Bộ Công an sẽ bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới
Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết sẽ bổ sung thông tin nơi sinh vào mẫu hộ chiếu mới để tạo thuận lợi cho công dân.
daf0x13f99x1593cx13fb3x167d9x12569x15647xfd26x15ae3xX7x16a4cx14460x14ec9x12ef0xf5e9xf84dxX5x12f5axXax160ebx149e6x13208xX3x1391ex13d2cxfb41x15850xX3xX6xX18xX3xX7x12a9bxX3x15b0ax123d0xX3xX7x14325xX18xX19xX3xX18xed1exXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xfc9bxf8f6xe5ffxX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdx1255cxX25xX3x1644dx15ad5xX25xX3xX3fxf6d3xXdxX0x15ff0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12cb9xX10xX6x134c7xXaxX12xX13xX14xX3xXex1235dxe4c3x1699cxX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX17xX3x13577x130d5xX3fxX3xX4xX1xX34xX3xX21xXdxX3cxXexX3xX7xX1fxX3xX21xX22xX3xX7xX25xX18xX19xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX18xX2axXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX32xX33xX34xX3xX3fxX40xX25xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX3fxX44xXdxX3xdc0ex13e4dxX3xXex12532xX34xX3xXexX1xX25x12d7dxX18xX3xX5x138f8xXdxX3xX4xX1xX34xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX59xX72xX18x15b22xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX34xX59x1511fxXaxX12xXcxX60xX34xX18xX19xX3xX21x10681xX34xX3xX4xXebxX34xX3xX19x13186xXdxX3xX4xXebxX4xX3xXb1xXb5xXdxX3xX21xXdxXb2xX25xX3x15375xX25x1466cxX4xX3xX1xX14xXdxX3xX5xXdx1634cxX18xX3x10c4bxX25xX6xX18xX3xX18xX14xXdxX3xX59xX25xX18xX19xX3xX4xX1x10e04xXexX3xX32xX121xX18xX3xXexXb5xXdxX3x10787xXe1xX3xX21xX6xX18xX3xXcxX1xX61x139caxX18xX19xX3xX32x147baxX3xX103xX25xX105xX4xX3xX1xX14xXdxX3xX18xX19xX33xXe1xX3xX2x14736xX47x12ff7xf435xX3xX13xX14xX3xXexX60xX61xX62xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX17xX3xX71xX72xX3fxX3xX4xX1xX34xX3xX21xXdxX3cxXexX3xX5xXdxX10exX18xX3xX111xX25xX6xX18xX3xX32xXdx126e4xX4xX3xX3fxX14xXexX3xX7xX105xX3xX18xX61xX44xX4xX3xX4xX1xX72xX25xX3x10ed9xX25xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX21xXebxX34xX3xXex14087xX3xX4xX1xX105xXdxX3xX4xX121xXbxX3xXexX1x13666xX3xXexX1xf625xX4xX3xX32xX33xX34xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX3fxX40xX25xX3xX3fxX44xXdxX14fxX3xX4xX2axX3xX111xX25xX6xX18xX3xX4xX1xddeexX4xX3xX18xf98exX18xX19xX3xX4xXebxX4xX3xX21xX10exX18xX3xXb1x14179xX3xX5xX33xX3fxX3xX32xXdxX17fxX4xX3xX32xX33xX3xfe38xXebxX4xX3xXb1xX1aexX18xX1xX3xe47fxXb1xX72xXe1xX3xX5xX33xX3xX32xX121xX18xX3xXb1x147faxX3xX3fxX6xX18xX19xX3xXex16363xX18xX1xX3x14962xebb9xX3xXexX1xX25xXbbxXexe0c5xXcexX3xX56xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xXexX1xXdxX3cxX25xX3xX18xX2axXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX7xX1fxX3xX19xX72xXe1xX3xX216xX1x1282fxX3xX216xX1xX1d9xX18xX3xX4xX1xX34xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexXebxX4xX3xX111xX25xe56cxX18xX3xX5x11f34xX3xX4x13354