Con virus dạy chúng ta điều gì?
Một con virus không nhìn thấy bằng mắt thường được đã dạy chúng ta biết rằng, chúng ta cũng chỉ là sinh vật nhiều lỗi lầm trên trái đất này.
134x8e01x7717x6623x1f28x93f5x2b72x2bc5x4720xX7x5ef8x77cex81fex314cx138dx67cxX5x5e3xXax83e7x760x8358x20bbxX3x5644xXdx1060x7a6xX7xX3x2d98x38b4xc96xX3xX4xX1x75e0xX15x3fdcxX3xXexX6xX3x8a5bxXdx7709xX1axX3xX25x3c56x8e74xX0x6effxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6c8bxX10xX6xX1dxXaxX12x8e0ex1145xXexX3xX4xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX7xX3x443xX1x19f0xX15xX25xX3xX15xX1xX30xX15xX3xXexX1x676xX1fxX3x2b0x7889xX15xX25xX3x74dx833bxXexX3xXexX1x7ad9x42bfxX15xX25xX3xX2axX71x4ab9xX4xX3xX2ax1d6dxX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX15xX25xX3xXexX6xX3xX66xXdx1454xXexX3xX19xX67xX15xX25x919bxX3xX4xX1xX23xX15xX25xX3xXexX6xX3xX4x1ec5xX15xX25xX3xX4xX1x4716xX3xX5x3ea4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX17x66a9xXexX3xX15xX1xXdxX2cxX1axX3xX5x115bxXdxX3xX5x20dfxX6bxX3xXexX19x5c3fxX15xX3xXexX19x761dxXdxX3xX2axX63xXexX3xX15xXa9xX1fx3768xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5da9xX14xX1dxX1fxXaxX12x56a3xX1xXdxX2cxX1axX3xX15xX25xX71xX72xXdxX3xX4xX1xX14xX3xX19xX67xX15xX25xX94xX3xX4xXc9xXdxX3xXex29fexX6bxX3xXexX19xX1exX15xX25xX3xX2ax685axX15xX3xX15xX1xXb1xX15xX3xXexXdxX15xX3xXex9377xX4xX3xX13x137x5d6ax856cx1af3xX3x5776xX2x635axX3x6e9exX1axX6xX1fxX3xX5xX1exXdxX3xX5xXbfxX15xX3xX1xX6xXdxX3xX66xX1ax3d2axX15xX3xX15xX1xXdxX2cxX1axX3xX1x735dxX15xX3xX5xX14xXd3xX3xX120xX30xX3xX4xXc9xXdxX3xX5xX14xX3xX2axX7cxX3xXexX19x7f00xXdxX3xX128xX1axX6xX3x5c7axX3xX5xXbfxX15xX3xXexX1xX11bxX3xX15xX1xX63xXexX3xX56xX1xXdxX8dxX15xX3xX4xX1xX23xX15xX25xX3xXexX6xX3xX4xX10exX3xX56xXdxX15xX1xX3xX15xX25xX1xXdx5607xX6bxX3xX1xX145xX15xXd3xX3xXcxX1axX1fxX3xX15xX1xXdxXc4xX15xX94xX3xX2ax2c6dxXdxX3xX6bx4171xXexX3xX17x1c6bxXdxX3xX5xXbfxX15xX3xX15xXa9xX1fxX3xX4xX10exX3xX5xe5fxX3xX5xXa9xX3xX15xXbbxXdxX3xX66xX1axX13bxX15xX3xX6bxXa9xX3x2433xXexX94xX3xX15xX1xXdxX2cxX1axX3xX6xXdxX3xX4xXa0xX15xX25xX3xX4xX10exXd3xX0xX33xXbxX12xX0xXexX6xX66xX5xX10xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX6bxX6xX19xX25xXdxX15x68dxX3x6327xXbx4d88xX3xX6xX1axXexX14x6efdxXaxX12xX0xXexX66xX14xX1dxX1fxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXdxX6bxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax42fcxX14xX14xX6bxXdxX6bxX25xX2xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX7xX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX15xX25xX3xXexX6xX3xX2axXdxX2cxX1axX3xX25xX30xX31xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXd3xX66xX6xX14xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd3xX17xX15xX33xX15xX10x6dddxX7xX33xX1f7x4450x6681xX26bxX33xX2xX26bx882exX1dxX271xX2x353axX275xX2xX26bxX126xXexX26cxX26cxX1f7xX26cxX5xX2xXd3x8c44xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX7xX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX15xX25xX3xXexX6xX3xX2axXdxX2cxX1axX3xX25xX30xX31xXaxX3xX1dxX6xXexX6xX124xX7xX14xX4xX6xXdxX5xX124xX5xXdxX15xX56xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1f5xX33xX33xX267xX267xX267xXd3xXbxX1xX1axX15xX1axX14xX15xX5xXdxX15xX10xXd3xX4xX14xX6bxXd3xX17xX15xX33xX4xX14xX15xX124xX17xXdxX19xX1axX7xX124xX1dxX6xX1fxX124xX4xX1xX1axX15xX25xX124xXexX6xX124xX1dxXdxX10xX1axX124xX25xXdxX124xX124xX6xX2xX275xX2xX275xX26bxX275xX26bxXd3xX1xXexX6bxX5xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXexX1dxX12xX0xX33xXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX14xX15xXaxX12x4b6fxX1exXdxX3xX66xX6cxXexX3xX2axXbfxX1axX3xX15xX1x30aaxX15xX25xX3xX4xX1xX1axXbbxXdxX3xX15xX25xXa9xX1fxX3xX7xXc9xXexX3xX56xX1xX1ax2f8axX15xX94xX3xX2axX10xX14xX3xX56xX1xX359xX1axX3xXexX19xX6xX15xX25xX3xX19xX6xX3xXbxX1xX1a0xX94xX3xX7xX6xX1axX3xX15xX1xXdxX2cxX1axX3xX15xX25xXa9xX1fxX3xX5xX145xX3xX5xXa9xXd3xX3x5b0cxX15xX1xX3xX6bxXdxX15xX1xX3xX1x3d3exX6xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX1dxX12xX0xX33xXexX19xX12xX0xX33xXexX66xX14xX1dxX1fxX12xX0xX33xXexX6xX66xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX1dxX1fxXaxX12xXcxX19xX71xX1a8xX4xX3xXexXdxXc4xX15xX3xX5xXa9xX3xX17xX2cxX3xX56xXdxX15xX1xX3xXexX8dxX94xX3xX15xX1xX71xX3xX15xX25xX71xX72xXdxX3xX6bxX1a8xXdxX3xX1a0xX6bxX3xX1dxXb1xX1fxX94xX3xX25xX1a4xXbxX3xXbxX1xX15bxXdxX3xX4xX145xX15xX3xX66xX18cxX15xX1xX3xX5xXbfxX15xX3xX15xX343xX6xXd3xX3xX122x356axX3xX4xX10exX3xX4xX1a0xX3xX25xX6cxX15xX25xX3xXexX1xX8dxX3xX15xXa9xX14xX3xX4xXa0xX15xX25xX3xXbxX1xX15bxXdxX3xX2axXa9xX15xX1xX3xX2axXbfxX1axX3xX1xXa9xX15xX25xX3xX17xX1a8xXdxX3xX4xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX7xX3xX66x782fxX3xX1f9xX1c8xX1axX3xX6bxXa9xX3xX17xX58xX3xX4xX411xX15xX25xX3xX56xXdxX15xX1xX3xX56xX1x2bbfxX15xX25xXd3xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX1dxX1fxXaxX12xXcxX1axX1fxX3xX15xX1xXdxXc4xX15xX94xX3xX4xX1xX1c8xX15xX1xX3xX17xX30xX3xX2axX7cxX3xX2axX1a0xXdxX3xX6bxX1a4xXexX3xX6bxX49xXexX3xX5xXbfxX15xX94xX3xX15xXc4xX15xX3xX2axX6xX3xXbxX1xXbfxX15xX3xX4xXc9xX4xX1xX3xX4xX1xX23xX15xX25xX3xXexX6xX3xX1f9x2045xX3xX5x8cdxX3xXexX30xX15xX1xX3xX1xX1axX1a0xX15xX25xX3xX2axX2cxX1axX3xX66xX30xX15xX1xX3xXex1af9xX15xX1xXd3xX3x731xX1xX359xX1axX3xXexX19xX6xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2axX30xX15xX1xX3xX2axX7cxX3xX4xX10exX3xX2axX465xX94xX3xX56xX1xX58xX15xX25xX3xX4xX10exX3xX56xX1xX359xX1axX3xXexX19xX6xX15xX25xX3xX1fxX3xXexX8dxX3xXexX1xX30xX3xX56xX1xX359xX1axX3xXexX19xX6xX15xX25xX3xX17xX15bxXdxXd3xX3xXe9xX71xX1a8xX4xX3xX19xX4c1xX6xX3xXexX6xX1fxX3xX7xXc9xXexX3xX56xX1xX1axX359xX15xX3xX2axX78xXexX3xXexX19xX71xX1a8xX4xX3xX4xX1xX71xX6xX3xX1xX8dxXexXd3xX3xX48xX394xXdxX3xX15xX25xX71xX72xXdxX3xXexX19xX14xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2axX30xX15xX1xX3xX2axX7cxX3xXexX1xX58xX15xX25xX3xXexX1xX1axX49xX4xX3xX128xX1axX1fxX3xX5xX1axXb1xXexX3xX4xX1xX1axX15xX25xX3xX56xX1xXdxX3xX17xX2cxX3xX2axX8dxX15xX3xX15xX1xXa9xX3xX5xXa9xX3xX19xX4c1xX6xX3xXexX6xX1fxX94xX3xX19xX4c1xX6xX3xX56x829xX94xX3xXbxX1xX145xXdxX3xX15xX6cxX15xX25xX3xX15xX1xX343xX15xX25xX3xX17xXb1xXexX3xX1dx77ffxX15xX25xX3xX56xX1xX10exX3xX4xX10exX3xXexX1x9290xX3xX25xXdxX1a4xXexX3xX15xX25xX6xX1fxX3xX15xX1xX71xX3xXexX23xXdxX3xX1f9xXc9xX4xX1xX94xX3xX17xX1c8xX94xX3xXexXdxX2cxX15x95fxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX1dxX1fxXaxX12xX13xX10exX3xX15xX25xX71xX72xXdxX3xX66xX15bxX14xX94xX3xX1dxX411xX3xX25xX30xX3xX2axXdxX3xX15xX343xX6xX3xXexX1xX30xX3xXexX104xX6bxX3xX5xX4c4xX3x217fxX1xX8dxXexX3xX19xXc4xX15xX3xX128xX1axXc4xX15xX3xXexX1xXbfxX1fx5249xX3xX5xXa9xX3xX4xX10exX3xXexX1xXb1xXexX3xXexX19xX14xX15xX25xX3xX66xX63xXexX3xX4xX11bxX3xX6xXdxX94xX3xX66xX63xXexX3xX4xX11bxX3xX25xXdxX6xX3xX2axX30xX15xX1xX3xX15xXa9xX14xXd3xX3xX4e0xX1xXdxX3xX6bxXa9xX3xX7xXdxXc4xX1axX3xXexX1x8773xX3xX56xX1xX58xX15xX25xX3xX4x9a2xX15xX3xX2axX14xX3xXexX1xX104xX15xX3xX15xX1xXdxX18cxXexX94xX3xX6bxX394xXdxX3xX15xX25xX71xX72xXdxX3xX1dxXbfxX15xX3xX66x300xX3xX2axXdxX3xX4xX1xXdxX8dxX4xX3xX56xX1xX359xX1axX3xXexX19xX6xX15xX25xX94xX3xX17xXa9xX3xX25xXbfxX15xX3xX15xX1xX71xX3xX128xX1axXc4xX15xX3xX19xX67xX15xX25xX3xX4xX10exX3xX4xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1axX7xX3xX15xX25xX1axX1fxX3xX1xXdxX5d2xX6bxX3xX17x7da8xX15xX3xX2axX6xX15xX25xX3xX1xXdxX18cxX15xX3xX1dxXdxX18cxX15xX94xX3xX162xX3xX15xX1xXdxX2cxX1axX3xX15xX71xX1a8xX4xX3xX17xX6f1xX15xX3xX2axX6xX15xX25xX3xX14xX67xX15xX3xX6bxX30xX15xX1xX3xX4xX1xX1a0xX15xX25xX3xX1dxX683xX4xX1xXd3xX3xXe9xX1xX343xX15xX25xX3xX4xX1xX1axX1fxX8dxX15xX3xX2axXdxX3xX4xX1xX145xXdxX3xX1f9xX6xX3xX17xX1a8xXdxX3xX66xX1exX15xX3xX66x4193xX94xX3xX25xXdxX6xX3xX2axX30xX15xX1xX94xX3xXexX5c5xX3xXexXb1xXbxX3x5553xX15xX3xX1axX1a0xX15xX25xX94xX3xX56xX6xX19xX6xX14xX56xX10xX94xX3xXexXdxX8dxXbxX3xX1f9xX23xX4xX3xX25xXbfxX15xX5f4xX3xX56xX1xX58xX15xX25xX3xX6xXdxX3xX4xX68cxX15xX3xXbxX1xX68cxX15xX25xX3xX66xX683xX3xX4xX1xXdxX8dxX4xX3xX56xX1xX359xX1axX3xXexX19xX6xX15xX25xX3xX15xX1xX71xX3xXexX19xX71xX1a8xX4xX3xX2axX104xX1fxX3xX15xX343xX6xXd3xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX1dxX1fxXaxX12x9e8xXdxX72xX3xX2axX104xX1fxX94xX3xX6bxX394xXdxX3xXexX1xX11bxX3xX66xX6cxXexX3xX2axXbfxX1axX3xX5xXa9xX6bxX3xX5xX1exXdxX3xX17xX1a8xXdxX3xX4xXc9xX4xX3xX4xX58xX15xX25xX3xX2axX14xX1exX15xX1f5xX3xX56xX1xX359xX1axX3xXexX19xX6xX15xX25xX94xX3xX19xX4c1xX6xX3xXexX6xX1fxX94xX3xX15xX71xX1a8xX4xX3xX7xXc9xXexX3xX56xX1xX1axX359xX15xX5f4xX3xX13xXc9xXdxX3xXexX104xX6bxX3xXexX19xX1exX15xX25xX3xX17x3691xX6xX3xX66xX1axX13bxX15xX3xX5xX1exXdxX3xXexX1xXc4xX6bxX3xX15xX25xXc9xX15xX3xX15xX25xX359xX6bxX3xX5xXa9xX3xX4xX10exX3xXexX1xXb1xXexX94xX3xX25xXdxX1a0xX15xX25xX3xX15xX1xX71xX3xX56xXdxX5d2xX1axX3xX7xXdxX15xX1xX3xX17xXdxXc4xX15xX3xXbxX1xX15bxXdxX3xXexX1xXdxX3xX5xX1exXdxX94xX3xX1xX394xX4xX3xX6bxX7cxXdxX3xX66xXa9xXdxX3xX1xX394xX4xX3xX4xXa0xX3xX17xXa9xX3xX1xX13bxXdxX3xX1xX49xXbxX3xXexX1xX10xX14xX3xX1dx93d7xXdxX3xXexXdxX15xX3xXexX11bxX4xX3xXexX19xXc4xX15xX3xX4xXc9xX4xX3xXbxX1xX71xX145xX15xX25xX3xXexXdxX18cxX15xX3xXexX1xX58xX15xX25xX3xXexXdxX15xX3xX2axX1exXdxX3xX4xX1xX23xX15xX25xX3xX2axX5d2xX3xX4xX10exX3xX4xXc9xX4xX1xX3xXex24c3xX3xX66xX15bxX14xX3xX17xX18cxX3xX6bxX30xX15xX1xXd3xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX1dxX1fxXaxX12xXcxX19xX14xX15xX25xX3xX25xXdxX6xX3xX2axX30xX15xX1xX94xX3xX6bx925dxX3xX1dxX1a4xX15xX3xX4xX14xX15xX94xX3xXexXdxX8dxXbxX3xX1f9xX23xX4xX3xX4xX58xX15xX25xX3xX4xX49xX15xX25xX3xX15xX1xX1a8xX3xX56xX1xX58xX15xX25xX3xX19xX72xXdxX3xX56xX1xX359xX1axX3xXexX19xX6xX15xX25xXd3xX3xX120xX78xX3xX1dxX1a4xX15xX3xX4xX1xX13bxX15xX25xX3xXexX1a0xXbxX3xX66xX1a8xXexX3xX764xX15xX3xX15xX1xXb1xX1axX94xX3xXexXdxX8dxXbxX3xX1f9xX23xX4xX3xX25xXbfxX15xXd3xX3xXe3xX1exX15xX3xX66xX750xX3xXexX1xX30xX3xX15xX1xXdxX2cxX1axX3xX15xX764xX6bxX3xX17xX6f1xX15xX3xX5xXa9xX3xX66xX1exX15xX3xX66xX750xX3xX15xX1xX71xX15xX25xX3xXbxX1xX68cxX15xX25xX3xX1dxX683xX4xX1xX3xXexX1xX30xX3xX4xX1xXa6xX3xX4xX10exX3xX25xXdxX6xXdxX3xX2axX14xX1exX15xX3xX15xX25xX6cxX15xX3xX15xXa9xX1fxX3xXexX1xX58xXdxXd3xX3xX48xX394xXdxX3xX15xX25xX71xX72xXdxX3xX4xX411xX15xX25xX3xX4xX1a0xX3xX25xX6cxX15xX25xXd3xX3xXe9xX10exXdxX3xXexX1xX8dxX3xX15xX1xX71xX15xX25xX3xXexX19xX14xX15xX25xX3xX66xX5c5xX15xX25xX3xX66xXa9xX3xX15xX49xXdxX3xXexX19xX78xX3xX4xXa0xX15xX25xX3xX2axXc9xX15xX1xX3xX5xX58xX3xXexX58xX94xX3xX15xX25xXc9xX15xX3xX15xX25xX359xX6bxX3xX56xX1xXdxX3xX15xX25xX1xX4dbxX3xX2axX8dxX15xX3xX17xXdxX18cxX4xX3xXbxX1xX15bxXdxX3xX6bxX1axX6xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX764xX15xX3xX2axX5d2xX3xX1dxXa9xX15xX1xX3xXexX19xX14xX15xX25xX3xXexX465xX3xX5xX1exX15xX1xX94xX3xX56xX1xX58xX15xX25xX3xX6bxX1axX6xX3xX7xX6cxX6bxX3xX15xX8dxX1axX3xX56xX1xX58xX15xX25xX3xX4xXbfxX15xX3xXexX1xXdxX8dxXexXd3xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX1dxX1fxXaxX12xX4e0xX1xXdxX3xX56xX1xX58xX15xX25xX3xXexX1xX5d2xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX2axa60xXdxX3xX6bxX58xXdxX3xXexX19xX71xX72xX15xX25xX3xX7xX1a0xX15xX25xX94xX3xX4xXc9xXdxX3xX4xX1xX1axX15xX25xX94xX3xXexX1xX30xX3xXbxX1xX15bxXdxX3xX66xXdxX8dxXexX3xX15xX71xX145xX15xX25xX3xXexX1xX10xX14xX3xX2axX10exX3xX6bxXa9xX3xX7xX1a0xX15xX25xX3xX17xXa9xX3xX17xXb1xX15xX3xX1dxX5c5xX15xX25xX3xX17xX1a8xXdxX3xX4xXc9xX4xX1xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX7xX6xX14xX3xX4xX1xX14xX3xXbxX1xX411xX3xX1xX78xXbxX3xX15xX1xX63xXexXd3xX3xX13xX14xX15xX3xX15xX25xX71xX72xXdxX3xXexX6xX3xX17xX1a0xX15xX3xX19xX63xXexX3xX6bxX6xX1axX3xX128xX1axXc4xX15xXd3xX3xXcxX19xX14xX15xX25xX3xX2axX78xXexX3xX4xXc9xX4xX1xX3xX5xX1fxX3xX5xXbfxX15xX3xXexX1xX11bxX3xX15xX1xX63xXexX3xX56xX1xXdxX3xX6bxXa9xX3xX4xX14xX15xX3xX7xX1a0xX3xX15xX1xXdx2a46xX6bxX3xXexX764xX15xX25xX3xX6bxXbbxXdxX3xX15xX25xXa9xX1fxX3xXexX1xX30xX3xXexX8ecxX3xX15xX1xX465xX3xX5xX68cxX15xX25xX94xX3xX7xX1b7xX3xX7xX1a0xX15xX25xX3xX17xX683xX3xXexX1xX6xX3xX1xX145xX15xX94xX3xX15xX25xX1xX4dbxX3xXexX1xX14xXc9xX15xX25xX3xX1xX145xX15xX3xX17xXa9xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x3341xX3xX15xX1xXdxX2cxX1axX3xX1xX145xX15xXd3xX3xXe9xX1xX71xX15xX25xX94xX3xX630xX1xX8dxXexX3xX19xXc4xX15xX3xX5xX1exXdxX3xX128xX1axXc4xX15xX3xX6bxX63xXexX3xXexX1xXbfxX1fxX642xXd3xX3xX4e0xX1xXdxX3xXexX71xX162xX15xX25xX3xX2axX7cxX3xX630xXexX1xX14xXc9xXexX642xX3xX13xX11fxX120xX121xX122xX124xX2xX126xX94xX3xX6bxX394xXdxX3xX15xX1xXb1xX15xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX56xXdxX6xX3xX4xXa0xX15xX25xX3xXexX19xX162xX3xXexX1xXa9xX15xX1xX3xX1dxX4dbxX3xX17xX7cxX15xX25xXd3xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX1dxX1fxXaxX12x13aaxX5d2xX3xXexX1xX63xX1fxX94xX3xX15xX1xX104xX15xX3xX5xX14xX1exXdxX3xX2axX6xX15xX25xX3xXexX19xX14xX15xX25xX3xX25xXdxX6xXdxX3xX2axX14xX1exX15xX3xX66xX683xX3xXexX1xX4c1xX3xXexX1xXc9xX4xX1xX3xX128xX1axXc9xX3xX5xX1a8xX15xXd3xX3xX13xX14xX15xX3xX15xX25xX71xX72xXdxX3xX17xX1a0xX15xX3xX56xX1xX58xX15xX25xX3xX66xXdxX8dxXexX3xX128xX1axX4c4xX3xXexX19xX394xX15xX25xX3xXexX1xXdxXc4xX15xX3xX15xX1xXdxXc4xX15xX3xX2axX920xXbxX3xX2axX1b7xX3xX6bxXa9xX3xXexX1exX14xX3xX1xX10exX6xX3xX66xX6xX15xX3xX4xX1xX14xX3xX6bxX30xX15xX1xXd3xX3xX13xX14xX15xX3xX15xX25xX71xX72xXdxX3xX17xX1a8xXdxX3xXexX1xX6xX6bxX3xX17xX394xX15xX25xX3xXbxX1xXc9xX3xX1xX465xX1fxX3xX2axX5d2xX3xXexX19xX5c5xX4xX3xX5xX78xXdxX94xX3xXexX1xXc9xX4xX1xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX2axX5d2xX3xX4xX1xX11bxX15xX25xX3xXexX6adxX3xX17xXa9xX3xX4xX1axX1a0xXdxX3xX4xX411xX15xX25xX3xXexX1xXdxXc4xX15xX3xX15xX1xXdxXc4xX15xX3xX128xX1axX6xX1fxX3xX6bxX1a4xXexX3xXexX1xX30xX3xX6bxX1a8xXdxX3xX1xXdxX5d2xX1axX3xX19xX6xX94xX3xX15xX1xX71xX15xX25xX3xX2axX7cxX3xX6bxX1axX49xX15xXd3xX3xX7d2xXdxX343xX3xX25xX30xX15xX3xX6bxX49xXexX3xXexX19xX764xX6bxX3xX15xX764xX6bxX3xX4xX1xXa6xX3xX4xXbfxX15xX3xX6bxX49xXexX3xX15xX25xXa9xX1fxX3xX5xXa9xX3xX6bxX394xXdxX3xXexX1xX11bxX3xXexX6xX15xX3xXexXa9xX15xX1xX3xX6bxX104xX1fxX3xX56xX1xX10exXdxXd3xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX1dxX1fxXaxX12xX13xX1axX49xX4xX3xX2axX72xXdxX3xX5xX23xX4xX3xX15xXa9xX14xX3xX4xXa0xX15xX25xX3xX4xX10exX3xX15xX1xX343xX15xX25xX3xX66xXa9xXdxX3xX1xX394xX4xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX14xX15xX3xX15xX25xX71xX72xXdxXd3xX3xXcxX1axX1fxX3xX15xX1xXdxXc4xX15xX94xX3xXexX1xX8dxX3xX25xXdxX6xX15xX3xX5xX1axX58xX15xX3xX4xX10exX3xX56xXbc9xX3xX6bxX1axX1a0xX15xX3xX2axXdxX3xX15xX25xX