Phân bổ vốn đầu tư phát triển cho 15 ngành, lĩnh vực
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.
e1a4x14321x12a6cx10fe0x1542ax1245fx13121x146e0x16f6axX7x10d78x16d22xfebax17452x15ff4x12cf7xX5x12460xXax11933x175fcxX1x11205x1033bxX3x14083x11595xX3x13559x1383fxX16xX3x17237x15471xefabxX3xXex10395xX3xXbxX1x14455xXexX3xXex14f8exXdxeb3exX16xX3xX4xX1x12716xX3xX2x13450xX3xX16xe3a1x1336fxX16xX1xf677xX3xX5xe510xX16xX1xX3xX1bx14fbexX4xX0x11d6dxX1xX2xX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax153e0xXex16a5cxX33xX16xXexX10xX16xXex12a99x11f0axX39x12fa2xX2cxX6xXbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX39xX9xXaxf529xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5axX5axXdxX16xX39xX9xXaxX79xXaxX3xX6xX5xXdxX39xX16xX9xXaxX2cxXdxX39xX1xXexXaxX3xX18xX33xX2cxX5axX10xX2cxX9xXaxX79xXaxX12xX0xXexX18xX33xX5axf435xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX5axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axXexX5cxX33xX16xXexX10xX16xXexX63xX64xX39x10c36xXdxX39xXaxX12xX0xXdxX64xX39xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX48xX48xXdxe3ebxX18xX6xX33xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xX1bxX16xX48xX16xX10x12777xX7xX48xX2xX79x11981xX79xX48xeda8xXf1xX5axXeexX79xXf1xXeexX2xX79xX79xXex174e8xXf1x175c9xXfcxX5xX79xXd9xf5a8xXbxX39xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX2cxX12xX0xX48xXexX18xX33xX5axXaaxX12xX0xX48xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe976xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX1x133eaxX3xXexX24x17256xX16xX39xX3xX5cxX1x16fd8xX16xX1xX3xXbxX1xX137xX3xX1bx148d4xX6xX3xX18xX6xX16xX3xX1xX3axX16xX1xX3x1704exX21xXaax15d1exXexX3xX1fx11edexX16xX1xX3xX1bx14296xX3xX4xX28xX4xX3xX16xX39xX21xXaaxf5e1xX16xX3xXex167a7xX4xX3dxX3xXexXdxX16cxX21xX3xX4xX1xX141xX3xX1bxX3axX3xX1fxX15dxX16xX1xX3xX64xe86dxX4xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX16xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX16xX3xXexX1xX21xe570xX4xX3xX16xX39xX21x15fddxX16xX3xX16xX39xX15xX16xX3xX7xX28xX4xX1xX3xX16xX1xX3axX3xX16xX24xX13bxX4xX3xX39xXdxX6xXdxX3xX1fxX33x10106xX16xX3x15b37xX79xX2xX2xf974xX1d0xX79xX2xX36xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xede0xXexX1d4xX6xX5xXdxX39xX16x14618xX3xX103xX21xX7xXexXdx133e0xXaaxXaxX12x11fc9xX1cxX16xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX16xX3xXexX1xX21xX1aaxX4xX3xX16xX39xX21xX1b0xX16xX3xX16xX39xX15xX16xX3xX7xX28xX4xX1xX3xX16xX1xX3axX3xX16xX24xX13bxX4xX3xXexX2cxX33xX16xX39xX3xX36xX3xX16x1649dxX64xX3xX16xX3axXaaxX3xX7x13ae3xX3xX1fxX24x12f96xX4xX3xX18xX1cxX3xXexX2cxX141xX3xX1fxX2exX3xX4xX1xX21xf741xX16xX3xX18xX15dxX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX3xX1bxX3axX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdx17563xX16xX3xX5axX45xX3xX28xX16xX3xX4xX137xX6xX3xX2xX36xX3xX16xX39xX3axX16xX1xX3dxX3xX5xX40xX16xX1xX3xX1bxX45xX4xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1eaxXexX1d4xX6xX5xXdxX39xX16xX1f2xX3xX103xX21xX7xXexXdxX1f9xXaaxXaxX12xX2xX36xX3xX16xX39xX3axX16xX1xX3dxX3xX5xX40xX16xX1xX3xX1bxX45xX4xX3xX1fxX24xX247xX4xX3xX7x10480xX3xX5ax17236xX16xX39xX3xX1bxX1cxX16xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX16xX3xX39xXdxX6xXdxX3xX1fxX33xX1cdxX16xX3xX1d0xX79xX2xX2xX1d4xX1d0xX79xX2xX36xX3xX39xX1b0xX64xX1f2xX3xX16x11994xX16xX39xX3dxX3xX5xX15xX64xX3xX16xX39xX1xXdxX26exXbxX3xX1bxX3axX3xXexX1xX137xXaaxX3xX7x14ad6xX16x10d20xX3xX4xX301xX16xX39xX3xX16xX39xX1xXdxX26exXbxX31cxX3xX39xXdxX6xX33xX3xXexX1xX301xX16xX39xX3xX1bx1503bxX16xX3xXexX31axXdxX31cxX3xX4x12236xXbxX3xX16xX24xX13bxX4xX3xX1bxX3axX3xX1eaxX2caxX3xX5x1048exX3xX2cxX28xX4xX3xXexX1xX31axXdxX3dxX3xX16xX24xX13bxX4xX3xXexX1xX31axXdxX31cxX3x14c5fxX1xX33xX3xXexX3axX16xX39xX31cxX3xX1bxX23bxX16xX3xX1x13707xX6xX31cxX3xXexX1xX2exX3xXexX1xX6xX33xX31cxX3xXexX1xX301xX16xX39xX3xXexXdxX16xX3xX1bxX3axX3xXexX2cxX21xXaaxX162xX16xX3xXexX1xX301xX16xX39xX31cxX3xX366xX1xX33xX6xX3xX1x136b1xX4xX3dxX3xX4xX301xX16xX39xX3xX16xX39xX1xX26exX3xX1bxX3axX3xX4xX301xX16xX39xX3xX16xX39xX1xX26exX3xXexX1xX301xX16xX39xX3xXexXdxX16xX31cxX3xX39xXdxX28xX33xX3xX5axX2cdxX4xX3xX1bxX3axX3xX1fxX3axX33xX3xXexX1cdxX33xX31cxX3xXaaxX3xXexX159xX3xX1bxX3axX3xX1bxX26exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX6xX16xX3xXexX33xX3axX16xX3xXexX1xX45xX4xX3xXbxX1xX257xX64xX31cxX3xX1eax115aexX3xX1xX1aaxXdxX31cxX3xXexX3axXdxX3xX16xX39xX21xXaaxX16cxX16xX3xX1bxX3axX3xX64xX301xXdxX3xXexX2cxX24x15230xX16xX39xX31cxX3xX156xX21xX31axX16xX3xX5xX34fxX3xX16xX1xX3axX3xX16xX24xX13bxX4xX31cxX3xX156xX21xX1cxX4xX3xXbxX1x13a18xX16xX39xX3dxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1eaxXexX1d4xX6xX5xXdxX39xX16xX1f2xX3xX103xX21xX7xXexXdxX1f9xXaaxXaxX12x13726xX21xXaaxX159xXexX3xX1fxX15dxX16xX1xX3xX16xX16cxX21xX3xX2cxfcdbxX3xX1bxXdxX26exX4xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX16xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX16xX3xX16xX39xX21xX1b0xX16xX3xX16xX39xX15xX16xX3xX7xX28xX4xX1xX3xX16xX1xX3axX3xX16xX24xX13bxX4xX3xX4xX137xX6xX3xX4xX28xX4xX3xX18xX1aaxX3dxX3xX16xX39xX3axX16xX1xX3xXcxX2cxX21xX16xX39xX3xX24x15921xX16xX39xX3xXbxX1xX31axXdxX3xX5axX45xX6xX3xXexX2cxX16cxX16xX3xX4xX4d4xX3xX7xe678xX3xX16xX1xX21xX3xX4xX20xX21xX3xX1bxX3axX3xX366xX1xX31axX3xX16xX23bxX16xX39xX3xX4xX15xX16xX3xX1fxX1cxXdxX3xX1bxX1cxX16xX3xX4xX1xX33xX3xXexX14axX16xX39xX3xX16xX39xX3axX16xX1xX3dxX3xX5xX40xX16xX1xX3xX1bxX45xX4xX3xXbxX1x16c9dxX3xX1xX247xXbxX3xX1bxX13bxXdxX3xX64xX2cdxX4xX3xXexXdxX16cxX21xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX16xX3xX1bxX3axX3xX366xX159xX3xX1xX33xX1cdxX4xX1xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX3xXexX2cxX33xX16xX39xX3xX366xX159xX3xX1xX33xX1cdxX4xX1xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX16xX3xX366xXdxX16xX1xX3xXexX159xX1d4xX1eaxX403xX3xX1xX1aaxXdxX3xX36xX3xX16xX23bxX64xX3xX1d0xX79xX2xX2xX1d4xX1d0xX79xX2xX36xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1eaxXexX1d4xX6xX5xXdxX39xX16xX1f2xX3xX103xX21xX7xXexXdxX1f9xXaaxXaxX12x11b18x144f6xX4xX3xX18xXdxX26exXexX3dxX3xX4xX1x1544exX3xX18xX1cxX3xXexX2cxX141xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX28xX4xX3xX5axX45xX3xX28xX16xX3xX366xX159xXexX3xX4xX340xX21xX3xX1xX1cdxX3xXexX20xX16xX39xX3xX366xXdxX16xX1xX3xXexX159xX1d4xX1eaxX403xX3xX1xX1aaxXdxX3xX366xX1xX301xX16xX39xX3xX4xX375xX3xX366xX1xX31axX3xX16xX23bxX16xX39xX3xX1xX33xX3axX16xX3xX1bxX1cxX16xX3xXexX2cxX45xX4xX3xXexXdxX159xXbxX3xX1bxX3axX3xXbxX1xX2cdxX4xX3xX1bxX2cdxX3xX5xX247xXdxX3xX141xX4xX1xX3xX4xX301xX16xX39xXd9xX3xX1fdxXdxX26exX4xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX16xX3xXbxX1xX31axXdxX3xXexX2cxX16cxX16xX3xX4xX4d4xX3xX7xX4eaxX3xX4xX28xX4xX3xX5axX45xX3xX28xX16xX3xX4xX375xX3xXexX2cxX33xX16xX39xX3xX156xX21xXaaxX3xX1xX33xX1cdxX4xX1xX3dxX3xX1fxX137xX3xXexX1xX137xX3xXexX2cdxX4xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1eaxXexX1d4xX6xX5xXdxX39xX16xX1f2xX3xX103xX21xX7xXexXdxX1f9xXaaxXaxX12x13685xX21xX3xXexXdxX16cxX16xX3xX18xX1cxX3xXexX2cxX141xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX28xX4xX3xX5axX45xX3xX28xX16xX3xX156xX21xX6xX16xX3xXexX2cxX3a4xX16xX39xX3xX156xX21xX1cxX4xX3xX39xXdxX6xX3xX1bxX3axX3xX4xX28xX4xX3xX5axX45xX3xX28xX16xX3xX5xX13bxX16xX3xX366xX1xX28xX4xX3dxX3xX4xX28xX4xX3xX4xX301xX16xX39xX3xXexX2cxe1cfxX16xX1xX3dxX3xX5axX45xX3xX28xX16xX3xX1xX33xX3axX16xX3xXexX1xX3axX16xX1xX3dxX3xX1bxX1cxX16xX3xX1fxX1cxXdxX3xX186xX16xX39xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX28xX4xX3xX5axX45xX3xX28xX16xX3x17590x14db7x152f2xX31cxX3xX1fxX31axX64xX3xX18xX31axX33xX3xXexX1xX41fxXdxX3xX39xXdxX6xX16xX3xXexX14axX3xX366xX1xXdxX3xX366xX1xX4eaxXdxX3xX4xX301xX16xX39xX3xX1fxX159xX16xX3xX366xX1xXdxX3xX1xX33xX3axX16xX3xXexX1xX3axX16xX1xX3xX4xX28xX4xX3xX5axX45xX3xX28xX16xX3xX16xX1xX375xX64xX3x15e95xX3xX366xX1xX301xX16xX39xX3xX156xX21xX28xX3xX36xX3xX16xX23bxX64xX3dxX3xX5axX45xX3xX28xX16xX3xX16xX1xX375xX64xX3xX5cxX3xX366xX1xX301xX16xX39xX3xX156xX21xX28xX3x13f46xX3xX16xX23bxX64xX31cxX3xX366xX1xX301xX16xX39xX3xX18xX1cxX3xXexX2cxX141xX3xX1bxX1cxX16xX3xX16xX39xX15xX16xX3xX7xX28xX4xX1xX3xX16xX1xX3axX3xX16xX24xX13bxX4xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX28xX4xX3xX5axX45xX3xX28xX16xX3xX366xX1xXdxX3xX4xX1xX24xX6xX3xX1eaxX28xX4xX3xX1fxX15dxX16xX1xX3xX1fxX24xX247xX4xX3xX2cxX47dxX3xX16xX39xX21xX1b0xX16xX3xX1bxX1cxX16xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1eaxXexX1d4xX6xX5xXdxX39xX16xX1f2xX3xX103xX21xX7xXexXdxX1f9xXaaxXaxX12x1202dxX23bxX64xX3xXexXdxX16cxX21xX3xX4xX1xX141xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX16xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX28xX4xX3xX1fxX15dxX6xX3xXbxX1xX24xX4d4xX16xX39xX3xX39xX1b0xX64xX3xX5axX15xX16xX3xX7xX1cxX3xf891xX7xX1cxX3xX5axX15xX16xX3xXexX2cxX21xX16xX39xX3xX18xX6f4xX16xX1xX3xX1bxX3axX3xX7xX1cxX3xX16xX39xX24xX41fxXdxX3xX5axX15xX16xX3xXexX1aaxX4xX3xXexX1xXdxX2exX21xX3xX7xX1cxX3xX4xX137xX6xX3xX4xX28xX4xX3xXexX5c0xX16xX1xX3dxX3xXexX1xX3axX16xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX2cxX45xX4xX3xXexX1xX21xX1aaxX4xX3xXcxX2cxX21xX16xX39xX3xX24xX4d4xX16xX39xfe2cxX31cxX3xXexX2cxX6f4xX16xX1xX3xX1fxX1aaxX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX16xX3xX857xX39xX1b0xX64xX3xXex114f6xX3xX5xX26exX3xX1xX1aaxX3xX16xX39xX1x15524xX33xX3dxX3xX7xX1cxX3xXexX1xX21xX3xX16xX1aaxXdxX3xX1fxX15dxX6xX3xX1bxX3axX3xXexX8d1xX3xX5xX26exX3xX1fxXdxX162xX21xX3xXexXdxX159xXexX3xX1bxX162xX3xX16xX39xX15xX16xX3xX7xX28xX4xX1xX3xXcxX2cxX21xX16xX39xX3xX24xX4d4xX16xX39xX8b4xX31cxX3xX5axXdxX26exX16xX3xXexX141xX4xX1xX3xX857xX39xX1b0xX64xX3xX5axXdxX26exX16xX3xXexX141xX4xX1xX3xX1fxX340xXexX3xXexX45xX3xX16xX1xXdxX16cxX16xX3xX1bxX3axX3xXexX8d1xX3xX5xX26exX3xX5axXdxX26exX16xX3xXexX141xX4xX1xX3xX1fxX340xXexX3xXexX2cxX1b0xX16xX39xX3xX5x114c3xX6xX3xXexX2cxX16cxX16xX3xXexX19xX16xX39xX3xX5axXdxX26exX16xX3xXexX141xX4xX1xX3xX1fxX340xXexX3xXexX45xX3xX16xX1xXdxX16cxX16xX8b4xX31cxX3xX1fxX4d4xX16xX3xX1bxX15dxX3xX1xX3axX16xX1xX3xX4xX1xX141xX16xX1xX3xX4xX340xXbxX3xX1xX21xXaaxX26exX16xX3xX857xX39xX1b0xX64xX3xX7xX1cxX3xX1fxX4d4xX16xX3xX1bxX15dxX3xX1xX3axX16xX1xX3xX4xX1xX141xX16xX1xX3xX4xX340xXbxX3xX1xX21xXaaxX26exX16xX3dxX3xX7xX1cxX3xX1xX21xXaaxX26exX16xX3xX64xXdxX162xX16xX3xX16xX960xXdxX3dxX3xX1bxX527xX16xX39xX3xX4xX6xX33xX3dxX3xX1xX31axXdxX3xX1fxX31axX33xXd9xXd9xXd9xX8b4xX31cxX3xX4xX28xX4xX3xXexXdxX16cxX21xX3xX4xX1xX141xX3xX18xX19xX3xX7xX21xX16xX39xX3xX857xXexXdxX16cxX21xX3xX4xX1xX141xX3xXexX1xX3axX16xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xX1fxX5b5xX4xX3xX18xXdxX26exXexX3dxX3xXexX1xX3axX16xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xXexX2cxX45xX4xX3xXexX1xX21xX1aaxX4xX3xXcxX2cxX21xX16xX39xX3xX24xX