Hơn 105.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng
Dự báo số doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 đạt kỷ lục, cao nhất trong lịch sử...
5018x7ccfx8f13x10b4fxfe2dx8d8cx822ex9df5xa0cdxX7x654exd953x74b8xfeabx702bx621fxX5x5f90xXaxX3xcce2xX6xXexX6x6f72xe0b0xc387xX5xX10xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXax515fxb1a1x847cxb346xX3xX2x651fxf673xb461xX2axX2axX2axX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xc4adxX1xXdx5b62xXbxX3xXexX1x8d88xX27xX1xX3xX5xd006xXbxX3xb938xa237xXdxX3xXexX18xX19xX27xX38xX3xX2xX2axX3xXexX1x105b7xX27xX38xX0x8214xX1xX2xX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX6xX13xXaxX24x6dc3x102cdxX3xd6ecxX57xX19xX3xX7xcea8xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX40xX27xX1xX3xX5xX45xXbxX3xX48xX49xXdxX3xX27xf984xX48xX3xf7a8xX2axX2xa6bfxX3x7056x9b34xXexX3x6baax10ca0xX3xX5xb733xX4xc024xX3xX4xX6xX19xX3xX27xX1xe094xXexX3xXexX18xX19xX27xX38xX3xX5x6e69xX4xX1xX3xX7xa9fdxX2cxX2cxX2cxX0xX5bxXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9600xX19xX13x9167xXaxX24xX0xXdxX48xX38xX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX38xX1xXexb48cx775fxX2xX99xXbx7f02xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX19xX27xX3xX2xX2axX2bxX3xX2axX2axX2axX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX10xXbxX3xXexX1xX6xX27xX1xX3xX5xX6xXbxX3xX48xX19xXdxX3xXexX18xX19xX27xX38xX3xX2xX2axX3xXexX1xX6xX27xX38xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX5bxX5bxXdxX2cxX73xX6xX19xX1xX6xXexXdxX27xX1xX2cxa914xX27xX5bxX27xX10xa43exX7xX5bxX2xX9cxXebxXebxX5bxX9cxX9cxX13xX2xX99xX2xXebxdb6cxX2axX2xXexX2bxX9cxe8a3xec4dxX5xX2axX2cxce69xXbxX38xXaxX3xX5bxX24xX0xX5bxXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc8fbxX6xXbxXexXdxX19xX27xXaxX3xX7xXexXd5xX5xX10xX9xXaxXexX10xXefxXexX17xX6xX5xXdxX38xX27xXeaxX3xX165xc264xX7xXexXdxe9f3xXd5x6c80xXaxX24xXcxX18xX19xX27xX38xX3xX2xX2axX3xXexX1xX57xX27xX38xX3xX4x103b8xX3xXexX49xXdxX3xX2xX2axX2bxX2cxX2xX99xX2bxX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX40xX27xX1xX3xX5xX45xXbxX3xX48xX49xXdxX2cxX0xX5bxXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX19xX13xXd5xXaxX24xXcx931dxX27xX38xX3xX4xXa6xX4xX3xXcxX1xX78xX27xX38xX3xXa2x8ac8xX3xX146x6ee8xX6xX3xX4xX1b1xX3xX73xX57xX19xX3xX4xX57xX19xX3xXex73b2xX27xX1xX3xX1xX211xX27xX1xX3xX9exX96xX27xX38xX3xXa2x9671xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX2cxX3xXcxX1xX10xX19xX3xX9exX1b1xXa8xX3xXexX18xX19xX27xX38xX3xXexX1xX57xX27xX38xX3xX2xX2axXa8xX3xX4x9be3xX3xX27x8deexX49xX4xX3xX4xX1b1xX3xX2xX2xX2cxX2xX2bxX160xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX40xX27xX1xX3xX5xX45xXbxX3xX48xX49xXdxX3xX146xX49xXdxX3xX7xX78xX3xX146xX78xX27xX3xX9exX96xX27xX38xX3xXa2xX220xX3xX5xX40xX3xX2xX2xX15axXa8xX99xX3xX27xX38xX1xX211xX27xX3xXexXa3xX3xX9ex7b63xX27xX38xXa8xX3xXexX96xX27xX38xX3xX99xX15axXa8x9757x6e07xX3xX146xbd1axX3xX7xX78xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xX146xX40xX3xXexX96xX27xX38xX3xXebxX160xX2aaxX3xX146xX2adxX3xX7xX78xX3xX146xX78xX27xX3xX9exX96xX27xX38xX3xXa2xX220xX3xX7xX19xX3xX146xX49xXdxX3xXexX1xX57xX27xX38xX3xXexX18xX24dxX49xX2cxX3xd095xX78xX27xX3xX9exX96xX27xX38xX3xXa2xX220xX3xX73xX211xX27xX1xX3xc45fxX198xf858xX27xX3xX48x9034xXexX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xX9exX9fxXexX3xX2xX2axXa8xX9cxX3xXexXa3xX3xX9exX29cxX27xX38xXa8xX3xXexX96xX27xX38xX3xX2xXebxXa8xX99xX2aaxX3xX7xX19xX3xX146xX49xXdxX3xXexX1xX57xX27xX38xX3xXexX18xX24dxX49xX4xX2cxX0xX5bxXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX19xX13xXd5xXaxX24xXcx7703xX27xX1xX3xX4xX1xX198xX27xX38xX3xX2xX2axX3xXexX1xX57xX27xX38xX3xX27xX96xX48xX3xX27xX6xXd5xXa8xX3xX4xX24axX3xX27xX24dxX49xX4xX3xX4xX1b1xX3xX2xX2axX2bxX2cxX2xX99xX2bxX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xX9exX96xX27xX38xX3xXa2xX220xX3xXexX1xX40xX27xX1xX3xX5xX45xXbxX3xX48xX49xXdxX3xX146xX49xXdxX3xXexX1f0xX27xX38xX3xX146xX78xX27xX3xX9exX96xX27xX38xX3xXa2xX220xX3xX5xX40xX3xX2xX2cxX2axX99xX2xXa8xX15axX3xX27xX38xX1xX211xX27xX3xXexXa3xX3xX9exX29cxX27xX38xXa8xX3xXexX96xX27xX38xX3xX2xXebxXa8xX2a9xX2aaxX3xX146xX2adxX3xX7xX78xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xX146xX40xX3xXexX96xX27xX38xX3xXebxX161xXa8xX160xX2aaxX3xX146xX2adxX3xX7xX78xX3xX146xX78xX27xX3xX9exX96xX27xX38xX3xXa2xX220xX3xX7xX19xX3xX146xX49xXdxX3xX4x63f3xX27xX38xX3xXa2xe8d5xX2cxX0xX5bxXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX19xX13xXd5xXaxX24xX2f0xX78xX27xX3xX9exX96xX27xX38xX3xXa2xX220xX3xX73xX211xX27xX1xX3xX301xX198xX303xX27xX3xX48xX307xXexX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX40xX27xX1xX3xX5xX45xXbxX3xX48xX49xXdxX3xX9exX9fxXexX3xX15axXa8xX9cxX3xXexXa3xX3xX9exX29cxX27xX38xXa8xX3xXexX96xX27xX38xX3xX99xX2bxXa8xX2bxX2aaxX3xX7xX19xX3xX146xX49xXdxX3xX4xX424xX27xX38xX3xXa2xX429xX2cxX0xX5bxXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX19xX13xXd5xXaxX24xd883x7eacxX198xX3xXexX35dxX27xX1xX3xX4xX24axX3xX2xX2cxXebxX2xXebxXa8xX2bxX3xX27xX38xX1xX211xX27xX3xXexXa3xX3xX9exX29cxX27xX38xX3xX4x79a8xX6xX3xX1xX26xX27xX3xX99xX15axXa8xX2bxX3xX27xX38xX1xX211xX27xX3xX5xX24dx61baxXexX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX6xXd5xX3xX9exX1f0xXdxX3xXexX96xX27xX38xX3xX146xX78xX27xX3xXexX1xX211xX3xXexX1f0xX27xX38xX3xX7xX78xX3xX146xX78xX27xX3xX9exX96xX27xX38xX3xXa2xX220xX3xX73xX1f0xX3xX7xX198xX27xX38xX3xX146xX40xX19xX3xX27xX2adxX27xX3xXa2xXdxX27xX1xX3xXexX4b6xX3xXexX18xX19xX27xX38xX3xX2xX2axX3xXexX1xX57xX27xX38xX3xX27xX96xX48xX3xX99xX2axX2xX9cxX3xX5xX40xX3xX1xX26xX27xX3xX99xX2cxXebxX161xX2a9xX3xX27xX38xX1xX211xX27xX3xXexXa3xX3xX9exX29cxX27xX38xX2cxX0xX5bxXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX19xX13xXd5xXaxX24xXd2xX1ffxX27xX3xX4xX9fxX27xX1xX3xX9exX1b1xXa8xX3xX4xadd3xX27xX3xX4xX1b1xX3xX99xX99xX2cxX9cxX2a9xX2bxX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xX301xX198xX6xXd5xX3xXexX18xf0fbxX3xX5xX9fxXdxX3xX1xX19xX9fxXexX3xX9exX307xX27xX38xXa8xX3xXexX96xX27xX38xX3xX2xXa8xX99xX2aaxX3xX7xX19xX3xX146xX49xXdxX3xX4xX424xX27xX38xX3xXa2xX429xX3xX27xX96xX48xX3xXexX18xX24dxX49xX4xXa8xX3xX27xX303xX27xX38xX3xXexX1f0xX27xX38xX3xX7xX78xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xX9exX96xX27xX38xX3xXa2xX220xX3xXexX1xX40xX27xX1xX3xX5xX45xXbxX3xX48xX49xXdxX3xX146xX40xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xX301xX198xX6xXd5xX3xXexX18xX5b5xX3xX5xX9fxXdxX3xX1xX19xX9fxXexX3xX9exX307xX27xX38xX3xXexX18xX19xX27xX38xX3xX2xX2axX3xXexX1xX57xX27xX38xX3xX5xX1ffxX27xX3xX38xf325xX27xX3xX2xX99xX160xX3xX27xX38xX1xX211xX27xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX2cxX0xX5bxXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX19xX13xXd5xXaxX24xXcxX1f0xX27xX38xX3xX7xX78xX3xX5xX6xX19xX3xX9exX307xX27xX38xX3xX9exX96xX27xX38xX3xXa2xX220xX3xX4xX4d8xX6xX3xX4xX57xX4xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX40xX27xX1xX3xX5xX45xXbxX3xX48xX49xXdxX3xXexX18xX19xX27xX38xX3xX2xX2axX3xXexX1xX57xX27xX38xX3xX5xX40xX3xX15axX9cxX2a9xXa8xXebxX3xX27xX38xX1xX211xX27xX3xX27xX38xX24dxeadcxXdxXa8xX3xX38xXdxX24axX48xX3xX160xX2aaxX3xX7xX19xX3xX146xX49xXdxX3xX4xX424xX27xX38xX3xXa2xX429xX3xX27xX96xX48xX3xXexX18xX24dxX49xX4xX2cxX0xX5bxXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX19xX13xXd5xXaxX24xXcxX1xX10xX19xX3xX27xX38xX40xX27xX1xX3xX27xX38xX1xX2adxX3xXa2xXdxX27xX1xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX4xX1xX35dxX27xX1xXa8xX3xXexX18xX19xX27xX38xX3xX2xX2axX3xXexX1xX57xX27xX38xX3xX27xX96xX48xX3xX99xX2axX2xX9cxXa8xX3xX27xX38xX40xX27xX1xX3xX73xX57xX27xX3xX73xX198x5342xX27xXa8xX3xX73xX57xX27xX3xX5x707fxX3xX4xX1b1xX3xX7xX78xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX1xX40xX27xX1xX3xX5xX45xXbxX3xX9exX762xX27xX38xX3xX9exX24axX19xX3xX27xX1xXb0xXexX3xX146xX49xXdxX3xX161xX9cxX2cxX160xX2axX2axX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX2cxX3xX17bxX57xX4xX3xX27xX38xX40xX27xX1xX3xX27xX38xX1xX2adxX3xXa2xX1xX57xX4xX3xX27xX1xX24dxX3xX4xX762xX27xX38xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xX4xX1xX4b6xX3xX73xXdxX4b6xX27xXa8xX3xX4xX1xX4b6xX3xXexX9fxX19xXa8xX3xX4xX762xX27xX38xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xXefxX303xXd5xX3xX13xX71xX27xX38xXa8xX3xXa2xX1xX19xX6xX3xX1x5f08xX4xXa8xX3xX4xX762xX27xX38xX3xX27xX38xX1xX3bx67f3xX4x5fefxX27xX38xX3xXexX96xX27xX38xX3xX48xX9fxX27xX1xX2cxX0xX5bxXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX19xX13xXd5xXaxX24xXcxX198xXd5xX3xX146xX45xXd5xXa8xX3xX7xX78xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xX1xX19xX40xX27xX3xXexXb0xXexX3xXexX1xX4d8xX3xXexXa6xX4xX3xX38xXdxX24axXdxX3xXexX1x5830xX3xXexX18xX19xX27xX38xX3xX2xX2axX3xXexX1xX57xX27xX38xX3xX27xX96xX48xX3xX99xX2axX2xX9cxX3xX5xX40xX3xX15axX2cxX9cxX15axXebxX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxXa8xX3xXexX96xX27xX38xX3xX2bxXa8xXebxX2aaxX3xX7xX19xX3xX146xX49xXdxX3xX4xX424xX27xX38xX3xXa2xX429xX2cxX0xX5bxXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX19xX13xXd5xXaxX24x5737xX78xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX9fxX48xX3xX27xX38xX202xX27xX38xX3xX1xX19xX9fxXexX3xX9exX307xX27xX38xX3xXexX18xX19xX27xX38xX3xX2xX2axX3xXexX1xX57xX27xX38xX3xX5xX40xX3xX2bxX99xX2cxX9cxX160xX99xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxXa8xX3xXexX96xX27xX38xX3xXebxXa8xX2xX2aaxX3xX7xX19xX3xX146xX49xXdxX3xX4xX424xX27xX38xX3xXa2xX429xX3xX27xX96xX48xX3xXexX18xX24dxX49xX4xXa8xX3xX73xX6xX19xX3xX38xX29cxX48xX3xX2xX15axX2cxX2a9xX2xX15axX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xX9exX96xX27xX38xX3xXa2xX220xX3xXexX9fxX48xX3xX27xX38xX202xX27xX38xX3xXa2xXdxX27xX1xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX4xX1b1xX3xXexX1xX6e1xXdxX3xX1xX9fxX27xXa8xX3xXexX96xX27xX38xX3xX2xX2xXa8xX2a9xX2aaxX3xX146xX40xX3xX161xX161xX2cxX2xX2a9xX161xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX9fxX48xX3xX27xX38xX202xX27xX38xX3xX1xX19xX9fxXexX3xX9exX307xX27xX38xX3xXa2xX1xX762xX27xX38xX3xX9exX96xX27xX38xX3xXa2xX220xX3xX1xX19xd010xX4xX3xX4xX1xX6e1xX3xX38xXdxX24axXdxX3xXexX1xX867xXa8xX3xXexX96xX27xX38xX3xX2axXa8xX2xX2aaxX2cxX0xX5bxXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX19xX13xXd5xXaxX24xX8c6xX78xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX9fxX48xX3xX27xX38xX202xX27xX38xX3xXa2xXdxX27xX1xX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX4xX1b1xX3xXexX1xX6e1xXdxX3xX1xX9fxX27xX3xX4xX1xX4d8xX3xXd5xX4b6xX198xX3xX5xX40xX3xX4xX57xX4xX3xX4xX762xX27xX38xX3xXexXd5xX3xXexX18xX57xX4xX1xX3xX27xX1xXdxX3bxX48xX3xX1xed5exX198xX3xX1xX9fxX27xX2cxX3xX70xX19xX6xX27xX1xX3xX27xX38xX1xXdxX3bxXbxX3xXexX24dxX3xX27xX1xX303xX27xXa8xX3xX1xX4ecxXbxX3xX13xX19xX6xX27xX1xX3xX4xX1x9404xX3xX4xX1xXdxX4b6xX48xX3xXexXa3xX3xX5xX3bxX3xX27xX1x52dfxX2cxX0xX5bxXbxX24xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8c6xX19xX198xX18xX4xX10xXaxX24xXcxX1xX10xX19xX3xX2f0xX27xd5cexX4xX19xX27xX19xX48xXd5xX0xX5bxXbxX24