Forbes: Trung Quốc đã kiềm chế hoạt động bành trướng trên Biển Đông
Theo Forbes​, mặc dù chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về việc kiềm chế hoạt động bành trướng trên Biển Đông, song rõ ràng bức tranh toàn cảnh hiện nay có thể hiểu, nước này đã ngừng những nỗ lực bồi đắp các đảo mới ở khu vực Biển Đông có tranh chấp.
aabx20d5x7e2cx3224x9dc0x9b16x749cx6c23x96dex40f6x1ae5x903ex19c1xae9fx8745x1ba2xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax153cx4dbfx5c51xXexX0x709exXaxX17xX18xX19xXexX0x6f2ex6888xX19x87c9xXexX0xXax7677xX9xae17xXdxX18x972fxX2fx366ex7872x9c20xX5x8201xXbxXdxX17xX32xXex1c40xX24x1fb9xX23xX17xX2fx16e1xX9xX5xX3dx1ce1x254bx93d7xX9x9b6dxX45x6dc7xX2cxX9x6e90x8cdcxX9x6dd0xX35x3406xXcxX9xX2cxXax84bexX9xXaxX24x25bcxXbxX9xX4ex2f53xX46xX47xX9xX23x25caxX46xXaxX9xXbxX3dx3bc2x143cxX46xX47xX9xXbxX3dx8ceexX46xX9x49b6xX35x7da2xX46xX9x26efx5663xX46xX47xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x936cxX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX3bxX24xX3dxX23xX17xX2fxd9ex2d42xX9xXcxa421xX2cxX9xX19x9915xX9xX2cxXax6783xX46xXaxX9xX33xXax954cxX9xX5xX3dxX45xX46xX47xX9xX49xX45xX4bxX2cxX9xX2cxXaxX6bxX18xX9xX4exX6bxX18xX9xX3dxX18xX9xXbxX45xX26xX72xX46xX9xX23xX4bxX9xX2cxXaxXabxX46xXaxX9xXbxXax9225xX2cxX9x25e2xX53xX9xXdexX35x1304xX2cxX9xX51xX35xX53xXcxX9xX2cxXaxX58xX9xXaxX24xX5cxXbxX9xX4exX60xX46xX47xX9xX23xX65xX46xXaxX9xXbxX3dxX6bxX6cxX46xX47xX9xXbxX3dxX72xX46xX9xX75xX35xX77xX46xX9xX7axX7bxX46xX47xXa0xX9xX2fxX24xX46xX47xX9xX3dx81daxX9xX3dxX65xX46xX47xX9xX23xXdbxX2cxX9xXbxX3dxX18xX46xXaxX9xXbxX24xX65xX46xX9xX2cx9e09xX46xXaxX9xXaxX35xXe3xX46xX9xX46xX18xX26xX9xX2cx245cxX9xXbxXaxX77xX9xXaxX35xX77xX45xXa0xX9xX46xX6bxX6cxX2cxX9xX46xX65xX26xX9xX4exX4fxX9xX46xX47x44efxX46xX47xX9xX46xXax3249xX46xX47xX9xX46x88a2xX9xXdx17adxX2cxX9xX23x5942xX35xX9xX4ex948axX33xX9xX2cx14b5xX2cxX9xX4exX132xX24xX9xXcxX6cxX35xX9xa7a2xX9xX51xXaxX45xX9xXdexX168xX2cxX9xX75xX35xX77xX46xX9xX7axX7bxX46xX47xX9xX2cxX140xX9xXbxX3dxX18xX46xXaxX9xX2cxXax2389xX33xa6d7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xXaxX3dxX17x5907xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX41xX1cxX1cxX35xXcxX47xX1a0xXdexX35xX17xXbxX46xX18xXcxX33xXdxX45xX2fxX1a0xXdexX46xX1cxXbxa737xX1dbxafd3xX1cxa13cxX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxX46xX47xXbxXcxX23xXaxX1cx31caxX1ddxX2ax9d21xa811xX2axX2axX1f3xX1efx4ceexX1cxXbxXbxab51xXdexX46xX1f3xX75xX18xX46xX19xX24xX2cxXaxX45x7233xX45xX26xX17xX46xX1a0x6d88xX33xX47xX32xXexX0xX35xXcxX47xX9xX2fxX3dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX41xX1cxX1cxX35xX1a0xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX1a0xXdexX46xX1cxX46xX17x4458xX2fxX1cxX2axX1f2x910dxX1f8xX1cxX1f2xX1f2xX19xX1efxX1ddxX1f2xX23axX23axX23axX23axXbxX1f8x282fxX1ddxX249xXdxX1ddxX1a0xX20exX33xX47xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX1bcxX24xX3dxX23xX17xX2fxX9xXbxX3dxX45xX46xX47xX9xX208xX45xX24xX2cxX9xX19xX18xX9xX51xX35xX17xXcxX9xX2cxXaxX17xX9xXaxX24xX18xXbxX9xX19xX24xX46xX47xX9xX23xX18xX46xXaxX9xXbxX3dxX45xX24xX46xX47xX9xXbxX3dxX17xX46xX9xX23xX35xX17xX46xX9xX19xX24xX46xX47xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1fcxXbx4f47xX18xXdxX35xX47xX46xX41xX9xX20exX45xX2fxXbxX35xX1bcxX26xa29dxX32xXexX5xX3dxX6bxX46xX47xX9xX23xX65xX26xX9xX2cxX174xX2cxX9xXbxX6bxX9xXdxX35xXe3xX45xXa0xX9xX23xX132xX46xX9xX4exX16cxX9xX2cxXaxXdbxX46xX47xX9xXcxX35xX46xXaxX9xX2cxXaxXb1xX9xX208xX45xX26xX53xX46xX9xX2cxXb1xX18xX9x94f6xX35xXe3xXbxX9x70c5xX18xXcxX9xX4exX4bxX35xX9xXdexX6cxX35xX9xXaxX18xX35xX9xX208xX45x933fxX46xX9xX4exX132xX24xX9xX8exX24xX65xX46xX47xX9x78bdxX18xX9xXdexX65xX9xX5xX3dxX6bx3b8bxX46xX47xX9xX333xX18xX9xXbxX5cxX35xX9xX8exX45xX46xX47xX18xX3dxX26xX1a0xX9x2627x4c00xX46xXaxX9xX41xX9xX5xX3dxX326xX46xX9xX49xX45xX18xX46xX47xX9xX30fxX35xX46xXaxX1cxX5xX5x9556xX30fxX314x5bfaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX4xX174xX2cxX9xX46xXaxX65xX9xX33xXax4907xX46xX9xXbxXabxX2cxXaxX9xX4ex7b58xX18xX9xX2cxXaxXabxX46xXaxX9xXbxX3dxX395xX9xX2cxXaxX38cxX45xX9x2d85xX9xX51x735dxX9xX2cxX168xX45xX9xXbxX35xX46xX9xX3dxa451xX46xX47xXa0xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX6cxX35xX9xX46xX18xX26xXa0xX9xX5xX3dxX45xX46xX47xX9xX49xX45xX4bxX2cxX9xX4exX4fxX9xX46xX47xX15axX46xX47xX9xXaxX24xX5cxXbxX9xX4exX60xX46xX47xX9xX23xX16cxX35xX9xX4exX170xX33xX9xX47xX38cxX26xX9xXbxX3dxX18xX46xXaxX9xX2cxX4fxX35xX9xXbxX3dxX72xX46xX9xX75xX35xX77xX46xX9xX7axX7bxX46xX47xX9xX19xX24xX9xX2cxXaxX395xX45xX9xX2fxXdbxX2cxX9x3722xX33xX9xX47xX35xX18xX9xXbx33a6xX46xX47xX9xXbxX15axX9xX46xX6bxX6cxX2cxX9xX46xX47xX24xX65xX35xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXex88ddxX326xX46xX9xX47xX326xX46xX9xX46xXaxX19exXbxX9xX46xX47xXaxX17xX9xX4exX58xX46xX9xXaxX24xX5cxXbxX9xX4exX60xX46xX47xX9xX46xX65xX26xX9xXdxX65xX9xXdexX65xX24xX9xXbxXaxX174xX46xX47xX9xX1dbxX1cxX1efxX1ddxX2axX1f2xXa0xX9xX51xXaxX35xX9xXcxX60xXbxX9xXdexX35xXe3xX46xX9xX46xX47xXaxX35xX72xX46xX9xX2cxXdbxX45xX9x2babx4f65xX9xX4exX174xX46xXaxX9xX47xX35xX174xX9xXaxX24xX5cxXbxX9xX4exX60xX46xX47xX9xX2cxXb1xX18xX9xX75xX170xX2cxX9x4e6dxX35xX46xXaxX9xXbxX5cxX35xX9x9344xX9xXbxXaxX168xX2cxX9xXbxXaxX77xX9xXbxXaxX45xX60xX2cxX9xX208xX45xX326xX46xX9xX4exX132xX24xX9xX5xX3dxX6bxX33cxX46xX47xX9xX333xX18xX9xX2cxXb1xX18xX9xX30fxX35xXe3xXbxX9xX314xX18xXcxX9xX17fxX9xX75xX35xX77xX46xX9xX7axX7bxX46xX47xX9x5df2xX4exX4fxX9xX47xX326xX46xX9xXaxX24xX65xX46xX9xXbxXaxX65xX46xXaxX1a0x4f01xX9xX4xX7bxX46xX47xX9xXbxX174xX2cxX9xX23xX16cxX35xX9xX4exX170xX33xX9xX46xX65xX26xX9xX4exX4fxX9xX23xX170xXbxX9xX4exX326xX45xX9xXabxXbxX9xX46xXaxX19exXbxX9xXbxX3dxX6bxX6cxX2cxX9xX4exX140xX9xXcxX60xXbxX9xX46xX41exXcxX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX333xXdbxX2cxX9xX416xX33xX9xX23xX170xXbxX9xX4exX326xX45xX9xXdexX65xX24xX9xXbxXaxX174xX46xX47xX9xX1f2xX1cxX1efxX1ddxX2axX1dbxXa0xX9xX4exX174xX46xXaxX9xX19xX19exX45xX9xX23xX3b5xX46xX47xX9xX33xXaxX174xX46xX9xX208xX45xX26xX58xXbxX9xX2cxXb1xX18xX9xXbx9776xX18xX9xXbxX3dx651axX46xX47xX9xXbxX65xX35xX9xX208xX45xX4bxX2cxX9xXbxX58xX9xX17fxX9xX445xX18xX9xX8exX18xX26xX17xX9xX350xX8exX65xX9xX445xX18xX46xX36cxX9xX23xX174xX2cxX9xX23xb034xX9xXbxX45xX26xX72xX46xX9xX23xX4bxX9xX2cxXaxXb1xX9xX208xX45xX26xX53xX46xX9xX2cxXb1xX18xX9xX5xX3dxX45xX46xX47xX9xX49xX45xX4bxX2cxX9xX4exX4bxX35xX9xXdexX6cxX35xX9xXbxX6cxX35xX9xX249xX1ddxa133xX9xX19xX35xXe3xX46xX9xXbxXabxX2cxXaxX9xX75xX35xX77xX46xX9xX7axX7bxX46xX47xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX496xXa3xX2cxX9xX19xXa7xX9xX5xX3dxX45xX46xX47xX9xX49xX45xX4bxX2cxX9xX51xXaxX7bxX46xX47xX9xX2cxX7bxX46xX47xX9xX46xXax56a2xX46xX9xX33xXaxX174xX46xX9xX208xX45xX26xX58xXbxXa0xX9xX2fxX24xX46xX47xX9xX46xX6bxX6cxX2cxX9xX46xX65xX26xX9xX4exX4fxX9xXbxX35xX58xX46xX9xXaxX65xX46xXaxX9xXbxXaxX132xX24xX9xXdxX45xX645xX46xX9xX3dxX35xX72xX46xX47xX9xX3dx75f6xX9xXdexX6cxX35xX9xX2cxX174xX2cxX9xX23xX72xX46xX9xXbxX45xX26xX72xX46xX9xX23xX4bxX9xX2cxXaxXb1xX9xX208xX45xX26xX53xX46xX9xX51xXaxX174xX2cxX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX30fxXabxX9xX19xfbaxX9xX47xX326xX46xX9xX4