Hà Tĩnh ghi nhận 3 ca bệnh Covid-19 trong sáng 17/6
(Baohatinh.vn) - Theo kết quả xét nghiệm sáng nay, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 ca bệnh Covid-19, trong đó, 2 trường hợp đã cách ly.
4563xccc7xc16dx899bxcb6cxae35x86daxc3e2x9894xX7xc98bx9a67x57d5x7570x6fb4xa0f3xX5x4cffxXaxb334x8178x5f6exX3xXcx52c5x9803xX1xX3xa0dexX1xXdxX3xX18xX1x74f1xX18xX3x6b93xX3xX4xX6xX3x4f82x50bcxX18xX1xX3x8790x4ab2x5b5dxXdx5bf7x950fxX2x9c2bxX3xXex4f34xX2fxX18xX1bxX3xX7x9cc9xX18xX1bxX3xX2x4b84xcb57xb354xX0xX44xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX32xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xa7d9xb2f4xXexX3x9619xce94x9c2cxX3x8b87x5d93xXexX3xX18xX1bxX1xXdxX2ax6a23xX3xX7xX3exX18xX1bxX3xX18xX6x53d2x4bf6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXexX1xaf27xX72xX3xX24xX3xX4xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xX7cxX3xXexX38xX2fxX18xX1bxX3x6352xc48bxX7cxX3xca9exX3xXexX38x58d4xab82xX18xX1bxX3xX1xaf04xXbxX3xXaexb92exX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX7bxc396xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx61f5xX2fxX32xX7bxXaxX12xXd9xX2axX18xX1xX3xX18xX1xc010xX18xX3xX18x8389xX3xX13xXc9xXcxXc9x8956xXc9xb8e3xX3x6c4dxa4cax5925xX3xX2xX35xX35x59e5x9e29xX7cxX3xXaex6d58xX6xX3xX4xX1x8e1fxX3xXexX1xXb6xXb7xX18xX1bxX3xXexX38x9401xX3xXexX1x9b02xX18xX3xc323xXdxX6xX3xb097xX1xX110xX7cxX3xX69xXc0xX3xbeffxX66xXe6xX18xX3x7775xXdxX91xX18xX7cxX3xX1xX66xX7bxX2axX18xX3xXf6xX1bxX1xXdxX3xX123xX66xXe6xX18xXc9xX3xXd9xX2axX18xX1xX3xX18xX1xXe6xX18xX3xX4xXafxX3xXexXdxX62xXbxX3xX69xX110xX4xX3xXexX38x5db8xX4xX3xXexXdxX62xXbxX3xX30x5da2xXdxX3xX4xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xXf6xXc9x6b5dxXc9xXcxX3xXf4xXex9672xXdxX3xX2exX114xX18xX1bxX3xXexX7bxX3xX128xX11bxXd9xX6xX18xX61xX3x7faexX2exX33x8df2xXb2xX3xX16dxXdxX18xX1xX3xaac1x8b06xX7cxX3xXbxX1xXb6xXb7xX18xX1bxX3xX13xXb6xX18xX1bxX3x693ax5ae8xX18xX1bxX7cxX3xXcxX11bxX3xX128xXdxX18xX1xX7cxX3xXf6xX1bxX1xX2axX3xXf2xX18xXfcxXc9xX3xXcxX38xXb6xX6xX3xX18xX1bxX14xX7bxX3xX2xX45xX44xX45xX7cxX3xX29xX2axX18xX1xX3xX18xX1xXe6xX18xX3xX13xXc9xXcxXc9xXf0xXc9xXf2xX3xXaexXc0xX3xXaexXb6xXbcxX4xX3xXexX10xX7xXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xX61xX62xXexX3xX65xX66xX67xX3xX32xXb6xc5b4xX18xX1bxX3xXex8b32xX18xX1xXc9xX3xXf5xX6xX66xX3xXaexXafxX3xXaexXb6xXbcxX4xX3xXd9xX2axX18xX1xX3xX30xXdxX2axX18xX3xX16dxX6xX3xX61xX1xX2fxX6xX3xXexX105xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX14xX72xX3xX69xX6axXexX3xX18xX1bxX1xXdxX2axX72xX3xX11bxX2exbbb7xX3xX61xX1x9d58xX18xX1bxX3xXaexX100xX18xX1xX3xX30xX14xX3xX4xX1xX2fxX3xX61xX62xXexX3xX65xX66xX67xX3xX32xXb6xX1fcxX18xX1bxX3xXexX201xX18xX1xXc9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX2fxX32xX7bxXaxX12xXd9xX2axX18xX1xX3xX18xX1xXe6xX18xX3xX18xX6xX72xX3xXf6xXc9xX11bxXc9xXf2xX3xXf4xXf5xXf6xX3xXb2x6e16xXb2xX2xXfcxX7cxX3x919bxX3xX18xX1bx77e3xX3xX24xX7cxX3xXaexXb6xXb7xX18xX1bxX3xXf6xX1bxX66xX7bxX191xX18xX3xXcxX38xX66xX18xX1bxX3xXcxX1xXdxX91xX18xX7cxX3xXbxX1xXb6xXb7xX18xX1bxX3xXcxXe6xX18xX3xX117xXdxX6xX18xX1bxX7cxX3xXcxX11bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX7cxX3xX5xX14xX3xX185xX2xX3xX4x8632xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX18xX1xXe6xX18xX3xX2xX297xXfbxXfbxX45xXc9xX3xXcxX38xXb6xX160xX4xX3xXaexXafxX3xXaexXc0xX3xXaexXb6xXbcxX4xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX7bxX3xXexX21xXbxX3xXexX38xX66xX18xX1bxX3xXexX173xXdxX3xXcxX38xXb6xXb7xX18xX1bxX3x62f0xcd0exX72xX3xX18xX2fxX18xX3xXcxXe6xX18xX3xX117xXdxX6xX18xX1bxXc9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX2fxX32xX7bxXaxX12xX0xXdxX72xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2exX10xX18xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxb27fxXdxX32xXexX1x5770xX3xX45xX2xXfbxXbxX69xa45dxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX36fxX3xX188xX2xX297xXbxX69xX376xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXc9xX29xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX18xX1xXc9xX30xX18xX44xX18xX10xX36axX7xX44xXb2xX2xXb2xX188xX44xX2xX297x9acaxX32xX188xX297xX45xXfbxX43xX24xX2xXexX2xX188xX35xX297xX188xX5xX297xXc9xbc22xXbxX1bx9f01xX38xX9xX43xX3aaxXb2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX3xX4xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xX3xXexX38xX2fxX18xX1bxX3xX7xX3exX18xX1bxX3xX2xX43xX44xX45xXaxX3xX36axXdxX32xXexX1xX9xXaxX45xX2xXfbxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX188xX2xX297xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX6xXbxXexXdxX2fxX18xXaxX12xXcxX201xX18xX1xX3xXex7e23xX3xX18xX1bxX14xX7bxX3xX188xX44xX45xX3xXaexX62xX18xX3xX18xX6xX7bxX7cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXaexXc0xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX43xXb2xX3xX4xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xXc9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX2fxX32xX7bxXaxX12xXd9xX2axX18xX1xX3xX18xX1xXe6xX18xX3xX18xX6xX72xX3xX190xXc9xXcxXc9xX1a0xX3xXf4xXf5xXf6xX3xXb2xX297xX2xX43xXfcxX7cxX3xXexX38xX110xX3xXexX173xXdxX3xXaexX100xX6xX3xX4xX1xX105xX3xXexX1xX114xX18xX3xXcxX1x9a22xX7cxX3xX69xXc0xX3xXcxX1xX173xX4xX1xX3xX190xXdxX91xX18xX7cxX3xX1xX66xX7bxX2axX18xX3xXcxX1xX173xX4xX1xX3xX13xX14xXc9xX3xXd9xX2axX18xX1xX3xX18xX1xXe6xX18xX3xXaexXc0xX3xXaexXb6xXbcxX4xX3xX69xX6axXexX3xX18xX1bxX1xXdxX2axX72xX3xXb2xX3xX5xX328xX18xX3xXe6xX72xX3xXexX201xX18xX1xX3xX30xX14xX3xXaexX62xX18xX3xX5xX328xX18xX3xX24xX3xX32xXb6xX1fcxX18xX1bxX3xXexX201xX18xX1xXc9xX3xXd9xX2axX18xX1xX3xX18xX1xXe6xX18xX