Thu phí cách ly tập trung với người nhập cảnh vào Việt Nam từ 1/9
Người nhập cảnh vào Việt Nam cách ly tập trung tại các cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định phải tự chi trả tiền ăn và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày kể từ 1/9.
d271x12c06x1747ax17a49x18f4dx11e1fx16b75x1908fxf708xX7x18c67x15a1ax10513x12c1exf5fdx16c7exX5x18689xXax1300cxXcxX1x16c7fxX3xXbxX1xf681xX3xX4x15ad9xX4xX1xX3xX5xd7efxX3xXex10734xXbxX3xXex16c7cxX15x13e4ax15156xX3x11529x15eb9xXdxX3xX2axX2bx11764xec49xXdxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4x14c6fxX2axX1xX3xX2dx160dex10512xX3x16f63xXdx11a61xXexX3xdfccxX6x15d68xX3xXex14ab5xX3xX2xdfadx11ff7xX0xX52xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18f75xX10xX6x1686axXaxX12xX4axX2bxX33xX34xXdxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4xX3dxX2axX1xX3xX2dxX42xX43xX3xX45xXdxX47xXexX3xX4axX6xX4cxX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX5xX21xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX15xX2axX2bxX3xXex17899xXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX4x14583xX3xX7xee4dxX3xX67xX43xX3xX4xXa2xX3x18594xX15xX6xX2axX3xX2axX1xX42xX3xX2axX33xX2exX4xX3xX4x163f4xX3xXexX1x11740xX4cxX3xXadxX15xX21x12263xX2axX3xX4xX1x1347dxX3x108b7x181ccxX2axX1xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xXexfd6exX3xX4xX1xXdxX3xXexX28xX3dxX3xXexXdxXc6xX2axX3x140e1xX2axX3xX2dxX42xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX19xX3xXbxX1xfe63xX4xX3xX2dxXf7xX3xX2axX1xX15xX3xX4x12148xX15xX3xX7xXdxX2axX1xX3xX1xX43xX9axXexX3xX1x182b3xX2axX2bxX3xX2axX2bxX42xX21xX3x13942x11a5dxX3xXexX4fxX3xX2xX52xX53xf5c2xX0xX52xXbxX12xX0xX67xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX10xXexX6xXdxX5xX7x16663xX13axX7xX15xX4cxX4cxX6xX28xX21xX3xX4xX4cxX7xfbc7xX67xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXdxX4cxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx12809xX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxd5ebxXdxX67xXexX1x17850xX3xedc4x115e6xfbcaxXbx11127x1724bxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX16fxX3xX2xX172x18051xX173xXbxX175xX176xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX122x15757xX6xX43xX1xX6xXexXdxX2axX1xX122xX2dxX2axX52xX2axX10xX16axX7xX52xX172xX173xX182x18c61xX52xX2xX173xX171xX67xfcd0xX2xX172xX173xX53x16335xX53xXexX172xX53xX53xX1a7xX5xX171xX147xX2xX171xX173xX53xX147xXdxX2ax10f13xX43xX147xXbxX1xXdxX147xX4xX6xX4xX1xX147xX5xX122x13a42xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXbxX1xX19xX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX5xX21xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX15xX2axX2bxX3xX2dxX2exXdxX3xX2axX2bxX33xX34xXdxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4xX3dxX2axX1xX3xX2dxX42xX43xX3xX45xXdxX47xXexX3xX4axX6xX4cxX3xXexX4fxX3xX2xX52xX53xXaxX3xX16axXdxX67xXexX1xX9xXaxX171xX172xX173xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX2xX172xX182xX173xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX67xXdxX2dxX12xX0xX67xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX10xXexX6xXdxX5xX7xX13axX13axX7xX15xX4cxX4cxX6xX28xX21xX3xX4xX4cxX7xX147xX67xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX67xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX28xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX28xX43xX2axX2bxX12xX0xXdxX4cxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXexX1xX15xX4cxX192xX3xX67xX1xXdxX67xX10xX3xXdxX15bxX10xX2axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX67xXexX1xX16fxX3xX171xX172xX173xXbxX175xX176xX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX16fxX3xX1adxX1b2xX172xXbxX175xX176xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX122xX192xX6xX43xX1xX6xXexXdxX2axX1xX122xX2dxX2axX52xX2axX10xX16axX7xX52xX172xX173xX182xX1a7xX52xX2xX173xX171xX67xX1adxX2xX172xX2xX1b2xX1b2xX2xXex10ee3xX182xX2xX1adxX5xX182xX147xX4xX6xX4xX1xX5xX21xX122xX1d1xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXbxX1xX19xX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX5xX21xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX15xX2axX2bxX3xX2dxX2exXdxX3xX2axX2bxX33xX34xXdxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4xX3dxX2axX1xX3xX2dxX42xX43xX3xX45xXdxX47xXexX3xX4axX6xX4cxX3xXexX4fxX3xX2xX52xX53xXaxX3xX16axXdxX67xXexX1xX9xXaxX171xX172xX173xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX1adxX1b2xX172xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX7xXexX28xX43xX2axX2bxX12xX0xX52xX67xXdxX2dxX12xX0xX67xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX28xX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexX28xX43xX2axX2bxX12xXcxXdxX2axX3xX5xXdxe169xX2axX3xXadxX15xX6xX2axX16fxX0xX52xX7xXexX28xX43xX2axX2bxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX147xXexX1xX15xX4cxX192xX147xX6xX2axX67xX147xX7xX6xXbxX43xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xXdxX47xXexX3xX4axX6xX4cxX3xX4cxXa5xX3xX5xX9axXdxX3xX2f8xX3xXcdxX33xX34xX2axX2bxX3xX192xX6xX21xX3xXadxX15xd728xX4xX3xXex10241xXaxX3xX1xX28xX10xX1c3xX9xXaxX52xX4xX1xXdxX2axX1xX147xX7xX6xX4xX1xX147xX175xX6xX147xX1xX43xXdxX52xX2dxXdxX10xXexX147xX2axX6xX4cxX147xX4cxX43xX147xX5xX6xXdxX147xX2f8xX147xX67xX15xX43xX2axX2bxX147xX192xX6xX21xX147xXadxX15xX43xX4xX147xXexX10xX52xX2xX53xX171xX2f8xX2xX53xX122xX1xXexX4cxXaxX12xX0xXdxX4cxX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX52xX4cxX10xX67xXdxX6xX52xX2xX172xX173xX52xX2axX10xX16axX7xX52xX172xX173xX182xX1a7xX52xX2xX173xX171xX67xX172xX172xX2xX1adxX172xX1b2xX172xXexX1adxX173xX171xX171xX5xX171xX147xX7xX6xX2axX147xX192xX6xX21xX147xX171xX1adxX1adxX172xX147xX2xX2f8xX173xX173xX173xX171xX2xX122xX1d1xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXbxX1xX19xX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX5xX21xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX15xX2axX2bxX3xX2dxX2exXdxX3xX2axX2bxX33xX34xXdxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4xX3dxX2axX1xX3xX2dxX42xX43xX3xX45xXdxX47xXexX3xX4axX6xX4cxX3xXexX4fxX3xX2xX52xX53xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX67xXdxX2dxX12xX0xX7xXexX28xX43xX2axX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX45xXdxX47xXexX3xX4axX6xX4cxX3xX4cxXa5xX3xX5xX9axXdxX3xX2f8xX3xXcdxX33xX34xX2axX2bxX3xX192xX6xX21xX3xXadxX15xX3ffxX4xX3xXexX403xXaxX3xX1xX28xX10xX1c3xX9xXaxX52xX4xX1xXdxX2axX1xX147xX7xX6xX4xX1xX147xX175xX6xX147xX1xX43xXdxX52xX2dxXdxX10xXexX147xX2axX6xX4cxX147xX4cxX43xX147xX5xX6xXdxX147xX2f8xX147xX67xX15xX43xX2axX2bxX147xX192xX6xX21xX147xXadxX15xX43xX4xX147xXexX10xX52xX2xX53xX171xX2f8xX2xX53xX122xX1xXexX4cxXaxX12xX45xXdxX47xXexX3xX4axX6xX4cxX3xX4cxXa5xX3xX5xX9axXdxX3xX2f8xX3xXcdxX33xX34xX2axX2bxX3xX192xX6xX21xX3xXadxX15xX3ffxX4xX3xXexX403xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX28xX43xX2axX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX15bxX1cxX4xX3xXcdxX33xX34xX2axX2bxX3xX192xX6xX21xX3xXadxX15xX3ffxX4xX3xXexX403xX3xXcdxX403xX2axX3xXcxX28xX15xX2axX2bxX3x12716xX15xX3ffxX4xfbc6xX3xX4axX1xX24xXexX3xd7b8xX3dxX2axX5d2xX3xX64xX42xX2axX3xX5cexX15xX3ffxX4xX5d2xX3xX15bxX6xX4cxXbxX15xX4xX1xXdxX6xX5d2xX3x16e58xX42xX43xX3xX7xfd3axX3xX5xX102xX2axX3xX5xX33x18cefxXexX3xX4cxXa5xX3xX5xX9axXdxX3xXexX4fxX3xX2axX2bxX42xX21xX3xX2xX1adxX3xX2dxX42xX3xX172xX172xX52xX53xX122xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX67xXdxX2dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcx13055xXexX3xX4xX3dxX3xX2axX2bxX33xX34xXdxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4xX3dxX2axX1xX3xX2dxX42xX43xX3xX5f3xX42xX43xX3xXadxX15xX6xX3xXcdxX33xX34xX2axX2bxX3xX1xX42xX2axX2bxX3xX119xX1xfd8fxX2axX2bxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX5xX21xX3xX2xX1b2xX3xX2axX2bxX42xX21xXaxX3xX1xX28xX10xX1c3xX9xXaxX52xXadxX15xX43xX4xX147xXexX10xX52xXexX6xXexX147xX4xX6xX147xX2axX2bxX15xX43xXdxX147xX2axX1xX6xXbxX147xX4xX6xX2axX1xX147xX2dxX6xX43xX147xX5xX6xX43xX147xXadxX15xX6xX147xX67xX15xX43xX2axX2bxX147xX1xX6xX2axX2bxX147xX119xX1xX43xX2axX2bxX147xXbxX1xX6xXdxX147xX4xX6xX4xX1xX147xX5xX21xX147xX2xX1b2xX147xX2axX2bxX6xX21xX52xX2xX53xX171xX1adxX1b2xX53xX122xX1xXexX4cxXaxX12xX0xXdxX4cxX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX52xX4cxX10xX67xXdxX6xX52xX2xX172xX173xX52xX2axX10xX16axX7xX52xX172xX173xX182xX1a7xX52xX2xX173xX2f8xX67xX2xX2xX171xX182xX173xX1adxX1a7xXexX1b2xX2f8xX171xX1a7xX172xX5xX173xX122xX1d1xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXbxX1xX19xX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX5xX21xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX15xX2axX2bxX3xX2dxX2exXdxX3xX2axX2bxX33xX34xXdxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4xX3dxX2axX1xX3xX2dxX42xX43xX3xX45xXdxX47xXexX3xX4axX6xX4cxX3xXexX4fxX3xX2xX52xX53xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX67xXdxX2dxX12xX0xX7xXexX28xX43xX2axX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX63bxXexX3xX4xX3dxX3xX2axX2bxX33xX34xXdxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4xX3dxX2axX1xX3xX2dxX42xX43