xX6xX3xX4xXebxX4xX3xX18xX61xX44xX4xX3xX7xX62xX3xXexXb5xXdxXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX34xX59xXe1xXaxX12x1352fxXb2xX3xX19xXdxX258xXdxX3xX111xX25xXe1xX3cxXexX3xX32xX121xX18xX3xXb1xX20axX3xXexX60xX10exX18xX14fxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX1xX105xX18xX19xX3xX18xX1xX121xXexX3xX32xX44xXdxX3xX13xX14xX3xe67dxX19xX34xXb5xXdxX3xX19xXdxX6xX34xX3xX32xX20axX3xX32xXdxX17fxX4xX3xXexX60xX61xX44xX4xX3xX3fx158b5xXexX3xX7xX1fxX3xX19xX1xXdxX3xX21xX1aexX3xX4xX1x104d9xX3xX1fdxX18xX2axXdxX3xX7xXdxX18xX1xX21exX3xX32xX33xX34xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX3fxX40xX25xX3xX3fxX44xXdxX3xX216xX1xXdxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX59xX72xX18xX3xX4xX242xX3xXb1xX20axX3xX18xX19xX1xX1aexXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX34xX59xXe1xXaxX12x111b7xX20axX3xX5xX72xX25xX3xX59xX33xXdxX14fxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX7xX1fxX3xX7xXf3xX6xX3xXb1xX22xXdxX3xX3fxX40xX25xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX14fxX3xXexX60xX34xX18xX19xX3xXb1xX242xX3xX21xX22xX3xX7xX25xX18xX19xX3xX3fxX13bxX4xX3xX1fdxX18xX2axXdxX3xX7xXdxX18xX1xX21exX3xXexX60xX6xX18xX19xX3xX18xX1xX72xX18xX3xXexX1xX72xX18xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX34xX59xXe1xXaxX12xX0xXdxX3fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16xX10xX18xXexX10xX60xXaxX3xX7xXexXe1xX5xX10xX9xXax13447xXdxX59xXexX1xfe5dxX3xX2xX14cx1072exX14cxXbxX1f4xedd0xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX3cdxX3x14570x10c26x11ce2xXbxX1f4xX3d5xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXcexX21xX6xX34xX1xX6xXexXdxX18xX1xXcexX32xX18xX47xX18xX10xX3c8xX7xX47xX3d1xX3d1xf09fxX3d1xX47xX2xX14cx16214xX59xX2xX3d1xX3d1xX14cxX2xX3d1xX3d1xXexX3e0xX3e1xX14cxX409xX5xX409xe205x10c9dxX404x15fc7xX3dfxX41cxX3d1xX409xX404xX14exX3dfxX3e0xX404xX404xX3e0x15feaxX4xX59xX4xX3e1xX409xXcex1100fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX7xX1fxX3xX21xX22xX3xX7xX25xX18xX19xX3xX18xX2axXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX32xX33xX34xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX3fxX40xX25xX3xX3fxX44xXdxXaxX3xX3c8xXdxX59xXexX1xX9xXaxX2xX14cxX3d1xX14cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX3dfxX3e0xX3e1xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX34xX18xXaxX12xX13xX14xX3xXexX60xX61xX62xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX17xX3xX71xX72xX3fxXcexX3x120c2xX18xX1xX3cdxX3xX337xfcc9x14bd7xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX34xX59xXe1xXaxX12xX4c2xXdxX258xXdxX3xXexX1xX212xX4xX1xX3xX32xXdxX17fxX4xX3xX216xX1xX17xX18xX19xX3xXb1xX61xX6xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX18xX2axXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX32xX33xX34xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX3fxX40xX25xX3xX3fxX44xXdxX14fxX3xX17xX18xX19xX3xXcxX17xX3xX71xX72xX3fxX3xX4xX1xX34xX3xX21xXdxX3cxXexX3xXexX1xX10xX34xX3xX111xX25xXe1xX3xXb1xX1aexX18xX1xX3xX4xX25fxX6xX3xXcxX22xX3xX4xX1xX1d5xX4xX3xX56xX33xX18xX19xX3xX216xX1xX17xX18xX19xX3xX59xX72xX18xX3xX59xX13bxX18xX19xX3xX111xX25xX105xX4xX3xXexX3cxX3x13b4ax1550dxX16x12c51x153f6x10596xX14fxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX21xX25xX14xX4xX3xXbxX1xX258xXdxX3xX4xX242xX3xXexX60xX10exX18xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX21xX6xX34xX3xX19x111a4xX3fxX3cdxX3xX71xX34xXb5xXdxX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX14fxX3xX1x1239fxX3xX32xX33xX3xXexX10exX18xX14fxX3xX7xX105xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX14fxX3xX111xX25xX105xX4xX3xXexX1aexX4xX1xX14fxX3xX18xX19xX33xXe1xX3xXexX1xXebxX18xX19xX3xX18xX1d9xX3fxX3xX7xXdxX18xX1xX14fxX3xX19xXdxX44xXdxX3xXexX212xX18xX1xX3xX32xX33xX3xX18xX19xX33xXe1xX3xX1xX3cxXexX3xX1xXb5xX18xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX34xX59xXe1xXaxX12xXcxX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX18xX2axXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xXex10a13xXe1xX3xXexX1xX25xX14xX4xX3xX32xX33xX34xX3xXexX1a1xX18xX19xX3xX111xX25xX105xX4xX3xX19xXdxX6xX14fxX3xX216xX1xX17xX18xX19xX3xX21xX2d9xXexX3xX21xX25xX14xX4xXcexX3xXcxX1xX10xX34xX3xX111xX25xXe1xX3xXb1xX1aexX18xX1xX3xXexXb5xXdxX3xX216xX1xX34xX258xX18xX3xX404xX3xXb1xXdxX20axX25xX3xX3dfxX3xX5xX25xXbbxXexX3x12a05xX25xX121xXexX3xX4xX258xX18xX1xX14fxX3xX18xX1xXbbxXbxX3xX4xX258xX18xX1xX3xX4xX25fxX6xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX59xX72xX18xX3xX337xXdxX17fxXexX3xX2bfxX6xX3fxX14fxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexX60xX10exX18xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX216xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX242xX3xX18xX14xXdxX3xX59xX25xX18xX19xX3xX18xX2axXdxX3xX7xXdxX18xX1xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX34xX59xXe1xXaxX12xX16xX1xX34xX3xX60xdc95xX18xX19xX3xX3fxX40xX25xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX3fxX44xXdxX3xX21xX6xX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX216x10ecdxX3fxX3xXexX1xX10xX34xX3xXcxX1xX17xX18xX19xX3xXexX61xX3xX7xX105xX3xX3e0xX404xX3xXb1xX1e6xX3xXexX25xX72xX18xX3xXexX1xX25fxX3xX111xX25xXe1xX3xXb1xX1aexX18xX1xX3xXexX60xX10exX18xX3xX32xX33xX3xXb1xXebxXbxX3xX1d5xX18xX19xX3xXb1xX2e8xX18xX19xX3xX4xXebxX4xX3xXexXdxX10exX25xX3xX4xX1xX25x1545dxX18xX3xX111xX25xX105xX4xX3xXexX3cxX14fxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXb1xX6xX18xX19xX3xX5xX121xXe1xX3xX25cxX3xX216xXdxX3cxX18xX3xX4xX25fxX6xX3xX12cxXe1xX3xX21xX6xX18xX3xX103xX25xX105xX4xX3xXbxX1x15682xX18xX19xX3xX419xX3xX569xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX14fxX3xX12cxXe1xX3xX21xX6xX18xX3xX4c3xX1xXebxXbxX3xX5xX25xXbbxXexX14fxX3xX337xX1d9xX18xX3xXbxX1xX79fxX18xX19xX3xX16xX1xX212xX18xX1xX3xXbxX1xX25fxX14fxX3xX13xX14xX3xXcxX61xX3xXbxX1xXebxXbxX14fxX3xX13xX14xX3xX2bfxX19xX34xXb5xXdxX3xX19xXdxX6xX34xX3xX32xX20axX3xX32xX121xX18xX3xXb1xX20axX3xX18xX33xXe1xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX34xX59xXe1xXaxX12xX56xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX3fxX40xX25xX3xX3fxX44xXdxX3xXb1xX61xXbfxX4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX121xXbxX3xXexX1a1xX3xX18xX19xX33xXe1xX3xX2xX47xX3e0xX14fxX3xX19xXdxf48axX3xX18xX19xX25xXe1xX10exX18xX3xX216xX212xX4xX1xX3xXexX1xX61xX44xX4xX3xX7xX34xX3xX32xX44xXdxX3xX4x14446xX14fxX3xX18xX1xX61xX18xX19xX3xX3fxX33xX25xX3xX7xX2d9xX4xX3xX62xX3xXexX60xX6xX18xX19xX3xX21xdf42xX6xX3xXb1xX22xXdxX3xXexX1xX33xX18xX1xX3xX1f4xX6xX18xX1xX3xXexX212xX3fxX3xXexX1xX6xX18xX3xX32xX33xX3xX216xX1xX17xX18xX19xX3xXexX1xXb2xX3xX1xXdxX17fxX18xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX18xX2axXdxX3xX7xXdxX18xX1xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX34xX59xXe1xXaxX12xXcxX1a1xX3xX18xX19xX33xXe1xX3xX3d1xX3e0xX47xX3e0xX3xXb1xX3cxX18xX3xX18xX6xXe1xX14fxX3xX5x13834xX18xX3xX5xX61xXbfxXexX3xX287xXb5xXdxX3xX7xX1d5xX3xX111xX25xXebxX18xX3xX287xX1d5xX4xX14fxX3xX287xXb5xXdxX3xX7xX1d5xX3xX111xX25xXebxX18xX3xXcxX72xXe1xX3xX13xX6xX18xX3xX2bfxX1xX6xX14fxX3xX287xXb5xXdxX3xX7xX1d5xX3xX111xX25xXebxX18xX3xX16xX41axX10xX4xX1xX3xXexXb5xXdxX3xX337xXdxX17fxXexX3xX2bfxX6xX3fxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX21xXebxX34xX3xX59xX1a1xX18xX19xX3xX4xX121xXbxX3xXexX1xX1aexX3xXexX1xX1b2xX4xX3xX32xX33xX34xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX3fxX40xX25xX3xX3fxX44xXdxX3xX32xX87cxX3xX216xX1xX17xX18xX19xX3xXexX1xXb2xX3xX1xXdxX17fxX18xX3xX18xX2axXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX25fxX6xX3xX18xX19xX61xX136xXdxX3xX7xXf3xX3xX59xX13bxX18xX19xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX34xX59xXe1xXaxX12xXcxX60xX34xX18xX19xX3xX216xX1xXdxX3xXb1xX242xX14fxX3xX569xX18xX1xX14fxX3xX4c3xX1xXebxXbxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX21xXebxX34xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXbbxX18xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX3fxX40xX25xX3xX3fxX44xXdxX3xX4xX25fxX6xX3xX337xXdxX17fxXexX3xX2bfxX6xX3fxXcexX0xX47xXbxX12xX0xX59xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX60xX10xX5xX6xXexX10xX59xXaxX12xX0xX7xXexX60xX34xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX10exX18xX3xX111xX25xX6xX18xX3cdxX0xX47xX7xXexX60xX34xX18xX19xX12xX0xX25xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX419xXexX1xX25xX3fxX21xX419xX6xX18xX59xX419xX7xX6xXbxX34xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX72xXe1xX3xX13xX6xX18xX3xX2bfxX1xX6xX3xXb1xX1e6xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXbbxX18xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX3fxX44xXdxX3xX4xX25fxX6xX3xX337xXdxX17fxXexX3xX2bfxX6xX3fxXaxX3xX1xX60xX10xX428xX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxX419xX5xX25xX6xXexX419xX59xX34xXdxX419xX7xX34xX18xX19xX47xXexX6xXe1xX419xX21xX6xX18xX419xX18xX1xX6xX419xX59xX6xX419xX4xX34xX18xX19xX419xX18xX1xX6xX18xX419xX1xX34xX419xX4xX1xXdxX10xX25xX419xX3fxX34xXdxX419xX4xX25xX6xX419xX32xXdxX10xXexX419xX18xX6xX3fxX47xX3d1xX404xX409xX14exX41cxX14exXcexX1xXexX3fxXaxX12xX0xXdxX3fxX19xX3xX7xX60xX4xX9xXaxX47xX3fxX10xX59xXdxX6xX47xX2xX3d1xX14cxX47xX18xX10xX3c8xX7xX47xX3d1xX3d1xX404xX3d1xX47xX2xX3d1xX14exX59xX2xX2xX3d1xX404xX2xX404xX3e1xXexX404xX14exX3e1xX41cxX5xX2xXcexX42fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX7xX1fxX3xX21xX22xX3xX7xX25xX18xX19xX3xX18xX2axXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX32xX33xX34xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX3fxX40xX25xX3xX3fxX44xXdxXaxX3xX47xX12xX0xX47xX6xX12xX0xX59xXdxX32xX12xX0xX7xXexX60xX34xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX72xXe1xX3xX13xX6xX18xX3xX2bfxX1xX6xX3xXb1xX1e6xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXbbxX18xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX3fxX44xXdxX3xX4xX25fxX6xX3xX337xXdxX17fxXexX3xX2bfxX6xX3fxXaxX3xX1xX60xX10xX428xX9xXaxX47xXbxX1xX6xXbxX419xX5xX25xX6xXexX419xX59xX34xXdxX419xX7xX34xX18xX19xX47xXexX6xXe1xX419xX21xX6xX18xX419xX18xX1xX6xX419xX59xX6xX419xX4xX34xX18xX19xX419xX18xX1xX6xX18xX419xX1xX34xX419xX4xX1xXdxX10xX25xX419xX3fxX34xXdxX419xX4xX25xX6xX419xX32xXdxX10xXexX419xX18xX6xX3fxX47xX3d1xX404xX409xX14exX41cxX14exXcexX1xXexX3fxXaxX12xXcxX72xXe1xX3xX13xX6xX18xX3xX2bfxX1xX6xX3xXb1xX1e6xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXbbxX18xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX3fxX44xXdxX3xX4xX25fxX6xX3xX337xXdxX17fxXexX3xX2bfxX6xX3fxX0xX47xX6xX12xX0xX47xX7xXexX60xX34xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX59xXaxX12xX287xXb5xXdxX3xX7xX1d5xX3xX111xX25xXebxX18xX3xXcxX72xXe1xX3xX13xX6xX18xX3xX2bfxX1xX6xX3xXexXb5xXdxX3xX337xXdxX17fxXexX3xX2bfxX6xX3fxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX21xXebxX34xX3xXb1xX1e6xX3xX111xX25xXe1xX3cxXexX3xXb1xX1aexX18xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXbbxX18xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX3fxX44xXdxX3xX4xX25fxX6xX3xX337xXdxX17fxXexX3xX2bfxX6xX3fxX3xX32xX87cxX3xX111xX25xXe1xXb2xX18xX3xX1xX14xX3xX4xX1xXdxX3cxX25xX3xX18xX33xXe1xX3xXb1xX1e6xX3xX21xX6xX34xX3xX19xX598xX3fxX3xX4xXebxX4xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX8e8xX18xX3xXexX1xXdxX3cxXexX3xXexX1xX10xX34xX3xX111xX25xXe1xX3xXb1xX1aexX18xX1xX3xX111xX25xX105xX4xX3xXexX3cxXcexX0xX47xXbxX12xX0xX47xX59xXdxX32xX12xX0xX47xX5xXdxX12xX0xX47xX25xX5xX12xX0xX59xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX60xXaxX12xX0xX47xX59xXdxX32xX12xX0xX47xX59xXdxX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16be8xX34xX25xX60xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX337xX2bfx14b4axX0xX47xXbxX12