Tàu giã cào Thanh Hóa hung hãn đâm tàu Kiểm ngư Hà Tĩnh rồi bỏ chạy
(Baohatinh.vn) - Khi Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh nổ súng chỉ thiên, chủ tàu giã cào Thanh Hóa vẫn không dừng lại mà điều khiển phương tiện đâm vào tàu của lực lượng chức năng rồi bỏ chạy.
6703xc731x68c0xd093xfbfcxb4c2x106c5xf82exf5f4xX7xb6e3x106b7x1164dx1204dx1015cxafe7xX5xb94fxXaxX3xX7xXexd3bdxX5xX10xX9xXaxXexX10x116a6xXex9068xX6xX5xXdx7d68x80b0x126b6xX3xe26dx9783xX7xXexXdx102bdxX15xe888xXaxcd5cxXcx11ed5xX27xX3xX22xXdx9a63xX3xX4xX31xc503xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3x118baxe26fxX6xX3xX1xX27xX23xX22xX3xX1xX36xX23xX3x9204x11aa3xe385xX3xXexX31xX27xX3x12632xXdxe9bexX51xX3xX23xX22x11390xX3xX42xX31xX3xXcx99bdxX23xX1xX3xa8d8xe9e7xXdxX3xcca0x11865xX3xX4xX1x9eddxX15xX0x9d9cxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6x11c4dxXaxX2fxX57xX1xXdxX3xf66ax10d93xX3xX4fxX8exXdxX3xX6cxXdx1279axX23xX3xXbxX1x11931xX23xX22xX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX3xX23x8d60xX3xX7x12876xX23xX22xX3xX4xX1xea90xX3xXexX1xXdxX96xX23xf4f5xX3xX4xX1x9615xX3xXexX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX42xX43xX6xX3xa9cdx84ddxX23xX3xfdc1xX1x75aexX23xX22xX3xX86x12544xX23xX22xX3xX5xX71xXdxX3xX51xX31xX3xX4fxXdxa8f0xX27xX3xXd8xX1xXdxX59xX23xX3xXbxX1xX5exc3daxX23xX22xX3xXexXdx8d6fxX23xX3xX4fxX50xX51xX3xXd4xX31xX3axX3xXexX31xX27xX3xX4xXbcxX6xX3xX5xc82axX4xX3xX5xX5exd63exX23xX22xX3xX4xX1xe19axX4xX3xX23x7348xX23xX22xX3xX68xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX4xX1xX71xX15xa887xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX3axX86xX15xX3xXbxd9bcxX10xX23xXexX10xX68xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX4xX10xX1exX3axX6cxX26xX10xX4xXexX3xX86xX22xX51xX10xX86xXdxX6xX3xXd4xXdxX86xX10xX3axX3xX51xXbx11822xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxc9daxXdxX86xXexX1xX24xX3x1075exX2xde3dxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x105a2xX175xX175xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX74xX6xXbxXbxX7xX74xX3axXbxX10xX23xX74xX51xX10xX86xXdxX6xX74xXexX1xX27xX51xX6cx12a20xXbxX9xX23xX10xX17fxX7xX74xX188x118f3xX2xaedbxX74x12b98xX186xX86xX175xX2xX186x9787xX1c5xX1cbxX186xXexX1cbxX1cbxX1c3xX195xX5xX195xX1exXexX6xX27xX2xX188xX195xX130xX26xXbxX22xXaxX3xX86xX6xXexX6xX1exXexX15xXbxX10xX9xXaxXd4xXdxX86xX10xX3axX74xX51xXbxX175xXaxX3xX86xX6xXexX6xX1exX10xX23xX4xX3axX86xX10xX9xXaxX6xXexX86xX2bx75afxX74xXcxX7x126d2xX23xXcxXbxf548xX6cx9eafx8a55xX26xXd4xX86xXexXbxX3axX10xX68xfbddxX22xX20axX10xX51xd28dxXbx120a3xX175x10b5fxX57xc2c0xf290xX1c1x6a1fxX175xXd8xX4xX20exbf6bxX229xb9dfx12adaxX175xX1xX4xX229x11456xX22axX239xe6caxX188xX8dxX26xX86x8689xX231xX6x6c72xX21exX21exX175xX1cbxX17fxX241xX51xX4x1188cx1075axX22axX231xX175xX17fxX1cxX2bxX1c3xX5xX86xX8dxX195xX10xX26x11c69xX15xc156xX8dxXd8xXdxX175xX22xX239xa6bdxX146xX231xX6xX212xX74xX25