Triều Tiên đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn
Trong một động thái tiếp tục thể hiện sự phản đối cuộc tập chung “Người bảo vệ Tự do Ulchi” (UFG) giữa Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra, Triều Tiên ngày 26/8 đã gửi một bức thư yêu cầu Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhóm họp khẩn cấp về cuộc tập trận chung này, đồng thời chỉ trích cuộc tập trận mang tính “khiêu khích và xâm lược”.
97e7x125b6xc053x9dd8xeb90xd32bx128b6xd96cx97efxX7xd248xa534x112e8xe5a4x10f03xf940xX5xc96exXaxd56dxXcxe697xXdx10078xf645xX3xXcxXdxcc2dx99cexX3x11c84xX16xX3xX1cxf5f8xX1xcce6xX3x12be2x121fcxXdxX3xX1exfa70xX1cxX22xX3x130e8x11dd5x12e82xX3xX6xX1cxX3xX1xe345xXbxX3x11bd1xX1xd007xX1cxX0xdb9axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6xf46dxXaxX12xXcxX14xX31xX1cxX22xX3xa408xX27xXexX3xX1exX27xX1cxX22xX3xXexX1xa5f3xXdxX3xXexXdx119c9xXbxX3xXexb8a8xX4xX3xXexX1xea45xX3xX1xXdxd4a6xX1cxX3xX7xdc42xX3xXbxX1xX30xX1cxX3xX1exd315xXdxX3xX4xX17xX27xX4xX3xXexabd6xXbxX3xX4xX1xX17xX1cxX22xX3xaee1x13e35xX22x12539x9a9exXdxX3xfef5xX30xX31xX3x11057xX77xX3xXcxX7bxX3xX51xX31xX3x133baxX5xX4xX1xXdx11a13xX3x12974xXa9x9d9axc9daxbef9xX3xX22xXdxab3exX6xX3x10bf2x13b64xX3xXa0x13244xX3xX26xXbfxX1cxX3xad21xX17xX83xX4xX3xX1exX6xX1cxX22xX3xX51xXdx102d8xX1cxX3xX14xX6xee00xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX1cxX22xXbfx131dexX3x10c9axc4aexX3fxb9f1xX3xX1ex9dd4xX3xX22x140c9xXdxX3xX5axX27xXexX3xX9cxd425xX4xX3xXexX1xX98xX3xXe6xX1bxX17xX3xX4xbdb5xX17xX3xX26xX27xXdxX3xX1exX2bxX1cxX22xX3xX2fxX30xX31xX3x138e5xX1cxX3xdec0xXdxX1bxX1cxX3xX1x1348dxXbxX3xf5fcxX17xX83xX4xX3xXb0xX26xa36exX2fxX115xX3xX118xX26xXc5xXb4xX3xX1cxX1x13cd0xX5axX3xX1xX37xXbxX3xX3axX1xX3cxX1cxX3xX4xda30xXbxX3xXa0xX16xX3xX4xX17xX27xX4xX3xXexX8cxXbxX3xXexX14xX8cxX1cxX3xX4xX1xX17xX1cxX22xX3xX1cxXbfxXe6xXd6xX3xX1exX2bxX1cxX22xX3xXexX1xX99xXdxX3xX4xX1xe80bxX3xXexX14xf56axX4xX1xX3xX4xX17xX27xX4xX3xXexX8cxXbxX3xXexX14xX8cxX1cxX3xX5axX6xX1cxX22xX3xXexX16fxX1cxX1xX3xXaxX3axX1xXdxX1bxX17xX3xX3axX1xX16fxX4xX1xX3xXa0xXbfxX3xd999x13f33xX5axX3xX5xX98xX11exX4xXaxb77dxX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9cxX31xX19bxX51xX31xXdxXexX17xX31xX1cxX22xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxX5axX6xX14xX22xXdxX1cx9b20xX3xec0exXbxX19bxd308xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1d1xX3xbb01x98cfx11f9fxXbxX19bxX1d6xXaxX3x138cexXdxX51xXexX1xX9xXaxX1d3x12a29xX1f0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX1cxX22xX9xXaxX2xb017xXaxX12xX0xXexX9cxX31xX51xXe6xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX51xX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxXa0xX10xX14xXexXdxX4xX6xX5xeb05xX6xX5xXdxX22xX1cxX1d1xX3xXexX31xXbxX1d6xX3xXexX10xX19bxXexX223xX6xX5xXdxX22xX1cxX1d1xX3xX4xX10xX1cxXexX10xX14xX1d6xX3xXbxX6xX51xX51xXdxX1cxX22xX223xX5xX10xfd92xXexX1d1xX3xX2xXbxX19bxX1d6xX3xXbxX6xX51xX51xXdxX1cxX22xX223xX14xXdxX22xX1xXexX1d1xX3xX2xXbxX19bxX1d6xX3xX1e8xXdxX51xXexX1xX1d1xX3xX1d3xX1e0xX1f0xXbxX19bxX1d6xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX31xX51xXe6xXaxX12xX0xXdxX5axX22xX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxX1e8xXdxX51xXexX1xX1d1xX1f0xX202xX1e1xXbxX19bxX1d6xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1d1xXe8xX1e1xX2xXbxX19bxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d1xX3fxX3fxXdxX1a4xX9cxX6xX31xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX1a4xXa0xX1cxX3fxX1cxX10xX1e8xX7xX3fxX2xX1e1xX1e0xX1f0xX3fxX1e1xX1e1xX51xX202xXe8xX1e0xX2xX1d3xX1d3xX202xXexXe8xX1e2xX2xX5xX202xX1a4xf9c0xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xXdxX10xX17xX3xXexXdxX10xX1cxX3xX51xX10xX3xX1cxX22xX1xXdxX3xX1xX31xXdxX3xX51xX31xX1cxX22xX3xX9cxX6xX31xX3xX6xX1cxX3xX1xX31xXbxX3xX3axX1xX6xX1cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa75dxX6xXbxXexXdxX31xX1cxXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX223xX6xX5xXdxX22xX1cxX1d1xX3xX2e7xX17xX7xXexXdxX24exXe6xX1d6xXaxX12xXbbxX65xXe6xX3xX9cxX6xXe6xX3xXexX14xX7bxX4xX3xXexX1xc3f0xX1cxX22xX3xX1exX98xX11exX4xX3xXexX14xXdxX73xX1cxX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX14xX31xX1cxX22xX3xX4xX17xX27xX4xX3xXexX8cxXbxX3xXexX14xX8cxX1cxX3xXexf96bxXdxX3xX51xX31xX6xX1cxX1xX3xXexX14xX38dxXdxX3xX26xX17xX5axXbxX1xX14xX10xXe6xX7xX3xc42dxX3xfa7exXe6xX10xX31xX1cxX22xXexX6xX10xX3axXd6xX3xXbxX1xX16fxX6xX3xX1cxX6xX5axX3x1229cxX10xX31xX17xX5xX3xXb0xX26xXbfxX1cxX3xXc5xX17xX83xX4xXb4xX3xX1cxX22xXbfxXe6xX3xXe8xX202xX3fxXebxX1a4xX3xb1e4xX1cxX1xX1d1xX3x121bbxa4b