Từ 1/4, tổng điều tra doanh nghiệp
Từ đầu tháng 4 này, Tổng cục Thống kê sẽ điều tra 6 nhóm thông tin liên quan đến doanh nghiệp.
c182x15f81x17966xf08dx166f7xef1cx12fd0x119cexfb8exX7x159eax14bc8xf1dexd521x12083x1151dxX5x10abdxXax115b9xXcx12efdxX3xX2x1588ax17028x1183bxX3xXexdecex165a7x10ca7xX3x14168xXdxc9bdx15909xX3xXex13c36xX6xX3xe19dx11744xX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdx15733xXbxX0xX17xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx140f2xX10xX6xX29xXaxX12xXcxX14xX3xX20x119bfxX23xX3xXexX1x1737bxX1dxX1exX3xX18xX3xX1dxd3a9x1489cxX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exX3xX4x10fc2xX4xX3xXcxX1x179c0xX1dxX1exX3xe263x121aaxX3xX7x11905xX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX26xX6xX3x1477dxX3xX1dxX1x154d5xc827xX3xXexX1xda11xX1dxX1exX3xXexXdxX1dxX3xX5xXdxX6fxX1dxX3xda00xX23xX6xX1dxX3xX20xebfdxX1dxX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxfee7xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16e95xX2axX29xX5cxXaxX12x101f4xX65xX3xXexX1xcbe7xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exX3xX4xX65xX4xX3xXcxX1xX6axX1dxX1exX3xX6exX6fxX3xX7xX72xX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX26xX6xX3xXexX1xX86xX1dxX1exX3xXexXdxX1dxX3xX1dxX1x1731exX1dxX3xX29x12c76xX1dxX1exX3xX20xd42bxX1dxX3xeabfx135b1xX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX26xX6xX19xX3xcacfxX6xX2axX3xX1excc10xX82xccb4xX3xXcxX6fxX1dxX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxc838xX3xX20xXfdxX6xX3xX4xX1x1638exX19xX3xX20xXdxX33xX1dxX3xXexX1xX2axXf4xXdxX19xX3x10ba3xX6x16741xX19xX3xX10xX82xX6xXdxX5xX122xX3xX5xX2axXf4xXdxX3xX1x14d1cxX1dxX1xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxX122xX3xX1dxX1exX5bxX1dxX1xX3xX1xX2axXf4xXexX3xX20xeacaxX1dxX1exX3xX7x108cdxX1dxX3xX13bxX23x15d63xXexX3xX6exXdxX1dxX1xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3x160a1xd754x169e9xe836x103f3x11177xXa8xX0xX17xXbxX12xX0xXexX6xX109xX5xX10xX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX82xX6xX26xX1exXdxX1dxX110xX3x16f22xXbxX13bxX3xX6xX23xXexX2axX122xXaxX12xX0xXexX109xX2axX29xX5cxX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX82xX1exX3xX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX110xX17xX17xXdxXa8xX109xX6xX2axX1xX6xXexXdxX1dxX1xXa8xXfcxX1dxX17xX1dxX10x15d38xX7xX17xX2xc297xX2xX18xX17xd4e2xX1e6xX29xX2x16a61x1359cxX1ebxX7dx11e31xX1e6xXexX1e6x13d47xX1e2xX1a2xX5xX1eaxXa8xda04xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX23xX3xX2xX3xX18xX3xXexX2axX1dxX1exX3xX29xXdxX10xX23xX3xXexX26xX6xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX10xXbxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX82xX7x1682fxXbxX1xX2axXexX2axXaxX3xX17xX12xX0xX17xXexX29xX12xX0xX17xXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbexX6xXbxXexXdxX2axX1dxXaxX12xXcxX14xX3xX2xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX26xX6xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxXa8xX3xX181x15162xX1dxX1xX110xX3xX184xXcxX186xXa8xX0xX17xXbxX12xX0xX17xXexX29xX12xX0xX17xXexX26xX12xX0xX17xXexX109xX2axX29xX5cxX12xX0xX17xXexX6xX109xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX2axX29xX5cxXaxX12xXcxX1xX86xX1dxX1exX3xXexXdxX1dxX3xXfcxX22xX3xX5xX6xX2axX3xX20xX169xX1dxX1exX3xXfcxX5bxX3xXexX1xX23xX3xX1dxX1xXf0xXbxX3xX4x15a14xX6xX3xX1dxX1ex145acxefcbxXdxX3xX5xX6xX2axX3xX20xX169xX1dxX1exX19xX3xX109xX6xX2axX3xX1exX10exX82xX110xX3x13265xX6xX2axX3xX20xX169xX1dxX1exX122xX3xXcxX1xX23xX3xX1dxX1xXf0xXbxX3xX4xX2dfxX6xX3xX1dxX1exX2e4xX2e5xXdxX3xX5xX6xX2axX3xX20xX169xX1dxX1exXa8xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX2axX29xX5cxXaxX12xXbexX54xX4xX3xX4xX1xX12axX3xXexXdxX6fxX23xX3xXfcxX22xX3xX7xX16exX1dxX3xX13bxX23xX173xXexX3xX6exXdxX1dxX1xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX19xX3xX109xX6xX2axX3xX1exX10exX82xX110xX3xXcxX5bxXdxX3xX7xX16exX1dxX3xXfcxX5bxX3xX1dxX1exX23xX10exX1dxX3xXfcxX6axX1dxX122xX3xX6exX99xXexX3xX93xX23xX16exX3xX7xX16exX1dxX3xX13bxX23xX173xXexX3xX6exXdxX1dxX1xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX122xX3xXexX1xX23xX99xX3xXfcxX5bxX3xX4xX54xX4xX3xX6exX1xX2axX16exX1dxX3xX1dxX169xXbxX3xX1dxX1ex17030xX1dxX3xX7xX54xX4xX1xX122xX3xXexXdxX6fxX23xX3xX29x12cc2xX1dxX1exX3xX1dxf3b1xX1dxX1exX3xX5xX2e4x1535bxX1dxX1exX122xX3xXfcxX6axX1dxX3xX20xX4fxX23xX3xXexX2e4xXa8xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX2axX29xX5cxXaxX12xXcxX1xX86xX1dxX1exX3xXexXdxX1dxX3xXfcxX22xX3xX4xX54xX4xX3xX4xXf9xX3xX7x16bc5xX3xXexX26xfd92xX4xX3xXexX1xX23xX169xX4xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxX19xX3xX109xX6xX2axX3xX1exX10exX82xX110xX3xXcxX6fxX1dxX3xX4xXf9xX3xX7xX403xX122xX3xX1dxX1exX5bxX1dxX1xX3xX1xX2axXf4xXexX3xX20xX169xX1dxX1exX3xX182xX183xX184xX185xX122xX3xX7xX16exX1dxX3xX5xX2e4xX3c9xX1dxX1exX17xX7xX16exX1dxX3xXbxX1xdbc9xX82xX122xX3xX5xX6xX2axX3xX20xX169xX1dxX1exX122xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xXexX1xX23xXa8xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX2axX29xX5cxXaxX12xXcxX1xX86xX1dxX1exX3xXexXdxX1dxX3xXfcxX22xX3xX7x17204xX3xX29xX65xX1dxX1exX3xX4xX86xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xX33xX3xXexX26xX2axX1dxX1exX3xX7xX16exX1dxX3xX13bxX23xX173xXexX19xX3xX109xX6xX2axX3xX1exX10exX82xX110xX3xXcxX14bxX1dxX1xX3xX1xX14bxX1dxX1xX3xX7xX493xX3xX29xX65xX1dxX1exX3xX4xX86xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xX33xX17xX82xX54xX5cxX3xX82xX81xX4xX3xXexX1xXdxX99xXexX3xX109xXfdxX3xX7xX16exX1dxX3xX13bxX23xX173xXexX19xX3xX4xX86xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xX33xX3xXexX1xX86xX1dxX1exX3xXexXdxX1dxX3xXfcxX5bxX3xXexX26xX23xX5cxX22xX1dxX3xXexX1xX86xX1dxX1exX122xX3xX4xXf9xX3xX4xX173xX23xX3xX20xX4fxX23xX3xXfcxX5bxX2axX17xX20xX4fxX23xX3xX26xX6xX3xXfcxX5bxX3xX93xX23xX6xX1dxX3xX1xX33xX3xXfcxe850xXdxX3xX1dxX1xX5bxX3xX4xX23xX1dxX1exX3xX4xX173xXbxX17xX6exX1xX54xX4xX1xX3xX1xX5bxX1dxX1exX122xX3xX4xX54xX4xX3xX6exX6fxX1dxX1xX3xX4xX1xX23xX5cxXc3xX1dxX3xX1exXdxX6xX2axX3xX4xX86xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xX33xX122xX3xX1dxX3c3xX1dxX1exX3xX5xX407xX4xX3xX20xX1cxXdxX3xX82xX53bxXdxX3xXfcxX5bxX3xX4xX16exXdxX3xXexXdxX99xX1dxX3xX4xX86xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xX33xX3xXfcxX5bxX3xX82x145fdxX4xX3xX20xX169xX3xX7x13e6cxX1dxX3xX7xX5bxX1dxX1exX3xX4xX2dfxX6xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxX3xXexX26xX2axX1dxX1exX3xX4xX54xX4xX1xX3xX82xXf4xX1dxX1exX3xX4xX86xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxX3xX5xX4fxX1dxX3xXexX1xX5a2xX3xX18xXa8xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX2axX29xX5cxXaxX12xXcxX1xX86xX1dxX1exX3xXexXdxX1dxX3xXfcxX22xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xdf0cxX3xX1xX2axXf4xXexX3xX20xX169xX1dxX1exX3xX7xX16exX1dxX3xX13bxX23xX173xXexX3xX6exXdxX1dxX1xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX19xX3xX109xX6xX2axX3xX1exX10exX82xX110xX3xXbexX1xXdxX3xXbxX1xX610xX3xX1dxX1exX23xX5cxX6fxX1dxX3xX5xXdxX33xX23xX19xX3xXfcxXf0xXexX3xX5xXdxX33xX23xX122xX3xXbexX1xXdxX3xXbxX1xX610xX3xX1dxX1xX3afxX1dxX3xX4xX86xX1dxX1exX122xX3xXbexX1xXdxX3xXbxX1xX610xX3xX6exX1xX173xX23xX3xX1xX6xX2axX3xXexX5bxXdxX3xX7xX16exX1dxX3xX4xX6axX3xX20xXfdxX1dxX1xX122xXa8xXa8xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX2axX29xX5cxXaxX12xXcxX1cxX1dxX1exX3xX4xX65xX4xX3xXcxX1xX6axX1dxX1exX3xX6exX6fxX3xX4xX1xX2dfxX3xXexX26xX14bxX19xX3xXexX26xX407xX4xX3xXexXdxX99xXbxX3xXexX1xX23xX3xXexX1xXf0xXbxX3xXfcxX5bxX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX1xX3c9xXbxX3xX1ebxX1e2xX3xXexXf0xXbxX3xX20xX2axX5bxX1dxX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX4xX86xX1dxX1exX3xXexX5cxX3xX1xXf4xX4xX1xX3xXexX2axX54xX1dxX3xXexX2axX5bxX1dxX3xX1dxX1exX5bxX1dxX1xX3xX181xXexX3c3xX1dxX1exX3xX1a2xX18xX3xX20xXf9xX1dxX3xXfcxXfdxX3xX7xX2axX3xXfcxX53bxXdxX3xX4xX23xX169xX4xX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX26xX6xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxX3xX1dxX3c3xX82xX3xX1a2xX1eaxX2xX1e6xX186xXa8xX3xef97xX10exX1dxX1exX3xXexX1xX2e5xXdxX3xXbxX1xX6axXdxX3xX1xX3c9xXbxX3xXfcxX53bxXdxX3xXb8xX169xX3xXbexX86xX1dxX1exX3xX6xX1dxX19xX3xXb8xX169xX3x14ea7xX23xX6axX4xX3xXbxX1xdcdbxX1dxX1exX3xX4xX1xX2dfxX3xXexX26xX14bxX3xXfcxX5bxX3xXexX1xX23xX3xXexX1xXf0xXbxX3xXexX1xX86xX1dxX1exX3xXexXdxX1dxX3xX20xX6axXdxX3xXfcxX53bxXdxX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxX3xXexX1xX23xX169xX4xX3xXb8xX169xX3xXbexX86xX1dxX1exX3xX6xX1dxX19xX3xXb8xX169xX3xX770xX23xX6axX4xX3xXbxX1xX777xX1dxX1exX3xX93xX23xX16exX1dxX3xX5xf3b0xXa8xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX2axX29xX5cxXaxX12xXbexX23xX169xX4xX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX26xX6xX3xX1dxX1xeb42xX82xX3xXexX1xX23xX3xXexX1xXf0xXbxX3xX4xX54xX4xX3xXexX1xX86xX1dxX1exX3xXexXdxX1dxX3xX4xXf9xX3xX109xX16exX1dxX3xXbxX1xX65xX4xX3xXfcxX65xX3xX4xX86xX1dxX1exX3xXexX54xX4xX3xX93xX23xX16exX1dxX3xX5xX7d4xX19xX3xX1xX2axXf4xX4xX1xX3xX20xXfdxX1dxX1xX3xX4xX1xX610xX1dxX1xX3xX7xX54xX4xX1xX19xX3xX6exX99xX3xX1xX2axXf4xX4xX1xX3xXbxX1xX54xXexX3xXexX26xXdxXc3xX1dxX3xX6exXdxX1dxX1xX3xXexX99xX3xX22fxX3xX13bx16919xX3xX1xX169xXdxX19xX3xXbxX1xX54xXexX3xXexX26xXdxXc3xX1dxX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxX3xX4xX2dfxX6xX3xX93xX23xX6axX4xX3xX1exXdxX6xX19xX3xXexX14xX1dxX1exX3xX20xXfdxX6xX3xXbxX1xX2e4xXf9xX1dxX1exX19xX3xX4xX54xX4xX3xX1dxX1xX5bxX3xX20xX4fxX23xX3xXexX2e4xX3xXfcxX5bxX3xX4xX54xX4xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxX19xX3xX1xX3c9xXbxX3xXexX54xX4xX3xX13bxX86cxX122xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX1xX3c9xXbxX3xXfcxX5bxX3xX109xXdxX6fxX1dxX3xX7xX2axXf4xX1dxX3xX4xX54xX4xX3xX4xX1xX12axX3xXexXdxX6fxX23xX3xXexX26xX2axX1dxX1exX3xX45xX33xX3xXexX1xX6axX1dxX1exX3xX4xX1xX12axX3xXexXdxX6fxX23xX3xXexX1xX6axX1dxX1exX3xX6exX6fxX3xX93xX23xX6axX4xX3xX1exXdxX6xX19xX3xX4xX54xX4xX3xX4xX1xX12axX3xXexXdxX6fxX23xX3xXexX26xX2axX1dxX1exX3xX109xX54xX2axX3xX4xX54xX2axX3xX4xX1xX610xX1dxX1xX3xXexX1xX5a2xX4xX3xX1xX5bxX1dxX1exX3xX1dxX3c3xX82xX3xX4xX2dfxX6xX3xX1dxX1exX5bxX1dxX1xX3xXexX1xX6axX1dxX1exX3xX6exX6fxX122xX3xXexX1xX23xX3xXexX1xXf0xXbxX3xXexX1xX86xX1dxX1exX3xXexXdxX1dxX3xXexX610xX1dxX1xX3xX4xX1xX12axX3xX7xX6axX3xX20xX54xX1dxX1xX3xX1exXdxX54xX3xX82xX5a2xX4xX3xX20xX169xX3xXbxX1xX54xXexX3xXexX26xXdxXc3xX1dxX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxX3xX4xX54xX4xX3xXexX12axX1dxX1xX19xX3xXexX1xX5bxX1dxX1xX3xXbxX1xX6axX3xXexX26xX407xX4xX3xXexX1xX23xX169xX4xX3xXcxX26xX23xX1dxX1exX3xX2e4xXf9xX1dxX1exX122xX0xX17xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb8xX2axX29xX5cxXaxX12xX74axX10exX1dxX1exX3xXexX1xX2e5xXdxX19xX3xX1dxX1xX7fbxX82xX3xX20xX54xX1dxX1xX3xX1exXdxX54xX3xXexX14bxX1dxX1xX3xX1xX14bxX1dxX1xX3xX5a2xX1dxX1exX3xX29xX65xX1dxX1exX3xX6exX1xX2axX6xX3xX1xd3f8xX4xX3xX4xX86xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xX33xX3xXexX26xX2axX1dxX1exX3xX4xX54xX4xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxX3xXfcxX5bxX3xX82xX5a2xX4xX3xX20xX169xX3xX7xX5a9xX1dxX3xX7xX5bxX1dxX1exX3xX4xX2dfxX6xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxX3xXexX26xX2axX1dxX1exX3xX4xX54xX4xX1xX3xX82xXf4xX1dxX1exX3xX4xX86xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxX3xX5xX4fxX1dxX3xXexX1xX5a2xX3xX18xX3xX181xX4xX54xX4xX1xX3xX82xXf4xX1dxX1exX3xX4xX86xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxX3xX18xXa8xX1eaxX186xX122xX3xXexX1xX23xX3xXexX1xXf0xXbxX3xXexX1xX86xX1dxX1exX3xXexXdxX1dxX3xXbxX1xX65xX4xX3xXfcxX65xX3xX109xXdxX6fxX1dxX3xX7xX2axXf4xX1dxX3xX1xX33xX3xX7xX6axX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX610xX3xXexX26xX23xX1dxX1exX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX4xX2dfxX6xX3xX1xX2axXf4xXexX3xX20xX169xX1dxX1exX3xX1exXdxX6xX3xX4xX86xX1dxX1exX19xX3xX5x17addxXbxX3xX26xX54xXbxX3xX1xX5bxX1dxX1exX3xX1xX81xX6xX122xX3xX1dxX1exX1xXdxX6fxX1dxX3xX4xX5a2xX23xX3xXbxX1xX54xXexX3xXexX26xXdxXc3xX1dxX122xX3xX4xXf0xXbxX3xX1dxX1xXf0xXexX3xX4xXf9xX3xX7xX403xX3xX29xff0exX3xX5xXdxX33xX23xX3xXfcxX22xX3xX29xX2axX6xX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX33xXbxX3xX5xX5bxX82xX3xX29xX5bxX1dxX3xX82x1797dxX23xX3xX4xX1xX2axX3xX4xX54xX4xX3xX4xX23xX169xX4xX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX26xX6xX3xXexX1xX6axX1dxX1exX3xX6exX6fxX3xX4xX1xXa23xX1dxX3xX82xXb5dxX23xX3xX1xX5bxX1dxX1exX3xX1dxX3c3xX82xX122xX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX26xX6xX3xXexX1xX2e4xX2e5xX1dxX1exX3xX13bxX23xX5cxX6fxX1dxX3xXfcxX5bxX3xX4xX54xX4xX3xX5cxX6fxX23xX3xX4xX4fxX23xX3xXexX1xX6axX1dxX1exX3xX6exX6fxX3xX6exX1xX54xX4xXa8xX0xX17xXbxX12xX0xX6xX26xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX1dxX10xX26xX22fxX6xX26xXexXdxX4xX5xX10xX3xX1xeb0fxX2axX5xX22fxX4xX5xX10xX6xX26xX3xX7xXexX2axX26xX5cxX3xXfcxXdxX29xX10xX2axX3xX4xX5xX10xX6xX26xX139xXdxX13bxX3xX4xX82xX7xX22fxX26xX10xX5xX6xXexX10xXaxX12xX0xX17xX6xX26xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xX6xX26xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX1dxX10xX26xX22fxX6xX26xXexXdxX4xX5xX10xX3xX1xXbe8xX2axX5xX22fxX4xX5xX10xX6xX26xX3xX7xXexX2axX26xX5cxX3xXfcxXdxX29xX10xX2axX3xX4xX5xX10xX6xX26xX139xXdxX13bxX3xX4xX82xX7xX22fxX26xX10xX5xX6xXexX10xXaxX12xX0xX17xX6xX26xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX182xX2axX23xX26xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3x10f6fx123d7xXc89xXa8xXc89x16016xX0xX17xXbxX12