cxX22axXd4xX5xX265xX231xX22axX146xX233xX20exX241xX24dxX10xX57xX214xX20exX214xX7xX227xX10xX3axXdxXd4xX27xXcxX1c1xX188xX223xX233xXaxX3xX86xX6xXexX6xX1exXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX3axX86xX15xX3xXbxX146xX10xX23xXexX10xX68xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX146xX10xX23xXexX10xX68xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX86xXexX1xX24xX3xX186xX2xX1cbxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX175xX2xX1c1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX74xX74xXdxX130xX6cxX6xX3axX1xX6xXexXdxX23xX1xX130xXd4xX23xX74xX23xX10xX17fxX7xX74xX188xX1c1xX2xX1c3xX74xX2xX1cbxX188xX86xX175xX2xX2xX1cbxX1c3xX175xX2xXexX186xX1c3xX1cbxX22axX186xX5xX1c1xX130xX26xXbxX22xX1b8xX68xX9xX175xX186xX1c5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX1xX27xX23xX22xX3xX1xX36xX23xX3xX4fxX50xX51xX3xXexX31xX27xX3xX57xXdxX59xX51xX3xX23xX22xX5exX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX3xX68xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX4xX1xX71xX15xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX6xXbxXexXdxX3axX23xXaxX2fx11f90xX69xX23xX3xX8dxXdxX96xX23xX3xXbxX1xX9bxX23xX22xX3xXcxX1xXdxX96xX23xX3xX146x9d75xX51xX3xX6cx6a37xXexX3xX22xXdx10285xX3xXexX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX42xX3axfcf6xX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cexX4xX3xX1xb832xXdxX3xX7xX3dbxX23xX3xXexX68xX3cexXdxX3xXbxX1x100f8xXbxX130xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX3axX86xX15xXaxX2fx8ce5xXabxX4xX3xX1c3xX1xX175xX1cbxaf4cxX3xX7xX3cexX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3x1127fxX2xX175xX74xX1cbx89a3xXb8xX3xX5xX112xX4xX3xX5xX5exX117xX23xX22xX3xX399xX69xX23xX3xX6cxXdxX96xX23xX3xXbxX1xX9bxX23xX22xX3xXcxX1xXdxX96xX23xX3xX146xX3afxX51xX3xX414xX8dxX399xX8dxX225xX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX419xX3xXbxX1xb694xXdxX3xX1xX117xXbxX3xXd4x83edxXdxX3xX146xX1xXdxX3xX4x1297axX4xX3xXcxX1xXbcxX15xX3xX7xX3dbxX23xX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX3xXexX27xX3afxX23xX3xXexX68xX6xX3xXexX68xX96xX23xX3xX6cxXdxX59xX23xX3xXd4xX31xX3xXbxX1xX3cexXexX3xX1xXdxXfexX23xX3xXexX31xX27xX3xX4xX3cexX3xX51xX6xX23xX22xX3xX7xX450xX3xX1xXdxXfexX27xX3xXcxX42xX3xX1c3xX195xX195xX1c5xX1c3xXcxX223xX3xX4xX43xX3xX4xXdaxX23xX22xX3xX7xX27xdc27xXexX3xX175xX188xX1c1xX3xX146xX214xX3xX4fxX6xX23xX22xX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cexX4xX3xX1xX3dbxXdxX3xX7xX3dbxX23xX3xX6cx7736xX23xX22xX3xX5xX5exX458xXdxX3xXd8xX3e9xX3axX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xX414xX7x11366xX3xX86xX460xX23xX22xX3xX4fxXdxXfexX23xX3xX195xX3xXbxX1xX6xX419xX3xXexX68xX3cexXdxX3xXbxX1xX3e9xXbxXb8xX3xX23xX96xX23xX3xX68xX6xX3xX1xXdxXfexX27xX3xX86xXdfxX23xX22xX3xXd8xXdxX59xX51xX3xXexX68xX6xX130xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX3axX86xX15xXaxX2fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX96xX23xXb8xX3xX4xX1xXbcxX3xXexX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xX5xX31xX3xXdaxX23xX22xX3xXcxX68xX3afxX23xX3xX214xX121xX23xX3xXcxX27xX4bdxX23xX3xX414xX223xX24dxX3xX2xX1c3xX1c5xX175xXb8xX3xXbxX1xX5exdd01xX23xX22xX3xX241xX27xX3dbxX23xX22xX3xXcxXdx6848xX23xXb8xX3xXcxX225xX3xX223xX3afxX51xX3xX223xXf8xX23xXb8xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX42xX43xX6xX419xX3xX4xd58fxX23xX22xX3xX175xX3xXexX1xX27xX15xXecxX23xX3xXd4xXdxX96xX23xX3xX4fxX36xX3xXd8xX1xXdaxX23xX22xX3xX4xX1xX4bdxXbxX3xX1xX31xX23xX1xX3xX1xXdxXfexX27xX3xX5xXfexX23xX1xX3xX51xX31xX3xX4fxXdxXecxX27xX3xXd8xX1xXdxX59xX23xX3xXbxX1xX5exXf8xX23xX22xX3xXexXdxXfexX23xX3xX6cxX6dxX3xX4xX1xX71xX15xX130xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX3axX86xX15xXaxX2fxXcxX68xX27xX23xX22xX3xXexX3cexX3xX214xd543xX3xX24dxX1xX50xX23xX3xX42xX5a8xX23xX22xX3xb534xX3xX399xX69xX23xX3xXexX68xX5ex82afxX23xX22xX3xX399xX69xX23xX3xX8dxXdxX96xX23xX3xXbxX1xX9bxX23xX22xX3xXcxX1xXdxX96xX23xX3xX146xX3afxX51xX3xX4xX1xX3axX3xX1xX6xX15xX24xX3xX401xX112xX4xX3xX5xX5exX117xX23xX22xX3xXexX27xX3afxX23xX3xXexX68xX6xX3xX4fxX36xX3xX23xXa8xX3xX7xXabxX23xX22xX3xX4xX1xXb1xX3xXexX1xXdxX96xX23xX3xX23xX1xX5exX23xX22xX3xX4xX1xXbcxX3xXexX31xX27xX3xXd4xXd5xX23xX3xXd8xX1xXdaxX23xX22xX3xX86xXdfxX23xX22xX3xX5xX71xXdxX3xX51xX31xX3xX4fxXdxXecxX27xX3xXd8xX1xXdxX59xX23xX3xXbxX1xX5exXf8xX23xX22xX3xXexXdxXfexX23xX3xX4fxX50xX51xX3xXd4xX31xX3axX3xXexX31xX27xX3xX57xXdxX59xX51xX3xX23xX22xX5exX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX3xXd8xX1xXdxX58cxX23xX3xXbxX1xX5exXf8xX23xX22xX3xXexXdxXfexX23xX3xX6cxd8b9xX3xX1xX5exX3xX1xX6dxX23xX22xX3xXd4xX31xX3xXexXdxX58cxXbxX3xXexX460xX4xX3xX6cxX6dxX3xX4xX1xX71xX15xX130xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX3axX86xX15xX3xXbxX146xX10xX23xXexX10xX68xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX146xX10xX23xXexX10xX68xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17fxXdxX86xXexX1xX24xX3xX186xX2xX1cbxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX195xX1c1xX188xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX68xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX74xX74xXdxX130xX6cxX6xX3axX1xX6xXexXdxX23xX1xX130xXd4xX23xX74xX23xX10xX17fxX7xX74xX188xX1c1xX2xX1c3xX74xX2xX1cbxX188xX86xX175xX2xX2xX1cbxX1c3xX1cbxX22axXexX175xX1c1xX195xX2xX1c5xX5xX1c1xX130xX26xXbxX22xX1b8xX68xX9xX2xX1cbxX22axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX1xX27xX23xX22xX3xX1xX36xX23xX3xX4fxX50xX51xX3xXexX31xX27xX3xX57xXdxX59xX51xX3xX23xX22xX5exX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX3xX68xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX4xX1xX71xX15xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX6xXbxXexXdxX3axX23xXaxX2fxXcxX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xXd4xX458xXdxX3xX1cbxX3xXexX1xX27xX15