6 sai lầm khi đánh răng bạn thường xuyên mắc phải
Cho đến nay, hầu hết mọi người đều đã biết rằng việc vệ sinh và những sai lầm khi đánh răng hoàn toàn có thể liên quan đến bệnh tim, cũng như nhiều chứng bệnh khác về sức khỏe.
7622x7a00x129a5x1053axeeb8xda05x8b67xe85cxfff4xe2bex9f22x103fdxeb88xdc63xfb84x7647xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxebdfxd0e7x841bxXexX0xeb5fxXaxX17xX18xX19xXexX0xf05axa7a0xX19xbcf2xXexX0xXax12767xX9xb1bfxXdxX18x1085fxX2fxe973x9ff9x8cf1xX5xbee2xXbxXdxX17xX32xXex8e7exX9xX2fxX18xX35xX9xXdx10ea9xXcxX9x8f98xXaxX35xX9xda02x7b05x90a2xXaxX9xe54cxac70xX4bxb271xX9xX23xc92fxX4bxX9xXbxXaxa2eexc3bdxX4bxX51xX9x7b28xce32xX26xb133xX4bxX9xXcx88ffxX2cxX9xX33xXax9929xX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf4bfxX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX24xX9xX49xb60bxX4bxX9xX4bxX18xX26x8107xX9xXaxX42xX5fxX9xXaxX87xXbxX9xXcx78efxX35xX9xX4bxX51xX59xX5axX35xX9xX49xfba5xX5fxX9xX49xe753xX9xX23xX35xX87xXbxX9xX4ex11d2axX4bxX51xX9x117b5xX35xa9bexX2cxX9xXb2xXb4xX9xX2fxX35xX4bxXaxX9xXb2xf0f6xX9xX4bxXax8659xX4bxX51xX9xX2fxX18xX35xX9xXdxX42xXcxX9xX45xXaxX35xX9xX49xX4axX4bxXaxX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xXaxX24xXc0xX4bxX9xXbxX24xXc0xX4bxX9xX2cxb217xX9xXbxXax11ec7xX9xXdxX35xX61xX4bxX9x96dexX5fxX18xX4bxX9xX49xX87xX4bxX9xX23xXb4xX4bxXaxX9xXbxX35xXcxX8dxX9xX2cx11548xX4bxX51xX9xX4bxXaxX59xX9xX4bxXaxX35xXa2xX5fxX9xX2cxXaxbcccxX4bxX51xX9xX23xXb4xX4bxXaxX9xX45xXaxX4axX2cxX9xXb2xXa2xX9xX2fxX118xX2cxX9xX45xXaxe667xX17x9435xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xdb80xX24xX19xX26xX32xXexc652xdd3bxXbxX9xXbxX4exX24xX4bxX51xX9xX2fxb537xX9xX49xXe9xX9xXdxXc0xX9xX4exX152xX35xX9xXdxX24xX54xX4bxX9xX2cxXaxX118xX2cxX9xX4bxX4fxX4bxX51xX9xX2cxX59x7922xX4bxX51xX9xX19xX59xX16fxX4bxX51xX8dxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX7cxX35xXb4xX33xX9xXaxX148xX35xX9xfccfxXaxX18xX9xf853xXaxX24xX18xX9xX7cxX24xX18xX9xX18cxb2a9xX9xa7a2xb8bbxX2xX199xbf7fxX131xX9x7ed3xXc0xX9xX2cxXaxX24xX9xX19xb9d2xX9xX23xX54xX4bxX9xXb2xbe05xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xXaxXc0xX4bxX51xX9xX4bxX51xXc0xX26xX9xX4bxXaxX59xX4bxX51xX9xX23xX54xX4bxX9xXb2xX1aexX4bxX9xX2cxXe9xX9xX4bxX51xX5fxX26xX9xX2cxX16fxX9xXcxX65xX2cxX9xX33xXaxX6axX35xX9xX3bxX9xX2fxX18xX35xX9xXdxX42xXcxX9xX45xXaxX35xX9xX49xX4axX4