4d4xX16xX39xX3dxX3xX1fxX301xX3xXexX1xX15dxX3xX5xX33xX1cdxXdxX3xX2xX3dxX3xX1d0xX3dxX3xX799xXd9xXd9xXd9xX8b4xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1eaxXexX1d4xX6xX5xXdxX39xX16xX1f2xX3xX103xX21xX7xXexXdxX1f9xXaaxXaxX12x15088x155dexXdxX3xXexXdxX16cxX21xX3xX4xX1xX141xX3xX16xX3axXaaxX3xX7xX243xX3xX1fxX24xX247xX4xX3xXexX141xX16xX1xX3xXexX1xX10xX33xX3xX4xX28xX4xX3xXexX1xX6xX16xX39xX3xX1fxXdxX2exX64xXd9xX3x15b5bxX1cxX3xX1fxXdxX2exX64xX3xX4xX137xX6xX3xXexX14axX16xX39xX3xXexX5c0xX16xX1xX3dxX3xXexX1xX3axX16xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xX1bxX3axX3xXexX19xX16xX39xX3xX7xX1cxX3xX1fxXdxX2exX64xX3xX4xX137xX6xX3xXfexX799xX3xXexX5c0xX16xX1xX3dxX3xXexX1xX3axX16xX1xX3xXbxX1xX1cxX3xX7xX243xX3xX5xX3axX64xX3xX4xX23bxX16xX3xX4xX186xX3xX1fxX2exX3xXbxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX1bxX1cxX16xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX3xXexX2cxX33xX16xX39xX3xX4xX15xX16xX3xX1fxX1cxXdxXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1eaxXexX1d4xX6xX5xXdxX39xX16xX1f2xX3xX103xX21xX7xXexXdxX1f9xXaaxXaxX12xX46dxX21xXaaxX159xXexX3xX1fxX15dxX16xX1xX3xX4x12580xX16xX39xX3xX16xX16cxX21xX3xX2cxX47dxX3dxX3xX7xX6xX21xX3xX366xX1xXdxX3xXbxX1xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX10xX33xX3xX4xX28xX4xX3xXexXdxX16cxX21xX3xX4xX1xX141xX3xX1bxX3axX3xX1fxX15dxX16xX1xX3xX64xX186xX4xX3xXexX2cxX16cxX16xX3dxX3xX4xX28xX4xX3xX1fxX15dxX6xX3xXbxX1xX24xX4d4xX16xX39xX3xX4xX375xX3xX7xX1cxX3xX1bxX1cxX16xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX3xXexX2cxX33xX16xX39xX3xX4xX15xX16xX3xX1fxX1cxXdxX3xXexX1xX340xXbxX3xX1xX4d4xX16xX3xX366xX159xX3xX1xX33xX1cdxX4xX1xX3xX16xX23bxX64xX3xX1d0xX79xX2xX79xX3xX7xX243xX3xX1fxX24xX247xX4xX3xX1fxXdxX162xX21xX3xX4xX1xX5c0xX16xX1xX3xX18x14eb4xX16xX39xX3xX7xX1cxX3xX1bxX1cxX16xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX24xX3xXexX2cxX33xX16xX39xX3xX4xX15xX16xX3xX1fxX1cxXdxX3xX366xX159xX3xX1xX33xX1cdxX4xX1xX3xX16xX23bxX64xX3xX1d0xX79xX2xX79xX3xX5axX33xX3xXcxX1xX137xX3xXexX24xX13bxX16xX39xX3xX5cxX1xX141xX16xX1xX3xXbxX1xX137xX3xX39xXdxX6xX33xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXaaxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1eaxXexX1d4xX6xX5xXdxX39xX16xX1f2xX3xX103xX21xX7xXexXdxX1f9xXaaxXaxX12xX46dxX21xXaaxX159xXexX3xX1fxX15dxX16xX1xX3xX16xX3axXaaxX3xX4xX375xX3xX1xXdxX26exX21xX3xX5xX45xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX3axX16xX1xX3xX366xX2exX3xXexX14axX3xX16xX39xX3axXaaxX3xX2xX36xX48xX2xX2xX48xX1d0xX79xX2xX79xXd9xX48xXd9xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX727xX21xXexX1xX33xX2cxXaxX12xXcxXcx134eaxX1fdxX819xX0xX48xXbxX12
TTXVN