Xuyên đêm xét nghiệm “gói 150 ngàn mẫu cộng đồng” ở CDC Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Tiếp nhận, phân loại và xét nghiệm số lượng lớn mẫu bệnh phẩm từ các cơ sở y tế tuyến huyện chuyển về trong đợt xét nghiệm mở rộng 150 ngàn mẫu, hàng chục cán bộ ở CDC Hà Tĩnh đang căng mình làm việc xuyên đêm để sàng lọc những nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng.
d0a6x1297cx13db6x156ebx1558dx181ccx159ffx1294cxd2ebxX7x13351x11b21xdeb9x14174x1025fxe3a8xX5x11415xXax166f5x1360fx1343dx11ac8xf6bfx17a6cxX3x14d0exX16xe37exX3xf6bdx168f7xXexX3xX17x1705fxX1xXdx18880xX1bxX3xf8c9xX22xfeeexXdxX3xX2xe6e0x172ddxX3xX17xX22xe0fcxX17xX3xX1bxde4fxX14xX3xX4xf83fxX17xX22xX3xX19x15ff3xX17xX22x13d2fxX3x1099bxX3x103ecxf23dxX47xX3xdfd3xX33xX3xXcx175a5xX17xX1xX0xfeb6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6x104e2xXaxX12xXcxXdx110e0xXbxX3xX17xX1x176d1xX17x17990xX3xXbxX1x142f9xX17xX3xX5x14de3x10921xXdxX3x187c2xX33xX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX7x14e3bxX3xX5x14855x159e6xX17xX22xX3xX5xe114xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xfe41xX25xX17xX1xX3xXbxX1xd6c9xX1bxX3xXex16bfbxX3xX4xd8baxX4xX3xX4x17badxX3xX7xX45xX3xX15xX3xXexX6axX3xXexX14xX15xX6axX17xX3xX1xX14xX15xX25xX17xX3xX4xX1xX14xX15x166e9xX17xX3xX7dx17f59xX3xXex12e42xX79xX17xX22xX3xX19xX90xXexX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX1bxX45xX3xXcfxX3bxX17xX22xX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX71xX3xX1xX33xX17xX22xX3xX4xX1x168c7xX4xX3xX4xXaaxX17xX3xX9cxX3bxX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xX3xX19xX6xX17xX22xX3xX4x17d03xX17xX22xX3xX1bxf345xX17xX1xX3xX5xX33xX1bxX3xX7dxXdxX25xX4xX3xX1dxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX19xXc8xX3xX7xX33xX17xX22xX3xX5x101e7xX4xX3xX17xX1x12368xX17xX22xX3xX17xX22xX14xX15xX3xX4xXaexX3xX65xfcb1xX4xX1xX3xX9cxX25xX17xX1xX3xXexXcfxX79xX17xX22xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22x105dfxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf247xX79xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1bxX4xX10x164adxX79xX9cxf0d7xX10xX4xXexX3xX65xX22xX1bxX10xX65xXdxX6xX3xX7dxXdxX65xX10xX79xX3xX1bxXbx14a49xX3xXdxX47xX10xX17xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax16f50xXdxX65xXexX1x15670xX3xX2xX2fxX2fx10718x17d2fxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c1xX3xd2ecx18109xX2fxXbxX1dxX1c7xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX6xXbxXbxX7xX53xX79xXbxX10xX17xX53xX1bxX10xX65xXdxX6xX53xXexX1xX14xX1bxX9cx17e41xXbxX9xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1aaxX53xX2xX1aaxX1aaxX65xX2exX2fxX2fxX1d1xX2fxX2xX1d1xXex178aexX1aaxX2xX2exX5xdb1bxX192xXexX1xX14xX1bxX9cxX16dxX195xXbxX22xXaxX3xX65xX6xXexX6xX192xXexX15xXbxX10xX9xXaxX7dxXdxX65xX10xX79xX53xX1bxXbxX1aaxXaxX3xX65xX6xXexX6xX192xX10xX17xX4xX79xX65xX10xX9xXax182afxX6xX13x15115xX1aaxX2exX2fxdc84x170e5xX242xX1bxdc45xXexX17dxX1bxX13xX20dxX1c6xX1d2xX17dxX14xX79xXcxX5xX245x16b2ax1536bxeda3xX25dxX24dxXcfx10247xX65xX1bcxX13x1456exX22x13743xX2xX7xX4bx163bbxX7dxXdx15af1xX6xf820xX1dxX5x14ab9xX48xX270xX273xX20dx1672bxX79xX4bxX212xX2exX20dxX17xX22x1339cxX1aaxX265xX26bxX212xXdxX48xX25cxX17dxX20dxX10x189e1xX26bxX1bxX79xXcxX1dxX1bcxX24axX28bxXcxX20dxX1dxX9cx15620xX249xX4bxf395xX24dxX25bxX265xX242xX261xX1dxX2fxXbxX25cxX2fxX26exX24dxXex15c81xX17xX2a9xecf6xX17xX1d1xX1c6xX1d2xX17dxX2exX4xX212xX261xX28bxX1d1xXexX1c6xX1d2xX17dxX2a9xX29bxX267x15bf7xX1d2xX29bxX4xX261xX1c6xX1d2xX17dxX1xX79xX265xXdxX15xX25cxX17dxX26exX2bfxX24dxX1dxX7xX26bxX4bxX1dxe108xX4xX195xX7xXdx104bbxX242xXdxX10xX24axX1c6xX1d1xX48xX1c6xX1d1xX48xXaxX3xX65xX6xXexX6xX192xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX65xX6xXexX6xX192xX6xXcfxX22xX7xX9xXaxX212xX242xX16dxX249xX2fxX1d2xX2xX212xX20dxX1c1xX2fxX1c1xX2xX212xX249xX1c1xX2fxX1c1xX2xX1c1xX2xX1c1xX2xX2fxX2fxX1c6xX1c1xX2fxX1c1xX2xX249xX1d2xX2fxX1c1xX2xX2fxX242xX2fxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxX17xXexX10xXcfxXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX192xX6xX5xXdxX22xX17xX1c1xX3xX4xX10xX17xXexX10xXcfxX1c7xXaxX12xX26exXdxX65xX10xX79xX1