71xX78xX4xX3xX5xX1exXdxX3xX6bxX6f1xX1axX3xX7xX1a0xX3xX4xX1xX1axX15xX25xX94xX3xX6bxX1axX1a0xX15xX3xX56xX1x6a3fxX15xX25xX3xX2axX683xX15xX1xX3xX4xXc9xXdxX3xXexX58xXdxX94xX3xX6bxX1axX1a0xX15xX3xX5xXa9xX6bxX3xX56xX1xXc9xX4xX3xX2axXdxXd3xX3xX120xXa9xX3xX4xX1axX1a0xXdxX3xX4xX411xX15xX25xX94xX3xX6bxX49xXexX3xX4xX14xX15xX3xX17xXdxX124xX19xX23xXexX3xX56xX1xX58xX15xX25xX3xX15xX1xX30xX15xX3xXexX1xX63xX1fxX3xX66xX67xX15xX25xX3xX6bxX6cxXexX3xXexX1xX71xX72xX15xX25xX3xX2axX71xX78xX4xX3xX2axX7cxX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xX15xX25xX3xXexX6xX3xX66xXdxX8dxXexX3xX19xX67xX15xX25xX94xX3xX4xX1xX23xX15xX25xX3xXexX6xX3xX4xXa0xX15xX25xX3xX4xX1xXa6xX3xX5xXa9xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX17xXb1xXexX3xX15xX1xXdxX2cxX1axX3xX5xXbbxXdxX3xX5xXbfxX6bxX3xXexX19xXc4xX15xX3xXexX19xXc9xXdxX3xX2axX63xXexX3xX15xXa9xX1fxXd3xX3xX42xX7cxX1fxX3xX15xX25xX1xX4dbxX3xX5xX1exXdxX3xX17xXa9xX3xX1xX14xXa9xX15xX3xXexX1xXdxX18cxX15xXd3xX3xX42xX7cxX1fxX3xX66xXdxX8dxXexX3xX66xX6xX14xX3xX1dxX1axX15xX25xX3xX17xXa9xX3xX4xX1xX394xX15xX3xX4xXc9xXdxX3xXexX1a0xXexX94xX3xX4xXc9xXdxX3xX2axX920xXbxX94xX3xX15xX8dxX1axX3xX56xX1xX58xX15xX25xX3xX7xX1b7xX3xX128xX1axXc9xX3xX6bxX1axX49xX15xXd3xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX14xX1dxX1fxXaxX12xX120xXa9xX3xX15xX1xX71xX3xXexX1xX8dxX94xX3xX15xX1xX6cxX15xX3xX15xX1xX465xX3xX15xX1xX6xX1axX94xX3xX4xX1xX23xX15xX25xX3xXexX6xX3xX4xXbfxX15xX3xX66xX30xX15xX1xX3xXexX4dbxX15xX1xX3xX1f9xX4c1xX3xX5xX4c4xX3xXexX30xX15xX1xX3xX1xX1axX1a0xX15xX25xX3xX17xXa9xX3xX66xXdxX8dxXexX3xX128xX1axX4c4xX3xXexX19xX394xX15xX25xX3xX4xX1axX49xX4xX3xX7xX1a0xX15xX25xX94xX3xX4xX1a0xX3xX25xX6cxX15xX25xX3xX56xX1xX6cxX4xX3xXbxX1xX5c5xX4xX3xX56xX1xX10exX3xX56xX1xX764xX15xX94xX3xX1fxXc4xX1axX3xXexX1xX71xX145xX15xX25xX94xX3xX7xX6xX15xX3xX7xXbc9xX94xX3xXexX1axX104xX15xX3xXexX1xX10xX14xX3xX1xX71xX1a8xX15xX25xX3xX1dxX6f1xX15xX3xX4xX1xX1axX15xX25xX3xX4xX465xX6xX3xX15xX25xX71xX72xXdxX3xX4xX10exX3xXexX19xXc9xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX18cxX6bxX5f4xX3xX4xX1xX23xX15xX25xX3xXexX6xX3xX7xX1b7xX3xX17xX71xX78xXexX3xX128xX1axX6xXd3xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5e9bxX14xX1axX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX4e0xXdxX6bxX3xX122xX1axX1fxX33xXe3xXc9xX14xX3x11ddxX1xX5c5xX3xX15xX343xX3xXcxX1072xX3xX42xX13xX48xX0xX33xXbxX12