3xX5xX14xX3xX185xX2xX3xX4xX2e5xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX18xX1xXe6xX18xX3xX35xX45xX3aaxX24xX3xX30xX14xX3xXaexXc0xX3xXaexXb6xXbcxX4xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX7bxX3xXexX38xXb6xX160xX4xX3xXaexXafxX3xXexX1xX10xX2fxX3xX65xX66xX7bxX3xXaexX100xX18xX1xXc9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX2fxX32xX7bxXaxX12xXf5xX6xX66xX3xX61xX1xXdxX3xX69xX3exX4xX3xXaexX100xX18xX1xX3xXaexXb6xXbcxX4xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX7cxX3xX18xX1bxX14xX18xX1xX3xX7bxX3xXexX62xX3xX4x9342xX18xX1bxX3xX4xX3exX4xX3xX5xX157xX4xX3xX5xXb6xXbcxX18xX1bxX3xX4xX1x656bxX4xX3xX18xc0c1xX18xX1bxX3xXaexXc0xX3xXexXdxX62xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXaexXdx47d4xX66xX3xXexX38xX6xX7cxX3xXexX38xX66xX7bxX3xX30xX62xXexX3xXaex9c3dxX3xX69xX3exX4xX3xXaexX100xX18xX1xX3xX4xX3exX4xX3xXexX38xXb6xXb7xX18xX1bxX3xX1xXbcxXbxX3xX4xXafxX3xX5xXdxX91xX18xX3xX65xX66xX6xX18xX3xXaexX5f5xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX7bxX7cxX3xX5x6ee8xX7bxX3xX72xa586xX66xX3xX69xX6axXexX3xX18xX1bxX1xXdxX2axX72xX3xX61xX100xXbxX3xXexX1xXb7xXdxXc9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX2fxX32xX7bxXaxX12xX0xXdxX72xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2exX10xX18xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexX7bxX5xX10xX9xXaxX36axXdxX32xXexX1xX36fxX3xX45xX2xXfbxXbxX69xX376xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX36fxX3xX188xX2xX297xXbxX69xX376xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXc9xX29xX6xX2fxX1xX6xXexXdxX18xX1xXc9xX30xX18xX44xX18xX10xX36axX7xX44xXb2xX2xXb2xX188xX44xX2xX24xX43xX32xX188xX297xX43xX297xX24xX2xXb2xXexX3aaxXfbxX45xX5xX24xX33xX4xX6xX33xX18xX1xXdxX10xX72xX33xX72xX2fxXdxXc9xXbxX18xX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX3xX4xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xX3xXexX38xX2fxX18xX1bxX3xX7xX3exX18xX1bxX3xX2xX43xX44xX45xXaxX3xX36axXdxX32xXexX1xX9xXaxX45xX2xXfbxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX188xX2xX297xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX2fxX32xX7bxXaxX12xXf6xX1xXb6xX3xX30xX21xX7bxX7cxX3xXexX201xX18xX1xX3xXexX43axX3xX18xX1bxX14xX7bxX3xX188xX44xX45xX3xXaexX62xX18xX3xX18xX6xX7bxX7cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXaexXc0xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX43xXb2xX3xX4xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xXc9xX0xX44xXbxX12xX0xX32xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX32xX38xX10xX5xX6xXexX10xX32xXaxX12xX0xX66xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX33xXexX1xX66xX72xX29xX33xX6xX18xX32xX33xX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exX1xXdxX5e3xX66xX3xX2xXfbxX44xX45xX7cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xXafxX3xXexX1xX91xX72xX3xXb2xX3xX185xX2xX3xX18xX1xXdxX191xX72xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xXaxX3xX1xX38xX10xc8d7xX9xXaxX44xX7bxX33xXexX10xX44xX4xX1xXdxX10xX66xX33xX2xXfbxX33xX45xX33xX1xX6xX33xXexXdxX18xX1xX33xX4xX2fxX33xXexX1xX10xX72xX33xXb2xX33xX809xX2xX33xX18xX1xXdxX10xX72xX33xX4xX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xX44xXb2xX2xX24xX3aaxX35xX35xXc9xX1xXexX72xXaxX12xX0xXdxX72xX1bxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX44xX72xX10xX32xXdxX6xX44xX2xXb2xX297xX44xX18xX10xX36axX7xX44xXb2xX2xXb2xX188xX44xX2xX297xX45xX32xXb2xX2xX43xX188xX43xXb2xXfbxXexX188xX188xX43xX188xX5xX2xX297xX33xX2xX24xX24xX32xX2xX2xX24xX2xX35xXb2xX24xXexX24xX3aaxXb2xX2xX297xX5xX297xXc9xX3bcxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX3xX4xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xX3xXexX38xX2fxX18xX1bxX3xX7xX3exX18xX1bxX3xX2xX43xX44xX45xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX32xXdxX30xX12xX0xX7xXexX38xX2fxX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exX1xXdxX5e3xX66xX3xX2xXfbxX44xX45xX7cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xXafxX3xXexX1xX91xX72xX3xXb2xX3xX185xX2xX3xX18xX1xXdxX191xX72xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xXaxX3xX1xX38xX10xX809xX9xXaxX44xX7bxX33xXexX10xX44xX4xX1xXdxX10xX66xX33xX2xXfbxX33xX45xX33xX1xX6xX33xXexXdxX18xX1xX33xX4xX2fxX33xXexX1xX10xX72xX33xXb2xX33xX809xX2xX33xX18xX1xXdxX10xX72xX33xX4xX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xX44xXb2xX2xX24xX3aaxX35xX35xXc9xX1xXexX72xXaxX12xX2exX1xXdxX5e3xX66xX3xX2xXfbxX44xX45xX7cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xXafxX3xXexX1xX91xX72xX3xXb2xX3xX185xX2xX3xX18xX1xXdxX191xX72xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX38xX2fxX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xXcxX1xX114xX18xX1bxX3xXexXdxX18xX3xX72xX160xXdxX3xX18xX1xX629xXexX3xXexX43axX3xXcxX38xX66xX18xX1bxX3xXexXe6xX72xX3xXf0xXdxX5f5xX72xX3xX7xX2fxX3exXexX3xX29xX2axX18xX1xX3xXexX21xXexX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX7cxX3xX4xX1xXdxX5e3xX66xX3xX2xXfbxX44xX45xX7cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xXafxX3xXexX1xX91xX72xX3xXb2xX3xXexX38xXb6xXb7xX18xX1bxX3xX1xXbcxXbxX3xX32xXb6xX1fcxX18xX1bxX3xXexX201xX18xX1xX3xX30xX160xXdxX3xX30xXdxX38xX66xX7xX3xXf5xXf2xX242xXf5xX33xX2exX2fxX128xX33xXb2xX7cxX3xXaexX5e3xX66xX3xX5xX14xX3xX185xX2xXc9xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX32xXdxX30xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXexX1xX91xX72xX3xX45xX3xX4xX6xX3xX72x5787xX4xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xX3xX30xX14xX2fxX3xXexX38xXb6xX6xX3xX2xX188xX44xX45xXaxX3xX1xX38