Huyện Kỳ Anh diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàn chiến đấu
(Baohatinh.vn) - Sáng 3/3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh tổ chức diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu di chuyển hoạt động của cơ quan ra khu vực sơ tán, tránh đòn hỏa lực đón đầu của địch.
d569xeb69xdcebx1480ax12034xe557xedffx11fb2x1153axX7x13ed6x10924xe8ecxe5bcx12667x1031axX5x13df6xXax12dbfxdefcx13f9bxe6a6xd937x10138xX3x142ffx11396xX3x11e9axX17xX1xX3x11330xXdx14fe3xX17xX3xXex10d09xXbxX3xX4xX1xX14xX15x141e3xX17xX3xXex11f7cx15006xX17x14186xX3xXexX1x110b2xXdxX3xX7x126a4xX17xX3xX7xf4c0xX17xX3xX4xX1xXdxe165xX17xX3x11e16x12576xX14xX0x1360bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX20xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10x10b10xXex10074xX6xX5xXdxX34xX17x13653xX3x10ee3xX14xX7xXexXdx13917xX15xf4d9xXaxX12x11d82xX38xX17xX34xX3x12415xX4dxX84x102ecxX3x1220dxX6xX17xX3xe394xX1x12fc0xX3xX1xX14xX15xX3xdddbxX14xd701xX17xX3xX7x127baxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX17xX1xX3xXex11553xX3xX4xX1xe826xX4xX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX26xXbxX3xX4xX1xX14xX15xX2dxX17xX3xXexX31xX32xX17xX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX7xX3cxX17xX3xX7xX40xX17xX34xX3xX4xX1xXdxX46xX17xX3xX49xX4axX14xX3xX20xXdxX3xX4xX1xX14xX15xX2dxX17xX3xX1xd719xX32xXexX3xX49x11279xX17xX34xX3xX4xf678xX6xX3xX4x12ad5xX3x1164axX14xX6xX17xX3xX31xX6xX3xeb93xX1xX14xX3x12563xX9bxX4xX3xX7xXf9xX3xXexX38xX17xX87xX3xXexX31xX38xX17xX1xX3xX49x12e93xX17xX3xX1x10145xX6xX3xX5xX9bxX4xX3xX49x1461exX17xX3xX49xe6c4xX14xX3xX4xXf5xX6xX3xX49x11332xX4xX1x15172xX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6x10b38xX5xX10xX3x13840xXdxX20xXexX1xX9xXax1083ax102a6xX149xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX34xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX20xX20xXdxX17xX34xX9xXaxX2xXaxX3xX13dxXebxX31xX20xX10xX31xX9xXaxX149xXaxX3xX6xX5xXdxX34xX17xX9xXaxX4xX10xX17xXexX10xX31xXaxX12xX0xXexX13dxXebxX20xX15xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX20xX12xX0xXdx148daxX34xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX135xX13dxX6xXebxX1xX6xXexXdxX17xX1xX135xX107xX17xX4dxX17xX10xX141xX7xX4dxX2x154ccxX149x10cc5xX4dxX2xX149xeabaxX20x10f05xX2xX84xX84xX84xX149xX149xXexX2xX149xX84xdee5xX2xX1bfxX5xX149xX135xX75xXbxX34xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXebx11c2cxX198xX6xX34xX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX20xX12xX0xX4dxXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX20xX12xX0xXdxX198xX34xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX135xX13dxX6xXebxX1xX6xXexXdxX17xX1xX135xX107xX17xX4dxX17xX10xX141xX7xX4dxX2xX1b7xX149xX1b9xX4dxX2xX149xX1bdxX20xX1bfxX2xX84xX84xX84xX149xX149xXexX2xX149xX84xX1caxX2xX1bdxX5xX2xX135xX75xXbxX34xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXebxX1ddxX198xX6xX34xX10xX3xX20xXexX1xX14xX198xX13dxXaxX3xX141xXdxX20xXexX1xX9xXaxX1bdxX1bdxX149xXbxX6bxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX84xX1b7xX1caxXbxX6bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX20xX12xX0xX4dxXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxXebxX17xXaxX12xf5e2xX1xf4dcxX3xX5xX40xX198xX3xXex14d5dxXexX3xX4xf144xX17xX34xX3xXexX38xX4xX3xX4xX1xX14x148b4xX17xX3xX13dxX132xX3xX107xefc6xX3xX5xX9bxX4xX3xX5x15228x122d9xX17xX34xX87xX3xX107xX26xXexX3xX4xX1xX4axXexX87xX3xXexXabxX3xX4xX1xXafxX4xX3xX5xX14xX15xX16xX17xX3xXexX26xXbxX3xX17xe325xX17xX3xXfbxX14xX38xX3xXexX31x11a21xX17xX1xX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX26xXbxX3xX49xX2b8xX2b9xX4xX3xXexX1xX9bxX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX49x13eabxX17xX34xX3xX107x12dabxXdxX