exX38cxX26xX9xX46xXaxX19exXbxX9xXdxX65xX9xXdexX65xX24xX9xX46xX47xX65xX26xX9xX2axX4bdxX1cxX2axX2axXa0xX9xX75xX170xX2cxX9xX4b4xX35xX46xXaxX9xXdexX65xX9xa11cxX333xX8xX6edxX314xX9xX4exX4fxX9xX46xXaxX19exXbxX9xXbxX3dxXabxX9xX4exX65xXcxX9xX33xXaxX174xX46xX9xXdexX53xX9xX75xX60xX9xX49xX45xX26xX9xXbxX170xX2cxX9xXdbxX46xX47xX9xX1fcxa73cxX9xX2cxXb1xX18xX9xX2cxX174xX2cxX9xX23xX72xX46xX9xX17fxX9xX75xX35xX77xX46xX9xX7axX7bxX46xX47xX9xX350xX4xX3xX4xX36cxX9xXdexX65xX24xX9xX46xX41exXcxX9xXbxX6cxX35xX9xX46xXaxX3b5xXcxX9xX46xX47xX41exX46xX9xX46xX47xX15axX18xX9xX2cxX174xX2cxX9xX2fxX168xX9xX2cxX4bxX1a0xX9xX75xX170xX2cxX9xX4b4xX35xX46xXaxX9xX4exX4fxX9xXbxX15axX9xX2cxXaxX4bxX35xX9xXbxX35xX58xX46xX9xXaxX65xX46xXaxX9xX2cxX174xX2cxX9xX2cxX45xX60xX2cxX9xX4exX65xXcxX9xX33xXaxX174xX46xX9xX46xXaxX6bxX9xXdexX645xX26xX9xXbxX3dxX24xX46xX47xX9x4b0exX9xX46xX41exXcxX9xX208xX45xX18xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX314xX47xX24xX65xX35xX9xX3dxX18xXa0xX9xX2cxX174xX2cxX9xX2cxX6bxX33cxX46xX47xX9xX208xX45xX4bxX2cxX9xX23xX72xX46xX9xX46xX47xX24xX65xX35xX9xX47xX16cxXcxX9xX6edxX45xX2fxXbxX3dxX18xXdxX35xX18xXa0xX9x7d72xX46xX9xX7axX60xX9xXdexX65xX9xX314xXaxX645xXbxX9xX75xX132xX46xXa0xX9xXdexX6cxX35xX9xX2fxX168xX9xX19x34c3xX46xX9xX19xX170xXbxX9xX2cxXb1xX18xX9xX496xX497xXa0xX9xX4exX4fxX9xX23xX170xXbxX9xX4exX326xX45xX9xX4exX35xX53xX45xX9xX2cxX174xX2cxX9xXbxX65xX45xX9xXaxX132xX35xX9xX208xX45xX38cxX46xX9xXbxX6cxX35xX9xX47xX326xX46xX9xX51xXaxX45xX9xXdexX168xX2cxX9xX75xX35xX77xX46xX9xX7axX7bxX46xX47xX9xX4exX77xX9xXaxX645xX45xX9xXbxXaxX45xX80bxX46xX9xX2cxXaxX24xX9xX4exX35xX53xX45xX9xXcxX65xX9xXbxX19exXbxX9xX2cxX132xX9xXaxX5a1xX9xX4exX53xX45xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4exX45x8f61xX35xXa0xX9xX4exX140xX9xXdxX65xX9xX19xX45xX26xX9xXbxX3dx43d7xX9xX75xX35xX77xX46xX9xX7axX7bxX46xX47xX9xXdxX65xX9xXdexXa7xX46xX47xX9xX23xX35xX77xX46xX9xXcxX17fxX9xX4exX4bxX35xX9xXdexX6cxX35xX9xXbxX168xX9xX19xX24xX9xX4exX35xX9xXdxX5cxX35xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX314xX47xX24xX65xX35xX9xX3dxX18xXa0xX9xXbxX3dxX24xX46xX47xX9xX333xX174xX2cxXaxX9xX5xX3dxX170xX46xX47xX9xX4exX4bxX35xX9xX46xX47xX24xX5cxX35xX9xXdxX326xX46xX9xX4exX326xX45xX9xXbxX35xX72xX46xX9xX4exX6bx709fxX2cxX9xX2cxX7bxX46xX47xX9xX23xX4bxX9xX2fxX18xX45xX9xX2axX23axX9xX46xX41exXcxXa0xX9xX6edxX45xX2fxXbxX3dxX18xXdxX35