xX3xX5f3xX42xX43xX3xXadxX15xX6xX3xXcdxX33xX34xX2axX2bxX3xX1xX42xX2axX2bxX3xX119xX1xX66axX2axX2bxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX5xX21xX3xX2xX1b2xX3xX2axX2bxX42xX21xXaxX3xX1xX28xX10xX1c3xX9xXaxX52xXadxX15xX43xX4xX147xXexX10xX52xXexX6xXexX147xX4xX6xX147xX2axX2bxX15xX43xXdxX147xX2axX1xX6xXbxX147xX4xX6xX2axX1xX147xX2dxX6xX43xX147xX5xX6xX43xX147xXadxX15xX6xX147xX67xX15xX43xX2axX2bxX147xX1xX6xX2axX2bxX147xX119xX1xX43xX2axX2bxX147xXbxX1xX6xXdxX147xX4xX6xX4xX1xX147xX5xX21xX147xX2xX1b2xX147xX2axX2bxX6xX21xX52xX2xX53xX171xX1adxX1b2xX53xX122xX1xXexX4cxXaxX12xXcxX63bxXexX3xX4xX3dxX3xX2axX2bxX33xX34xXdxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4xX3dxX2axX1xX3xX2dxX42xX43xX3xX5f3xX42xX43xX3xXadxX15xX6xX3xXcdxX33xX34xX2axX2bxX3xX1xX42xX2axX2bxX3xX119xX1xX66axX2axX2bxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX5xX21xX3xX2xX1b2xX3xX2axX2bxX42xX21xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX28xX43xX2axX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12x17ee4xX21xX3xX192xX6xX2axX3xXcdxee25xX4xX3xX192xXdxX47xXexX3xX4xX1xX15xX21xX3a1xX2axX3xXexX28xX1cxX4xX1xX3xXbxX1x18110xX2axX2bxX3xX4xX1xX3ffxX2axX2bxX3xX15bxX43xX2dxXdxX67xX147xX2xX53xX3xXadxX15xX3ffxX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX5f3xX42xX43xX3xX4xX1xX43xX3xX192xXdxX403xXexX5d2xX3xXexX63bxXexX3xX4xX3dxX3xX4xX1cxX4xX3xXexX28xX33xX34xX2axX2bxX3xX1xX600xXbxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4xX3dxX2axX1xX3xX2dxX42xX43xX3xX5f3xX42xX43xX3xXadxX15xX6xX3xXcdxX33xX34xX2axX2bxX3xX1xX42xX2axX2bxX3xX119xX1xX66axX2axX2bxX3xXcdxXc6xX15xX3xXcdxX33xX600xX4xX3xXcdxX43xX3xXexX1x144c4xX2axX3xX2axX1xXdxX47xXexX5d2xX3xX5xX63bxX21xX3xX4cx11d48xX15xX3xX175x1048bxXexX3xX2axX2bxX1xXdxX47xX4cxX3xX2dxX42xX3xXexX1xXd8xX4xX3xX1xXdxX47xX2axX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX5xX21xX3xX2xX1b2xX3xX2axX2bxX42xX21xX3xXexX1xX10xX43xX3xXadxX15xX21xX3xXcdxXcexX2axX1xX122xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX67xXdxX2dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX3a1xX4cxX3xX182xX3xX4xX6xX3xX4cxf827xX4xX3xX4cxX2exXdxX3xX15bxX43xX2dxXdxX67xX147xX2xX53xX3xX5xX42xX3xX2axX2bxX33xX34xXdxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4xX3dxX2axX1xX5d2xX3xX45xXdxX47xXexX3xX4axX6xX4cxX3xX4xXbcxX3xX2xX122xX173xX2f8xX182xX3xX192xX47xX2axX1xX3xX2axX1xX92cxX2axXaxX3xX1xX28xX10xX1c3xX9xXaxX52xX21xX147xXexX10xX52xXexX1xX10xX4cxX147xX182xX147xX4xX6xX147xX4cxX6xX4xX147xX4cxX43xXdxX147xX4xX43xX2dxXdxX67xX147xX2xX53xX147xX5xX6xX147xX2axX2bxX15xX43xXdxX147xX2axX1xX6xXbxX147xX4xX6xX2axX1xX147xX2dxXdxX10xXexX147xX2axX6xX4cxX147xX4xX43xX147xX2xX147xX173xX2f8xX182xX147xX192xX10xX2axX1xX147xX2axX1xX6xX2axX52xX2xX53xX171xX1adxX173xX182xX122xX1xXexX4cxXaxX12xX0xXdxX4cxX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX52xX4cxX10xX67xXdxX6xX52xX2xX172xX173xX52xX2axX10xX16axX7xX52xX172xX173xX182xX2f8xX52xX2xX173xX171xX67xX173xX2xX171xX2xX182xX2xX171xXexX182xX1adxX171xX182xX5xX172xX147xX4xX43xX2axX2bxX147xX192xX43xX147xX119xX1xX43xXdxX147xX192xX10xX2axX1xX147xX173xX171xX122xX1d1xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXbxX1xX19xX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX5xX21xX3xXexX24xXbxX3xXexX28xX15xX2axX2bxX3xX2dxX2exXdxX3xX2axX2bxX33xX34xXdxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4xX3dxX2axX1xX3xX2dxX42xX43xX3xX45xXdxX47xXexX3xX4axX6xX4cxX3xXexX4fxX3xX2xX52xX53xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX67xXdxX2dxX12xX0xX7xXexX28xX43xX2axX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX3a1xX4cxX3xX182xX3xX4xX6xX3xX4cxX99cxX4xX3xX4cxX2exXdxX3xX15bxX43xX2dxXdxX67xX147xX2xX53xX3xX5xX42xX3xX2axX2bxX33xX34xXdxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4xX3dxX2axX1xX5d2xX3xX45xXdxX47xXexX3xX4axX6xX4cxX3xX4xXbcxX3xX2xX122xX173xX2f8xX182xX3xX192xX47xX2axX1xX3xX2axX1xX92cxX2axXaxX3xX1xX28xX10xX1c3xX9xXaxX52xX21xX147xXexX10xX52xXexX1xX10xX4cxX147xX182xX147xX4xX6xX147xX4cxX6xX4xX147xX4cxX43xXdxX147xX4xX43xX2dxXdxX67xX147xX2xX53xX147xX5xX6xX147xX2axX2bxX15xX43xXdxX147xX2axX1xX6xXbxX147xX4xX6xX2axX1xX147xX2dxXdxX10xXexX147xX2axX6xX4cxX147xX4xX43xX147xX2xX147xX173xX2f8xX182xX147xX192xX10xX2axX1xX147xX2axX1xX6xX2axX52xX2xX53xX171xX1adxX173xX182xX122xX1xXexX4cxXaxX12xXcxX1xX3a1xX4cxX3xX182xX3xX4xX6xX3xX4cxX99cxX4xX3xX4cxX2exXdxX3xX15bxX43xX2dxXdxX67xX147xX2xX53xX3xX5xX42xX3xX2axX2bxX33xX34xXdxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4xX3dxX2axX1xX5d2xX3xX45xXdxX47xXexX3xX4axX6xX4cxX3xX4xXbcxX3xX2xX122xX173xX2f8xX182xX3xX192xX47xX2axX1xX3xX2axX1xX92cxX2axX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX28xX43xX2axX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX5d9xX3dxX2axX3xXexXdxX2axX3xX5x1730axX4xX3xX2xX171xX1xX3xX2axX2bxX42xX21xX3xX2xX182xX52xX53xX3xX4x17ee5xX6xX3xX5d9xX6xX2axX3xX15bxX1xXcbxX3xXcdxX9axX43xX3xX5cexX15xX3ffxX4xX3xX2bxXdxX6xX3xXbxX1xX8b7xX2axX2bxX3xX4xX1xX3ffxX2axX2bxX3xX67xXcexX4xX1xX3xX15bx1604dxX45x15037x14022xX147xX2xX53xX3xX4xX1xX43xX3xX192xXdxX403xXexX3xX4xXbcxX3xX182xX3xX4xX6xX3xX4cxX99cxX4xX3xX4cxX2exXdxX3xX15bxXc4axX45xXc4cxXc4dxX147xX2xX53xX3xX5xX42xX3xX2axX2bxX33xX34xXdxX3xX2axX1xX24xXbxX3xX4xX3dxX2axX1xX3xXcdxX33xX600xX4xX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX5xX21xX3xX2axX2bxX6xX21xX122xX3xX45xXdxX47xXexX3xX4axX6xX4cxX3xX1xXdxX47xX2axX3xX4xXbcxX3xX2xX122xX173xX2f8xX182xX3xX192xX47xX2axX1xX3xX2axX1xX92cxX2axX0xX52xXbxX12xX0xX52xX67xXdxX2dxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX15xX5xX12xX0xX67xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX52xX67xXdxX2dxX12xX0xX52xX67xXdxX2dxX12xX0xX52xX67xXdxX2dxX12xX0xX67xXdxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX10xXexX6xXdxX5xX7xX13axX13axX7xX15xX4cxX4cxX6xX28xX21xX3xX4xX4cxX7xX147xX67xX10xX7xX4xXaxX12xX0xX52xX67xXdxX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9ebxX43xX15xX28xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX45xXdxX10xXexX2axX6xX4cxe0aaxX0xX52xXbxX12