HĐND thành phố tạo động lực phát triển cho đô thị trung tâm Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các nghị quyết HĐND thành phố Hà Tĩnh ban hành đã giải quyết những vấn đề quan trọng, góp phần đưa địa phương đạt chuẩn đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
ece8x1467dx18ef1x194c0x1a9c4x13896x185ecx1ab06x1117fxX7x1a6dex17491x11f8ax14695x11074x186f5xX5x1a100xXax14a83x1a9ecx1424cxfa43x15a99xX3xXexX1x17b55x158c1xX1xX3xXbxX1xf19fxX3xXex19310x11f89xX3x1232ex110c6xX1bx16bcdxX3xX5x117e5xX4xX3xXbxX1x17550xXexX3xXex186f3xXdx134d4xX1bxX3xX4xX1xX24xX3xX26x11806xX3xXexX1x19c43xX3xXexX35x186f6xX1bxX29xX3xXex15f3bx177dfxX3xX13xX1axX3xXcx15578xX1bxX1xX0xfa24xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x182e1xXaxX12xX15xX1xXdx134d8xX4dxX3x153b9x1804fxX3x1305dx11641xX2x1295axX3x1163exX3xX75xX76xX75xX2x1163dxX3xX4xX31xX4xX3xX1bxX29xX1xX43xX3x1a00bxX47xf266x11cb8xXexX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xX3x171cexX6xX1bxX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX26x14724xX3xX29xXdx166e6xXdxX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX3xX1bxX1x14d18xX1bxX29xX3x12fa0x14accxX1bxX3xX26x13cdaxX3xX8bxX47xX6xX1bxX3xXexX35x147f1xX1bxX29xX80xX3xX29x17e6bxXbxX3xXbxX1x13bbfxX1bxX3xX26x131dbxX6xX3xX26xX43xX6xX3xXbxX1xXe2x15ffaxX1bxX29xX3xX26xX23xXexX3xX4xX1xX47x131b7xX1bxX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX3xX5xX24xX23xXdxX3x16aaexX106xX3xXc5xX1axX3xX1xX24xX1axX1bxX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xX1bxX1xXdxX6fxX4dxX3xXc5x118daxX3x12b9exX4cxX8dxX3xX69xX2cxX1bxX29xX3xX1bxX3fxX1bxX29xX3xXexX1xX3fxX1bxX3xX4dx17930xXdx11039xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf22fxX24xX69xX8dxXaxX12xX0xXdxX4dxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx14280xX10xX1bxXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxf062xXdxX69xXexX1x192c7xX3xX78xX2x11747xXbxX120x18cc2xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX16dxX3x17dacxX2xX76xXbxX120xX174xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX136xXa8xX6xX24xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX136xXc5xX1bxX57xX1bxX10xX168xX7xX57xX75xX2xX2x1083bxX57xX1a4xX17exX69xX171xX2xX2xX2xX75xX171x13a6exXexX171x1a6d8xX75xX76xX2xX5xX76xX136x154b9xXbxX29x15c96xX35xX9xX171xX17exX1afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xXexX4cxX4dxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xXaxX3xX168xXdxX69xXexX1xX9xXaxX78xX2xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX17exX2xX76xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xXa8xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX4dxX1bxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX29xX9xXaxX76xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX1bxX29xX9xXaxX171xXaxX12xX0xXexXa8xX24xX69xX8dxX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12x11462xX31xX1bxX29xX3xX1bxX6xX8dxX3xfe21xX1b2xX57xX171x13054xX80xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xX3xXex1691axX3xX4xX1x14106xX4xX3xX72xX73xX3xX1xXd3xXbxX3xXexX1xX2b0xX3xX75xX17exX80xX3xXexX2acxX1bxX29xX3xX72xX8exXexX3xX1xX24xX23xXexX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX1bxX1xXdxX6fxX4dxX3xX72xX73xX3xX75xX76xX2xX78xX3xX7axX3xX75xX76xX75xX2xX136xX3xX146x110f8xX3xXexX1xXe2xX3xXcxX1xX1axX1bxX1xX3x1995cxX8dxX3xX16xXe2xXecxX1bxX29xX3xXcxXc6xXexX3xXcxX1x1129exX1bxX29xX80xX3x17ac5xX1xXd9xX3xX146xX2ecxX3xXexX1xXe2xX3xXcxX1xXe2x106c0xX1bxX29xX3xXexX35xX2cxX4xX3xXcxX1xX1axX1bxX1xX3xX2f8xX8dxX3x188cfxXe2xXecxX1bxX29xX3x1418dxX47xX20xX4xX3xXcxX47xXc6xX1bxX3xXc5xX1axX3xX159xX1xX2f8xX3xXexX43xX4xX1xX3x14595xX146xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX15xX29xX47xX8dx12ed0xX1bxX3xXcxX35xXd3xX1bxX29xX3xX13xXdxX8exX47xX3xX4x19386xX1bxX29xX3xX69xX2cxX3xX1xX27xXdxX3xX1bxX29xX1xX43xX136xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX35xX12xX0xX57xXexXa8xX24xX69xX8dxX12xX0xX57xXexX6xXa8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12x1135bx108c4xX3xX26xXdexX47xX3xX72xX73xX3xX1xXd3xXbxX80xX3xX4xX31xX4xX3xX26xX23xXdxX3xXa8xXdxX37xX47xX3xX26xXb2xX3xX1bxX29xX1xX10xX3xXa8xX31xX24xX3xX4xX31xX24xX3xXexXd9xX4dxX3xXexX307xXexX3xXexX2acxX1bxX29xX3xX72xX8exXexX3xXex116fdxX1bxX1xX3xX1xX3e7xX1bxX1xX3xXexX2acxX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xXc5xX1axX3xX1xX24xX23xXexX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX4xX2f8xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX1bxX1xXdxX6fxX4dxX3xX72xX73xX3xX75xX76xX2xX78xX3xX7axX3xX75xX76xX75xX2xX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX0xXdxX4dxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX159xX10xX1bxXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX168xXdxX69xXexX1xX16dxX3xX78xX2xX171xXbxX120xX174xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX16dxX3xX17exX2xX76xXbxX120xX174xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX136xXa8xX6xX24xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX136xXc5xX1bxX57xX1bxX10xX168xX7xX57xX75xX2xX2xX1a4xX57xX2x19ac8xX76xX69xX171xX2xX75xX2xX49dxX76xX75xXexX171xX171xX1afxX49dxX5xX2xX76xX7axX1a4xX17exX69xX171xX2xX2xX49dxX17exX17exX78xXexX1afxX1b2xX76xX1b2xX17exX5xX76xX136xX1b9xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xXexX4cxX4dxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xXaxX3xX168xXdxX69xXexX1xX9xXaxX78xX2xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX17exX2xX76xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX6xXbxXexXdxX24xX1bxXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX7axX6xX5xXdxX29xX1bxX16dxX3xX1b9xX47xX7xXexXdx1298axX8dxX174xXaxX12xXcxX35xXe2xX3aaxX1bxX29xX3xXa8xX6xX1bxX3xX30cxX1xX31xXbxX3xX4xX1xX8exX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX15xX29xX47xX8dxX35bxX1bxX3x189dax15b58xX1bxX3xXcxX1xX1axX1bxX1xX3xXa8xX31xX24xX3xX4xX31xX24xX3xXexXd9xX4dxX3xXexX307xXexX3xXexX2acxX1bxX29xX3xX72xX8exXexX3xXexX3e7xX1bxX1xX3xX1xX3e7xX1bxX1xX3xXexX2acxX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xXc5xX1axX3xX1xX24xX23xXexX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX4xX2f8xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX1bxX1xXdxX6fxX4dxX3xX72xX73xX3xX75xX76xX2xX78xX3xX7axX3xX75xX76xX75xX2xX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX15xX1xXdxX6fxX4dxX3xX72xX73xX3xX75xX76xX2xX78xX3xX7axX3xX75xX76xX75xX2xX80xX3xX26xX23xXdxX3xXa8xXdxX37xX47xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX26xXb2xX3xXbxX1xX31xXexX3xX1xX47xX8dxX3xXc5xX6xXdxX3xXexX35x19b87xX80xX3xXexX35xX31xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX6fxX4dxX3xXexX35xXe2xX134xX4xX3xX4x1a871xX3xXexX35xXdxX80xX3xX69xX47xX8dxX3xXexX35xX3e7xX3xX4dxX20xXdxX3xX8bxX47xX6xX1bxX3xX1xX6fxX3xX4xX1x1089cxXexX3xX4xX1x117b1xX3xXc5xX134xXdxX3xX15xX1xX4cxX1bxX3xX69xX4cxX1bxX80xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX7xX2cxX3xX5xX1axX3xX4xXdexX47xX3xX1bxX20xXdxX3xX29xXdxXc1xX6xX3xX4xX1xX2ecxX1bxX1xX3xX8bxX47xX8dxXcaxX1bxX3xXc5xX134xXdxX3xX15xX1xX4cxX1bxX3xX69xX4cxX1bxX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX14xX8exX1bxX3xX1bxX6xX8dxX80xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX4xXd9xX3xX75xX1a4xX3xX26xX23xXdxX3xXa8xXdxX37xX47xX3xX13xX14xX15xX16xX80xX3xX1afxX3xXexX2acxX3xX26xX23xXdxX3xXa8xXdxX37xX47xX136xX3xX159xX1xXc6xXexX3xX5xXe2x1a766xX1bxX29xX3xX1xX24xX23xXexX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX4xX31xX4xX3xXexX2acxX3xXc5xX1axX3xX26xX23xXdxX3xXa8xXdxX37xX47xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX8bxX47xX6xX3xX4xX31xX4xX3xX72xX73xX3xX1xXd3xXbxX3xXexX1xX37xX3xX1xXdxX6fxX1bxX3xX72xX1xX31xX3xXexX20xXexX80xX3xX29xXd9xXbxX3xXbxX1xXdexX1bxX3xX1bxX4cxX1bxX29xX3xX4xX6xX24xX3xX1xXdxX6fxX47xX3xX5xX2cxX4xX80xX3xX1xXdxX6fxX47xX3xX8bxX47xXb6xX3xX1xX24xX23xXexX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX4xX2f8xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX14xX67exX4xX3xXa8xXdxX6fxXexX80xX3xX1bxX1xXdxX6fxX4dxX3xX72xX73xX3xX75xX76xX2xX78xX3xX7axX3xX75xX76xX75xX2xX80xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX26xXb2xX3xXa8xX6xX1bxX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX2xX2xX76xX3xX1bxX29xX1xX43xX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX80xX3xXexX35xX24xX1bxX29xX3xX26xXd9xX3xX4xXd9xX3xX171xX78xX3xX1bxX29xX1xX43xX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX3xX4xX1xX47xX8dxfbe0xX1bxX3xX26xXcaxX3xXc5xXcaxX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3x11359xXcxX7ax12e81xX13xX80xX3xX26xXb6xX4dxX3xXa8xXb6xX24xX3xX332xX30cx1114dxX15xX174xX3xX4xX31xX4xX3xX4xXecxX3xX4xX1xX8exX3xX1x111c5xX3xXexX35xX717xX3xX120xX4cxX8dxX3xX69xX2cxX1bxX29xX3xX1xX23xX3xXexXdexX1bxX29xX3xX72x19065xX3xXexX1xX47x121abxXexX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX80xX3xX120xX4cxX8dxX3xX69xX2cxX1bxX29xX3xX15xXcxX3a9xX80xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX7xXb6xX1bxX3xX120xX47xXc6xXexX80xX3xXexX1xXe2xXecxX1bxX29xX3xX4dxX23xXdxX3xX69xX43xX4xX1xX3xXc5xX11exX80xX3xX26xXb6xX4dxX3xXa8xXb6xX24xX3xX6xX1bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX120xXb2xX3xX1xX27xXdxX80xX3xX29xXdxXb6xX4dxX3xX1bxX29xX1x13113xX24xX3xXa8xXcaxX1bxX3xXc5xXc1xX1bxX29xX136xX136xX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX0xXdxX4dxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX159xX10xX1bxXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX168xXdxX69xXexX1xX16dxX3xX78xX2xX171xXbxX120xX174xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX16dxX3xX17exX2xX76xXbxX120xX174xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX136xXa8xX6xX24xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX136xXc5xX1bxX57xX1bxX10xX168xX7xX57xX75xX2xX2xX1a4xX57xX2xX49dxX76xX69xX171xX2xX75xX2xX49dxX75xX76xXexX171xX78xX171xX5xX75xX7axX1a4xX17exX69xX171xX2xX2xX2xX171xX2xX1b2xXexX49dxX1a4xX