Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
(Baohatinh.vn) - Chiều 3/12, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn sản xuất nông nghiệp - thực phẩm công nghệ cao Đại Nam Ong Biển để nghe đề xuất tái cơ cấu gắn với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Tĩnh.
da51x154bax15055x11778x14995x1419axf242x11d54x12436xX7xf0e2x139b0x13b35x15413xf963x10474xX5x10a5axXax14797xe2c7xf5d8xX3xXcx1238bx129d0xX1xX3x12b73xfcbcxX4xX3x133f1xXdx1247exXexX3x1297axe81bxX6xX18xX3xXex13b7bx1245fxX3xX1bxf9b7xX18xX3xX7xef96xX18xX3x14ebfxX25x10febxXexX3xX18x10b67xX18x1006dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6x130c2xX0x12ab3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x15c25xXaxX12x1517cxX1xXdx10436xX25xX3x12deaxX54xX2xe157x13425xX3x1302cx122f0xX3xXexX1x14b49xX3xXcx14610xX18xX1xX3xf18dx1045exX3xeb72x14ec1xX3x11953xe392xX18xX1xX3x11ee4x12b11xX18xX3xX4xX1xX81xX3xXex120ccxX88xX3xX1fxX25xf348xXdxX3xX5xX14xX2bxX3xe8cfxXdxX21xX4xX3xXa1x15c27xXdxX3xXcxf734xXbxX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xe510xX3xXexX1x13094xX4xX3xXbxX1x12755xX2bxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xX3xX87x1079bxXdxX3xe9e9xX6xX2bxX3x13571xX18xX3dxX3xX75xXdx123bbxX18xX3xX1bxXf0xX3xX18xX3dxX1xX10xX3xX1bxX6cxX3xX35xX25xX37xXexX3xXex14363xXdxX3xX4xX8dxX3xX4xX37xX25xX3xX3dx123d7xX18xX3xXa1xXa7xXdxX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xX3xXexXe3xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1x1329bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX52xX66xX82xX3xXbxX69xX10xX18xXexX10xX95xXaxX12xX0xXdxX2bxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX18xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXax11501xXdxX66xXexX1x14480xX3xe04cxX2x12347xXbxX35xfe51xX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX183xX3x14686xX2xe395xXbxX35xX18axXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX183xX54xX54xXdxX144xX1fxX6xX52xX1xX6xXexXdxX18xX1xX144xXa1xX18xX54xX18xX10xX17exX7xX54xX2xddfaxX194xe23exX54xX1bfxX194xX66xX72xX2x1156bxX72xX187xX2xX196xXexX194xX1bfxX72xX72xX1bfxX5xX196xX144x11b56xXbxX3dxe605xX95xX9xX185xX185xX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX25xX6xX18xX3xXexX2axX2bxX3xX1bxX2exX18xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX52xX18xXaxX12xX69xf925xX18xX3dxX3xX66xXccxX3xX1fxX25xX9axXdxX3xX5xX14xX2bxX3xXa1xXdxX21xX4xX3xX4xfee6xX3xdbeaxX1xX257xX3xX69xX1xX81xX3xXex10899xX4xX1xX3x14adexX75xXe6xffa3xX3xXexX7dxX18xX1xX3xX87xX1cxX18xX3dxX3xXe6xX3dx12ae8xX4xX3xX8cxX8dxX18xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX52xX66xX82xXaxX12xXcxXabxXbxX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xXc8xX3xXexX1xXccxX4xX3xXbxX1xXd1xX2bxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xX3xX87xXe3xXdxX3xXe6xX6xX2bxX3xXeaxX18xX3dxX3xX75xXdxXf0xX18xX3xf182xX3dxX277xXdxX3xXexX10fxXexX3xXexX14xX3xXcxXabxXbxX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX87xXe3xXdxX3xXe6xX6xX2bxX3xXeaxX18xX3dxX3xX75xXdxXf0xX18x14548xX3xX5xX14xX3xX66xX52xX6xX18xX1xX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX1bxX6xX3xX24xX25x1222exX4xX3xX3dxXdxX6xX3xX4xX1xX25xX82xX85xX18xX3xXa1xX6cxX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX73xX3xX4xX1xX2exX3xX1fxXdxX2exX18xX3xX7xX32xX18xX3xXbxX1xXd1xX2bxX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xX144xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX52xX66xX82xXaxX12x12e25xXa7xXdxX3xXbxX1xX7axX8dxX18xX3dxX3xX4xX1xX2axX2bxX3x112dexX75xX14xX18xX3xXexX6xX82xX3xX373xXdxX21xXexX73xX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX373xXdxX21xXex146daxX73xX3xXexXabxXbxX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX1bx136caxX3xX1bx125baxX4xX3xX5xXabxXbxX3xX18xX3dxX1xXdxX85xX18xX3xX4x13bddxX25xX3xXa1xX14xX3xX104xXbxX3xX66x10347xX18xX3dxX3xX66xX2axX82xX3xX4xX1xX25xX82xX6cxX18xX3xXexX1xXdxX2exXexX3xX1fxX262xX73xX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX1xXdxX21xX18xX3xX1bxXe3xXdxX73xX3xXexXdxX85xX18xX3xXexXdxX2exX18xX3xXexX95xX52xX18xX3dxX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX7xXe3xX4xX1xX73xX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX1xf69cxX25xX3xX4xX8dxX3xXa1xX14xX3xXexX1xX2axX18xX3xXexX1xXdxX21xX18xX3xXa1xXa7xXdxX3xX2bxX3bxXdxX3xXexX95xX7ax15f99xX18xX3dxX73xX3xXexX3bxX18xX3xXexX95xX277xX18xX3dxX3xX24xX25xX82xX3xX5xX25xXabxXexX3xXexXccxX3xX18xX1xXdxX85xX18xX144xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX52xX66xX82xX3xXbxX69xX10xX18xXexX10xX95xXaxX12xX0xXdxX2bxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX18xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX17exXdxX66xXexX1xX183xX3xX185xX2xX187xXbxX35xX18axX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX183xX3xX194xX2xX196xXbxX35xX18axXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX183xX54xX54xXdxX144xX1fxX6xX52xX1xX6xXexXdxX18xX1xX144xXa1xX18xX54xX18xX10xX17exX7xX54xX2xX1bdxX194xX1bfxX54xX1bfxX194xX66xX72xX2xX1c6xX72xX187xX187xX1bfxXexX72xX72xX185xX196xX185xX5xX196xX144xX1d4xXbxX3dxX1d7xX95xX9xX194xX72xX1bfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX25xX6xX18xX3xXexX2axX2bxX3xX1bxX2exX18xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX52xX18xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxXexX10xX35xXexXc8xX6xX5xXdxX3dxX18xX183xX3xX1d4xX25xX7xXexXdx15c56xX82xX18axXaxX12x13f69xX18xX3dxX3xXcxX95x106d6xX18xX3xXe6xX3dxX277xX4xX3xXe6xX6xX2bxX73xX3xX69xX1xX81xX3xXexX262xX4xX1xX3xXcxXabxXbxX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX87xXe3xXdxX3xXe6xX6xX2bxX3xXeaxX18xX3dxX3xX75xXdxXf0xX18xX183xX0xX10xX2bxX12xX3xX69xX1x10c7exX18xX3dxX3xXexX3bxXdxX3xX18xX3dxX1xXdxX85xX18xX3xX4xX3bfxX25xX3xXa1xX14xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX1xX42exX25xX3xX4xX8dxX3xX66xXccxX6xX3xXexX95xX85xX18xX3xX7xXccxX3xXexX1xX2axX18xX3xXexX1xXdxX21xX18xX3xXa1xX14xX3xXexX3bxX18xX3xXexX95xX277xX18xX3dxX3xX24xX25xX82xX3xX5xX25xXabxXexX3xXexXccxX3xX18xX1xXdxX85xX18xX73xX3xX1xX7axXa7xX18xX3dxX3xX1bxX2exX18xX3xX2bxX3c9xX4xX3xXexXdxX85xX25xX3xX3dxXdxX6xX3xXex157adxX18xX3dxX3xX3dxXdxX104xX3xXexX95xX262xX3xX4xX1xX52xX3xX7xX32xX18xX3xXbxX1xXd1xX2bxX3xX4xX81xX6xX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX66xX2axX18xX144xX0xX54xX10xX2bxX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX52xX66xX82xXaxX12xX13xXdxX21xX18xX3xX18xX6xX82xX73xX3xXcxXabxXbxX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX87xXe3xXdxX3xXe6xX6xX2bxX3xXeaxX18xX3dxX3xX75xXdxXf0xX18xX3xX1bxX3adxX3xX35xX2axX82xX3xX66xXccxX18xX3dxX3xX1bxX7ax142bdxX4xX3xX4xX1xX25x137e2xXdxX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xXa1xXa7xXdxX3xX1bfxX3xX18xX1xX14xX3xX2bxX104xX82xX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xX3xX18xX1xX7axX183xX3xX8cxX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xXbxX1xX2axX18xX3xX1fxX257xX18xX3xX1xX42exX25xX3xX4xX8dxX73xX3xXexX1xXccxX4xX3xXbxX1xXd1xX2bxX73xX3xX1bxffacxX3xX25xX317xX18xX3dxX73xX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX7xX32xX18xX3xX1xX42exX25xX3xX4xX8dxX18axX3xX4xX8dxX3x12942xX1xX76xX3xX4xX1xX2exX3xXexXe3xX52xX18axX3xX35x15ba8xX3xX5xe699xX3xX4xX1xX37xXexX3xXexX1xX32xXdxX3x12aa7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX52xX66xX82xX3xXbxX69xX10xX18xXexX10xX95xXaxX12xX0xXdxX2bxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX18xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX17exXdxX66xXexX1xX183xX3xX185xX2xX187xXbxX35xX18axX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX183xX3xX194xX2xX196xXbxX35xX18axXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX183xX54xX54xXdxX144xX1fxX6xX52xX1xX6xXexXdxX18xX1xX144xXa1xX18xX54xX18xX10xX17exX7xX54xX2xX1bdxX194xX1bfxX54xX1bfxX194xX66xX72xX2xX1c6xX72xX1bfxX187xX196xXexX1bdxX1c6xX187xX72xX1bdxX5xX196xX144xX1d4xXbxX3dxX1d7xX95xX9xX1bfxX1bfxX185xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX25xX6xX18xX3xXexX2axX2bxX3xX1bxX2exX18xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX52xX18xXaxX12xX75xX14xX3xX373x125afxX3xXcxX1xX262xX3xX13xX70fxX18xX3dxX3xf652xXdxX18xX1xX73xX3xf99dxXdxX104xX2bxX3xX1bxX317xX4xX3xX69xX3bxX18xX3dxX3xXexX82xX3xX69xX259xX3xX859xXdxX317xX18xX3dxX3xX4xX2axX82xX3xXexX95xX70fxX18xX3dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX183xX3xX0xX10xX2bxX12xX69xX3bxX18xX3dxX3xXexX82xX3xX2bxX52xX18xX3dxX3xX2bxX25xX317xX18xX3xX7x12d64xX3xX1bxX7axX6b6xX4xX3xX1xX6b6xXbxX3xXexX104xX4xX3xXa1xXa7xXdxX3xXexXabxXbxX3xX1bxX52xX14xX18xX3xXa1xX6cxX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX4xX1xX25xX6bcxXdxX3xX5xX5c3xX6xX3xX3dxXe3xX52xX3xX1xX42exX25xX3xX4xX8dxX3xXexXe3xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX54xX10xX2bxX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX52xX66xX82xXaxX12xX87xX70fxX18xX3dxX3xXexX1xX44dxXdxX73xX3xXexXabxXbxX3xX1bxX52xX14xX18xX3xXexX1xX7axX44dxX18xX3dxX3xX35xX25xX82xX85xX18xX3xX1bxX7axX6xX3xX95xX6xX3xX4xX104xX4xX3xX3dxXdxX32xXdxX3xXbxX1xX104xXbxX3xXbxX1xX104xXexX3xXexX95xXdxXf0xX18xX3xX1fxX6cxX18xX3xXa1xX42exX18xX3dxX3xX4xX1xX52xX3xX4xX2axX82xX3xXexX95xX70fxX18xX3dxX73xX3xXa1xXabxXexX3xX18xX25xX3bxXdxX3xX18xX1x1541cxX2bxX3xXexXe3xX52xX3xX3dxXdxX104xX3xXexX95xX262xX3xX4xX6xX52xX3xX18xX1xX37xXexX3xX4xX1xX52xX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX7xX32xX18xX3xXa1xX14xX3xXexX1xX25xX3xX18xX1xXabxXbxX3xX4xX6xX52xX3xX4xX1xX52xX3xX18xX3dxX7axX44dxXdxX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX66xX2axX18xX144xX3xXcx12d47xX3xX1bxX257xX73xX3xX3dxXdxX5c3xXbxX3xX7xX32xX18xX3xXbxX1xXd1xX2bxX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX1xX3b0xXdxX3xX18xX1xXabxXbxX3xX7xX2axX25xX3xXa1xXa7xXdxX3xXexX1xX2exX3xX3dxXdxXa7xXdxX144xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX52xX66xX82xX3xXbxX69xX10xX18xXexX10xX95xXaxX12xX0xXdxX2bxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX18xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX17exXdxX66xXexX1xX183xX3xX185xX2xX187xXbxX35xX18axX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX183xX3xX194xX2xX196xXbxX35xX18axXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX183xX54xX54xXdxX144xX1fxX6xX52xX1xX6xXexXdxX18xX1xX144xXa1xX18xX54xX18xX10xX17exX7xX54xX2xX1bdxX194xX1bfxX54xX1bfxX194xX66xX72xX2xX1c6xX6fxX196xX2xX185xXexX194xX196xX1bfxX196xX1bdxX5xX196xX144xX1d4xXbxX3dxX1d7xX95xX9xX194xX187xX1c6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX25xX6xX18xX3xXexX2axX2bxX3xX1bxX2exX18xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX52xX18xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxXexX10xX35xXexXc8xX6xX5xXdxX3dxX18xX183xX3xX1d4xX25xX7xXexXdxX581xX82xX18axXaxX12xX586xX18xX3dxX3xXe6xX3dxX25xX82x13ad0xX18xX3x15156xX1xX104xX18xX1xX3xXcxX241xX18xX3dxX73xX3xX859xXdxX104xX2bxX3xX1bxX317xX4xX3xXb0axX69xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX183xX3xX0xX10xX2bxX12xXe6xX1xX42exX18xX3dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe33axX3xX24xX25xX73cxX3xX1fxX104xX25xX3xX4xX81xX6xX3xXexXabxXbxX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX7xX89dxX3xX5xX14xX3xX4xX8dxX3xX7x10c8fxX3xX4xX1xX52xX3xX66xX52xX6xX18xX1xX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xXexX95xX85xX18xX3xX1bxX262xX6xX3xX1fxX14xX18xX3xXexX1xX739xX3xX7xX3bfxX4xX3xXa1xXa7xXdxX3xX2bxX3bxX3xX1xX88xX18xX1xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX72bxX1xX104xX4xX3xX1fxXdxX21xXexX73xX3xX3bfxX18xX3dxX3xX66xX3c9xX18xX3dxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xX3xXexXe3xXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX54xX10xX2bxX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX52xX66xX82xXaxX12xX259xX1xX104xXexX3xX1fxXdxXf0xX25xX3xXexXe3xXdxX3xX1fxX25xX9axXdxX3xX5xX14xX2bxX3xXa1xXdxX21xX4xX73xX3xX75xX76xX3xXexX1xX7axX3xXcxX7dxX18xX1xX3xX81xX82xX3xX84xX85xX3xX87xX88xX18xX1xX3xX8cxX8dxX18xX3xX1fxX14xX82xX3xXex12c1bxX3xXa1xX25xXdxX3xX2bxX9adxX18xX3dxX3xXexX95xX7axXa7xX4xX3xX7xXccxX3xX24xX25xX6xX18xX3xXexX2axX2bxX3xX4xX81xX6xX3xXcxXabxXbxX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX87xXe3xXdxX3xXe6xX6xX2bxX3xXeaxX18xX3dxX3xX75xXdxXf0xX18xX3xX1bxX317xXdxX3xXa1xXa7xXdxX3xX18xX6cxX18xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX81xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX144xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX52xX66xX82xXaxX12xX75xX76xX3xXexX1xX7axX3xXcxX7dxX18xX1xX3xX81xX82xX3xX18xX1xX37xX18xX3xX2bxXe3xX18xX1xX183xX3xX13xXdxX21xX18xX3xX18xX6xX82xX73xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xX73xX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX1xX42exX25xX3xX4xX8dxX3xX5xX14xX3xXa1xX37xX18xX3xX1bxX6cxX3xX5xXa7xX18xX3xX18xX1xX37xXexX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX6xX18xX3dxX3xX24xX25xX6xX18xX3xXexX2axX2bxX144xX3xXe6xX1xX42exX18xX3dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXb3bxX3xX4xX81xX6xX3xXexXabxXbxX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX7xX89dxX3xX5xX14xX3xX72bxXdxX18xX1xX3xX18xX3dxX1xXdxX21xX2bxX3xX24xX25xX73cxX3xX1fxX104xX25xX3xX4xX1xX52xX3xXexX7dxX18xX1xX3xX4xX257xX3xX18xX1xX42exX18xX3dxX3xX1fxX7axXa7xX4xX3xX1bxXdxX3xX2bxXe3xX18xX1xX3xX66xXe3xX18xX3xXexX95xX52xX18xX3dxX3xXbxX1xX104xXexX3xXexX95xXdxXf0xX18xX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xX73xX3xX3bfxX18xX3dxX3xX66xX3c9xX18xX3dxX3xX72bxX1xX52xX6xX3xX1xX277xX4xX3xX72bxf308xX3xXexX1xX25xXabxXexX3xXa1xX14xX52xX3xXexX1xXccxX4xX3xXexXdxXb07xX18xX144xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX52xX66xX82xX3xXbxX69xX10xX18xXexX10xX95xXaxX12xX0xXdxX2bxX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX18xXexX10xX95xXaxX3xX7xXexX82xX5xX10xX9xXaxX17exXdxX66xXexX1xX183xX3xX185xX2xX187xXbxX35xX18axX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX183xX3xX194xX2xX196xXbxX35xX18axXaxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX183xX54xX54xXdxX144xX1fxX6xX52xX1xX6xXexXdxX18xX1xX144xXa1xX18xX54xX18xX10xX17exX7xX54xX2xX1bdxX194xX1bfxX54xX1bfxX194xX66xX72xX2xX1c6xX6fxX72xX194xX6fxXexX187xX1bdxX185xX196xX6fxX5xX196xX144xX1d4xXbxX3dxX1d7xX95xX9xX1bdxX6fxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX25xX6xX18xX3xXexX2axX2bxX3xX1bxX2exX18xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX52xX66xX82xXaxX12xXcxX95xX52xX18xX3dxX3xXexX1xX44dxXdxX3xX3dxXdxX6xX18xX3xX3dxX58cxX18xX3xX18xX1xX37xXexX73xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX89dxX3xXexX9axX3xX4xX1xX3bfxX4xX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX4xX1xX25xX82xX85xX18xX3xX2bxX3bxX18xX3xX72bxX1xX32xX52xX3xX7xX104xXexX73xX3xX1xX277xX4xX3xX1xXc1dxXdxX3xXexX1xXccxX4xX3xXexX2exX3xXexXe3xXdxX3xXexXabxXbxX3xX1bxX52xX14xX18xX73xX3xX1bxX70fxX18xX3dxX3xXexX1xX44dxXdxX3xXexX1xX317xX18xX3dxX3xX18xX1xX37xXexX3xX4xX104xX4xX3xX18xX3b0xXdxX3xX66xX25xX18xX3dxX3xXexXdxX2exX18xX3xX1bxX2exX18xX3xX1xX6b6xXbxX3xXexX104xX4xX3xXexX95xXdxXf0xX18xX3xX72bxX1xX6xXdxX144xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX75xX52xX66xX82xXaxX12xX75xX76xX3xXexX1xX7axX3xXcxX7dxX18xX1xX3xX81xX82xX3xX84xX85xX3xX87xX88xX18xX1xX3xX8cxX8dxX18xX3xX4xf70bxX18xX3dxX3xX2bxX52xX18xX3dxX3xX2bxX25xX317xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX89dxX3xX18xX1xXabxX18xX3xX1bxX7axX6b6xX4xX3xX7xXccxX3xX1xX6bcxX3xXexX95xX6b6xX73xX3xX1xX6b6xXbxX3xXexX104xX4xX3xX4xX81xX6xX3xXexXabxXbxX3xX1bxX52xX14xX18xX3xXexX95xX52xX18xX3dxX3xXa1xXdxX21xX4xX3xX104xXbxX3xX66xX3c9xX18xX3dxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX1xX2exX3xX1fxXdxX2exX18xX3xX5xX5c3xX6xX3xX3dxXe3xX52xX73xX3xX7xX5c3xX4xX3xX7xX32xX18xX18axX3xX4xX1xX2exX3xX1fxXdxX2exX18xX3xX95xX104xX4xX3xXexX1xX32xXdxX748xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX95xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX95xX52xX18xX3dxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX85xX18xX3xX24xX25xX6xX18xX183xX0xX54xX7xXexX95xX52xX18xX3dxX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc8xXexX1xX25xX2bxX1fxXc8xX6xX18xX66xXc8xX7xX6xXbxX52xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX72bxX1xX32xX52xX3xX7xX104xXexX73xX3xX18xX3dxX1xXdxX85xX18xX3xX4xX3bfxX25xX3xX4xX104xX4xX3xX2bxX3bxX3xX1xX88xX18xX1xX3xX72bxXdxX18xX1xX3xXexX2exX3xXexXdxX85xX25xX3xX1fxXdxXf0xX25xX3xXexXe3xXdxX3xXcxX1xX104xXdxX3xX75xX88xX18xX1xXaxX3xX1xX95xX10xX581xX9xXaxX54xX18xX52xX18xX3dxXc8xX18xX3dxX1xXdxX10xXbxX54xX1xX6xXc8xXexXdxX18xX1xXc8xX72bxX1xX6xX52xXc8xX7xX6xXexXc8xX18xX3dxX1xXdxX10xX18xXc8xX4xX25xX25xXc8xX4xX6xX4xXc8xX2bxX52xXc8xX1xXdxX18xX1xXc8xX72bxXdxX18xX1xXc8xXexX10xXc8xXexXdxX10xX25xXc8xX1fxXdxX10xX25xXc8xXexX6xXdxXc8xXexX1xX6xXdxXc8xX1fxXdxX18xX1xX54xX2xX1bfxX72xX2xX72xX185xX144xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX3dxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX54xX2bxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX72xX196xX54xX18xX10xX17exX7xX54xX2xX1bdxX194xX187xX54xX2xX72xX1c6xX66xX72xX196xX1bfxX194xX72xX6fxX1c6xXexX2xX1bfxX6fxX187xX185xX5xX196xX144xX1d4xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX25xX6xX18xX3xXexX2axX2bxX3xX1bxX2exX18xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxXa1xX12xX0xX7xXexX95xX52xX18xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX72bxX1xX32xX52xX3xX7xX104xXexX73xX3xX18xX3dxX1xXdxX85xX18xX3xX4xX3bfxX25xX3xX4xX104xX4xX3xX2bxX3bxX3xX1xX88xX18xX1xX3xX72bxXdxX18xX1xX3xXexX2exX3xXexXdxX85xX25xX3xX1fxXdxXf0xX25xX3xXexXe3xXdxX3xXcxX1xX104xXdxX3xX75xX88xX18xX1xXaxX3xX1xX95xX10xX581xX9xXaxX54xX18xX52xX18xX3dxXc8xX18xX3dxX1xXdxX10xXbxX54xX1xX6xXc8xXexXdxX18xX1xXc8xX72bxX1xX6xX52xXc8xX7xX6xXexXc8xX18xX3dxX1xXdxX10xX18xXc8xX4xX25xX25xXc8xX4xX6xX4xXc8xX2bxX52xXc8xX1xXdxX18xX1xXc8xX72bxXdxX18xX1xXc8xXexX10xXc8xXexXdxX10xX25xXc8xX1fxXdxX10xX25xXc8xXexX6xXdxXc8xXexX1xX6xXdxXc8xX1fxXdxX18xX1xX54xX2xX1bfxX72xX2xX72xX185xX144xX1xXexX2bxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX72bxX1xX32xX52xX3xX7xX104xXexX73xX3xX18xX3dxX1xXdxX85xX18xX3xX4xX3bfxX25xX3xX4xX104xX4xX3xX2bxX3bxX3xX1xX88xX18xX1xX3xX72bxXdxX18xX1xX3xXexX2exX3xXexXdxX85xX25xX3xX1fxXdxXf0xX25xX3xXexXe3xXdxX3xXcxX1xX104xXdxX3xX75xX88xX18xX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX95xX52xX18xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX75xX76xX3xXexX1xX7axX3xXcxX7dxX18xX1xX3xX81xX82xX3xX84xX85xX3xX87xX88xX18xX1xX3xX8cxX8dxX18xX3xX66x14a76xX18xX3xX1bxX58cxX25xX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xXexX104xX4xX3xX4xX81xX6xX3xX75xX6xX18xX3xXcxX1xX7axX44dxX18xX3dxX3xXa1xX3c9xX3xXcxX7dxX18xX1xX3xX81xX82xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXa1xX9adxX6xX3xX1bxXdxX3xX72bxX1xX32xX52xX3xX7xX104xXexX73xX3xX18xX3dxX1xXdxX85xX18xX3xX4xX3bfxX25xX3xX4xX104xX4xX3xX2bxX3bxX3xX1xX88xX18xX1xX3xX72bxXdxX18xX1xX3xXexX2exX3xXexXdxX85xX25xX3xX1fxXdxXf0xX25xX3xXexXe3xXdxX3xXexX7dxX18xX1xX3xXcxX1xX104xXdxX3xX75xX88xX18xX1xX144xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxXa1xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX95xX6xX52xX3xX1bxX9axXdxX3xX72bxXdxX18xX1xX3xX18xX3dxX1xXdxX21xX2bxX3xXbxX1xX104xXexX3xXexX95xXdxXf0xX18xX3xX72bxXdxX18xX1xX3xXexX2exX73xX3xX7xX10fxXbxX3xX35xX2exXbxX3xXexX9axX3xX4xX1xX3bfxX4xX3xX1fxX3b0xX3xX2bxX104xX82xX3xXexXe3xXdxX3x121c7xX18xX3xX859xXdxX6xX18xX3dxX73xX3xXb0axXdxX85xX18xX3xX859xXdxX6xX18xX3dxXaxX3xX1xX95xX10xX581xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX18xX1xXc8xXexX95xXdxX54xX1xX6xXc8xXexXdxX18xX1xXc8xXexX95xX6xX52xXc8xX66xX52xXdxXc8xX72bxXdxX18xX1xXc8xX18xX3dxX1xXdxX10xX2bxXc8xXbxX1xX6xXexXc8xXexX95xXdxX10xX18xXc8xX72bxXdxX18xX1xXc8xXexX10xXc8xX7xX6xXbxXc8xX35xX10xXbxXc8xXexX52xXc8xX4xX1xX25xX4xXc8xX1fxX52xXc8xX2bxX6xX82xXc8xXexX6xXdxXc8xX6xX18xXc8xX3dxXdxX6xX18xX3dxXc8xX72bxXdxX10xX18xXc8xX3dxXdxX6xX18xX3dxX54xX2xX1bfxX2xX6fxX72xX72xX144xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX3dxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX54xX2bxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX72xX196xX54xX18xX10xX17exX7xX54xX2xX1bdxX194xX72xX54xX2xX72xX1c6xX66xX196xX2xX194xX194xX2xX187xX187xXexX2xX185xX1bdxX6fxX187xX5xX196xX144xX1d4xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX25xX6xX18xX3xXexX2axX2bxX3xX1bxX2exX18xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxXa1xX12xX0xX7xXexX95xX52xX18xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX95xX6xX52xX3xX1bxX9axXdxX3xX72bxXdxX18xX1xX3xX18xX3dxX1xXdxX21xX2bxX3xXbxX1xX104xXexX3xXexX95xXdxXf0xX18xX3xX72bxXdxX18xX1xX3xXexX2exX73xX3xX7xX10fxXbxX3xX35xX2exXbxX3xXexX9axX3xX4xX1xX3bfxX4xX3xX1fxX3b0xX3xX2bxX104xX82xX3xXexXe3xXdxX3xX13f9xX18xX3xX859xXdxX6xX18xX3dxX73xX3xXb0axXdxX85xX18xX3xX859xXdxX6xX18xX3dxXaxX3xX1xX95xX10xX581xX9xXaxX54xX4xX1xXdxX18xX1xXc8xXexX95xXdxX54xX1xX6xXc8xXexXdxX18xX1xXc8xXexX95xX6xX52xXc8xX66xX52xXdxXc8xX72bxXdxX18xX1xXc8xX18xX3dxX1xXdxX10xX2bxXc8xXbxX1xX6xXexXc8xXexX95xXdxX10xX18xXc8xX72bxXdxX18xX1xXc8xXexX10xXc8xX7xX6xXbxXc8xX35xX10xXbxXc8xXexX52xXc8xX4xX1xX25xX4xXc8xX1fxX52xXc8xX2bxX6xX82xXc8xXexX6xXdxXc8xX6xX18xXc8xX3dxXdxX6xX18xX3dxXc8xX72bxXdxX10xX18xXc8xX3dxXdxX6xX18xX3dxX54xX2xX1bfxX2xX6fxX72xX72xX144xX1xXexX2bxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX95xX6xX52xX3xX1bxX9axXdxX3xX72bxXdxX18xX1xX3xX18xX3dxX1xXdxX21xX2bxX3xXbxX1xX104xXexX3xXexX95xXdxXf0xX18xX3xX72bxXdxX18xX1xX3xXexX2exX73xX3xX7xX10fxXbxX3xX35xX2exXbxX3xXexX9axX3xX4xX1xX3bfxX4xX3xX1fxX3b0xX3xX2bxX104xX82xX3xXexXe3xXdxX3xX13f9xX18xX3xX859xXdxX6xX18xX3dxX73xX3xXb0axXdxX85xX18xX3xX859xXdxX6xX18xX3dxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX95xX52xX18xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxX95xX52xX18xX3dxX3xX72xX3xX18xX3dxX14xX82xX3xX72xX187xX3xXa1xX14xX3xX72xX185xX54xX2xX196xX73xX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xXexX104xX4xX3xX4xX81xX6xX3xX75xX6xX18xX3xXcxX1xX7axX44dxX18xX3dxX3xXa1xX3c9xX3xXcxX7dxX18xX1xX3xX81xX82xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX66xX52xX3xX1bxX70fxX18xX3dxX3xX4xX1xX76xX3xX84xX85xX3xX87xX88xX18xX1xX3xX8cxX8dxX18xX3xXc8xX3x14161xX82xX3xXa1xXdxX85xX18xX3xX75xX69xX13xX3xXcxX95xX25xX18xX3dxX3xX7axX8dxX18xX3dxX3xX87xX32xX18xX3dxX73xX3xX75xX76xX3xXexX1xX7axX3xXcxX7dxX18xX1xX3xX81xX82xX73xX3xX69xX1xX81xX3xXexX262xX4xX1xX3xX13xX87xXe6xX269xX3xXexX7dxX18xX1xX3xX5xX14xX2bxX3xXexX95xX7axXb5cxX18xX3dxX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX1bxX3adxX3xX1bxX2exX18xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX24xX25xX6xX18xX73xX3xXexX95xX6xX52xX3xX1bxX9axXdxX3xX72bxXdxX18xX1xX3xX18xX3dxX1xXdxX21xX2bxX3xXa1xX6cxX3xXbxX1xX104xXexX3xXexX95xXdxXf0xX18xX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX3bfxX18xX3dxX3xX66xX3c9xX18xX3dxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xX73xX3xX72bxXdxX18xX1xX3xXexX2exX3xXexXabxXbxX3xXexX1xXf0xX3xXa1xX14xX3xX7xX10fxXbxX3xX35xX2exXbxX3xXexX9axX3xX4xX1xX3bfxX4xX3xX1fxX3b0xX3xX2bxX104xX82xX3xXexXe3xXdxX3xX13f9xX18xX3xX859xXdxX6xX18xX3dxX73xX3xXb0axXdxX85xX18xX3xX859xXdxX6xX18xX3dxX144xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxXa1xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX257xX3xX18xX1xXdxX6cxX25xX3xX2bxX3bxX3xX1xX88xX18xX1xX3xXexXdxX85xX25xX3xX1fxXdxXf0xX25xX3xXexX95xX52xX18xX3dxX3xX35xX2axX82xX3xX66xXccxX18xX3dxX3xXe6xXcxX853xX73xX3xX3dxXdxX32xX2bxX3xX18xX3dxX1x1069cxX52xX3xX1fxX6cxX18xX3xXa1xX42exX18xX3dxXaxX3xX1xX95xX10xX581xX9xXaxX54xX18xX52xX18xX3dxXc8xX18xX3dxX1xXdxX10xXbxX54xX1xX6xXc8xXexXdxX18xX1xXc8xX4xX52xXc8xX18xX1xXdxX10xX25xXc8xX2bxX52xXc8xX1xXdxX18xX1xXc8xXexXdxX10xX25xXc8xX1fxXdxX10xX25xXc8xXexX95xX52xX18xX3dxXc8xX35xX6xX82xXc8xX66xX25xX18xX3dxXc8xX18xXexX2bxXc8xX3dxXdxX6xX2bxXc8xX18xX3dxX1xX10xX52xXc8xX1fxX10xX18xXc8xXa1xX25xX18xX3dxX54xX2xX1bfxX196xX1c6xX1bfxX194xX144xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX3dxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX54xX2bxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX72xX196xX54xX18xX10xX17exX7xX54xX2xX1bdxX194xX2xX54xX2xX72xX1bdxX66xX194xX2xX196xX196xX1bfxX194xX1bdxXexX194xX1bdxX1bfxX1bdxX187xX5xX196xX144xX1d4xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX25xX6xX18xX3xXexX2axX2bxX3xX1bxX2exX18xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxXa1xX12xX0xX7xXexX95xX52xX18xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX257xX3xX18xX1xXdxX6cxX25xX3xX2bxX3bxX3xX1xX88xX18xX1xX3xXexXdxX85xX25xX3xX1fxXdxXf0xX25xX3xXexX95xX52xX18xX3dxX3xX35xX2axX82xX3xX66xXccxX18xX3dxX3xXe6xXcxX853xX73xX3xX3dxXdxX32xX2bxX3xX18xX3dxX1xX182exX52xX3xX1fxX6cxX18xX3xXa1xX42exX18xX3dxXaxX3xX1xX95xX10xX581xX9xXaxX54xX18xX52xX18xX3dxXc8xX18xX3dxX1xXdxX10xXbxX54xX1xX6xXc8xXexXdxX18xX1xXc8xX4xX52xXc8xX18xX1xXdxX10xX25xXc8xX2bxX52xXc8xX1xXdxX18xX1xXc8xXexXdxX10xX25xXc8xX1fxXdxX10xX25xXc8xXexX95xX52xX18xX3dxXc8xX35xX6xX82xXc8xX66xX25xX18xX3dxXc8xX18xXexX2bxXc8xX3dxXdxX6xX2bxXc8xX18xX3dxX1xX10xX52xXc8xX1fxX10xX18xXc8xXa1xX25xX18xX3dxX54xX2xX1bfxX196xX1c6xX1bfxX194xX144xX1xXexX2bxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX257xX3xX18xX1xXdxX6cxX25xX3xX2bxX3bxX3xX1xX88xX18xX1xX3xXexXdxX85xX25xX3xX1fxXdxXf0xX25xX3xXexX95xX52xX18xX3dxX3xX35xX2axX82xX3xX66xXccxX18xX3dxX3xXe6xXcxX853xX73xX3xX3dxXdxX32xX2bxX3xX18xX3dxX1xX182exX52xX3xX1fxX6cxX18xX3xXa1xX42exX18xX3dxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX95xX52xX18xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX8cxX104xX18xX3dxX3xX18xX6xX82xX3xX2dbxX2xX1c6xX54xX2xX196xX300xX73xX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xXexX104xX4xX3xXcxX95xX25xX18xX3dxX3xX7axX8dxX18xX3dxX3xX13xX3b0xXdxX3xXe6xX3bxX18xX3dxX3xX66xX2axX18xX3xX373xXdxX21xXexX3xXe6xX6xX2bxX3xX66xX52xX3xX1bxX70fxX18xX3dxX3xX4xX1xX76xX3xXcxX1xX14xX52xX3xf81axX25xX2axX18xX3xX8cxX241xX18xX3dxX3xXc8xX3xX16e6xX82xX3xXa1xXdxX85xX18xX3xX75xX69xX13xX3xXcxX95xX25xX18xX3dxX3xX7axX8dxX18xX3dxX3xX87xX32xX18xX3dxX73xX3xX69xX1xX81xX3xXexX262xX4xX1xX3xXcxX95xX25xX18xX3dxX3xX7axX8dxX18xX3dxX3xX13xX3b0xXdxX3xX5xX14xX2bxX3xXexX95xX7axXb5cxX18xX3dxX3xX1bxX52xX14xX18xX3xX4xX257xX3xX1fxX25xX9axXdxX3xX5xX14xX2bxX3xXa1xXdxX21xX4xX3xXa1xXa7xXdxX3xXexX7dxX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX144xX3xX259xX1xX257xX3xX75xX76xX3xXexX1xX7axX3xXcxX7dxX18xX1xX3xX81xX82xX73xX3xX69xX1xX81xX3xXexX262xX4xX1xX3xX266xX75xXe6xX269xX3xXexX7dxX18xX1xX3xXcxX95xX58cxX18xX3xXcxXdxX2exX18xX3xX13xX7axX18xX3dxX3xXexXdxX2exXbxX3xXa1xX14xX3xX5xX14xX2bxX3xXa1xXdxX21xX4xX3xX4xX241xX18xX3dxX3xX1bxX52xX14xX18xX144xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxXa1xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX104xXexX3xX1xX25xX82xX3xXexX317xXexX3xXa1xX6xXdxX3xXexX95x10363xX3xX1xX3b0xXdxX3xXa1xXdxX85xX18xX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX66xX2axX18xX3xXexX95xX52xX18xX3dxX3xX35xX2axX82xX3xX66xXccxX18xX3dxX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xXexX1xX3bxX18xX3xX2bxXa7xXdxXaxX3xX1xX95xX10xX581xX9xXaxX54xX18xX52xX18xX3dxXc8xX18xX3dxX1xXdxX10xXbxX54xX1xX6xXc8xXexXdxX18xX1xXc8xXbxX1xX6xXexXc8xX1xX25xX82xXc8xXexX52xXexXc8xXa1xX6xXdxXc8xXexX95xX52xXc8xX1xX52xXdxXc8xXa1xXdxX10xX18xXc8xX18xX52xX18xX3dxXc8xX66xX6xX18xXc8xXexX95xX52xX18xX3dxXc8xX35xX6xX82xXc8xX66xX25xX18xX3dxXc8xX18xX52xX18xX3dxXc8xXexX1xX52xX18xXc8xX2bxX52xXdxX54xX2xX1bfxX196xX1c6xX187xX196xX144xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX3dxX3xX7xX95xX4xX9xXaxX54xX2bxX10xX66xXdxX6xX54xX2xX72xX196xX54xX18xX10xX17exX7xX54xX2xX1bdxX194xX2xX54xX185xX1bdxX66xX6fxX2xX1bfxX194xX185xX187xX196xXexX187xX72xX1c6xX2xX5xX2xX196xXc8xX18xX1xX6xXexXc8xX72xX144xX1d4xXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX4xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX25xX6xX18xX3xXexX2axX2bxX3xX1bxX2exX18xX3xX7xX32xX18xX3xX35xX25xX37xXexX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xXdxX21xXbxX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xX18xX3dxX1xX21xX3xX4xX6xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxXa1xX12xX0xX7xXexX95xX52xX18xX3dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX104xXexX3xX1xX25xX82xX3xXexX317xXexX3xXa1xX6xXdxX3xXexX95xX1babxX3xX1xX3b0xXdxX3xXa1xXdxX85xX18xX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX66xX2axX18xX3xXexX95xX52xX18xX3dxX3xX35xX2axX82xX3xX66xXccxX18xX3dxX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xXexX1xX3bxX18xX3xX2bxXa7xXdxXaxX3xX1xX95xX10xX581xX9xXaxX54xX18xX52xX18xX3dxXc8xX18xX3dxX1xXdxX10xXbxX54xX1xX6xXc8xXexXdxX18xX1xXc8xXbxX1xX6xXexXc8xX1xX25xX82xXc8xXexX52xXexXc8xXa1xX6xXdxXc8xXexX95xX52xXc8xX1xX52xXdxXc8xXa1xXdxX10xX18xXc8xX18xX52xX18xX3dxXc8xX66xX6xX18xXc8xXexX95xX52xX18xX3dxXc8xX35xX6xX82xXc8xX66xX25xX18xX3dxXc8xX18xX52xX18xX3dxXc8xXexX1xX52xX18xXc8xX2bxX52xXdxX54xX2xX1bfxX196xX1c6xX187xX196xX144xX1xXexX2bxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xX104xXexX3xX1xX25xX82xX3xXexX317xXexX3xXa1xX6xXdxX3xXexX95xX1babxX3xX1xX3b0xXdxX3xXa1xXdxX85xX18xX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xX66xX2axX18xX3xXexX95xX52xX18xX3dxX3xX35xX2axX82xX3xX66xXccxX18xX3dxX3xX18xX3bxX18xX3dxX3xXexX1xX3bxX18xX3xX2bxXa7xXdxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX95xX52xX18xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX69xX1xXdxX6cxX25xX3xX18xX3dxX14xX82xX3xX2xX185xX54xX2xX196xX73xX3xX87xX52xX14xX18xX3xX4xX3bxX18xX3dxX3xXexX104xX4xX3xX4xX81xX6xX3xXcxX95xX25xX18xX3dxX3xX7axX8dxX18xX3dxX3xX13xX3b0xXdxX3xXe6xX3bxX18xX3dxX3xX66xX2axX18xX3xX373xXdxX21xXexX3xXe6xX6xX2bxX3xX66xX52xX3xX259xX1xX257xX3xX69xX1xX81xX3xXexX262xX4xX1xX3xXe6xX3dxX25xX82xXb07xX18xX3xX1aaexX25xX2axX18xX3xX87xX262xX18xX1xX3xX66xX130cxX18xX3xX1bxX58cxX25xX3xX1bxX3adxX3xX4xX257xX3xX1fxX25xX9axXdxX3xX5xX14xX2bxX3xXa1xXdxX21xX4xX3xXa1xXa7xXdxX3xX1xX25xX82xX21xX18xX3xXb0ax10b3cxX3xX13f9xX18xX1xX144xX3xXcxX95xX7axXb5cxX18xX3dxX3xX75xX6xX18xX3xXe6xX3b0xXdxX3xX4xX1xX76xX18xX1xX3xXcxX7dxX18xX1xX3xX81xX82xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXcxX95xX58cxX18xX3xX75xX104xX25xX3xX13xX14xX3xX4xX241xX18xX3dxX3xX66xXccxX144xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxXa1xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX25xX5xX12xX0xX66xXdxXa1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX95xXaxX12xX0xX54xX66xXdxXa1xX12xX0xX54xX66xXdxXa1xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13f9xX25xXexX1xX52xX95xXaxX12xXe6xX3dxX25xX82xXb07xX18xX3xXeaxX6xX18xX1xXc8xX3xX13f9xX18xX1xX3xXcxX37xX18xX0xX54xXbxX12
Nguyễn Oanh- Anh Tấn