Cầu Treo: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm tăng 422%
Tổng kim ngạch XNK trên địa bàn KKT Cửa khẩu Cầu Treo tăng 422%, thu nộp ngân sách tăng 775% so cùng kỳ
422fx830bx748dxaaecx6497x9267x7871x9cf4x95c8xX7xbc18x7c82xbd8cx43acx562fx9d35xX5xbb38xXax683ex8e2bxcb0dx8c3cxX3xXcx5363xX10x964bxc0c5xX3xXcx95e1xb40dx80f7xX3x8c46xXdx964exX3xX1fxX20x9396xX4xX1xX3x5fefxX15x8c77xXexX3xX1fxX1xae8fxXbxX3xX22xX1xb64dxX15xX3xX2xa778xX3xXexX1x9705xX1fxX20xX3x4b65xX14xX15xX3xX1fxa4ffxX24xX3xXexX49xX1fxX20xX3x9cc3x899bxX52x8e09xX0xa3a4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx951dxX10xX6x4717xXaxX12xXcxX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX3xX1fxX20xX28xX4xX1xX3x7b51x8ffdx4718xX3xXexX18x5aa2xX1fxX3xX44x9b2bxX6xX3xab18xc6e7xX1fxX3xX7cxX7cxXcxX3xX13xc210xX6xX3xX22xX1xX38xX15xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX18xX10xX1axX3xXexX49xX1fxX20xX3xX51xX52xX52xX54x8101xX3xXexX1xX15xX3xX1fxc621xXbxX3xX1fxX20x6a84xX1fxX3xX7xX40xX4xX1xX3xXexX49xX1fxX20xX3xadc0xXc3x63ddxX54xX3xX7xX1axX3xX4x9b4dxX1fxX20xX3xX22x435exX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xX87xX5xX10xX3xc1dfxXdxX68xXexX1xX9xXaxX52xX3cxX3cxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX68xX68xXdxX1fxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX87xX1axX18xX68xX10xX18xX9xXaxX3cxXaxX3xX6xX5xXdxX20xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX18xXaxX12xX0xXexX87xX1axX68x962fxX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX68xX12xX0xXdxX24xX20xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX56xX56xXdxa57exX87xX6xX1axX1xX6xXexXdxX1fxX1xX13fx97eexX1fxX56xX1fxX10xXddxX7xX56xX2x4b9fxX51xX51xX56xa8a5xXc5xX68xab51xX51xX15axX3cxX3cxXexX51xX2xX2xX52xX51xX5xX3cxX13fx9afbxXbxX20xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX68xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1axX1fxXaxX12xX13xX90xX6xX3xX22xX1xX38xX15xX3xaa3dxX15x8da1xX4xX3xXex7907xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX18xX10xX1axX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX18xX12xX0xX56xXexX87xX1axX68xX128xX12xX0xX56xXexX6xX87xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx502fxX1axX68xX128xXaxX3xX7xXexX128xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2cxXex82a8xX6xX5xXdxX20xX1fxX1bxX3xX168xX15xX7xXexXdx80c6xX128x69ddxXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX13xX1xXdxX3xX4x8ec9xX4xX3xX65x740cxXdxX3xa9cdxX15xX6xX1fxX3xX7cxX7cxXcxX3xX13xX90xX6xX3xX22xX1xX38xX15xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX18xX10xX1axXaaxX3xX2xX3cxX3xXexX1xX40xX1fxX20xX3xX44xX14xX15xX3xX1fxX49xX24xX3xX52xX3cxX2xX153xX3xXexX1exX1fxX20xX3xX22xXdxX24xX3xX1fxX20xX28xX4xX1xX3xX2cxX15xX2exXexX3xX1fxX1xX33xXbxX3xX22xX1xX38xX15xX3xXexX18xX80xX1fxX3xX44xX84xX6xX3xX87xX88xX1fxXaaxX3xX44xX28xXexX3xX52xX3cxX15axX13fxX157xX153xX15axX13fxX2xX3cxX157xXaaxX51xX3x9c76x687dxbd7fxX3x472dxXexX49xX1fxX20xX3xX51xX52xX52xX54xX3xX7xX1axX3xX14ax68fdxXdxX3xX4xXccxX1fxX20xX3xX22xXd1xX3xX1fxX49xX24xX3xX52xX3cxX2xX52x5d64xX1f0xX3xXexX18xX1axX1fxX20xX3xX44x51a2xX1bxX3xX22xXdxX24xX3xX1fxX20xX28xX4xX1xX3xX2cxX15xX2exXexX3xX22xX1xX38xX15xX3xX5xX88xX3xXc5xX157xX13fxXc3xX157xX52xX13fxXc3x8e26xX157xXaaxX51xX3xX274xX275xX276xX1f0xX3xX22xXdxX24xX3xX1fxX20xX28xX4xX1xX3xX1fxX1xX33xXbxX3xX22xX1xX38xX15xX3xX2xX51xX157xX13fxX3cxXc5xX153xX13fxX153xX3cxX2c6xXaaxX2c6xX3xX274xX275xX276xX13fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xX1axX68xX128xXaxX3xX7xXexX128xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2cxXexX1e1xX6xX5xXdxX20xX1fxX1bxX3xX168xX15xX7xXexXdxX1eexX128xX1f0xXaxX12x9f3fxX1a1xX1fxX3xXexX1x7989xXdxX3xX44xXdx9ae1xX24xX3xXexX18xX80xX1fxXaaxX3xXexX1exX1fxX20xX3xX7xX19dxX3xXexX1xX15xX3xX1fxXb1xXbxX3xX7bxX20xXb6xX1fxX3xX7xX40xX4xX1xX3xX7bxX1xX88xX3xX1fx598dxX287xX4xX3xX4xb9c9xX6xX3xX44x6b19xX1fxX3xX14axX84xX3xX5xX88xX3xX157xX157xXaaxXc5xX2c6xX3xXexb67axX3x646dxX7bxX328xX3xX278xXexX49xX1fxX20xX3xXc3xXc3xXc5xX3xX54xX3xX7xX1axX3xX14axX287xXdxX3xX4xXccxX1fxX20xX3xX22xXd1xX3xX1fxX49xX24xX3xX52xX3cxX2xX52xX29axX1f0xX3xXexX18xX1axX1fxX20xX3xX44xX2a4xX1bxX3xXexX1xX15xX1a1xX3xX1fxX1xX33xXbxX3xX22xX1xX38xX15xX3xX52xX157xX13fxX157xX3cxXc5xX13fxXc3xXc5xX52xX13fxX153xX52xXc5xX3xX376xX7bxX328xX1f0xX3xXexX1xX15xX1a1xX3x8e3axXcxX3d2xXcxX3xXc5xX2c6xX13fxX51xX2xX52xX13fxXc3xX51xX2xX13fxX15axX153xX51xX3xX376xX7bxX328xX1f0xX3xXexX1xX15xX1a1xX3xXcxXcxX328xX1d0xX3xX153xXc3xX51xX13fxX3cxX153xX51xX13fxXc5xX3cxX3cxX3xX376xX7bxX328xX13fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb077xX15xXexX1xX1axX18xXaxX12xXcxX18xa7e4xX1fxX20xX3xXcx5502xX1fxX0xX56xXbxX12
Trọng Tín