17exX2xX1afxX5xX76xX136xX1b9xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xXexX4cxX4dxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xXaxX3xX168xXdxX69xXexX1xX9xXaxX78xX2xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX17exX2xX76xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX6xXbxXexXdxX24xX1bxXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX7axX6xX5xXdxX29xX1bxX16dxX3xX1b9xX47xX7xXexXdxX55dxX8dxX174xXaxX12xX30cxX1xXd9xX3xX159xX1xX2f8xX3xXexX43xX4xX1xX3xX348xX146xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX32cxX81exX3xX332xX47xX6xX1bxX29xX3xX14xX2b0xX4xX3xXa8xX31xX24xX3xX4xX31xX24xX3xXexXd9xX4dxX3xXexX307xXexX3xX72xXdxX37xX4dxX3xX26xXdxX37xX4dxX3xX4xX3fxX1bxX29xX3xXexX31xX4xX3xX4xX1x14ef4xX3xX26xX23xX24xX80xX3xX8bxX47xXb6xX1bxX3xX5x14b42xX80xX3xX26xXdxXcaxX47xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX4xX2f8xX6xX3xX348xX146xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX1bxX1xXdxX6fxX4dxX3xX72xX73xX3xX75xX76xX2xX78xX3xX7axX3xX75xX76xX75xX2xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX159xX31xX4xX3xX1bxX29xX1xX43xX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX3xXexX870xXbxX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xX29xXdxXb6xXdxX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX3xX1bxX1xXc1xX1bxX29xX3xXc5xXc6xX1bxX3xX26xXcaxX3xX8bxX47xX6xX1bxX3xXexX35xXd3xX1bxX29xX3xX4xX2f8xX6xX3xX26xX43xX6xX3xXbxX1xXe2xXecxX1bxX29xX80xX3xX26xXd9xX1bxX29xX3xX29xXd9xXbxX3xXc5xX1axX24xX3xXc5xXdxX6fxX4xX3xX29xXdx18d81xXbxX3xXcxX30cxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xX3xX1xX24xX1axX1bxX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xX26xX23xXexX3xX4xX1xX47xXf7xX1bxX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX3xX5xX24xX23xXdxX3xX106xX106xX3xXc5xX1axX3xX120xX4cxX8dxX3xX69xX2cxX1bxX29xX3xX15xXcxX3a9xX3xXc5xX1axX24xX3xX1bxX58dxX4dxX3xX75xX76xX2xX1afxX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xXcxX1xXe2xX31axX1bxX29xX3xXexX35xX2cxX4xX80xX3xX4xX31xX4xX3xX146xX6xX1bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXc5xX1axX3xX26xX23xXdxX3xXa8xXdxX37xX47xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX4x172d5xX1bxX29xX3xXexX1xXe2xX31axX1bxX29xX3xX8bxX47xX8dxX81exX1bxX3xX8bxX47xX6xX1bxX3xXexX4cxX4dxX3xX4xX3fxX1bxX29xX3xXexX31xX4xX3xX29xXdxX31xX4dxX3xX7xX31xXexX174xX3xX1xX24xX23xXexX3xX26xX27xX1bxX29xX3xXexXdxX8exXbxX3xX120xXb17xX4xX3xX4xX661xX3xXexX35xXdxX80xX3xXexXdxX8exXbxX3xX69xX4cxX1bxX80xX3xX29xXdxXb6xXdxX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX3xX72xX1xXdxX8exX47xX3xX1bxX23xXdxX80xX3xXexX20xX3xX4xX31xX24xX3xX4xX2f8xX6xX3xX4xX3fxX1bxX29xX3xX69xX4cxX1bxX3xXc5xX1axX3xX120xX661xX3xX5xXa6exX3xXa6exX3xX72xXdxX8exX1bxX80xX3xX72xXdxX8exX1bxX3xX1bxX29xX1xX43xX3xX4xX2f8xX6xX3xX4xX661xX3xXexX35xXdxX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xXcxX1xXe2xX31axX1bxX29xX3xXexX35xX2cxX4xX3xXc5xX1axX3xX4xX31xX4xX3xX146xX6xX1bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX26xXb2xX3xXexX2acxX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xX75xX1afxX3xX4xX47xX27xX4xX3xX29xXdxX31xX4dxX3xX7xX31xXexX3xX4xX1xX47xX8dxX81exX1bxX3xX26xXcaxX3xXc5xX1axX3xX1bxX1xXdxXcaxX47xX3xX4xX47xX27xX4xX3xX29xXdxX31xX4dxX3xX7xX31xXexX80xX3xX72xX1xXb6xX24xX3xX7xX31xXexX3xX26xX27xXexX3xX120xX47xXc6xXexX174xX3xXexXdxX8exXbxX3xX171xX1a4xX1afxX3xX5xXe2xX717xXexX3xX4xX3fxX1bxX29xX3xX69xX4cxX1bxX174xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xX717xXbxX3xXc5xX134xXdxX3xX4xX31xX4xX3xX4xXecxX3xX8bxX47xX6xX1bxX3xX15xX1xX1axX3xX1bxXe2xX134xX4xX3xXexX2acxX3xX4xX1xX2b0xX4xX3xX4xX31xX4xX3xX4xX47xX27xX4xX3xXexXdxX8exXbxX3xX120xXb17xX4xX3xX4xX661xX3xXexX35xXdxX80xX3xXbxX1xX31xXexX3xX1xX47xX8dxX3xXc5xX6xXdxX3xXexX35xX64bxX3xX5xX1axX4dxX3xX4xX1xX2f8xX3xX4xX2f8xX6xX3xX15xX1xX4cxX1bxX3xX69xX4cxX1bxX3xXexX35xX24xX1bxX29xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX29xXdxX6xX3xX120xX4cxX8dxX3xX69xX2cxX1bxX29xX3xX4xX1xX2ecxX1bxX1xX3xX8bxX47xX8dxXcaxX1bxX80xX3xXexX870xXbxX3xX1xX717xXbxX3xXexX4cxX4dxX3xXexXe2xX80xX3xX1bxX29xX47xX8dxX6fxX1bxX3xXc5xXd3xX1bxX29xX3xX4xX2f8xX6xX3xX15xX1xX4cxX1bxX3xX69xX4cxX1bxX3xX5xX81exX1bxX3xX4xX31xX4xX3xX72xX73xX3xX1xXd3xXbxX3xX13xX14xX15xX16xX136xX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xXa8xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX120xX6xX1bxX1xX1bxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX29xX9xXaxX76xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX1bxX29xX9xXaxX171xXaxX12xX0xXexXa8xX24xX69xX8dxX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX15xX1xXdxX6fxX4dxX3xX72xX73xX3xX75xX76xX75xX2xX3xX7axX3xX75xX76xX75xX78xX80xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexXdxX8exXbxX3xXexX870xXbxX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xXexX58dxX1bxX29xX3xX4xXe2xX31axX1bxX29xX3xX7xX2cxX3xX5xXb2xX1bxX1xX3xX26xX23xX24xX3xX4xX2f8xX6xX3xX4xXc6xXbxX3xX2f8xX8dxX3xX14xXb6xX1bxX29xX174xX3xX120xX4cxX8dxX3xX69xX2cxX1bxX29xX3xX4xX31xX4xX3xXexXdxX81exX47xX3xX4xX1xX2ecxX80xX3xX8bxX47xX8dxX3xX4xX1xX8exX80xX3xX4xXecxX3xX4xX1xX8exX3xX26xX31xX1bxX1xX3xX29xXdxX31xX3xX4xX1xXc6xXexX3xX5xXe2xX717xX1bxX29xX3xXc5xX1axX3xX1xXdxX6fxX47xX3xX8bxX47xXb6xX3xX1xX24xX23xXexX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX4xX2f8xX6xX3xX26xX23xXdxX3xXa8xXdxX37xX47xX3xX13xX14xX15xX16xX174xX3xX1bxX4cxX1bxX29xX3xX4xX6xX24xX3xXc5xX6xXdxX3xXexX35xX64bxX80xX3xXexX35xX31xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX6fxX4dxX3xX4xX2f8xX6xX3xXcxX1xXe2xX31axX1bxX29xX3xXexX35xX2cxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX80xX3xX4xX31xX4xX3xXa8xX6xX1bxX3xX13xX14xX15xX16xX174xX3xX4xXb6xXdxX3xXexXdxX8exX1bxX80xX3xX26xX2acxXdxX3xX4dxX134xXdxX3xX1xX3e7xX1bxX1xX3xXexX1xX2b0xX4xX3xX1xX24xX23xXexX3xX26xX27xX1bxX29xX80xX3xXexXdxX8exXbxX3xX120xXb17xX4xX3xX4xX661xX3xXexX35xXdxX174xX3xXexX58dxX1bxX29xX3xX4xXe2xX31axX1bxX29xX3xXexX2ecxX1bxX1xX3xX72xX1xX24xX6xX3xX1xXd3xX4xX80xX3xX1xXdxX6fxX47xX3xX8bxX47xXb6xX3xX4xX2f8xX6xX3xXc5xXdxX6fxX4xX3xX29xXdxX31xX4dxX3xX7xX31xXexX174xX3xXexX58dxX1bxX29xX3xX4xXe2xX31axX1bxX29xX3xX4dxX20xXdxX3xX8bxX47xX6xX1bxX3xX1xX6fxX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xX717xXbxX3xX29xXdxXc1xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXc5xX134xXdxX3xX4xX31xX4xX3xX4xXecxX3xX8bxX47xX6xX1bxX3xX5xXdxX81exX1bxX3xX8bxX47xX6xX1bxX80xX3xX29xXdxXc1xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX31xX4xX3xX4xXc6xXbx13d3exX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX35xX12xX0xX57xXexXa8xX24xX69xX8dxX12xX0xX57xXexX6xXa8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX0xXdxX4dxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX159xX10xX1bxXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX168xXdxX69xXexX1xX16dxX3xX78xX2xX171xXbxX120xX174xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX16dxX3xX17exX2xX76xXbxX120xX174xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX136xXa8xX6xX24xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX136xXc5xX1bxX57xX1bxX10xX168xX7xX57xX75xX2xX2xX1a4xX57xX2xX49dxX76xX69xX171xX2xX75xX2xX49dxX17exX17exXexX2xX75xX2xX1b2xX5xX1a4xX7axX1a4xX17exX69xX171xX2xX2xX2xX78xX2xX75xXexX49dxX2xX171xX76xX1a4xX5xX76xX136xX1b9xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xXexX4cxX4dxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xXaxX3xX168xXdxX69xXexX1xX9xXaxX78xX2xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX17exX2xX76xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX6xXbxXexXdxX24xX1bxXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX7axX6xX5xXdxX29xX1bxX16dxX3xX1b9xX47xX7xXexXdxX55dxX8dxX174xXaxX12xX159xX1xX2f8xX3xXexX43xX4xX1xX3xX348xX146xX3a9xXcxXcxX332xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX15xX29xX47xX8dxX35bxX1bxX3xX14xX2b0xX4xX3xX16xX6xX1bxX1xX3xXexX35xX3e7xX1bxX1xX3xXa8xX1axX8dxX3xXa8xX31xX24xX3xX4xX31xX24xX3xX4xX2f8xX6xX3x1995bxX8dxX3xXa8xX6xX1bxX3xX3a9xXcxXcxX332xX3xXc5xX1axX3xX4xX31xX4xX3xX26xX24xX1axX1bxX3xXexX1xX37xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xX717xXbxX3xXexX1xX6xX4dxX3xX29xXdxX6xX3xX120xX4cxX8dxX3xX69xX2cxX1bxX29xX3xX4xX1xX2ecxX1bxX1xX3xX8bxX47xX8dxXcaxX1bxX3xX1bxX1xXdxX6fxX4dxX3xX72xX73xX3xX75xX76xX2xX78xX3xX7axX3xX75xX76xX75xX2xX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX15xX29xX24xX1axXdxX3xX4xX31xX4xX3xXa8xX31xX24xX3xX4xX31xX24xX3xX5xXdxX81exX1bxX3xX8bxX47xX6xX1bxX80xX3xX72xX73xX3xX1xXd3xXbxX3xX4xXbb1xX1bxX29xX3xXexX870xXbxX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xX1bxX29xX1xX10xX3xX4xX31xX4xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX5xX47xX870xX1bxX3xX26xX31xX1bxX1xX3xX29xXdxX31xX3xX8bxX47xX31xX3xXexX35xX3e7xX1bxX1xX3xX1xX24xX23xXexX3xX26xX27xX1bxX29xX174xX3xX26x16514xX1bxX29xX3xXexX1xX31axXdxX3xX4xX1xXa61xX3xX35xX6xX3xX1bxX1xXc1xX1bxX29xX3xXexX1246xX1bxX3xXexX23xXdxX80xX3xX1xX23xX1bxX3xX4xX1xX8exX3xXc5xX1axX3xX26xXcaxX3xX120xX47xXc6xXexX3xX4xX31xX4xX3xX29xXdxXb6xXdxX3xXbxX1xX31xXbxX3xX1bxX1x19d2axX4dxX3xX1bxX4cxX1bxX29xX3xX4xX6xX24xX3xX1xXdxX6fxX47xX3xX8bxX47xXb6xX80xX3xX1xXdxX6fxX47xX3xX5xX2cxX4xX3xX4xX2f8xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX35xX24xX1bxX29xX3xX1bxX1xXdxX6fxX4dxX3xX72xX73xX3xXexX134xXdxX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX0xXdxX4dxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX159xX10xX1bxXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX168xXdxX69xXexX1xX16dxX3xX78xX2xX171xXbxX120xX174xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX16dxX3xX17exX2xX76xXbxX120xX174xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX136xXa8xX6xX24xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX136xXc5xX1bxX57xX1bxX10xX168xX7xX57xX75xX2xX2xX1a4xX57xX2xX49dxX76xX69xX171xX2xX75xX2xX17exX49dxX1a4xXexX1afxX49dxX171xX1a4xX5xX171xX7axX1a4xX17exX69xX171xX2xX2xX75xX2xX49dxX75xXexX1afxX76xX2xX2xX1afxX5xX76xX136xX1b9xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xXexX4cxX4dxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xXaxX3xX168xXdxX69xXexX1xX9xXaxX78xX2xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX17exX2xX76xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX6xXbxXexXdxX24xX1bxXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX7axX6xX5xXdxX29xX1bxX16dxX3xX1b9xX47xX7xXexXdxX55dxX8dxX174xXaxX12xX14xX23xXdxX3xXa8xXdxX37xX47xX3xXcxX35xXdexX1bxX3xX14xX2b0xX4xX3xXcxX1xXdxX81exX1bxX3xX7axX3xXexX2acxX3xX26xX23xXdxX3xXa8xXdxX37xX47xX3xXbxX1xXe2xX31axX1bxX29xX3xX14xX23xXdxX3xX15xX1axXdxX3xX28dxX120xXb2xX3xXcxX1xX23xX4xX1xX3xX146xX3e7xX1bxX1xX291xX16dxX3xX0xX10xX4dxX12xX159xXdexX1bxX3xXexXdxX8exXbxX3xXexX11exX4xX3xXexX58dxX1bxX29xX3xX4xXe2xX31axX1bxX29xX3xX29xXdxX31xX4dxX3xX7xX31xXexX80xX3xX1xX870xX47xX3xX29xXdxX31xX4dxX3xX7xX31xXexX174xX3xX26xX2acxXdxX3xX4dxX134xXdxX3xX1xX3e7xX1bxX1xX3xXexX1xX2b0xX4xX3xXexXdxX8exXbxX3xX120xXb17xX4xX3xX4xX661xX3xXexX35xXdxX174xX3xX69xX1axX1bxX1xX3xXexX1xX31axXdxX3xX5xXe2xX717xX1bxX29xX3xX4xX1xX24xX3xX4xX1xXc6xXexX3xXc5xXc6xX1bxX80xX3xXexX35xXb6xX3xX5xX31axXdxX3xX4xX1xXc6xXexX3xXc5xXc6xX1bxX3xXexX35xX24xX1bxX29xX3xX4xX31xX4xX3xX72xX73xX3xX1xXd3xXbxX136xX0xX57xX10xX4dxX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3xX26xXd9xX80xX3xXexX35xX24xX1bxX29xX3xX1bxX1xXdxX6fxX4dxX3xX72xX73xX3xXexX134xXdxX80xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX4xXdexX1bxX3xXexX870xXbxX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xX4dxX27xXexX3xX7xX20xX3xX1bxX27xXdxX3xX69xX47xX1bxX29xX3xX1bxX1xXe2xX16dxX3xX4xXdexX1bxX3xXexX58dxX1bxX29xX3xXexX1xX31axXdxX3xX5xXe2xX717xX1bxX29xX80xX3xX4xX1xXc6xXexX3xX5xXe2xX717xX1bxX29xX3xX4xX1xX24xX3xX1xX24xX23xXexX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX4xX1xXc6xXexX3xXc5xXc6xX1bxX80xX3xXexX35xXb6xX3xX5xX31axXdxX3xX4xX1xXc6xXexX3xXc5xXc6xX1bxX3xXexX35xX24xX1bxX29xX3xX4xX31xX4xX3xX72xX73xX3xX1xXd3xXbxX174xX3xXexX870xXbxX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xX1xXecxX1bxX3xX1bxXc1xX6xX3xXc5xXdxX6fxX4xX3xX120xX661xX3xX5xXa6exX3xX4xX31xX4xX3xXc5xXc6xX1bxX3xX26xXcaxX3xXexX1246xX1bxX3xXexX23xXdxX3xX4dxX1axX3xX4xX661xX3xXexX35xXdxX3xX8bxX47xX6xX1bxX3xXexX4cxX4dxX174xX3xXexX58dxX1bxX29xX3xX4xXe2xX31axX1bxX29xX3xX4xX3fxX1bxX29xX3xXexX31xX4xX3xX29xXdxX31xX4dxX3xX7xX31xXexXfe5xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX30cxX1xX31xXexX3xXa8xXdxX37xX47xX3xXexX23xXdxX3xX72xX73xX3xX1xXd3xXbxX80xX3xX146xX2ecxX3xXexX1xXe2xX3xXcxX1xX1axX1bxX1xX3xX2f8xX8dxX3xX16xXe2xXecxX1bxX29xX3xXcxXc6xXexX3xXcxX1xX307xX1bxX29xX3xX29xX1xXdxX3xX1bxX1xX870xX1bxX80xX3xX26xX31xX1bxX1xX3xX29xXdxX31xX3xX4xX6xX24xX3xXc5xX6xXdxX3xXexX35xX64bxX80xX3xX1xXdxX6fxX47xX3xX8bxX47xXb6xX3xX1xX24xX23xXexX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX4xX2f8xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX35xX24xX1bxX29xX3xX1bxX1xXdxX6fxX4dxX3xX72xX73xX3xX8bxX47xX6xX136xX3xX14xX67exX4xX3xXa8xXdxX6fxXexX80xX3xXcxX1xXe2xX31axX1bxX29xX3xXexX35xX2cxX4xX80xX3xX4xX31xX4xX3xXa8xX6xX1bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXc5xX1axX3xX26xX23xXdxX3xXa8xXdxX37xX47xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX72xX1xXd9xX6xX3xX835xX835xX3xX26xXb2xX3xXexX2ecxX4xX1xX3xX4xX2cxX4xX3xX26xXd9xX1bxX29xX3xX29xXd9xXbxX80xX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xX717xXbxX3xX120xX4cxX8dxX3xX69xX2cxX1bxX29xX3xX4xXecxX3xX4xX1xX8exX3xX4xX1xX2ecxX1bxX1xX3xX7xX31xX4xX1xX80xX3xX4xX31xX4xX3xX1bxX29xX1xX43xX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX3xXbxX1xX36axX3xX1xX717xXbxX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX0xXdxX4dxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX159xX10xX1bxXexX10xX35xX3xX69xXexX1xX47xX4dxXa8xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX168xXdxX69xXexX1xX16dxX3xX78xX2xX171xXbxX120xX174xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX16dxX3xX17exX2xX76xXbxX120xX174xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX136xXa8xX6xX24xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX136xXc5xX1bxX57xX1bxX10xX168xX7xX57xX75xX2xX2xX1a4xX57xX2xX49dxX76xX69xX171xX2xX75xX76xX1a4xX17exX1a4xXexX1b2xX1afxX49dxX76xX76xX5xX76xX136xX1b9xXbxX29xX1bcxX35xX9xX17exX78xX49dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xXexX4cxX4dxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xXaxX3xX168xXdxX69xXexX1xX9xXaxX78xX2xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX17exX2xX76xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX6xXbxXexXdxX24xX1bxXaxX12xX146xX2ecxX3xXexX1xXe2xX3xXcxX1xX1axX1bxX1xX3xX2f8xX8dxX3xX16xXe2xXecxX1bxX29xX3xXcxXc6xXexX3xXcxX1xX307xX1bxX29xX3xXbxX1xX31xXexX3xXa8xXdxX37xX47xX3xXexX23xXdxX3xX72xX73xX3xX1xXd3xXbxX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xXcxX1xX31axXdxX3xX29xXdxX6xX1bxX3xXexX134xXdxX80xX3xX26xXcaxX3xX1bxX29xX1xX43xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX4xXdexX1bxX3xXexXdxX8exXbxX3xXexX11exX4xX3xX26xX2acxXdxX3xX4dxX134xXdxX3xX1xX24xX23xXexX3xX26xX27xX1bxX29xX80xX3xX8bxX47xX6xX1bxX3xXexX4cxX4dxX3xX26xX2acxXdxX3xX4dxX134xXdxX3xX1xX3e7xX1bxX1xX3xXexX1xX2b0xX4xX3xXexXdxX8exXbxX3xX120xXb17xX4xX3xX4xX661xX3xXexX35xXdxX80xX3xX4dxX3aaxX3xX35xX27xX1bxX29xX3xXbxX1xX23xX4dxX3xXc5xXdxX3xXexXdxX8exXbxX3xX120xXb17xX4xX80xX3xX1bxX4cxX1bxX29xX3xX4xX6xX24xX3xX4xX1xXc6xXexX3xX5xXe2xX717xX1bxX29xX3xX4xX3fxX1bxX29xX3xXexX31xX4xX3xXa8xX31xX24xX3xX4xX31xX24xX3xXexX35xXe2xX134xX4xX3xX4xX661xX3xXexX35xXdxX3xXc5xX1axX3xX120xX4cxX8dxX3xX69xX2cxX1bxX29xX3xX4xX31xX4xX3xX4xXecxX3xX4xX1xX8exX3xX29xXdxX31xX4dxX3xX7xX31xXexX80xX3xX29xXdxXb6xXdxX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX3xX4xX31xX4xX3xX72xXdxX8exX1bxX3xX1bxX29xX1xX43xX3xX4xX2f8xX6xX3xX4xX661xX3xXexX35xXdxX3xX4dxX27xXexX3xX4xX31xX4xX1xX3xX4xX11exX3xXexX1xX37xX80xX3xX35x12a19xX3xX35xX1axX1bxX29xX80xX3xX26xX31xXbxX3xX2b0xX1bxX29xX3xX1bxX29xX47xX8dxX6fxX1bxX3xXc5xXd3xX1bxX29xX3xX4xX1xX2ecxX1bxX1xX3xX26xX31xX1bxX29xX3xX4xX2f8xX6xX3xX4xX661xX3xXexX35xXdxX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX14xX20xXdxX3xXc5xX134xXdxX3xXc5xXdxX6fxX4xX3xXa8xX6xX1bxX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX4xX31xX4xX3xX1bxX29xX1xX43xX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX80xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX4xXdexX1bxX3xXexX58dxX1bxX29xX3xX4xXe2xX31axX1bxX29xX3xX7xX2cxX3xXbxX1xX20xXdxX3xX1xX717xXbxX3xXc5xX134xXdxX3xX4xX31xX4xX3xX4xXecxX3xX8bxX47xX6xX1bxX3xX1xXc1xX47xX3xX8bxX47xX6xX1bxX3xX26xX37xX3xXexX1xX2cxX4xX3xX1xXdxX6fxX1bxX3xX26xXb17xX1bxX29xX3xX8bxX47xX8dxX3xXexX35xX3e7xX1bxX1xX80xX3xXa8xX1axXdxX3xXa8xXb6xX1bxX3xXc5xX1axX3xXexX870xXbxX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xXa8xX6xX1bxX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX4xX31xX4xX3xX1bxX29xX1xX43xX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX3xX7xX31xXexX3xX26xXb17xX1bxX29xX3xXc5xX134xXdxX3xXexX3e7xX1bxX1xX3xX1xX3e7xX1bxX1xX80xX3xXbxX1xX36axX3xX1xX717xXbxX3xXc5xX134xXdxX3xXa6exX3xX4xX1xX2ecxX80xX3xX1bxX29xX47xX8dxX6fxX1bxX3xXc5xXd3xX1bxX29xX3xX4xX2f8xX6xX3xX15xX1xX4cxX1bxX3xX69xX4cxX1bxX3xXc5xX1axX3xX4xXd9xX3xXexX2ecxX1bxX1xX3xX72xX1xXb6xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX24xX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX0xXdxX4dxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX159xX10xX1bxXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX168xXdxX69xXexX1xX16dxX3xX78xX2xX171xXbxX120xX174xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX16dxX3xX17exX2xX76xXbxX120xX174xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX136xXa8xX6xX24xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX136xXc5xX1bxX57xX1bxX10xX168xX7xX57xX75xX2xX2xX1a4xX57xX2xX49dxX76xX69xX171xX2xX75xX76xX1a4xX49dxX1a4xXexX2xX1b2xX49dxX76xX171xX5xX76xX136xX1b9xXbxX29xX1bcxX35xX9xX1b2xX17exX1afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xXexX4cxX4dxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xXaxX3xX168xXdxX69xXexX1xX9xXaxX78xX2xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX17exX2xX76xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX6xXbxXexXdxX24xX1bxXaxX12xXcxX23xXdxX3xX72xX73xX3xX1xXd3xXbxX80xX3xX5xXb2xX1bxX1xX3xX26xX23xX24xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xX26xXb2xX3xXexX35xX6xX24xX3xX29xXdxXc6xX8dxX3xX72xX1xX10xX1bxX3xX4xX1xX24xX3xX171xX3xXexX870xXbxX3xXexX1xX37xX136xX136xX136xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX24xX69xX8dxXaxX12xX0xXdxX4dxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX159xX10xX1bxXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX168xXdxX69xXexX1xX16dxX3xX78xX2xX171xXbxX120xX174xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX16dxX3xX17exX2xX76xXbxX120xX174xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX136xXa8xX6xX24xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX136xXc5xX1bxX57xX1bxX10xX168xX7xX57xX75xX2xX2xX1a4xX57xX2xX49dxX76xX69xX171xX2xX75xX76xX17exX17exX171xXexX171xX75xX49dxX76xX1a4xX5xX76xX136xX1b9xXbxX29xX1bcxX35xX9xX1afxX75xX1afxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xXexX4cxX4dxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xXaxX3xX168xXdxX69xXexX1xX9xXaxX78xX2xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX17exX2xX76xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX159xX6xXbxXexXdxX24xX1bxXaxX12xX136xX136xX136xX3xXc5xX1axX3xX2xX171xX3xX4xX31xX3xX1bxX1xX4cxX1bxX3xX4xXd9xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXexX2ecxX4xX1xX3xX120xX47xXc6xXexX3xX7xX307xX4xX3xXexX35xX24xX1bxX29xX3xX1xX24xX23xXexX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX29xXdxX6xXdxX3xX26xX24xX23xX1bxX3xX75xX76xX2xX78xX3xX7axX3xX75xX76xX75xX2xX136xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX35xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX35xX24xX1bxX29xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX81exX1bxX3xX8bxX47xX6xX1bxX16dxX0xX57xX7xXexX35xX24xX1bxX29xX12xX0xX47xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX7axXexX1xX47xX4dxXa8xX7axX6xX1bxX69xX7axX7xX6xXbxX24xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXe2xXecxX1bxX29xX3xX284xXecxX1bxX3xX29xX67exXbxX3xX4dxX67exXexX3xX171xX78xX3xX2b0xX1bxX29xX3xXc5xXdxX81exX1bxX3xX26xX23xXdxX3xXa8xXdxX37xX47xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX47xX8dxX6fxX1bxXaxX3xX1xX35xX10xX55dxX9xXaxX57xX4xX1xXdxX1bxX1xX7axX8bxX47xX8dxX10xX1bxX57xX1xX47xX24xX1bxX29xX7axX7xX24xX1bxX7axX29xX6xXbxX7axX4dxX6xXexX7axX171xX78xX7axX47xX1bxX29xX7axXc5xXdxX10xX1bxX7axX69xX6xXdxX7axXa8xXdxX10xX47xX7axX1xX69xX1bxX69xX7axX1xX47xX8dxX10xX1bxX57xX75xX2xX76xX1afxX76xX171xX136xX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX29xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX57xX4dxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX75xX76xX57xX1bxX10xX168xX7xX57xX75xX2xX2xX1b2xX57xX2xX17exX2xX69xX17exX2xX2xX76xX75xX49dxX75xXexX1afxX171xX1afxX78xX75xX5xX76xX136xX1b9xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xXexX4cxX4dxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXc5xX12xX0xX7xXexX35xX24xX1bxX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXe2xXecxX1bxX29xX3xX284xXecxX1bxX3xX29xX67exXbxX3xX4dxX67exXexX3xX171xX78xX3xX2b0xX1bxX29xX3xXc5xXdxX81exX1bxX3xX26xX23xXdxX3xXa8xXdxX37xX47xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX47xX8dxX6fxX1bxXaxX3xX1xX35xX10xX55dxX9xXaxX57xX4xX1xXdxX1bxX1xX7axX8bxX47xX8dxX10xX1bxX57xX1xX47xX24xX1bxX29xX7axX7xX24xX1bxX7axX29xX6xXbxX7axX4dxX6xXexX7axX171xX78xX7axX47xX1bxX29xX7axXc5xXdxX10xX1bxX7axX69xX6xXdxX7axXa8xXdxX10xX47xX7axX1xX69xX1bxX69xX7axX1xX47xX8dxX10xX1bxX57xX75xX2xX76xX1afxX76xX171xX136xX1xXexX4dxXaxX12xX13xXe2xXecxX1bxX29xX3xX284xXecxX1bxX3xX29xX67exXbxX3xX4dxX67exXexX3xX171xX78xX3xX2b0xX1bxX29xX3xXc5xXdxX81exX1bxX3xX26xX23xXdxX3xXa8xXdxX37xX47xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX47xX8dxX6fxX1bxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX35xX24xX1bxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX284xX6xX47xX3xX1xXdxX6fxXbxX3xXexX1xXe2xXecxX1bxX29xX3xX5xXdexX1bxX3xXexX1xX2b0xX3xX49dxX80xX3xX1xX47xX8dxX6fxX1bxX3xX13xXe2xXecxX1bxX29xX3xX284xXecxX1bxX3xX28dxX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xX291xX3xX4xXd9xX3xX1b2xX3xX26xXecxX1bxX3xXc5xX43xX3xXa8xXdexX47xX3xX4xX661xX80xX3xXc5xX134xXdxX3xX171xX78xX3xX2b0xX1bxX29xX3xX4xX661xX3xXc5xXdxX81exX1bxX3xX26xX23xXdxX3xXa8xXdxX37xX47xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX47xX8dxX6fxX1bxX3xX72xX1xXd9xX6xX3xX835xX835xX80xX3xX1bxX1xXdxX6fxX4dxX3xX72xX73xX3xX75xX76xX75xX2xX3xX7axX3xX75xX76xX75xX78xX136xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXc5xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX23xX24xX3xX7xX2b0xX4xX3xX4dxX23xX1bxX1xX3xX26xXe2xX6xX3xXcxX30cxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xX3xX4xX31xX1bxX3xX1bxX1xXc1xX1bxX29xX3x19d94xXc5xX23xX4xX1xX3xX26xX2ecxX4xX1x1827axX3xX5xX134xX1bxXaxX3xX1xX35xX10xX55dxX9xXaxX57xX4xX1xXdxX1bxX1xX7axX8bxX47xX8dxX10xX1bxX57xXexX6xX24xX7axX7xX47xX4xX7axX4dxX6xX1bxX1xX7axX69xX47xX6xX7axXexXbxX7axX1xX6xX7axXexXdxX1bxX1xX7axX4xX6xX1bxX7axX1bxX1xX47xX1bxX29xX7axXc5xX6xX4xX1xX7axX69xXdxX4xX1xX7axX5xX24xX1bxX57xX75xX76xX1afxX1afxX2xX1a4xX136xX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX29xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX57xX4dxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX75xX76xX57xX1bxX10xX168xX7xX57xX75xX2xX2xX171xX57xX1a4xX17exX69xX2xX2xX78xX171xX1afxX2xX1b2xXexX1a4xX49dxX78xX5xX171xX7axX1a4xX17exX69xX76xX76xX1afxX171xX78xX2xX49dxXexX1afxX1a4xX1b2xX1afxX2xX5xX76xX136xX1b9xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xXexX4cxX4dxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXc5xX12xX0xX7xXexX35xX24xX1bxX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX23xX24xX3xX7xX2b0xX4xX3xX4dxX23xX1bxX1xX3xX26xXe2xX6xX3xXcxX30cxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xX3xX4xX31xX1bxX3xX1bxX1xXc1xX1bxX29xX3xX20e0xXc5xX23xX4xX1xX3xX26xX2ecxX4xX1xX20eaxX3xX5xX134xX1bxXaxX3xX1xX35xX10xX55dxX9xXaxX57xX4xX1xXdxX1bxX1xX7axX8bxX47xX8dxX10xX1bxX57xXexX6xX24xX7axX7xX47xX4xX7axX4dxX6xX1bxX1xX7axX69xX47xX6xX7axXexXbxX7axX1xX6xX7axXexXdxX1bxX1xX7axX4xX6xX1bxX7axX1bxX1xX47xX1bxX29xX7axXc5xX6xX4xX1xX7axX69xXdxX4xX1xX7axX5xX24xX1bxX57xX75xX76xX1afxX1afxX2xX1a4xX136xX1xXexX4dxXaxX12xXcxX23xX24xX3xX7xX2b0xX4xX3xX4dxX23xX1bxX1xX3xX26xXe2xX6xX3xXcxX30cxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xX3xX4xX31xX1bxX3xX1bxX1xXc1xX1bxX29xX3xX20e0xXc5xX23xX4xX1xX3xX26xX2ecxX4xX1xX20eaxX3xX5xX134xX1bxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX35xX24xX1bxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX15xX58dxX4dxX3xX75xX76xX2xX1afxX80xX3xXcxX30cxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xX3xX29xXdxX1axX1bxX1xX3xX20e0xX4xXb17xX3xX26xXb17xXbxX20eaxX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xX4xX3fxX1bxX29xX3xX72xX1xXdxX3xX26xX23xXexX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX3xX5xX24xX23xXdxX3xX106xX106xX3xXc5xX1axX3xX1xX24xX1axX1bxX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xX120xX4cxX8dxX3xX69xX2cxX1bxX29xX3xX1bxX3fxX1bxX29xX3xXexX1xX3fxX1bxX3xX4dxX134xXdxX136xX3xX832xX8exXexX3xX8bxX47xXb6xX3xX1bxX1axX8dxX3xX4dxXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX2b0xX1bxX29xX3xX4xX1xX24xX3xX1bxX1xXc1xX1bxX29xX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX3xX1bxX29xX1xX43xX3xX26xXb17xX1bxX29xX3xX26xX307xX1bxX80xX3xX72xX43xXbxX3xXexX1xX31axXdxX3xX4xX2f8xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xXfe5xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXc5xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX146xX6xX1bxX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX1a4xX1afxX3xX1bxX29xX1xX43xX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX80xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xXe2xXecxX1bxX29xX3xX284xXecxX1bxX3xX29xXd9xXbxX3xX7xX2b0xX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX832xXcxX7axX835xX13xX3xX26xX43xX6xX3xXbxX1xXe2xXecxX1bxX29xXaxX3xX1xX35xX10xX55dxX9xXaxX57xX4xX1xXdxX1bxX1xX7axX8bxX47xX8dxX10xX1bxX57xXa8xX6xX1bxX7axX1xX6xX1bxX1xX7axX1a4xX1afxX7axX1bxX29xX1xXdxX7axX8bxX47xX8dxX10xXexX7axX1xX69xX1bxX69xX7axX1xX47xX24xX1bxX29xX7axX7xX24xX1bxX7axX29xX24xXbxX7axX7xX47xX4xX7axXbxX1xX6xXexX7axXexX35xXdxX10xX1bxX7axX72xXexX7axX120xX1xX7axX69xXdxX6xX7axXbxX1xX47xX24xX1bxX29xX57xX75xX76xX1afxX171xX1b2xX17exX136xX1xXexX4dxXaxX12xX0xXdxX4dxX29xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX57xX4dxX10xX69xXdxX6xX57xX2xX75xX76xX57xX1bxX10xX168xX7xX57xX75xX2xX2xX17exX57xX2xX49dxX76xX69xX75xX2xX1b2xX76xX76xX2xX75xXexX75xX171xX1afxX17exX1b2xX5xX76xX136xX1b9xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX1bxX1xX3xXbxX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX1bxX29xX3xX5xX2cxX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX4xX1xX24xX3xX26xX3fxX3xXexX1xX43xX3xXexX35xX47xX1bxX29xX3xXexX4cxX4dxX3xX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxXc5xX12xX0xX7xXexX35xX24xX1bxX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX146xX6xX1bxX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX1a4xX1afxX3xX1bxX29xX1xX43xX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX80xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xXe2xXecxX1bxX29xX3xX284xXecxX1bxX3xX29xXd9xXbxX3xX7xX2b0xX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX832xXcxX7axX835xX13xX3xX26xX43xX6xX3xXbxX1xXe2xXecxX1bxX29xXaxX3xX1xX35xX10xX55dxX9xXaxX57xX4xX1xXdxX1bxX1xX7axX8bxX47xX8dxX10xX1bxX57xXa8xX6xX1bxX7axX1xX6xX1bxX1xX7axX1a4xX1afxX7axX1bxX29xX1xXdxX7axX8bxX47xX8dxX10xXexX7axX1xX69xX1bxX69xX7axX1xX47xX24xX1bxX29xX7axX7xX24xX1bxX7axX29xX24xXbxX7axX7xX47xX4xX7axXbxX1xX6xXexX7axXexX35xXdxX10xX1bxX7axX72xXexX7axX120xX1xX7axX69xXdxX6xX7axXbxX1xX47xX24xX1bxX29xX57xX75xX76xX1afxX171xX1b2xX17exX136xX1xXexX4dxXaxX12xX146xX6xX1bxX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX1a4xX1afxX3xX1bxX29xX1xX43xX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX80xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX13xXe2xXecxX1bxX29xX3xX284xXecxX1bxX3xX29xXd9xXbxX3xX7xX2b0xX4xX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX832xXcxX7axX835xX13xX3xX26xX43xX6xX3xXbxX1xXe2xXecxX1bxX29xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX35xX24xX1bxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX15xX1xXdxX6fxX4dxX3xX72xX73xX3xX75xX76xX2xX78xX3xX7axX3xX75xX76xX75xX2xX80xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX47xX8dxX6fxX1bxX3xX13xXe2xXecxX1bxX29xX3xX284xXecxX1bxX3xX28dxX13xX1axX3xXcxX53xX1bxX1xX291xX3xXexXdxX8exXbxX3xXexX11exX4xX3xX26xX2acxXdxX3xX4dxX134xXdxX80xX3xX1bxX4cxX1bxX29xX3xX4xX6xX24xX3xX4xX1xXc6xXexX3xX5xXe2xX717xX1bxX29xX3xX4xX31xX4xX3xX72xX73xX3xX1xXd3xXbxX174xX3xXa8xX6xX1bxX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX1a4xX1afxX3xX1bxX29xX1xX43xX3xX8bxX47xX8dxX8exXexX3xXbxX1xX36axX3xX1xX717xXbxX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexXdxX35bxX1bxX80xX3xX29xXd9xXbxX3xXbxX1xXdexX1bxX3xXc5xX1axX24xX3xX7xX2cxX3xXbxX1xX31xXexX3xXexX35xXdxX37xX1bxX3xX4xX2f8xX6xX3xX26xX43xX6xX3xXbxX1xXe2xXecxX1bxX29xX136xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxXc5xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX47xX5xX12xX0xX69xXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX12xX0xX57xX69xXdxXc5xX12xX0xX57xX69xXdxXc5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX843xX47xXexX1xX24xX35xXaxX12xX15xX29xX47xX8dxX35bxX1bxX3x17ac4xX6xX1bxX1xX0xX57xXbxX12
Nguyễn Oanh