xXecxX23xX3xXd4xXdxX96xX23xX3xX6cxX6e6xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX23xX121xX23xX22xX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX3xX6cxX3b3xXexX3xX22xXdxX3b8xX130xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX3axX86xX15xXaxX2fxX223xX6xX27xX3xX1xXf8xX23xX3xX51xX8exXexX3xX22xXdxX580xX3xXexX68xX27xX15xX3xX4fxX27xXa8xXdxXb8xX3xXd4xX458xXdxX3xX7xX112xX3xX1xa29exX3xXexX68xX117xX3xX4xXbcxX6xX3xX23xX22xX5exX3xX86xX50xX23xXb8xX3xX5xX112xX4xX3xX5xX5exX117xX23xX22xX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX23xX121xX23xX22xX3xX4fxX36xX3xX6cxX3b3xXexX3xX22xXdxX3b8xX3xX4fxX5exX117xX4xX3xXexX31xX27xX3xX4xX3cexX3xXd4xXdxX3xXbxX1xX71xX51xX3xXd8xX1xXdxX3xX4xX3cexX4xX1xX3xX6cxX580xX3xX6cxXdxX59xX23xX3xX1cxX36xX3xX57x120d2xX3xX225xX1xXabxX3xX414xX1xX27xX15xXfexX23xX3xX57xX8d7xX3xX20axX23xX1xX419xX3xXd8xX1xX3axX3dbxX23xX22xX3xX195xX3xX1xX3dbxXdxX3xX5xe924xX3xXd4xXecxX3xXbxX1x9fc0xX6xX3xX399xXdaxX23xX22xX130xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX3axX86xX15xXaxX2fxXcxX71xXdxX3xX1xXdxXfexX23xX3xXexX68xX5exX580xX23xX22xXb8xX3xX23xX1xX31xX3xX4xX1xX11dxX4xX3xXexX68xX3cexX4xX1xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xXdxXecxX27xX3xX5xX3axX71xXdxX3xX5xX5exX458xXdxX3xX4fxX3cexX23xX1xX3xX4xX3cexX3xXex105aaxX23xX3xX86xXdxXfexXexX3xX4xc608xX3xX5xX458xX23xX3xX4xX5a8xX23xX22xX3xX51xX8exXexX3xX7xX450xX3xXexX6xX23xX22xX3xXd4xX95bxXexX3xX5xXdxX96xX23xX3xX20exX27xX6xX23xX130xX0xX74xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX3axX86xX15xXaxX2fxX399xX69xX23xX3xX8dxXdxX96xX23xX3xXbxX1xX9bxX23xX22xX3xXcxX1xXdxX96xX23xX3xX146xX3afxX51xX3xX4fxX6xX23xX22xX3xX1xX3axX31xX23xX3xX4xX1xXb1xX23xX1xX3xX1xX69xX3xX7xXf8xX3xX4fxX59xX3xX1cxX4f6xX3xX5xX8faxX3xXexX1xX10xX3axX3xX20exX27xX15xX3xX4fxX6e6xX23xX1xX3xX4xXbcxX6xX3xXbxX1xX3cexXbxX3xX5xX27xX95bxXexX130xX0xX74xXbxX2fxX0xXexX6xX6cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX1c1xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX86xX86xXdxX23xX22xX9xXaxX1cbxXaxX2fxX0xXexX6cxX3axX86xX15xX2fxX0xXexX68xX2fxX0xXexX86xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX3axX86xX15xXaxX2fxX0xX10xX51xX2fxXcxX1xX580xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX22xX3afxX23xX3xX4fxX50xX15xXb8xX3xXexbd0axX23xX1xX3xXexX68xX71xX23xX22xX3xXexX31xX27xX3xX4xX3cexX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xX414xX1xX6xX15xX3xX4xX9bxX23xX3xX22x7979xXdxX3xXexX31xX27xX3xX86xX71xX419xX3xX4xXbcxX6xX3xX4xX3cexX4xX3xXexXb1xX23xX1xX3xX4fxX36xX3xX1cxX50xX51xX3xX5xX4bdxX23xX3xX23xX22xX5exX3xXexX68xX5exX580xX23xX22xXb8xX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cexX4xX3xX1xX3dbxXdxX3xX7xX3dbxX23xX3xXexX68xX3cexXdxX3xXbxX1xX3e9xXbxX3xXexX68xX96xX23xX3xXd4xX5a8xX23xX22xX3xX6cxXdxX59xX23xX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX3xX22xX50xX15xX3xX6cxX4bdxXexX3xX6cxXa66xX23xX1xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX22xX5exX3xX86xX50xX23xX3xX4fxX6e6xX6xX3xXbxX1xX5exXf8xX23xX22xX130xX3xX401xX112xX4xX3xX5xX5exX117xX23xX22xX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX23xX121xX23xX22xX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX3xX4fxX36xX3xXexX121xX23xX22xX3xX4xX5exX580xX23xX22xX3xXexX27xX3afxX23xX3xXexX68xX6xX3xXd4xX31xX3xX6cxX3b3xXexX3xX22xXdxX3b8xXb8xX3xX1cxX4f6xX3xX5xX8faxX3xX23xX1xXdxXecxX27xX3xXexX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xX4xXbcxX6xX3xX4xX3cexX4xX3xXexXb1xX23xX1xX3xX24dxX22xX1xXfexX3xX20axX23xXb8xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX42xX3axX3cexX130xX130xX130xX0xX74xX10xX51xX2fxX0xX74xXbxX2fxX0xX74xXexX86xX2fxX0xX74xXexX68xX2fxX0xX74xXexX6cxX3axX86xX15xX2fxX0xX74xXexX6xX6cxX5xX10xX2fxX0xX86xXdxXd4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX86xX68xX10xX5xX6xXexX10xX86xXaxX2fxX0xX7xXexX68xX3axX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX96xX23xX3xX20exX27xX6xX23xX24xX0xX74xX7xXexX68xX3axX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX51xX6cxX1exX6xX23xX86xX1exX7xX6xXbxX3axXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8dxX3b3xXexX3xX188xX3xXexX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xX241xX27xX3dbxX23xX22xX3xX8dxXa66xX23xX1xX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cexX4xX3xXexX68xX3cexXdxX3xXbxX1xX3e9xXbxX3xXexX68xX96xX23xX3xXd4xX5a8xX23xX22xX3xX6cxXdxX59xX23xX3xX57xX8d7xX3xX20axX23xX1xXaxX3xX1xX68xX10xX2bxX9xXaxX74xX6xX23xX1exX23xXdxX23xX1xX1exXexX68xX6xXexX1exXexX27xX74xX6cxX6xXexX1exX188xX1exXexX6xX27xX1exX22xXdxX6xX1exX4xX6xX3axX1exX20exX27xX6xX23xX22xX1exX6cxXdxX23xX1xX1exXd8xX1xX6xXdxX1exXexX1xX6xX4xX1exXexX68xX6xXdxX1exXbxX1xX10xXbxX1exXexX68xX10xX23xX1exXd4xX27xX23xX22xX1exX6cxXdxX10xX23xX1exXd8xX15xX1exX6xX23xX1xX74xX2xX1c3xX2xX1cbxX1c1xX175xX130xX1xXexX51xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX74xX51xX10xX86xXdxX6xX74xX2xX188xX1c1xX74xX23xX10xX17fxX7xX74xX188xX1c1xX2xX1c5xX74xX1c3xX186xX86xX1c1xX2xX2xX1c1xX1c5xX188xX2xXexX1c5xX1c1xX1c1xX175xX22axX5xX1c1xX130xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX1xX27xX23xX22xX3xX1xX36xX23xX3xX4fxX50xX51xX3xXexX31xX27xX3xX57xXdxX59xX51xX3xX23xX22xX5exX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX3xX68xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX4xX1xX71xX15xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xX6xX2fxX0xX86xXdxXd4xX2fxX0xX7xXexX68xX3axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8dxX3b3xXexX3xX188xX3xXexX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xX241xX27xX3dbxX23xX22xX3xX8dxXa66xX23xX1xX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cexX4xX3xXexX68xX3cexXdxX3xXbxX1xX3e9xXbxX3xXexX68xX96xX23xX3xXd4xX5a8xX23xX22xX3xX6cxXdxX59xX23xX3xX57xX8d7xX3xX20axX23xX1xXaxX3xX1xX68xX10xX2bxX9xXaxX74xX6xX23xX1exX23xXdxX23xX1xX1exXexX68xX6xXexX1exXexX27xX74xX6cxX6xXexX1exX188xX1exXexX6xX27xX1exX22xXdxX6xX1exX4xX6xX3axX1exX20exX27xX6xX23xX22xX1exX6cxXdxX23xX1xX1exXd8xX1xX6xXdxX1exXexX1xX6xX4xX1exXexX68xX6xXdxX1exXbxX1xX10xXbxX1exXexX68xX10xX23xX1exXd4xX27xX23xX22xX1exX6cxXdxX10xX23xX1exXd8xX15xX1exX6xX23xX1xX74xX2xX1c3xX2xX1cbxX1c1xX175xX130xX1xXexX51xXaxX2fxX8dxX3b3xXexX3xX188xX3xXexX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xX241xX27xX3dbxX23xX22xX3xX8dxXa66xX23xX1xX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cexX4xX3xXexX68xX3cexXdxX3xXbxX1xX3e9xXbxX3xXexX68xX96xX23xX3xXd4xX5a8xX23xX22xX3xX6cxXdxX59xX23xX3xX57xX8d7xX3xX20axX23xX1xX0xX74xX6xX2fxX0xX74xX7xXexX68xX3axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX86xXaxX2fxX8dxX8exX3xX4fxX8exXdxX3xX8dxXdxX96xX23xX3xXbxX1xX9bxX23xX22xX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX3xXd4xXdfxX6xX3xXbxX1xX3cexXexX3xX1xXdxXfexX23xXb8xX3xX6cxX3b3xXexX3xX22xXdxX3b8xX3xX188xX3xXexX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xX4fxX3cexX23xX1xX3xX6cxX3b3xXexX3xXexX95bxX23xX3xX86xXdxXfexXexX3xXexX68xX96xX23xX3xXd4xX5a8xX23xX22xX3xX6cxXdxX59xX23xX3xXexX1xX6e6xX3xX1cxX36xX3xX57xX8d7xX3xX20axX23xX1xX130xX0xX74xXbxX2fxX0xX74xX86xXdxXd4xX2fxX0xX74xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xX23xX22xX3axX71xXdxX3xXexXb1xX23xX1xX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cexX4xX3xXexX68xX3cexXdxX3xXbxX1xX3e9xXbxX3xXexX68xX96xX23xX3xXd4xX5a8xX23xX22xX3xX6cxXdxX59xX23xX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xXaxX3xX1xX68xX10xX2bxX9xXaxX74xXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX86xX3axXdxX1exX7xX3axX23xX22xX74xXexX6xX27xX1exX22xXdxX6xX1exX4xX6xX3axX1exX23xX22xX3axX6xXdxX1exXexXdxX23xX1xX1exXd8xX1xX6xXdxX1exXexX1xX6xX4xX1exXexX68xX6xXdxX1exXbxX1xX10xXbxX1exXexX68xX10xX23xX1exXd4xX27xX23xX22xX1exX6cxXdxX10xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX74xX2xX22axX1c3xX188xX22axX22axX130xX1xXexX51xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX74xX51xX10xX86xXdxX6xX74xX2xX188xX1c1xX74xX23xX10xX17fxX7xX74xX188xX1c1xX2xX188xX74xX2xX195xX1cbxX86xX1cbxX2xX186xX195xX188xX1cbxX1c1xXexX1c5xX186xX186xX1c1xX5xX2xX1exX1c3xX188xX86xX175xX2xX1c5xX1cbxX1cbxX188xX22axXexX186xX188xX1c3xX195xX175xX5xX1c1xX130xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX1xX27xX23xX22xX3xX1xX36xX23xX3xX4fxX50xX51xX3xXexX31xX27xX3xX57xXdxX59xX51xX3xX23xX22xX5exX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX3xX68xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX4xX1xX71xX15xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xX6xX2fxX0xX86xXdxXd4xX2fxX0xX7xXexX68xX3axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xX23xX22xX3axX71xXdxX3xXexXb1xX23xX1xX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cexX4xX3xXexX68xX3cexXdxX3xXbxX1xX3e9xXbxX3xXexX68xX96xX23xX3xXd4xX5a8xX23xX22xX3xX6cxXdxX59xX23xX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xXaxX3xX1xX68xX10xX2bxX9xXaxX74xXbxX1xX6xXbxX1exX5xX27xX6xXexX1exX86xX3axXdxX1exX7xX3axX23xX22xX74xXexX6xX27xX1exX22xXdxX6xX1exX4xX6xX3axX1exX23xX22xX3axX6xXdxX1exXexXdxX23xX1xX1exXd8xX1xX6xXdxX1exXexX1xX6xX4xX1exXexX68xX6xXdxX1exXbxX1xX10xXbxX1exXexX68xX10xX23xX1exXd4xX27xX23xX22xX1exX6cxXdxX10xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX74xX2xX22axX1c3xX188xX22axX22axX130xX1xXexX51xXaxX2fxXcxX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xX23xX22xX3axX71xXdxX3xXexXb1xX23xX1xX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cexX4xX3xXexX68xX3cexXdxX3xXbxX1xX3e9xXbxX3xXexX68xX96xX23xX3xXd4xX5a8xX23xX22xX3xX6cxXdxX59xX23xX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX0xX74xX6xX2fxX0xX74xX7xXexX68xX3axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX86xXaxX2fxXcxX1xX580xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX22xX3afxX23xX3xX4fxX50xX15xXb8xX3xXexXa66xX23xX1xX3xXexX68xX71xX23xX22xX3xXexX31xX27xX3xX4xX3cexX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xX414xX1xX6xX15xX3xX4xX9bxX23xX3xX22xXa89xXdxX3xXexX31xX27xX3xX86xX71xX419xX3xX4xXbcxX6xX3xX24dxX22xX1xXfexX3xX20axX23xX3xX1cxX50xX51xX3xX5xX4bdxX23xX3xX23xX22xX5exX3xXexX68xX5exX580xX23xX22xXb8xX3xX6cxX3b3xXexX3xX22xXdxX3b8xXb8xX3xX4fxX3cexX23xX1xX3xX4fxX95bxXbxX3xX23xX22xX5exX3xX86xX50xX23xX3xX24dxX22xX1xXdxX3xX265xX27xX50xX23xX3xX414xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX419xX3xX22xX50xX15xX3xX1xX3axX6xX23xX22xX3xX51xX6xX23xX22xX3xX4xX1xX3axX3xX23xX22xX5exX580xXdxX3xX86xX50xX23xX3xX23xXf8xXdxX3xX4fxX50xX15xXb8xX3xX68xX4bdxXexX3xX4xX3afxX23xX3xX7xX112xX3xXd4xX31xX3axX3xX4xX27xX8exX4xX3xX20exX27xX15xX58cxXexX3xX5xXdxXfexXexX3xX4xXbcxX6xX3xX4xX3cexX4xX3xX4xX4bdxXbxX3xX4xX1xX901xX23xX1xX3xX20exX27xX15xXecxX23xXb8xX3xX23xX22xX31xX23xX1xX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX23xX121xX23xX22xX130xX0xX74xXbxX2fxX0xX74xX86xXdxXd4xX2fxX0xX74xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24exX3afxX51xX3xX68xX8exX3xXexX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cexX4xX3xX7xX9bxX3xX23xX1xX3cexX51xX3xXexX68xX3cexXdxX3xXbxX1xX3e9xXbxX3xX62dxX3xXd4xX5a8xX23xX22xX3xX6cxXdxX59xX23xX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xXaxX3xX1xX68xX10xX2bxX9xXaxX74xX23xX3axX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX74xX68xX6xX51xX1exX68xX3axX1exXexX6xX27xX1exX22xXdxX6xX1exX4xX6xX3axX1exXd8xX1xX6xXdxX1exXexX1xX6xX4xX1exX7xX3axX1exX23xX1xX6xX51xX1exXexX68xX6xXdxX1exXbxX1xX10xXbxX1exX3axX1exXd4xX27xX23xX22xX1exX6cxXdxX10xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX74xX2xX22axX1c1xX195xX1c5xX195xX130xX1xXexX51xXaxX2fxX0xXdxX51xX22xX3xX7xX68xX4xX9xXaxX74xX51xX10xX86xXdxX6xX74xX2xX188xX1c1xX74xX23xX10xX17fxX7xX74xX2xX1c3xX175xX1c1xX74xX2xX1c1xX1cbxX86xX175xX2xX1cbxX2xX1c3xX188xX1c5xXexX22axX1c1xX188xX1c3xX5xX186xX1exXdxX51xX6xX22xX10xX7xX186xX1cbxX1c1xX1c5xX22axX175xX1exX2xX188xX175xX130xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX1xX27xX23xX22xX3xX1xX36xX23xX3xX4fxX50xX51xX3xXexX31xX27xX3xX57xXdxX59xX51xX3xX23xX22xX5exX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX3xX68xX69xXdxX3xX6cxX6dxX3xX4xX1xX71xX15xXaxX3xX74xX2fxX0xX74xX6xX2fxX0xX86xXdxXd4xX2fxX0xX7xXexX68xX3axX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24exX3afxX51xX3xX68xX8exX3xXexX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cexX4xX3xX7xX9bxX3xX23xX1xX3cexX51xX3xXexX68xX3cexXdxX3xXbxX1xX3e9xXbxX3xX62dxX3xXd4xX5a8xX23xX22xX3xX6cxXdxX59xX23xX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xXaxX3xX1xX68xX10xX2bxX9xXaxX74xX23xX3axX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX74xX68xX6xX51xX1exX68xX3axX1exXexX6xX27xX1exX22xXdxX6xX1exX4xX6xX3axX1exXd8xX1xX6xXdxX1exXexX1xX6xX4xX1exX7xX3axX1exX23xX1xX6xX51xX1exXexX68xX6xXdxX1exXbxX1xX10xXbxX1exX3axX1exXd4xX27xX23xX22xX1exX6cxXdxX10xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX74xX2xX22axX1c1xX195xX1c5xX195xX130xX1xXexX51xXaxX2fxX24exX3afxX51xX3xX68xX8exX3xXexX31xX27xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xXd8xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3cexX4xX3xX7xX9bxX3xX23xX1xX3cexX51xX3xXexX68xX3cexXdxX3xXbxX1xX3e9xXbxX3xX62dxX3xXd4xX5a8xX23xX22xX3xX6cxXdxX59xX23xX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX0xX74xX6xX2fxX0xX74xX7xXexX68xX3axX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX86xXaxX2fxX401xX3b3xXbxX3xXexX1xX96xX51xX3xX22xXdxX36xX3xX4xX31xX3axX3xX68xX69xXdxX3xX1xX3axX3cexX23xX3xX4xX3dbxXdxX3xX4xX3cexX4xX3xXexX4bdxX51xX3xX5xX5exX458xXdxX3xX4xX43xX3xX51xX3b3xXexX3xXexX3axX3xXexX1xX31xX23xX1xX3xX51xX3b3xXexX3xX23xX1xX6dxX3xX4fxX59xX3xX4fxX3cexX23xX1xX3xX6cxX3b3xXexX3xX7xX9bxX3xX23xX1xX3cexX51xX3xXexX68xX3cexXdxX3xXbxX1xX3e9xXbxX3xX62dxX3xXd4xX5a8xX23xX22xX3xX6cxXdxX59xX23xX3xX42xX31xX3xXcxX64xX23xX1xX3xX23xX1xX5exX23xX22xX3xXexX68xX5exX458xX4xX3xXd8xX1xXdxX3xX4xX95bxXbxX3xX6cxX58cxX23xXb8xX3xX4xX3cexX4xX3xXexX31xX27xX3xXexX1xX27xX15xXecxX23xX3xXexX1xX5exX580xX23xX22xX3xX4xX4bdxXexX3xX22xXdxX4bdxX27xX3xX23xX22xX5exX3xX4xX460xXb8xX3xXexX68xX3cexX23xX1xX3xX7xX112xX3xXbxX1xX3cexXexX3xX1xXdxXfexX23xX3xXexXdfxX3xX4xX3cexX4xX3xX5xX112xX4xX3xX5xX5exX117xX23xX22xX3xX4xX1xX11dxX4xX3xX23xX121xX23xX22xX130xX0xX74xXbxX2fxX0xX74xX86xXdxXd4xX2fxX0xX74xX5xXdxX2fxX0xX74xX27xX5xX2fxX0xX86xXdxXd4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX68xXaxX2fxX0xX74xX86xXdxXd4xX2fxX0xX74xX86xXdxXd4xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20axX27xXexX1xX3axX68xXaxX2fxX214xX121xX23xX3xX399xX11dxX4xX3xX1exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX231xXdxX6xX23xX22xX0xX74xXbxX2f
Văn Đức - Thanh Giang