bxXaxX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xX4bxXaxX59xX9xX2fxX18xX5fxb2c8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX4exX24xX4bxX51xXexX2axX131xX9xX141xX54xX4bxX9xX45xXax11acfxX4bxX51xX9xXdxXc0xXcxX9xX2fxX54xX2cxXaxX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xXb2xXc0xX24xX9xX49x12154xX4bxX51xX9xXbxXaxX5axX35xX9xX49xX35xXedxXcxX9xXbxX4exX24xX4bxX51xX9xX4bxX51xXc0xX26xX0xX1cxX2fxXbxX4exX24xX4bxX51xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX32xX141xXc0xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xX4bxX61xX4bxX9xXdxXc0xX9xXbxXaxX118xX9xX2cxX5fxX152xX35xX9xX2cxX1a7xX4bxX51xX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xX23xX54xX4bxX9xX2cxXaxX54xXcxX9xXb2xXc0xX24xX9xX23xX18xX4bxX9xX49xX61xXcxX32xX9xX8xX19xXcxX24xX4bxX19xX9x1289bxX131xX9xX7cxX17xfc6axXdxX17xXbxXbxX8dxX9xX141xX4axX2cxX9xX2fx7ab4xX9xX33xXaxX1aexX5fxX9xXbxXaxX5fx12b0axXbxX9xX4bxXaxX18xX9xX45xXaxX24xX18xX9xX51xX35xX4axX24xX9xX2fxX59xX9xXbxX54xX35xX9xXbxX4exX59xX5axX4bxX51xX9xX49xX54xX35xX9xXaxX98xX2cxX9xX188xXaxX18xX9xX45xXaxX24xX18xX9x10383xX4x12330xX199xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX87xXbxX131xX9x7f66xX4bxX9xXb2xdc98xXbxX9xXbxX4exX59x8855xX2cxX9xX45xXaxX35xX9xX49xX35xX9xX4bxX51xb683xX9xXdxXc0xXcxX9xXbxX4fxX4bxX51xX9xX49xX4axX4bxX51xX9xX45xXedxX9xX4bxX51xX5fxX26xX9xX2cxX16fxX9xX2fxe559xX5fxX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xX4bxX87xX5fxX9xXbxXaxX118xX2cxX9xX4fxX4bxX9xXb2xX1aexX4bxX9xX49xX59x1225bxX2cxX9xX51xX35xXc4xX9xXdxX54xX35xX9xX51xX35xXc4xX18xX9xXaxX18xX35xX9xXaxXc0xXcxX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xX2cxX32bxX18xX9xX23xX54xX4bxX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX6axX35xX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xX23xX5fx118f4xX35xX9xX2fxX4axX4bxX51xX9xX2cxX108xX4bxX51xX9xX45xXaxX22dxX4bxX51xX9xX45xbf51xXcxX9xX33xXaxX42xX4bxX9xXf4xX5fxX18xX4bxX9xXbxX4exX98xX4bxX51xX131xX9xX19fxX35xXb4xX2cxX9xX2fxX6axX4bxX9xX5exX5fx8a04xXbxX9xX4bxX59xX31fxX2cxX9xX23xX98xXbxX9xX198xX2cxXe9xX9xXbxX4axX2cxX9xX19x10160xX4bxX51xX9xX23xX6axX24xX9xXb2xXb4xX19cxX9xXbxX4ex8990xX9xX4bxX61xX4bxX9xX2cxXaxX2d6xXcxX9xXdxX54xX35xX9xX45xXaxX35xX9xX23xX54xX4bxX9xX49xX18xX4bxX51xX9xX4bxX51xX32bxX8dxX9xX49xX35xXa2xX5fxX9xX4bxXc0xX26xX9xXbxXaxX244xX2cxX9xX49xc875xX26xX9xX2cxX4axX2cxX9xXb2xX35xX9xX45xXaxX5fxX42dxX4bxX9xXbxX4exX24xX4bxX51xX9xXcxX35xXb4xX4bxX51xX9xX4bxXaxX347xX4bxX9xXdxX61xX4bxX9xXbxXaxX2d6xXcxX9xX2cxXaxc6c6xX9xX2cx9d05xX4bxX9xX4bxXaxX18xX4bxXaxX9xXaxX16fxX4bxX131xX9xX19fxca83xX9xXb2xX2d6xX26xX8dxX9xX23xX54xX4bxX9xX2cxX42xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xX49xXa2xX5fxX9xX49xX319xX4bxX9xXcxfa45xX35xX9xX2fxX4axX4bxX51xX131xX9xXdxXc0xX9xX23xX54xX4bxX9xX2cxX42xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xf0a8xX9xXdxX42xX4bxX1cxX4bxX51xXc0xX26xX9xXbxX4exX24xX4bxX51xX9xX459xXbxX9xX4bxXaxX3daxXbxX9xX4abxX9xX33xXaxX244xXbxX8dxX9xXb2xXc0xX9xX49xX6axXcxX9xX23xX6axX24xX9xX19xXc0xX4bxXaxX9x7c46x7956xX9xX51xX35xX347xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX48dxX35xX9xX51xXe9xX2cxX9xX33xXaxX42xX4bxX9xXbxX59xX9xX198xX4exX4fxX4bxX51xX9xX33xXaxX459xX18xX9xXbxX4exX61xX4bxX9xX23xX61xX4bxX9xXbxX4exX4axX35xX8dxX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xX33xXaxX459xX18xX9xXbxX4exX61xX4bxX9xX23xX61xX4bxX9xX33xXaxX6axX35xX8dxX9xXbxX59xX16fxX4bxX51xX9xXbx77adxX9xXb2xX31fxX35xX9xXaxXc0xXcxX9xX19xX59xX31fxX35xX19cxX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5exXbxc152xX18xXdxX35xX51xX4bxX206xX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX4ex113adxX32xXexX0xX35xXcxX51xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX206xX1cxX1cxX35xX131xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX131xXb2xX4bxX1cxX4bxX17xX2c0xX2fxX1cxX2axce95xX2axX4abxX1cxb6d7xX59dxX19xX4ddxX2axX4ddxX2axX4dcx9704xX599xXbxX4abxX4ddxX599xX4ddxXdxX4ddxX131xc018xX33xX51xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c0xX35xX19xXbxXaxX206xX3bxX4ddxX4ddxX33xX5exX570xXaxX17xX35xX51xXaxXbxX206xX4dcxX4ddxX3bxX33xX5exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX2fxX18xX35xX9xXdxX18xXcxX9xX45xXaxX35xX9xX19xX18xX4bxXaxX9xX4exX18xX4bxX51xX9xX23xX18xX4bxX9xXbxXaxX5fxX24xX4bxX51xX9xX5exX5fxX26xX17xX4bxX9xXcxX18xX2cxX9xX33xXaxX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX4exX24xX4bxX51xXexX4abxX131xX9xX141xX54xX4bxX9xX2fxa397xX9xX19xX3efxX4bxX51xX9xX45xXaxX22dxX4bxX51xX9xX49xX244xX4bxX51xX9xXdxX24xX54xX35xX9xX23xXc0xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX0xX1cxX2fxXbxX4exX24xX4bxX51xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX98xX4bxX9xXcxX148xXbxX9xX23xXc0xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xX49xX4axX4bxXaxX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xX2cxXe9xX9xXdxX22dxX4bxX51xX9xXcxXa2xXcxX9xX2cxXe9xX9xXbxXaxXedxX9xXbxX4exX59xX361xXbxX9xX19xX59xX31fxX35xX9xX4bxX59xX31fxX5fxX9xX2cxX32bxX18xX9xX23xX54xX4bxX9xXb2xXc0xX9xX49xX4axX4bxXaxX9xX23xX2d6xXbxX9xXcxX98xX35xX9xXcxX6axX4bxX51xX9xX23xX4axXcxX9xXcxX65xX2cxX9xX45xc4eaxXbxX9xX3fdxX9xX49xXe9xX8dxX9xX51xX35xX4axX24xX9xX2fxX59xX9xX7cxX17xX2c0xXdxX17xXbxXbxX9xX45xXaxX5fxX26xX87xX4bxX9xX2cxX4axX24xX131xX9xX188xX87xX5fxX9xXcxX6axX4bxX51xX9xX23xX4axXcxX9xX45xXaxX22dxX4bxX51xX9xX49xX59xX361xX2cxX9xXdxX24xX54xX35xX9xX23xX12fxX9xX2fxf116xX9xXdxXc0xXcxX9xXbxX4fxX4bxX51xX9xX4bxX51xX5fxX26xX9xX2cxX16fxX9xX33xXaxX4axXbxX9xXbxX4exX35xXedxX4bxX9xX2cxX4axX2cxX9xX23xXb4xX4bxXaxX9xXb2xXa2xX9xXdxX361xX35xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexb9a5xX4axX4bxXaxX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xX23xXaexX4bxX51xX9xXdxX24xX54xX35xX9xX23xXc0xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xXdxX22dxX4bxX51xX9xXbxX4exX5fxX4bxX51xX9xX23xX46bxX4bxXaxX9xXaxX24xX319xX2cxX9xX2cxX118xX4bxX51xX8dxX9xX2cxX148xX4bxX51xX9xXbxXaxX61xXcxX9xXb2xX31fxX35xX9xXb2xX35xXb4xX2cxX9xX2fxX634xX9xX19xX3efxX4bxX51xX9xXf4xX5fxX4axX9xX4bxXaxX35xXa2xX5fxX9xX4axX33xX9xXdxX532xX2cxX9xX2cxXe9xX9xXbxXaxXedxX9xX45xXaxX35xX87xX4bxX9xX4bxX59xX31fxX5fxX9xX2cxX24xX9xXdxX54xX35xX9xXb2xXc0xX9xXdxX148xX9xX4exX18xX9xX33xXaxX42xX4bxX9xX2cxXaxX347xX4bxX9xX4exX4fxX4bxX51xX131xX9xX141xX3fdxX35xX9xXb2xX46bxX9xX23xXa2xX9xXcxX319xXbxX9xX2cxXaxX347xX4bxX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xXbxXaxX59xX5axX4bxX51xX9xX45xXaxX22dxX4bxX51xX9xX49xX59xX361xX2cxX9xX2cxX118xX4bxX51xX9xX4bxXaxX59xX9xX33xXaxX42xX4bxX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xX4bxXaxX22dxX9xX4exX18xX9xX2cxXe9xX9xXcxX17xX4bxX9xX33xXaxX32bxX8dxX9xX2cxXaxXc0xX9xX5exX4axXbxX9xX45xXaxX5fxX9xXb2xX532xX2cxX9xX4bxXc0xX26xX9xX2cxXe9xX9xXbxXaxXedxX9xX45xXaxX35xX87xX4bxX9xX4bxXe9xX9xX23xb8ddxX9xXcxX45cxX4bxX9xX4bxXaxX18xX4bxXaxX9xXaxX16fxX4bxX9xXb2xXc0xX9xX51xX347xX26xX9xX4exX18xX9xX2fxX347xX5fxX9xX4exX4fxX4bxX51xX8dxX9xX51xX35xX4axX24xX9xX2fxX59xX9xX7cxX17xX2c0xXdxX17xXbxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX87xXbxX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX4exX24xX4bxX51xXexX4dcxX131xX9xX141xX54xX4bxX9xX45xXaxX22dxX4bxX51xX9xX2fxX244xX2cxX9xXcxX35xXb4xX4bxX51xX0xX1cxX2fxXbxX4exX24xX4bxX51xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX188xX5fxX152xXbxX9xXaxX18xX26xX9xX4bxXaxX3a7xX9xX45xX17xXcxX9xX49xX4axX4bxXaxX9xX4exX4fxX4bxX51xX8dxX9xX45xXaxX22dxX4bxX51xX9xX2fxX244xX2cxX9xXcxX35xXb4xX4bxX51xX9xX2fxX71cxX9xX45xXaxX22dxX4bxX51xX9xXbxXaxXedxX9xXdxX24xX54xX35xX9xX23xX12fxX9xXaxX24xXc0xX4bxX9xXbxX24xXc0xX4bxX9xX4bxXaxXc4xX4bxX51xX9xXbxXaxX118xX9xX2cxXe9xX9xXaxX54xX35xX9xXcxXc0xX9xX23xX54xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xX4exX18xX9xX45xXaxX35xX9xX49xX4axX4bxXaxX9xX4exX4fxX4bxX51xX131xX9xX19fxX46bxX9xXb2xX2d6xX26xX8dxX9xX23xX54xX4bxX9xX2cxX42xX4bxX9xX33xXaxX6axX35xX9xX2fxX244xX2cxX9xXcxX35xXb4xX4bxX51xX131xX9xX141xX54xX4bxX9xX4bxX61xX4bxX9xX2cxXaxX98xX4bxX9xX2fxX634xX9xX19xX3efxX4bxX51xX9xX4bxX59xX31fxX2cxX9xX2fxX244xX2cxX9xXcxX35xXb4xX4bxX51xX9xX45xXaxX22dxX4bxX51xX9xX2cxXaxX118xX18xX9xX2cx12b4dxX4bxX9xXb2xX31fxX35xX9xXaxX26xX19xX4exX24xX51xX17xX4bxX9xX33xX17xX4exX24xX5exX35xX19xX17xX8dxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXdxX5axX35xX9xX45xXaxX5fxX26xX61xX4bxX9xX2cxX32bxX18xX9xX23xX4axX2cxX9xX2fxX2ccxX9xX33xXaxX1aexX5fxX9xXbxXaxX5fxX2d6xXbxX9xX4bxXaxX18xX9xX45xXaxX24xX18xX9xX7xX35xX18xX9xX308xX35xX17xX23xX9xXbxX54xX35xX9xXbxXaxXc0xX4bxXaxX9xX33xXaxX152xX9xX188xX17xX2c0xX9xX6xX24xX4exX45xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX188xX87xX5fxX9xX23xX54xX4bxX9xX45xXaxX22dxX4bxX51xX9xX2cxXe9xX9xX23xX3daxXbxX9xX45xX196xX9xXdxX24xX54xX35xX9xXbxX35xXb4xX4bxX9xX19xX3efxX4bxX51xX9xX4bxXc0xX24xX8dxX9xXaxXa6xX26xX9xX2fxX244xX2cxX9xXcxX35xXb4xX4bxX51xX9xXb2xX31fxX35xX9xX4bxX59xX31fxX2cxX9xXdxX98xX2cxX8dxX9xX459xXbxX9xX4bxXaxX3daxXbxX9xXdxXc0xX9xX2cxXe9xX9xX2cxX45cxX4bxX9xXaxX16fxX4bxX9xX45xXaxX22dxX4bxX51xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5exXbxX562xX18xXdxX35xX51xX4bxX206xX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX4exX570xX32xXexX0xX35xXcxX51xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX206xX1cxX1cxX35xX131xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX131xXb2xX4bxX1cxX4bxX17xX2c0xX2fxX1cxX2axX599xX2axX4abxX1cxX59dxX59dxX19xX4ddxX2axX4ddxX2axX4dcxX5a5xX599xXbxX5a5xX4ddxX2axX4ddxXdxX2axX131xX5