0xX96xX26xX115xX3a7xX3fxXcxXcx1259ax1045axX96xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX14xX12xX0xX3fxXexX9cxX31xX51xXe6xX12xX0xX3fxXexX6xX9cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX31xX51xXe6xXaxX12xX26xXeexX1cxX22xX3xXcxX1x139a6xX1cxX22xX3xXexX140xX1cxX3xXexX14xX17xX1cxX22xX3xX98x11e5fxX1cxX22xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xXb0xd1bexX32fxX96xX115xXb4xX3xX1cxX22xXbfxXe6xX3xXe8xX1e1xX3fxXebxX3xX1exXeexX3xX19bxX65xX4xX3xX1cxX1xX8cxX1cxX3xXexX1xX41fxX1cxX22xX3xXexXdxX1cxX3xXexX14xX1bxX1cxX1a4xX3xX43exX32fxX96xX115xX3xX1cxX1bxX17xX3xX14xa499xX1d1xX3xXaxX32fxX27xX1cxX22xX3xX1xfee6xX6xX3xcaa7xX19cxX1cxX3xX4xX1xb45cxX3xX96xX1xX19cxX1cxX3xX51xX19cxX1cxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX5axX38dxX1cxX1xX3xX5ax10517xX3xXe6xX1bxX17xX3xX4xX105xX17xX3xX26xX128xX2fxX115xX3xX118xX26xXc5xX3xXexX1xX30xX31xX3xX5xX17xX8cxX1cxX3xXa0xX16xX3xX4xX17xX27xX4xX3xXexX8cxXbxX3xXexX14xX8cxX1cxX3xX4xX1xX17xX1cxX22xX3xX1cxX1xX98xX3xX5axX27xXexX3xXa0xX140xX1cxX3xX1exX16xX3xX3axX1xX3cxX1cxX3xX4xX140xXbxXaxX1a4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX31xX51xXe6xXaxX12xX43exX32fxX96xX115xX3xX1cxX1xX140xX1cxX3xX5axX38dxX1cxX1xX3xX26xX128xX2fxX115xX3xX118xX26xXc5xX3xX3axX1xX41fxX1cxX22xX3xX1cxX1bxX1cxX3xXbxX1x13913xXexX3xX5xX99xX3xX1exX16xX3xX1cxX22xX1xX24xX3xX4xX487xX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xXexX14xX1bxX1cxX3xXexX98xX3xX4xX65xX4xX1xX3xX5xXbfxX3xX5axX27xXexX3xX4xX42exX3xX121xX17xX6xX1cxX3xX4xX1xX24xX17xX3xXexX14xX65xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX77xX5axX3xX4xX6xX31xX3xX1cxX1xX140xXexX3xXa0xX16xX3xXa0xXdxX77xX4xX3xX51xX17xXe6xX3xXexX14x13c58xX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xXa0xXbfxX3xX1xX47exX6xX3xX9cxX58axX1cxX1xX3xX121xX17xX83xX4xX3xXexX6axX1a4xX3xXcxX1xX10xX31xX3xX43exX32fxX96xX115xXd6xX3xX4xX17xX27xX4xX3xXexX14xX8cxX1cxX3xX4xX1xX17xX1cxX22xX3xX95xX96xX22xX98xX99xXdxX3xX9cxX30xX31xX3xXa0xX77xX3xXcxX7bxX3xX51xX31xX3xXa9xX5xX4xX1xXdxXaexX3xX1exX6xX1cxX22xX3xX51xXdxXd1xX1cxX3xX14xX6xX3xXexX38dxXdxX3xX26xXbfxX1cxX3xXc5xX17xX83xX4xXd6xX3xX51xX7bxX3xX3axXdxX6axX1cxX3xX3axX6axXexX3xXexX1x12994xX4xX3xXa0xXbfxX31xX3xX1cxX22xXbfxXe6xX3xX1e0xX2xX3fxXebxX3xXexX529xXdxX3xX5xXbfxX3xX1xXbfxX1cxX1xX3xX1exX27xX1cxX22xX3xXaxX1exed4dxX3xXexX1xX1bxX5axX3xX51xX105xX17xX3xXa0xXbfxX31xX3xX5xXf1xX6xXaxX1a4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX31xX51xXe6xXaxX12xX2fxX58axX1cxX1xX3xX96xX1xX98x106b6xX1cxX22xX3xX5xX19cxX17xX3xX1cxX6xXe6xX3xXa0xcadexX1cxX3xX5xX17xX41fxX1cxX3xXbxX1xX30xX1cxX3xX1exX83xXdxX3xX4xX65xX4xX3xX4xX17xX27xX4xX3xXexX8cxXbxX3xXexX14xX8cxX1cxX3xXexX1xX98xX99xX1cxX22xX3xX19bxX17xXe6xX1bxX1cxX3xX22xXdxXb8xX6xX3xXbbxXbcxX3xXa0xXbfxX3xX26xXbfxX1cxX3xXc5xX17xX83xX4xXd6xX3xX4xX31xXdxX3xX4xX65xX4xX3xX4xX17xX27xX4xX3xXexX8cxXbxX3xXexX14xX8cxX1cxX3xX5xXbfxX3xXaxX5axX27xXexX3xX5axXbfxX1cxX3xX51xXdxXd1xX1cxX3xXexX8cxXbxX3xX4xX1xXdxX6axX1cxX3xXexX14xX6xX1cxX1xX3xX19bxX19cxX5axX3xX5xX98xX11exX4xXaxX1a4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX31xX51xXe6xXaxX12xXcxX1xX41fxX1cxX22xX3xXexXdxX1cxX3xX1exX98xX11exX4xX3xX43exX32fxX96xX115xX3xXexXdxX6axXexX3xX5xX27xX3xX1cxX1bxX17xX3xXexX14xX1bxX1cxX3xX1exX98xX11exX4xX3xX4xX41fxX1cxX22xX3xX9cxX83xX3xX2xX3xX1cxX22xXbfxXe6xX3xX7xX6xX17xX3xX3axX1xXdxX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xXbxX1xX133xX1cxX22xX3xXexX1xXf1xX3xX16fxXexX3xX1cxX1xX140xXexX3xX1e0xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xXf1xX6xX3xXexX105xX5axX3xX1cxX22x12c09xX1cxXd6xX3xX9cxX140xXexX3xX4xX1xX140xXbxX3xXbbxXbcxXd6xX3xX96xX1xX8cxXexX3xX2fxX30xX1cxXd6xX3xX26xXbfxX1cxX3xXc5xX17xX83xX4xX3xX4xX31xXdxX3xXa0xXdxX77xX4xX3xX2fxX58axX1cxX1xX3xX96xX1xX98xX65dxX1cxX22xX3xX5xXdxX1bxX1cxX3xXexXdxX6axXbxX3xXbxX1xX133xX1cxX22xX3xXexX1xXf1xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xXf1xX6xX3xXexX14xX31xX1cxX22xX3xXexX1xX99xXdxX3xX22xXdxX6xX1cxX3xX22xX105xX1cxX3xX1exX19cxXe6xX3xX5xXbfxX3xX1xXbfxX1cxX1xX3xX1exX27xX1cxX22xX3xX3axX1xXdxX1bxX17xX3xX3axX1xX16fxX4xX1xXd6xX3xX3axX1xXdxX6axX1cxX3xX4xX364xX1cxX22xX3xXexX1xf006xX1cxX22xX3xXexX14xX1bxX1cxX3xX2fxX65xX1cxX3xX1exX30xX31xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX3axX1xX41fxX1cxX22xX3xX1cxX22xe2a8xX1cxX22xX3xX5xX10xX31xX3xXexX1xX6xX1cxX22xX1a4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX31xX51xXe6xXaxX12xXcxX14xX31xX1cxX22xX3xX9cxX83xXdxX3xX4xX30xX1cxX1xX3xX4xX133xX3xX1cxX1xXdxX16xX17xX3xX121xX17xX6xX1cxX3xX1cxX22xX38dxXdxX3xXa0xX16xX3xX3axX1xX30xX3xX1cxX364xX1cxX22xX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX14xXdxX73xX1cxX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX133xX1cxX22xX3xX4xX65xX4xX3xX4xX1xX98xX42exX1cxX22xX3xXexX14xX58axX1cxX1xX3xXa0x9b43xX3xX3axX1xX16fxX3xX4xX487xX6xX3xX2fxX58axX1cxX1xX3xX96xX1xX98xX65dxX1cxX22xXd6xX3xXbbxXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xbee7xX5xX5xX10xX5axX6xX1cxX3xX223xX3xX5axX27xXexX3xX4xX1xX17xXe6xX1bxX1cxX3xX22xXdxX6xX3xX1cxX22xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xXf9xX17xX3xX1xX77xX3xXexX1xX83xX1cxX22xX3xXbxX1xX47exX1cxX22xX3xXexX1xX487xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xXf1xX6xX3xXexX1xX17xX27xX4xX3xX3e7xXdxX77xX1cxX3xX1cxX22xX1xXdxX1bxX1cxX3xX4xXf9xX17xX3xX4xX1xXdxX6axX1cxX3xX5xX98xX11exX4xX3xX121xX17xX83xX4xX3xXexX6axX3xX4xX1xX31xX3xX14x12518xX1cxX22xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX3axX1xX133xX3xX4xX133xX3xXexX1xX73xX3xX7xX30xX1cxX3xX19bxX17xX140xXexX3xXexX1bxX1cxX3xX5xXf1xX6xX3xX1exX38dxX1cxX3xX1exX38dxX31xX3xX5xXdxX1bxX1cxX3xX5xX6exX4xX3xX1exX24xX6xX3xXb0xb7abxX32fxX2fxXbbxXb4xX3xXa0xX8cxX1cxX3xX1xXbfxX1cxX1xX3xX9cxX931xX1cxX22xX3xX1cxX1xXdxX1bxX1cxX3xX5xXdxX77xX17xX3xX14xX773xX1cxX3xXexX14xX31xX1cxX22xX3xX5axX27xXexX3xXexX1xX8cxXbxX3xX3ax9ce8xX3xXexX529xXdxX1a4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX31xX51xXe6xXaxX12x120cfxX1cxX22xX3xX8c4xX5xX5xX10xX5axX6xX1cxX3xX1exXeexX3xX1exX98xX6xX3xX14xX6xX3xX5axX27xXexX3xX7xX83xX3xX51xX66axX1cxX3xX4xX1xXf9xX1cxX22xX3xX4xX6exX3xXexX1xX73xX3xX4xX1xX31xX3xX1cxX1xX8cxX1cxX3xX1exX24xX1cxX1xX3xX4xX487xX6xX3xX5axX58axX1cxX1xX1a4xX3xXcxX1xX10xX31xX3xX41fxX1cxX22xXd6xX3xX1exX27xX1cxX22xX3xX4xX42exX3xXexX1bxX1cxX3xX5xXf1xX6xX3xX1cxX1xXdxX1bxX1cxX3xX5xXdxX77xX17xX3xX14xX773xX1cxX3xX1exXeexX3xXexX1xXf1xX3xX1cxX22xX1xXdxX77xX5axX3xX5xX529xX1cxX3xX1cxX1xX140xXexX3xX4xX487xX6xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX5xXbfxX3xXexX105xX1cxX22xX3xX1exX105xX17xX3xX4xX487xX6xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xXf1xX6xX3xX3a7xX17xX3axX22xX17xX3axX7xX31xX1cxX22xXd6xX3xX4xX1xX16bxX3xX4xX133xX3xXexX14xX37xX1cxX22xX3xX5xX98xX11exX1cxX22xX3xX3axX1xX31xX30xX1cxX22xX3xXe9xX3xX1exX6axX1cxX3xX1e1xX3xXexX140xX1