Em rẽ trái, anh rẽ phải, đoạn đường phía trước không chung đôi...
Chúng ta đã cùng nhau đi cùng một quãng đường dài nhưng trước con sóng “đời” lại không thể tiến lên. Là em rẽ trái, anh rẽ phải, đoạn đường phía trước không chung đôi.
2de4x5e2fx9b84x512cx58a2x7237x835dx500ax50a1xX7x5809x4b89x4f27x7e65x8d4ax8bc5xX5x9690xXax86e3x3732xa4b2xX3xc362xafd0xX3xXexX16xc89bxXdxb7f7xX3xX6xa757xX1xX3xX16xX17xX3xXbxX1x7581xXdxX1dxX3x9d17xb3e1xb614xX20xX3xX2cxc338x615dxX20x35efxX3xXbxX1x442bxX6xX3xXexX16xX32xbaeaxX4xX3x7e3bxX1x43b5xX20xX35xX3xX4xX1x4c76xX20xX35xX3xX2cxX44xXdx7e7dxX51xX51xX0x32c2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx73e2xX10xX6xafb8xXaxX12x8219xX1xb55fxX20xX35xX3xXexX6xX3xX2cx526dxX3xX4x3658xX20xX35xX3xX20xX1xX6xX4axX3xX2cxXdxX3xX4xX77xX20xX35xX3xX14x415dxXexX3x3023xX4axX74xX20xX35xX3xX2cxX32xX33xX20xX35xX3xX67xb24dxXdxX3xX20xX1xX32xX20xX35xX3xXexX16xX32xX3fxX4xX3xX4xX2dxX20xX3xX7x8f4exX20xX35xX3xXaxX2cxX33xXdxXaxX3xX5xX2exXdxX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xXexX1x2f49xX3xXexXdxa132xX20xX3xX5x5e81xX20xX51xX3x3f05xX99xX3xX10xX14xX3xX16xX17xX3xXexX16xX1bxXdxX1dxX3xX6xX20xX1xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX28xXdxX1dxX3xX2cxX2dxX2exX20xX3xX2cxX32xX33xX20xX35xX3xXbxX1xX39xX6xX3xXexX16xX32xX3fxX4xX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xX4xX1xX4axX20xX35xX3xX2cxX44xXdxX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb996xX2dxX67x9094xXaxX12xb82bxa16bxXbxX3xX35xc3c1xX3x7cb6xX99xX3xX5xX123xX3x57f8xXdx908axXexX3xX5xX99xX3xX4xX1xX4axX123xX135xX20xX3xX1xXdxXc3xX20xX3xX20xX1xXdxXcbxX20xX3xXexX16xX2dxX20xX35xX3xX2cxX33xXdxX3xX20xX35xX32xX33xXdxX51xX3x3f4bxX99xX3xX4xXadxX3xX20xX1x6d25xX20xX35xX3xX20xX35xX32xX33xXdxX3xX2cxX74xX3xX35xX127xXbxX3xX35xX12bxX3xX2cxXc3xX3xX16x6bb8xXdxX3xX133xXdxX135xXexX3xX5xX123xX3xX5xX2exXdxX3xX5xX99xX3xXexX1x4b9dxX3xXex3c37xX3xX12dxa32dxX3xX20x9634xX14xX3xX35xXadxXdxX3xX35x985axX20xX3xX14xX74xXdxX3xXexX16xX2dxX20xX35xX3xX5xX198xX20xX35xX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX3xX7xXexX123xX5xX10xX9xXaxXexX10xbe4axXex66c9xX6xX5xXdxX35xX20xb8f0xX3xX4xX10xX20xXexX10xX16x7374xXaxX12xX0xXdxX14xX35xX3xX7xXexX123xX5xX10xX9xXax976dxXdxX67xXexX1xX1dbx9677x2e0ex41a5xXbxX1d3xX1e3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX1dbx32d1x817cxX1faxXbxX1d3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX10xX14xX3xX16xX10xX3xXexX16xX6xXdxX3xX6xX20xX1xX3xX16xX10xX3xXbxX1xX6xXdxX3xX67xX2dxX6xX20xX3xX67xX4axX2dxX20xX35xX3xXbxX1xXdxX6xX3xXexX16xX4axX2dxX4xX3xX42xX1xX2dxX20xX35xX3xX4xX1xX4axX20xX35xX3xX67xX2dxXdxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dbxX55xX55xXdxX51xX133xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX20xX1xX51xX12dxX20xX55xX20xX10xX1f2xX7xX55xX2x7215xX205xX270xX55xX270xX270xX67xbba9xX2xX205xXexX270xX206xX206xX277xX5xX1faxX51x7fb1xXbxX35xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xX0xX7xXexX16xX2dxX20xX35xX12xX15exX99xX3xX2cxXadxX3xX5xX99xX3xX6xX20xX1xX51xX51xX51xX0xX55xX7xXexX16xX2dxX20xX35xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xXcfxX99xX3xX2xX3xX20xX35xX32xX33xXdxX3xX2cxX74xX3xX4xX77xX20xX35xX3xX10xX14xX3xXexX2exX2dxX3xX16xX6xX3xX133xXdxXc7xXexX3xX133xX6xX2dxX3xX42x93abxX3xX20xXdxX135xX14xX3xX2cx9a4axXbxX1dxX3xX4xX77xX20xX35xX3xX20xX1xX6xX4axX3xX4xX32xX33xXdxX3xX20xXadxXdxX1dxX3xX16xX2dxX20xX35xX3xX16xX4ax8948xXdxX3xXexX16xXcbxX20xX3xX20xX1xX166xX20xX35xX3xX4xX2dxX20xX3xX2cxX32xX33xX20xX35xX3xX1d3xX6xX3xX5xX2exX1dxX3x7b44xX123xX3xXexX1xXc7xX3xX14xX99xX3xXexX1xX2dxX1bxX20xX35xX3xX4xX1x60c7xX4xX3xX5xX2exXdxX3xX4xX1x4ef6xX20xX35xX3xX4xX198xX20xX3xX35xX127xXbxX3xX5xX2exXdxX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xXcfxX99xX3xX20xX35xX32xX33xXdxX3xX8cxX4ax4beexX3xX1d3xX4axX353xX20xX35xX3xX4xX1x7ce0xX20xX3xX4xX89xXexX3xX67xX396xX123xX3xX35xXdxX99xX123xX3xX4xX1xX2dxX3xX10xX14xX1dxX3xX5xX2dxX3xX4xX1xX2dxX3xX10xX3xX42xX1xXdxX3xXexX1xX32xX195xX20xX35xX3xXexX39xX4xX1xX3xXexX16xXcbxX20xX3xX20xX35xX32xX33xXdxX1dxX3xX12dx68d8xX123xX3xX14xX99xX3xXexX1xX2dxX1bxX20xX35xX3xX4xX1xX6cxXexX3xX2cxX74xX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xXexX1xXc3xX3xX4xX77xX20xX35xX3xX20xX1xX6xX4axX3xX20x84b3xX14xX3xXexX6xX123xX3xX2cxXc7xX20xX3xX2cxX2dxX2exX20xX3xX2cxX32xX33xX20xX35xX3xX4xX4axX353xXdxX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xXcfxX99xX3xX20xX35xX32xX33xXdxX3xX4xX77xX20xX35xX3xX42x853cxX3xX12dxX6xXdxX3xX7xX1bxXexX3xX4xX1bxX20xX1xX3xXexX16xX2dxX20xX35xX3xX20xX1xX166xX20xX35xX3xX20x9fbcxXdxX3xX42xX1xXadxX3xX42xX1x7f33xX20xX1dxX3xX35xXdxX6cxXbxX3xX10xX14xX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xX14xX99xX20xX35xX3xX42xX1xXadxX3xX20xX1xX1a3xX4xX1dxX3xX340xX123xX3xX12dxX3d4xX123xX3xX14xX99xX3xX1d3xX2dxX6xX123xX3xX5xX32xX20xX35xX3xX2cxX74xX3xX4xX1xX35cxX20xX35xX3xX4xX198xX20xX3xXexX1xX340xX123xX3xX2cxX396xX4axX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xXcfxX99xX3xX20xX35xX32xX33xXdxX3xX12dxX4axXdxX3xXexX16xX2dxX20xX35xX3xX20xXdxX43dxX14xX3xX12dxX4axXdxX3xX4xb5b3xX6xX3xX10xX14xX1dxX3xX133xX4axX17exX20xX3xX4xX77xX20xX35xX3xX20xX459xXdxX3xX133xX4axX17exX20xX3xX4xX4dfxX6xX3xX10xX14xX1dxX3xX12dxX3d4xX123xX3xX14xX99xX3xX20xX1xX3fexX14xX3xX14xX3fexXexX3xX5xX2exXdxX3xX20xX35xX4dfxX3xX2xX3xX35xXdxX340xX4xX3xX2cxX74xX3xX4xX1xX35cxX20xX35xX3xX4xX198xX20xX3xX20xX1xX3fxX3xX1x7613xX20xX1xX3xX67xX1bxX20xX35xX3xX20xX35xX32xX33xXdxX3xX20xX35xX99xX123xX3xX1xX44xX14xX3xX8cxX4axX6xX3xXexX1xXc7xX3xX20xX99xX2dxX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xXcfxX99xX3xX20xX35xX32xX33xXdxX3xX4xX77xX20xX35xX3xX10xX14xX3xX12dxX17xX3xX20xXcbxX20xX3xX133xX192xX4xX3xXexX16xX6xX20xX1xX3xX2cx8c0exX123xX3xX14xX99xX4axX3xX1d3xX6xX20xX1xX3xX1xX123xX3xX12dxX1a3xX20xX35xX3xX12dxX43dxX3xXexX32xX195xX20xX35xX3xX5xX6xXdxX1dxX3xX20xX195xXdxX3xX4xXadxX3xX1xX2exX20xX1xX3xXbxX1xX6cxX4xX3xX20xX35xX3d4xXbxX3xXexX16xX99xX20xX1dxX3xX340xX123xX3xX12dxX3d4xX123xX3xX14xX99xX3xX7xX6xX4axX3xX2xX3xX4xX195xX20xX3xX14xX32xX6xX1dxX3xX133xX192xX4xX3xXexX16xX6xX20xX1xX3xX20xX1xX198xX10xX3xX2cxXdxX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xX4xX198xX20xX3xX7xX3fexX4xX3xX14xX99xX4axX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xX0xXdxX14xX35xX3xX6xX5xXexX9xXaxX10xX14xX3xX16xX10xX3xXexX16xX6xXdxX3xX6xX20xX1xX3xX16xX10xX3xXbxX1xX6xXdxX3xX67xX2dxX6xX20xX3xX67xX4axX2dxX20xX35xX3xXbxX1xXdxX6xX3xXexX16xX4axX2dxX4xX3xX42xX1xX2dxX20xX35xX3xX4xX1xX4axX20xX35xX3xX67xX2dxXdxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dbxX55xX55xXdxX51xX133xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX20xX1xX51xX12dxX20xX55xX20xX10xX1f2xX7xX55xX2xX270xX205xX270xX55xX270xX270xX67xX277xX2xX205xXexX2xX206xX1f9x71f5xX5xX2xX51xX282xXbxX35xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12x45cexX20xX1xX3xX133xXdxXc7xXexX3xX2cxX340xX123xX1dxX3xX35xXdxX340xX4xX3xX14xX195xX3xX20xX99xX2dxX3xX16xX17exXdxX3xX4x3657xX20xX35xX3xXbxX1xX28xXdxX3xXexX1xX192xX4xX3xXex92a5xX20xX1xX3xX67xX77xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX1xX6cxX20xX35xX3xXexX6xX3xX4xXadxX3xX4xX353xX3xX4axX353xX20xX35xX3xX7xX6xX123xX1dxX3xX20xX1xX3fexX14xX3xX14xX3fexXexX3xX5xX58exX20xX3xX20xX166xX6xX3xX4xX6d4xX20xX35xX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xXexX1xXc3xX3xX20xX35xX4dfxX3xX12dxX77xXdxX3xXexX16xX2dxX20xX35xX3xX4xX195xX20xX3xX14xX195xX3xX340xX123xX3xX14xX74xXdxX51xX3x7776xX1xXdxX3xX14xX99xX3xXexX1x41baxX4xX3xXexX2exXdxX3xX12dxX99xX3xX20xX1xX166xX20xX35xX3xX2cxXdxX43dxX4axX3xX1d3xX4axX20xX35xX3xX8cxX4axX6xX20xX1xX3xX4xX192xX3xX2cxX4axX6xX3xX20xX1xX6xX4axX3xX14xX99xX3xX2cx9361xX123xX3xX4xX28xX14xX3xX1d3xX6cxX4xX3xX4xX4dfxX6xX3xX4xX2dxX20xX3xX20xX35xX32xX33xXdxX3xXexX6xX3xX1d3xX4axX353xX20xX35xX3xX12dxX74dxX4xX3xXexX1xX35cxX14xX3xX7xX396xX4axX3xX1xX2dxX3fexX14xX3xXexX1xX532xX3xX67xX77xX3xX4xX1xX2dxX3xX10xX14xX3xX4xXadxX3xX14xX4axX44xX20xX3xX12dxX99xX20xX3xXbxX1x5a54xXbxX3xX14xX99xX4axX3xX4xX6d4xX20xX35xX3xX2cxX99xX20xX1xX3xX133xX340xXexX3xX5xX74dxX4xX3xX14xX99xX3xXexX1xX44xXdxX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xX6axX1xX6cxX20xX35xX3xXexX6xX3xX2cxX74xX3xX4xX77xX20xX35xX3xX20xX1xX6xX4axX3xX2cxXdxX3xX4xX77xX20xX35xX3xX14xX89xXexX3xX8cxX4axX74xX20xX35xX3xX2cxX32xX33xX20xX35xX3xX67xX99xXdxX3xX20xX1xX32xX20xX35xX3xXexX16xX32xX3fxX4xX3xX4xX2dxX20xX3xX7xXadxX20xX35xX3xXaxX2cxX33xXdxXaxX3xX5xX2exXdxX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xXexX1xXc3xX3xXexXdxXc7xX20xX3xX5xXcbxX20xX51xX3xXcfxX99xX3xX10xX14xX3xX16xX17xX3xXexX16xX1bxXdxX1dxX3xX6xX20xX1xX3xX16xX17xX3xXbxX1xX28xXdxX1dxX3xX2cxX2dxX2exX20xX3xX2cxX32xX33xX20xX35xX3xXbxX1xX39xX6xX3xXexX16xX32xX3fxX4xX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xX4xX1xX4axX20xX35xX3xX2cxX44xXdxX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12x8c7fxX35xX32xX33xXdxX3xX133xXdxXc7xXexX3xX42xX1xX44xX20xX35xX1dxX3xX4xX28xX14xX3xX35xXdxX1bxX4xX3xX4xX353xX3xX1d3xX10xX14xX3xX20xX1xX6xX4axX3xX20xX1xX32xX3xX20xX35xX32xX33xXdxX3xX1d3xX6xX3xX5xX2exX1dxX3xX20xXadxX3xX5xX2exX3xX5xX3fexX14xX1dxX3xX5xX2exX3xX1xX195xX20xX3xX4xX28xX3xX4xX1bxXdxX3xX4xX1bxX4xX1xX3xXexX16xX32xX3fxX4xX3xX2cxXadxX3xXexX2exXdxX3xX7xX6xX2dxX3xX4xX1xX6cxX20xX35xX3xXexX6xX3xX5xX2exXdxX3xX4xX1xX1a3xX20xX3xX133xX32xX3fxX4xX3xX2cxXdxX3xX4xX77xX20xX35xX3xX20xX1xX6xX4axX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xX0xXdxX14xX35xX3xX6xX5xXexX9xXaxX10xX14xX3xX16xX10xX3xXexX16xX6xXdxX3xX6xX20xX1xX3xX16xX10xX3xXbxX1xX6xXdxX3xX67xX2dxX6xX20xX3xX67xX4axX2dxX20xX35xX3xXbxX1xXdxX6xX3xXexX16xX4axX2dxX4xX3xX42xX1xX2dxX20xX35xX3xX4xX1xX4axX20xX35xX3xX67xX2dxXdxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dbxX55xX55xXdxX51xX133xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX20xX1xX51xX12dxX20xX55xX20xX10xX1f2xX7xX55xX2xX270xX205xX270xX55xX270xX270xX67xX277xX2xX205xXex740cxX206xX1faxX2xX5xX205xX51xX282xXbxX35xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xXcfxX198xX20xX35xX3xXexXdxX20xX3xX5xX99xX3xX2cxXdxX43dxX4axX3xX35xX532xX3xX2cxXadxX3xX8cxX4axX1bxX3xX1d3xX6xX3xX1d3xX6e3xX3xX12dxX3fxXdxX3xX4xX1xX6cxX20xX35xX3xXexX6xX3xX4xX1xX462xX20xX35xX51xX51xX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xXcxX6xX3xX20x3738xX3xX20xX1xX6xX4axX3xX2xX3xX5xX33xXdxX3xX1d3xXdxX20xX3xX5xX459xXdxX3xX16xX19bxX20xX35xX3xXexX2exXdxX3xX7xX6xX2dxX3xX6xX20xX1xX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xX133xX32xX3fxX4xX3xX20xX1xX6xX20xX1xX3xX1xX195xX20xX1dxX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xX42xXdxXcbxX20xX3xX8cxX4axX123xXc7xXexX3xX1xX195xX20xX3xX2cxXc3xX3xX10xX14xX3xX133xXdxXc7xXexX3xX16xX19bxX20xX35xX3xX6xX20xX1xX3xX2cxX6xX20xX35xX3xX2cxX192xX20xX35xX3xXexX16xX32xX3fxX4xX3xX14xX127xXexX3xX10xX14xX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xX6axX1xX6e3xX3xX5xX99xX3xX4xX1xX6cxX20xX35xX3xXexX6xX3xX2cxXc7xX20xX3xX14xX4axX89xX20xX3xX1xX195xX20xX3xX67xX74dxX3xX2cx6fc0xX20xX1xX1dxX3xX133xX28xX20xX35xX3xX4xX1xX6e3xX3xX2cxX32xX33xX20xX35xX3xX2cxX74xX3xX7xX6xXdxX51xX3xX8bfxX1xX32xX20xX35xX3xX5xX198xX20xX35xX3xXexX6xX1dxX3xXexX16xX2dxX20xX35xX3xX5xX198xX20xX35xX3xX4xX1xX6cxX20xX35xX3xXexX6xX3xXexX1xX532xX3xX2cxXdxXc3xX14xX3xX67x7ca8xX20xX35xX3xX340xX123xX3xX35xX58exX20xX3xX20xX1xX32xX3xX5xX99xX3xX2xX3xX67xX340xX4axX3xX4xX1xX340xX14xX3xX1xXc7xXexX1d5xX3xX67xXb40xX20xX35xX3xXexX321xX20xX3xXexX1xX32xX195xX20xX35xX3xX20xX1xX6xX4axX1dxX3xX67xXb40xX20xX35xX3xX2xX3xX4xX396xX4axX3xX4xX1xX4axX123xX135xX20xX3xX4xXadxX3xX14x3362xX3xX2cxX58exX4axX3xX20xX1xX32xX20xX35xX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xX133xXdxXc7xXexX3xX2cxX74xX3xX42xXc7xXexX3xXexX1xX6cxX4xX3xXexX74dxX3xX42xX1xXdxX3xX20xX99xX2dxX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xXcxX1xX6xX123xX3xX12dxX532xX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xXexX1xXc3xX3xXexX1xX6xX123xX3xX2cxX321xXdxX3xX2cxX32xXa45xX4xX3xX7xX353xX3xXbxX1xX3d4xX20xX1dxX3xX12dxX3d4xX123xX3xX4xX1xX6cxX20xX35xX3xXexX6xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX1xX1a3xX4xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX4xX1xX340xXbxX3xX20xX1xX3d4xX20xX3xX16xX19bxX20xX35xX3xX67xX4axX123xXcbxX20xX3xXbxX1xX3d4xX20xX3xX5xX99xX3xXexX1xX192xX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xXexX1xXc3xX3xX20xX99xX2dxX3xX20xX3fexX14xX3xX133xX3fexXexX3xX2cxX32xXa45xX4xX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xX6axX1xX6cxX20xX35xX3xXexX6xX3xXexX1xX3d4xXexX3xX12dxc554xX20xX35xX3xX12dxX43dxX3xXexX16xX2dxX20xX35xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX2cxXdxX3xX2cxX192xX20xX35xX1dxX3xX2cxXc3xX3xX12dxX6xX3xX12dxX340xXbxX3xX12dxX99xX2dxX3xX20xX1xX6xX4axX3xX20xX1xX32xX3xXexX1xXc7xX3xX20xX99xX123xX51xX3xX64xX74xX123xX3xXexXdxX20xX3xX16xX19bxX20xX35xX3xXexX16xX2dxX20xX35xX3xX1xX195xX20xX3xX270xX3xXexX2faxX3xX20xX35xX32xX33xXdxX3xX42xXdxX6xX1dxX3xX7xX17xX3xX4xXadxX3xX20xX35xX32xX33xXdxX3xX20xX396xX20xX35xX3xX133xX32xX3fxX4xX3xXexX6xX3xX2cxXdxX3xXexXdxXc7xXbxX3xX12dxX532xX3xX4xX4axX89xX4xX3xX7xX353xX20xX35xX3xXexX1xX532xX3xX4xX1xX35cxX20xX35xX3xXexX1xXc3xX3xX20xX99xX2dxX3xX67xXb40xX20xX35xX3xX5xX2exXdxX3xX4xX1xX2dxX3xX20xX1xX166xX20xX35xX3xX20xX459xXdxX3xX20xX1xX3fxX3xX12dxXc75xX20xX35xX3xX67xX2exXdxX3xX4xX192xX3xX1xX2dxX99xX20xX1xX3xX1xX99xX20xX1xX3xXexX16xX2dxX20xX35xX3xX5xX17exX20xX35xX3xX20xX35xX74dxX4xX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xX6axX28xX14xX3xX195xX20xX3xX12dxX532xX3xXexX340xXexX3xX4xX28xX1dxX3xX2cxXadxX3xX5xX99xX3xX2cxX2dxX2exX20xX3xXexX532xX20xX1xX3xX4xX28xX14xX3xX4xX1xX396xX20xX3xXexX1xX3d4xXexX3xX20xX1xX340xXexX3xX14xX99xX3xX10xX14xX3xXexXb40xX20xX35xX3xX4xXadxX3xX2cxX32xXa45xX4xX3xX1d5xX3xX5xX99xX3xX4xX1xX396xX20xX3xXexX1xX99xX20xX1xX1dxX3xX5xX99xX3xXexX16xX2dxX20xX35xX3xX7xX1bxX20xX35xX1dxX3xX5xX99xX3xX20xXc75xX3xX4xX32xX33xXdxX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xX35xXa45xX20xX3xX7xXadxX20xX35xX1dxX3xX5xX99xX3xX133xX99xX20xX3xXexX6xX123xX3xX340xX14xX3xX1bxXbxX1dxX3xX5xX99xX3xX4xX1xX99xX20xX35xX3xXexX16xX6xXdxX3xX4xX1xX33xX3xX10xX14xX3xX67xX32xX3fxXdxX3xX14xX1bxXdxX3xX1xXdxXcbxX20xX3xX20xX1xX99xX51xX51xX51xX3xX14xX74xXdxX3xX12dx6619xX20xX3xX7xX17xX3xX4xX198xX20xX3xX5xX32xX4axX3xXexX16xX2dxX20xX35xX3xX42xc11fxX3xX192xX4xX3xX4xX4dfxX6xX3xX20xX1xX6xX4axX3xXbxX1xX28xXdxX3xX42xX1xX44xX20xX35xX3xX6xX20xX1x515exX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX2dxX67xX123xXaxX12xX15exX99xX3xX1xX74xX123xX3xXexXdxX20xX3xX16xX19bxX20xX35xX1dxX3xX4xX1xX6cxX20xX35xX3xXexX6xX3xX7xX17xX3xX1xX2exX20xX1xX3xXbxX1xX6cxX4xX51xX51xX51xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b05xX2dxX4axX16xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xc685xX1xX32xX195xX20xX35xX3xXebexX1xX32xX195xX20xX35xX55xX126xX4axX4axX51xX12dxX20xX0xX55xXbxX12