX3xX5dxX253xX4xX1xX3xX30dxX1xXdxX3xXexXdxX37xXbxX3xX1cxX1xX85xX1cxX3xX5xX1axX29dxX1cxX1dxX3xXexX1xXdcxX4xX74xX3xXexX1xXdcxX4xX3xXbxX1xXcc3xX3dxX3xXexX284xX3xXa4xX24fxX1cxX3xX1cxX1dxX27xX44xXdxX3xXf9xX44xX27xX113xX3xXc2xX2axXe4xX1cxX3xX5xX1191xX3xX4xX1xX294xXexX3xX4xX1xd3d1xX3xX35fxX2axX361xX1cxX3xX7xX2e6xX3xXexX19xX27xX1cxX1dxX3xX5dxX27xX6xX1cxX1xX3xXexX19xX214xXdxX159xX3xXexX1xXdcxX4xX3xX1xXdxX31xX1cxX3xXexX2e6xXexX3xX35fxX2axX30xX3xX9cxX253xX1cxX1xX3xX30dxX1xX15xX1cxX1dxX3xX4xX1xX27xX3xXexX1xX361xX1cxX3xX1cxX1xX361xX1cxX3xX4xX245xX1cxX3xXa4xXa2xX74xX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX9cxX37xX1cxX3xXexX1xX27bxX3dxX3xXexX19xX27xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX3ffxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX44xX30xX3xXexX37fxX1cxX1xX3xX1xX37fxX1cxX1xX3xX5dxX253xX4xX1xX3xXa4xX31xX1cxX1xX3xX5dxXdxX54axX1cxX3xXa4xXdxX37xX1cxX3xXbxX1xc726xX4xX3xXexX214xXbxX113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xX3xXbxXc0xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX3dxX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc0xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX5dxXexX1xX152xX3xX154xX2xX156xXbxX158xX159xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX152xX3xXb9xX2xX165xXbxX158xX159xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX4bxX4bxXdxX113xXa4xX6xX27xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX113xXf9xX1cxX4bxX1cxX10xX14dxX7xX4bxXa9xX165xX2xXb8xX4bxXb8xX165xX5dxX165xXa9xX195xX2xX199xXb9xX199xXexX195xX199xX165xXb8xXb9xX5xX165xX113xX1a3xXbxX1dxX1a6xX19xX9xX156xX156xXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXbxX23xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX6xXbxXexXdxX27xX1cxXaxX12xXcxX1xXdcxX4xX3xX1xX44xX1cxX1xX3xX1cxX21xX3dxX3xX5xXdcxX2axX3xX9cxX214xX1cxX3xX158xX6xX3xXexX19xX678xX1cxX1dxX3xX9cxX323xX4xX1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX27xX5dxX30xXaxX12xXcxX19xX2axX1cxX1dxX3xXexX245xX3xX546xX1dxX2axX30xX54axX1cxX3xX61xXdxX31xXexX3xX43xX26cxX1cxX1dxX3xXabxX3xXc0xX1xX323xX1cxX1xX3xX5d8xX30xX3xXcxX19xX2axX1cxX1dxX3xX9cxX27xX44xX1cxX3xXb8xXb9xX2xX3xXexX1xX15xX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX152xX3xX546xX27bxX3dxX3xXa9xX165xXa9xX165xX74xX3xXcxXdxX99xX2axX3xX9cxX27xX44xX1cxX3xXa1xXa2xX3xXa4xXdxX1cxX1xX3xXa9xX3xXexXdxX37xXbxX3xXexXfaxX4xX3xX1cxX361xX1cxX1dxX3xX4xX6xX27xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1xX57dxX1cxX3xXexX19xX245xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX31xX3dxX74xX3xX9cxX27xX44xX1cxX3xX30dxX37xXexX3xX1cxXa2xXdxX3xXa4xXa2xX74xX3xXexX1xXdcxX4xX3xX1xXdxX31xX1cxX3xXexX2e6xXexX3xX1cxX1xXdxX31xX3dxX3xXf9xXfaxX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX113xX3xX213xX29dxX1cxX3xXf9xX253xX3xXbxX1xX2bxX1cxX3xX9cxX2bxX2axX3xX30dxX37xXexX3xXexX1xX678xX4xX3xX30dxX1xX35bxX6xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX74xX3xX2xX165xX165xXfa1xX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX4xX35bxX3xX5xX85xXbxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX323xX1cxX1xX3xXexX19xX253xX3xX30dxXdxX24fxX1cxX3xX9cxX253xX1cxX1xX74xX3xXf9xX3ffxX1cxX1dxX3xXf9xX44xX1cxX1dxX74xX3xX9cxX214xX27xX3xX9cxX127dxX4xX74xX3xX5xX2e6xXdxX3xX7xX2e6xX1cxX1dxX3xX1dxXdxXe4xX1cxX3xX5dxX253xX74xX3xXexX19xX27xX1cxX1dxX3xX7xX245xX1cxX1dxX74xX3xX1191xX3xXexX1xX127dxX4xX3xXexX238xX3xX4xX1xX127dxX4xX3xX30dxXf88xX3xX5xX2axX85xXexX3xXexX2e6xXexX74xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1xX57dxX1cxX3xXexX19xX245xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX31xX3dxX3xX4xX6xX27xX159xX3xX7x11046xX1cxX3xX7xX44xX1cxX1dxX3xX1cxX1xX85xX1cxX3xXf9xX44xX3xX1xX27xX44xX1cxX3xXexX1xX44xX1cxX1xX3xXexX2e6xXexX3xX3dxX650xXdxX3xX1cxX1xXdxX31xX3dxX3xXf9xXfaxX3xX41xX3xX4xX245xX4xX3xX9cxX29dxX1cxX3xXf9xX253xX3xX4xX29dxX3xX7xX41xX113xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxXf9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX19xX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX2axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXabxXexX1xX2axX3dxXa4xXabxX6xX1cxX5dxXabxX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc0xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xXa4xXdxX24fxX1cxX3xXbxX1xX2e0xX1cxX1dxX3xXexXdcxX3xXexXdxX1cxX3xXf9xX1axX63xXexX3xX35fxX2axX6xX3xX13xX195xX3xXexXdxX37xX1cxX1dxX3xX1cxX238xXaxX3xX1xX19xX10xc835xX9xXaxX4bxX5xX2axX4xXabxX5xX2axX27xX1cxX1dxXabxXf9xX2axXabxXexX19xX6xX1cxX1dxX4bxX4xX1xXdxX10xX1cxXabxX7xX30xXabxX3dxX27xXdxXabxXa4xXdxX10xX1cxXabxXbxX1xX27xX1cxX1dxXabxXexX2axXabxXexXdxX1cxXabxXf9xX2axX27xXexXabxX35fxX2axX6xXabxX195xXabxXexXdxX10xX1cxX1dxXabxX1cxX27xX4bxX2xX19bxX2xX199xX165xX19bxX113xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4bxX3dxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXa9xX165xX4bxX1cxX10xX14dxX7xX4bxXa9xX165xX2xXb8xX4bxX2xX165xX156xX5dxXb9xX165xX19bxX156xX165xX165xX2xXexX2xXa9xX165xX2xX19bxX5xX165xX113xX1a3xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXbxX23xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXf9xX12xX0xX7xXexX19xX27xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc0xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xXa4xXdxX24fxX1cxX3xXbxX1xX2e0xX1cxX1dxX3xXexXdcxX3xXexXdxX1cxX3xXf9xX1axX63xXexX3xX35fxX2axX6xX3xX13xX195xX3xXexXdxX37xX1cxX1dxX3xX1cxX238xXaxX3xX1xX19xX10xX15fexX9xXaxX4bxX5xX2axX4xXabxX5xX2axX27xX1cxX1dxXabxXf9xX2axXabxXexX19xX6xX1cxX1dxX4bxX4xX1xXdxX10xX1cxXabxX7xX30xXabxX3dxX27xXdxXabxXa4xXdxX10xX1cxXabxXbxX1xX27xX1cxX1dxXabxXexX2axXabxXexXdxX1cxXabxXf9xX2axX27xXexXabxX35fxX2axX6xXabxX195xXabxXexXdxX10xX1cxX1dxXabxX1cxX27xX4bxX2xX19bxX2xX199xX165xX19bxX113xX1xXexX3dxXaxX12xXc0xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xXa4xXdxX24fxX1cxX3xXbxX1xX2e0xX1cxX1dxX3xXexXdcxX3xXexXdxX1cxX3xXf9xX1axX63xXexX3xX35fxX2axX6xX3xX13xX195xX3xXexXdxX37xX1cxX1dxX3xX1cxX238xXaxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX19xX27xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXcxXdxX99xX2axX3xX9cxX27xX44xX1cxX3xX43xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX4xX29dxX3xX9cxXa2xX1cxX1dxX3xXbcxXa1xX213xXa1xX93dxX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xXd1xX3xXf9xX284xX6xX3xXexX238xX3xX4xX1xX127dxX4xX3xXexX1xXdcxX4xX3xX1xX44xX1cxX1xX3xX4xX1xX1axX29dxX1cxX1dxX3xXexX19xX37fxX1cxX1xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX13xX195xX3xXexXdxX37xX1cxX1dxX3xX1cxX238xX23xX3xX4xX1xX27xX3xX19bxX165xX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX113xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXf9xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxe453xXdcxX4xX3xX5xX1axX63xX1cxX1dxX3xXf9xX5faxX3xXexX19xX6xX1cxX1dxX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xX3xX35fxX2axX30xX37xXexX3xXexX361xX3dxX3xXexX214xX27xX3xX9cxXa2xXexX3xXbxX1xX245xX3xXexX19xX27xX1cxX1dxX3xX3dxX26cxX6xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX3dxX3exXdxXaxX3xX1xX19xX10xX15fexX9xXaxX4bxX5xX2axX4xXabxX5xX2axX27xX1cxX1dxXabxXf9xX2axXabxXexX19xX6xX1cxX1dxX4bxX5xX2axX4xXabxX5xX2axX27xX1cxX1dxXabxXf9xX2axXabxXexX19xX6xX1cxX1dxXabxX1xX6xXabxXexXdxX1cxX1xXabxX35fxX2axX30xX10xXexXabxXexX6xX3dxXabxXexX6xX27xXabxX5dxX27xXexXabxXbxX1xX6xXabxXexX19xX27xX1cxX1dxXabxX3dxX2axX6xXabxX1xX2axX6xX1cxXabxX5xX2axX30xX10xX1cxXabxX3dxX27xXdxX4bxX2xXb8xX199xX154xX19bxXb8xX113xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4bxX3dxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXa9xX165xX4bxX1cxX10xX14dxX7xX4bxXa9xX165xX165xXb8xX4bxX19bxX154xX5dxXa9xX165xX19bxXa9xXb9xX165xX154xXexXb9xXb8xXa9xX195xX199xX5xX165xX113xX1a3xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXbxX23xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXf9xX12xX0xX7xXexX19xX27xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX185exXdcxX4xX3xX5xX1axX63xX1cxX1dxX3xXf9xX5faxX3xXexX19xX6xX1cxX1dxX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xX3xX35fxX2axX30xX37xXexX3xXexX361xX3dxX3xXexX214xX27xX3xX9cxXa2xXexX3xXbxX1xX245xX3xXexX19xX27xX1cxX1dxX3xX3dxX26cxX6xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX3dxX3exXdxXaxX3xX1xX19xX10xX15fexX9xXaxX4bxX5xX2axX4xXabxX5xX2axX27xX1cxX1dxXabxXf9xX2axXabxXexX19xX6xX1cxX1dxX4bxX5xX2axX4xXabxX5xX2axX27xX1cxX1dxXabxXf9xX2axXabxXexX19xX6xX1cxX1dxXabxX1xX6xXabxXexXdxX1cxX1xXabxX35fxX2axX30xX10xXexXabxXexX6xX3dxXabxXexX6xX27xXabxX5dxX27xXexXabxXbxX1xX6xXabxXexX19xX27xX1cxX1dxXabxX3dxX2axX6xXabxX1xX2axX6xX1cxXabxX5xX2axX30xX10xX1cxXabxX3dxX27xXdxX4bxX2xXb8xX199xX154xX19bxXb8xX113xX1xXexX3dxXaxX12xX185exXdcxX4xX3xX5xX1axX63xX1cxX1dxX3xXf9xX5faxX3xXexX19xX6xX1cxX1dxX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xX3xX35fxX2axX30xX37xXexX3xXexX361xX3dxX3xXexX214xX27xX3xX9cxXa2xXexX3xXbxX1xX245xX3xXexX19xX27xX1cxX1dxX3xX3dxX26cxX6xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX3dxX3exXdxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX19xX27xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xX30dxX37xX3xX1xX27xX214xX4xX1xX74xX3xX5xX54axX3xX19xX6xX3xX35fxX2axX361xX1cxX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX1cxX27bxX3dxX3xX1cxX6xX30xX3xX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xX3xX7xX11ebxX3xX9cxX1axX63xX4xX3xXexX238xX3xX4xX1xX127dxX4xX3xX9cxX3c4xX1cxX1dxX3xX5xX27xX214xXexX3xXexX214xXdxX3xXb8xX3xX9cxXdxX99xX3dxX3xXexX19xX27xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX44xX30xX3xX2xX4bxX195xX113xX3xX213xX37xX1cxX3xXexX1xX1bxXdxX3xX9cxXdxX99xX3dxX3xX1cxX44xX30xX74xX3xX4xX245xX4xX3xX9cxX29dxX1cxX3xXf9xX253xX3xX9cxX305xX3xX5xX44xX3dxX3xXexX2e6xXexX3xX4xX15xX1cxX1dxX3xXexX245xX4xX3xX4xX1xX2axXcc3xX1cxX3xXa4xX253xX74xX3xX7xX153exX1cxX3xX7xX44xX1cxX1dxX3xX4xX1xX27xX3xX3dxXa2xXexX3xX3dxX26cxX6xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX3dxX3exXdxX3xX9cxX214xXexX3xX30dxX37xXexX3xX35fxX2axXe4xX3xX4xX6xX27xX3xX1cxX1xX2bxXexX113xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXf9xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX99xX2axX3xX9cxX27xX44xX1cxX3xX43xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xXabxX3xX4xX29dxX3xX9cxXa2xX1cxX1dxX3xXa1xXdxX24fxX1cxX3xXbxX1xX2e0xX1cxX1dxX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xX3xX7xX153exX1cxX3xX7xX44xX1cxX1dxX3xX4xX1xX27xX3xX3dxX26cxX6xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX3dxX3exXdxXaxX3xX1xX19xX10xX15fexX9xXaxX4bxX5xX2axX4xXabxX5xX2axX27xX1cxX1dxXabxXf9xX2axXabxXexX19xX6xX1cxX1dxX4bxXexXdxX10xX2axXabxX5dxX27xX6xX1cxXabxX1xX2axX6xX1cxXabxX5xX2axX30xX10xX1cxXabxX4xX27xXabxX5dxX27xX1cxX1dxXabxXa4xXdxX10xX1cxXabxXbxX1xX27xX1cxX1dxXabxX1xX6xXabxXexXdxX1cxX1xXabxX7xX6xX1cxXabxX7xX6xX1cxX1dxXabxX4xX1xX27xXabxX3dxX2axX6xXabxX1xX2axX6xX1cxXabxX5xX2axX30xX10xX1cxXabxX3dxX27xXdxX4bxX2xXb8xX154xXb8xX154xX19bxX113xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4bxX3dxX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXa9xX165xX4bxX1cxX10xX14dxX7xX4bxXa9xX165xX165xX156xX4bxX2xX195xX2xX5dxX154xX165xX19bxX156xX156xX165xX195xXexX2xX199xX154xX195xX195xX5xX165xX113xX1a3xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX21xXbxX23xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX3xX41xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxXf9xX12xX0xX7xXexX19xX27xX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX99xX2axX3xX9cxX27xX44xX1cxX3xX43xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xXabxX3xX4xX29dxX3xX9cxXa2xX1cxX1dxX3xXa1xXdxX24fxX1cxX3xXbxX1xX2e0xX1cxX1dxX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xX3xX7xX153exX1cxX3xX7xX44xX1cxX1dxX3xX4xX1xX27xX3xX3dxX26cxX6xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX3dxX3exXdxXaxX3xX1xX19xX10xX15fexX9xXaxX4bxX5xX2axX4xXabxX5xX2axX27xX1cxX1dxXabxXf9xX2axXabxXexX19xX6xX1cxX1dxX4bxXexXdxX10xX2axXabxX5dxX27xX6xX1cxXabxX1xX2axX6xX1cxXabxX5xX2axX30xX10xX1cxXabxX4xX27xXabxX5dxX27xX1cxX1dxXabxXa4xXdxX10xX1cxXabxXbxX1xX27xX1cxX1dxXabxX1xX6xXabxXexXdxX1cxX1xXabxX7xX6xX1cxXabxX7xX6xX1cxX1dxXabxX4xX1xX27xXabxX3dxX2axX6xXabxX1xX2axX6xX1cxXabxX5xX2axX30xX10xX1cxXabxX3dxX27xXdxX4bxX2xXb8xX154xXb8xX154xX19bxX113xX1xXexX3dxXaxX12xXcxXdxX99xX2axX3xX9cxX27xX44xX1cxX3xX43xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xXabxX3xX4xX29dxX3xX9cxXa2xX1cxX1dxX3xXa1xXdxX24fxX1cxX3xXbxX1xX2e0xX1cxX1dxX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xX3xX7xX153exX1cxX3xX7xX44xX1cxX1dxX3xX4xX1xX27xX3xX3dxX26cxX6xX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX3dxX3exXdxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX19xX27xX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX13xX213xX63xXexX3xX2xX74xX3xXcxXdxX99xX2axX3xX9cxX27xX44xX1cxX3xX43xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xXabxX3xX4xX29dxX3xX9cxXa2xX1cxX1dxX3xXa1xX213xXa1xX93dxX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xX3xXbcxX9cxX35bxX1cxX1dxX3xXexX214xXdxX3xX158xX305xX3xX546xX1dxX650xX4xX3xXc3xX29dxX1cxX74xX3xXcxX1xX214xX4xX1xX3xX43xX44xX74xX3xX43xX44xX3xXcxX47xX1cxX1xXd1xX3xXexXdxX37xXbxX3xX1cxX1xX85xX1cxX3xX1xX2axX2bxX1cxX3xX5xX2axX30xX31xX1cxX3xX19bxX165xX3xX4xX1xXdxX37xX1cxX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exXdxX113xX3xX213xX37xX1cxX3xXexX1xX1bxXdxX3xX9cxXdxX99xX3dxX3xX1xXdxX31xX1cxX3xXexX214xXdxX74xX3xX4xX15xX1cxX1dxX3xXexX245xX4xX3xX4xX1xX2axXcc3xX1cxX3xXa4xX253xX3xX9cxX305xX3xX4xX29dxX3xXa4xXe4xX1cxX3xX1xX27xX44xX1cxX3xXexX2bxXexX23xX74xX3xXc0xX1xX323xX1cxX1xX3xXexX19xX253xX3xXf9xXdxX24fxX1cxX3xX9cxX29dxX1cxX3xXf9xX253xX3xXabxX3xXcxX1xXdxX37xX2axX3xXexX245xX3xX43xX27xX44xX1cxX1dxX3xXb51xX1xX67xX4xX3xXc0xX1xXdxX1cxX1xX3xX4xX1xX27xX3xXa4xXdxX37xXexX113xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxXf9xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX2axX5xX12xX0xX5dxXdxXf9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxXf9xX12xX0xX4bxX5dxXdxXf9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54dxX2axXexX1xX27xX19xXaxX12xX213xX127dxX4xX3xX93dxX1xX678xX0xX4bxXbxX12
Đức Phú