afxX33xX51xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c0xX35xX19xXbxXaxX206xX3bxX4ddxX4ddxX33xX5exX570xXaxX17xX35xX51xXaxXbxX206xX4dcx851bxX599xX33xX5exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX2fxX18xX35xX9xXdxX18xXcxX9xX45xXaxX35xX9xX19xX18xX4bxXaxX9xX4exX18xX4bxX51xX9xX23xX18xX4bxX9xXbxXaxX5fxX24xX4bxX51xX9xX5exX5fxX26xX17xX4bxX9xXcxX18xX2cxX9xX33xXaxX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX4exX24xX4bxX51xXexX5a5xX131xX9xX141xX54xX4bxX9xXbxXaxX532xX2cxX9xXaxX35xXb4xX4bxX9xX2fxX18xX35xX9xX45xfda5xX9xXbxXaxX5fxX2d6xXbxX9xX49xX4axX4bxXaxX9xX4exX4fxX4bxX51xX0xX1cxX2fxXbxX4exX24xX4bxX51xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX147xX148xXbxX9xXb2xXc0xX35xX9xX49xX59xX5axX4bxX51xX9xX2cxXaxX6axX35xX9xXbxXax93b8xX4bxX51xX9xX2fxX71cxX9xX45xXaxX22dxX4bxX51xX9xXbxX54xX24xX9xX49xX59xX361xX2cxX9xXaxX35xXb4xX5fxX9xXf4xX5fxX6axX9xXcxX24xX4bxX51xX9xXcxX5fxX152xX4bxX131xX9xX75fxX319xXbxX9xX33xXaxX42xX4bxX9xXbxX18xX26xX9xX2cxX42xXcxX9xX2cxX32bxX18xX9xX23xXc0xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxX42xX4bxX9xXdxX22dxX4bxX51xX9xXbxX54xX24xX9xX4exX18xX9xXcxX148xXbxX9xX51xXe9xX2cxX9xX4dcxX4ddxX562xX5a5x129b3xX9xX49xX148xX9xX45xXaxX35xX9xX2cxXaxX244xX4bxX51xX9xX2cxXaxX54xXcxX9xXb2xXc0xX24xX9xXcxX22dxX9xX4bxX59xX31fxX5fxX9xX2cxX32bxX18xX9xX23xX54xX4bxX8dxX9xX4bxXaxX18xX9xX2fxX2ccxX9xX7cxX17xX2c0xXdxX17xXbxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX87xXbxX131xX9x11578xX24xX18xX26xX9xX2cxX3a7xX9xXbxX18xX26xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXcxX148xXbxX9xX2cxXaxX5fxX26xXedxX4bxX9xX49xX148xX4bxX51xX9xXbxX4exX45cxX4bxX9xX49xXedxX9xX2cxXe9xX9xXaxX35xXb4xX5fxX9xXf4xX5fxX6axX9xXdxX24xX54xX35xX9xX23xX12fxX9xX2cxX4axX2cxX9xXcxX6axX4bxX51xX9xX23xX4axXcxX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX18cxXaxX35xX9xX23xX54xX4bxX9xX2cxXaxX5fxX26xXedxX4bxX9xX4exX18xX9xX49xX4axX4bxXaxX9xXcxX319xXbxX9xX2fxX18xX5fxX9xX2cxX32bxX18xX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xX2cxX634xX18xX8dxX9xXaxXa6xX26xX9xX19xX532xX4bxX51xX9xX23xXc0xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxXaxX35xXa2xX5fxX9xX19xX98xX2cxX9xX49xXedxX9xX2cxXaxX54xXcxX9xXbxX31fxX35xX9xXbxX24xXc0xX4bxX9xX23xX148xX9xXcxX319xXbxX9xX4exX4fxX4bxX51xX9xXbxX152xXbxX9xXaxX16fxX4bxX131xX9xX19fxXc0xX9xX49xX6axXcxX9xX23xX6axX24xX9xX2cxXaxX244xX9x11c87xX9xX49xX319xX2cxX9xX23xX35xXb4xXbxX9xX49xX87xX4bxX9xXcxX319xXbxX9xX2fxX18xX5fxX9xX2cxX32bxX18xX9xX4exX4fxX4bxX51xX8dxX9xX23xX3fdxX35xX9xXb2xX46bxX9xXb2xX1a7xX4bxX51xX9xX4bxXc0xX26xX9xXbxXaxX59xX5axX4bxX51xX9xXbxX35xXa2xXcxX9xX42dxX4bxX9xXdxX59xX361xX4bxX51xX9xXcxX6axX4bxX51xX9xX23xX4axXcxX9xXdxX31fxX4bxX9xX4bxXaxX3daxXbxX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX5exXbxX562xX18xXdxX35xX51xX4bxX206xX9xX2cxX17xX4bxXbxX17xX4exX570xX32xXexX0xX35xXcxX51xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX206xX1cxX1cxX35xX131xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4bxXaxX131xXb2xX4bxX1cxX4bxX17xX2c0xX2fxX1cxX2axX599xX2axX4abxX1cxX59dxX59dxX19xX4ddxX2axX4ddxX2axX4dcxX5a5xX599xXbxX59dxX4ddxX4dcxX4abxXdxX4abxX131xX5afxX33xX51xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX2c0xX35xX19xXbxXaxX206xX3bxX4ddxX4ddxX33xX5exX570xXaxX17xX35xX51xXaxXbxX206xX4abxXb31xXc55xX33xX5exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX9xX2fxX18xX35xX9xXdxX18xXcxX9xX45xXaxX35xX9xX19xX18xX4bxXaxX9xX4exX18xX4bxX51xX9xX23xX18xX4bxX9xXbxXaxX5fxX24xX4bxX51xX9xX5exX5fxX26xX17xX4bxX9xXcxX18xX2cxX9xX33xXaxX18xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX4exX24xX4bxX51xXexXc55xX131xX9xX141xX54xX4bxX9xX45xXaxX22dxX4bxX51xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX23xXc0xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xX49xX86axX4bxXaxX9xX45xX196xX0xX1cxX2fxXbxX4exX24xX4bxX51xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX4xX4axX2cxX9xX23xX4axX2cxX9xX2fxX2ccxX9xX4bxXaxX18xX4bxX9xX45xXaxX24xX18xX9xX45xXaxX5fxX26xX61xX4bxX9xX4bxX61xX4bxX9xXcxX5fxX18xX9xX23xXc0xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xXcxX31fxX35xX9xXcxX48dxX35xX9xX4dcxX9xXaxX24xX319xX2cxX9xX5a5xX9xXbxXaxX4axX4bxX51xX9xX198xXdxX244xX2cxX9xX4bxXc0xX26xX8dxX9xX23xXc0xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xXbxX4exX5fxX4bxX51xX9xX23xX46bxX4bxXaxX9xX2cxXaxX118xX18xX9xXaxX16fxX4bxX9xX2axX4ddxX9xXbxX4exX35xXb4xX5fxX9xXb2xX35xX9xX45xXaxX5fxX42dxX4bxX8dxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXcxX148xXbxX9xX4bxX51xXaxX35xX61xX4bxX9xX2cxX118xX5fxX9xX2cxX32bxX18xX9xX199xX4bxXaxX131xX19cxX9xX308xX31fxX33xX9xXdxX22dxX4bxX51xX9xX23xXc0xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xX2cxX108