xX10xX809xX9xXaxX44xX7bxX33xXexX10xX44xX1xX6xX33xXexXdxX18xX1xX33xX1bxX1xXdxX33xX18xX1xX6xX18xX33xXexX1xX10xX72xX33xX45xX33xX4xX6xX33xX72xX6xX4xX33xX4xX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xX33xX30xX6xX2fxX33xXexX38xX66xX6xX33xX2xX188xX33xX45xX44xXb2xX2xX24xX3aaxX297xX43xXc9xX1xXexX72xXaxX12xX0xXdxX72xX1bxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX44xX72xX10xX32xXdxX6xX44xX2xXb2xX297xX44xX18xX10xX36axX7xX44xXb2xX2xXb2xX188xX44xX2xX24xX24xX32xX2xX2xX24xX2xX35xXb2xX24xXexX24xX3aaxXb2xX2xX297xX5xX297xXc9xX3bcxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX3xX4xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xX3xXexX38xX2fxX18xX1bxX3xX7xX3exX18xX1bxX3xX2xX43xX44xX45xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX32xXdxX30xX12xX0xX7xXexX38xX2fxX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXexX1xX91xX72xX3xX45xX3xX4xX6xX3xX72xXa7dxX4xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xX3xX30xX14xX2fxX3xXexX38xXb6xX6xX3xX2xX188xX44xX45xXaxX3xX1xX38xX10xX809xX9xXaxX44xX7bxX33xXexX10xX44xX1xX6xX33xXexXdxX18xX1xX33xX1bxX1xXdxX33xX18xX1xX6xX18xX33xXexX1xX10xX72xX33xX45xX33xX4xX6xX33xX72xX6xX4xX33xX4xX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xX33xX30xX6xX2fxX33xXexX38xX66xX6xX33xX2xX188xX33xX45xX44xXb2xX2xX24xX3aaxX297xX43xXc9xX1xXexX72xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXexX1xX91xX72xX3xX45xX3xX4xX6xX3xX72xXa7dxX4xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xX3xX30xX14xX2fxX3xXexX38xXb6xX6xX3xX2xX188xX44xX45xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX38xX2fxX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX61xX62xXexX3xX65xX66xX67xX3xX69xX6axXexX3xX18xX1bxX1xXdxX2axX72xX3xX72xX160xXdxX3xX18xX1xX629xXexX3xX30xX14xX2fxX3xXexX38xXb6xX6xX3xX18xX6xX7bxX3xXf4xX2xX188xX44xX45xXfcxX3xX4xX2e5xX6xX3xX2exX1a0xX2exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX7cxX3xXexX38xX91xX18xX3xXaexX100xX6xX3xX29xX14xX18xX3xX30xX43axX6xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXexX1xX91xX72xX3xX45xX3xX4xX6xX3xX72xXa7dxX4xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xXc9xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX32xXdxX30xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXfbxX3xXexX38xXb6xXb7xX18xX1bxX3xX1xXbcxXbxX3xX32xXb6xX1fcxX18xX1bxX3xXexX201xX18xX1xX3xX30xX160xXdxX3xXf5xXf2xX242xXf5xX33xX2exX2fxX128xX33xXb2xX7cxX3xXaexX5e3xX66xX3xXaexXc0xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX7bxX3xXexX21xXbxX3xXc9xXc9xXc9xXaxX3xX1xX38xX10xX809xX9xXaxX44xX7bxX33xXexX10xX44xX1xX6xX33xXexXdxX18xX1xX33xX1bxX1xXdxX33xX18xX1xX6xX18xX33xXfbxX33xXexX38xX66xX2fxX18xX1bxX33xX1xX2fxXbxX33xX32xX66xX2fxX18xX1bxX33xXexXdxX18xX1xX33xX30xX2fxXdxX33xX7xX6xX38xX7xX33xX4xX2fxX30xX33xXb2xX33xX32xX10xX66xX33xX32xX6xX33xX4xX6xX4xX1xX33xX5xX7bxX33xXexX6xXbxX33xXexX38xX66xX18xX1bxX44xXb2xX2xX24xX43xX45xX3aaxXc9xX1xXexX72xXaxX12xX0xXdxX72xX1bxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX44xX72xX10xX32xXdxX6xX44xX2xXb2xX297xX44xX18xX10xX36axX7xX44xXb2xX2xXb2xX188xX44xX2xX297xX45xX32xX2xX297xX3aaxX188xX188xX2xX3aaxXexX35xX297xX45xXb2xX5xX43xX33xX2xX24xX24xX32xX2xX297xX43xXfbxX43xX2xXb2xXexX35xX43xX297xX43xX5xX24xX33xX2xXc9xX3bcxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xX24xX3xX4xX6xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xX3xXexX38xX2fxX18xX1bxX3xX7xX3exX18xX1bxX3xX2xX43xX44xX45xXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX32xXdxX30xX12xX0xX7xXexX38xX2fxX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXfbxX3xXexX38xXb6xXb7xX18xX1bxX3xX1xXbcxXbxX3xX32xXb6xX1fcxX18xX1bxX3xXexX201xX18xX1xX3xX30xX160xXdxX3xXf5xXf2xX242xXf5xX33xX2exX2fxX128xX33xXb2xX7cxX3xXaexX5e3xX66xX3xXaexXc0xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX7bxX3xXexX21xXbxX3xXc9xXc9xXc9xXaxX3xX1xX38xX10xX809xX9xXaxX44xX7bxX33xXexX10xX44xX1xX6xX33xXexXdxX18xX1xX33xX1bxX1xXdxX33xX18xX1xX6xX18xX33xXfbxX33xXexX38xX66xX2fxX18xX1bxX33xX1xX2fxXbxX33xX32xX66xX2fxX18xX1bxX33xXexXdxX18xX1xX33xX30xX2fxXdxX33xX7xX6xX38xX7xX33xX4xX2fxX30xX33xXb2xX33xX32xX10xX66xX33xX32xX6xX33xX4xX6xX4xX1xX33xX5xX7bxX33xXexX6xXbxX33xXexX38xX66xX18xX1bxX44xXb2xX2xX24xX43xX45xX3aaxXc9xX1xXexX72xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXfbxX3xXexX38xXb6xXb7xX18xX1bxX3xX1xXbcxXbxX3xX32xXb6xX1fcxX18xX1bxX3xXexX201xX18xX1xX3xX30xX160xXdxX3xXf5xXf2xX242xXf5xX33xX2exX2fxX128xX33xXb2xX7cxX3xXaexX5e3xX66xX3xXaexXc0xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX7bxX3xXexX21xXbxX3xXc9xXc9xXc9xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX38xX2fxX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX32xXaxX12xXf5xX3exX18xX1bxX3xX2xX188xX44xX45xX7cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX21xX18xX3xXexX1xX91xX72xX3xXfbxX3xXexX38xXb6xXb7xX18xX1bxX3xX1xXbcxXbxX3xX72xXa7dxX4xX3xX72xX160xXdxX3xX2exX2fxX30xXdxX32xX33xX2xX35xXc9xX3xX2exX3exX4xX3xX29xX2axX18xX1xX3xX18xX1xXe6xX18xX3xXaexXc0xX3xXaexXb6xXbcxX4xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xX7bxX3xXexX21xXbxX3xXexX38xX66xX18xX1bxX3xXexX38xXb6xX160xX4xX3xXaexXafxXc9xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX32xXdxX30xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX66xX5xX12xX0xX32xXdxX30xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX38xXaxX12xX0xX44xX32xXdxX30xX12xX0xX44xX32xXdxX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf2xX66xXexX1xX2fxX38xXaxX12xX1a0xX1a1xX18xX1bxX3xX13xb9f3xX6xX0xX44xXbxX12
Dũng Hòa