3xX17xXf0xXdxX3xX20xX14xX17xX34xX87xX3xX34x1536cxX17xX3xX107xX306xXdxX3xXexX1xX9bxX4xX3xXexX46xX87xX3xX13dxX38xX198xX3xX7xX38xXexX3xX17xX34xX14xX15xX2dbxX17xX3xXexX314xX4xX3xX107xX40xX3xX107xX26xX17xX3xX20xd62fxX17xX34xX3xX5xXdxX17xX1xX3xX1xXebxX32xXexX3xXexX31xXebxX17xX34xX3xX6bx13525xX3xX5xe918xX3xXex101c7xX17xX34xX3xXexX31xX32xX17xX34xX3xXexX1xX38xXdxX3xX7xX3cxX17xX3xX7xX40xX17xX34xX3xX4xX1xXdxX46xX17xX3xX49xX4axX14xX135xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX20xX12xX0xX4dxXexX31xX12xX0xX4dxXexX13dxXebxX20xX15xX12xX0xX4dxXexX6xX13dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXebxX20xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6bxXexX6dxX6xX5xXdxX34xX17xX73xX3xX75xX14xX7xXexXdxX7axX15xX7cxXaxX12xXcxX32xXdxX3xX13dxX14xXabxXdxX3xX20xXdxX22xX17xX3xXexX26xXbxX87xX3xX4xX38xX4xX3xXexX2e4xX17xX1xX3xX1xX14xX29bxX17xX34xX3xX34xXdx10327xX3xX49xX132xX17xX1xX3xX49xX2b8xX2b9xX4xX3xX49xe2dbxXexX3xX31xX6xX3xXexX35axX3xX7xX3cxX17xX3xX7xX40xX17xX34xX3xX4xX1xXdxX46xX17xX3xX49xX4axX14xX3xXexX1xX2b8xX294xX17xX34xX3xX6bxX14xX15xX2dbxX17xX3xX5xX2dbxX17xX3xXexd6f7xX17xX34xX3xX4xX2b8xX294xX17xX34xX87xX3xXexX35axX3xX4xX1xXdxX46xX17xX3xX49xX4axX14xX3xXexX427xX17xX34xX3xX4xX2b8xX294xX17xX34xX3xX5xX2dbxX17xX3xX4xX6xXebxX87xX3xXexX35axX3xX4xX1xXdxX46xX17xX3xX49xX4axX14xX3xX4xX6xXebxX3xX5xX2dbxX17xX3xXexXebxX40xX17xX3xX13dxXf0xX135xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xXebxX20xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6bxXexX6dxX6xX5xXdxX34xX17xX73xX3xX75xX14xX7xXexXdxX7axX15xX7cxXaxX12x130d3xX97xX15xX3xX5xX40xX3xX198xXf0xXexX3xXexX31xXebxX17xX34xX3xX17xX1xf1fdxX17xX34xX3xX17xXf0xXdxX3xX20xX14xX17xX34xX3xXfbxX14xX6xX17xX3xXexX31xf788xX17xX34xX3xX17xX1xe59cxX198xX3xX31x13099xX17xX3xX5xX14xX15xX16xX17xX3xX4xX1xXebxX3xX4xX38xX17xX3xX13dxXf0xX3xX4xX1xXdxX46xX17xX3xX7x149f7xX3xX89xX8dxX13xX3xX95xX14xX97xX17xX3xX7xX9bxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13dxX3ecxX17xX3xX5x1479axX17xX1xX87xX3xXexX38xX4xX3xXbxX1xXebxX17xX34xX3xX6bxX354xX3xXexX31xfb31xX3xX103xX1xXdxX3xX4xX126xX3xXexX2e4xX17xX1xX3xX1xX14xX29bxX17xX34xX3xX13dxX4axXexX3xX17xX34xX294xX3xX6bxX2aaxX15xX3xX31xX6xX135xX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xX13dxX5xX10xX3xX141xXdxX20xXexX1xX9xXaxX148xX149xX149xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX34xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX20xX20xXdxX17xX34xX9xXaxX2xXaxX3xX13dxXebxX31xX20xX10xX31xX9xXaxX149xXaxX3xX6xX5xXdxX34xX17xX9xXaxX4xX10xX17xXexX10xX31xXaxX12xX0xXexX13dxXebxX20xX15xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX20xX12xX0xXdxX198xX34xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX135xX13dxX6xXebxX1xX6xXexXdxX17xX1xX135xX107xX17xX4dxX17xX10xX141xX7xX4dxX2xX1b7xX149xX1b9xX4dxX2xX149xX1bdxX20xX1bfxX2xX84xX84xX84xX149xX149xXexX2xX149xX84xX1caxX2xX1caxX5xX148xX135xX75xXbxX34xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXebxX1ddxX198xX6xX34xX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX20xX12xX0xX4dxXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX20xX12xX0xXdxX198xX34xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX135xX13dxX6xXebxX1xX6xXexXdxX17xX1xX135xX107xX17xX4dxX17xX10xX141xX7xX4dxX2xX1b7xX149xX1b9xX4dxX2xX149xX1bdxX20xX1bfxX2xX84xX84xX84xX149xX149xXexX2xX149xX84xX1caxX2xf776xX5xX84xX135xX75xXbxX34xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXebxX1ddxX198xX6xX34xX10xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX20xX12xX0xX4dxXexX31xX12xX0xX4dxXexX13dxXebxX20xX15xX12xX0xX4dxXexX6xX13dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX14xXexX1xXebxX31xXaxX12xX13xX32xX17xX1xX3xX6dxX3xX1cxX17xX1xX0xX4dxXbxX12
Hạnh - Anh