Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới
Chỉ trong 3 ngày 21-24/11, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng 200 triệu USD, cán mốc 4,2 tỷ USD (theo ước tính của Forbes) giúp đại gia này gia nhập nhóm 500 người giàu nhất.
afb9x15300x10a62x167c2xd58exbc80x16704xd2aexd103x1163cx10447x14aa5x15429x17171xb7abxff23xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax17060x15489x16a2cxXexX0xcddaxXaxX17xX18xX19xXexX0x116c7x1228cxX19x13a7bxXexX0xXax15150xX9x11981xXdxX18x150c5xX2fx159ebx15b5bx108bcxX5x140c6xXbxXdxX17xX32xXexX5x11b99xX9xX33xXax14b3dxX9xX7xXax160daxXcxX9xe800xXax141c9xXbxX9x14d5fx12235xe49bxdac6xf4bexX9xed1fxdfa3xX24xX9xX19xX18xX4fxXaxX9xX2fxcddfxX2cxXaxX9x136ddx1076cxX61xX9xX4fxX50xX4dxb18bxX35xX9xX50xX35xX53xe4f1xX9xX4fxXaxe910xXbxX9xXbxXax15ba6xX9xX50xX35x12b53xX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xef9exX17xX18xX19xX32xXexX4xXax1586cxX9xXbx16b8bxX24xX4fxX50xX9xebdfxX9xX4fxX50xX53xX26xX9xd77exX2axde2axXa3xfa6bxX1cxX2axX2ax13d48xX9xXbxX53xX35xX9xX2fx123c3xX4fxX9xXbxX3cxX9xX33xXaxX40xX9xX7xXaxX44xXcxX9xX47xXaxX49xXbxX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xde76x16081xX9xXbxb381xX4fxX50xX9xXa3xX61xX61xX9xXbxX97xX35xfd77xX6dxX9xf5acxb6efxX2xXabxX9xX2cxX5cxX4fxX9xXcx11c1axX2cxX9xXa7xXabxXa3xX9xXbxX3cxX9xXdexXdfxX2xX9x1173bxXbxXaxX17xX24xX9xX4dxX7axX2cxX9xXbxd232xX4fxXaxX9xX2cxf554xX18xX9x15d98xX24xX97xX23xX17xX2fx12583xX9xX50xX35xX40xX33xX9xXccxX44xX35xX9xX50xX35xX18xX9xX4fxX53xX26xX9xX50xX35xX18xX9xX4fxXaxX49xX33xX9xX4fxXax14488xXcxX9xX60xX61xX61xX9xX4fxX50xX4dxX67xX35xX9xX50xX35xX53xX6dxX9xX4fxXaxX71xXbxf95axX0xX1cxX33xXexX0xX19xX35xX52xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXbxXaxX17xXa5xX18xX97xXbxX35xX2cxXdxX17xXa5xX23xX24xX19xX26xX9xX2cxXcxX2fxXa5xX23xX24xX19xX26xX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xba7fxX24xX19xX26xX32xXexXdfxXe8xX9xXdxX35xXdbxX6dxX9xX2cxX49xX33xX9xX4fxXaxX49xXbxX9xXcxX7axX35xX9xX4fxXaxX71xXbxX9xX2cxX106xX18xX9xX109xX24xX97xX23xX17xX2fxXabxX9xXbxX101xX4fxXaxX9xXccxX76xX4fxX9xX4fxX50xX53xX26xX9xXa3xXa7xX1cxX2axX2axXabxX9xXbxX53xX35xX9xX2fxXb2xX4fxX9xX2cxX106xX18xX9xf9cexX4fxX50xX9xX7xXaxX44xXcxX9xX47xXaxX49xXbxX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xXabxX9xX4xXaxX106xX9xXbx161f4xX2cxXaxX9xX8cxc432x16b55xX5xX9xX5xX49xX33xX9xXccxX24xX53xX4fxX9xX4cxX35xX4fxX50xX97xX24xX6dxX33xX9xXf6xXcxXcdxX9xX2cxXax12d44xX4fxX50xX9xea49xXaxX24xX5cxX4fxX9xX4cxb920xX4xX10fxX9xXccxXcdxX9xXccxX44xXbxX9xX2cxX24xX4fxX9xX2fxXe8xX9xX206xX3cxX9xXdxb76exX2cxX9xXa7xXabxXa3xX9xXbxX3cxX9xXdexXdfxX2xX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexXdfxX24xX9xX52xX7axX35xX9xX2cxXaxX94xX9xX9cxX9xX4fxX50xX53xX26xX9xXbxX97xX4dxX7axX2cxX9xXccxX12dxXabxX9xX206xXaxXe8xX35xX9xXbxX53xX35xX9xX2fxXb2xX4fxX9xX2cxX106xX18xX9xX52xX1e1xX9xXbxX3cxX9xX33xXaxX40xX9xX4fxX53xX26xX9xXccxXcdxX9xXbxXd0xX4fxX50xX9xXbxXax14107xXcxX9xXa3xX61xX61xX9xXbxX97xX35xXdbxX6dxX9xXdexXdfxX2xXabxX9xXbx