c1xX3xXcxXcfx111f7xX17xX22xX3xX19xX16xX1bxX3xX5xX33xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xXexX7axXdxX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX65xXexX1xX1c1xX3xX242xX1d2xX2fxXbxX1dxX1c7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c1xX3xX2exX1aaxX20dxXbxX1dxX1c7xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX16dxX9cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX17xX1xX16dxX7dxX17xX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1aaxX53xX2xX1aaxX1aaxX65xX1aaxX1d2xX1d1xX1d2xX2xX1d2xX1d2xXexX1d2xX2fxX242xX212xX2fxX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xX1f4xXcfxX9xX249xX20dxX242xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1bcxXdxX65xXexX1xX9xXaxX242xX1d2xX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2exX1aaxX20dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX79xX17xXaxX12x11422xX16xX1bxX3xX1bxX14xX3bxX17xX71xX3xX2dbxX1x161fbxX17xX22xX3xX2dbxX1xeebexX3xX5xX33xX1bxX3xX7dxXdxX25xX4xX3xXexX7axXdxX3xXcxXcfxX14xX17xX22xX3xXexX75xX1bxX3xX265xXdxXc8xX1bxX3xX7xX79xXaaxXexX3xX9cxX25xX17xX1xX3xXexX6fxXexX3x134b0xX47xX48xX47x17451xX3xXexf04bxX17xX1xX3xX7dxX37xX17xX3xXcfxf15cxXexX3xXexX4e6xXexX3xX9cxX6fxXexX71xX3xX2dbxX1xXa3xX17xX3xXexXcfxX8fxXaexX17xX22xX16dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX65xXexX1xX1c1xX3xX242xX1d2xX2fxXbxX1dxX1c7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c1xX3xX2exX1aaxX20dxXbxX1dxX1c7xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX16dxX9cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX17xX1xX16dxX7dxX17xX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1aaxX53xX2xX1aaxX1aaxX65xX1aaxX1d2xX1d1xX1d2xX2xX1d1xX2xXexX1aaxX242xX1aaxX249xX2fxX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xX1f4xXcfxX9xX249xX1d1xX1d2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1bcxXdxX65xXexX1xX9xXaxX242xX1d2xX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2exX1aaxX20dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX79xX17xXaxX12xXcxXcfxX79xX17xX22xX3xX19xX16xX1bxX71xX3xXexXa7xX17xX22xX3xX4xX1xX14xX15xX6axX17xX3xX1dxX10xX3xX4xX1xX45xX3xX1bxX37xX14xX3xX9cxX25xX17xX1xX3xXbxX1xXa3xX1bxX3xXexXa7xX3xX4xXaaxX4xX3xX19xX155xX6xX3xX9cxX33xX17xX3xX5x106dexX17xX3xX5xX8fxX90xXexX3xX19xf350xX3xX7dxXccxX3xXexXcfxX14xX17xX22xX3xXexX75xX1bxX16dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX65xXexX1xX1c1xX3xX242xX1d2xX2fxXbxX1dxX1c7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c1xX3xX2exX1aaxX20dxXbxX1dxX1c7xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX16dxX9cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX17xX1xX16dxX7dxX17xX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1aaxX53xX2xX1aaxX1aaxX65xX1aaxX1d2xX1d1xX1d2xX2xX1aaxX1d1xXexX249xX1d2xX2fxX242xX1d1xX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xX1f4xXcfxX9xX2exX2exX242xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1bcxXdxX65xXexX1xX9xXaxX242xX1d2xX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2exX1aaxX20dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX79xX17xXaxX12xXcxX7axXdxX3xX19xX75xX15xX71xX3xX4xXaaxX4xX3xX17xX1xX75xX17xX3xX7dxXdxX16xX17xX71xX3xX15xX3xX9cxXaaxX4xX3xX7xX4fxX3xX2dbxX1xXa3xX17xX3xXexXcfxX8fxXaexX17xX22xX3xXcfxX33xX3xX7xX79xXaaxXexX3xX5xX7axXdxX3xX65xX6xX17xX1xX3xX7xXaaxX4xX1xX3xX4xXaaxX4xX3xX1bxX37xX14xX3xX9cxX25xX17xX1xX3xXbxX1xXa3xX1bxX16dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX65xXexX1xX1c1xX3xX242xX1d2xX2fxXbxX1dxX1c7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c1xX3xX2exX1aaxX212xXbxX1dxX1c7xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX16dxX9cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX17xX1xX16dxX7dxX17xX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1aaxX53xX2xX1aaxX1aaxX65xX1aaxX1d2xX1d1xX1d2xX1d2xX2fxX249xXexX1d2xX1d2xX2xX249xX2xX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xX1f4xXcfxX9xX249xX2xX20dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1bcxXdxX65xXexX1xX9xXaxX242xX1d2xX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2exX1aaxX212xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX79xX17xXaxX12xX47xXaaxX4xX3xX1bxX37xX14xX3xX9cxX25xX17xX1xX3xXbxX1xXa3xX1bxX3xX19xXccxX14xX3xX19xX8fxX90xX4xX3xX22xX1xXdxX3xXcfxe4cexX3xXcfxX33xX17xX22xX71xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX6axXexX3xX7dxXccxX3xXexX16xX17xX71xX3xX19xX155xX6xX3xX4xX1xX4ddxX16dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xXcfxX3xX65xXexX1xX14xX1bxX9cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX65xXexX1xX1c1xX3xX242xX1d2xX2fxXbxX1dxX1c7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c1xX3xX2exX1aaxX20dxXbxX1dxX1c7xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX16dxX9cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX17xX1xX16dxX7dxX17xX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1aaxX53xX2xX1aaxX1aaxX65xX1aaxX1d2xX1d1xX1d2xX1d2xX2xX20dxXexX242xX2fxX2xX2xX1d1xX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xX1f4xXcfxX9xX2exX242xX249xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1bcxXdxX65xXexX1xX9xXaxX242xX1d2xX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2exX1aaxX20dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX79xX17xXaxX12xX16dxX16dxX16dxX3xX7dxX33xX3xX4xX1xX14xX15xXc8xX17xX3xX7dxX33xX79xX3xX2dbxX1xX14xX3xX7dx14b78xX4xX3xX22xXdxX6xX79xX71xX3xX17xX1xX6fxX17xX3xX1bxX37xX14xX16dxX16dxX16dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX65xXexX1xX1c1xX3xX242xX1d2xX2fxXbxX1dxX1c7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c1xX3xX2exX1aaxX20dxXbxX1dxX1c7xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX16dxX9cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX17xX1xX16dxX7dxX17xX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1aaxX53xX2xX1aaxX1aaxX65xX1aaxX1d2xX1d1xX1d2xX1d1xX2xX242xXexX2exX1aaxX2exX1d2xX1d2xX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xX1f4xXcfxX9xX249xX1aaxX1aaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1bcxXdxX65xXexX1xX9xXaxX242xX1d2xX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2exX1aaxX20dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX79xX17xXaxX12xX267x13133xXdxX3xX17xX22xX8fx14ff6xXdxX3xX19xXccxX14xX3xXexX6fxXbxX3xXexXcfxX14xX17xX22xX3xX4xX6xX79xX3xX19xX3bxX3xX4xX1xX79xX3xX4xX4a4xX17xX22xX3xX7dxXdxX25xX4xX16dxX16dxX16dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX65xXexX1xX1c1xX3xX242xX1d2xX2fxXbxX1dxX1c7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c1xX3xX2exX1aaxX20dxXbxX1dxX1c7xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX16dxX9cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX17xX1xX16dxX7dxX17xX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1aaxX53xX2xX1aaxX1aaxX65xX1aaxX1d2xX1d1xX1d1xX2exX2xX1aaxXexX20dxX249xX20dxX249xX1d1xX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xX1f4xXcfxX9xX20dxX2xX242xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1bcxXdxX65xXexX1xX9xXaxX242xX1d2xX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2exX1aaxX20dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX79xX17xXaxX12xX47xXaaxX4xX3xXexX1xX4a4xX17xX22xX3xXexXdxX17xX71xX3xX7xX8cxX3xX5xXdxX25xX14xX3xX19xX8fxX90xX4xX3xX17xX1xX6fxXbxX3xX5xXdxX25xX14xX3xX19xXc8xX3xX25bxX14xed61xX17xX3xX5x10e2cxX3xXexX1xX4a4xX17xX22xX3xX25bxX14xX6xX3xX4xXaaxX4xX3xXbxX1xX641xX17xX3xX1bxXccxX1bxX16dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX65xXexX1xX1c1xX3xX242xX1d2xX2fxXbxX1dxX1c7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c1xX3xX2exX1aaxX20dxXbxX1dxX1c7xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX16dxX9cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX17xX1xX16dxX7dxX17xX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1aaxX53xX2xX1aaxX1aaxX65xX1aaxX1d2xX1d1xX1d2xX1d1xX1aaxX1d1xXexX2xX249xX2fxX2fxX2fxX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xX1f4xXcfxX9xX242xX1d1xX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1bcxXdxX65xXexX1xX9xXaxX242xX1d2xX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2exX1aaxX20dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX79xX17xXaxX12xXcxX7axXdxX3xX2dbxX1xX14xX3xX7dxXa22xX4xX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX71xX3xX19xX3bxXdxX3xX17xX22x138bbxX3xX4xXaaxX17xX3xX9cxX3bxX3xX4xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX1bxX4a4xX17xX3xX19xX6xX17xX22xX3xX2dbxX1xXa3xX17xX3xXexXcfxX14xXaexX17xX22xX3xX5xX33xX1bxX3xX7dxXdxX25xX4xX3xX19xXc8xX3xX2dbxX155xXbxX3xXexXdxX6axX17xX3xX19xX3bxX16dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX65xXexX1xX1c1xX3xX242xX1d2xX2fxXbxX1dxX1c7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c1xX3xX2exX1aaxX20dxXbxX1dxX1c7xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX16dxX9cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX17xX1xX16dxX7dxX17xX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1aaxX53xX2xX1aaxX1aaxX65xX1aaxX1d2xX1d1xX1d2xX1d1xX2exX1d2xXexX242xX1d1xX249xX2xX2exX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xX1f4xXcfxX9xX249xX2xX242xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1bcxXdxX65xXexX1xX9xXaxX242xX1d2xX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2exX1aaxX20dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX79xX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX192xX6xX5xXdxX22xX17xX1c1xX3xX195xX14xX7xXexXdxX28bxX15xX1c7xXaxX12xX265xX1xX8cxXdxX3xX5xX8fxX90xX17xX22xX3xX4xX4a4xX17xX22xX3xX7dxXdxX25xX4xX3xX5xX95xX17xX71xX3xXexXcfxX79xX17xX22xX3xX2dbxX1xXdxX3xX15xX16xX14xX3xX4xX641xX14xX3xX4xX1xX8cxX17xX22xX3xX65xX155xX4xX1xX3xXcfxX4e6xXexX3xX4xX4e6xXbxX3xX9cxXaaxX4xX1xX3xX17xX16xX17xX3xXexXcfxX79xX17xX22xX3xX19xX90xXexX3xX65xX155xX4xX1xX3xX5xX641xX17xX3xXexX1xd8aaxX3xX1aaxX3xX17xX33xX15xX71xX3xX7dxXdxX25xX4xX3xXexXcfxX36bxX17xX22xX3xX19xX16xX1bxX3xXexXcfxX79xX17xX22xX3xXbxX1x16e1cxX17xX22xX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX19xe6fdxX3xXexXcfxX45xX3xX17xX16xX17xX3xX25bxX14xXaaxX3xX19xXb3exXdxX3xX9cxX123xX17xX1xX3xXexX1xX8fxXb44xX17xX22xX3xX19xX8cxXdxX3xX7dxX95xXdxX3xX4xXaaxX17xX3xX9cxX3bxX71xX3xX17xX1xX75xX17xX3xX7dxXdxX16xX17xX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX4xd2fexX6xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xX16dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX65xXexX1xX1c1xX3xX242xX1d2xX2fxXbxX1dxX1c7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c1xX3xX2exX1aaxX20dxXbxX1dxX1c7xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX16dxX9cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX17xX1xX16dxX7dxX17xX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1aaxX53xX2xX1aaxX1aaxX65xX1aaxX1d2xX1d1xX1d2xX1d1xX2exX242xXexX20dxX2exX242xX2xX20dxX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xX1f4xXcfxX9xX212xX1d2xX249xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1bcxXdxX65xXexX1xX9xXaxX242xX1d2xX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2exX1aaxX20dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX79xX17xXaxX12x15a73xXbxX3xX5xXa22xX4xX3xX4xX4a4xX17xX22xX3xX7dxXdxX25xX4xX3xXcfxX4e6xXexX3xX4xX6xX79xX71xX3xX19xXfbexXdxX3xX1x12da1xXdxX3xX4xXaaxX17xX3xX9cxX3bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xXexX4ddxX3xX1bxX4ddxX71xX3xX4xX1xX14xXa3xX17xX3xX1dxXaaxX4xX3xXexXcfxX79xX17xX22xX3xXexXa7xX17xX22xX3xX4xX4a4xX17xX22xX3xX19xX79xX7axX17xX16dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX65xXexX1xX1c1xX3xX242xX1d2xX2fxXbxX1dxX1c7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c1xX3xX2exX1aaxX20dxXbxX1dxX1c7xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX16dxX9cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX17xX1xX16dxX7dxX17xX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1aaxX53xX2xX1aaxX1aaxX65xX1aaxX1d2xX1d1xX1d2xX1aaxX2fxX1aaxXexX2xX20dxX2fxX1aaxX1d2xX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xX1f4xXcfxX9xX20dxX1d2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1bcxXdxX65xXexX1xX9xXaxX242xX1d2xX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2exX1aaxX20dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX79xX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX192xX6xX5xXdxX22xX17xX1c1xX3xX195xX14xX7xXexXdxX28bxX15xX1c7xXaxX12xX48x11587xX3xX19xXfcexX3xXexX1xXa22xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX17xX22xX1xXdxX16xX1bxX3xX17xX22xfe42xXexX3xX4xXaaxX4xX3xX9cxXdxX25xX17xX3xXbxX1xXaaxXbxX3xX19xXc9exX1bxX3xX9cxXc9exX79xX3xX6xX17xX3xXexX79xX33xX17xX3xXexXcfxX79xX17xX22xX3xX25bxX14xXaaxX3xXexXcfxX123xX17xX1xX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX71xX3xX17xX1xX8fxX17xX22xX3xX17xX1xX148xX17xX22xX3xX4xXaaxX17xX3xX9cxX3bxX71xX3xX17xX1xX75xX17xX3xX7dxXdxX16xX17xX3xX17xXaexXdxX3xX19xX75xX15xX3xX7dxX37xX17xX3xX19xX8cxXdxX3xX1bxX12bexXexX3xX7dxX95xXdxX3xX17xX1xXdxXccxX14xX3xX17xX22xX14xX15xX3xX4xXaexX71xX3xXcfxX1012xXdxX3xXcfxX79xX3xX5xX75xX15xX3xX17xX1xXdxeb03xX1bxX3xX9cxX45xXdxX3xXexX1xX8fxXb44xX17xX22xX3xX1dxX14xX15xX16xX17xX3xXexXdxX6axXbxX3xX1dxd491xX4xX3xX7dxX95xXdxX3xX1bxX641xX1bxX3xX9cxX25xX17xX1xX16dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX65xXexX1xX1c1xX3xX242xX1d2xX2fxXbxX1dxX1c7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c1xX3xX2exX1aaxX20dxXbxX1dxX1c7xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX16dxX9cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX17xX1xX16dxX7dxX17xX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1aaxX53xX2xX1aaxX1aaxX65xX1aaxX1d2xX1d1xX1d2xX1aaxX2fxX249xXexX1d1xX1d1xX212xX1d2xX2fxX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xX1f4xXcfxX9xX1d2xX212xX249xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1bcxXdxX65xXexX1xX9xXaxX242xX1d2xX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2exX1aaxX20dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX79xX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX192xX6xX5xXdxX22xX17xX1c1xX3xX195xX14xX7xXexXdxX28bxX15xX1c7xXaxX12xX267xXb3exXdxX3xX2dbxX1xXdxX3xX4xX1xX79xX3xX1bxX37xX14xX3xX7dxX33xX79xX3xX1bxXaaxX15xX3xX19xXc8xX3xX19xX143xX4xX3xX2dbxX6axXexX3xX25bxX14xXc9exX71xX3xX1bxXb3exXdxX3xX4xXaaxX17xX3xX9cxX3bxX71xX3xX17xX1xX75xX17xX3xX7dxXdxX16xX17xX3xX19xXccxX14xX3xX22xX641xX17xX3xX17xX1xX8fxX3xX17xX4aaxX17xX3xXexX1xX45xX71xX3xX4xX1xX4ddxX3xX2dbxX1xXdxX3xX4xX1xX79xX3xX2dbxX6axXexX3xX25bxX14xXc9exX3xX75xX1bxX3xXexX4aaxX17xX1xX3xXexX1xX123xX3xX1bxX95xXdxX3xXexX1xX45xX3xXbxX1xX33xX79xX3xX17xX1x12119xX3xX17xX1xX8dcxX1bxX16dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX17xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1bcxXdxX65xXexX1xX1c1xX3xX242xX1d2xX2fxXbxX1dxX1c7xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c1xX3xX2exX1aaxX20dxXbxX1dxX1c7xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX53xXdxX16dxX9cxX6xX79xX1xX6xXexXdxX17xX1xX16dxX7dxX17xX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1aaxX53xX2xX1aaxX1aaxX65xX1aaxX1d2xX1d1xX1aaxX1d2xX1aaxX212xXexX2exX249xX20dxX2xX212xX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xX1f4xXcfxX9xX1aaxX242xX1aaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1bcxXdxX65xXexX1xX9xXaxX242xX1d2xX2fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX2exX1aaxX20dxXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX79xX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1dxXexX192xX6xX5xXdxX22xX17xX1c1xX3xX195xX14xX7xXexXdxX28bxX15xX1c7xXaxX12xX26exX4e6xXexX3xX7dxXc9exX3xX7dxX33xX3xX19xX8cxXdxX3xX1bxX12bexXexX3xX7dxX95xXdxX3xX17xX1xXdxXccxX14xX3xX17xX22xX14xX15xX3xX4xXaexX3xX5xX33xX3xX7dxX6fxX15xX71xX3xX7xX79xX17xX22xX3xX4xXaaxX17xX3xX9cxX3bxX71xX3xX17xX1xX75xX17xX3xX7dxXdxX16xX17xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xX3xX19xXccxX14xX3xX19xX6xX17xX22xX3xX17xXb3exX3xX5xXa22xX4xX71xX3xX4xX8cxX3xX22xX36bxX17xX22xX3xX1xX6axXexX3xX1bxX123xX17xX1xX3xX19xXc8xX3xX4xX2axX3xX19xX8fxX90xX4xX3xX2dbxX6axXexX3xX25bxX14xXc9exX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX2axX17xX22xX3xX7dxX33xX3xX4xX1xX4aaxX17xX1xX3xX1dxXaaxX4xX3xX17xX1xX4e6xXexX3xX17xX1xf4a4xX1bxX3xX19xXaaxXbxX3xXf9exX17xX22xX3xX2dbxX155xXbxX3xXexX1xXb44xXdxX3xX4xX1xX79xX3xX4xX4a4xX17xX22xX3xXexXaaxX4xX3xXbxX1xXfbexX17xX22xX71xX3xX4xX1xX8cxX17xX22xX3xX65xX155xX4xX1xX3xX47xX79xX7dxXdxX65xX192xX2xX249xX3xX4xX1012xX6xX3xXexX4ddxX17xX1xX3xX17xX1xX33xX16dxX0xX53xXbxX12xX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dxX6xX17xX1xX17xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX22xX9xXaxX2fxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX65xX65xXdxX17xX22xX9xXaxX2exXaxX12xX0xXexX9cxX79xX65xX15xX12xX0xXexXcfxX12xX0xXexX65xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xXcxX1xXa22xX4xX3xX1xXdxX25xX17xX3xX2dbxX6axX3xX1xX79xX7axX4xX1xX3xX5xX4e6xX15xX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX19xXc8xX3xX7xX33xX17xX22xX3xX5xX143xX4xX3xX47xX79xX7dxXdxX65xX192xX2xX249xX3xX4xX1xX79xX3xX242xX3xX17xX1xX2axX1bxX3xX19xX8cxXdxX3xXexX8fxX90xX17xX22xX3xX8fxX14xX71xX3xXexX4aaxX17xX1xX3xX19xX6axX17xX3xX2xX242xX1xX3xX17xX22xX33xX15xX3xX2xX20dxX53xX212xX71xX3xX4xXaaxX4xX3xX19xX155xX6xX3xXbxX1xX8fxXaexX17xX22xX3xX19xXfcexX3xX5xX4e6xX15xX3xX19xX8fxX90xX4xX3xX249xX1aaxX16dxX1d2xX1d2xX212xX3xX1bxX37xX14xX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX1c7xX3xX25bxX14xX6xX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX19xXfcexX3xX4xX2axX3xX2xX212xX16dxX212xX2exX2exX3xX1bxX37xX14xX3xX75xX1bxX3xXexX4aaxX17xX1xX3xX7dxX95xXdxX3xX7dxXdxXcfxX14xX7xX3xX270xX24axX278xX270xX192xX47xX79xX26exX192xX1d2xX16dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX79xX65xX15xXaxX12xX48xXa22xX3xX2dbxXdxX6axX17xX3xX19xX6axX17xX3xX17xX22xX33xX15xX3xX2xX249xX53xX212xX71xX3xXexX4e6xXexX3xX4xXc9exX3xX4xXaaxX4xX3xX19xX155xX6xX3xXbxX1xX8fxXaexX17xX22xX3xX7x15379xX3xX1xX79xX33xX17xX3xXexX1xX33xX17xX1xX3xX4xX4a4xX17xX22xX3xXexXaaxX4xX3xX5xX4e6xX15xX3xX1bxX37xX14xX3xX7dxX33xX3xX1xX6axXexX3xX17xX22xX33xX15xX3xX1d2xX2fxX53xX212xX3xX17xX22xX33xX17xX1xX3xX15xX3xXexX6axX3xX7xX18c4xX3xX4xX2axX3xX2dbxX6axXexX3xX25bxX14xXc9exX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX1bxX45xX3xXcfxX3bxX17xX22xX3xX4xX1012xX6xX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX16dxX0xX53xXbxX12xX0xX53xXexX65xX12xX0xX53xXexXcfxX12xX0xX53xXexX9cxX79xX65xX15xX12xX0xX53xXexX6xX9cxX5xX10xX12xX0xX65xXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXcfxX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX53xX65xXdxX7dxX12xX0xX65xXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX65xXcfxX10xX5xX6xXexX10xX65xXaxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX192xXexX1xX14xX1bxX9cxX192xX6xX17xX65xX192xX7xX6xXbxX79xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX498xX16xX1bxX3xXexXcfxX36bxX17xX22xX43xX3xXexX7axXdxX3xX4xXaaxX4xX3xX4xX1xX8cxXexX3xX2dbxXdxXc8xX1bxX3xX7xX79xXaaxXexX3xX4xX1xX8cxX17xX22xX3xX65xX155xX4xX1xX3xX45xX3xXcxX245xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1xXcfxX10xX28bxX9xXaxX53xX5xX14xX4xX192xX5xX14xX79xX17xX22xX192xX7dxX14xX192xXexXcfxX6xX17xX22xX53xX65xX10xX1bxX192xXexXcfxX6xX17xX22xX192xXexX6xXdxX192xX4xX6xX4xX192xX4xX1xX79xXexX192xX2dbxXdxX10xX1bxX192xX7xX79xX6xXexX192xX4xX1xX79xX17xX22xX192xX65xXdxX4xX1xX192xX79xX192xXexXbxX192xX1xX6xX192xXexXdxX17xX1xX53xX1d2xX2xX1d1xX212xX2fxX242xX16dxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX1bxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1d2xX2fxX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX1d2xX1d1xX53xX2xX1d2xX2exX65xX212xX2fxX1d2xX1d1xX249xX1d1xX20dxXexX20dxX20dxX212xX242xX1aaxX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX7dxX12xX0xX7xXexXcfxX79xX17xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX498xX16xX1bxX3xXexXcfxX36bxX17xX22xX43xX3xXexX7axXdxX3xX4xXaaxX4xX3xX4xX1xX8cxXexX3xX2dbxXdxXc8xX1bxX3xX7xX79xXaaxXexX3xX4xX1xX8cxX17xX22xX3xX65xX155xX4xX1xX3xX45xX3xXcxX245xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1xXcfxX10xX28bxX9xXaxX53xX5xX14xX4xX192xX5xX14xX79xX17xX22xX192xX7dxX14xX192xXexXcfxX6xX17xX22xX53xX65xX10xX1bxX192xXexXcfxX6xX17xX22xX192xXexX6xXdxX192xX4xX6xX4xX192xX4xX1xX79xXexX192xX2dbxXdxX10xX1bxX192xX7xX79xX6xXexX192xX4xX1xX79xX17xX22xX192xX65xXdxX4xX1xX192xX79xX192xXexXbxX192xX1xX6xX192xXexXdxX17xX1xX53xX1d2xX2xX1d1xX212xX2fxX242xX16dxX1xXexX1bxXaxX12xX28xX498xX16xX1bxX3xXexXcfxX36bxX17xX22xX43xX3xXexX7axXdxX3xX4xXaaxX4xX3xX4xX1xX8cxXexX3xX2dbxXdxXc8xX1bxX3xX7xX79xXaaxXexX3xX4xX1xX8cxX17xX22xX3xX65xX155xX4xX1xX3xX45xX3xXcxX245xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexXcfxX79xX17xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX4bxX33xX17xX22xX3xXexXcfxX11exX1bxX3xX4xXaaxX17xX3xX9cxX3bxX71xX3xX4xX1xXdxX6axX17xX3xX7xd0bexX3xX4xX4a4xX17xX22xX3xX6xX17xX71xX3xX65xX75xX17xX3xX25bxX14xX75xX17xX3xXexXa22xX3xX7dxX25x13bd8xX3xXexXcfxXa22xX4xX3xX4xX1xX8cxXexX3xX22xXaaxX4xX3xXexX7axXdxX3xXcxX245xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xX3xX19xXfcexX3xX1xX15xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xXdxXccxX1bxX3xXcfxXdxX16xX17xX22xX71xX3xX5xX33xX1bxX3xX7dxXdxX25xX4xX3xX25bxX14xX16xX17xX3xX1bxX123xX17xX1xX3xX9cxX4e6xXexX3xX2dbxXc8xX3xX17xX22xX33xX15xX3xX17xX36bxX17xX22xX3xX19xX16xX1bxX3xX1bxX8fxX6xX71xX3xX25bxX14xX15xX6axXexX3xXexX75xX1bxX3xX4xX1xX14xX17xX22xX3xX7xXf9exX4xX3xX19xXa3xX15xX3xX5xX12a6xXdxX3xX65xX155xX4xX1xX3xX47xX79xX7dxXdxX65xX192xX2xX249xX16dxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX7dxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX498xX16xX1bxX3xXexX1xXf9exX4xX71xX3xX17xX22xX33xX15xX3xX2dbxX1xX4a4xX17xX22xX3xX1bxX1147xXdxX3xX28xX4xX1xXdxX6axX17xX3xX19xX4e6xX14xX43xX3xX7dxX95xXdxX3xX65xX155xX4xX1xX3xX47xX79xX7dxXdxX65xX192xX2xX249xX3xX45xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1xXcfxX10xX28bxX9xXaxX53xX15xX192xXexX10xX53xX65xX10xX1bxX192xXexX1xX14xX4xX192xX17xX22xX6xX15xX192xX2dbxX1xX79xX17xX22xX192xX1bxX79xXdxX192xX4xX1xXdxX10xX17xX192xX65xX6xX14xX192xX7dxX79xXdxX192xX65xXdxX4xX1xX192xX4xX79xX7dxXdxX65xX192xX2xX249xX192xX79xX192xX1xX6xX192xXexXdxX17xX1xX53xX1d2xX2xX2xX249xX2xX1aaxX16dxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX1bxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1d2xX2fxX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX2xX249xX53xX2xX2fxX212xX65xX2fxX2xX1d2xX1d1xX20dxX1aaxX249xXexX2xX2fxX212xX2xX1aaxX5xX2fxX16dxX195xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX7dxX12xX0xX7xXexXcfxX79xX17xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX498xX16xX1bxX3xXexX1xXf9exX4xX71xX3xX17xX22xX33xX15xX3xX2dbxX1xX4a4xX17xX22xX3xX1bxX1147xXdxX3xX28xX4xX1xXdxX6axX17xX3xX19xX4e6xX14xX43xX3xX7dxX95xXdxX3xX65xX155xX4xX1xX3xX47xX79xX7dxXdxX65xX192xX2xX249xX3xX45xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX1xXcfxX10xX28bxX9xXaxX53xX15xX192xXexX10xX53xX65xX10xX1bxX192xXexX1xX14xX4xX192xX17xX22xX6xX15xX192xX2dbxX1xX79xX17xX22xX192xX1bxX79xXdxX192xX4xX1xXdxX10xX17xX192xX65xX6xX14xX192xX7dxX79xXdxX192xX65xXdxX4xX1xX192xX4xX79xX7dxXdxX65xX192xX2xX249xX192xX79xX192xX1xX6xX192xXexXdxX17xX1xX53xX1d2xX2xX2xX249xX2xX1aaxX16dxX1xXexX1bxXaxX12xX498xX16xX1bxX3xXexX1xXf9exX4xX71xX3xX17xX22xX33xX15xX3xX2dbxX1xX4a4xX17xX22xX3xX1bxX1147xXdxX3xX28xX4xX1xXdxX6axX17xX3xX19xX4e6xX14xX43xX3xX7dxX95xXdxX3xX65xX155xX4xX1xX3xX47xX79xX7dxXdxX65xX192xX2xX249xX3xX45xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexXcfxX79xX17xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX298xX1xX148xX17xX22xX3xX17xX22xX33xX15xX3xX17xX33xX15xX71xX3xX4xXc9exX3xX17xX22xX33xX17xX1xX3xfa3bxX3xXexX6axX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xX3xXexXa7xX3xXexX4ddxX17xX1xX71xX3xX1xX14xX15xX25xX17xX71xX3xX1dxXfcexX3xXbxX1xX8fxXb44xX17xX22xX71xX3xXexX1xX4a4xX17xX3xX9cxXc9exX17xX3xX19xX6xX17xX22xX3xXexX6fxXbxX3xXexXcfxX14xX17xX22xX3xX4xX6xX79xX3xX17xX1xX4e6xXexX3xX4xX1xX79xX3xX4xX4a4xX17xX22xX3xXexXaaxX4xX3xXbxX1xXfbexX17xX22xX3xX4xX1xX8cxX17xX22xX3xX65xX155xX4xX1xX3xX9cxX25xX17xX1xX16dxX3xX265xX1xX4a4xX17xX22xX3xX2dbxX1xX4aaxX3xX4xX1xX8cxX17xX22xX3xX65xX155xX4xX1xX3xX5xXdxX16xX17xX3xXexX100xX4xX3xX7dxX33xX3xX1xX6axXexX3xX7xXf9exX4xX3xX2dbxX1xXa3xX17xX3xXexXcfxX8fxXaexX17xX22xX16dxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX7dxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX47xX1xXdxX6axX17xX3xX7xX1befxX3xXaaxX79xX3xXexXcfxX36bxX17xX22xX43xX3xX9cxXccxX17xX3xX9cxX4ddxX3xXexXcfxX79xX17xX22xX3xX4xX14xX3bxX4xX3xX4xX1xXdxX6axX17xX3xX7dxX95xXdxX3xX47xX79xX7dxXdxX65xX192xX2xX249xX3xX4d6xX17dxX33xXdxX3xX2xX4daxX1c1xX3xX298xX1xX148xX17xX22xX3xX19xX16xX1bxX3xX16dxX16dxX16dxXaxX3xX1xXcfxX10xX28bxX9xXaxX53xX17xX14xXdxX192xX1xX79xX17xX22xX192xX7xX79xX17xX22xX192xX5xX6xX53xX4xX1xXdxX10xX17xX192xX7xX15xX192xX6xX79xX192xXexXcfxX6xX17xX22xX192xX9cxX10xX17xX192xX9cxXdxX192xXexXcfxX79xX17xX22xX192xX4xX14xX79xX4xX192xX4xX1xXdxX10xX17xX192xX7dxX79xXdxX192xX4xX79xX7dxXdxX65xX192xX2xX249xX192xX9cxX6xXdxX192xX2xX192xX17xX1xX14xX17xX22xX192xX65xX10xX1bxX192xXexXcfxX6xX17xX22xX192xX79xX192xX4xX65xX4xX192xX1xX6xX192xXexXdxX17xX1xX53xX1d2xX2xX2xX2exX2xX2xX16dxX1xXexX1bxXaxX12xX0xXdxX1bxX22xX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX53xX1bxX10xX65xXdxX6xX53xX2xX1d2xX2fxX53xX17xX10xX1bcxX7xX53xX1d2xX2xX2xX242xX53xX2xX1d2xX20dxX65xX2fxX2xX2exX1d1xX1d2xX1d1xX20dxXexX249xX242xX1d2xX2exX5xX249xX192xX6xX17xX1xX192xX65xX6xXdxX192xX65xXdxX10xX17xX16dxX195xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX16xX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX17xX22xX1xXdxX25xX1bxX3xX28xX22xX2axXdxX3xX2xX2exX2fxX3xX17xX22xX33xX17xX3xX1bxX37xX14xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX43xX3xX45xX3xX47xX48xX47xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX65xXdxX7dxX12xX0xX7xXexXcfxX79xX17xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX28xX47xX1xXdxX6axX17xX3xX7xX1befxX3xXaaxX79xX3xXexXcfxX36bxX17xX22xX43xX3xX9cxXccxX17xX3xX9cxX4ddxX3xXexXcfxX79xX17xX22xX3xX4xX14xX3bxX4xX3xX4xX1xXdxX6axX17xX3xX7dxX95xXdxX3xX47xX79xX7dxXdxX65xX192xX2xX249xX3xX4d6xX17dxX33xXdxX3xX2xX4daxX1c1xX3xX298xX1xX148xX17xX22xX3xX19xX16xX1bxX3xX16dxX16dxX16dxXaxX3xX1xXcfxX10xX28bxX9xXaxX53xX17xX14xXdxX192xX1xX79xX17xX22xX192xX7xX79xX17xX22xX192xX5xX6xX53xX4xX1xXdxX10xX17xX192xX7xX15xX192xX6xX79xX192xXexXcfxX6xX17xX22xX192xX9cxX10xX17xX192xX9cxXdxX192xXexXcfxX79xX17xX22xX192xX4xX14xX79xX4xX192xX4xX1xXdxX10xX17xX192xX7dxX79xXdxX192xX4xX79xX7dxXdxX65xX192xX2xX249xX192xX9cxX6xXdxX192xX2xX192xX17xX1xX14xX17xX22xX192xX65xX10xX1bxX192xXexXcfxX6xX17xX22xX192xX79xX192xX4xX65xX4xX192xX1xX6xX192xXexXdxX17xX1xX53xX1d2xX2xX2xX2exX2xX2xX16dxX1xXexX1bxXaxX12xX28xX47xX1xXdxX6axX17xX3xX7xX1befxX3xXaaxX79xX3xXexXcfxX36bxX17xX22xX43xX3xX9cxXccxX17xX3xX9cxX4ddxX3xXexXcfxX79xX17xX22xX3xX4xX14xX3bxX4xX3xX4xX1xXdxX6axX17xX3xX7dxX95xXdxX3xX47xX79xX7dxXdxX65xX192xX2xX249xX3xX4d6xX17dxX33xXdxX3xX2xX4daxX1c1xX3xX298xX1xX148xX17xX22xX3xX19xX16xX1bxX3xX16dxX16dxX16dxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexXcfxX79xX17xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX65xXaxX12xX47xX14xX3bxX4xX3xX4xX1xXdxX6axX17xX3xX7dxX95xXdxX3xX47xX79xX7dxXdxX65xX192xX2xX249xX3xX45xX3xX4bxX33xX3xXcxX4fxX17xX1xX3xXexXcfxX45xX3xX17xX16xX17xX3xX4xX6xX1bxX3xX22xX79xX3xX1xXaexX17xX3xX9cxX4e6xXexX3xX4xXf9exX3xX5xX1368xX4xX3xX17xX33xX79xX3xX2dbxX1xXdxX3xX4xX2axX3xX4xX6xX3xX65xX8fxXaexX17xX22xX3xXexX4aaxX17xX1xX3xXexXcfxX79xX17xX22xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX3xX7dxX33xX3xX17xX22xX14xX15xX3xX4xXaexX3xX5xX75xX15xX3xX5xX6xX17xX3xX65xX155xX4xX1xX3xX9cxX25xX17xX1xX3xXexXa7xX3xX9cxX16xX17xX3xX17xX22xX79xX33xXdxX3xX7dxX33xX79xX3xX19xX155xX6xX3xX9cxX33xX17xX3xXcfxX4e6xXexX3xX5xX95xX17xX16dxX3xX48xX40xX17xX3xX7xXf9exX4xX3xX4xX1xX8cxX17xX22xX3xX65xX155xX4xX1xX71xX3xX4xXc9exX3xX1xX25xX3xXexX1xX8cxX17xX22xX3xX4xX1xX4aaxX17xX1xX3xXexXcfxX155xX3xXexX4ddxX17xX1xX3xX17xX1xX33xX3xX19xX6xX17xX22xX3xX25bxX14xX15xX6axXexX3xX5xXdxX25xXexX3xX7dxX33xX79xX3xX4xX14xX3bxX4xX16dxX3xX26exX33xX71xX3xXexXcfxX16xX17xX3xXexX14xX15xX6axX17xX3xX19xX641xX14xX3xX22xXdxX6xX17xX3xX2dbxX1xX2axX71xX3xX17xX1xX148xX17xX22xX3xX28xX4xX1xXdxX6axX17xX3xX7xX1befxX3xXaaxX79xX3xXexXcfxX36bxX17xX22xX43xX3xX7dxX37xX17xX3xX17xX22xX33xX15xX3xX19xX16xX1bxX3xX9cxXccxX17xX3xX9cxX4ddxX3xX28xX4xX1xXdxX6axX17xX3xX19xX4e6xX14xX43xX3xX7dxX123xX3xX7xXf9exX4xX3xX2dbxX1xX1147xX10xX3xX4xX3bxX17xX22xX3xX19xX40xX17xX22xX16dxX0xX53xXbxX12xX0xX53xX65xXdxX7dxX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX14xX5xX12xX0xX65xXdxX7dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcfxXaxX12xX0xX53xX65xXdxX7dxX12xX0xX53xX65xXdxX7dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24axX14xXexX1xX79xXcfxXaxX12xX298xX1xX4e6xXexX3xX192xX3xX2a9xX14xX6xX17xX22xX0xX53xXbxX12
Nhất - Quang