xX9xX2fxX71cxX9xX45xXaxX22dxX4bxX51xX9xX2cxXe9xX9xXaxX35xXb4xX5fxX9xXf4xX5fxX6axX9xXdxX24xX54xX35xX9xX23xX12fxX9xXcxX6axX4bxX51xX9xX23xX4axXcxX9xXb2xXc0xX9xXb2xX35xX9xX45xXaxX5fxX42dxX4bxX131xX9xX19fxXc0xX9xX4bxX87xX5fxX9xX23xX54xX4bxX9xX49xXa6xX9xX23xX86axX9xX23xXb4xX4bxXaxX8dxX9xXaxXa6xX26xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXcxX31fxX35xX9xX23xXc0xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xX4bxX51xX18xX26xX9xXdxX2d6xX33xX9xXbxX118xX2cxX131xX9xX19fxX35xX9xX45xXaxX5fxX42dxX4bxX9xXb2xXc0xX9xXb2xX35xX9xX4exX244xXbxX9xX2cxX45cxX4bxX9xXdxX54xX35xX9xXbx1063bxX9xXcxX148xXbxX9xX2cxX4fxX4bxX9xX23xXb4xX4bxXaxX9xX2cxXe9xX9xXbxXaxXedxX9xX23xX4axXcxX9xXb2xXc0xX24xX9xX23xXc0xX4bxX9xX2cxXaxX6axX35xX9xXb2xXc0xX9xX2cxXe9xX9xX45xXaxX6axX9xX4bxX4fxX4bxX51xX9xXbxX4axX35xX9xXdxX347xX26xX9xX4bxXaxX35x79ecxXcxX9xXdxX54xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX54xX4bxX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxX4exX24xX4bxX51xXexX3bxX131xX9xX18cxXaxX22dxX4bxX51xX9xXdxXc0xXcxX9xX2fxX54xX2cxXaxX9xXdxX59xa7d2xX35xX0xX1cxX2fxXbxX4exX24xX4bxX51xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX141xX24xX19xX26xX32xXexX308xX59xX10b7xX35xX9xX2cxX32bxX18xX9xX23xX54xX4bxX9xX2cxX108xX4bxX51xX9xXdxXc0xX9xX45xXaxX5fxX9xXb2xX532xX2cxX9xXbxX35xXa2xXcxX9xX42dxX4bxX9xXb2xX22dxX9xX2fxX152xX9xXb2xX35xX9xX45xXaxX5fxX42dxX4bxX9xX2cxXe9xX9xXaxX54xX35xX131xX9xX5xXaxX532xX2cxX9xX33xXaxX42dxXcxX9xXaxX24xX319xX2cxX9xX4bxXaxXc4xX4bxX51xX9xX33xXaxX42xX4bxX9xXbxX634xX9xX4bxXaxX12fxX9xX2cxXe9xX9xXbxXaxXedxX9xX19xX1077xX9xX19xXc0xX4bxX51xX9xXcxX65xX2cxX9xXdxX54xX35xX9xXbxX4exX24xX4bxX51xX9xX2cxX4axX2cxX9xX45xXaxX17xX9xX51xX35xXc4xX18xX9xX2cxX4axX2cxX9xX51xX18xX35xX9xX4bxXaxX244xX9xXbxX4exX61xX4bxX9xX23xXa2xX9xXcxX319xXbxX9xX2cxX32bxX18xX9xXdxX59xX10b7xX35xX131xX9xX75fxXe9xX9xX2cxXaxX459xX4bxXaxX9xXdxXc0xX9xXdxXd79xX9xX19xX24xX9xXbxX54xX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX23xX54xX4bxX9xX2cxX42xX4bxX9xX33xXaxX6axX35xX9xX2cxX54xX24xX9xXdxX59xX10b7xX35xX9xXaxXc0xX4bxX51xX9xX4bxX51xXc0xX26xX131xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1124dxX24xX5fxX4exX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2fxX5fxX2cxX45xXaxX24xX17xX19xX24xX35xX2fxX24xX4bxX51xX131xXb2xX4bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe