TP Hà Tĩnh "xắn tay” thực hiện nhiệm vụ ngay những ngày đầu, tháng đầu
(Baohatinh.vn) - Đầu năm thường là khoảng thời gian “nhẹ nhàng” nhất. Thế nhưng, xác định 2019 là một năm bứt phá, TP Hà Tĩnh đã “xắn tay” thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH ngay từ những ngày đầu, tháng đầu...
d139x13c40xf408x14869x100dcx11bd7x15159x11f6cx14aaaxX7x101a9x1181fxfe5fx11258x136eax157a8xX5x150f8xXax10fa6xXcx10e41xX3x11ccfx150bdxX3xXcx14ee4xfe75xX1xX3xXaxee40x11d8bxX1bxX3xXexX6x158f8x154d5xX3xXexX1x13a5dxX4xX3xX1xXdxdbc5xX1bxX3xX1bxX1xXdxX2fxdd0cxX3x14899xf6b0xX3xX1bx1400dxX6xX25xX3xX1bxX1x14be9xX1bxX3cxX3xX1bxX3cxX17xX25xX3x10663x1573ex10093x10fc8xX3xXexX1xf512xX1bxX3cxX3xX4bxX4cxX4dxX0xd564xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6x15a0bxXaxX12x11686xX4cxX4dxX3xX1bx136cfxX36xX3xXexX1xd3b7x14cb7xX1bxX3cxX3xX5xX17xX3x10be3xX1xd3c2x150c6xX1bxX3cxX3xXexX1xX7axXdxX3xX3cxXdxX6xX1bxX3x13d84xX1bxX1x11192xX3xX1bxX1xX17xX1bxX3cxX26xX3xX1bxX1xec41xXex13afexX3xXcxX1xf205xX3xX1bxX1xX79xX1bxX3cxX4exX3xX1fxX52xX4xX3xX4bxe655xX1bxX1xX3xed39x13563xX2x13af8xX3xX5xX17xX3xX36x12885xXexX3xX1bxX74xX36xX3x158ffxec26xXexX3xXbxX1xX52xX4exX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX4bxd7b1xX3xX92xX1fxX20xX1bxX3xXexX6xX25xX26xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX4xX52xX4xX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexd32exXdx13ce6xX1bxX3x115e6xXcx11c4cx15b63xX16xX3xX1bxX3cxX6xX25xX3xXex12648xX3xX1bxX1xX42xX1bxX3cxX3xX1bxX3cxX17xX25xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX1xX52xX1bxX3cxX3xX4bxX4cxX4dxXa2xXa2xXa2xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2a3xX83xX6cxX25xX3xXbx14000xX10xX1bxXexX10xX106xXaxX12xX0xXdxX36xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14axX10xX1bxXexX10xX106xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXax119e5xXdxX6cxXexX1x15547xX3x11622xX2x14a6exXbxX1fxd3a9xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX173xX3xee6bxX2xXb9xXbxX1fxX17axXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX5axX5axXdxXa2xXc8xX6xX83xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXa2xX38xX1bxX5axX1bxX10xX16exX7xX5axX2xXbbxXb9x15aa9xX5axX2xX1afxXb9xX6cxXb9xXb9xX177xXb9xXb9xX2xX184xXexX2xX184xX177x10a18xX1c0xX5xXb9xXa2xf7acxXbxX3cx12bf0xX106xX9xX177xXb8xXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1fxX20xX1bxX3xXexX6xX25xX26xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xX1bxX3cxX6xX25xX3xX1bxX1xX42xX1bxX3cxX3xX1bxX3cxX17xX25xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX1xX52xX1bxX3cxX3xX4bxX4cxX4dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX6xXbxXexXdxX83xX1bxXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1fxXexX10dxX6xX5xXdxX3cxX1bxX173xX3xX1c5xX4dxX7xXexXdx11a9bxX25xX17axXaxX12x10055xX2axX3xX81xXdxXa6xX1bxX3xXexX106xX83xX1bxX3cxX3xXexX1xX52xX1bxX3cxX3xX2xX5axXb8xXb9xX2xXbbxX4exX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX7xd815xX3xX4bxX79xfcd0xX4xX3xX14axX1xef31xX1bxX1xX3xXbxX1xfed5xX3xXbxX1xe691xX3xX6cxX4dxX25xX2fxXexX3xX5xX17xX3xX4bxd58fxX3xXexX1xXb4xX3xX5xX83x14256xXdxX3x123bdxX2a5xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX83xX6cxX25xXaxX12xX92xXb8xXb9xX2xXbbxX3xX5xX17xX3xX1bxX74xX36xX3xX4xde08xX3xX38xX6xXdxX3xXexX106x11643xX3xXc8xX84xX1bxX3xX5x10eb2xX4exX3xXc8xXc9xXexX3xXbxX1xX52xX3xX4xX1xX83xX3xX38xXdxX2fxX4xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX81xXa6xX3xX1xX83xX2a2xX4xX1xX3xX177xX3xX1bxX74xX36xX3xXb8xXb9xX2xX177xX3xX10dxX3xXb8xXb9xXb8xXb9xXa2xX3xX6fx12354xX1bxX3cxX3xXexX1xX7axXdxX4exX3xX4bx1304axX25xX3xX4x123caxX1bxX3cxX3xX5xX17xX3xX1bxX74xX36xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxXa6xXbxX3xXexX39xX4xX3xX1bxX31fxX1bxX3cxX3xX4xX6xX83xX3xX4xX1xXa0xXexX3xX5xX79xX27fxX1bxX3cxX3xX4xX52xX4xX3xXexXdxX28exX4dxX3xX4xX1xX284xX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX5xX83xX2a2xXdxX3xX2a5xX2a5xX17axX3xX1xX83xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX36xX39xX4xX3xXexXdxX28exX4dxX3xX1fxX31fxX25xX3xX6cxX2axX1bxX3cxX3xX2xXb9xXb9x137aaxX3xXbxX1xX79xX7axX1bxX3cxX3xX4bxX2a2xXexX3xX4xX1xX4dx15148xX1bxX3xX38xX74xX1bxX3xX36xXdxX1bxX1xX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX4exX3xX175xX5axX175xX3xX1fxXddxX3xX4bxX2a2xXexX3xX4xX1xX4dxX3a3xX1bxX3xX1bxX29axX1bxX3cxX3xXexX1xX29axX1bxX3xX36xfaf5xXdxX17axX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX4xX1xX4dxX25xX108xX1bxX3xX6cxXb4xX4xX1xX3xX4xfd9dxX3xX4xXa0xX4dxX3xX81xXdxX1bxX1xX3xXexXa6xX3xXexX1xX10xX83xX3xX1xX79xX3d3xX1bxX3cxX3xX81xXdxX1bxX1xX3xXexXa6xX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xXa2xXa2xXa2xX3xXcxX1xXa6xX3xX1bxX28exX1bxX4exX3xXexX106xX6xX1bxX1xX3xXexX1xX28axX3xXexX1xX7axXdxX3xX3cxXdxX6xX1bxX4exX3x159b8xX4dxX25xXa6xXexX3xXexX31fxX36xX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX81xX1xX6xXdxX3xX1bxX3cxX6xX25xX3xXexX117xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX1bxX74xX36xX3xX4bxf8ecxXdxX3xX38xX3d3xXdxX3xX4xX52xX4xX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX5xX17xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX4cxX1bxX3xX4xX1x10e1fxX3xX4bxX2a2xX83xX3xX4xX28axX6xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX1bxX6xX25xX26xX3xf24exX3xX14axX1xX28axX3xXexXb4xX4xX1xX3x14addxX144x15be1xX253xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXcxX106xXb4xX1bxX1xX3x151cdxX74xX1bxX3xX4b7xX3cx13dc8xX4xX3xX4xX1xX83xX3xXc8xXdxXa6xXexXa2xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX83xX6cxX25xXaxX12xX4cbxX3d3xXdxX3xX1bxX1xXdxX2d9xX4dxX3xX1bx140f8xX3xX5xX2axX4xX3xX1fxX31fxX25xX3xX6cxX2axX1bxX3cxX4exX3xX4bxXa6xX1bxX3xX1bxX6xX25xX4exX3xX6cxX6xX1bxX1xX3xX1xXdxX2fxX4dxX3xX92xX6fxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX5xX83xX2a2xXdxX3xX2a5xX2a5xX3xXexX106xX2axX4xX3xXexX1xX4dxXc1xX4xX3xXexX48bxX1bxX1xX26xX3xX4bxX6xX1bxX3cxX3xX4bxXa6xX1bxX3xX106xXa0xXexX3xX3cxX4cxX1bxX3xX38xX3d3xXdxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xXa2xX3xX6fxX31fxX25xX3xX4bxX79xX27fxX4xX3xX1fxX10xX36xX3xX5xX17xX3xX4bxXdxX2d9xX4dxX3xX81xXdxX2fxX1bxX3xX437xX4dxX6xX1bxX3xXexX106xX4d1xX1bxX3cxX3xX4bxX108xX3xXexX2a2xX83xX3xX5x11544xXbxX3xX38xXb4xX3xXexX1xXa6xX4exX3xXexX1xX4dxX3xX1x1403bxXexX3xX36xX2a2xX1bxX1xX3xX36xX27bxX3xX4xX52xX4xX3xX1bxX3cxX4dxX314xX1bxX3xX5xX2axX4xX3xX4bxX4cxX4dxX3xXexX79xX4exX3xXexX2a2xX83xX3xX4bxXc1xX1bxX3cxX3xX5xX2axX4xX3xXexX1xX59fxX4xX3xX4bxX3a3xX25xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX10bxXcxX10dxX10exX16xX3xX4xX28axX6xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX45dxX3xX1bxX2caxXdxX3xX106xXdxX28exX1bxX3cxX3xX4xX323xX1bxX3cxX3xX1bxX1xX79xX3xXexX83xX17xX1bxX3xXexX48bxX1bxX1xX3xX1bxX2caxXdxX3xX4xX1xX4dxX1bxX3cxXa2xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX83xX6cxX25xXaxX12xX6fx15b20xX4xX3xXc8xXdxX2fxXexX4exX3xX7xX2axX3xX81xXdxX2fxX1bxX3xX1bxX17xX25xX3xX4xX323xX1bxX3cxX3xX4bxX52xX1bxX1xX3xX6cxXa0xX4dxX3xX36xXc1xXexX3xX4xX1xX632xX1bxX3cxX3xX4bxX79xX7axX1bxX3cxX3xXbxX1xXa0xX1bxX3xX4bxXa0xX4dxX3xX36xX3d3xXdxX3xX4bxX108xX3xXexXdxXa6xXbxX3xXexX39xX4xX3xX1fxX31fxX25xX3xX6cxX2axX1bxX3cxX4exX3xX1xX83xX17xX1bxX3xXexX1xXdxX2fxX1bxX3xX4xX52xX4xX3xXexXdxX28exX4dxX3xX4xX1xX284xXa2xX3xXcxX1xXa6xX3xX1bxX28exX1bxX4exX3xX4xX323xX1bxX3cxX3xX81xX1xX29axX1bxX3cxX3xX36xXa0xX25xX3xX81xX1xX2caxX3xX1xXdxX108xX4dxX3xX81xX1xXdxX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xXexX58fxXbxX3xXexX106xX4dxX1bxX3cxX3xX4xX1xX48bxX3xX4bxX2a2xX83xX3xX4xX28axX1bxX3cxX3xX4xX45dxX4exX3xX1bxX31fxX1bxX3cxX3xX4xX1xXa0xXexX3xX5xX79xX27fxX1bxX3cxX3xX4xX52xX4xX3xXexXdxX28exX4dxX3xX4xX1xX4dxX3a3xX1bxX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX5xX83xX2a2xXdxX3xX2a5xX2a5xX3xX4bxX79xX27fxX4xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX4bxX632xXexX3xX5xX28exX1bxX3xX1xX17xX1bxX3cxX3xX4bxX4cxX4dxX3xXexX106xX83xX1bxX3cxX3xX4xX1xX4dxX4fdxXdxX3xX4xX52xX4xX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xX437xX4dxX6xX1bxX3xXexX106xX4d1xX1bxX3cxX3xX4xX28axX6xX3xX1bxX74xX36xX3xXb8xXb9xX2xXbbxXa2xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX83xX6cxX25xX3xXbxX14axX10xX1bxXexX10xX106xXaxX12xX0xXdxX36xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxX14axX10xX1bxXexX10xX106xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX6cxXexX1xX173xX3xX175xX2xX177xXbxX1fxX17axX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX173xX3xX184xX2xXb9xXbxX1fxX17axXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX5axX5axXdxXa2xXc8xX6xX83xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXa2xX38xX1bxX5axX1bxX10xX16exX7xX5axX2xXbbxXb9xX1afxX5axX2xX1afxXb9xX6cxXb9xXb9xX177xXb9xX177xX177x14f73xXexX177xXb9xX2xX175xX184xX5xXb9xXa2xX1c5xXbxX3cxX1c8xX106xX9xX177xX184xXb9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1fxX20xX1bxX3xXexX6xX25xX26xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xX1bxX3cxX6xX25xX3xX1bxX1xX42xX1bxX3cxX3xX1bxX3cxX17xX25xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX1xX52xX1bxX3cxX3xX4bxX4cxX4dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX6xXbxXexXdxX83xX1bxXaxX12xX14axX52xX4xX3xX4xX29axX1bxX3cxX3xXexX106xf725xX1bxX1xX3xX36xX39xX4xX3xXexXdxX28exX4dxX3xX1bxX74xX36xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX3xX4bxX6xX1bxX3cxX3xX4bxX79xX27fxX4xX3xX4bxX3a3xX25xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xXexXdxXa6xX1bxX3xX4bxXc1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX29axX1bxX3cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX83xX6cxX25xXaxX12xXcxX1xX10xX83xX3xX4bxX2caxX4exX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX1bxX6xX25xX4exX3xX4xX52xX4xX3xX4bxX3eexX1bxX3xX38xXb4xX3xX5xXdxX28exX1bxX3xX437xX4dxX6xX1bxX3xX4bxXddxX3xX1fxX31fxX25xX3xX6cxX2axX1bxX3cxX3xX81xX1xX4dxX1bxX3cxX3xX81xXa6xX3xX1xX83xX2a2xX4xX1xX3xX4bxX108xX3xXex10a5axX3xX4xX1xXc9xX4xX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX81xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX38xX17xX3xX4xX1xX48bxX3xX4bxX2a2xX83xX4exX3xX4bxX29axX1bxX3xX4bxX45dxX4xX4exX3xX81xXdxX108xX36xX3xXexX106xX6xX4exX3xX1xX79xX3d3xX1bxX3cxX3xX6cx121e7xX1bxX3xX4xX52xX4xX3xXbxX1xX79xX7axX1bxX3cxX4exX3xX1fxXddxX3xX1xX83xX17xX1bxX3xXexX1xXdxX2fxX1bxX4exX3xX4xX28axX1bxX3cxX3xX4xX45dxX4exX3xX1bxX31fxX1bxX3cxX3xX4xX6xX83xX3xX4xX1xXa0xXexX3xX5xX79xX27fxX1bxX3cxX3xX4xX52xX4xX3xXexXdxX28exX4dxX3xX4xX1xX4dxX3a3xX1bxX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX5xX83xX2a2xXdxX3xX2a5xX2a5xXa2xX3xX6fxX632xX4xX3xXc8xXdxX2fxXexX4exX3xX4bxXddxX3xX4xX39xX3xXexX1xX108xX3xX1xX2caxX6xX3xX38xX2d9xX3xX1bxXc1xXdxX3xX6cxX4dxX1bxX3cxX3xX4xX29axX1bxX3cxX3xX38xXdxX2fxX4xX4exX3xX4bxXb4xX6xX3xX4bxXdxX108xX36xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX17axX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX4exX3xX3cxXdxX84xXdxX3xXbxX1xX52xXbxX17axX3xXexX1xX7axXdxX3xX3cxXdxX6xX1bxX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX81xX1xX6xXdxX4exX3xXexX1xX7axXdxX3xX3cxXdxX6xX1bxX3xXbxX1xX84xXdxX3xX1xX83xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX38xX17xX3xX3cxXdxX6xX83xX3xXexX106xX52xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX4xX1xX83xX3xXexX117xX1bxX3cxX3xX4bxX3eexX1bxX3xX38xXb4xX4exX3xXexX117xX1bxX3cxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX38xXdxX28exX1bxX3xX5xXdxX28exX1bxX3xX437xX4dxX6xX1bxX3xX4bxX45dxXdxX3xX38xX3d3xXdxX3xX38xXdxX2fxX4xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX1xX83xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXexX117xX1bxX3cxX3xXexXdxX28exX4dxX3xX4xX1xX4dxX3a3xX1bxX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX5xX83xX2a2xXdxX3xX2a5xX2a5xXa2xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX83xX6cxX25xXaxX12xXcxXdxXa6xXbxX3xX1bxX45dxXdxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX29axX1bxX3cxX3xXexX117xX3xX92xX7xXc9xX4xX3xX6cxX31fxX1bxX26xX3xXexX106xX83xX1bxX3cxX3xX1xX17xX1bxX3cxX3xX5xX83xX2a2xXexX3xX4xX52xX4xX3xX1xX2a2xX1bxX3cxX3xX36xX39xX4xX3xX1fxX31fxX25xX3xX6cxX2axX1bxX3cxX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX5xX83xX2a2xXdxX3xX2a5xX2a5xX4exX3xX1bxX74xX36xX3xX1bxX6xX25xX4exX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxXa6xXbxX3xXexX39xX4xX3xX4xX1xX48bxX3xX4bxX2a2xX83xX4exX3xX4bxX29axX1bxX3xX4bxX45dxX4xX3xX4xX52xX4xX3xX1fxXddxX4exX3xXbxX1xX79xX7axX1bxX3cxX3xX4bxX3a3xX25xX3xX36xX2a2xX1bxX1xX3xX1fxXddxX3xX1xXc1xXdxX3xX1xX2caxX6xX3xX1xX4dxX25xX3xX4bxXc1xX1bxX3cxX3xX1bxX3cxX4dxX314xX1bxX3xX5xX2axX4xX3xXexX106xX83xX1bxX3cxX3xX1bxX1xX31fxX1bxX3xX6cxX31fxX1bxX4exX3xX6cxX83xX6xX1bxX1xX3xX1bxX3cxX1xXdxX2fxXbxX3xXexX106xX28exX1bxX3xX4bxXb4xX6xX3xXc8xX17xX1bxX3xX4bxX108xX3xX1fxX31fxX25xX3xX6cxX2axX1bxX3cxX3xX81xXa6xXexX3xX4xXa0xX4dxX3xX1xX2a2xX3xXexX4cxX1bxX3cxX4exX3xX4xX1xX48bxX1bxX1xX3xXexX106xX6xX1bxX3cxX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX4exX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX10bxXcxX10dxX10exX16xXa2xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX83xX6cxX25xXaxX12xX4b7xX1xX42xX1bxX3cxX3xX1bxX3cxX17xX25xX3xX1bxX17xX25xX4exX3xXexX4dxX25xXa6xX1bxX3xX4bxX79xX7axX1bxX3cxX3xXexX48bxX1bxX1xX3xX5xXc1xX3xX4bxX83xX2a2xX1bxX3xX4bxXdxX3xX437xX4dxX6xX3xX1fxXddxX3xXcxX1xX2a2xX4xX1xX3xX16xX2a2xX3xX4bxX6xX1bxX3cxX3xX106xXc1xX1bxX3xX106xX17xX1bxX3cxX3xX92xXexX1xX6xX25xX3xX52xX83xX3xX36xX3d3xXdxX26xX3xXc8x10731xX1bxX3cxX3xX38xXdxX2fxX4xX3xX5xX52xXexX3xX38xX48bxX6xX3xX1x10b80xX3xX4bxX314xX1bxX3cxX3xXc8xXc1xX4exX3xX81xX1xX6xX1bxX3cxX3xXexX106xX6xX1bxX3cxX3xXexX117xX3xX1bxX3cxX4dxX314xX1bxX3xX1xX4fdxX3xXexX106xX27fxX3xX4xX28axX6xX3xX4b7xX1xX17xX3xX1bxX79xX3d3xX4xX3xX38xX17xX3xX1fxXddxX3xX1xXc1xXdxX3xX1xX2caxX6xX3xX4xX28axX6xX3xXc8xX17xX3xX4xX83xX1bxX3xX1bxX1xX31fxX1bxX3xX6cxX31fxX1bxXa2xX3x1019cxX1bxX1xX3xX14xX1xX6xX1bxX3xXcxX106xX4d1xX1bxX3cxX3xX16xX84xXdxX3xf500xXexX1xX29axX1bxX3xX16xX2a2xX3xX10dxX3xXcxX1xX2a2xX4xX1xX3xX16xX2a2xddcbxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xda22xX173xX3xX92xX6fxX79xX27fxX4xX3xX7xX2axX3xX1xX4fdxX3xXexX106xX27fxX3xX36xXc1xXexX3xXbxX1xX4cxX1bxX3xXexX117xX3xX4xX1xX284xX1bxX1xX3xX437xX4dxX25xX2d9xX1bxX4exX3xX4xX1xX59fxX1bxX3cxX3xXexX29axXdxX3xX4bxXddxX3xX4bxX314xX1bxX3cxX3xXexX1xX4dxX58fxX1bxX3xX4bxX108xX3xX4x12531xX1bxX3cxX3xX4xX1xX4dxX1bxX3cxX3xXexX6xX25xX3xX7x153f6xX6xX3xX7xX6xX1bxX3cxX3xX38xX48bxX6xX3xX1xXc6dxX3xXexX106xX79xX3d3xX4xX3xX4xXd49xX6xX3xX1bxX1xX17xX3xX36xX877xX1bxX1xX4exX3xX5xX17xX36xX3xX4bxX95xXbxX3xX4xX1xX83xX3xX4xX84xX3xXexX4dxX25xXa6xX1bxX3xX4bxX79xX7axX1bxX3cxX3xXc8xXc1xX3xX36xX632xXexX3xX4xX28axX6xX3xX1fxXddxXa2xX3xX4b7xX6xX25xX3xX4bxXddxX3xX1xX83xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX4exX3xX1bxX1xX877xX1bxX3xX5xX2a2xXdxX3xX81xXa6xXexX3xX437xX4dxX84xX3xX36xX3d3xXdxX3xXexX1xXa0xX25xX3xX4bxX79xX27fxX4xX3x12420xX3xX1bxX3cxX1xX1axX6xX3xX4xX28axX6xX3xXbxX1xX83xX1bxX3cxX3xXexX106xX17xX83xX3xX1bxX17xX25xXa2xX3xX6fxX79xX7axX1bxX3cxX3xX106xXc1xX1bxX3cxX4exX3xX38xX48bxX6xX3xX1xXc6dxX3xXexX1xX83xX52xX1bxX3cxX3xX4bxX95xXbxX4exX3xX4bxX314xX1bxX3cxX3xXc8xXc1xX3xX4xXc9xX3xX1bxX3cx13e88xX3xX1bxX1xX79xX3xX92xX5xX2a2xX4xX3xXc8xX79xX3d3xX4xX26xX3xX5xX28exX1bxX3xXbxX1xX79xX7axX1bxX3cxX3xX1bxXc1xXdxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX26xXa2xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX83xX6cxX25xX3xXbxX14axX10xX1bxXexX10xX106xXaxX12xX0xXdxX36xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14axX10xX1bxXexX10xX106xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX6cxXexX1xX173xX3xX175xX2xX177xXbxX1fxX17axX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX173xX3xX184xX2xXb9xXbxX1fxX17axXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX5axX5axXdxXa2xXc8xX6xX83xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXa2xX38xX1bxX5axX1bxX10xX16exX7xX5axX2xXbbxXb9xX1afxX5axX2xX1afxXb9xX6cxXb9xXb9xX177xX2xX184xXb8xX1afxXexXb8xX175xXb9xXb8xXb8xX5xXb9xXa2xX1c5xXbxX3cxX1c8xX106xX9xXb8xX177xXb8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1fxX20xX1bxX3xXexX6xX25xX26xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xX1bxX3cxX6xX25xX3xX1bxX1xX42xX1bxX3cxX3xX1bxX3cxX17xX25xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX1xX52xX1bxX3cxX3xX4bxX4cxX4dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX6xXbxXexXdxX83xX1bxXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1fxXexX10dxX6xX5xXdxX3cxX1bxX173xX3xX1c5xX4dxX7xXexXdxX24exX25xX17axXaxX12xX4b7xX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX1xX2a2xX3xXexX4cxX1bxX3cxX3xXexX1xX79xX3eexX1bxX3cxX3xX36xX2a2xXdxX3xX10dxX3xX6cxXb4xX4xX1xX3xX38xX39xX3xXexX1xX10xX83xX3xX1xX79xX3d3xX1bxX3cxX3xX38xX74xX1bxX3xX36xXdxX1bxX1xX4exX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX4bxX2a2xXdxX3xXexXdxXa6xXbxX3xXexX39xX4xX3xX4bxX79xX27fxX4xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX4xX1xX59fxX3xXexX106xX4d1xX1bxX3cxX3xXexX106xX83xX1bxX3cxX3xX1bxX74xX36xX3xXb8xXb9xX2xXbbxXa2xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX83xX6cxX25xXaxX12xX4b7xX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xXexX1xX4dxX3xX1bxX3cxX31fxX1bxX3xX7xX52xX4xX1xX3xX6cxX79xX7axX1bxX3cxX3xX1bxX1xX79xX3xX81xX1xX29axX1bxX3cxX3xX4bxX79xX27fxX4xX3xXbxX1x150dexXbxX3xX1bxX3cxX1xX48bxX3xX1bxX3cxX3eexXdxX3xX81xX1xXdxX3xX38xX117xX6xX3xX1xX83xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX7xX45dxX3xXexX1xX4dxX3xX1bxX74xX36xX3xXexX106xX79xX3d3xX4xX3xX5xX2a2xXdxX3xXbxX1xX84xXdxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX2caxX1bxX3cxX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX81xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX6cxX2axX3xXexX83xX52xX1bxX3xX1bxX74xX36xX3xX1bxX6xX25xXa2xX3xX144xX52xX36xX3xX7xX52xXexX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX4cxX1bxX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX81xX1xX6xXdxX3xX437xX4dxX25xXa6xXexX3xX5xXdxX2fxXexX3xX1bxX3cxX6xX25xX3xXexX117xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xX1bxX1xX42xX1bxX3cxX3xX1bxX3cxX17xX25xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX1bxX74xX36xX4exX3xX14axX1xXdxX3xX4xX39xX4xX3xXcxX1xX4dxXa6xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX4bxXddxX3xX6cxX17xX1bxX1xX3xX4bxX79xX27fxX4xX3xX81xXa6xXexX3xX437xX4dxX84xX3xX81xX1xX84xX3xX437xX4dxX6xX1bxXa2xX3xX14axX1xX48bxX3xXexX106xX83xX1bxX3cxX3xX2xX177xX3xX1bxX3cxX17xX25xX4exX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX4bxXddxX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xXbbxX177xX393xX3xXbxX1xX284xX3xX36xX29axX1bxX3xXc8xX17xXdxX3xX4xX28axX6xX3xX2xXa2xX2xX177xXb9xX3xX6cxX83xX6xX1bxX1xX3xX1bxX3cxX1xXdxX2fxXbxX3xX38xX17xX3xX1afxXa2xX184xXb9xXb9xX3xX1xXc1xX3xX81xXdxX1bxX1xX3xX6cxX83xX6xX1bxX1xXa2xX3xX253xXd3axX3xX4bxX31fxX25xX3xX81xX1xX29axX1bxX3cxX3xXbxX1xX84xXdxX3xX1bxX3cxX4dxX314xX1bxX3xXexX1xX4dxX3xX5xX3d3xX1bxX3xX1bxX1xX79xX1bxX3cxX3xX4bxXddxX3xXexX1xX108xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX4bxX79xX27fxX4xX3xX4xX29axX1bxX3cxX3xXexX52xX4xX3xX437xX4dxX84xX1bxX3xX5xXdc8xX3xX7xX52xXexX3xX7xX6xX83xX3xX4xX323xX1bxX3cxX3xX1bxX1xX79xX3xXbxX1xXa0xX1bxX3xX4bxXa0xX4dxX3xX1xX83xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX7xX3d3xX36xX3xX4bxX108xX3xX6cxX17xX1bxX1xX3xXexX1xX7axXdxX3xX3cxXdxX6xX1bxX3xX4xX1xX83xX3xX4xX52xX4xX3xX1bxX3cxX4dxX314xX1bxX3xXexX1xX4dxX3xX81xX1xX2caxX3xX4xX2d2xX1bxX3xX5xX2a2xXdxXa2xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX83xX6cxX25xXaxX12xX6fxX79xX27fxX4xX3xXc8xXdxXa6xXexX4exX3xXexX106xX28exX1bxX3xX4xX3eexX3xX7xd76axX3xX14axX1xX48bxX3xXexX1xXb4xX3xX4xX28axX6xX3xX144xXcxX4cbxX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xX28axX25xX3xX38xX2d9xX3xX38xXdxX2fxX4xX3xXexX74xX1bxX3cxX3xX4xX79xX7axX1bxX3cxX3xX5xXddxX1bxX1xX3xX4bxX2a2xX83xX4exX3xX4xX1xX48bxX3xX4bxX2a2xX83xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xXexX1xX4dxX3xX1bxX3cxX31fxX1bxX3xX7xX52xX4xX1xX3xX1bxX74xX36xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX3xX38xX17xX3xX1bxX1xX42xX1bxX3cxX3xX1bxX74xX36xX3xXexXdxXa6xXbxX3xXexX1xX10xX83xX4exX3xX14axX1xXdxX3xX4xX39xX4xX3xXcxX1xX4dxXa6xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX4bxXddxX3xX1fxX31fxX25xX3xX6cxX2axX1bxX3cxX3xX4xX1xX79xX3eexX1bxX3cxX3xXexX106xX877xX1bxX1xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4bxXc1xX1bxX3cxX3xX4xX39xX3xXexX1xX108x13955xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX144xX83xX6cxX25xXaxX12xX144xX28exX1bxX3xX4xX2a2xX1bxX1xX3xX4bxX2caxX4exX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xX38xX2d9xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX1xX2a2xX3xXexX4cxX1bxX3cxX3xXexX1xX79xX3eexX1bxX3cxX3xX36xX2a2xXdxX3xX10dxX3xX6cxXb4xX4xX1xX3xX38xX39xX3xXexX1xX10xX83xX3xX1xX79xX3d3xX1bxX3cxX3xX38xX74xX1bxX3xX36xXdxX1bxX1xX4exX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX4bxX2a2xXdxX4exX3xXbxX1xX52xXexX3xX1xX4dxX25xX3xXexXdxX2d9xX36xX3xX1bxX74xX1bxX3cxX3xX6cxXb4xX4xX1xX3xX38xX39xX3xX6cxX4dxX3xX5xXb4xX4xX1xX3xX38xX17xX3xXexX2a2xX83xX3xX36xX29axXdxX3xXexX106xX79xX7axX1bxX3cxX3xXexX1xX4dxX58fxX1bxX3xX5xX27fxXdxX3xX4xX1xX83xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX7xX84xX1bxX3xX1fxX4dxXa0xXexX3xX14axX4b7xX10dxXcxXcxX14axX4b7xX17axX3xX4bxX3a3xX25xX3xX36xX2a2xX1bxX1xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX7xX84xX1bxX3xX1fxX4dxXa0xXexX3xX1bxX29axX1bxX3cxX3xX1bxX3cxX1xXdxX2fxXbxX4exX3xX4xX3eexX3xX4xXa0xX4dxX3xX5xX2a2xXdxX3xX1bxX3cxX17xX1bxX1xX3xX1bxX29axX1bxX3cxX3xX1bxX3cxX1xXdxX2fxXbxX3xX3cxX20xX1bxX3xX38xX3d3xXdxX3xX1bxX31fxX1bxX3cxX3xX4xX6xX83xX3xX1bxX74xX1bxX3cxX3xX7xX4dxXa0xXexX4exX3xX4xX1xXa0xXexX3xX5xX79xX27fxX1bxX3cxX4exX3xX1xXdxX2fxX4dxX3xX437xX4dxX84xX17axX3xXexXdxXa6xXbxX3xXexX39xX4xX3xX4xX84xXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX284xX1bxX1xX3xX3cxX20xX1bxX3xX38xX3d3xXdxX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX84xXdxX3xXexX1xXdxX2fxX1bxX3xX36xX29axXdxX3xXexX106xX79xX7axX1bxX3cxX3xX81xXdxX1bxX1xX3xX6cxX83xX6xX1bxX1xX4exX3xX1xX4dxX25xX3xX4bxXc1xX1bxX3cxX3xXexX45dxXdxX3xX4bxX6xX3xX38xX17xX3xX7xXd49xX3xX6cxX39xX1bxX3cxX3xX1xXdxX2fxX4dxX3xX437xX4dxX84xX3xX4xX52xX4xX3xX1bxX3cxX4dxX314xX1bxX3xX5xX2axX4xX3xX4xX1xX83xX3xX4bxX4cxX4dxX3xXexX79xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX106xXdxX108xX1bxXa2xXa2xXa2xX3xX4bxX6xX1bxX3cxX3xX4bxX79xX27fxX4xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX81xX1xX6xXdxX3xX1bxX1xX42xX1bxX3cxX3xXbxX1xX4cxX1bxX3xX38xXdxX2fxX4xX3xX4xX39xX3xXexX1xX108xX4exX3xX92xX4xX2caxX3xX4bxXb4xX6xX3xX4xX1xX48bxX26xX3xX38xX3d3xXdxX3xX437xX4dxX25xXa6xXexX3xXexX31fxX36xX3xX1xX83xX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX4bxX2a2xXexX3xX38xX17xX3xX38xX79xX27fxXexX3xX81xXa6xX3xX1xX83xX2a2xX4xX1xX3xX4bxX2d9xX3xX106xX6xXa2xX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX106xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX106xX83xX1bxX3cxX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX28exX1bxX3xX437xX4dxX6xX1bxX173xX0xX5axX7xXexX106xX83xX1bxX3cxX12xX0xX4dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX10dxXexX1xX4dxX36xXc8xX10dxX6xX1bxX6cxX10dxX7xX6xXbxX83xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4b7xX74xX36xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX4exX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXbxX1xXa0xX1bxX3xX4bxXa0xX4dxX3xX2xXb9xXb9xX393xX3xXbxX1xX79xX7axX1bxX3cxX4exX3xX1fxXddxX3xX4bxX2a2xXexX3xX4xX1xX4dxX3a3xX1bxX3xX38xX74xX1bxX3xX36xXdxX1bxX1xX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX38xX17xX3xX1bxX29axX1bxX3cxX3xXexX1xX29axX1bxX3xX36xX3d3xXdxXaxX3xX1xX106xX10xX24exX9xXaxX5axX4xX1xXdxX1bxX1xX10dxXexX106xXdxX5axX1bxX6xX36xX10dxXb8xXb9xX2xXbbxX10dxXexXbxX10dxX1xX6xX10dxXexXdxX1bxX1xX10dxXbxX1xX6xX1bxX10dxX6cxX6xX4dxX10dxX2xXb9xXb9xX10dxXbxX1xX4dxX83xX1bxX3cxX10dxX1fxX6xX10dxX6cxX6xXexX10dxX4xX1xX4dxX6xX1bxX10dxX38xX6xX1bxX10dxX36xXdxX1bxX1xX10dxX6cxX83xX10dxXexX1xXdxX10dxX38xX6xX10dxX1bxX83xX1bxX3cxX10dxXexX1xX83xX1bxX10dxX36xX83xXdxX5axX2xX175xX7f1xX184xXb9xXbbxXa2xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX3cxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX5axX36xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xXb8xXb9xX5axX1bxX10xX16exX7xX5axX2xXbbxXb9xX1afxX5axX2xX1afxX184xX6cxX2xX2xXbbxX2xX7f1xX1afxX177xXexX2xXbbxXbbxXb8xX5xX7f1xX10dxX184xXa2xX1c5xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1fxX20xX1bxX3xXexX6xX25xX26xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xX1bxX3cxX6xX25xX3xX1bxX1xX42xX1bxX3cxX3xX1bxX3cxX17xX25xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX1xX52xX1bxX3cxX3xX4bxX4cxX4dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX38xX12xX0xX7xXexX106xX83xX1bxX3cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4b7xX74xX36xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX4exX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXbxX1xXa0xX1bxX3xX4bxXa0xX4dxX3xX2xXb9xXb9xX393xX3xXbxX1xX79xX7axX1bxX3cxX4exX3xX1fxXddxX3xX4bxX2a2xXexX3xX4xX1xX4dxX3a3xX1bxX3xX38xX74xX1bxX3xX36xXdxX1bxX1xX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX38xX17xX3xX1bxX29axX1bxX3cxX3xXexX1xX29axX1bxX3xX36xX3d3xXdxXaxX3xX1xX106xX10xX24exX9xXaxX5axX4xX1xXdxX1bxX1xX10dxXexX106xXdxX5axX1bxX6xX36xX10dxXb8xXb9xX2xXbbxX10dxXexXbxX10dxX1xX6xX10dxXexXdxX1bxX1xX10dxXbxX1xX6xX1bxX10dxX6cxX6xX4dxX10dxX2xXb9xXb9xX10dxXbxX1xX4dxX83xX1bxX3cxX10dxX1fxX6xX10dxX6cxX6xXexX10dxX4xX1xX4dxX6xX1bxX10dxX38xX6xX1bxX10dxX36xXdxX1bxX1xX10dxX6cxX83xX10dxXexX1xXdxX10dxX38xX6xX10dxX1bxX83xX1bxX3cxX10dxXexX1xX83xX1bxX10dxX36xX83xXdxX5axX2xX175xX7f1xX184xXb9xXbbxXa2xX1xXexX36xXaxX12xX4b7xX74xX36xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX4exX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXbxX1xXa0xX1bxX3xX4bxXa0xX4dxX3xX2xXb9xXb9xX393xX3xXbxX1xX79xX7axX1bxX3cxX4exX3xX1fxXddxX3xX4bxX2a2xXexX3xX4xX1xX4dxX3a3xX1bxX3xX38xX74xX1bxX3xX36xXdxX1bxX1xX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX38xX17xX3xX1bxX29axX1bxX3cxX3xXexX1xX29axX1bxX3xX36xX3d3xXdxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX106xX83xX1bxX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX14axX1xXdxX2d9xX4dxX3xXb8xX2xX5axX2xX4exX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX90dxX3xX4xX1xXc9xX4xX3xX1xXc1xXdxX3xX1bxX3cxX1xXb4xX3xXexX90dxX1bxX3cxX3xX81xXa6xXexX3xX4xX29axX1bxX3cxX3xXexX52xX4xX3xX1fxX31fxX25xX3xX6cxX2axX1bxX3cxX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX5xX83xX2a2xXdxX3xX2a5xX2a5xX4exX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX38xX74xX1bxX3xX36xXdxX1bxX1xX4exX3xX1bxX29axX1bxX3cxX3xXexX1xX29axX1bxX3xX36xX3d3xXdxX3xXcd7xX4b7xXcxd2a8xXceaxX3xXb8xXb9xX2xX1c0xX3xX38xX17xX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX81xX1xX6xXdxX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xXb8xXb9xX2xXbbxXa2xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX38xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX29axX1bxX3cxX3xX437xX4dxX6xX3xX6fxX2d9xX3xX52xX1bxX3xX4bxX2d9xX3xX1bxX3cxX1xXb4xX3xX4xX29axX1bxX3cxX3xX1bxX1xX58fxX1bxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX5xX17xX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX5xX83xX2a2xXdxX3xX2a5xX2a5xXaxX3xX1xX106xX10xX24exX9xXaxX5axX6cxX6xX4dxX10dxXexX4dxX5axXexX1xX83xX1bxX3cxX10dxX437xX4dxX6xX10dxX6cxX10xX10dxX6xX1bxX10dxX6cxX10xX10dxX1bxX3cxX1xXdxX10dxX4xX83xX1bxX3cxX10dxX1bxX1xX6xX1bxX10dxXexXbxX10dxX1xX6xX10dxXexXdxX1bxX1xX10dxX5xX6xX10dxX6cxX83xX10dxXexX1xXdxX10dxX5xX83xX6xXdxX10dxXdxXdxX5axX2xX175xX7f1xX2xX175xX1c0xXa2xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX3cxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX5axX36xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xXb8xXb9xX5axX1bxX10xX16exX7xX5axX2xXbbxXb9xXb8xX5axX2xX1afxXb9xX6cxX1afxX2xX7f1xX184xXbbxX184xXb9xXexXbbxXbbxX184xX1afxX2xX5xXb9xXa2xX1c5xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1fxX20xX1bxX3xXexX6xX25xX26xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xX1bxX3cxX6xX25xX3xX1bxX1xX42xX1bxX3cxX3xX1bxX3cxX17xX25xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX1xX52xX1bxX3cxX3xX4bxX4cxX4dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX38xX12xX0xX7xXexX106xX83xX1bxX3cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX29axX1bxX3cxX3xX437xX4dxX6xX3xX6fxX2d9xX3xX52xX1bxX3xX4bxX2d9xX3xX1bxX3cxX1xXb4xX3xX4xX29axX1bxX3cxX3xX1bxX1xX58fxX1bxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX5xX17xX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX5xX83xX2a2xXdxX3xX2a5xX2a5xXaxX3xX1xX106xX10xX24exX9xXaxX5axX6cxX6xX4dxX10dxXexX4dxX5axXexX1xX83xX1bxX3cxX10dxX437xX4dxX6xX10dxX6cxX10xX10dxX6xX1bxX10dxX6cxX10xX10dxX1bxX3cxX1xXdxX10dxX4xX83xX1bxX3cxX10dxX1bxX1xX6xX1bxX10dxXexXbxX10dxX1xX6xX10dxXexXdxX1bxX1xX10dxX5xX6xX10dxX6cxX83xX10dxXexX1xXdxX10dxX5xX83xX6xXdxX10dxXdxXdxX5axX2xX175xX7f1xX2xX175xX1c0xXa2xX1xXexX36xXaxX12xXcxX1xX29axX1bxX3cxX3xX437xX4dxX6xX3xX6fxX2d9xX3xX52xX1bxX3xX4bxX2d9xX3xX1bxX3cxX1xXb4xX3xX4xX29axX1bxX3cxX3xX1bxX1xX58fxX1bxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX5xX17xX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX5xX83xX2a2xXdxX3xX2a5xX2a5xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX106xX83xX1bxX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX14axX1xXdxX2d9xX4dxX3xX2xX175xX5axX2xX4exX3xXexX2a2xXdxX3xX16xX17xX3xX4b7xXc1xXdxX4exX3xX16xXc1xXdxX3xX4bxX314xX1bxX3cxX3xXexX1xX3a3xX36xX3xX4bxXb4xX1bxX1xX3xX6fxX2d9xX3xX52xX1bxX3xX4bxX2d9xX3xX1bxX3cxX1xXb4xX3xX4xX29axX1bxX3cxX3xX1bxX1xX58fxX1bxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX5xX17xX3xX4bxX29axX3xXexX1xXb4xX3xX5xX83xX2a2xXdxX3xX2a5xX2a5xX3xXexX106xX2axX4xX3xXexX1xX4dxXc1xX4xX3xXexX48bxX1bxX1xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX6cxX83xX3xXc8xX17xX3xX14xX1xX6xX1bxX3xXcxX1xXb4xX3xX18f6xf3baxX3x13429xXdxX1bxX1xX3xX4aaxX3xXcxX1xXc9xX3xXexX106xX79xX1239xX1bxX3cxX3xX144xXc1xX3xX10exX31fxX25xX3xX6cxX2axX1bxX3cxX3xX5xX17xX36xX3xX14axX1xX28axX3xXexXb4xX4xX1xX3xX16xXc1xXdxX3xX4bxX314xX1bxX3cxX3xXexX1xX3a3xX36xX3xX4bxXb4xX1bxX1xX3xX4bxXddxX3xX1bxX1xXa0xXexX3xXexX106xX284xX3xXexX1xX29axX1bxX3cxX3xX437xX4dxX6xX3xX4bxX2d9xX3xX52xX1bxX3xX38xX3d3xXdxX3xX4bxXdxX108xX36xX3xX7xX45dxX3xX1c0xX175xX4exX175xXb8xX5axX2xXb9xXb9xX3xX4bxXdxX108xX36xXa2xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX38xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX1xX4dxX1bxX3cxX3xX7xXc9xX4xX3xX4xXd3axX1bxX3cxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xXexX1xX20xX1bxX3cxX3xX5xX27fxXdxX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX1xX284xX1bxX1xX3xXexX106xXb4xX3xXb8xXb9xX2xXbbxXaxX3xX1xX106xX10xX24exX9xXaxX5axX4xX1xXdxX1bxX1xX10dxXexX106xXdxX5axX4xX1xX4dxX1bxX3cxX10dxX7xX4dxX4xX10dxX4xX4dxX1bxX3cxX10dxXexXbxX10dxX1xX6xX10dxXexXdxX1bxX1xX10dxXexX1xX4dxX4xX10dxX1xXdxX10xX1bxX10dxXexX1xX6xX1bxX3cxX10dxX5xX83xXdxX10dxX1bxX1xXdxX10xX36xX10dxX38xX4dxX10dxX4xX1xXdxX1bxX1xX10dxXexX106xXdxX10dxXb8xXb9xX2xXbbxX5axX2xX175xX175xX1c0xX2xX2xXa2xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX3cxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX5axX36xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xXb8xXb9xX5axX1bxX10xX16exX7xX5axX2xXbbxXb9xX2xX5axX2xXb8xX7f1xX6cxX1afxX2xXbbxXb9xX175xX1afxX1c0xXexX184xXbbxXb9xX184xXbbxX5xXb9xXa2xX1c5xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX1fxX20xX1bxX3xXexX6xX25xX26xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xX1bxX3cxX6xX25xX3xX1bxX1xX42xX1bxX3cxX3xX1bxX3cxX17xX25xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX3xXexX1xX52xX1bxX3cxX3xX4bxX4cxX4dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX38xX12xX0xX7xXexX106xX83xX1bxX3cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX1xX4dxX1bxX3cxX3xX7xXc9xX4xX3xX4xXd3axX1bxX3cxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xXexX1xX20xX1bxX3cxX3xX5xX27fxXdxX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX1xX284xX1bxX1xX3xXexX106xXb4xX3xXb8xXb9xX2xXbbxXaxX3xX1xX106xX10xX24exX9xXaxX5axX4xX1xXdxX1bxX1xX10dxXexX106xXdxX5axX4xX1xX4dxX1bxX3cxX10dxX7xX4dxX4xX10dxX4xX4dxX1bxX3cxX10dxXexXbxX10dxX1xX6xX10dxXexXdxX1bxX1xX10dxXexX1xX4dxX4xX10dxX1xXdxX10xX1bxX10dxXexX1xX6xX1bxX3cxX10dxX5xX83xXdxX10dxX1bxX1xXdxX10xX36xX10dxX38xX4dxX10dxX4xX1xXdxX1bxX1xX10dxXexX106xXdxX10dxXb8xXb9xX2xXbbxX5axX2xX175xX175xX1c0xX2xX2xXa2xX1xXexX36xXaxX12xX14axX1xX4dxX1bxX3cxX3xX7xXc9xX4xX3xX4xXd3axX1bxX3cxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1xX2axX4xX3xX1xXdxX2fxX1bxX3xXexX1xX20xX1bxX3cxX3xX5xX27fxXdxX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xX4xX1xX284xX1bxX1xX3xXexX106xXb4xX3xXb8xXb9xX2xXbbxX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX106xX83xX1bxX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX14axX1xXdxX2d9xX4dxX3xXbbxX5axX2xX4exX3xX6fxX83xX17xX1bxX3xX4xX29axX1bxX3cxX3xXexX52xX4xX3xX4xX28axX6xX3xX144xXcxX4cbxX3xXcxX48bxX1bxX1xX3xX28axX25xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX4xX1xX48bxX3xX4bxX2a2xX83xX4exX3xX81xXdxX108xX36xX3xXexX106xX6xX4exX3xX3cxXdxX52xX36xX3xX7xX52xXexX3xXexX2a2xXdxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX90dxX3xX4xX1xXc9xX4xX3xXexX90dxX1bxX3cxX3xX81xXa6xXexX3xX1xX83xX2a2xXexX3xX4bxXc1xX1bxX3cxX3xX1bxX74xX36xX3xXb8xXb9xX2xX1c0xX4exX3xXexX106xXdxX108xX1bxX3xX81xX1xX6xXdxX3xX1bxX1xXdxX2fxX36xX3xX38xX39xX3xXb8xXb9xX2xXbbxXa2xX3xX144xX284xX3xXexX1xX79xX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xX28axX25xX3xX4b7xX3cxX4dxX25x12c20xX1bxX3xX16xX314xX1bxX3cxX3xX1befxX1axX1bxX1xX3xX4aaxX3xXcxX106xX79xX1239xX1bxX3cxX3xX4bxX83xX17xX1bxX3xX4xX1xX28axX3xXexX106xX877xX3xX1xXc1xXdxX3xX1bxX3cxX1xXb4xXa2xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX38xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX4dxX5xX12xX0xX6cxXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX106xXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX38xX12xX0xX5axX6cxXdxX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcc4xX4dxXexX1xX83xX106xXaxX12xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xX14axX1xX4dxX1bxX3cxX0xX5axXbxX12
Thành Chung