11 lãnh đạo bộ, ngành, địa phương vừa được điều động, luân chuyển
Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ cấp cao trong hơn 1 tháng qua.
2571x5242x4647xb2efx3330x785bxa49ax4893x864cx91a8xX8xabecx92fdxX7xcda9x3577xX2xX5xX6x5041x7b76xX13x9ab6xX12xX7xX1xX12xXdxXbx89c3xX0xX15x32d8xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx7769x4072xX2xXexX6xX12xXbxX1cxX1fxX1fxX4xX6xb920x9df9xX15xX4xab8cx7e01x3c77xX4x27c6x4653x88f8xX4xX35xab0dx7ee5xX35xX15xX3exX4xX38x70d2xX7xX4xX28xX15x5e74x4ea6xX35xX41xX4xX3xc3c2xX7xX4xX38xX4dxbb60xX5xX4xX38xX2x41e8x25cdxX4xX38xX3dxX35xX41xX3exX4xX6xX5ex330bxX35xX4xX5xX15xX5ex54b7xb5bcxX35xX0x64aaxX15xX1fxX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28x6162xX12xX7xX1xXbxX1cx873cxX3dxX4x922axX15x57aexX35xX15xX4xXexXdxX48xX3exX4xX87xX7xX35xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX3xX53xX7xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX3exX4xX6xX5exX68xX35xX4xX5xX15xX5exX6exX6fxX35xX4xX15xX42xX35xX41xX4xX6xX3axX39xXexX4xX5x26cexX35xX4xX3cxX3dxX4xX5x977axX28xX4xX5xX7xX3axX4xXexXdxX3axX35xX41xX4xX15xX4exX35xX4xX1fxX4xXexX15xXc6xX35xX41xX4xc3b0xX5exX7x9719xX0xX72xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX87xX3axX1xX6exXbxX1cxX0xX2xb95cxX41xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX101xX8x498exX28xX15xX3axXexX3axXbxX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX1fxX1fxX4xX6xX34xX35xX15xX4xX38xX39xX3axX4xX3cxX3dxX4xX35xX41xX42xX35xX15xX3exX4xX38xX48xX7xX4xX28xX15xX4dxX4exX35xX41xX4xX3xX53xX7xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX3exX4xX6xX5exX68xX35xX4xX5xX15xX5exX6exX6fxX35xX4xX15x8ef1xX35xX15xX4xX1fxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28x3ccfxX72xX72xX2xXe9xX3cxX7xX3axX15xX7xXexX2xX35xX15xXe9xX3xX35xX72xX35xX12xa7c1xX8xX72xX1fx46f2xbbb7xX187xX72xX1fx88fcx4dbexX1x6068xX18cxX187x7194xX192xX1fxb954xXexX187xX187xX18cxX18fxX6xX1fxXe9xd127xX28xX41xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX1fxX1fxX4xX6xX34xX35xX15xX4xX38xX39xX3axX4xX3cxX3dxX3exX4xX35xX41xX42xX35xX15xX3exX4xX38xX48xX7xX4xX28xX15xX4dxX4exX35xX41xX4xX3xX53xX7xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX3exX4xX6xX5exX68xX35xX4xX5xX15xX5exX6exX6fxX35xXbxX4xX1xX7xXexX7xX10exX28xX15xX3axXexX3axX10exX3axXdxX2xX41xX2xX35xX7xX6xX10exX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX8xX16fxX72xX72xX2xX101xX7xX41xX12xX8xXe9xX3xX3axX3xXe9xX3xX35xX72xX5exX28xX6xX3axX7xX1xX12xX1xX72x7bd8xXdxX2xX41x84bdxX101xX2xX7xX15xX183xX223xX6xX6ex2e1dxX5exX227xX3xX12xX5exX223xX41xX72xX188xX18cxX1fxX187xX13xX18cxX195xX13xX188xX192xX72xX2xX35xb425xX3axX41xXdxX7xX28xX15xX2xX5xX13xX1fxX1fxX13xX5xX7xX35xX13xX3cxX3axX13xXexX183xX13xX6xX5exX7xX35xX13xX5xX15xX5exX6exX12xX35xX13xX3xX12xX13xX1xX2xX7xX13xX28xX15xX5exX3axX35xX41xX13xX15xXdxX1xX3axXe9xX19exX28xX41xXbxX4xX72xX1cxX0xX72xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX87xX3axX1xX6exX4xX28xX8axX12xX35xXexX12xXdxXbxX1cxX0xX2xX101xX41xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX8axX12xX35xXexX12xXdxX4xX1xXexX15xX5exX101xX3cxX4xX1xX15xX2xX1xX12xXbxX4xX8xXexX6exX6xX12xXaxXbxX183xX2xX1xXexX15xX16fxX4xX18fx9d68xX187xX28x7c07x7b6exX4xX15xX12xX2xX41xX15xXexX16fxX4xX192xX18cxX18dxX28xX2d4xX2d5xXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX16fxX72xX72xX2xXe9xX3cxX7xX3axX15xX7xXexX2xX35xX15xXe9xX3xX35xX72xX35xX12xX183xX8xX72xX1fxX187xX188xX187xX72xX1fxX18cxX18dxX1xX18fxX18cxX187xX188xX195xX1fxX195xXexX18dxX18dxX18cxX192xX2d1xX6xX18cxXe9xX19exX28xX41x3362xXdxXaxX230xX195xX195xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX1fxX1fxX4xX6xX34xX35xX15xX4xX38xX39xX3axX4xX3cxX3dxX3exX4xX35xX41xX42xX35xX15xX3exX4xX38xX48xX7xX4xX28xX15xX4dxX4exX35xX41xX4xX3xX53xX7xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX3exX4xX6xX5exX68xX35xX4xX5xX15xX5exX6exX6fxX35xXbxX4xX72xX1cxX0xX72xX28xX1cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXdxX12xX6xX7xXexX12xX1xXbxX1cxX0xX8xXexXdxX3axX35xX41xX1cxX29xX2xX35xX4xX6xX2x3a61xX35xX4xXe6xX5exX7xX35xX16fxX0xX72xX8xXexXdxX3axX35xX41xX1cxX0xX5exX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX2xXexX6xX12xX10exXexX15xX5exX101xX3cxX10exX7xX35xX1xX10exX8xX7xX28xX3axXbxX1cxX0xX6xX2xX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX8axX15x6734xX4xXexX48xX5xX15xX4xcf71xX87xb261x9263xX4xXex273exX35xX15xX4xX81xX42xX4xX29x79dcxX35xX15xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX4xX41xX2x41bcxX4xX5xX15x37e7xX5xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xcc87xX2xX7xX35xX41xXbxX4xX15xXdxX12xX246xXaxXbxX72xX5xX15xX2xX35xX15xX10exXexXdxX2xX72xX5xX15xX5exX10exXexX2xX5xX15xX10exX5exX3cxX35xX1xX10exXexX2xX35xX15xX10exX15xX7xX10exXexX2xX35xX15xX10exX1xX5exX3axX5xX10exX1xX2xX12xX5exX10exX1xX3axX35xX41xX10exX41xX2xX5exX10exX5xX15xX5exX5xX10exX3cxX2xX10exXexX15xX5exX10exXexX2xX35xX15xX10exX5exX6exX10exX15xX7xX10exX41xX2xX7xX35xX41xX72xX1fxX195xX2d1xX192xX192xX192xXe9xX15xXexX101xXbxX1cxX0xX2xX101xX41xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX72xX101xX12xX1xX2xX7xX72xX1fxX188xX18cxX72xX35xX12xX183xX8xX72xX1fxX187xX188xX18dxX72xX1fxX188xX195xX1xX18dxX1fxX188xX1fxX187xX18cxX230xXexX187xX18dxX195xX188xX6xX230xX10exX195xX188xX1xX18dxX1fxX1fxX18cxX230xX188xX188xXexX18dxX192xX18fxX195xX2d1xX6xX18cxXe9xX19exX28xX41xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX1fxX1fxX4xX6xX34xX35xX15xX4xX38xX39xX3axX4xX3cxX3dxX3exX4xX35xX41xX42xX35xX15xX3exX4xX38xX48xX7xX4xX28xX15xX4dxX4exX35xX41xX4xX3xX53xX7xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX3exX4xX6xX5exX68xX35xX4xX5xX15xX5exX6exX6fxX35xXbxX4xX72xX1cxX0xX72xX7xX1cxX0xX1xX2xX3xX1cxX0xX8xXexXdxX3axX35xX41xX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX8axX15xX3dfxX4xXexX48xX5xX15xX4xX3e6xX87xX3e8xX3e9xX4xXexX3ecxX35xX15xX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX4xX41xX2xX409xX4xX5xX15xX40dxX5xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX422xX2xX7xX35xX41xXbxX4xX15xXdxX12xX246xXaxXbxX72xX5xX15xX2xX35xX15xX10exXexXdxX2xX72xX5xX15xX5exX10exXexX2xX5xX15xX10exX5exX3cxX35xX1xX10exXexX2xX35xX15xX10exX15xX7xX10exXexX2xX35xX15xX10exX1xX5exX3axX5xX10exX1xX2xX12xX5exX10exX1xX3axX35xX41xX10exX41xX2xX5exX10exX5xX15xX5exX5xX10exX3cxX2xX10exXexX15xX5exX10exXexX2xX35xX15xX10exX5exX6exX10exX15xX7xX10exX41xX2xX7xX35xX41xX72xX1fxX195xX2d1xX192xX192xX192xXe9xX15xXexX101xXbxX1cxX8axX15xX3dfxX4xXexX48xX5xX15xX4xX3e6xX87xX3e8xX3e9xX4xXexX3ecxX35xX15xX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX4xX41xX2xX409xX4xX5xX15xX40dxX5xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX422xX2xX7xX35xX41xX0xX72xX7xX1cxX0xX72xX8xXexXdxX3axX35xX41xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX15xX12xX7xX1xXbxX1cx628exXc6xX35xX41xX4xX35xX7xX6exX4xa8d1xX18dxX72xX195xd092xX3exX4xXexX39xX2xX4xX15xX3dxX2xX4xX35xX41xX15xX48xX4xXexXdxX2xX6fxX35xX4xX223xX15xX7xX2xX4xXe6xX5exX6ex287dxXexX4xX38xX48xX35xX15xX4xX5xX3dfxX7xX4xX87xX3dxX4xX8axX15xX8cxX35xX15xX4xXexXdxX48xX4xX3xX5dxX4xX5x29c3xX35xX41xX4xXexXc6xX5xX4xX5xXc6xX35xX4xX3cxX3dxX4xX38xX4dxX58xX5xX4xXex7a18xX4xX5xX15xX40dxX5xX4xXexX39xX2xX4xXexX3ecxX35xX15xX4xX81xX42xX4xX422xX2xX7xX35xX41xX3exX4x2e7fxX6exX4xX3xX2xX39dxX35xX4xX87xX3dxX4xX8axX15xX8cxX35xX15xX4xXexXdxX48xX3exX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xXdxX5exX35xX41xX4xX4dxX4exX35xX41xX4x7957x3879xX35xX41xX3exX4xX29xXdxX4dxb1f6xX35xX41xX4xX3cxX7xX35xX4xX29xX6b8xX4xX5xX15xX40dxX5xX4xX29xXdxX5exX35xX41xX4xX4dxX4exX35xX41xX4xb28fxX15xX39xX101xX4x7ba4xX2xX35xX15xX4xX8axX15xX8cxX35xX15xX4xX38xX34xX4xXexXdxX7xX3axX4xXe6xX5exX6exX686xXexX4xX38xX48xX35xX15xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX4xX38x3c9fxX35xX41xX4xX5xX15xX8cxX4xX6fax6a2exX35xX41xX4xc1b6xX5ex3796xX5xX4xc283xX15xXc6xX35xX15xX4xX10exX4xX35xX41xX5exX6exX39dxX35xX4xX71exX15x464bxX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX3exX4xX8axX15xX3dfxX4xXexX48xX5xX15xX4xX3e6xX87xX3e8xX3e9xX4xXexX3ecxX35xX15xX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xX4xX41xX2xX409xX4xX5xX15xX40dxX5xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX422xX2xX7xX35xX41xX4xX35xX15xX2xc6e9xX101xX4xX223xd177xX4xX188xX18cxX1fxX2d1xX4xX10exX4xX188xX18cxX188xX18cxXe9xX0xX72xX28xX1cxX0xX72xX1xX2xX3xX1cxX0xX72xX6xX2xX1cxX0xX72xX5exX6xX1cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXdxX12xX6xX7xXexX12xX1xXbxX1cxX0xX5exX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX2xXexX6xX12xX10exXexX15xX5exX101xX3cxX10exX7xX35xX1xX10exX8xX7xX28xX3axXbxX1cxX0xX6xX2xX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX29xX15xX6a3xX35xX41xX4xX3cxXc6xX3axX4xXe6xX5exX6exX686xXexX4xX38xX48xX35xX15xX4xX5xX3dfxX7xX4xX87xX7xX35xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX5xX15xX3ecxX4xX38xX48xX35xX15xX4xX6a3xX35xX41xX4xX29xXdx6cd2xX35xX4xX29xX2xX686xX35xX4xX81xX4dxX35xX41xX4xX6xX42xX101xX4xX71exX15xX76fxX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xXbxX4xX15xXdxX12xX246xXaxXbxX72xX5xX15xX2xX35xX15xX10exXexXdxX2xX72xXexX15xX3axX35xX41xX10exX3cxX7xX3axX10exXe6xX5exX6exX12xXexX10exX1xX2xX35xX15xX10exX5xX5exX7xX10exX3cxX7xX35xX10exX3cxX2xX10exXexX15xX5exX10exX5xX15xX2xX10exX1xX2xX35xX15xX10exX3axX35xX41xX10exXexXdxX7xX35xX10exXexX2xX12xX35xX10exX15xX5exX35xX41xX10exX6xX7xX101xX10exX28xX15xX3axX10exX3cxX2xX10exXexX15xX5exX10exXexX2xX35xX15xX10exX5exX6exX10exX15xX7xX10exXexX2xX35xX15xX72xX1fxX195xX2d1xX2d1xX188xX18dxXe9xX15xXexX101xXbxX1cxX0xX2xX101xX41xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX72xX101xX12xX1xX2xX7xX72xX1fxX188xX18cxX72xX35xX12xX183xX8xX72xX1fxX187xX188xX195xX72xX1fxX18cxX18dxX1xX188xX1fxX188xX18cxX230xX18cxX18cxXexX2d1xX187xX1fxX18fxX192xX6xX18cxXe9xX19exX28xX41xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX1fxX1fxX4xX6xX34xX35xX15xX4xX38xX39xX3axX4xX3cxX3dxX3exX4xX35xX41xX42xX35xX15xX3exX4xX38xX48xX7xX4xX28xX15xX4dxX4exX35xX41xX4xX3xX53xX7xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX3exX4xX6xX5exX68xX35xX4xX5xX15xX5exX6exX6fxX35xXbxX4xX72xX1cxX0xX72xX7xX1cxX0xX1xX2xX3xX1cxX0xX8xXexXdxX3axX35xX41xX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX29xX15xX6a3xX35xX41xX4xX3cxXc6xX3axX4xXe6xX5exX6exX686xXexX4xX38xX48xX35xX15xX4xX5xX3dfxX7xX4xX87xX7xX35xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX5xX15xX3ecxX4xX38xX48xX35xX15xX4xX6a3xX35xX41xX4xX29xXdxX85exX35xX4xX29xX2xX686xX35xX4xX81xX4dxX35xX41xX4xX6xX42xX101xX4xX71exX15xX76fxX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xXbxX4xX15xXdxX12xX246xXaxXbxX72xX5xX15xX2xX35xX15xX10exXexXdxX2xX72xXexX15xX3axX35xX41xX10exX3cxX7xX3axX10exXe6xX5exX6exX12xXexX10exX1xX2xX35xX15xX10exX5xX5exX7xX10exX3cxX7xX35xX10exX3cxX2xX10exXexX15xX5exX10exX5xX15xX2xX10exX1xX2xX35xX15xX10exX3axX35xX41xX10exXexXdxX7xX35xX10exXexX2xX12xX35xX10exX15xX5exX35xX41xX10exX6xX7xX101xX10exX28xX15xX3axX10exX3cxX2xX10exXexX15xX5exX10exXexX2xX35xX15xX10exX5exX6exX10exX15xX7xX10exXexX2xX35xX15xX72xX1fxX195xX2d1xX2d1xX188xX18dxXe9xX15xXexX101xXbxX1cxX29xX15xX6a3xX35xX41xX4xX3cxXc6xX3axX4xXe6xX5exX6exX686xXexX4xX38xX48xX35xX15xX4xX5xX3dfxX7xX4xX87xX7xX35xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX5xX15xX3ecxX4xX38xX48xX35xX15xX4xX6a3xX35xX41xX4xX29xXdxX85exX35xX4xX29xX2xX686xX35xX4xX81xX4dxX35xX41xX4xX6xX42xX101xX4xX71exX15xX76fxX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xX0xX72xX7xX1cxX0xX72xX8xXexXdxX3axX35xX41xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX15xX12xX7xX1xXbxX1cxX65bxXc6xX35xX41xX4xX187xX72xX195xX3exX4xX87xX7xX35xX4xX29xX15xX4dx3c4dxX35xX41xX4xX3xb49exX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xX4xXexX6b8xX4xX5xX15xX40dxX5xX4xX15xX3dxX2xX4xX35xX41xX15xX48xX4xXexX15xX6a3xX35xX41xX4xX3cxXc6xX3axX4xXe6xX5exX6exX686xXexX4xX38xX48xX35xX15xX4xX5xX3dfxX7xX4xX87xX7xX35xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX3xX5dxX4xX3xX2xX7c0xX5xX4xX6xX5exX68xX35xX4xX5xX15xX5exX6exX6fxX35xX3exX4xX5xX15xX3ecxX4xX38xX48xX35xX15xX4xX6a3xX35xX41xX4xX29xXdxX85exX35xX4xX29xX2xX686xX35xX4xX81xX4dxX35xX41xX4xX10exX4xX6d2xX6exX4xX3xX2xX39dxX35xX4xX3e6xX87xX75exX29xX4xX29xXdxX5exX35xX41xX4xX4dxX4exX35xX41xX4xX664xX223xX15xX3axXc6xX4x9fbexab6cxXbaaxX668xX4xXexX15xX7xX101xX4xX41xX2xX7xX4xX87xX7xX35xX4xX8axX15xXcdxX28xX4xX15xX42xX35xX15xX3exX4xX87xX7xX35xX4xX29xX15xX4dxXb0cxX35xX41xX4xX3xXb11xX4xX3xX42xX4xX41xX2xX409xX4xX5xX15xX40dxX5xX4xX71exX15xX76fxX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xX4xX35xX15xX2xX7c0xX101xX4xX223xX7c4xX4xX188xX18cxX1fxX2d1xX4xX10exX4xX188xX18cxX188xX18cxXe9xX0xX72xX28xX1cxX0xX72xX1xX2xX3xX1cxX0xX72xX6xX2xX1cxX0xX72xX5exX6xX1cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xXdxXbxX1cxX0xX72xX1xX2xX3xX1cxX0xX72xX1xX2xX3xX1cxX0xX72xX1xX2xX3xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX65bxX3axX5exXdxX5xX12xXbxX1cxX29xX15xX12xX3axX4x3560x9daaxXc5fxX0xX72xX28xX1cxX0xX72xX1xX2xX3xX1c