Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh khóa XV
(Baohatinh.vn) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng vừa được bầu giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hà Tĩnh khóa XV.
bf1exed05x11693x110c7x130a6xd74ax1318bx10f2cx12825xX7x10e2bxeb6exe177xc241xe95fxf367xX5xd1f3xXaxX3xX7xXexe842xX5xX10xX9xXaxXexX10x1385bxXexd807xX6xX5xXdx11abfx1012exc212xX3xd1dbx11dc6xX7xXexXdx1239fxX15x12daexXaxec98x13844x1172dxX3xXexX1x10db5xX3xXcxee99xX23xX1xX3x10cafxX15xX3xc70bxdc01xcaadxX23xX22xX3xXcx1078bxX27xX23xX22xX3xbf9fxf810xX23xX22xX3x1417dxX35x11253xX4xX3x14267x135daxX27xX3xX22xXdx12294xX3xX4xX1x120fbxX4xX3xXcxX46xX35x1147cxX23xX22xX3xX50xX40xX41xX23xX3x101cex1317dxXdxX3xX55xXdx100bcxX27xX3xf199xX27x1436fxX4xX3xX1xfea7xXdxX3xX3fxX41xX3xXcx13f52xX23xX1xX3xdcb3xX1xc653xX6xX3xfc5fx10673xX0x11d47xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6x11eb0xXaxX2fx12649xX15xX3xd7dfxXdxce80xX23xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX35xe8dbxX23xX22xX3xX6ex14294xX23xX22x135fcxX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xXbcxX3xf0baxX1xX3cxX3xXex12896xX4xX1xX3xX3fxX6ex1152axX4bxX3xXexX38xX23xX1xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXa8xd1efxX6xX3xX50xX35xX52xX4xX3xX55xX56xX27xX3xX22xXdxX5bxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xXa8x13fa5xX3xXcxX46xX35xX65xX23xX22xX3xX50xX40xX41xX23xX3xX6exX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xe441xX6exX30xX77xX3fxff6axX3xXexX38xX23xX1xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX88xX1xX8axX6xX3xX8dxX8ex1450bxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xXa2xX15xXaxX2fxX0xXdxd499xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXcexX10xX23xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxcb6axXdxXa2xXexX1xX24xX3xX2xX2xc3faxec5bxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x12344xe57dxX188xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX90xX90xXdxX14cxX55xX6xX40xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14cxXa8xX23xX90xX23xX10xX17exX7xX90x13166xX2xX1b8xc5d9xX90xX1bbxX196xXa2xX2xX2xX196xc39cxX187xX187xX2xXexd961xX188xX187xX1bbxX187xX5xX188xX14cxX26xXbxX22xf1fexX46xX9xX1b8xX1c8xX1b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX50xX35xX52xX4xX3xX55xX56xX27xX3xX22xXdxX5bxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xXcxX46xX35xX65xX23xX22xX3xX50xX40xX41xX23xX3xX6exX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX88xX1xX8axX6xX3xX8dxX8exXaxX3xX17exXdxXa2xXexX1xX9xXaxX2xX2xX187xX188xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX195xX196xX188xXaxX3xX90xX2fxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX6xXbxXexXdxX40xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcexX1xXdx10e3bxX27xX3xX23xX6xX15xX3xX131xX2xX1bbxX90xX195xX136xXbcxX3xX7xX6xX27xX3xXbxX1xXdxXaaxX23xX3xX1x13130xXbxX3xXexX46x12c04xX3xX55xXd3xX3xX4xX3cxX6xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxXbcxX3xX6exX40xX41xX23xX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xXexX38xX23xX1xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xXex120d3xX3xX4xX1xX5fxX4xX3xX1xX2afxXbxX3xX50xX74xX3xX55xX56xX27xX3xXcxX46xX35xX65xX23xX22xX3xX50xX40xX41xX23xXbcxX3x12160xX1xX8axX3xXcxX46xX35xX65xX23xX22xX3xX50xX40xX41xX23xX3xXa8xX41xX3xXexX1xXb9xX40xX3xX5xX27xe98exX23xX3xX4x12543xX4xX3xX23xX7dxXdxX3xXa2xX27xX23xX22xX3xX5xXdxXaaxX23xX3xc15bxX27xX6xX23xX3xX88x12827xX3xX1xX2afxXbxX3xXexX1xX5fxX3xX23xX1xc4fdxXexXbcxX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX88xX1xX40xX329xX3xX8dxX8exXbcxX3xX23xX1xXdxedc8xX164xX3xX88xX340xX3xX1b8xX188xX1b8xX2xX3xX1exX3xX1b8xX188xX1b8xX196xX14cxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xXa2xX15xXaxX2fxX4bxdd82xX3xX1xX2afxXbxX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX35xXb4xX23xX22xX3xX6exXb9xX23xX22xXbcxX3xXcexX1xX329xX23xX1xX3xX8ex1406dxX23xX3xXbxX1xe601xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX35xXb4xX23xX22xX3xX6exXb9xX23xX22xX3x1327axXaaxX3xcf04xXdxX23xX1xX3xX3fxX35xX23xX22xX3xXa8xX41xX3xX4xX329xX4xX3xXa8xXd3xX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX55xX56xX27xX3xXexX6fxXdxX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX14cxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xXa2xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX40xX3xX4xX1xX38xX3xX50xXd3xX23xX1xX3xX4xX3cxX6xX3xXa5xX15xX3xX55xX6xX23xX3xXcxX1xX35xc431xX23xX22xX3xXa8xX111xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxXbcxX3xX50x12c94xX23xX22xX3xX4xX1xX31xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX1exX3xXa5xX15xX3xXa8xXdxXaaxX23xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX35xXb4xX23xX22xX3xX6exXb9xX23xX22xXbcxX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xXbcxX3xXcexX1xX3cxX3xXexXd3xX4xX1xX3xX3fxX6exXd9xX4bxX3xXexX38xX23xX1xX3xX4xX1xX3cxX3xXexX46xce43xX3xX55xX27xX2ecxXdxX3xX5xX41xX164xX3xXa8xXdxX365xX4xX14cxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xXa2xX15xXaxX2fx101d8xd0dfxXexX3xX33axX27xXb9xXbcxX3xX2xX188xX188xe6b4xX3xXexX1xX41xX23xX1xX3xXa8xXdxXaaxX23xX3xX6exX40xX41xX23xX3xX50xeb13xX3xX55xX56xX27xX3xe4ddxX23xX22xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX1exX3xXa5xX15xX3xXa8xXdxXaaxX23xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX35xXb4xX23xX22xX3xX6exXb9xX23xX22xXbcxX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xXbcxX3xXcexX1xX3cxX3xXexXd3xX4xX1xX3xX3fxX6exXd9xX4bxX3xXexX38xX23xX1xX3xX22xXdxX5bxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xXa8xX111xX3xXcxX46xX35xX65xX23xX22xX3xX50xX40xX41xX23xX3xX6exX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xXexX38xX23xX1xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX88xX1xX8axX6xX3xX8dxX8exX2dxX3xX50xX447xX23xX22xX3xX4xX1xX31xX3xXcxX46xX56xX23xX3xX6exX4a4xX23xX1xX3x14262xXdxX6xX3xX1exX3xXa5xX15xX3xXa8xXdxXaaxX23xX3xX30xXcexX3fxX3xX6exXb9xX23xX22xX3xX55xX7dxX3xXexX38xX23xX1xXbcxX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xX3fxX27xX15xX365xX23xX3xX3cxX15xX3xX4c9xX340xX3xd2bcxX23xX1xX3xX22xXdxX5bxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xXa8xX111xX3xX30bxX1xX8axX3xXcxX46xX35xX65xX23xX22xX3xX50xX40xX41xX23xX3xX4xX1xX27xX15xXaaxX23xX3xXexX46xX329xX4xX1xX3xX6exX40xX41xX23xX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xXexX38xX23xX1xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX88xX1xX8axX6xX3xX8dxX8exX14cxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xXa2xX15xXaxX2fxd34axX6xX27xX3xX4xX27xX7dxX4xX3xX1xX2afxXbxXbcxX3xX6exX40xX41xX23xX3xX6exX30xX77xX3fxX3xXexX38xX23xX1xX3xX7xddc2xX3xX5xX325xXbxX3xX1xX447xX3xX7xXb4xX3xXexX46xX4a4xX23xX1xX3xXa5xX15xX3xX55xX6xX23xX3xXexX1xX35xX435xX23xX22xX3xXa8xX111xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xXbxX1xXaaxX3xX4xX1xX27x10fcbxX23xX3xX4xX329xX4xX3xX4xX1xX5fxX4xX3xXa2xX6xX23xX1xX3xXexX1xX10xX40xX3xX33axX27xX15xX3xX50xXd3xX23xX1xX14cxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xXa2xX15xXaxX2fxX0xXdxX164xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXcexX10xX23xXexX10xX46xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17exXdxXa2xXexX1xX24xX3xX2xX2xX187xX188xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX195xX196xX188xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX90xX90xXdxX14cxX55xX6xX40xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14cxXa8xX23xX90xX23xX10xX17exX7xX90xX1b8xX2xX1b8xX1bbxX90xX1bbxX196xXa2xX2xX2xX196xX1c3xX1c8xX1b8xX1b8xXexX2xe6f0xX721xX1c8xX721xX5xX188xX14cxX26xXbxX22xX1d3xX46xX9xX1b8xX1c3xX188xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX50xX35xX52xX4xX3xX55xX56xX27xX3xX22xXdxX5bxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xXcxX46xX35xX65xX23xX22xX3xX50xX40xX41xX23xX3xX6exX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX88xX1xX8axX6xX3xX8dxX8exXaxX3xX17exXdxXa2xXexX1xX9xXaxX2xX2xX187xX188xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX195xX196xX188xXaxX3xX90xX2fxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX6xXbxXexXdxX40xX23xXaxX2fxX0xXdxX164xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa2xXexX1xX27xX164xX55xX3xXdxXcexX10xX23xXexX10xX46xX3xXa2xX1xXdxXa2xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17exXdxXa2xXexX1xX24xX3xX2xX2xX187xX188xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX195xX196xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX90xX90xXdxX14cxX55xX6xX40xX1xX6xXexXdxX23xX1xX14cxXa8xX23xX90xX23xX10xX17exX7xX90xX1b8xX2xX1b8xX1bbxX90xX2xX1b8xX721xXa2xX2xX2xX195xX188xX1b8xX1c3xX188xXexX1c3xX1c8xX196xX2xX1b8xX5xX188xX14cxX26xXbxX22xX1d3xX46xX9xX1b8xX195xX721xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX50xX35xX52xX4xX3xX55xX56xX27xX3xX22xXdxX5bxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xXcxX46xX35xX65xX23xX22xX3xX50xX40xX41xX23xX3xX6exX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX88xX1xX8axX6xX3xX8dxX8exXaxX3xX17exXdxXa2xXexX1xX9xXaxX2xX2xX187xX188xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX195xX196xX2xXaxX3xX90xX2fxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexX6xXbxXexXdxX40xX23xXaxX2fxXcexX329xX4xX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xXex1273axX23xX22xX3xX1xX40xX6xX3xX4xX1xfa38xX4xX3xX164xXfbxX23xX22xX3xXcxX46xX35xX65xX23xX22xX3xXa8xX41xX3xX30bxX1xX8axX3xXcxX46xX35xX65xX23xX22xX3xX50xX40xX41xX23xX3xX6exX30xX77xX3fxX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xXa8xXfbxX6xX3xX50xX35xX52xX4xX3xX55xX56xX27xX14cxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xXa2xX15xXaxX2fxXcxXdxX4caxXbxX3xX50xX8axXbcxX3xX4xX329xX4xX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX50xX4e8xX3xXexX1xXb9xX40xX3xX5xX27xX325xX23xXbcxX3xXexX1xX79xX23xX22xX3xX23xX1xX34cxXexX3xX4xX329xX4xX3xX23xX1xXdxX365xX164xX3xXa8xX111xX3xXexX46xX2afxX23xX22xX3xXex12963xX164xX3xX50xX74xX3xXexX1xX6xX164xX3xX22xXdxX6xX3xXexX1xX38dxX4xX3xX1xXdxX365xX23xX3xXexX79xXexX3xX4xX1xX35xXb4xX23xX22xX3xXexX46xX4a4xX23xX1xX3xX88xX340xX3xX1xX2afxXbxX3xX50xX295xX3xX46xX6xX2dxX3xX33axX27xX329xX23xX3xXexX46xXdxX365xXexX3xX4xX329xX4xX3xX23xX7dxXdxX3xXa2xX27xX23xX22xX3xX15xXaaxX27xX3xX4xX56xX27xX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xXexX46xX40xX23xX22xX3xX6exX40xX41xX23xX3xXbxX1xX329xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX6xX40xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX56xX23xXbcxX3xXexX46xX329xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX365xX164xX3xX4xX3cxX6xX3xX23xX22xX35xX435xXdxX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xXa2xX99axX23xX3xX4xfc3cxXbcxX3xX50xX35xX6xX3xXexXdxX4caxX23xX22xX3xX23xX8axXdxX3xX4xX3cxX6xX3xX4xXa4bxX3xXexX46xXdxX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX50xX4caxX23xX3xXa8x128afxXdxX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX14cxX0xX90xXbxX2fxX0xXexX6xX55xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX188xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xXa2xXa2xXdxX23xX22xX9xXaxX1c8xXaxX2fxX0xXexX55xX40xXa2xX15xX2fxX0xXexX46xX2fxX0xXexXa2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xXa2xX15xXaxX2fxXcxX46xX35xXa74xX4xX3xX50xX8axXbcxX3xXexX6fxXdxX3xXbxX1xXdxXaaxX23xX3xX1xX2afxXbxX3xXexX46xX2b4xX3xX55xXd3xXbcxX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX50xX4e8xX3xXexX1xXb9xX40xX3xX5xX27xX325xX23xX3xXa8xX41xX3xX55xXdxX74xX27xX3xX33axX27xX15xX4caxXexX3xXexX1xX4eexX23xX22xX3xX33axX27xX6xX3xX4xX1xX35xXb4xX23xX22xX3xXexX46xX4a4xX23xX1xX3xX88xX340xX3xX1xX2afxXbxX3xXexX1xX5fxX3xX23xX1xX34cxXexX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX88xX1xX8axX6xX3xX8dxX8exX14cxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xXa2xX15xXaxX2fxX4c9xX340xX3xX1xX2afxXbxX3xX7xX653xX3xX88xX1xX6xXdxX3xX164xX6fxX4xX3xX23xX22xX41xX15xX3xX1b8xX188xX90xX195xXbcxX3xX55xX4caxX3xX164xX6fxX4xX3xXa8xX41xX40xX3xX23xX22xX41xX15xX3xX1c3xX2xX90xX195xXbcxX3xX5xX41xX164xX3xXa8xXdxX365xX4xX3xX88xX1xX4eexX23xX22xX3xX23xX22xX1xX38xX3xX23xX22xX41xX15xX3xXexX1xX5fxX3xX195xXbcxX3xX46xX906xXexX3xX23xX22xfe7dxX23xX3xX1c8xX3xX23xX22xX41xX15xX3xX5xX41xX164xX3xXa8xXdxX365xX4xX3xX7xX40xX3xXa8xXa74xXdxX3xXa2xX38dxX3xX88xXdxX4caxX23xX14cxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xXa2xX15xXaxX2fxXcexX1xX35xXb4xX23xX22xX3xXexX46xX4a4xX23xX1xX3xX88xX340xX3xX1xX2afxXbxX3xX7xX653xX3xXexX325xXbxX3xXexX46xX27xX23xX22xX3xX4xX1xX40xX3xX4xX4eexX23xX22xX3xXexX329xX4xX3xX55xX56xX27xXbcxX3xXbxX1xXaaxX3xX4xX1xX27xX686xX23xX3xX23xX1xX99axX23xX3xX7xX38dxX3xX4xX34cxXbxX3xX4xX6xX40xXbcxX3xX22xX447xX164xX24xX3xXcexX1xX3cxX3xXexXd3xX4xX1xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxXbcxX3xXcexX1xX3cxX3xXexXd3xX4xX1xX3xX23xX35xXa74xX4xXbcxX3xXcxX1xX3cxX3xXexX35xXa74xX23xX22xX2dxX3xX4xX329xX4xX3xX30bxX1xX8axX3xXcexX1xX3cxX3xXexXd3xX4xX1xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxXbcxX3xX30bxX1xX8axX3xXcexX1xX3cxX3xXexXd3xX4xX1xX3xX23xX35xXa74xX4xXbcxX3xX30bxX1xX8axX3xXcxX1xX3cxX3xXexX35xXa74xX23xX22xX2dxX3xXa5xX15xX3xXa8xXdxXaaxX23xX3xXa5xX15xX3xX55xX6xX23xX3xXcxX1xX35xX435xX23xX22xX3xXa8xX111xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxXbcxX3xXcexX1xX3cxX3xX23xX1xXdxX365xX164xX3xX4xX329xX4xX3xXa5xX15xX3xX55xX6xX23xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxXbcxX3xX4xX329xX4xX3xXexX1xX41xX23xX1xX3xXa8xXdxXaaxX23xX3xXcexX1xX31xX23xX1xX3xXbxX1xX3cxXbcxX3xXcexX1xX329xX23xX1xX3xX329xX23xX3xXcxX3b7xX6xX3xX329xX23xX3xX23xX1xX99axX23xX3xXa2xX99axX23xX3xXexX79xXdxX3xX4xX6xX40xXbcxX3xX8exXdxX365xX23xX3xXexX46xX35xX65xX23xX22xX3xX8exXdxX365xX23xX3xX88xXdxX74xX164xX3xX7xX329xXexX3xX23xX1xX99axX23xX3xXa2xX99axX23xX3xXexX79xXdxX3xX4xX6xX40xXbcxX3xXcxX1xX686xX164xX3xXbxX1xX329xX23xX3xXcxX3b7xX6xX3xX329xX23xX3xX23xX1xX99axX23xX3xXa2xX99axX23xX3xXexX79xXdxX3xX4xX6xX40xXbcxX3xX3fxX7dxXdxX3xX50xX447xX23xX22xX3xX77xX27xX79xX4xX3xXbxX1xX3b7xX23xX22xX3xXa8xX41xX3xX5c7xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX14cxX14cxX14cxX0xX90xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX40xXa2xX15xXaxX2fxXd9xX22xX40xX41xXdxX3xX4xX4eexX23xX22xX3xXexX329xX4xX3xX23xX1xX99axX23xX3xX7xX38dxXbcxX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xXa2xX38dxX3xX88xXdxX4caxX23xX3xX7xX653xX3xX1cxX10xX164xX3xX1cx12a18xXexXbcxX3xX33axX27xX15xX4caxXexX3xX50xXd3xX23xX1xX3xX4xX329xX4xX3xX23xX7dxXdxX3xXa2xX27xX23xX22xX3xX33axX27xX6xX23xX3xXexX46xX2afxX23xX22xX3xX88xX1xX329xX4xX3xX23xX1xX35xX24xX3xXcexX1xX35xXb4xX23xX22xX3xXexX46xX4a4xX23xX1xX3xX1cxX99axX15xX3xXa2xX38dxX23xX22xX3xX5xX27xX325xXexXbcxX3xXbxX1xX329xXbxX3xX5xX365xX23xX1xX3xX23xX3b2xX164xX3xX1b8xX188xX1b8xX1b8xX2dxX3xXcexX1xX35xXb4xX23xX22xX3xXexX46xX4a4xX23xX1xX3xX22xXdxX329xX164xX3xX7xX329xXexX3xX4xX3cxX6xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX23xX3b2xX164xX3xX1b8xX188xX1b8xX1b8xX2dxX3xX6exX329xX23xX1xX3xX22xXdxX329xX3xX88xX4caxXexX3xX33axX27xXb9xX3xXexX1xX38dxX4xX3xX1xXdxX365xX23xX3xX88xX4caxX3xX1xX40xX6fxX4xX1xX3xXbxX1xX329xXexX3xXexX46xXdxX74xX23xX3xX88xXdxX23xX1xX3xXexX4caxX3xX1exX3xX1cxX4e8xX3xX1xX7dxXdxXbcxX3xX23xX22xX99axX23xX3xX7xX329xX4xX1xX3xX23xX1xX41xX3xX23xX35xXa74xX4xX3xX196xX3xXexX1xX329xX23xX22xX3xX50xX56xX27xX3xX23xX3b2xX164xX3xXa8xX41xX3xX4xX329xX4xX3xX22xXdxXb9xXdxX3xXbxX1xX329xXbxX3xXexX1xX38dxX4xX3xX1xXdxX365xX23xX3xX88xX4caxX3xX1xX40xX6fxX4xX1xX3xXbxX1xX329xXexX3xXexX46xXdxX74xX23xX3xX88xXdxX23xX1xX3xXexX4caxX3xX1exX3xX1cxX4e8xX3xX1xX7dxXdxXbcxX3xX23xX22xX99axX23xX3xX7xX329xX4xX1xX3xX23xX1xX41xX3xX23xX35xXa74xX4xX3xX196xX3xXexX1xX329xX23xX22xX3xX4xX27xX79xXdxX3xX23xX3b2xX164xX3xX1b8xX188xX1b8xX2xX2dxX3xX4c9xX4caxX3xX1xX40xX6fxX4xX1xX3xXbxX1xX329xXexX3xXexX46xXdxX74xX23xX3xX88xXdxX23xX1xX3xXexX4caxX3xX1exX3xX1cxX4e8xX3xX1xX7dxXdxX3xX1c8xX3xX23xX3b2xX164xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX50xX40xX6fxX23xX3xX1b8xX188xX1b8xX2xX1exX1b8xX188xX1b8xX1c8xX2dxX3xX4c9xX4caxX3xX1xX40xX6fxX4xX1xX3xXexX41xXdxX3xX4xX1xX31xX23xX1xX3xX1c8xX3xX23xX3b2xX164xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX50xX40xX6fxX23xX3xX1b8xX188xX1b8xX2xX1exX1b8xX188xX1b8xX1c8xX2dxX3xX4c9xX4caxX3xX1xX40xX6fxX4xX1xX3xXa8xX6xX15xXbcxX3xXexX46xXb9xX3xX23xX52xX3xX4xX4eexX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX50xX40xX6fxX23xX3xX1b8xX188xX1b8xX2xX1exX1b8xX188xX1b8xX1c8xX2dxX3xX4c9xX4caxX3xX1xX40xX6fxX4xX1xX3xX50xX56xX27xX3xXexX35xX3xX4xX4eexX23xX22xX3xXexX46xX27xX23xX22xX3xX1xX6fxX23xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX50xX40xX6fxX23xX3xX1b8xX188xX1b8xX2xX1exX1b8xX188xX1b8xX1c8xX2dxX3xXcexX1xX3cxX3xXexX46xX35xXb4xX23xX22xX3xX50xX56xX27xX3xXexX35xX3xXcexX1xX35xXb4xX23xX22xX3xXexX46xX4a4xX23xX1xX3xX164xX111xX4xX3xXexXdxXaaxX27xX3xX33axX27xX79xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX8dxX99axX15xX3xXa2xX38dxX23xX22xX3xX23xX4eexX23xX22xX3xXexX1xX4eexX23xX3xX164xXa74xXdxXbcxX3xX22xXdxXb9xX164xX3xX23xX22xX1x1235fxX40xX3xXa8xX41xX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX4e8xX3xX1xX7dxXdxX3xX55xX295xX23xX3xXa8xX5bxX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX50xX40xX6fxX23xX3xX1b8xX188xX1b8xX2xX1exX1b8xX188xX1b8xX1c8xX2dxX3xXa8xX41xX3xX164xX7dxXexX3xX7xX79xX3xX23xX7dxXdxX3xXa2xX27xX23xX22xX3xX88xX1xX329xX4xX14cxX0xX90xXbxX2fxX0xX90xXexXa2xX2fxX0xX90xXexX46xX2fxX0xX90xXexX55xX40xXa2xX15xX2fxX0xX90xXexX6xX55xX5xX10xX2fxX0xXa2xXdxXa8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa2xX46xX10xX5xX6xXexX10xXa2xXaxX2fxX0xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXaaxX23xX3xX33axX27xX6xX23xX24xX0xX90xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX164xX55xX1exX6xX23xXa2xX1exX7xX6xXbxX40xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcexX329xX4xX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX50xX40xX41xX23xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xXbxX1xX329xXexX3xX1xX27xX15xX3xXexX46xX31xX3xXexX27xX365xXbcxX3xXexX46xX329xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX365xX164xX3xX50xX74xX3xX50xX35xX6xX3xXexXdxX4caxX23xX22xX3xX23xX8axXdxX3xX4xX3cxX6xX3xX14cxX14cxX14cxXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX90xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX46xXdxX90xX4xX6xX4xX1exXa2xX6xXdxX1exX55xXdxX10xX27xX1exXa2xX40xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX6xXexX1exX1xX27xX15xX1exXexX46xXdxX1exXexX27xX10xX1exXexX46xX6xX4xX1xX1exX23xX1xXdxX10xX164xX1exXa2xX10xX1exXa2xX27xX6xX1exXexXdxX10xX23xX22xX1exX23xX40xXdxX1exX4xX27xX6xX1exX23xX1xX6xX23xX1exXa2xX6xX23xX1exXa2xX10xX23xX1exXa2xXdxX10xX23xX1exXa2xX6xX23xX1exX33axX27xX40xX4xX1exX1xX40xXdxX90xX1b8xX2xX1c8xX1c8xX1b8xX1bbxX14cxX1xXexX164xXaxX2fxX0xXdxX164xX22xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX90xX164xX10xXa2xXdxX6xX90xX2xX1b8xX188xX90xX23xX10xX17exX7xX90xX1b8xX2xX1b8xX721xX90xX2xX1c3xX1c8xXa2xX1b8xX2xX195xX1b8xX1c8xX2xX188xXexX721xX1c8xX1c8xX721xX1bbxX5xX188xX14cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX50xX35xX52xX4xX3xX55xX56xX27xX3xX22xXdxX5bxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xXcxX46xX35xX65xX23xX22xX3xX50xX40xX41xX23xX3xX6exX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX88xX1xX8axX6xX3xX8dxX8exXaxX3xX90xX2fxX0xX90xX6xX2fxX0xXa2xXdxXa8xX2fxX0xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcexX329xX4xX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX50xX40xX41xX23xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xXbxX1xX329xXexX3xX1xX27xX15xX3xXexX46xX31xX3xXexX27xX365xXbcxX3xXexX46xX329xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX365xX164xX3xX50xX74xX3xX50xX35xX6xX3xXexXdxX4caxX23xX22xX3xX23xX8axXdxX3xX4xX3cxX6xX3xX14cxX14cxX14cxXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX90xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX46xXdxX90xX4xX6xX4xX1exXa2xX6xXdxX1exX55xXdxX10xX27xX1exXa2xX40xX6xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXbxX1xX6xXexX1exX1xX27xX15xX1exXexX46xXdxX1exXexX27xX10xX1exXexX46xX6xX4xX1xX1exX23xX1xXdxX10xX164xX1exXa2xX10xX1exXa2xX27xX6xX1exXexXdxX10xX23xX22xX1exX23xX40xXdxX1exX4xX27xX6xX1exX23xX1xX6xX23xX1exXa2xX6xX23xX1exXa2xX10xX23xX1exXa2xXdxX10xX23xX1exXa2xX6xX23xX1exX33axX27xX40xX4xX1exX1xX40xXdxX90xX1b8xX2xX1c8xX1c8xX1b8xX1bbxX14cxX1xXexX164xXaxX2fxXcexX329xX4xX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX50xX40xX41xX23xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xXbxX1xX329xXexX3xX1xX27xX15xX3xXexX46xX31xX3xXexX27xX365xXbcxX3xXexX46xX329xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX365xX164xX3xX50xX74xX3xX50xX35xX6xX3xXexXdxX4caxX23xX22xX3xX23xX8axXdxX3xX4xX3cxX6xX3xX14cxX14cxX14cxX0xX90xX6xX2fxX0xX90xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa2xXaxX2fxX6exX8axX3xX5xX41xX3xX15xXaaxX27xX3xX4xX56xX27xX3xX4xX3cxX6xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX50xX79xXdxX3xXa8xXa74xXdxX3xX4xX329xX4xX3xXa8xXd3xX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX131xX6exX30xX77xX3fxX136xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xXexX6fxXdxX3xX55xX27xX2ecxXdxX3xX5xX41xX164xX3xXa8xXdxX365xX4xX3xX4xX3cxX6xX3xX6exX40xX41xX23xX3xX6exX30xX77xX3fxX3xXexX38xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX686xX23xX3xX55xXd3xX3xX4xX1xX40xX3xX88xX340xX3xX1xX2afxXbxX3xXexX1xX5fxX3xX23xX1xX34cxXexXbcxX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX88xX1xX8axX6xX3xX8dxX8exX14cxX0xX90xXbxX2fxX0xX90xXa2xXdxXa8xX2fxX0xX90xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX24xX3xXcxXdxX23xX3xXexX35xX65xX23xX22xX3xX4xXa4bxX3xXexX46xXdxX3xXexX1xX6xX164xX3xX22xXdxX6xX3xX55xX56xX27xX3xX4xXa4bxX3xX50xX56xX15xX3xX50xX3cxXbcxX3xX5xX38dxX6xX3xX4xX1xX2afxX23xX3xX23xX1xX5bxX23xX22xX3xX14cxX14cxX14cxXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX90xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX46xXdxX90xX55xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexXdxX23xX1exXexX27xX40xX23xX22xX1exX4xX27xX1exXexX46xXdxX1exXexX1xX6xX164xX1exX22xXdxX6xX1exX55xX6xX27xX1exX4xX27xX1exXa2xX6xX15xX1exXa2xX27xX1exX5xX27xX6xX1exX4xX1xX40xX23xX1exX23xX1xX27xX23xX22xX1exXa2xX6xXdxX1exX55xXdxX10xX27xX1exX1cxX27xX23xX22xX1exXa2xX6xX23xX22xX90xX1b8xX2xX1b8xX1c3xX188xX721xX14cxX1xXexX164xXaxX2fxX0xXdxX164xX22xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX90xX164xX10xXa2xXdxX6xX90xX2xX1b8xX188xX90xX23xX10xX17exX7xX90xX1b8xX2xX1b8xX188xX90xX2xX188xX1c8xXa2xX188xX2xX1c3xX1c3xX1c8xX188xX721xXexX721xX196xX721xX1b8xX1c8xX5xX188xX14cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX50xX35xX52xX4xX3xX55xX56xX27xX3xX22xXdxX5bxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xXcxX46xX35xX65xX23xX22xX3xX50xX40xX41xX23xX3xX6exX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX88xX1xX8axX6xX3xX8dxX8exXaxX3xX90xX2fxX0xX90xX6xX2fxX0xXa2xXdxXa8xX2fxX0xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX24xX3xXcxXdxX23xX3xXexX35xX65xX23xX22xX3xX4xXa4bxX3xXexX46xXdxX3xXexX1xX6xX164xX3xX22xXdxX6xX3xX55xX56xX27xX3xX4xXa4bxX3xX50xX56xX15xX3xX50xX3cxXbcxX3xX5xX38dxX6xX3xX4xX1xX2afxX23xX3xX23xX1xX5bxX23xX22xX3xX14cxX14cxX14cxXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX90xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX46xXdxX90xX55xXdxX1exXexX1xX27xX1exXexXdxX23xX1xX1exX27xX15xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexXdxX23xX1exXexX27xX40xX23xX22xX1exX4xX27xX1exXexX46xXdxX1exXexX1xX6xX164xX1exX22xXdxX6xX1exX55xX6xX27xX1exX4xX27xX1exXa2xX6xX15xX1exXa2xX27xX1exX5xX27xX6xX1exX4xX1xX40xX23xX1exX23xX1xX27xX23xX22xX1exXa2xX6xXdxX1exX55xXdxX10xX27xX1exX1cxX27xX23xX22xX1exXa2xX6xX23xX22xX90xX1b8xX2xX1b8xX1c3xX188xX721xX14cxX1xXexX164xXaxX2fxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX24xX3xXcxXdxX23xX3xXexX35xX65xX23xX22xX3xX4xXa4bxX3xXexX46xXdxX3xXexX1xX6xX164xX3xX22xXdxX6xX3xX55xX56xX27xX3xX4xXa4bxX3xX50xX56xX15xX3xX50xX3cxXbcxX3xX5xX38dxX6xX3xX4xX1xX2afxX23xX3xX23xX1xX5bxX23xX22xX3xX14cxX14cxX14cxX0xX90xX6xX2fxX0xX90xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa2xXaxX2fxXcxX1xX6xX164xX3xXa2xX38dxX3xX5xc3bbxX3xX88xX1xX6xXdxX3xX164xX6fxX4xX3xXa8xX41xX3xX88xXdxX74xX164xX3xXexX46xX6xX3xX4xX4eexX23xX22xX3xXexX329xX4xX3xX55xX56xX27xX3xX4xXa4bxX3xXexX6fxXdxX3xX164xX7dxXexX3xX7xX79xX3xX50xXd3xX6xX3xXbxX1xX35xXb4xX23xX22xXbcxX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xXexX35xX65xX23xX22xX3xX4xX329xX4xX3xX4xXa4bxX3xXexX46xXdxX3xXexX1xX6xX164xX3xX22xXdxX6xX3xX55xX56xX27xX3xX4xXa4bxX3xX50xX56xX15xX3xX50xX3cxXbcxX3xX50xX906xX23xX22xX3xX33axX27xX15xX3xX50xXd3xX23xX1xXbcxX3xX50xXb9xX164xX3xX55xXb9xX40xX3xXbxX1xX3b7xX23xX22xX3xXa2xXd3xX4xX1xX3xXa8xX41xX3xX5xX38dxX6xX3xX4xX1xX2afxX23xX3xX50xX35xX52xX4xX3xX23xX1xX5bxX23xX22xX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX1cxX5fxX23xX22xX3xX50xX329xX23xX22xX14cxX0xX90xXbxX2fxX0xX90xXa2xXdxXa8xX2fxX0xX90xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX74xX27xX3xX7xXa4bxX3xX1bbxX188xX3xX23xX22xX35xX435xXdxX3xX5fxX23xX22xX3xX4xXa4bxX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX3fxX6exXd9xX4bxX3xXexX38xX23xX1xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX365xX164xX3xX88xX340xX3xX1b8xX188xX1b8xX2xX3xX1exX3xX1b8xX188xX1b8xX196xXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX90xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX46xXdxX90xXexXdxX10xX27xX1exX7xX27xX1exX1bbxX188xX1exX23xX22xX27xX40xXdxX1exX27xX23xX22xX1exX4xX27xX1exXa2xX6xXdxX1exX55xXdxX10xX27xX1exX1xXa2xX23xXa2xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xX164xX1exX88xX15xX1exX1b8xX188xX1b8xX2xX1exX1b8xX188xX1b8xX196xX90xX1b8xX2xX2xX1c3xX1b8xX1c8xX14cxX1xXexX164xXaxX2fxX0xXdxX164xX22xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX90xX164xX10xXa2xXdxX6xX90xX2xX1b8xX188xX90xX23xX10xX17exX7xX90xX1b8xX2xX2xX721xX90xX195xX196xXa2xX187xX2xX2xX188xX1b8xX2xX1c8xXexX1c8xX721xX187xX2xX5xX188xX1exX6xX23xX1xX1exXa2xX6xXdxX1exXa2xXdxX10xX23xX1exXexXdxX10xX27xX1exX7xX27xX14cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX3xXexX1xX35xX3xXcxX38xX23xX1xX3xX3cxX15xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXcxX46xX27xX23xX22xX3xX4bxX4cxX23xX22xX3xX50xX35xX52xX4xX3xX55xX56xX27xX3xX22xXdxX5bxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xXcxX46xX35xX65xX23xX22xX3xX50xX40xX41xX23xX3xX6exX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX77xX27xX79xX4xX3xX1xX7dxXdxX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX88xX1xX8axX6xX3xX8dxX8exXaxX3xX90xX2fxX0xX90xX6xX2fxX0xXa2xXdxXa8xX2fxX0xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX74xX27xX3xX7xXa4bxX3xX1bbxX188xX3xX23xX22xX35xX435xXdxX3xX5fxX23xX22xX3xX4xXa4bxX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX3fxX6exXd9xX4bxX3xXexX38xX23xX1xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX365xX164xX3xX88xX340xX3xX1b8xX188xX1b8xX2xX3xX1exX3xX1b8xX188xX1b8xX196xXaxX3xX1xX46xX10xX2bxX9xXaxX90xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX46xXdxX90xXexXdxX10xX27xX1exX7xX27xX1exX1bbxX188xX1exX23xX22xX27xX40xXdxX1exX27xX23xX22xX1exX4xX27xX1exXa2xX6xXdxX1exX55xXdxX10xX27xX1exX1xXa2xX23xXa2xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX1xXdxX10xX164xX1exX88xX15xX1exX1b8xX188xX1b8xX2xX1exX1b8xX188xX1b8xX196xX90xX1b8xX2xX2xX1c3xX1b8xX1c8xX14cxX1xXexX164xXaxX2fxXcxXdxX74xX27xX3xX7xXa4bxX3xX1bbxX188xX3xX23xX22xX35xX435xXdxX3xX5fxX23xX22xX3xX4xXa4bxX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX3fxX6exXd9xX4bxX3xXexX38xX23xX1xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX365xX164xX3xX88xX340xX3xX1b8xX188xX1b8xX2xX3xX1exX3xX1b8xX188xX1b8xX196xX0xX90xX6xX2fxX0xX90xX7xXexX46xX40xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa2xXaxX2fxXcxX1xX10xX40xX3xXa2xX6xX23xX1xX3xX7xX329xX4xX1xX3xX4xX1xX31xX23xX1xX3xXexX1xX5fxX4xX3xX23xX1xX5bxX23xX22xX3xX23xX22xX35xX435xXdxX3xX5fxX23xX22xX3xX4xXa4bxX3xX50xX6fxXdxX3xX55xXdxX74xX27xX3xX3fxX6exXd9xX4bxX3xXexX38xX23xX1xX3xX88xX1xX8axX6xX3xX8dxX8ex10d4cxX1b91xX1b91xXbcxX3xX23xX1xXdxX365xX164xX3xX88xX340xX3xX1b8xX188xX1b8xX2xX3xX1exX3xX1b8xX188xX1b8xX196xX3xXa2xX40xX3xX30xX6xX23xX3xXcxX1xX35xX435xX23xX22xX3xXexX46xX38dxX4xX3xXa5xX15xX3xX55xX6xX23xX3xX3cexXcxXcxX77xX3xXexX38xX23xX1xX3xX4xX4eexX23xX22xX3xX55xX79xXbcxX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xX4xX8axX3xX1bbxX188xX3xX5fxX23xX22xX3xX4xXa4bxX3xXa8xXdxXaaxX23xX3xXexX6fxXdxX3xX2xX1c3xX3xX50xXb4xX23xX3xXa8xXd3xX3xX55xX56xX27xX3xX4xXa4bxX14cxX3xX30xX329xX40xX3xX3fxX41xX3xXcxX84xX23xX1xX3xXexX46xX99axX23xX3xXexX46xX2afxX23xX22xX3xX22xXdxXa74xXdxX3xXexX1xXdxX365xX27xX3xXexXdxX74xX27xX3xX7xXa4bxX3xX4xX329xX4xX3xX5fxX23xX22xX3xX4xXa4bxX3xXa8xXdxXaaxX23xX3xX131xX7xXbc7xXbxX3xX1cxX4caxXbxX3xXexX1xX10xX40xX3xXexX1xX5fxX3xXexX38dxX3xX5c7xXbcxX3xX30xXbcxX3xXcexX3xX14cxX14cxX14cxX136xX14cxX3xX3cexX435xXdxX3xX55xX6fxX23xX3xX50xX2afxX4xX3xX23xX1xX34cxX23xX3xXa8xX41xX40xX3xXexXaaxX23xX3xXexXfbxX23xX22xX3xX23xX22xX35xX435xXdxX3xX50xX74xX3xX1cxX10xX164xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX4caxXexX14cxX0xX90xXbxX2fxX0xX90xXa2xXdxXa8xX2fxX0xX90xX5xXdxX2fxX0xX90xX27xX5xX2fxX0xXa2xXdxXa8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX46xXaxX2fxX0xX90xXa2xXdxXa8xX2fxX0xX90xXa2xXdxXa8xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5c7xX27xXexX1xX40xX46xXaxX2fxX8dxX27xX99axX23xX3xX30bxX1xX906xX3xX1exX3xX77xX27xX6xX23xX22xX3xX6exX5fxX4xX0xX90xXbxX2f
Xuân Phú - Quang Đức