xX18xX9xX2cx6cdexX46xX47xX9xX51xX72xX45xX9xX47xX5a1xX35xX9xXdexX35xXe3xX2cxX9xXbxXaxX35xX58xXbxX9xXdxX645xX33xX9xX4faxXbxX3dxX645xXbxX9xXbxX168xX9xX19xX168xX18xX9xXbxX3dxX72xX46xX9xXdxX45xX645xXbxX9xXdxXe3xX50dxX9xX17fxX9xX75xX35xX77xX46xX9xX7axX7bxX46xX47xXa0xX9xX4exX35xX53xX45xX9xX51xXaxX35xX58xX46xX9xX75xX170xX2cxX9xX4b4xX35xX46xXaxX9xX2cxXax9143xX9xXbxX3dxXabxX2cxXaxX9xXdxX65xX9xXaxX65xX46xXaxX9xX4exX60xX46xX47xX9xX4faxXbxXaxX35xX58xX45xX9xXbxX3dxX174xX2cxXaxX9xX46xXaxX35xXe3xXcxX50dxX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX9fxX4xX140xX9xXbxXaxX77xX9xX46xX140xX35xXa0xX9xX2fxXdbxX2cxX9xX416xX33xX9xXbxX15axX9xX23xX72xX46xX9xX46xX47xX24xX65xX35xX9xX4exX4fxX9xX4exX5cxXbxX9xX4faxX51xXaxX4bxX35xX9xXdxX6bxX90dxX46xX47xX9xXbxX6cxX35xX9xXaxX5cxX46xX50dxX9xX4exX77xX9xX46xX47xX41exX46xX9xX5xX3dxX45xX46xX47xX9xX49xX45xX4bxX2cxX9xXbxX3dxX35xX77xX46xX9xX51xXaxX18xX35xX9xX46xXaxX160xX46xX47xX9xX19xX168xX9xX174xX46xX9xXaxX160xX45xX9xXaxX893xX46xXaxX9xXcxX6cxX35xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX314xX58xX45xX9xX75xX170xX2cxX9xX4b4xX35xX46xXaxX9xX1fcxX38cxX26xX9xX19xX168xX46xX47xX9xX2cxX174xX2cxX9xX4exX132xX24xX9xXcxX6cxX35xX9xX4exX77xX9xX33xXaxX6bfxX2cxX9xXdexX6bfxX9xX46xXaxX45xX9xX2cxX326xX45xX9xX2cxXb1xX18xX9xX3dxX35xX72xX46xX47xX9xXcxX893xX46xXaxX9xX23xX19exXbxX9xX2cxXaxX19exX33xX9x9992xX9xX2cxXaxXabxX9xX2cxXb1xX18xX9xX2cxX174xX2cxX9xX46xX6bxX6cxX2cxX9xX51xXaxX174xX2cxXa0xX9xX46xX6bxX6cxX2cxX9xX46xX65xX26xX9xX2cxX140xX9xX46xX47xX45xX26xX9xX2cx8e7axX9xX4exX4bxX35xX9xXcxXa3xXbxX9xXdexX6cxX35xX9xXaxX65xX46xXaxX9xX4exX60xX46xX47xX9xX1fcxX38cxXcxX9xX33xXaxX5cxXcxX9xXdxX6cxX46xX9xXaxXac7xX46xX9xXbxX15axX9xX2cxX174xX2cxX9xX2cxX6bxX33cxX46xX47xX9xX208xX45xX4bxX2cxX9xX23xX72xX46xX9xX46xX47xX24xX65xX35xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX496xX60xXbxX9xX2cxX6bxX33cxX46xX47xX9xX208xX45xX4bxX2cxX9xX23xX72xX46xX9xX46xX47xX24xX65xX35xX9xX2cxX140xX9xXbxXaxX77xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX65xX45xX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX45xX26xX77xX46xX9xX46xX47xX18xX46xX47xX9xX208xX45xX18xX9xX4exX77xX9xX2cxXaxXdbxX46xX47xX9xXcxX35xX46xXaxX9xX3dxX3b5xX46xX47xX9xXdexXa7xX46xX47xX9xX75xX35xX77xX46xX9xX7axX7bxX46xX47xX9xX3dxX60xX46xX47xX9xX4bdxXa0xX79fxX9xXbxX3dxX35xXe3xX45xX9xX51xXcxX1efxX9xXdexX80bxX