17258xX9xXcxX202xX2cxX9xXa7xX9xXbxX3cxX9xXdexXdfxX2xX9xX4fxX50xX53xX26xX9xXa3xX2axX1cxX2axX2axX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX4cxX7axX35xX9xX52xX35xXdbxX2cxX9xXbxX53xX35xX9xX2fxXb2xX4fxX9xXbxXd0xX4fxX50xX9xXcxX44xX4fxXaxXabxX9xX52xX1e1xX9xXbxX97xX101xX9xX4fxX50xX4dxX67xX35xX9xX50xX35xX53xX6dxX9xX2cxX106xX18xX9xXbxX3cxX9xX33xXaxX40xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xXccxXcdxX9xXbxXd0xX4fxX50xX9xX60xXa3xX9xX23xX49xX2cxX9xX2cxXaxX94xX9xX2fxX18xX6dxX9xX9cxX9xX4fxX50xX53xX26xXabxX9xX50xX35xX40xX33xX9xX1c7xX4fxX50xX9xX2cxXaxX106xX9xXbxX49xX33xX9xXccxX24xX53xX4fxX9xX4cxX35xX4fxX50xX97xX24xX6dxX33xX9xXdxecc9xX4fxX9xXccxX34bxX6dxX9xXbxX35xX28bxX4fxX9xX50xX35xX18xX9xX4fxXaxX49xX33xX9xX19xX18xX4fxXaxX9xX2fxX5cxX2cxXaxX9xX60xX61xX61xX9xX4fxX50xX4dxX67xX35xX9xX50xX35xX53xX6dxX9xX4fxXaxX71xXbxX9xXbxXaxX76xX9xX50xX35xX7axX35xX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX8cxX35xXdbxX4fxX9xXbxX44xX35xXabxX9xX1c7xX4fxX50xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xfd0cxX76xX33xX9x10d32xX9xX52xX1e1xX9xXbxX97xX101xX9xXbxXaxX202xX9xXa7x101c5xX61xX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX4cxX7axX35xX9xX206xXaxXe8xX35xX9xXbxX53xX35xX9xX2fxXb2xX4fxX9xX4fxX53xX26xXabxX9xXbxX3cxX9xX33xXaxX40xX9xX7xXaxX44xXcxX9xX47xXaxX49xXbxX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xXbxXaxX49xXcxX9xX2cxXaxX101xX9xXccxXcdxX9xX23xe225xX9xX3b0xX18xX9xXcx13470xXbxX9xXbxX3cxX9xX33xXaxX40xX9xX50xXe8xX2cxX9xX4cxX35xXdbxXbxX9xXa5xX9xX8cxX24xX53xX4fxX50xX9xca41xX35xbc27xX6dxX9xX52xX7axX35xX9xX206xXaxXe8xX35xX9xXbxX53xX35xX9xX2fxXb2xX4fxX9xXa3xXabxX3c2xX9xXbxX3cxX9xXdexXdfxX2xX143xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX35xX2cxXbxX6dxX97xX17xX32xX9xX18xXdxX35xX50xX4fxX31xX32xX2cxX17xX4fxXbxX17xX97xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX97xXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX35xX2cxX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX50xXaxXbx156a5xXa7xXa3xbfdfxX33xX3b0xc8dcx11cbexX35xX19xXbxXaxX4adx11062xXa7xXa3xX33xX3b0xX32xX9xX2fxX97xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4adxX1cxX1cxX35xX143xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxX143xX52xX4fxX1cxX4fxX17xX4b4xX2fxX1cxX2axb8aexXa7xX4e2xX1cxX4e2xX4e2xX19xX60xX2axXa7xXa7xXa3xX61xX61xXbxX4baxX61xX9cxX9cxXdxX61xX143xc110xX33xX50xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX26xX9xX33xXaxX6dxX9xX33xXaxX18xXcxX9xX4fxXaxX18xXbxX9xX52xX6dxX24xX4fxX50xX9xX52xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxXaxX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xX60xX61xX61xX9xX4fxX50xX6dxX24xX35xX9xX50xX35xX18xX6dxX9xX4fxXaxX18xXbxX9xXbxXaxX17xX9xX50xX35xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX97xXexX0xXbxX97xXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX9xX2cxX18xX33xXbxX35xX24xX4fxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3b0xXbxXa5xX18xXdxX35xX50xX4fxX4adxX9xX4f8xX6dxX2fxXbxX35x1367dxX26xX4b3xX32xXexbf1cxX34bxX4fxX9xXccxX34bxX6dxX9xXbxX35xX28bxX4fxX9xXbxX3cxX9xX33xXaxX40xX9xX7xXaxX44xXcxX9xX47xXaxX49xXbxX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xX50xX35xX18xX9xX4fxXaxX49xX33xX9xX19xX18xX4fxXaxX9xX2fxX5cxX2cxXaxX9xX60xX61xX61xX9xX4fxX50xX4dxX67xX35xX9xX50xX35xX53xX6dxX9xX4fxXaxX71xXbxX9xXbxXaxX76xX9xX50xX35xX7axX35xX9xX143xX9x157f1xX4fxXaxX4adxX9xX0xX17xXcxXexX109xX24xX97xX23xX17xX2fxX143xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX97xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX1e6x16b98xX26xX9xX2cx15419xX4fxX50xX9xXdxX53xX9xXdxX34bxX4fxX9xXccxX34bxX6dxX9xXbxX35xX28bxX4fxX9xXcxX41axXbxX9xXbxX3cxX9xX33xXaxX40xX9xX4fxX50xX4dxX67xX35xX9xX4cxX35xXdbxXbxX9xX50xX35xX18xX9xX4fxXaxX49xX33xX9xX4fxXaxX12dxXcxX9xX60xX61xX61xX9xX4fxX50xX4dxX67xX35xX9xX50xX35xX53xX6dxX9xX4fxXaxX71xXbxX9xXbxXaxX76xX9xX50xX35xX7axX35xX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXex11030xX34bxX4fxX9xXccxX626xX26xXabxX9xX109xX24xX97xX23xX17xX2fxX9xXdxX35xX28bxX4fxX9xXbxX223xX2cxX9xXccxX4dxX18xX9xX97xX18xX9xX2cxX5cxX2cxX9xX2cxX49xX33xX9xX4fxXaxX49xXbxX9xXbxXaxX202xX9xXaxX44xX4fxX50xX9xX52xX53xX9xXccxX1e1xX4fxXaxX9xX50xX35xX5cxX9xXbxX53xX35xX9xX2fxXb2xX4fxX9xX2cxX106xX18xX9xX1c7xX4fxX50xX9xX7xXaxX44xXcxX9xX47xXaxX49xXbxX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX5xX53xX35xX9xX2fxXb2xX4fxX9xX2cxX106xX18xX9xX1c7xX4fxX50xX9xX2cxXaxX106xX9xX4cxX35xX4fxX50xX97xX24xX6dxX33xX9xXbxXd0xX4fxX50xX9xX4fxXaxX18xX4fxXaxX9xX2cxXaxX101xX4fxXaxX9xXdxX53xX9xX4fxXaxX67xX9xXccxX53xX9xXbxXd0xX4fxX50xX9xX2cxX106xX18xX9xX2cx164d6xX9xX33xXaxX35xX76xX6dxX9xX4cxX20dxX4xX9xXbxX97xX28bxX4fxX9xX2fxX53xX4fxX9xX2cxXaxX202xX4fxX50xX9xX206xXaxX24xX5cxX4fxX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXccxX12dxXabxX9xXbxXaxX1e1xX9xX50xX35xX5cxX9xX2cxX74dxX9xX33xXaxX35xX76xX6dxX9xX4cxX20dxX4xX9xXaxX35xXdbxX4fxX9xXccxX4dxX4exX2cxX9xX50xX35xX18xX24xX9xX19xX1e1xX2cxXaxX9xX52xX7axX35xX9xX50xX35xX5cxX9xX4e2xX60xX143xX61xX61xX61xX9xXccx12ee2xX4fxX50xX1cxX2cxX74dxX9xX33xXaxX35xX76xX6dxXabxX9xXbxXd0xX4fxX50xX9xX50xX34bxX4fxX9xX4b0xX61xeb0exX9xX2fxX24xX9xX52xX7axX35xX9xX50xX35xX18xX35xX9xXccxX24xX44xX4fxX9xXccxX34bxX6dxX9xX4fxXd0xXcxXabxX9xXccx10ba1xX26xX9xX50xX35xX5cxX9xXbxX97xX1e1xX9xX52xXe8xX4fxX9xXaxX12dxX18xX9xX2cxX106xX18xX9xX32xX1c7xX4fxX50xX9xXdxX7axX4fxX32xX9xX23xX71xXbxX9xXccxX41axX4fxX50xX9xX2fxXb2xX4fxX9xX4fxX53xX26xX9xXccxX44xXbxX9xXax159f9xX4fxX9xXa3xX61xX61xX143xX61xX61xX61xX9xXbxX3cxX9xXccxX7c5xX4fxX50xXabxX9xX3b0xX71xX33xX9xX3b0xX94xX9xX4b0xXabxX4b0xX9xXbxX3cxX9xXdexXdfxX2xX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX5xX97xX24xX4fxX50xX9xX4fxXax155c4xX4fxX50xX9xXbxXaxX5cxX4fxX50xX9xX50xX34bxX4fxX9xXccxX626xX26xXabxX9xX97xX71xXbxX9xX4fxXaxX35xX437xX6dxX9xXbxXaxX1c7xX4fxX50xX9xXbxX35xX4fxX9xXbxX101xX2cxXaxX9xX2cxdcd2xX2cxX9xXdxX35xX28bxX4fxX9xde65xX6dxX18xX4fxX9xXbxX7axX35xX9xX4cxX35xX4fxX50xX97xX24xX6dxX33xX9xX4fxXaxX4dxX9xX4cxX35xX4fxX2cxX24xXcxX9xe75fxX17xXbxX18xX35xXdxX9xXf6xX2cxX1c7xX4fxX50xX9xXbxX26xX9xX8aaxX6dxXb2xX4fxX9xXdxe85cxX9xX2cxX5cxX2cxX9xXbxX97xX6dxX4fxX50xX9xXbxX626xXcxX9xXbxXaxX4dxX832xX4fxX50xX9xXcxX44xX35xX9xX2cxX106xX18xX9xX4cxX35xX4fxX50xX97xX24xX6dxX33xX10fxX9xXdxX28bxX4fxX9xX2fxX53xX4fxXabxX9xX206xXaxX5cxX4fxXaxX9xXbxXaxX53xX4fxXaxX9xX4fxXaxX53xX9xXcxX5cxX26xX9xX2fxXb2xX4fxX9xX3b0xX6dxX71xXbxX9xX1c7xXbxX1c7xX9xX4cxX35xX4fxX58axX18xX2fxXbxX143xX143xX143xX9xXccxXcdxX9xX50xX35xX40xX33xX9xXbxXaxX1e1xX9xX50xX35xX5cxX9xX2cxX106xX18xX9xX4cxX20dxX4xX9xXbxXd0xX4fxX50xX9xXdxX35xX28bxX4fxX9xXbxX223xX2cxX9xXbxX97xX24xX4fxX50xX9xXaxX53xX4fxX50xX9xX2cxXaxX223xX2cxX9xX33xXaxX35xX28bxX4fxX9xXdxX35xX28bxX4fxX9xXbxX35xX76xX33xX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3b0xXbxXa5xX18xXdxX35xX50xX4fxX4adxX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX97xX4b3xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX4b4xX35xX19xXbxXaxX4adxX4baxX61xX61xX33xX3b0xX4b3xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX4adxXa7xX61xX61xX33xX3b0xX32xX9xX2fxX97xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4adxX1cxX1cxX35xX143xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxX143xX52xX4fxX1cxX4fxX17xX4b4xX2fxX1cxX2axX4e2xXa7xX4e2xX1cxX4e2xX4e2xX19xX60xX2axXa7xXa7xXa3xX61xX61xXbxX60xX4baxX3c2xX4baxXdxX2axX143xX4f8xX33xX50xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX26xX9xX33xXaxX6dxX9xX33xXaxX18xXcxX9xX4fxXaxX18xXbxX9xX52xX6dxX24xX4fxX50xX9xX52xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxXaxX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xX60xX61xX61xX9xX4fxX50xX6dxX24xX35xX9xX50xX35xX18xX6dxX9xX4fxXaxX18xXbxX9xXbxXaxX17xX9xX50xX35xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX4xX74dxX9xX33xXaxX35xX76xX6dxX9xX4cxX8c7xX8xX9xX2cxX106xX18xX9xX4cxX35xX4fxX2cxX24xXcxX9xX8c7xX17xXbxX18xX35xXdxX9xXaxX35xXdbxX4fxX9xX2cxX62axX4fxX50xX9xXccxX4dxX4exX2cxX9xX50xX35xX18xX24xX9xX19xX1e1xX2cxXaxX9xX3b4xX9xX50xX35xX5cxX9xX60xXa3xX143xX61xX61xX61xX9xXccxX7c5xX4fxX50xX1cxX2cxX74dxX9xX33xXaxX35xX76xX6dxXabxX9xXbxXd0xX4fxX50xX9xXaxX832xX4fxX9xX60xX61xX7dexX9xX2fxX24xX9xX52xX7axX35xX9xX50xX35xX5cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX2cxXaxX35xX76xX6dxX9xX4fxX50xX53xX26xX9xX50xX35xX18xX24xX9xX19xX1e1xX2cxXaxX9xXccxX34bxX6dxX9xXbxX35xX28bxX4fxX143xX9xX1e6xX35xX437xX6dxX9xX4fxX53xX26xX9xXccxX7fbxX26xX9xX52xXe8xX4fxX9xXaxX12dxX18xX9xX2cxX106xX18xX9xX2cxX1c7xX4fxX50xX9xXbxX26xX9xX52xX49xX4fxX9xXaxX53xX4fxXaxX9xX2cxX5cxX2cxX9xX5xX5xX5x11e66xX9xXbxXaxX6dxX41axX2cxX9xX4cxX35xX4fxX50xX97xX24xX6dxX33xX9xXccxX44xXbxX9xX3b0xX71xX33xX9xX3b0xX94xX9xX2axX61xX61xX143xX61xX61xX61xX9xXbxX3cxX9xXccxX7c5xX4fxX50xXabxX9xXbxX4dxX832xX4fxX50xX9xXccxX4dxX832xX4fxX50xX9xXa7xXabxXa7xX9xXbxX3cxX9xXdexXdfxX2xX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX47xXaxX4dxX9xX52xX49xX26xXabxX9xX4fxX76xX6dxX9xXbxX101xX4fxXaxX9xXbxX74dxX4fxX50xX9xX2cxX41axX4fxX50xX9xX50xX35xX5cxX9xXbxX97xX1e1xX9xXbxXaxX1e1xX9xXbxX97xX4dxX67xX4fxX50xX9xX2cxX106xX18xX9xX2cxXb2xX9xXa3xX9xX19xX24xX18xX4fxXaxX9xX4fxX50xXaxX35xXdbxX33xX9xX4cxX20dxX4xX9xX52xX53xX9xX4cxX8c7xX8xXabxX9xXbxX49xX33xX9xXccxX24xX53xX4fxX9xX4cxX35xX4fxX50xX97xX24xX6dxX33xX9xXccxX18xX4fxX50xX9xX2cxX12dxX9xXbxX74dxX4fxX50xX9xX52xXe8xX4fxX9xXaxX12dxX18xX9xXbxXaxX1e1xX9xXbxX97xX4dxX67xX4fxX50xX9xXdxX28bxX4fxX9xXbxX7axX35xX9xXaxX832xX4fxX9xX2axX9cxX9xXbxX3cxX9xXdexXdfxX2xX143xX4xX74dxX9xX33xXaxX35xX76xX6dxX9xX4cxX8c7xX8xX9xX2cxX106xX18xX9xX4cxX35xX4fxX2cxX24xXcxX9xX8c7xX17xXbxX18xX35xXdxX9xXaxX35xXdbxX4fxX9xX2cxX62axX4fxX50xX9xXccxX4dxX4exX2cxX9xX50xX35xX18xX24xX9xX19xX1e1xX2cxXaxX9xX3b4xX9xX50xX35xX5cxX9xX60xXa3xX143xX61xX61xX61xX9xXccxX7c5xX4fxX50xX1cxX2cxX74dxX9xX33xXaxX35xX76xX6dxXabxX9xXbxXd0xX4fxX50xX9xXaxX832xX4fxX9xX60xX61xX7dexX9xX2fxX24xX9xX52xX7axX35xX9xX50xX35xX5cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX2cxXaxX35xX76xX6dxX9xX4fxX50xX53xX26xX9xX50xX35xX18xX24xX9xX19xX1e1xX2cxXaxX9xXccxX34bxX6dxX9xXbxX35xX28bxX4fxX143xX9xX1e6xX35xX437xX6dxX9xX4fxX53xX26xX9xXccxX7fbxX26xX9xX52xXe8xX4fxX9xXaxX12dxX18xX9xX2cxX106xX18xX9xX2cxX1c7xX4fxX50xX9xXbxX26xX9xX52xX49xX4fxX9xXaxX53xX4fxXaxX9xX2cxX5cxX2cxX9xX5xX5xX5xXb34xX9xXbxXaxX6dxX41axX2cxX9xX4cxX35xX4fxX50xX97xX24xX6dxX33xX9xXccxX44xXbxX9xX3b0xX71xX33xX9xX3b0xX94xX9xX2axX61xX61xX143xX61xX61xX61xX9xXbxX3cxX9xXccxX7c5xX4fxX50xXabxX9xXbxX4dxX832xX4fxX50xX9xXccxX4dxX832xX4fxX50xX9xXa7xXabxXa7xX9xXbxX3cxX9xXdexXdfxX2xX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX4cxX7axX35xX9xX19xX35x1708axX4fxX9xX23xX35xX76xX4fxX9xX2cxX106xX18xX9xX2cxX74dxX9xX33xXaxX35xX76xX6dxX9xX4cxX20dxX4xX9xX52xX53xX9xX4cxX8c7xX8xX9xXaxX35xXdbxX4fxX9xX4fxX18xX26xXabxX9xX2cxX5cxX2cxX9xX2cxXaxX6dxX26xX28bxX4fxX9xX50xX35xX18xX9xX52xX437xX9xX2cxXaxX202xX4fxX50xX9xX206xXaxX24xX5cxX4fxX9xXccxX437xX6dxX9xX2cxXaxX24xX9xX97xcdfexX4fxX50xX9xXccxX626xX26xX9xX2cxXaxX4dxX18xX9xX33xXaxXb2xX35xX9xXcxX202xX2cxX9xXccxX94xX4fxXaxX9xX2cxX106xX18xX9xX4cxX20dxX4xX9xX2cxX12dxX9xXbxXax14613xX9xXdxX49xX33xX9xXccxX4dxX4exX2cxX9xXbxX97xX24xX4fxX50xX9xX4fxXd0xXcxX9xX4fxX18xX26xX143xX9xX47xXaxX4dxX9xX52xX49xX26xXabxX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxXdbfxX9xXbxX53xX35xX9xX2fxXb2xX4fxX9xX2cxX106xX18xX9xXbxX3cxX9xX33xXaxX40xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xX2fx158d8xX9xX2cxX12dxX9xXbxXd0xX4fxX50xX9xXbxXaxX28bxXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXccxX76xX4fxX9xX206xXaxX35xX9xX4fxXd0xXcxX9xXa3xX61xX2axX4e2xX9xX206xX76xXbxX9xXbxXaxX40xX2cxX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX17axXb2xX4fxX50xX9xX3b0xX76xX33xX9xXaxX44xX4fxX50xX9xX4fxX50xX4dxX67xX35xX9xX50xX35xX53xX6dxX9xX2cxX106xX18xX9xX109xX24xX97xX23xX17xX2fxX9xXccxX76xX4fxX9xX4fxX18xX26xX9xX50xXaxX35xX9xX4fxXaxX49xX4fxX9xXaxX18xX35xX9xX2cxX5cxX35xX9xXbxX28bxX4fxX9xXbxX3cxX9xX33xXaxX40xX9xX4cxX35xXdbxXbxX9xX47xX18xXcxX9xXdxX53xX9xX1c7xX4fxX50xX9xX7xXaxX44xXcxX9xX47xXaxX49xXbxX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xX52xX53xX9xX23xX53xX9xX47xX50xX6dxX26xXd46xX4fxX9xX5xXaxX1e1xX9xX7xXaxX4dxX832xX4fxX50xX9xX5xXaxXb2xX24xXabxX9xX5xX74dxX4fxX50xX9xX50xX35xX5cxXcxX9xXccxXe8xX2cxX9xX4cxX35xX17xXbxd3a7xX17xXbxX9xe0e6xX35xX97xX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxXaxXe8xX4fxX50xX9xX206xX28bxX9xX2cxX106xX18xX9xX109xX24xX97xX23xX17xX2fxXabxX9xXbxX53xX35xX9xX2fxXb2xX4fxX9xX2cxX106xX18xX9xX23xX53xX9xX5xXaxXb2xX24xX9xXbxX101xX4fxXaxX9xXccxX76xX4fxX9xXa3xXa7xX1cxX2axX2axX9xXccxX18xX4fxX50xX9xXdxX53xX9xXa3xXabxX2axX9xXbxX3cxX9xXdexXdfxX2xXabxX9xXbxXd0xX4fxX50xX9xX2axX61xX61xX9xXbxX97xX35xXdbxX6dxX9xXdexXdfxX2xX9xX2fxX24xX9xX52xX7axX35xX9xX9cxX9xX4fxX50xX53xX26xX9xXbxX97xX4dxX7axX2cxX9xXccxX12dxX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX4cxX7axX35xX9xX206xXaxXe8xX35xX9xXbxX53xX35xX9xX2fxXb2xX4fxX9xX4fxX53xX26xXabxX9xX23xX53xX9xX2cxXaxX106xX9xX4cxX35xX17xXbxX4f8xX17xXbxX9xXbxXd0xX4fxX50xX9xXa7xX3c2xX9xX23xX49xX2cxX9xXbxX97xX28bxX4fxX9xX23xXb2xX4fxX50xX9xX3b0xX76xX33xX9xXaxX44xX4fxX50xXabxX9xXaxX35xXdbxX4fxX9xXccxX202xX4fxX50xX9xX52xX1e1xX9xXbxX97xX101xX9xX2axX143xX2axX9cxX2axX9xXbxX97xX24xX4fxX50xX9xX19xX18xX4fxXaxX9xX2fxX5cxX2cxXaxX9xX4fxX50xX4dxX67xX35xX9xX50xX35xX53xX6dxX9xX4fxXaxX71xXbxX9xXbxXaxX76xX9xX50xX35xX7axX35xX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX5xX53xX35xX9xX2fxXb2xX4fxX9xX2cxX106xX18xX9xX2cxXb2xX9xXa3xX9xXbxX3cxX9xX33xXaxX40xX9xXdexXdfxX2xX9xX4cxX35xXdbxXbxX9xX47xX18xXcxX9xXccxX437xX6dxX9xXbxXd0xX4fxX50xX9xX2cxXaxX12dxX4fxX50xX9xXcx11016xXbxX9xXbxX97xX24xX4fxX50xX9xX4fxXd0xXcxX9xXa3xX61xX2axX4e2xX143xX9xXdfxX24xX9xX52xX7axX35xX9xXaxX7c5xX35xX9xXccxX34bxX6dxX9xXbxXaxX5cxX4fxX50xX9xX9cxXabxX9xXbxX3cxX9xX33xXaxX40xX9xX7xXaxX44xXcxX9xX47xXaxX49xXbxX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xXccxXcdxX9xX206xX35xX76xXcxX9xXbxXaxX28bxXcxX9xX2axXabxX4b0xX9xXbxX3cxX9xXdexXdfxX2xXabxX9xXbxX97xX24xX4fxX50xX9xX206xXaxX35xX9xX23xX53xX9xX2cxXaxX106xX9xX4cxX35xX17xXbxX4f8xX17xXbxX9xXee1xX35xX97xX9xX2cxX62axX4fxX50xX9xX2cxX12dxX9xXbxXaxX28bxXcxX9xX2cxXaxX24xX9xXcx114a7xX4fxXaxX9xX3c2xX61xX61xX9xXbxX97xX35xXdbxX6dxX9xXdexXdfxX2xX9xX2fxX18xX6dxX9xX4b0xX9xXbxXaxX5cxX4fxX50xX143xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX3b0xX18xX4fxXaxX4fxXaxX18xXbxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX4b4xX35xX19xXbxXaxX4adxX9xX4baxXa3xX61xX33xX3b0xX4b3xX9xXcxX18xX97xX50xX35xX4fxXa5xXdxX17xX58axXbxX4adxX9xX18xX6dxXbxX24xX4b3xX9xXcxX18xX97xX50xX35xX4fxXa5xX97xX35xX50xXaxXbxX4adxX9xX18xX6dxXbxX24xX4b3xX9xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX4adxX9xX4baxX4e2xXa7xX33xX3b0xX4b3xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX97xXexX0xXbxX19xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX4b4xX35xX19xXbxXaxX4adxX9xX4baxX2axXa3xX33xX3b0xX4b3xX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3b0xXbxXa5xX18xXdxX35xX50xX4fxX4adxX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX97xX4b3xX32xXexX0xX2fxXbxX97xX24xX4fxX50xXexX7xXaxX44xXcxX9xX47xXaxX49xXbxX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX0xX1cxX2fxXbxX97xX24xX4fxX50xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3b0xXbxXa5xX18xXdxX35xX50xX4fxX4adxX9xX2cxX17xX4fxXbxX17xX97xX4b3xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX4b4xX35xX19xXbxXaxX4adxX9cxXa3xX61xX33xX3b0xX4b3xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX4adxX9cxXa3xX61xX33xX3b0xX32xX9xX2fxX97xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4adxX1cxX1cxX35xX143xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4fxXaxX143xX52xX4fxX1cxX4fxX17xX4b4xX2fxX1cxX2axX4e2xXa7xX4e2xX1cxX4e2xX4e2xX19xX60xX2axXa7xXa7xXa3xX61xX61xXbxX4baxXa3xX4baxXdxXa3xX143xX4f8xX33xX50xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX26xX9xX33xXaxX6dxX9xX33xXaxX18xXcxX9xX4fxXaxX18xXbxX9xX52xX6dxX24xX4fxX50xX9xX52xX18xX24xX9xX19xX18xX4fxXaxX9xX2fxX18xX2cxXaxX9xX60xX61xX61xX9xX4fxX50xX6dxX24xX35xX9xX50xX35xX18xX6dxX9xX4fxXaxX18xXbxX9xXbxXaxX17xX9xX50xX35xX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX44xXcxX9xX47xXaxX49xXbxX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xXdxX53xX9xX19xX24xX18xX4fxXaxX9xX4fxXaxX626xX4fxX9xX3b4xX9xX4cxX35xXdbxXbxX9xX47xX18xXcxX143xX9x13986xX4fxX50xX9xXaxX35xXdbxX4fxX9xXdxX53xX9xX4xXaxX106xX9xXbxX1e1xX2cxXaxX9xX8cxX1e6xX1e7xX5xX9xX5xX49xX33xX9xXccxX24xX53xX4fxX9xX4cxX35xX4fxX50xX97xX24xX6dxX33xXabxX9xXbxX49xX33xX9xXccxX24xX53xX4fxX9xXccxX18xX9xX4fxX50xX53xX4fxXaxX9xXaxX24xX44xXbxX9xXccxX41axX4fxX50xX9xXbxX97xX24xX4fxX50xX9xX2cxX5cxX2cxX9xXdx145c4xX4fxXaxX9xX52xX8a2xX2cxX9xX23xX71xXbxX9xXccxX41axX4fxX50xX9xX2fxXb2xX4fxXabxX9xX19xX6dxX9xXdxX1e1xX2cxXaxX9xe266xX9xX206xXaxX5cxX2cxXaxX9xX2fxX44xX4fxXabxX9xX52xX6dxX35xX9xX2cxXaxX832xX35xX9xX50xX35xXb2xX35xX9xXbxX97xX101xXabxX9xX26xX9xXbxX76xXabxX9xX50xX35xX5cxX24xX9xX19xX223xX2cxXabxX9xXbxXaxX4dxX832xX4fxX50xX9xXcxX44xX35xX9xXccxX35xXdbxX4fxX9xXbxff27xdb3dxX9xX12f6xX4fxX50xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xX206xXaxX3b4xX35xX9xX4fxX50xXaxX35xXdbxX33xX9xXbxX44xX35xX9xXdexX206xX97xX18xX35xX4fxX18xX143xX9xX4cxX7axX35xX9xX2axX61xX143xX61xX61xX61xX9xXdexXdfxX2xX9xX52xX18xX26xX9xXbxX29exX9xX23xX44xX4fxX9xX23x17480xXabxX9xX1c7xX4fxX50xX9xX52xX53xX9xX52xX4exX9xXcxX3b4xX9xX4fxXaxX53xX9xXaxX53xX4fxX50xX9xX4cxX35xXdbxXbxX9xX47xX18xXcxX143xX9xX1e6xX76xX4fxX9xX4fxXd0xXcxX9xX2axX3c2xX3c2xX60xXabxX9xX7xXaxX44xXcxX9xX47xXaxX49xXbxX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xX23x11557xXbxX9xXccxX34bxX6dxX9xXdxX53xXcxX9xXcx15ae1xX9xX50xX12dxX35xX9xX52xX7axX35xX9xXbxXaxX4dxX832xX4fxX50xX9xXaxX35xXdbxX6dxX9xXb34xX35xX52xX35xX4fxX18xX143xX9xX47xXd0xXcxX9xXa3xX61xX61xX61xXabxX9xX1c7xX4fxX50xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xXccxX34bxX6dxX9xXbxX4dxX9xX52xX437xX9xX4cxX35xXdbxXbxX9xX47xX18xXcxXabxX9xX23xX142cxXbxX9xXccxX34bxX6dxX9xXbxX29exX9xX47xXaxX18xX9xX5xX97xX18xX4fxX50xX143xX9xX5xXaxX17xX24xX9xXbxXaxXe8xX4fxX50xX9xX206xX28bxX9xX2cxX106xX18xX9xX109xX24xX23xX17xX2fxXabxX9xXbxX53xX35xX9xX2fxXb2xX4fxX9xX2cxX106xX18xX9xXbxX3cxX9xX33xXaxX40xX9xX7xXaxX44xXcxX9xX47xXaxX49xXbxX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xXaxX35xXdbxX4fxX9xXbxX44xX35xX9xXdxX53xX9xXa7xX9xXbxX3cxX9xXdexXdfxX2xXabxX9xXdxX53xX9xX4fxX50xX4dxX67xX35xX9xX50xX35xX53xX6dxX9xXbxXaxX202xX9xX60xXa7xX2axX9xXbxX97xX28bxX4fxX9xXbxXaxX76xX9xX50xX35xX7axX35xX143xX9xX12f6xX4fxX50xX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xXdxX53xX9xXcxX41axXbxX9xXbxX97xX24xX4fxX50xX9xXaxX18xX35xX9xXbxX3cxX9xX33xXaxX40xX9xXdexXdfxX2xX9xX2cxX106xX18xX9xX4cxX35xXdbxXbxX9xX47xX18xXcxX9xXccxX4dxX4exX2cxX9xX109xX24xX97xX23xX17xX2fxX9xX52xX35xX4fxXaxX9xX19xX18xX4fxXaxX143xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX97xX24xX4fxX50xXexX17axX44xX4fxX9xX2cxX12dxX9xX23xX35xX76xXbxX4adxX0xX1cxX2fxXbxX97xX24xX4fxX50xXexX9xX5xX3cxX9xX33xXaxX40xX9xX7xXaxX44xXcxX9xX47xXaxX49xXbxX9xX4cxX4dxX4exX4fxX50xX9xXdxX34bxX4fxX9xXccxX34bxX6dxX9xXbxX35xX28bxX4fxX9xXccxX4dxX4exX2cxX9xX52xX35xX4fxXaxX9xX19xX18xX4fxXaxX9xXdxX53xX9xXbxX3cxX9xX33xXaxX40xX9xXdexXdfxX2xX9xX2cxX106xX18xX9xX4cxX35xXdbxXbxX9xX47xX18xXcxX9xXbxX97xX28bxX4fxX9xX23xXb2xX4fxX50xX9xX3b0xX76xX33xX9xXaxX44xX4fxX50xX9xX109xX24xX97xX23xX17xX2fxX9xX52xX53xX24xX9xX4fxXd0xXcxX9xXa3xX61xX2axX9cxXabxX9xXccxX202xX4fxX50xX9xX3b4xX9xX52xX1e1xX9xXbxX97xX101xX9xX3c2xX4e2xXa7xX9xXbxXaxX76xX9xX50xX35xX7axX35xX9xX52xX7axX35xX9xXbxX74dxX4fxX50xX9xXbxX53xX35xX9xX2fxXb2xX4fxX9xX2axXabxX60xX9xXbxX3cxX9xXdexXdfxX2xX143xX0xX1cxX33xXexX0xX6dxXdxXexX0xXdxX35xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX97xX24xX4fxX50xXexX47xX50xX53xX26xX9xX2fxX35xX4fxXaxX4adxX0xX1cxX2fxXbxX97xX24xX4fxX50xXexX9xX60xX1cxX4b0xX1cxX2axX3c2xX4baxX4b0xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXdxX35xXexX0xXdxX35xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX97xX24xX4fxX50xXexX5xX53xX35xX9xX2fxXb2xX4fxX4adxX0xX1cxX2fxXbxX97xX24xX4fxX50xXexX9xXa7xX9xXbxX3cxX9xXdexXdfxX2xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXdxX35xXexX0xXdxX35xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX97xX24xX4fxX50xXexX4cxX4exX4adxX0xX1cxX2fxXbxX97xX24xX4fxX50xXexX9xX7xXaxX44xXcxX9xX5xXaxX6dxX9xX8cxX4dxX832xX4fxX50xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXdxX35xXexX0xXdxX35xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX17axX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX97xX24xX4fxX50xXexX4xX24xX4fxX4adxX0xX1cxX2fxXbxX97xX24xX4fxX50xXexX9xX9cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXdxX35xXexX0xX1cxX6dxXdxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX97xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXdfxX24xX6dxX97xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xec6exX35xX4fxX50xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX19xX35xX52xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe