11 lãnh đạo bộ, ngành, địa phương vừa được điều động, luân chuyển
Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ cấp cao trong hơn 1 tháng qua.
82a3x1164dxa634x163ddx12c05x10885x134c4x114cfx10e45xbccbxX8x15bf1xadbexX7x93c5xeaf2xX2xX5xX6x11191xa86bxX13x122afxX12xX7xX1xX12xXdxXbx119edxX0xX15xb2a0xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx13d46x1623cxX2xXexX6xX12xXbxX1cxX1fxX1fxX4xX6xe188xdef4xX15xX4x9527xf10bx108b3xX4x9ca2xbed3x11bddxX4xX35x12648xe35fxX35xX15xX3exX4xX38x1330bxX7xX4xX28xX15xd60bxf2d6xX35xX41xX4xX3xc8abxX7xX4xX38xX4dx13125xX5xX4xX38xX2x908ax99c0xX4xX38xX3dxX35xX41xX3exX4xX6xX5ex1455cxX35xX4xX5xX15xX5ex11f21xdf0dxX35xX0xc83bxX15xX1fxX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xecffxX12xX7xX1xXbxX1cx1101exX3dxX4x1365axX15x14769xX35xX15xX4xXexXdxX48xX3exX4xX87xX7xX35xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX3xX53xX7xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX3exX4xX6xX5exX68xX35xX4xX5xX15xX5exX6exX6fxX35xX4xX15xX42xX35xX41xX4xX6xX3axX39xXexX4xX5x9f4exX35xX4xX3cxX3dxX4xX5x126bbxX28xX4xX5xX7xX3axX4xXexXdxX3axX35xX41xX4xX15xX4exX35xX4xX1fxX4xXexX15xXc6xX35xX41xX4x15dddxX5exX7xe300xX0xX72xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX87xX3axX1xX6exXbxX1cxX0xX2x11ebfxX41xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX101xX8xa4eexX28xX15xX3axXexX3axXbxX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX1fxX1fxX4xX6xX34xX35xX15xX4xX38xX39xX3axX4xX3cxX3dxX4xX35xX41xX42xX35xX15xX3exX4xX38xX48xX7xX4xX28xX15xX4dxX4exX35xX41xX4xX3xX53xX7xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX3exX4xX6xX5exX68xX35xX4xX5xX15xX5exX6exX6fxX35xX4xX15xfc85xX35xX15xX4xX1fxXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xde44xX72xX72xX2xXe9xX3cxX7xX3axX15xX7xXexX2xX35xX15xXe9xX3xX35xX72xX35xX12x12c16xX8xX72xX1fx984fx136f2xX187xX72xX1fx10093xc9e2xX1xd7ffxX18cxX187x86dfxX192xX1fx83fdxXexX187xX187xX18cxX18fxX6xX1fxXe9x15837xX28xX41xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX1fxX1fxX4xX6xX34xX35xX15xX4xX38xX39xX3axX4xX3cxX3dxX3exX4xX35xX41xX42xX35xX15xX3exX4xX38xX48xX7xX4xX28xX15xX4dxX4exX35xX41xX4xX3xX53xX7xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX3exX4xX6xX5exX68xX35xX4xX5xX15xX5exX6exX6fxX35xXbxX4xX1xX7xXexX7xX10exX28xX15xX3axXexX3axX10exX3axXdxX2xX41xX2xX35xX7xX6xX10exX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX8xX16fxX72xX72xX2xX101xX7xX41xX12xX8xXe9xX3xX3axX3xXe9xX3xX35xX72xX5exX28xX6xX3axX7xX1xX12xX1xX72xe5c8xXdxX2xX41x148c8xX101xX2xX7xX15xX183xX223xX6xX6ex126f2xX5exX227xX3xX12xX5exX223xX41xX72xX188xX18cxX1fxX187xX13xX18cxX195xX13xX188xX192xX72xX2xX35xd9d2xX3axX41xXdxX7xX28xX15xX2xX5xX13xX1fxX1fxX13xX5xX7xX35xX13xX3cxX3axX13xXexX183xX13xX6xX5exX7xX35xX13xX5xX15xX5exX6exX12xX35xX13xX3xX12xX13xX1xX2xX7xX13xX28xX15xX5exX3axX35xX41xX13xX15xXdxX1xX3axXe9xX19exX28xX41xXbxX4xX72xX1cxX0xX72xX28xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX87xX3axX1xX6exX4xX28xX8axX12xX35xXexX12xXdxXbxX1cxX0xX2xX101xX41xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX8axX12xX35xXexX12xXdxX4xX1xXexX15xX5exX101xX3cxX4xX1xX15xX2xX1xX12xXbxX4xX8xXexX6exX6xX12xXaxXbxX183xX2xX1xXexX15xX16fxX4xX18fx9dc4xX187xX28x1449fx107f4xX4xX15xX12xX2xX41xX15xXexX16fxX4xX192xX18cxX18dxX28xX2d4xX2d5xXbxX4xX8xXdxX5xXaxXbxX15xXexXexX28xX16fxX72xX72xX2xXe9xX3cxX7xX3axX15xX7xXexX2xX35xX15xXe9xX3xX35xX72xX35xX12xX183xX8xX72xX1fxX187xX188xX187xX72xX1fxX18cxX18dxX1xX18fxX18cxX187xX188xX195xX1fxX195xXexX18dxX18dxX18cxX192xX2d1xX6xX18cxXe9xX19exX28xX41xb8a0xXdxXaxX230xX195xX195xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX1fxX1fxX4xX6xX34xX35xX15xX4xX38xX39xX3axX4xX3cxX3dxX3exX4xX35xX41xX42xX35xX15xX3exX4xX38xX48xX7xX4xX28xX15xX4dxX4exX35xX41xX4xX3xX53xX7xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX3exX4xX6xX5exX68xX35xX4xX5xX15xX5exX6exX6fxX35xXbxX4xX72xX1cxX0xX72xX28xX1cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXdxX12xX6xX7xXexX12xX1xXbxX1cxX0xX8xXexXdxX3axX35xX41xX1cxX29xX2xX35xX4xX6xX2x9134xX35xX4xXe6xX5exX7xX35xX16fxX0xX72xX8xXexXdxX3axX35xX41xX1cxX0xX5exX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX2xXexX6xX12xX10exXexX15xX5exX101xX3cxX10exX7xX35xX1xX10exX8xX7xX28xX3axXbxX1cxX0xX6xX2xX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX8axX15x13f45xX4xXexX48xX5xX15xX4xb823xX87xa516xedc3xX4xXex149f1xX35xX15xX4xX81xX42xX4xX29x13a43xX35xX15xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX4xX41xX2xe41axX4xX5xX15xb6c6xX5xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xbe53xX2xX7xX35xX41xXbxX4xX15xXdxX12xX246xXaxXbxX72xX5xX15xX2xX35xX15xX10exXexXdxX2xX72xX5xX15xX5exX10exXexX2xX5xX15xX10exX5exX3cxX35xX1xX10exXexX2xX35xX15xX10exX15xX7xX10exXexX2xX35xX15xX10exX1xX5exX3axX5xX10exX1xX2xX12xX5exX10exX1xX3axX35xX41xX10exX41xX2xX5exX10exX5xX15xX5exX5xX10exX3cxX2xX10exXexX15xX5exX10exXexX2xX35xX15xX10exX5exX6exX10exX15xX7xX10exX41xX2xX7xX35xX41xX72xX1fxX195xX2d1xX192xX192xX192xXe9xX15xXexX101xXbxX1cxX0xX2xX101xX41xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX72xX101xX12xX1xX2xX7xX72xX1fxX188xX18cxX72xX35xX12xX183xX8xX72xX1fxX187xX188xX18dxX72xX1fxX188xX195xX1xX18dxX1fxX188xX1fxX187xX18cxX230xXexX187xX18dxX195xX188xX6xX230xX10exX195xX188xX1xX18dxX1fxX1fxX18cxX230xX188xX188xXexX18dxX192xX18fxX195xX2d1xX6xX18cxXe9xX19exX28xX41xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX1fxX1fxX4xX6xX34xX35xX15xX4xX38xX39xX3axX4xX3cxX3dxX3exX4xX35xX41xX42xX35xX15xX3exX4xX38xX48xX7xX4xX28xX15xX4dxX4exX35xX41xX4xX3xX53xX7xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX3exX4xX6xX5exX68xX35xX4xX5xX15xX5exX6exX6fxX35xXbxX4xX72xX1cxX0xX72xX7xX1cxX0xX1xX2xX3xX1cxX0xX8xXexXdxX3axX35xX41xX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX8axX15xX3dfxX4xXexX48xX5xX15xX4xX3e6xX87xX3e8xX3e9xX4xXexX3ecxX35xX15xX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX4xX41xX2xX409xX4xX5xX15xX40dxX5xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX422xX2xX7xX35xX41xXbxX4xX15xXdxX12xX246xXaxXbxX72xX5xX15xX2xX35xX15xX10exXexXdxX2xX72xX5xX15xX5exX10exXexX2xX5xX15xX10exX5exX3cxX35xX1xX10exXexX2xX35xX15xX10exX15xX7xX10exXexX2xX35xX15xX10exX1xX5exX3axX5xX10exX1xX2xX12xX5exX10exX1xX3axX35xX41xX10exX41xX2xX5exX10exX5xX15xX5exX5xX10exX3cxX2xX10exXexX15xX5exX10exXexX2xX35xX15xX10exX5exX6exX10exX15xX7xX10exX41xX2xX7xX35xX41xX72xX1fxX195xX2d1xX192xX192xX192xXe9xX15xXexX101xXbxX1cxX8axX15xX3dfxX4xXexX48xX5xX15xX4xX3e6xX87xX3e8xX3e9xX4xXexX3ecxX35xX15xX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX4xX41xX2xX409xX4xX5xX15xX40dxX5xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX422xX2xX7xX35xX41xX0xX72xX7xX1cxX0xX72xX8xXexXdxX3axX35xX41xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX15xX12xX7xX1xXbxX1cxb3ebxXc6xX35xX41xX4xX35xX7xX6exX4x8697xX18dxX72xX195xc347xX3exX4xXexX39xX2xX4xX15xX3dxX2xX4xX35xX41xX15xX48xX4xXexXdxX2xX6fxX35xX4xX223xX15xX7xX2xX4xXe6xX5exX6exe629xXexX4xX38xX48xX35xX15xX4xX5xX3dfxX7xX4xX87xX3dxX4xX8axX15xX8cxX35xX15xX4xXexXdxX48xX4xX3xX5dxX4xX5xfb75xX35xX41xX4xXexXc6xX5xX4xX5xXc6xX35xX4xX3cxX3dxX4xX38xX4dxX58xX5xX4xXexa452xX4xX5xX15xX40dxX5xX4xXexX39xX2xX4xXexX3ecxX35xX15xX4xX81xX42xX4xX422xX2xX7xX35xX41xX3exX4x10ec1xX6exX4xX3xX2xX39dxX35xX4xX87xX3dxX4xX8axX15xX8cxX35xX15xX4xXexXdxX48xX3exX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xXdxX5exX35xX41xX4xX4dxX4exX35xX41xX4x12c17x10942xX35xX41xX3exX4xX29xXdxX4dx1381dxX35xX41xX4xX3cxX7xX35xX4xX29xX6b8xX4xX5xX15xX40dxX5xX4xX29xXdxX5exX35xX41xX4xX4dxX4exX35xX41xX4x12854xX15xX39xX101xX4x8348xX2xX35xX15xX4xX8axX15xX8cxX35xX15xX4xX38xX34xX4xXexXdxX7xX3axX4xXe6xX5exX6exX686xXexX4xX38xX48xX35xX15xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX4xX38x151abxX35xX41xX4xX5xX15xX8cxX4xX6fax101a0