46xX9xXdxX65xX9xXdexXa7xX46xX47xX9xX23xX35xX77xX46xX9xXcxX17fxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX19exXbxX9xX2cxX132xX9xX2cxX174xX2cxX9xX23xX72xX46xXa0xX9xXaxX24xXa3xX2cxX9xXaxX5a1xX9xX2fxX680xX9xX23xX174xX46xX9xXbxXaxX72xXcxX9xXdexX92fxX9xX51xXaxXabxX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX60xXbxX9xXbxX3dxX24xX46xX47xX9xX2cxX174xX2cxX9xX46xX6bxX6cxX2cxX9xX7axX7bxX46xX47xX9xX314xX18xXcxX9xX3a7xX9xXbxX45xX26xX72xX46xX9xX23xX4bxX9xX2cxXaxXb1xX9xX208xX45xX26xX53xX46xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexa90exX46xX47xX9xX4xX24xXdxXdxX35xX46xX9xX4b4xX24xXaxXa0xX9xX2cxXaxX45xX26xX72xX46xX9xX47xX35xX18xX9xX46xX47xXaxX35xX72xX46xX9xX2cxXdbxX45xX9xX18xX46xX9xX46xX35xX46xXaxX9xXaxX65xX46xX47xX9xXaxX132xX35xX9xXbxXaxX45xX60xX2cxX9xX7axX5cxX35xX9xXaxX5a1xX2cxX9xX4xX7bxX46xX47xX9xX46xX47xXaxXe3xX9xX314xX18xX46xX26xX18xX46xX47xX9xX350xX333xX35xX46xX47xX18xX33xX24xX3dxX17xX36cxX9xX46xXaxX645xX46xX9xX1fcxX416xXbxX9xX5xX3dxX45xX46xX47xX9xX49xX45xX4bxX2cxX9xXcxX45xX4bxX46xX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX35xX72xX46xX9xXcxX35xX46xXaxX9xXbxXdbxX9xX47xX35xX174xX2cxX9xX6edxX45xX2fxXbxX3dxX18xXdxX35xX18xX2c6xX7f0xX46xX9xX7axX60xX2c6xX314xXaxX645xXbxX9xX75xX132xX46xX2c6xX496xX497xX9xXbxXaxX19exX26xX9xX3dxX3b5xX46xX47xX9xX46xX6bxX6cxX2cxX9xX46xX65xX26xX9xX2cxX140xX9xXbxXaxX77xX9xX47xX35xX132xX35xX9xX208xX45xX26xX58xXbxX9xXdexX19exX46xX9xX4exX53xX9xXdexX6cxX35xX9xX2cxX174xX2cxX9xX23xX72xX46xX9xXbxX3dxX18xX46xXaxX9xX2cxXaxX19exX33xX9xX51xXaxX174xX2cxXa0xX9xX4exX16cxX46xX47xX9xX46xX47xXax2761xX18xX9xXdexX6cxX35xX9xXdexX35xXe3xX2cxX9xX75xX170xX2cxX9xX4b4xX35xX46xXaxX9xXdxX24xX9xX2fxX90dxX9xX2cxX174xX2cxX9xX2cxX6bxX33cxX46xX47xX9xX208xX45xX4bxX2cxX9xX46xX65xX26xX9xX2fxX680xX9xX2cxX18xX46xX9xXbxXaxX35xXe3xX33xX9xX46xX58xX45xX9xXcxX5a1xX35xX9xXbxXaxXdbxX9xX51xXaxX7bxX46xX47xX9xX4exX6bxX90dxX2cxX9xX47xX35xX132xX35xX9xX208xX45xX26xX58xXbxX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexXc1fxX46xX47xX9xX4b4xX24xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX9xXcxX6bfxX2cxX9xX4exXabxX2cxXaxX9xX2cxXb1xX18xX9xX5xX3dxX45xX46xX47xX9xX49xX45xX4bxX2cxX9xX4faxXdexX65xX24xX9xXbxXaxX33cxX35xX9xX4exX35xX77xXcxX9xX46xX65xX26xX9xXdxX65xX9xXbxXaxX45xX645xX46xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4exX65xX9xX2cxXb1xX18xX9xXbxXaxX35xXe3xX46xX9xX2cxXaxXabxX50dxX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX314xXaxX6bxX9xXcxX60xXbxX9xX47xX90dxX35xX9xXa9cxX9xXdexX53xX9xX2cxX174xX2cxXaxX9xX46xX47xXaxXd1exX9xX2cxXb1xX18xX9xX75xX170xX2cxX9xX4b4xX35xX46xXaxXa0xX9xXcxX60xXbxX9xX208xX45xX18xX46xX9xX2cxXaxXdbxX2cxX9xX2cxX19exX33xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXb1xX18xX9xX5xX3dxX45xX46xX47xX9xX49xX45xX4bxX2cxX9xX4exX4fxX9xXbxX3dxX19exX46xX9xX18xX46xX9xX5xX883xX46xX47xX9xXbxXaxX4bxX46xX47xX9xX7xXaxX35xXdxX35xX33xX33xX35xX46xX17xX2fxX9x7af3xX24xX19xX3dxX35xX47xX24xX9xX2xX45xXbxX17xX3dxXbxX17xX9xXbxX3dxX24xX46xX47xX9xXcxX60xXbxX9xX2cxX45xX60xX2cxX9xX47xXa3xX33xX9xXaxX16cxX35xX9xX47xX35xX160xX18xX9xXbxXaxX174xX46xX47xX9xX2axX2axX9xXdexX15axX18xX9xX208xX45xX18xX9xX17fxX9xX496xX18xX46xX35xXdxX18xX9xX3dxX3b5xX46xX47xX9xX5xX3dxX45xX46xX47xX9xX49xX45xX4bxX2cxX9xX2fxX680xX9xX51xXaxX7bxX46xX47xX9xX2fxX71bxX9xX19xX6bfxX46xX47xX9xX2fxXdbxX2cxX9xXcxX5cxX46xXaxX9xX208xX45xX38cxX46xX9xX2fxX168xX9xXdexX65xX9xX2cxX92fxX46xX47xX9xX51xXaxX7bxX46xX47xX9xX46xX47xX41exX46xX9xX2cxXaxXa3xX46xX9xXbxX168xX9xX19xX24xX9xXaxX65xX46xX47xX9xXaxX132xX35xX9xXbxX5cxX35xX9xX75xX35xX77xX46xX9xX7axX7bxX46xX47xX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX75xX24xX19xX26xX32xXexX445xX35xX72xX46xX9xX208xX45xX18xX46xX9xX4exX58xX46xX9xX4xX3xX4xXa0xX9xXcxXa3xX2cxX9xX19xXa7xX9xX51xXaxX7bxX46xX47xX9xX4exX53xX9xX2cxX645xX33xX9xXbxX6cxX35xX9xXdexX19exX46xX9xX4exX53xX9xX2cxXaxXb1xX9xX208xX45xX26xX53xX46xXa0xX9xX2fxX24xX46xX47xX9xX4xX3xX4xX9xX2fxX680xX9xX4exX6bxX90dxX2cxX9xX1fcxX17xXcxX9xXdxX65xX9xXcxX60xXbxX9xX2cxX60xXbxX9xXcxX4bxX2cxX9xX47xX35x35cexX33xX9xXbxX19exXbxX9xX2cxX132xX9xX2cxX174xX2cxX9xX23xX72xX46xX9xXaxX59cxX18xX9xXaxX90dxX33xX9xXdexX6cxX35xX9xX46xXaxX18xX45xX1a0xX9xX4xX174xX2cxX9xX46xX6bxX6cxX2cxX9xX2fxX680xX9xXcxX19exXbxX9xX4exX35xX9xX23xX5cxX46xX9xX23x3f46xX9xX46xX58xX45xX9xXbxXaxX71bxX9xXbxXaxX174xX2cxXaxX9xXdexX41exX46xX9xX51xX35xXe3xX46xX9xX46xX65xX26xX9xX23xX3b5xX46xX47xX9xXdexX35xXe3xX2cxX9xX1fcxX38cxX26xX9xXcxX60xXbxX9xXaxX59cxX46xX9xX4exX132xX24xX9xXcxX6cxX35xX1a0xX1cxX1a0xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX333xX24xX45xX3dxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX5xX5xX369xX30fxX314xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe