Nổ súng trấn áp 5 sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua Đức Thọ
(Baohatinh.vn) - Cả 5 sà lan vừa bị lực lượng công an Hà Tĩnh bắt giữ đều từ tỉnh Nghệ An đến khu vực ngã ba sông Lam, đoạn qua xã Tùng Châu (Đức Thọ) để khai thác cát trái phép.
e6cax18eadxf33ex190a4x11316x1a7edx189d8x10145x187ddxX7x14161x1afb4xfa4dx18ec5x1a2eex10259xX5x197dfxXax187a8xX0x1b0f5xX12x11546x19e37xX3xX7x17450x10a5bx11862xX3xXex1a0f5x17ce6xX1bxX3x122e6xXbxX3x17890xX3xX7xf0b3xX3xX5xX6xX1bxX3x1aefcxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1x16732xXbxX3xXexX1fx11ce9xX1bxX3xX7x1a77dxX1bxX1cxX3x1afdexX6x153a3xX3x1887bx173c5xfa60xX1bxX3xf145x15bb3xX6xX3x14234x11dcbxX4xX3xXcxX1x133c5xX0x14c5exX14xX12xX0xX66xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1446fxX10xX6x12e75xXaxX12xeb11x170d8xX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3x1b40cx1a857xX6xX3xX14xfa8axX3xX5xeba1xX4xX3xX5x17405x14cf4xX1bxX1cxX3xX4xX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX79xX29xX3xXcx1808bxX1bxX1xX3xX14x156caxXexX3xX1cxXdx118ccxX3xX55x16df3xX5bxX3xXexX8cxX3xXexfd8bxX1bxX1xX3xX16xX1cxX1x162eexX3x14569xX1bxX3xX55x16befxX1bxX3xX2fxX1xX5bxX3xX8bxX93xX4xX3xX1bxX1cx1b378xX3xX14xX6xX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53x18392xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xee49xXd6xX3xXcx15f3axX1bxX1cxX3xX7fxX1x122e7xX5bxX3x1707bxX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64x1626exX3xX55x17a01xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxf607xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14f74xX56xX7cx169c5xXaxX12xX0xXdxX53xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX4xX10x18393xX56xX14xff4cxX10xX4xXexX3xX7cxX1cxX53xX10xX7cxXdxX6xX3xX8bxXdxX7cxX10xX56xX3xX53xXbx16f86xX3xXdxX7fxX10xX1bxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXax180daxXdxX7cxXexX1xed0axX3xX2x1384bxX176x15961x12240xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX173xX3x11f35x1576cxX176xXbxXeexX179xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX66xX6xXbxXbxX7xX66xX56xXbxX10xX1bxX66xX53xX10xX7cxXdxX6xX66xXexX1xX5bxX53xX14x12042xXbxX9xX1bxX10xX16exX7xX66xX184xX184xX184x1243dxX66xX2xX183x11630xX7cxX26xX2x19ebaxX184xX15cxX183xX176xXexX2xX183xX26xX5xX1b1xX11fxX147xXbxX1cxXaxX3xX7cxX6xXexX6xX144xXexX132xXbxX10xX9xXaxX8bxXdxX7cxX10xX56xX66xX53xXbxX15cxXaxX3xX7cxX6xXexX6xX144xX10xX1bxX4xX56xX7cxX10xX9xXaxX1bxXcxXdx17a95xX7x14e97xf929xX178xX184xX12fxX132xX14xX178xX184xX12fxXc5x1ade9xf12bxX16xX79xf923xX53xX7fxXcxX15cxX1cxX1b5xX6x1afddx1b6eex185adxX6xX56xX176xX201xX20bxX6xX15cx17ba4xX5axX1fexX1f2xX79xX213xXeexX51xX4xXexXexX178xX184xX12fxX51xX12fxX1b5xX7fxX1fex11954xX1fexX15cxX1fxX213xX7fxXc5xX1f0xX1b9xX14xXexX6xX226xX1cx1487dxX184x15b82xX66xX2fxXdxX1f0xX12fx12359xX5bxX53xX1f2xX147xXc5x15c88xX1xX1f3xX1b1xX2fxX226xX2fxX1cxX1fexX1xX178xX184xX12fxf451xX234xX1f2xXc5xX2fxX1f3xX236xX1b5xX1f0xX6xXc5xX1f3xX12fxX66xX2xX7xX1fexX51xX242x12256xX213xX226xX1f3xX147xX201xX16exX15cxX1f2xX20bxXexX132x14779xX132xX209xXcxX132x1b2dfxX15cxXaxX3xX7cxX6xXexX6xX144xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7cxX6xXexX6xX144xX6xX1fxX1cxX7xX9xXaxX183xX1b1xX11fxX1b9xX184xX173xX176xX173xX2xX1b1xX1b9xX173xX176xX173xX2xX173xX2xX173xX2xX176xX176xX178xX173xX176xX173xX2xX1b9xX184xX176xX173xX2xX176xX1f0xX176xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxXexX10xXeexXexX144xX6xX5xXdxX1cxX1bxX173xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX1fxX179xXaxX12xX0xX7xXexX1fxX56xX1bxX1cxX12x17fb8xXdxX7cxX10xX56xX173xX3xX51xX93xX4xX3xX5xX97xX98xX1bxX1cxX3xX4xX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX14xXadxXexX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX11fxX0xX66xX7xXexX1fxX56xX1bxX1cxX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xX0xXdxX53xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX1bxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX7cxXexX1xX173xX3xX1f0xX184xX176xXbxXeexX179xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX173xX3xX26xX15cxX1b5xXbxXeexX179xX3xX7cxXdxX7xXbxX5xX6xX132xX173xX3xX14xX5xX56xX4xX2fxX179xX3xX53xX6xX1fxX1cxXdxX1bxX144xX5xX10xX1f2xXexX173xX3xX6xX5bxXexX56xX179xX3xX53xX6xX1fxX1cxXdxX1bxX144xX1fxXdxX1cxX1xXexX173xX3xX6xX5bxXexX56xX179xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX11fxX14xX6xX56xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