xX35xX41xX4x9003xX5ex16535xX5xX4x16054xX15xXc6xX35xX15xX4xX10exX4xX35xX41xX5exX6exX39dxX35xX4xX71exX15xda19xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX3exX4xX8axX15xX3dfxX4xXexX48xX5xX15xX4xX3e6xX87xX3e8xX3e9xX4xXexX3ecxX35xX15xX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xX4xX41xX2xX409xX4xX5xX15xX40dxX5xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX422xX2xX7xX35xX41xX4xX35xX15xX2x9aacxX101xX4xX223x9edbxX4xX188xX18cxX1fxX2d1xX4xX10exX4xX188xX18cxX188xX18cxXe9xX0xX72xX28xX1cxX0xX72xX1xX2xX3xX1cxX0xX72xX6xX2xX1cxX0xX72xX5exX6xX1cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xXdxX12xX6xX7xXexX12xX1xXbxX1cxX0xX5exX6xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxXexX2xXexX6xX12xX10exXexX15xX5exX101xX3cxX10exX7xX35xX1xX10exX8xX7xX28xX3axXbxX1cxX0xX6xX2xX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX29xX15xX6a3xX35xX41xX4xX3cxXc6xX3axX4xXe6xX5exX6exX686xXexX4xX38xX48xX35xX15xX4xX5xX3dfxX7xX4xX87xX7xX35xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX5xX15xX3ecxX4xX38xX48xX35xX15xX4xX6a3xX35xX41xX4xX29xXdxd063xX35xX4xX29xX2xX686xX35xX4xX81xX4dxX35xX41xX4xX6xX42xX101xX4xX71exX15xX76fxX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xXbxX4xX15xXdxX12xX246xXaxXbxX72xX5xX15xX2xX35xX15xX10exXexXdxX2xX72xXexX15xX3axX35xX41xX10exX3cxX7xX3axX10exXe6xX5exX6exX12xXexX10exX1xX2xX35xX15xX10exX5xX5exX7xX10exX3cxX7xX35xX10exX3cxX2xX10exXexX15xX5exX10exX5xX15xX2xX10exX1xX2xX35xX15xX10exX3axX35xX41xX10exXexXdxX7xX35xX10exXexX2xX12xX35xX10exX15xX5exX35xX41xX10exX6xX7xX101xX10exX28xX15xX3axX10exX3cxX2xX10exXexX15xX5exX10exXexX2xX35xX15xX10exX5exX6exX10exX15xX7xX10exXexX2xX35xX15xX72xX1fxX195xX2d1xX2d1xX188xX18dxXe9xX15xXexX101xXbxX1cxX0xX2xX101xX41xX4xX8xXdxX5xXaxXbxX72xX101xX12xX1xX2xX7xX72xX1fxX188xX18cxX72xX35xX12xX183xX8xX72xX1fxX187xX188xX195xX72xX1fxX18cxX18dxX1xX188xX1fxX188xX18cxX230xX18cxX18cxXexX2d1xX187xX1fxX18fxX192xX6xX18cxXe9xX19exX28xX41xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX1fxX1fxX4xX6xX34xX35xX15xX4xX38xX39xX3axX4xX3cxX3dxX3exX4xX35xX41xX42xX35xX15xX3exX4xX38xX48xX7xX4xX28xX15xX4dxX4exX35xX41xX4xX3xX53xX7xX4xX38xX4dxX58xX5xX4xX38xX2xX5dxX5exX4xX38xX3dxX35xX41xX3exX4xX6xX5exX68xX35xX4xX5xX15xX5exX6exX6fxX35xXbxX4xX72xX1cxX0xX72xX7xX1cxX0xX1xX2xX3xX1cxX0xX8xXexXdxX3axX35xX41xX1cxX0xX7xX4xXexX2xXexX6xX12xXaxXbxX29xX15xX6a3xX35xX41xX4xX3cxXc6xX3axX4xXe6xX5exX6exX686xXexX4xX38xX48xX35xX15xX4xX5xX3dfxX7xX4xX87xX7xX35xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX5xX15xX3ecxX4xX38xX48xX35xX15xX4xX6a3xX35xX41xX4xX29xXdxX85exX35xX4xX29xX2xX686xX35xX4xX81xX4dxX35xX41xX4xX6xX42xX101xX4xX71exX15xX76fxX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xXbxX4xX15xXdxX12xX246xXaxXbxX72xX5xX15xX2xX35xX15xX10exXexXdxX2xX72xXexX15xX3axX35xX41xX10exX3cxX7xX3axX10exXe6xX5exX6exX12xXexX10exX1xX2xX35xX15xX10exX5xX5exX7xX10exX3cxX7xX35xX10exX3cxX2xX10exXexX15xX5exX10exX5xX15xX2xX10exX1xX2xX35xX15xX10exX3axX35xX41xX10exXexXdxX7xX35xX10exXexX2xX12xX35xX10exX15xX5exX35xX41xX10exX6xX7xX101xX10exX28xX15xX3axX10exX3cxX2xX10exXexX15xX5exX10exXexX2xX35xX15xX10exX5exX6exX10exX15xX7xX10exXexX2xX35xX15xX72xX1fxX195xX2d1xX2d1xX188xX18dxXe9xX15xXexX101xXbxX1cxX29xX15xX6a3xX35xX41xX4xX3cxXc6xX3axX4xXe6xX5exX6exX686xXexX4xX38xX48xX35xX15xX4xX5xX3dfxX7xX4xX87xX7xX35xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX5xX15xX3ecxX4xX38xX48xX35xX15xX4xX6a3xX35xX41xX4xX29xXdxX85exX35xX4xX29xX2xX686xX35xX4xX81xX4dxX35xX41xX4xX6xX42xX101xX4xX71exX15xX76fxX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xX0xX72xX7xX1cxX0xX72xX8xXexXdxX3axX35xX41xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX15xX12xX7xX1xXbxX1cxX65bxXc6xX35xX41xX4xX187xX72xX195xX3exX4xX87xX7xX35xX4xX29xX15xX4dx111a3xX35xX41xX4xX3x13638xX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xX4xXexX6b8xX4xX5xX15xX40dxX5xX4xX15xX3dxX2xX4xX35xX41xX15xX48xX4xXexX15xX6a3xX35xX41xX4xX3cxXc6xX3axX4xXe6xX5exX6exX686xXexX4xX38xX48xX35xX15xX4xX5xX3dfxX7xX4xX87xX7xX35xX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX3xX5dxX4xX3xX2xX7c0xX5xX4xX6xX5exX68xX35xX4xX5xX15xX5exX6exX6fxX35xX3exX4xX5xX15xX3ecxX4xX38xX48xX35xX15xX4xX6a3xX35xX41xX4xX29xXdxX85exX35xX4xX29xX2xX686xX35xX4xX81xX4dxX35xX41xX4xX10exX4xX6d2xX6exX4xX3xX2xX39dxX35xX4xX3e6xX87xX75exX29xX4xX29xXdxX5exX35xX41xX4xX4dxX4exX35xX41xX4xX664xX223xX15xX3axXc6xX4x1404ax12c1dxXbaaxX668xX4xXexX15xX7xX101xX4xX41xX2xX7xX4xX87xX7xX35xX4xX8axX15xXcdxX28xX4xX15xX42xX35xX15xX3exX4xX87xX7xX35xX4xX29xX15xX4dxXb0cxX35xX41xX4xX3xXb11xX4xX3xX42xX4xX41xX2xX409xX4xX5xX15xX40dxX5xX4xX71exX15xX76fxX4xX87xX8cxX4xXexX15xX4dxX4xX29xX3ecxX35xX15xX4xX3dfxX6exX4xX81xX42xX4xX29xX3f4xX35xX15xX4xX35xX15xX2xX7c0xX101xX4xX223xX7c4xX4xX188xX18cxX1fxX2d1xX4xX10exX4xX188xX18cxX188xX18cxXe9xX0xX72xX28xX1cxX0xX72xX1xX2xX3xX1cxX0xX72xX6xX2xX1cxX0xX72xX5exX6xX1cxX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX5xX6xXdxXbxX1cxX0xX72xX1xX2xX3xX1cxX0xX72xX1xX2xX3xX1cxX0xX72xX1xX2xX3xX1cxX0xX28xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX28xX65bxX3axX5exXdxX5xX12xXbxX1cxX29xX15xX12xX3axX4x15386x83a1xXc5fxX0xX72xX28xX1cxX0xX72xX1xX2xX3xX1c