cxXd6xX3xXexX14xX31xX1cxX22xX3xX3axX1xXdxX3xX1exX27xX1cxX22xX3xX4xX42exX3xXexX105xX1cxX22xX3xX1exX105xX17xX3xX4xX487xX6xX3xX5axX27xXexX3xX972xX32fxX2fxXbbxX3xX7xX4a3xX3xXbxX1xX30xXdxX3xX4xX133xX3xXexX14xX37xX1cxX22xX3xX5xX98xX11exX1cxX22xX3xX5xX1bxX1cxX3xXexX529xXdxX3xXe8xX202xX3xXexX140xX1cxX1a4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX31xX51xXe6xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX41fxX1cxX22xXd6xX3xXa0xXdxX77xX4xX3xX1cxX19cxX1cxX22xX3xXexX14xX37xX1cxX22xX3xX5xX98xX11exX1cxX22xX3xXexX82bxX3xXe9xX3xX5xX1bxX1cxX3xXe8xX202xX3xXexX140xX1cxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX5axX140xXexX3xXexX1xX99xXdxX3xX22xXdxX6xX1cxX3xXexX82bxX3xX1e1xX3xX1exX6axX1cxX3xX2xX202xX3xX1cxX364xX5axX1a4xX3xX9c0xX1cxX22xX3xX3axX1xX807xX1cxX22xX3xX1exX24xX1cxX1xX3xX14xX931xX1cxX22xX3xXcxX14xXdxX16xX17xX3xXcxXdxX1bxX1cxX3xX4xX133xX3xXexX1xX73xX3xX14xX608xXexX3xX1cxX22xX773xX1cxX3xXexX1xX99xXdxX3xX22xXdxX6xX1cxX3xX1cxXbfxXe6xX3xX1xX42exX1cxX3xXa0xXbfxXdxX3xX1cxX364xX5axX1a4xX3xXcxX17xXe6xX3xX1cxX1xXdxX1bxX1cxXd6xX3xXa0xXdxX77xX4xX3xXexX1xXdxX6axX17xX3xX3axXdxX1cxX1xX3xX1cxX22xX1xXdxX77xX5axX3xXexX14xX31xX1cxX22xX3xX7xX30xX1cxX3xX19bxX17xX140xXexX3xX1cxX1xXdxX1bxX1cxX3xX5xXdxX77xX17xX3xX1exX3cxXe6xX3xX14xX773xX1cxX3xX5xXbfxX3xXe6xX6axX17xX3xXexX83xX3xX4xX30xX1cxX3xXexX14xX3a5xX3xX4xX1xX98xX42exX1cxX22xX3xXexX14xX58axX1cxX1xX3xXbxX1xX65xXexX3xXexX14xXdxX73xX1cxX3xX972xX32fxX2fxXbbxX3xX4xX487xX6xX3xX1cxX98xX529xX4xX3xX1cxXbfxXe6xX1a4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX31xX51xXe6xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX1exX65xX1cxX1xX3xX22xXdxX65xX3xX4xX487xX6xX3xX41fxX1cxX22xXd6xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xXf1xX6xX3xX3a7xX17xX22xX17xX3axX7xX31xX1cxX22xX223xX1e0xX3xX5xXbfxX3xXbxX1xXdxX1bxX1cxX3xX9cxX30xX1cxX3xX1cxX19cxX1cxX22xX3xX4xX140xXbxX3xX4xX487xX6xX3xXexX1bxX1cxX3xX5xXf1xX6xX3xX7xXf1xX3xX51xX6exX1cxX22xX3xX1cxX22xX17xXe6xX1bxX1cxX3xX5xXdxX77xX17xX3xX14xX773xX1cxX3xX3a7xX17xX3axX22xX17xX3axX7xX31xX1cxX22xX223xX2xX3xXa0xXbfxX3xXe8xX1a4xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bcxX31xX17xX14xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX2fxX65xX31xX3xXcxXdxX1cxX3xXexXf9xX4xX0xX3fxXbxX12