11fxX8bxX1bxX66xX1bxX10xX16exX7xX66xX184xX184xX184xX1b1xX66xX1f0xX176xX7cxX26xX2xX1b5xX184xX15cxX26xX15cxXexX1b9xX26xX2xX1b1xX1f0xX5xX176xX11fxX147xXbxX1cxX1a6xX1fxX9xX15cxX1b9xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX7xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX1bxX3xX23xXbxX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xXaxX3xX16exXdxX7cxXexX1xX9xXaxX1f0xX184xX176xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX26xX15cxX1b5xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX56xX1bxXaxX12xX4xX23xX4xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX8bxXdxX3xXbxX1xX57xX53xX3xX55xX97xX98xX4xX3xX23xXbxX3xX1cxXdxX80xXdxX3xX8bxXb5xX3xXf8xX5bxX3xXexX1xX5bxX132xXb5xX1bxX3xXeexXd6xX3xX12fxXf2xXdxX3xX51xX6xX3xX16xX1xXf8xX1bxX3xX55xX106xX3xXexX57xX53xX3xX1cxXdxXb2xX11fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xXcxX1xX97xX98xX1bxX1cxX3xXexX23xX3xXcxX1fx18efaxX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXcxX5bxX20xX1bxX3xX144xX3xf427xX1x113e9xX3xXcxX1fxX97x138dcxX1bxX1cxX3xX7fxX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xXe3xX3xX8bxX29xX56xX3xX5xX1axX4xX3xX2xX1xX3xX7xX23xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX29xX132xX3xX2xX66xX1b5xXe3xX3xX7fxX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xX3xX1bxX1x11486xX1bxX3xX55xX97xX98xX4xX3xXexXdxX1bxX3xX14xX23xX56xX3xX4x111bdxX6xX3xX1bxX1cxX97x16506xXdxX3xX7cxXf8xX1bxX3xX8bxXb5xX3xX8bxXdxXc3xX4xX3xXexX57xXdxX3xX1bxX1cxXd6xX3xX14xX6xX3xX1cxXdxX6xX56xX3xX1bxX1xX6xX5bxX3xX1cxXdxXb2xX6xX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX3xX8bxX29xX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xXe3xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xXexX1xX4dxX1bxX3xX5exX57xXdxX3xX7fxX1xXf8xX5bxXe3xX3xXeexXd6xX3xXcxXf2xX1bxX1cxX3xX7fxX1xXf8xX5bxX3xX4xX502xX3xX1bxX1xXdxXb5xX5bxX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX55xX6xX1bxX1cxX3xXexX554xXbxX3xXexX1fxX5bxX1bxX1cxX3xX1xX1axXexX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX11fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xX16xX1cxX6xX132xX3xX5xX554xXbxX3xXexX5fxX4xXe3xX3xX7fxX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xX3xX1xX5bxX132xX3xX55x156f4xX1bxX1cxX3xX15cxX176xX3xX4xX23xX1bxX3xX14xX63dxXe3xX3xX4xX1xXdxXc9xX1bxX3xX7x112d0xX3xXexX1xX5bxX63dxX4xX3xX7fxX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxXe3xX3xX7fxX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xXeexXd6xX3xXcxXf2xX1bxX1cxX3xX7fxX1xXf8xX5bxX3xXbxX1x166fcxXdxX3xX1xX98xXbxX3xX8bx13fdfxXdxX3xX5exX63dxXdxX3xX7fxX23cxX201xXcxX3xX55xX97xX56bxX1bxX1cxX3xXexX1xX565xX132xXe3xX3xX500xX1x16438xX1bxX1cxX3xX7fxX23cxX201xXcxXe3xX3xX7fxX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xXexXbcxX1bxX1xX3xXex1391exX1bxX1cxX3xX4xX97xX56bxX1bxX1cxX3xX26xX3xXeexX5bx1ad44xX1bxX1cxX3xX53xX23xX132xX3xXexXdxXc9xXbxX3xX4xX554xX1bxX3xX1xXdxXc3xX1bxX3xXexX1fxX97xX56bxX1bxX1cxX3xX8bxXf8xX132xX3xX14xXadxXexX3xX4xX23xX4xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX1xX1axXexX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX11fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xX262xX5bxX23xX3xXexX1fx1b381xX1bxX1xX3xX8bxXf8xX132xX3xX14xXadxXexXe3xX3xX4xX23xX4xX3xX55xX681xXdxX3xXexX97xX98xX1bxX1cxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xX55xXd6xX3xX4xX1xX681xX1bxX1cxX3xXexX1fxX80xX3xX5axX5bxX132xXc9xXexX3xX5xXdxXc3xXexX11fxX3xXcxX1fxX97xX689xX4xX3xXexX726xX1bxX1xX3xX1xX726xX1bxX1xX3xX55xX502xXe3xX3xX5xXd6xX1bxX1xX3xX55xX57xX56xX3xX7fxX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xX3xX55xXd6xX3xX1fxX6xX3xX5xXc3xX1bxX1xX3xX1bxX17xX3xX7xX1axX1bxX1cxX3xX1bxX1x175ebxX53xX3xXexX1fxX20xX1bxX3xX23xXbxX3xX4xX23xX4xX3xX55xX681xXdxX3xXexX97xX98xX1bxX1cxX3xX8bxXdxX3xXbxX1xX57xX53xX11fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xX0xXdxX53xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX1bxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX7cxXexX1xX173xX3xX1f0xX184xX176xXbxXeexX179xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX173xX3xX26xX15cxX1b5xXbxXeexX179xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX11fxX14xX6xX56xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11fxX8bxX1bxX66xX1bxX10xX16exX7xX66xX184xX184xX184xX1b1xX66xX1f0xX176xX7cxX26xX2xX1b5xX184xX26xX184xX183xXexX2xX184xX15cxX1f0xX2xX5xX176xX11fxX147xXbxX1cxX1a6xX1fxX9xX1b9xX183xX1f0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX7xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX1bxX3xX23xXbxX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xXaxX3xX16exXdxX7cxXexX1xX9xXaxX1f0xX184xX176xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX26xX15cxX1b5xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX56xX1bxXaxX12xX7fxX23xX4xX3xX5xX93xX4xX3xX5xX97xX98xX1bxX1cxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xX1bxX6bbxX1bxX1cxX3xX53xX689xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xX8bxXb5xX3xX55xXc9xX1bxX3xXf8xX5bxX3xXexX1xX5bxX132xXb5xX1bxXe3xX3xXeexXd6xX3xX12fxXf2xXdxX3xX51xX6xX3xX16xX1xXf8xX1bxX11fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xX5exXc9xX1bxX3xX2fxX1xX56xX80xX1bxX1cxX3xX183xX1xX3xX4xXf2xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX29xX132xXe3xX3xX5xX93xX4xX3xX5xX97xX98xX1bxX1cxX3xX4xX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX55xXd6xX3xX14xXadxXexX3xX1cxXdxXb2xX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xX1bxX502xXdxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xXexX57xXdxX3xX2fxX1xX5bxX3xX8bxX93xX4xX3xX1bxX29xX132xX3xX8bxX29xX3xXexXdxXc9xX1bxX3xX1xX29xX1bxX1xX3xX23xXbxX3xX1cxXdxX80xXdxX3xX8bxXb5xX3xXexX57xXdxX3xXf8xX5bxX3xXexX1xX5bxX132xXb5xX1bxX3xXeexXd6xX3xX12fxXf2xXdxX3xX51xX6xX3xX16xX1xXf8xX1bxX3xX55xX106xX3xX5xX554xXbxX3xX14xXdxX49xX1bxX3xX14xX80xX1bxXe3xX3xX55xX56xX3xX2fxX1xX681xXdxX3xX5xX97xX98xX1bxX1cxX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX11fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xX0xXdxX53xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX1bxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX7cxXexX1xX173xX3xX1f0xX184xX176xXbxXeexX179xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX173xX3xX26xX15cxX1b5xXbxXeexX179xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX11fxX14xX6xX56xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11fxX8bxX1bxX66xX1bxX10xX16exX7xX66xX184xX184xX184xX1b1xX66xX1f0xX176xX7cxX26xX2xX1b5xX184xX26xX15cxX26xXexX1b9xX183xX184xX26xX2xX5xX176xX11fxX147xXbxX1cxX1a6xX1fxX9xX26xX183xX1f0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX7xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX1bxX3xX23xXbxX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xXaxX3xX16exXdxX7cxXexX1xX9xXaxX1f0xX184xX176xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX26xX15cxX1b5xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX56xX1bxXaxX12xX5exX681xXdxX3xX8bxX689xXdxX3xX1bxX1xXb2xX1bxX1cxX3xXbxX1xX97x1880axX1bxX1cxX3xXexXdxXc3xX1bxX3xX8bxXdxX3xXbxX1xX57xX53xX3xX1bxX29xX132xX3xX55xX90xX6xX3xXbxX1xX97xXb61xX1bxX1cxX3xX7x1a627xX3xX55xXb5xX3xX1bxX1cxX1xX90xX3xX7fxX1xX565xX3xXexX90xX4xX1xX3xX20axX12fxX16xX236xX3xXexXbcxX1bxX1xX3xX1fxX6xX3xX5axX5bxX132xXc9xXexX3xX55xX90xX1bxX1xX3xXexX90xX4xX1xX3xXexX1xX5bxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xX7fxX23xX4xX3xX4xX1xX565xX3xXbxX1xX97xXb61xX1bxX1cxX3xXexXdxXc3xX1bxX3xX1xX1axXexX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xX55xX97xX98xX4xX3xXeexX23xX4xX3xX55xX90xX1bxX1xX3xX5xX29xX173xX3xX16xX1cxX5bxX132x19a23xX1bxX3xX209xX1xX23xX1bxX1xX3xX16xXdxX1bxX1xX3xXfbxX23cxX16xX3xX2xX1b9xX1b5xX2xXe3xX3xXexX1fxX1axX3xXexX57xXdxX3xXeexXd6xX3xX79xX97xX1bxX1cxX3xXcxX1xX29xX1bxX1xXe3xX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX79xX97xX1bxX1cxX3xX16xX1cxX5bxX132xX49xX1bxXe3xX3xXexXbcxX1bxX1xX3xX16xX1cxX1xXc3xX3xXc5xX1bxX103xX179xX3xX16xX1cxX4dxX3xX2efxX6bbxX1bxX3xXcxXf8xX53xX3xXfbxX23cxX16xX3xX2xX1b9xX1f0xX1b9xX103xXe3xX3xX5exX56xX29xX1bxX3xXcxX1xX90xX3xX7fxX1xX97xXb61xX1bxX1cxX3xXfbxX23cxX16xX3xX2xX1b9xX1f0xX26xX103xXe3xX3xXcxX1fxX97xXb61xX1bxX1cxX3xXcxX1xX90xX3xX51xXf8xX53xX3xXfbxX23cxX16xX3xX2xX1b9xX1b5xX183xX103xXe3xX3xX7fxX6xX56xX3xX2efxX6bbxX1bxX3xX79xX56xX6xX1bxX3xXfbxX23cxX16xX3xX2xX1b9xX1f0xX176xX103xX3xX4xXf2xX1bxX1cxX3xXexX1fxX1axX3xXexX57xXdxX3xXexX1xX4dxX1bxX3xX1f3xX653xX3xXcxX1xX29xX1bxX1xXe3xX3xXeexXd6xX3xX226xX5bxXf8xX1bxX3xX51xX6xX53xXe3xX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX79xX97xX1bxX1cxX3xX16xX1cxX5bxX132xX49xX1bxX3xXfbxX16xX1cxX1xXc3xX3xXc5xX1bxX103xX11fxX3xX209xX1xX681xXdxX3xX5xX97xX98xX1bxX1cxX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX53x137d3xXdxX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX14xX726xX1bxX1xX3xX5axX5bxXf8xX1bxX3xXexX8cxX3xX1b5xX176xX3xX144xX3xX1b9xX176xX3xX53xX0xX7xX5bxXbxX12xX183xX0xX66xX7xX5bxXbxX12xX11fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xX0xXdxX53xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX1bxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX7cxXexX1xX173xX3xX1f0xX184xX176xXbxXeexX179xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX173xX3xX26xX15cxX1b5xXbxXeexX179xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX11fxX14xX6xX56xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11fxX8bxX1bxX66xX1bxX10xX16exX7xX66xX184xX184xX184xX1b1xX66xX1f0xX176xX7cxX26xX2xX1b5xX184xX1f0xX184xX2xXexX1b5xX2xX183xX2xX184xX5xX176xX11fxX147xXbxX1cxX1a6xX1fxX9xX1f0xX2xX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX7xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX1bxX3xX23xXbxX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xXaxX3xX16exXdxX7cxXexX1xX9xXaxX1f0xX184xX176xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX26xX15cxX1b5xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX56xX1bxXaxX12xX7fxX23xX4xX3xX5xX93xX4xX3xX5xX97xX98xX1bxX1cxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xX1bxX6bbxX1bxX1cxX3xXeexX23xX4xX3xX55xX90xX1bxX1xX3xX14xX726xX1bxX1xX3xX5axX5bxXf8xX1bxX3xX53xXd15xXdxX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX55xXd6xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX55xX97xX98xX4xX3xXexX8cxX3xX1b5xX176xX3xX144xX3xX2xX176xX176xX3xX53xX0xX7xX5bxXbxX12xX183xX0xX66xX7xX5bxXbxX12xX3xX4xX23xXexX11fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xX16xX1xX554xX1bxX3xX55xX97xX98xX4xX3xXexX1xX4dxX1bxX1cxX3xXexXdxX1bxXe3xX3xX12fx19564xX3xXexX1xX97xX3xX79xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX565xX132xX3xX144xX3xX7fxX1xX565xX3xXexX90xX4xX1xX3xX20axX12fxX16xX236xX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xX3xXcxX1fxX4f0xX1bxX3xX262xX5bxX6xX1bxX1cxX3xXcxX5bxX20xX1bxX3xX55xXd6xX3xXexX1fxX93xX4xX3xXexXdxXc9xXbxX3xXeexX5bxX681xX1bxX1cxX3xX1xXdxXc3xX1bxX3xXexX1fxX97xX56bxX1bxX1cxX3xX1bxXadxX53xX3xXexX726xX1bxX1xX3xX1xX726xX1bxX1xX3xX8bxX29xX3xX55xX63dxX1bxX1cxX3xX8bxXdxX49xX1bxX3xX2fxX1xX10xX1bxX3xXexX1xX97xX507xX1bxX1cxX3xX4xX23xX4xX3xX5xX93xX4xX3xX5xX97xX98xX1bxX1cxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xX1bxX6bbxX1bxX1cxX3xX55xXd6xX3xX2fxXdxX49xX1bxX3xX5axX5bxX132xXc9xXexX3xXexX1fxX5bxX132xX3xX14xXadxXexX3xX14xX7baxX1bxX1cxX3xX55xX97xX98xX4xX3xX4xX23xX4xX3xX55xX681xXdxX3xXexX97xX98xX1bxX1cxX3xX8bxX29xX3xXbxX1xX97xXb61xX1bxX1cxX3xXexXdxXc3xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX11fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xX0xXdxX53xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX1bxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX7cxXexX1xX173xX3xX1f0xX184xX176xXbxXeexX179xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX173xX3xX26xX15cxX1b5xXbxXeexX179xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX11fxX14xX6xX56xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11fxX8bxX1bxX66xX1bxX10xX16exX7xX66xX184xX184xX184xX1b1xX66xX1f0xX176xX7cxX26xX2xX1b5xX184xX1b9xX183xX15cxXexX1b5xX183xX1b5xX1b1xX1b1xX5xX176xX11fxX147xXbxX1cxX1a6xX1fxX9xX15cxX15cxX1b9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX7xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX1bxX3xX23xXbxX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xXaxX3xX16exXdxX7cxXexX1xX9xXaxX1f0xX184xX176xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX26xX15cxX1b5xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX56xX1bxXaxX12xX12fxXee9xX3xXexX1xX97xX3xX79xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX565xX132xXe3xX3xX7fxX1xX565xX3xXexX90xX4xX1xX3xX20axX12fxX16xX236xX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX55xXd6xX3xXexX1fxX93xX4xX3xXexXdxXc9xXbxX3xXeexX5bxX681xX1bxX1cxX3xX1xXdxXc3xX1bxX3xXexX1fxX97xX56bxX1bxX1cxX3xX55xX106xX3xX55xX63dxX1bxX1cxX3xX8bxXdxX49xX1bxX3xX2fxX1xX10xX1bxX3xXexX1xX97xX507xX1bxX1cxX3xX4xX23xX4xX3xX5xX93xX4xX3xX5xX97xX98xX1bxX1cxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xX1bxX6bbxX1bxX1cxX11fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xX12fxXee9xX3xXexX1xX97xX3xX79xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX565xX132xX3xX144xX3xX7fxX1xX565xX3xXexX90xX4xX1xX3xX20axX12fxX16xX236xX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX132xX49xX5bxX3xX4xX4f0xX5bxX3xXeex128daxX3xX5x118f8xX3xX1bxX1cxX1xXdxX49xX53xX3xX55xX681xXdxX3xX8bxX689xXdxX3xX4xX23xX4xX3xXexX17xX3xX4xX1xX5fxX4xXe3xX3xX4xX23xX3xX1bxX1xXf8xX1bxX3xX4xX502xX3xX1xX29xX1bxX1xX3xX8bxXdxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxXe3xX3xX132xX49xX5bxX3xX4xX4f0xX5bxX3xX5xX93xX4xX3xX5xX97xX98xX1bxX1cxX3xX4xX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX1xX56xX29xX1bxX3xXexX1xXdxXc3xX1bxX3xX1xX6c9xX3xX7xXb61xX3xXeexX11a9xX3xXbxX1xX57xXexX3xXexX1xX10xX56xX3xX5axX5bxX132xX3xX55xX90xX1bxX1xX3xX4xX565xX6xX3xXbxX1xX23xXbxX3xX5xX5bxX554xXexXe3xX3xX55xX6c9xX1bxX1cxX3xXexX1xX56bxXdxX3xX4xX1xXbcxX3xX55xX57xX56xX3xX4xX23xX4xX3xX1bxX1cxX29xX1bxX1xX3xX4xX1xX5fxX4xX3xX1bxX6bbxX1bxX1cxX3xX5xX554xXbxX3xX1xX6c9xX3xX7xXb61xX3xX55xX106xX3xX14xX23xX56xX3xX4xX23xX56xX3xX7fxX1xX565xX3xXexX90xX4xX1xX3xX20axX12fxX16xX236xX3xXexXbcxX1bxX1xX3xX1fxX6xX3xX5axX5bxX132xXc9xXexX3xX55xX90xX1bxX1xX3xXexX90xX4xX1xX3xXexX1xX5bxX3xXbxX1xX97xXb61xX1bxX1cxX3xXexXdxXc3xX1bxX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX1xX1axXexX3xX4xX23xXexX3xX8bxXdxX3xXbxX1xX57xX53xX11fxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xX0xXdxX53xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX1bxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX7cxXexX1xX173xX3xX1f0xX184xX176xXbxXeexX179xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX173xX3xX26xX15cxX1b5xXbxXeexX179xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX11fxX14xX6xX56xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11fxX8bxX1bxX66xX1bxX10xX16exX7xX66xX184xX184xX184xX1b1xX66xX1f0xX176xX7cxX26xX2xX1b5xX15cxX183xX26xX1b5xXexX184xX1b9xX183xX184xX1b1xX5xX176xX11fxX147xXbxX1cxX1a6xX1fxX9xX15cxX176xX176xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX7xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX1bxX3xX23xXbxX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xXaxX3xX16exXdxX7cxXexX1xX9xXaxX1f0xX184xX176xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX26xX15cxX1b5xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX56xX1bxXaxX12xX7fxX80xX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX8bxX8cxX6xX3xX14xX90xX3xX14xXadxXexX3xX1cxXdxXb2xX3xX55xXb5xX5bxX3xXexX8cxX3xXexXbcxX1bxX1xX3xX16xX1cxX1xXc3xX3xXc5xX1bxX3xX55xXc9xX1bxX3xX2fxX1xX5bxX3xX8bxX93xX4xX3xX1bxX1cxXd6xX3xX14xX6xX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xXeexXd6xX3xXcxXf2xX1bxX1cxX3xX7fxX1xXf8xX5bxX3xX55xX106xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xX0xXdxX53xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7fxX10xX1bxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX132xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX7cxXexX1xX173xX3xX1f0xX184xX176xXbxXeexX179xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX173xX3xX26xX15cxX1b5xXbxXeexX179xXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX66xX66xXdxX11fxX14xX6xX56xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX11fxX8bxX1bxX66xX1bxX10xX16exX7xX66xX184xX184xX184xX1b1xX66xX1f0xX176xX7cxX26xX2xX1b5xX183xX2xX183xX183xXexX183xX15cxX1b9xX183xX15cxX5xX176xX11fxX147xXbxX1cxX1a6xX1fxX9xX2xX15cxX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX7xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX1bxX3xX23xXbxX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xXaxX3xX16exXdxX7cxXexX1xX9xXaxX1f0xX184xX176xXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX26xX15cxX1b5xXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX56xX1bxXaxX12xX12fxXee9xX3xXexX1xX97xX3xX79xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX565xX132xX3xX144xX3xX7fxX1xX565xX3xXexX90xX4xX1xX3xX20axX12fxX16xX236xX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xXcxX1fxX4f0xX1bxX3xX262xX5bxX6xX1bxX1cxX3xXcxX5bxX20xX1bxX3xX132xX49xX5bxX3xX4xX4f0xX5bxX3xX7fxX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxXe3xX3xX4xX1xXee9xX1bxX1xX3xX5axX5bxX132xXb5xX1bxX3xX55xX90xX6xX3xXbxX1xX97xXb61xX1bxX1cxX3xXexX554xXbxX3xXexX1fxX5bxX1bxX1cxX3xX5xX93xX4xX3xX5xX97xX98xX1bxX1cxX3xXexX5bxX4f0xX1bxX3xXexX1fxX6xX3xX2fxXdxX106xX53xX3xX7xX56xX23xXexX3xX8bxX29xX3xXeexX11a9xX3xX5xX11acxX3xXexX1xX554xXexX3xX1bxX1cxX1xXdxX49xX53xX3xX4xX23xX4xX3xXexX1fxX97xX56bxX1bxX1cxX3xX1xX98xXbxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX11fxX0xX66xXbxX12xX0xXexX6xX14xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXeexX6xX1bxX1xX1bxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX1cxX9xXaxX176xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7cxX7cxXdxX1bxX1cxX9xXaxX26xXaxX12xX0xXexX14xX56xX7cxX132xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXexX7cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX56xX7cxX132xXaxX12xXcxX1fxX97xX689xX4xX3xX55xX502xXe3xX3xX1bxX1cxX29xX132xX3xX184xX183xX66xX184xX66xX184xX176xX184xX184xXe3xX3xX20axX12fxX16xX236xX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xX3xX55xXd6xX3xXexX17xX3xX4xX1xX5fxX4xX3xX4xX5bxX63dxX4xX3xX1xX64xXbxX3xX55xX106xX3xX5axX5bxX23xX1bxX3xXexX1fxXdxXc3xXexX3xX4xX23xX4xX3xX1bxX63dxXdxX3xX7cxX5bxX1bxX1cxX3xX4xX502xX3xX5xXdxX49xX1bxX3xX5axX5bxX6xX1bxX3xX55xXc9xX1bxX3xX8bxXdxXc3xX4xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexXe3xX3xX7x112a6xXdxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX179xX3xXexX17xX3xX4xX1xX5fxX4xX3xX2fxX11acxX3xX4xX6xX53xX3xX2fxXc9xXexX3xX8bxX689xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX4xX1xX565xX3xXbxX1xX97xXb61xX1bxX1cxX3xXexXdxXc3xX1bxX3xX2fxX1xX4dxX1bxX1cxX3xX55xX97xX98xX4xX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexXe3xX3xX7xX1724xXdxX3xX5xX6a3xX1bxX1cxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX11fxX0xX66xXbxX12xX0xX66xXexX7cxX12xX0xX66xXexX1fxX12xX0xX66xXexX14xX56xX7cxX132xX12xX0xX66xXexX6xX14xX5xX10xX12xX0xX7cxXdxX8bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7cxX1fxX10xX5xX6xXexX10xX7cxXaxX12xX0xX7xXexX1fxX56xX1bxX1cxX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX49xX1bxX3xX5axX5bxX6xX1bxX173xX0xX66xX7xXexX1fxX56xX1bxX1cxX12xX0xX5bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX144xXexX1xX5bxX53xX14xX144xX6xX1bxX7cxX144xX7xX6xXbxX56xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxX1xX565xX3xXexX90xX4xX1xX3xX20axX12fxX16xX236xX3xXexXbcxX1bxX1xX3xX132xX49xX5bxX3xX4xX4f0xX5bxX3xXeexX11a9xX3xX5xX11acxX3xX1bxX1cxX1xXdxX49xX53xX3xX1b1xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX1xX1axXexX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX507xX3xX11fxX11fxX11fxXaxX3xX1xX1fxX10xX1f2xX9xXaxX66xXbxX1xX6xXbxX144xX5xX5bxX6xXexX144xX7cxX56xXdxX144xX7xX56xX1bxX1cxX66xX4xX1xX5bxX144xXexXdxX4xX1xX144xX5bxX14xX1bxX7cxX144xXexXdxX1bxX1xX144xX132xX10xX5bxX144xX4xX6xX5bxX144xXeexX5bxX144xX5xX132xX144xX1bxX1cxX1xXdxX10xX53xX144xX1b1xX144xX7xX6xX144xX5xX6xX1bxX144xX1xX5bxXexX144xX4xX6xXexX144xXexX1fxX6xXdxX144xXbxX1xX10xXbxX144xXexX1fxX10xX1bxX144xX7xX56xX1bxX1cxX144xX56xX144xX7cxX5bxX4xX144xXexX1xX56xX66xX184xX183xX2xX15cxX183xX15cxX11fxX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX1cxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX66xX53xX10xX7cxXdxX6xX66xX2xX184xX176xX66xX1bxX10xX16exX7xX66xX184xX184xX2xX1b9xX66xX1f0xX176xX7cxX184xX2xX176xX15cxX1b9xX26xX1b5xXexX2xX26xX2xX1f0xX15cxX5xX176xX11fxX147xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX7xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX1bxX3xX23xXbxX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX7cxXdxX8bxX12xX0xX7xXexX1fxX56xX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7fxX1xX565xX3xXexX90xX4xX1xX3xX20axX12fxX16xX236xX3xXexXbcxX1bxX1xX3xX132xX49xX5bxX3xX4xX4f0xX5bxX3xXeexX11a9xX3xX5xX11acxX3xX1bxX1cxX1xXdxX49xX53xX3xX1b1xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX1xX1axXexX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX507xX3xX11fxX11fxX11fxXaxX3xX1xX1fxX10xX1f2xX9xXaxX66xXbxX1xX6xXbxX144xX5xX5bxX6xXexX144xX7cxX56xXdxX144xX7xX56xX1bxX1cxX66xX4xX1xX5bxX144xXexXdxX4xX1xX144xX5bxX14xX1bxX7cxX144xXexXdxX1bxX1xX144xX132xX10xX5bxX144xX4xX6xX5bxX144xXeexX5bxX144xX5xX132xX144xX1bxX1cxX1xXdxX10xX53xX144xX1b1xX144xX7xX6xX144xX5xX6xX1bxX144xX1xX5bxXexX144xX4xX6xXexX144xXexX1fxX6xXdxX144xXbxX1xX10xXbxX144xXexX1fxX10xX1bxX144xX7xX56xX1bxX1cxX144xX56xX144xX7cxX5bxX4xX144xXexX1xX56xX66xX184xX183xX2xX15cxX183xX15cxX11fxX1xXexX53xXaxX12xX7fxX1xX565xX3xXexX90xX4xX1xX3xX20axX12fxX16xX236xX3xXexXbcxX1bxX1xX3xX132xX49xX5bxX3xX4xX4f0xX5bxX3xXeexX11a9xX3xX5xX11acxX3xX1bxX1cxX1xXdxX49xX53xX3xX1b1xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX1xX1axXexX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX507xX3xX11fxX11fxX11fxX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX1fxX56xX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7cxXaxX12xX7fxX1xX565xX3xXexX90xX4xX1xX3xX20axX12fxX16xX236xX3xXexXbcxX1bxX1xX3xX79xX29xX3xXcxXa8xX1bxX1xX3xX2efx1b087xX3xXcxX1fxX64xX1bxX1cxX3xX79xX80xXdxX3xX132xX49xX5bxX3xX4xX4f0xX5bxX3xXeexX11a9xX3xX5xX11acxX3xX1bxX1cxX1xXdxX49xX53xX3xX4xX23xX4xX3xXexX17xX3xX4xX1xX5fxX4xXe3xX3xX4xX23xX3xX1bxX1xXf8xX1bxX3xX4xX502xX3xX1xX29xX1bxX1xX3xX8bxXdxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxXe3xX3xX132xX49xX5bxX3xX4xX4f0xX5bxX3xXexX90xX4xX1xX3xXexX1xX5bxX3xXbxX1xX97xXb61xX1bxX1cxX3xXexXdxXc3xX1bxX179xX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xX3xX1xX56xX29xX1bxX3xXexX1xXdxXc3xX1bxX3xX1xX6c9xX3xX7xXb61xX3xXeexX11a9xX3xXbxX1xX57xXexX3xXexX1xX10xX56xX3xX5axX5bxX132xX3xX55xX90xX1bxX1xX3xX4xX565xX6xX3xXbxX1xX23xXbxX3xX5xX5bxX554xXexX11fxX0xX66xXbxX12xX0xX66xX7cxXdxX8bxX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12fxXadxXexX3xX1cxXdxXb2xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xXaxX3xX1xX1fxX10xX1f2xX9xXaxX66xXbxX1xX6xXbxX144xX5xX5bxX6xXexX66xX14xX6xXexX144xX1cxXdxX5bxX144xX7xX6xX144xX5xX6xX1bxX144xX2fxX1xX6xXdxX144xXexX1xX6xX4xX144xX4xX6xXexX144xXexX1fxX6xXdxX144xXbxX1xX10xXbxX144xXexX1fxX10xX1bxX144xX7xX56xX1bxX1cxX144xX5xX6xX53xX66xX184xX184xX183xX1b5xX176xX15cxX11fxX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX1cxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX66xX53xX10xX7cxXdxX6xX66xX2xX184xX176xX66xX1bxX10xX16exX7xX66xX184xX2xX15cxX1b9xX66xX1b1xX1b9xX7cxX2xX2xX26xX26xX184xX184xX184xXexX1f0xX1b9xX1b1xX184xX26xX5xX176xX11fxX147xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX7xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX1bxX3xX23xXbxX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX7cxXdxX8bxX12xX0xX7xXexX1fxX56xX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12fxXadxXexX3xX1cxXdxXb2xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xXaxX3xX1xX1fxX10xX1f2xX9xXaxX66xXbxX1xX6xXbxX144xX5xX5bxX6xXexX66xX14xX6xXexX144xX1cxXdxX5bxX144xX7xX6xX144xX5xX6xX1bxX144xX2fxX1xX6xXdxX144xXexX1xX6xX4xX144xX4xX6xXexX144xXexX1fxX6xXdxX144xXbxX1xX10xXbxX144xXexX1fxX10xX1bxX144xX7xX56xX1bxX1cxX144xX5xX6xX53xX66xX184xX184xX183xX1b5xX176xX15cxX11fxX1xXexX53xXaxX12xX12fxXadxXexX3xX1cxXdxXb2xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX1fxX56xX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7cxXaxX12xX500xX1xX6a3xX1bxX1cxX3xX7fxX80xX1bxX1xX3xX7xX23xXexX3xX1f3xX4dxXdxX3xXexX1fxX97xX56bxX1bxX1cxX3xXfbxX7fxX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX79xX29xX3xXcxXa8xX1bxX1xX103xX3xX8bxX8cxX6xX3xXbxX1xX681xXdxX3xX1xX98xXbxX3xX8bxX689xXdxX3xX7fxX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX16xX1cxX1xXdxX3xX226xX5bxXf8xX1bxX3xXbxX1xX23xXexX3xX1xXdxXc3xX1bxXe3xX3xX14xXadxXexX3xX1cxXdxXb2xX3xX2xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX4xX502xX3xXexX1fxX64xX1bxX1cxX3xXexX80xXdxX3xX2xX176xX176xX53xX3xX183xX3xX55xX6xX1bxX1cxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX11fxX0xX66xXbxX12xX0xX66xX7cxXdxX8bxX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12fxXadxXexX3xX1cxXdxXb2xX3xX184xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX8bxX554xX1bxX3xX4xX1xX5bxX132xX106xX1bxX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xXaxX3xX1xX1fxX10xX1f2xX9xXaxX66xX6xX1bxX144xX1bxXdxX1bxX1xX144xXexX1fxX6xXexX144xXexX5bxX66xX14xX6xXexX144xX1cxXdxX5bxX144xX184xX144xX7xX6xX144xX5xX6xX1bxX144xX8bxX6xX1bxX144xX4xX1xX5bxX132xX10xX1bxX144xX4xX6xXexX144xXexX1fxX6xXdxX144xXbxX1xX10xXbxX144xXexX1fxX10xX1bxX144xX7xX56xX1bxX1cxX144xX5xX6xX53xX66xX184xX184xX184xX1b5xX15cxX2xX11fxX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX1cxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX66xX53xX10xX7cxXdxX6xX66xX2xX184xX176xX66xX1bxX10xX16exX7xX66xX184xX2xX15cxX1b1xX66xX1b9xX15cxX7cxX15cxX2xX176xX183xX184xX183xX183xXexX184xX183xX2xX1b1xX1b9xX5xX176xX11fxX147xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX7xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX1bxX3xX23xXbxX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX7cxXdxX8bxX12xX0xX7xXexX1fxX56xX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12fxXadxXexX3xX1cxXdxXb2xX3xX184xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX8bxX554xX1bxX3xX4xX1xX5bxX132xX106xX1bxX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xXaxX3xX1xX1fxX10xX1f2xX9xXaxX66xX6xX1bxX144xX1bxXdxX1bxX1xX144xXexX1fxX6xXexX144xXexX5bxX66xX14xX6xXexX144xX1cxXdxX5bxX144xX184xX144xX7xX6xX144xX5xX6xX1bxX144xX8bxX6xX1bxX144xX4xX1xX5bxX132xX10xX1bxX144xX4xX6xXexX144xXexX1fxX6xXdxX144xXbxX1xX10xXbxX144xXexX1fxX10xX1bxX144xX7xX56xX1bxX1cxX144xX5xX6xX53xX66xX184xX184xX184xX1b5xX15cxX2xX11fxX1xXexX53xXaxX12xX12fxXadxXexX3xX1cxXdxXb2xX3xX184xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX8bxX554xX1bxX3xX4xX1xX5bxX132xX106xX1bxX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX1fxX56xX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7cxXaxX12xX7fxX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX16xX1cxX1xXdxX3xX226xX5bxXf8xX1bxX3xX8bxX8cxX6xX3xXbxX1xX681xXdxX3xX1xX98xXbxX3xX8bxX689xXdxX3xX500xX1xX6a3xX1bxX1cxX3xX7fxX80xX1bxX1xX3xX7xX23xXexX3xX53xX4dxXdxX3xXexX1fxX97xX56bxX1bxX1cxX3xX144xX3xX7fxX4dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX3xXexXbcxX1bxX1xX3xX79xX29xX3xXcxXa8xX1bxX1xX3xXbxX1xX23xXexX3xX1xXdxXc3xX1bxXe3xX3xXeexX11a9xX3xX5xX11acxX3xX184xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX8bxX554xX1bxX3xX4xX1xX5bxX132xX106xX1bxX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xXeexXd6xX3xX226xX5bxXf8xX1bxX3xX51xX6xX53xX11fxX0xX66xXbxX12xX0xX66xX7cxXdxX8bxX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX226xX11a9xX3xXbxX1xX57xXexX3xX4xX1xX565xX3xX7xX29xX1bxX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xX79xX29xX3xXcxXa8xX1bxX1xXaxX3xX1xX1fxX10xX1f2xX9xXaxX66xXbxX1xX6xXbxX144xX5xX5bxX6xXexX144xX7cxX56xXdxX144xX7xX56xX1bxX1cxX66xXeexX5bxX144xXbxX1xX6xXexX144xX4xX1xX5bxX144xX7xX6xX1bxX144xX5xX6xX1bxX144xX2fxX1xX6xXdxX144xXexX1xX6xX4xX144xX4xX6xXexX144xXexX1fxX6xXdxX144xXbxX1xX10xXbxX144xXexX1fxX10xX1bxX144xX7xX56xX1bxX1cxX144xX5xX6xX53xX144xX7cxX56xX6xX1bxX144xX5axX5bxX6xX144xX1xX6xX144xXexXdxX1bxX1xX66xX184xX184xX176xX15cxX2xX176xX11fxX1xXexX53xXaxX12xX0xXdxX53xX1cxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX66xX53xX10xX7cxXdxX6xX66xX2xX184xX176xX66xX1bxX10xX16exX7xX66xX184xX2xX15cxX176xX66xX1b9xX184xX7cxX183xX2xX2xX184xX183xX2xX2xXexX1b9xX15cxX15cxX176xX176xX5xX176xX11fxX147xXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX3xX7xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxX20xX1bxX3xX23xXbxX3xX26xX3xX7xX29xX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xX5exX5fxX4xX3xXcxX1xX64xXaxX3xX66xX12xX0xX66xX6xX12xX0xX7cxXdxX8bxX12xX0xX7xXexX1fxX56xX1bxX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX226xX11a9xX3xXbxX1xX57xXexX3xX4xX1xX565xX3xX7xX29xX1bxX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xX79xX29xX3xXcxXa8xX1bxX1xXaxX3xX1xX1fxX10xX1f2xX9xXaxX66xXbxX1xX6xXbxX144xX5xX5bxX6xXexX144xX7cxX56xXdxX144xX7xX56xX1bxX1cxX66xXeexX5bxX144xXbxX1xX6xXexX144xX4xX1xX5bxX144xX7xX6xX1bxX144xX5xX6xX1bxX144xX2fxX1xX6xXdxX144xXexX1xX6xX4xX144xX4xX6xXexX144xXexX1fxX6xXdxX144xXbxX1xX10xXbxX144xXexX1fxX10xX1bxX144xX7xX56xX1bxX1cxX144xX5xX6xX53xX144xX7cxX56xX6xX1bxX144xX5axX5bxX6xX144xX1xX6xX144xXexXdxX1bxX1xX66xX184xX184xX176xX15cxX2xX176xX11fxX1xXexX53xXaxX12xX226xX11a9xX3xXbxX1xX57xXexX3xX4xX1xX565xX3xX7xX29xX1bxX3xX5xX6xX1bxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xXexX1fxX49xX1bxX3xX7xX4dxX1bxX1cxX3xX51xX6xX53xX3xX55xX56xX57xX1bxX3xX5axX5bxX6xX3xX79xX29xX3xXcxXa8xX1bxX1xX0xX66xX6xX12xX0xX66xX7xXexX1fxX56xX1bxX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX7cxXaxX12xX20axX12fxX16xX236xX3xX1xX5bxX132xXc3xX1bxX3xX16xX1cxX1xXdxX3xX226xX5bxXf8xX1bxX3xXfbxX79xX29xX3xXcxXa8xX1bxX1xX103xX3xX5axX5bxX132xXc9xXexX3xX55xX90xX1bxX1xX3xXeexX11a9xX3xXbxX1xX57xXexX3xX16xX1cxX5bxX132xXc06xX1bxX3xX2efxX6bbxX1bxX3xXcxXf8xX1bxX3xXfbxX23cxX16xX3xX2xX1b9xX1b9xX2xXe3xX3xXexX1fxX1axX3xXexX57xXdxX3xXeexXd6xX3xX7fxX1xXf8xX5bxX3xXcxX1xX29xX1bxX1xXe3xX3xX262xX5bx120d8xX3xX79xX98xXbxXe3xX3xX16xX1cxX1xXc3xX3xXc5xX1bxX103xX3xX7xX681xX3xXexXdxXb5xX1bxX3xX184xX2xX3xXexX1fxXdxXc3xX5bxX3xX55xX6c9xX1bxX1cxX3xX8bxXb5xX3xX1xX29xX1bxX1xX3xX8bxXdxX3xX2fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX4xX23xXexX3xXexX1fxX23xXdxX3xXbxX1xX44xXbxX11fxX0xX66xXbxX12xX0xX66xX7cxXdxX8bxX12xX0xX66xX5xXdxX12xX0xX66xX5bxX5xX12xX0xX7cxXdxX8bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1fxXaxX12xX0xX66xX7cxXdxX8bxX12xX0xX66xX7cxXdxX8bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX5bxXexX1xX56xX1fxXaxX12xX5exX5fxX4xX3xX500xX1xX1axX0xX66xXbxX12
Đức Phú