Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng 51,6 tỷ USD cho 2021
Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến đề xuất khoản ngân sách kỷ lục, với 51,6 tỷ USD cho năm tài khóa 2021.
fc69x1a34bx1a67ax10aa8x1119ex120f0x12e06x1420fx15534xX7x1ac55x11baax1704cx16c2cxfdd3x15434xX5x110e2xXax114bfx15d17xX1x15954xXexX3x13cebx1c2b3x1855fxX3xXex1a412xX1ax18356xX3xX1axX1fx11967xX1axX3xX7x14592xX4xX1xX3x14c29x11cfex1b0cfxX4xX3xXbxX1x17edcxX1axX1fxX3x124c6xX2x1a63ex1bb5dxX3xXex1569bxX3x18344x16d2cx18e3exX3xX4xX1x113efxX3x16a08x135d2xX46xX2xX0x1c15cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxffb4xX10xX6x1a070xXaxX12xX18x13c63xX3x14c09xX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX5dx13877xX3x1865dxXdx1a3b0xX1axX3x164e1x18e9dxX3x13317xX2cx18a7dxXexX3xX7axX1xX44xX19xX1axX3xX1axX1fxX23xX1axX3xX7xX27xX4xX1xX3xX7axX3cxX3xX5x1386bxX4xX38xX3x17557x1335cxXdxX3xX36xX2xX38xX39xX3xXexX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX3xX1axX1dx10ce6xX3xXex10753xXdxX3xX7axX1x1a705xX6xX3xX46xX47xX46xX2x1c05axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX44xX5dx16449xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX13xXdxX7axX7axX10xXdxX3x1b663xX7xXdxX6xX1axX3x1a462xX10xX9fxXdxX10x17f62xX3xX38xX3xX7fxX23xXd7xX3xX7x14c57xX3xX5xXb8xX3xX1axX1dxXb5xX3xXexX1x11e55xX3x102a8xX3xX5xXdx12e84xX1axX3xXexXdxX7cxXbxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1axX1fxX3xX1axX1fxX23xX1axX3xX7xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxXc4xX3xX13xX1dxXb5xX3xX46xX47xX46xX47xX38xX3xX1axX1fxX23xX1axX3xX7xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX4x10d42xX6xX3xX1ax11d38xXa0xX4xX3xX1axXb8xXd7xX3xX5xXb8xX3xX36xX47xX38xX36xX3xXexX3cxX3xX3exX3fxX40xXc4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX44xX5dxXd7xXaxX12xX18xX61xX3xX63xX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX4xX44xXdxX3xX9fxXdx193a8xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xXexX1dxX1axX1fxX3xXexXb8xXdxX3xX7axX1xXbdxX6xX3xX46xX47xX46xX2xX3xX5xXb8xX3xX4x19388xX1axX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xXex13e1cxX44xX1axX1fxX3x1b07exX2dxXdxX3xX4xX19xX1axX1xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3x1229ex16cccxX1axX1fxX3x13865xX3xX7fxX6xX1axX1fxX3xXexX1xX6xXd7xX3xX7fx12f52xXdxX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xXbdxX1axX1fxXc4xX3xXcxX1ccxX44xX1axX1fxX3xX7fxXbdxX3xX4xXbdxX3xX9fxXdxX1a4xX4xX3xXcxX1ccxX2cxX1axX1fxX3xX63xX2cxX2dxX4xX3xX7fx103fbxXd7xX3xXb5x1604fxX1axX1xX3xX4xX27xX4xX3xX1xX44xX225xXexX3xX7fxX61xX1axX1fxX3xX2bxX2cxX23xX1axX3xX7xX78xX3x11542xX3xX1d1xXdx15c6dxX1axX3xX5axX44xX6xX3xX1e2xX1e3xX1axX1fxX3xX9fxXb8xX3xX18xXdxX243xX1axX3xX1e2xX1e3xX1axX1fxX38xX3xX1xX6xXd7xX3xXcxX1ccxXdxX80xX2cxX3xXcxXdxX10bxX1axX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexX9bxX4xX3xXexX1x1619cxX3xX1axX1fxX1xXdxX1a4xXb5xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX1xX15bx195a1xX1axX1fxX3xXexX1ccx17ed6xX1axX1xX3xXexX10bxX1axX3xX5xX277xX6xXc4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX44xX5dxXd7xXaxX12xXcxX23xX1axX3xXcxX1xX157xX3xXexX15bxXa0xX1axX1fxX3x13c01xX44xX7xX1xXdxX1xXdxX5dxX10xX3xX3fxX2cxX1fxX6xX3xX1d1xXb8xXd7xX3xXex1bddaxX3xX2bxX2cxX6xX1axX3xXexX23xXb5xX3xX7fxX7cxX1axX3xX4xX1x13c95xX1axX1xX3xX7xX27xX4xX1xX3xX9fxX80xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xXexX1ccxX15bxXa0xX4xX3xX7fxX23xXd7xX3xX4xX157xX6xX3xX4xX78xX2cxX3xXcxX1xX157xX3xXexX15bxXa0xX1axX1fxX3xX3fxX1xXdxX1ax1bfa5xX44xX3xXe6xX1d1xX10xX38xX3xX4xX6xXb5xX3xX7axX7cxXexX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexX9bxX4xX3xX1ax1294exX3xX5xX78xX4xX3xX1axX1x15c5bxXb5xX3xXexX1dxX1axX1fxX3xX4xX15bx13762xX1axX1fxX3xX7axX1xX19xX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xXexX1xX157xX3xX9fxXb8xX3xX4xX1xXdxX7cxX1axX3xX5xX15bx1baebxX4xX3xX1axX1fxX44xX225xXdxX3xX1fxXdxX6xX44xX3xX4xX157xX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axXc4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX44xX5dxXd7xXaxX12xX0xXdxXb5xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1b05fxX10xX1axXexX10xX1ccxX3xX5dxXexX1xX2cxXb5xX1d1xXaxX3xX7xXexXd7xX5xX10xX9xXaxXf1xXdxX5dxXexX1x1ae54xX3xX39xX2xX36xXbxX82x1a84fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX3bexX3x1a746x1ad4dxX36xXbxX82xX3c5xXaxX3xX7xX1ccxX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXc4xX1d1xX6xX44xX1xX6xXexXdxX1axX1xXc4xX9fxX1axX4bxX1axX10xXf1xX7xX4bxX46xX47xX3cfx1af53xX4bxX2xX3cfx159fdxX5dxX2xX47xX107xX3d0xX3cfxX3d0xX47xXexX3f5xX39xX2xX3cfxX5xX47x16c05xX1axX1xX6xXexX409xX1d1xX6xX1axX409xX2bxX2cxX6xX1axX409xX7xX2cxXc4x1865cxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1axX1fxX3xX1axX1fxX23xX1axX3xX7xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX36xX2xX38xX39xX3xXexX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX3xX46xX47xX46xX2xXaxX3xXf1xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX39xX2xX36xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX3cfxX3d0xX36xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a3xX6xXbxXexXdxX44xX1axXaxX12xX18xX61xX3xX63xX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX4xXbdxX3xX7axX7cxX3xX1xX44xX225xX4xX1xX3xXexX1ccxXdxX243xX1axX3xX7axX1xX6xXdxX3xXb5xX27xXd7xX3xX1d1xX6xXd7xX3xX4xX1xXdxX7cxX1axX3xX7fxX84xX2cxX3xXb5xXa0xXdxX3xX9fxXb8xX44xX3xX1axX1dxXb5xX3xX46xX47xX3cfxX36xXc4xX3x128bdx16a5axX1axX1xX3bexX3x1671fxX78xX4xX3xX5xX15bxX366xX1axX1fxX3x141fexX1xX32xX1axX1fxX3xX9fxX1a4xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1ax1a53axX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX44xX5dxXd7xXaxX12xX13xX1fxX44xXb8xXdxX3xX9fxXdxX1a4xX4xX3xXcxX1ccxX2cxX1axX1fxX3xX63xX2cxX2dxX4xX3xX9fxXb8xX3xX4xX27xX4xX3xX1axX15bxXa0xX4xX3xX5xX27xX1axX1fxX3xX1fxXdxX80xX1axX1fxX3xX7axX1xX27xX4xX3xXexX1dxX1axX1fxX3xX4xX15bxX344xX1axX1fxX3xX7fxX1c2xX2cxX3xXexX15bxX3xX4xX1xX44xX3xX2bxX2cxX23xX1axX3xX7xX78xX38xX3xX18xX61xX3xX63xX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX4xX32xX1axX3xX5xX44xX3xX1axX1fxX225xXdxX3xX9fxX80xX3xX4xX27xX4xX3xXb5xX2dxXdxX3xX7fxX10xX3xX5dx1526dxX6xX3xX1axX1fxXb8xXd7xX3xX4xXb8xX1axX1fxX3xXexX1dxX1axX1fxX3xXexX1ccxX44xX1axX1fxX3xX7axX1xX1e3xX1axX1fxX3xX1fxXdxX6xX1axX3xX9fxXb8xX3xX5x1b145xX1axX1xX3xX9fxX78xX4xX3xXb5xX225xX1axX1fxXc4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX44xX5dxXd7xXaxX12xX18xX61xX3xX63xX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXb5xX2cxX2dxX1axX3xX4xXbdxX3xXb5xX61xXexX3xX1axX1fxX23xX1axX3xX7xX27xX4xX1xX3xX5xXa0xX1axX3xX1xX287xX1axX3xX7fxX243xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1ccxXdxX243xX1axX3xX4xX27xX4xX3xX4xX1e3xX1axX1fxX3xX1axX1fxX1xX1a4xX3xXb5xXa0xXdxX3xX9fxXb8xX3xX7fxXb8xX44xX3xXexX225xX44xX3xX1axX1xX23xX1axX3xX9fxXdxX10bxX1axX3xXexX1ccxX44xX1axX1fxX3xX4xX27xX4xX3xX5xX5c4xX1axX1xX3xX9fxX78xX4xX3xX1axXb8xXd7xX38xX3xX7fx1abccxX1axX1fxX3xXexX1xX344xXdxX3xX7fxX80xX3xX82xX2cxX84xXexX3xXexX1xXb8xX1axX1xX3xX5xX15xXbxX3xXb5xX61xXexX3xX7fxX287xX1axX3xX9fx1162fxX3xXexX27xX4xX3xX4xX1xXdxX7cxX1axX3xX7fxXdxX1a4xX1axX3xXexX277xX3xX4xX1xX2cxXd7xX10bxX1axX3xX5dxX9bxX1axX1fxX3xX7xX277xX3xX5dxX9bxX1axX1fxX3xX7xXbdxX1axX1fxX3xX7fxXdxX1a4xX1axX3xXex173acxX3xX7fxX243xX3xX1axX1fxX1dxX1axX3xX4xX1x19da2xX1axX3xX4xX27xX4xX3xX4xX2cxX61xX4xX3xXexX84xX1axX3xX4xX1e3xX1axX1fxX3xX4xX157xX6xX3xX7ax1a4adxX3xXexX1x16acfxXc4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX44xX5dxXd7xXaxX12xX18xX61xX3xX63xX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX4x14418xX1axX1fxX3xX4xX1x1a80dxX3xXexX1ccxX59dxX1axX1fxX3xX7fxX1c2xX2cxX3xXexX15bxX3xX4xX1xX44xX3xX9fxXdxX1a4xX4xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1ccxXdxX243xX1axX3xX4xX27xX4xX3xX7fxX61xX1axX1fxX3xX4xX287xX3xXbxX1xX19xX1axX3xX5xX78xX4xX3xXb5xXa0xXdxX38xX3xX4xX2cxX1axX1fxX3xX4xX84xXbxX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xX5xX15bxX366xX1axX1fxX3xX4xX1xX44xX3xXb5xX27xXd7xX3xX1d1xX6xXd7xX3xX4xX1xXdxX7cxX1axX3xX7fxX84xX2cxX3xXexX1xX7cxX3xX1xX1a4xX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexX1xX10xX44xX3xX5dxX78xX3xX7axXdxX7cxX1axX3xX7fxX15bxX366xX4xX3xXexX1ccxXdxX243xX1axX3xX7axX1xX6xXdxX3xX9fxXb8xX44xX3xX1axX1dxXb5xX3xX46xX47xX3cfxX36xX3xX7fxX243xX3xXexX1xX6xXd7xX3xXexX1xX7cxX3xX4xX1xX44xX3xX4xX27xX4xX3xXb5xX27xXd7xX3xX1d1xX6xXd7xX3x1bb6dxX409xX46xX3xX1xXdxX1a4xX1axX3xXexX225xXdxXc4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX44xX5dxXd7xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xX7fxXbdxX38xX3xX18xX61xX3xX63xX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX7xXfaxX3xX7ax1bc24xX3xX1xX366xXbxX3xX7fxX669xX1axX1fxX3xXb5xX2cxX6xX3xXb5xX27xXd7xX3xX1d1xX6xXd7xX3xX4xX1xXdxX7cxX1axX3xX7fxX84xX2cxX3xXb5xXa0xXdxX3xX9fxXb8xX44xX3xX7fxX1c2xX2cxX3xXexX1xX27xX1axX1fxX3xX2xX47xX3xX9fxXa0xXdxX3xXexX15xXbxX3xX7fxX44xXb8xX1axX3x101bbxXdxXexX7xX2cxX1d1xXdxX7xX1xXdxX3xX5axX10xX6xX9fxXd7xX3x121d7xX1axX5dxX2cxX7xXexX1ccxXdxX10xX7xXc4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX44xX5dxXd7xXaxX12xX1e2xX243xX3xX4xXbdxX3xXb5xX61xXexX3xX1fxXdxX19xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXexX1xX6xXd7xX3xXexX1xX7cxX3xX4xX1xX44xX3xX4xX1xX15bxX287xX1axX1fxX3xXexX1ccxX28dxX1axX1xX3xX5xX27xX3xX4xX1x11a17xX1axX3xXexX10bxX1axX3xX5xX277xX6xX3xXe6xX10xX1fxXdxX7xX3xXe6xX7xX1xX44xX1ccxX10xX3xX5dxX44xX3xX861x1165dxX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX1ccxXdxX243xX1axX3xX409xX3xX7fx180cfxX3xX1d1xX68dxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX225xXb5xX3xX5dxX6c0xX1axX1fxX3xXexX1ccxXdxX243xX1axX3xX7axX1xX6xXdxX3xX9fxXb8xX44xX3xXexX1xX27xX1axX1fxX3xX39xX38xX3xX18xX61xX3xX63xX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX7xXfaxX3xX5xX78xX6xX3xX4xX1xX59dxX1axX3xX1axX1xXdxX80xX2cxX3xXbxX1xX15bxX287xX1axX1fxX3xX27xX1axX3xXexX1xX6xXd7xX3xXexX1xX7cxX3xX9fxXb8xX44xX3xX4xX2cxX2dxXdxX3xX1axX1dxXb5xX3xX1axX1xX15bxX3xX7fxXbdxX1axX1fxX3xX4xX27xX4xX3xXexXb8xX2cxX3xXexX1ccxX6xX1axX1fxX3xX1d1xX68dxX3xXe6xX10xX1fxXdxX7xX3xXb5xXa0xXdxX3xX1xX44xX6ccxX4xX3xX82xX23xXd7xX3xX5dxX78xX1axX1fxX3xX4xX27xX4xX3xX4xX287xX3xX7xX23fxX3xX4xX1xX2dxX1axX1fxX3xXexX10bxX1axX3xX5xX277xX6xX3xX1axX1fxX44xXb8xXdxX3xX7axX1xX287xXdxXc4xX3xX18xX61xX3xX63xX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX4xX719xX1axX1fxX3xX7fxX80xX3xX1axX1fxX1xX68dxX3xX4xX1xX2e1xX1axX1xX3xXbxX1xX157xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX4xX84xXbxX3xXexXdxX80xX1axX3xX4xX1xX44xX3xX1fxXdxX19xXdxX3xXbxX1xX27xXbxX3xXexX1xX6xXd7xX3xXexX1xX7cxX3xX1axXb8xXd7xXc4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX44xX5dxXd7xXaxX12xX5axX1e3xXb5xX3xX2xX39xX4bxX107xX38xX3xX18xX61xX3xXexX1ccxX15bxX23fxX1axX1fxX3xX63xX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX861xX8e1xX3xX861xX6xX1ccxX7axX3x133e5xX7xXbxX10xX1ccxX3xX7axX10bxX2cxX3xX1fxX59dxXdxX3xX7fxX669xX1axX1fxX3xXb5xXdxX1axX1xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1axX1fxX3xX1fxX84xXbxX3xX7fxX1e3xXdxX3xX1axX1fxX23xX1axX3xX7xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxXc4xX3x15114xX6xX7xX1xXdxX1axX1fxXexX44xX1axX3xXb5xX2cxX2dxX1axX3xXcxX44xX7axXd7xX44xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX6e6xX3xX1axX1xXdxX80xX2cxX3xX1xX287xX1axX3xX1fxX27xX1axX1xX3xX1axX6ccxX1axX1fxX3xX7fxX2dxXdxX3xX9fxXa0xXdxX3xX9fxXdxX1a4xX4xX3xX7fxX19xXb5xX3xX1d1xX19xX44xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xX4xX1xX2cxX1axX1fxX3xX23fxX3x18b7dxX1axX3xX1e2xX61xX3xX409xX3xXcxX1xX27xXdxX3xX18xX28dxX1axX1xX3xX40xX15bxX287xX1axX1fxX3xXexX1ccxX44xX1axX1fxX3xX1d1xX2dxXdxX3xX4xX19xX1axX1xX3xX19xX1axX1xX3xX1xX15bxX23fxX1axX1fxX3xX4xX157xX6xX3xXcxX1ccxX2cxX1axX1fxX3xX63xX2cxX2dxX4xX3xXexX1ccxX44xX1axX1fxX3xX7axX1xX2cxX3xX9fxX78xX4xX3xXexXdxX7cxXbxX3xXexX9bxX4xX3xX1fxXdxX6xX3xXexX1dxX1axX1fxXc4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX44xX5dxXd7xXaxX12xXaxX1e2xX2dxXdxX3xX9fxXa0xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX7fxX669xX1axX1fxX3xXb5xXdxX1axX1xX3xX9fxXb8xX3xX7fxX2dxXdxX3xXexX27xX4xX3xX4xX157xX6xX3xX4xX1xX71fxX1axX1fxX3xXexX1e3xXdxX3xXexX1ccxX10bxX1axX3xXexX44xXb8xX1axX3xXexX1xX7cxX3xX1fxXdxXa0xXdxXc4xXc4xXc4xX38xX3xX4xX1xX71fxX1axX1fxX3xXexX1e3xXdxX3xX7axX10bxX2cxX3xX1fxX59dxXdxX3xX4xX27xX4xX3xX1d1xX225xX1axX3xXexX1dxX1axX1fxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX10bxX2cxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX5xX10bxX1axX3xX2e1xXexX3xX1axX1xX84xXexX3xX46x17e0fxX3x12ee2xX40xX4f3xX3xX9fxXb8xX3xXexX1xX78xX4xX3xX1xXdxX1a4xX1axX3xX4xX27xX4xX3xX7axX1xX44xX19xX1axX3xX7fxX1c2xX2cxX3xXexX15bxX3xX4xX1c2xX1axX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xX7fxX243xX3xX4xX19xXdxX3xXexX1xXdxX1a4xX1axX3xX7axX1xX19xX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xX9fxXb8xX3xX1axX1dxX1axX1fxX3xX5xX78xX4x1349exX38xX3xX1e3xX1axX1fxX3xX861xX6xX1ccxX7axX3xXa44xX7xXbxX10xX1ccxX3xX4xX1xX44xX3xX1d1xXdxX7cxXexX3xX1xX1e3xXb5xX3xX2xX39xX4bxX107xXc4xX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX1ccxX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX1ccxX44xX1axX1fxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX10bxX1axX3xX2bxX2cxX6xX1axX3bexX0xX4bxX7xXexX1ccxX44xX1axX1fxX12xX0xX2cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX409xXexX1xX2cxXb5xX1d1xX409xX6xX1axX5dxX409xX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax17537xX28dxX3xX7xX6xX44xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1axX1fxX3xX4xX15bxX344xX1axX1fxX3xXexX2cxXd7xX243xX1axX3xX5dxX9bxX1axX1fxX3xX1ax13a77xX3xX1fxXdxXa0xXdxX3xX4xX1xX44xX3xX5xX78xX4xX3xX5xX15bxX366xX1axX1fxX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX9fxX1a4x1a34exXaxX3xX1xX1ccxX10x17f51xX9xXaxX4bxX5xX2cxX4xX409xX5xX2cxX44xX1axX1fxX409xX9fxX2cxX409xXexX1ccxX6xX1axX1fxX4bxX9fxXdxX409xX7xX6xX44xX409xX1axX1xX6xXexX409xX1d1xX6xX1axX409xXexX6xX1axX1fxX409xX4xX2cxX44xX1axX1fxX409xXexX2cxXd7xX10xX1axX409xX5dxX2cxX1axX1fxX409xX1axX2cxX409xX1fxXdxX44xXdxX409xX4xX1xX44xX409xX5xX2cxX4xX409xX5xX2cxX44xX1axX1fxX409xXbxX1xX44xX1axX1fxX409xX9fxX10xX4bxX2xX39xX3f5xX46xX47xX3d0xXc4xX1xXexXb5xXaxX12xX0xXdxXb5xX1fxX3xX7xX1ccxX4xX9xXaxX4bxXb5xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX46xX47xX4bxX1axX10xXf1xX7xX4bxX2xX107xX47xX36xX4bxX2xX3cfxX3d0xX5dxX3d0xX2xX46xX3d0xX3d0xX36xX107xXexX3d0xX107xX3cfxX3f9xX46xX5xX47xXc4xX41bxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1axX1fxX3xX1axX1fxX23xX1axX3xX7xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX36xX2xX38xX39xX3xXexX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX3xX46xX47xX46xX2xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX9fxX12xX0xX7xXexX1ccxX44xX1axX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcb6xX28dxX3xX7xX6xX44xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1axX1fxX3xX4xX15bxX344xX1axX1fxX3xXexX2cxXd7xX243xX1axX3xX5dxX9bxX1axX1fxX3xX1axXcddxX3xX1fxXdxXa0xXdxX3xX4xX1xX44xX3xX5xX78xX4xX3xX5xX15bxX366xX1axX1fxX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX9fxX1a4xXcfaxXaxX3xX1xX1ccxX10xXd00xX9xXaxX4bxX5xX2cxX4xX409xX5xX2cxX44xX1axX1fxX409xX9fxX2cxX409xXexX1ccxX6xX1axX1fxX4bxX9fxXdxX409xX7xX6xX44xX409xX1axX1xX6xXexX409xX1d1xX6xX1axX409xXexX6xX1axX1fxX409xX4xX2cxX44xX1axX1fxX409xXexX2cxXd7xX10xX1axX409xX5dxX2cxX1axX1fxX409xX1axX2cxX409xX1fxXdxX44xXdxX409xX4xX1xX44xX409xX5xX2cxX4xX409xX5xX2cxX44xX1axX1fxX409xXbxX1xX44xX1axX1fxX409xX9fxX10xX4bxX2xX39xX3f5xX46xX47xX3d0xXc4xX1xXexXb5xXaxX12xXcb6xX28dxX3xX7xX6xX44xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1axX1fxX3xX4xX15bxX344xX1axX1fxX3xXexX2cxXd7xX243xX1axX3xX5dxX9bxX1axX1fxX3xX1axXcddxX3xX1fxXdxXa0xXdxX3xX4xX1xX44xX3xX5xX78xX4xX3xX5xX15bxX366xX1axX1fxX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX9fxX1a4xXcfaxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX1ccxX44xX1axX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX4e9xX78xX4xX3xX5xX15bxX366xX1axX1fxX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX9fxX1a4xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1xXdxX1a4xX1axX3xX1axX6xXd7xX3xX7fxX6xX1axX1fxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX7fxX2dxXdxX3xXb5xX6ccxXexX3xX9fxXa0xXdxX3xX1axX1xXdxX80xX2cxX3xXexX1xX27xX4xX1xX3xXexX1xX105xX4xX38xX3xXexX1ccxX44xX1axX1fxX3xX7fxXbdxX3xX4xXbdxX3xX9fxXdxX1a4xX4xX3xXexX1xXdxX7cxX2cxX3xX1xX9bxXexX3xX1axX1fxX2cxX669xX1axX3xX1axX1xX23xX1axX3xX5xX78xX4xXc4xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX9fxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbddxXdxX19xXdxX3xXb5xX15xXexX3xX4xX2cxX61xX4xX3xX7axX1xX1e3xX1axX1fxX3xX7axX2e1xX4xX1xX3xX4xX157xX6xX3xX861xX8e1xX3xXexX1ccxX19xX3xXexX1xX6eaxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1ccxX277xX6xX3xX1xX15xX1axX3xXcxX1ccxX23xX1axX3xX3a3xX1xX23xX2cxX3xX3a3xX19xX1axX1fxXaxX3xX1xX1ccxX10xXd00xX9xXaxX4bxX1d1xXdxX1axX1xX409xX5xX2cxX6xX1axX4bxX1fxXdxX6xXdxX409xXb5xX6xXexX409xX4xX2cxX44xX4xX409xX7axX1xX44xX1axX1fxX409xX7axXdxX4xX1xX409xX4xX2cxX6xX409xXb5xXd7xX409xXexX1ccxX6xX409xXexX1xX2cxX409xX1axX1xX6xXexX409xX1d1xX6xX1axX409xX1ccxX2cxX6xX409xX1xX6xX1axX409xXexX1ccxX6xX1axX409xX4xX1xX6xX2cxX409xX4xX6xX1axX1fxX4bxX2xX46xX46xX2xX36xX2xXc4xX1xXexXb5xXaxX12xX0xXdxXb5xX1fxX3xX7xX1ccxX4xX9xXaxX4bxXb5xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xX46xX47xX4bxX1axX10xXf1xX7xX4bxX2xX39xX3d0xX2xX4bxX2xX47xX39xX5dxX2xX2xX3d0xXexX3f9xX46xX36xX107xX5xX47xXc4xX41bxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1axX1fxX3xX1axX1fxX23xX1axX3xX7xX27xX4xX1xX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXbxX1xX32xX1axX1fxX3xX36xX2xX38xX39xX3xXexX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX3xX46xX47xX46xX2xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX9fxX12xX0xX7xXexX1ccxX44xX1axX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbddxXdxX19xXdxX3xXb5xX15xXexX3xX4xX2cxX61xX4xX3xX7axX1xX1e3xX1axX1fxX3xX7axX2e1xX4xX1xX3xX4xX157xX6xX3xX861xX8e1xX3xXexX1ccxX19xX3xXexX1xX6eaxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1ccxX277xX6xX3xX1xX15xX1axX3xXcxX1ccxX23xX1axX3xX3a3xX1xX23xX2cxX3xX3a3xX19xX1axX1fxXaxX3xX1xX1ccxX10xXd00xX9xXaxX4bxX1d1xXdxX1axX1xX409xX5xX2cxX6xX1axX4bxX1fxXdxX6xXdxX409xXb5xX6xXexX409xX4xX2cxX44xX4xX409xX7axX1xX44xX1axX1fxX409xX7axXdxX4xX1xX409xX4xX2cxX6xX409xXb5xXd7xX409xXexX1ccxX6xX409xXexX1xX2cxX409xX1axX1xX6xXexX409xX1d1xX6xX1axX409xX1ccxX2cxX6xX409xX1xX6xX1axX409xXexX1ccxX6xX1axX409xX4xX1xX6xX2cxX409xX4xX6xX1axX1fxX4bxX2xX46xX46xX2xX36xX2xXc4xX1xXexXb5xXaxX12xXbddxXdxX19xXdxX3xXb5xX15xXexX3xX4xX2cxX61xX4xX3xX7axX1xX1e3xX1axX1fxX3xX7axX2e1xX4xX1xX3xX4xX157xX6xX3xX861xX8e1xX3xXexX1ccxX19xX3xXexX1xX6eaxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1ccxX277xX6xX3xX1xX15xX1axX3xXcxX1ccxX23xX1axX3xX3a3xX1xX23xX2cxX3xX3a3xX19xX1axX1fxX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX1ccxX44xX1axX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX1e2xX243xX3xXexX1ccxX19xX3xXexX1xX6eaxX3xX4xX1xX44xX3xX4xX2cxX61xX4xX3xXexX84xX1axX3xX4xX1e3xX1axX1fxX3xX4xX157xX6xX3xX7fxX7cxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX9fxXb8xX44xX3xXcxX1ccxX23xX1axX3xX3a3xX1xX23xX2cxX3xX3a3xX19xX1axX1fxX38xX3xX1axX1dxXb5xX3xX2xX107xX3d0xX46xX38xX3xX3f5xX47xX3xX2bxX2cxX23xX1axX3xX1axX1xX23xX1axX3xX861xX8e1xX3xX1fxX669xXb5xX3xX4xX27xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1e3xX1axX1fxX38xX3xXbxX1xX27xX44xX3xXexX1xX157xX38xX3xX1xX44xX6xX3xXexXdxX10bxX2cxX3xX9fxXb8xX3xX82xX225xX3xXexX1xX157xX3xX4xX8c5xXexX3xX1d1xX44xXb5xX3xX5dxX44xX3xXexX1ccxX2cxX1axX1fxX3xXexX27xX3x1641axX6xXb5xX10xX7xX3x1046dxX1294xXdxXb5xXb5xXd7xXc2axX3xX40xX44xX44xX5xXdxXexXexX5xX10xX3xX5dx10b04xX1axX3xX7fxX1c2xX2cxX3xX7fxX8f1xX3xXexX1xX78xX4xX3xX1xXdxX1a4xX1axX3xXb5xX61xXexX3xX1axX1xXdxX1a4xXb5xX3xX9fxX9bxX3xXexX27xX44xX3xX1d1xX225xX44xX38xX3xX7fxXbdxX3xX5xXb8xX3bexX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX9fxX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX2cxX5xX12xX0xX5dxXdxX9fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1ccxXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxX9fxX12xX0xX4bxX5dxXdxX9fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX44xX2cxX1ccxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3xXcb6xXcxX3a3xX0xX4bxXbxX12