Tạo thói quen ăn uống tích cực để ngừa ung thư
Bệnh ung thư đến cũng từ ăn uống, cho nên bạn cần chú ý thói quen ăn uống để ngừa ung thư sau.
e010x10df7x13785x131b9x15198xf83cx1527dx1301ex14917xX7x12f1dx10c60x10269xe333x10a51x11459xX5xf2e5xXax10d8axXcx1526fxfcf3xX3xXexX1xe745xXdxX3xe24dx13eb8xX10x12220xX3x1615fxX1fxX3xX1dx16461xX1fx13bb1xX3xXex1381fxX4xX1xX3xX4xfe74xX4xX3x1626fx121aexX3xX1fxX27xf2e1xX6xX3xX1dxX1fxX27xX3xXexX1x12ea7xX0x13e39xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe7fdxX10xX6x13fa2xXaxX12x15936x10ebaxX1fxX1xX3xX1dxX1fxX27xX3xXexX1xX40xX3xX32xf1d1xX1fxX3xX4x11902xX1fxX27xX3xXexX37xX3xX21xX1fxX3xX1dxX25xX1fxX27x156eexX3xX4xX1xX15xX3xX1fxef72xX1fxX3x16359xX14xX1fxX3xX4x156ccxX1fxX3xX4xX1x11b2axX3x10295xX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX10xX1fxX3xX21xX1fxX3xX1dxX25xX1fxX27xX3xX32xX33xX3xX1fxX27xX37xX6xX3xX1dxX1fxX27xX3xXexX1xX40xX3xX7xX6xX1dx165fdxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXex10934xX5xX10xX9xXaxXexX10x1594dxXexf8f9xX6xX5xXdxX27xX1fxe304xX3xf2cdxX1dxX7xXexXdx14491xXbex14ea0xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xX0xX7xXex1287dxX15xX1fxX27xX12xXcxX1xX7exf58bxX3xX4xX1xe5efxXexX3xXc5x109cdxX3xf8d1xeb9fxX15xX3xX4xX1xX65xX3xX32x11f99xX3xX21xX1fxX0xX42xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xXcxX1xX2fxX4xX3xXbxX1x130bdxXf2xX3xX4xX1x141edxX6xX3xX4xX1xXf6xXexX3xXc5xXfaxX3xXeaxXf6xXexX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xXexXeax15222xX1fxX27xX3xXexXeaxX15xX1fxX27xX3xX4xX1xX65xX3xX32xX105xX3xX21xX1fxX3xX1dxX25xX1fxX27xX3xX1xXfdxX1fxX27xX3xX1fxX27xXfdxXbexX3xXfcxef35xX3xX1fxX19xX3xX27xXdxX8bxXbxX3xX5xX166xX4xX3xXeax11d2exX6xX3xX4xX1xXf6xXexX3xX32xX105xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXexXeaxX15xX1fxX27xX3xXeaxX1dxX105xXexXb4xX3x111acx14635xX4xX3xXexX1xX2fxX4xX3xXbxX1xX14bxXf2xX3xX1fxX1xX40xX3xX27xX14xX15xX3xX1fx14a55xX1dxX77xX3xX81xX1b6xX1fxX1xX3xXf2xX18axX3xX1fxX27xX69xX3xX4xX25xX4xX3xXfcxXfdxX3xXf2xX105xXexX3xX7xX25xX3xX5xX15xX14xXdxX3xX1xX15xX6xX3xX1cxX1dx16386xX3xX1fxX1xX40xX3xX4xX1xX1dxX25xXdxX3xX27xXdxX8bxXbxX3xX4xX1xX15xX3xX1xX58xX3xXexXdxX7exX1dxX3xX1xX19xX6xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX7xfeb4xX3xXfcxXfdxX3xfda5xX1x135f5xX10xX3xXf2xX14xX1fxX1xXb4xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX81xX5xX10xX12xX0xXexX81xX15xX54xXbexX12xX0xXexXeaxX12xX0xXexX54xX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xXeaxX10xXd4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcdxX42xX42xX6xX54xXf2xXdxX1fxXb4xX81xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb4xXfcxX1fxX42xXdxXf2xX27xX42xe6cbxe48exX42xXexX2a0xX2a1xX2a1xX2a1xfa53xXb4xXcfxXbxX27xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15x12e3exXf2xX6xX27xX10xXaxX3xX15xX1fxX4xX5xXdxX4xX221xX9xXaxXeaxX10xXexX1dxXeaxX1fxX3xX7xX1xX15xec5cxX2b7xXf2xX6xX27xX10x10533xXexX1xXdxX7xXb4xX7xXeaxX4x1205cxXaxX12xX0xXdxXf2xX27xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX42xX42xXdxXb4xX81xX6xX15xX1xX6xXexXdxX1fxX1xXb4xXfcxX1fxX42xX1fxX10xX2d1xX7xX42xX2xX2a8xe4ecxX305xX42xX2x10d4dxX2a8xX54xX2xX2x15258xX30exX2xX309xX309xXexX2a0xX2a1xX2a1xX2a1xX2a8xX5xX309xXb4xXcfxXbxX27xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX15xX2b7xXf2xX6xX27xX10xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexXeaxX12xX0xX42xXexX81xX15xX54xXbexX12xX0xX42xXexX6xX81xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xX0xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12xX1b5xX1b6xX4xX3xX5xX15xX14xXdxX3xXeaxX6xX1dxX3xXc5xX6xX1fxX1xX0xX42xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12x1188dxX6xX1dxX3xXc5xX6xX1fxX1xX3xX27xXdxX8bxXbxX3xX4xX1dxX1fxX27xX3xX4xXf6xXbxX3xX4xX1xX15xX3xX81xX14xX1fxX3xX1fxX21xX1fxX27xX3xX5xX40x13345xX1fxX27xXb4xX3xX1b5xX1f5xXdxX3xXc5xX15xX21xX1fxX77xX3xXeaxX6xX1dxX3xX81xXdxX1fxX6xX3xXfcxXfdxX3xXeaxX6xX1dxX3xX4xX1f5xXdxX3xX1fxX7exX1fxX3xX32xX40xX3f8xX4xX3xXexX1xX7exXf2xX3xXfcxXfdxX15xX3xX4xX1xX65xX3xX32xX105xX3xX21xX1fxX3xX1xXfdxX1fxX27xX3xXexX1dxX86xX1fxX3xX4x12da1xX6xX3xX81xX14xX1fxX3xXfcxX18axX3xX1fxX19xX3xX1x14195xX3xXexXeaxX3f8xX3xXexX14xX15xX3xX221xX1xX1f5xX3xX1fxX21xX1fxX27xX3xXf2xXdxe4adxX1fxX3xX54x14988xX4xX1xX3xXfcxXfdxX3xX5xX15xX14xXdxX3xX81xX223xX3xX81xXf6xXexX3xX221x14919xX3xX5xX15xX14xXdxX3xX1fxX1xXdxX465xXf2xX3xXexXeax14cf6xX1fxX27xX3xX1fxXfdxX15xX3xXexXeaxX15xX1fxX27xX3xX4xXfaxX3xXexX1xX33xX3xX4xX19xX3xXexX1xX33xX3xX27xX1ccxXbexX3xX1dxX1fxX27xX3xXexX1xX40xXb4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xX0xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12xX1b5xX1xX166xX1fxX3xXeaxX6xX3xX4xX1xXf6xXexX3xX81x14b0axX15xX3xXexX25xXexX3xX32xX33xX3xX7xX199xX3xX54x16097xX1fxX27xX0xX42xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xX1b5xX1b6xX4xX3xX4xX1xXf6xXexX3xX81xX4fcxX15xX3xX81x10c05xX15xX3xX1x106f3xX6xX3xXfcxXfdxX3xX4xX1xXf6xXexX3xX81xX4fcxX15xX3xXexXeaxX6xX1fxX7xX3xX32x12f2dxX1dxX3xX221xX1x105cfxX1fxX27xX3xXexX25xXexXb4xX3xX57xX14xX1fxX3xX1fxX7exX1fxX3xX4xX19xX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX10xX1fxX3xX21xX1fxX3xX1dxX25xX1fxX27xX3xXexX25xXexX3xX32xX33xX3xX1fxX27xX21xX1fxX3xX1fxX27xX37xX6xX3xX1dxX1fxX27xX3xXexX1xX40xX77xX3xX32xX19xX3xX5xXfdxX3xX5xX8dxX3xX54xX15xX3xXexX14xXdxX3xX7xX6xX15xX3xX6xXc5xXdxXexX3xX81xX4fcxX15xX3xX15xXf2xX10xX27xX6xX3xX2a1xX3xXfcxXfdxX3xX4xX1b6xX4xX3xX4xX1xXf6xXexX3xX81xX4fcxX15xX3xX221xX1xX575xX1fxX27xX3xX81xX556xX15xX3xX1xX55axX6xX3xX5xXfdxX3xX5xX8dxX3xXexX40x1356exX1fxX27xX3xX1fxX1xXf6xXexXb4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xX0xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12x1361cxX40x149a1xX4xX3xX27xXdxX8bxXbxX3xX81xX14xX1fxX3xX7xX25xX1fxX27xX3xX7xX19xXexX0xX42xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xX57xX14xX1fxX3xX4xX19xX3xX81xXdxX65xXexX3xXeax125d6xX1fxX27xX3xX1fxX40xX645xX4xX3xX4xX69xX1fxX27xX3xX81xX1f5xX15xX3xXfcxX58xX3xX81xX14xX1fxX3xX221xX1xX223xXdxX3xX1dxX1fxX27xX3xXexX1xX40x112f0xX3x12765xX18axX3xX1fxX40xX645xX4xX3xX27xXdxX8bxXbxX3xXexX21xX1fxX27xX3xX4xX40xe523xX1fxX27xX3xX221xX1xX1f5xX3xX1fxX21xX1fxX27xX3xXf2xXdxX465xX1fxX3xX54xX469xX4xX1xX3xXfcxXfdxX3xXexX1xX1f5xXdxX3xX32xX105xX4xX3xXexX25xX3xXeaxX6xX3xX221xX1xX223xXdxX3xX4xXfaxX3xXexX1xX33xX77xX3xX27xXdxX8bxXbxX3xX27xXdx14386xX3xX4xX1xX15xX3xX81xX14xX1fxX3xX221xX1xX223xX10xX3xXf2xX14xX1fxX1xXb4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xX0xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12xXcxX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX10xX1fxX3xX1fxXf6xX1dxX3xX21xX1fxX3xX5xXfdxX1fxX1xX3xXf2xX14xX1fxX1xX0xX42xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12x1536cxX1dxX105xX4xX3xXeaxX6xX1dxX3xXexX1xX6xXbexX3xXfcxX18axX3xX4xX1xXdxX7exX1fxX3xXfcxXfdxX3xXc5xXfdxX15xXb4xX3xX1b5xX1x10f8bxX3xX7xX199xX3xX54xX50axX1fxX27xX3xX5xX55axX3xXfcxXdxX3xX7xX19xX1fxX27xX3xXfcxX645xXdxX3xX81xX1b6xXexX3xX32x16044xX6xX3xXexX1xX1ccxX1fxX3xXexX1xXdxX58xX1fxX3xXexXeaxX15xX1fxX27xX3xX221xX1xXdxX3xX5xXfdxXf2xX3xX1fxX19xX1fxX27xX3xXexX1xX150xX4xX3xX21xX1fxX3xX32xX33xX3xX1fxX27xX21xX1fxX3xX4xX1x1482cxX1fxX3xX7xX2fxX3xX1f5xX1fxX1xX3xX1xX40xX600xX1fxX27xX3xX4xX442xX6xX3xX4xX1xXf6xXexX3xX5xXdxX58xX1dxX3xX81xX1b6xXexX3xX32xX7fbxX6xX3xX32xX65xX1fxX3xXexX1xX2fxX4xX3xXbxX1xX14bxXf2xXb4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xX0xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12xX57xX1f5xX15xX3xXex14d86xX1fxX3xX4xX1b6xX4xX3xX4xX1xXf6xXexX3xX54xXdxX1fxX1xX3xX54xX40x128d4xX1fxX27xX3xXexXeaxX15xX1fxX27xX3xXexX1xX2fxX4xX3xXbxX1xX14bxXf2xX3xX221xX1xXdxX3xX1fxXf6xX1dxX3xX21xX1fxX0xX42xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xX51xXf6xXbxX3xXeaxX6xX1dxX3xXfcxX645xXdxX3xX2axXexX3xX1fxX40xX645xX4xX3xXexX1xX18axX3xXexX25xXexX3xX1xXfaxX1fxX3xX7xX15xX3xXfcxX645xXdxX3xX1fxXf6xX1dxXb4xX3xfec2xX1fxX3xXeaxX6xX1dxX3xX7xX25xX1fxX27xX3xX4xX69xX1fxX27xX3xXexX25xXexX3xXfcxX18axX3xX1fxX19xX3xX5xXfdxX3xXf2xX105xXexX3xXexXeaxX15xX1fxX27xX3xX1fxX1xX719xX1fxX27xX3xXexX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxX10xX1fxX3xX21xX1fxX3xX1dxX25xX1fxX27xX3xXexX25xXexX3xX221xX1xX1b6xX4xX3xX32xX33xX3xX1fxX27xX21xX1fxX3xX1fxX27xX37xX6xX3xX1dxX1fxX27xX3xXexX1xX40xXb4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xX0xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12x16354xXdxX1f5xXf2xX3xXexX1xXdxX33xX1dxX3xXexX1xX469xXexX3xX32xX223xX0xX42xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xX643xX27xX40xX6dcxXdxX3xXexX6xX3xX1fxX19xXdxX3xXeaxX6a1xX1fxX27xX3xX21xX1fxX3xX4xX1xX6xXbexX3xX27xXdxX1f5xXf2xX3xX2a8xX309xX3x107a6xX3xX221xX1xX1f5xX3xX1fxX21xX1fxX27xX3xXbxX1xX1b6xXexX3xXexXeaxXdxX33xX1fxX3xX81xX58xX1fxX1xX3xX1dxX1fxX27xX3xXexX1xX40xX3xX221xX1xXdxX3xX7xX15xX3xXfcxX645xXdxX3xX221xX1xX575xX1fxX27xX3xX21xX1fxX3xX4xX1xX6xXbexXb4xX3x122c0xXdxX570xX1dxX3xX1fxXfdxXbexX3xX5xXfdxX3xX81xX600xXdxX3xXfcxX18axX3xX4xX1b6xX4xX3xX5xX15xX14xXdxX3xXexX1xX469xXexX3xX32xX223xX3xX221xX1xX575xX1fxX27xX3xX4xX19xX3xX1fxX27xX1dxX8a1xX1fxX3xXbxXeaxX15xXexX10xXdxX1fxX3xXexX25xXexX77xX3xX4xX1xXf6xXexX3xX4xX1xX25xX1fxX27xX3xX15xXc5xXbexX3xX1xX19xX6xX3xXfcxXfdxX3xX4xX1xXf6xXexX3xXc5xXfaxX3xX27xXdxX8bxXbxX3xX1fxX27xX21xX1fxX3xX1fxX27xX37xX6xX3xX81xX14xX1fxX3xX221xX1xX223xXdxX3xX81xX58xX1fxX1xX3xXex10a80xXexXb4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xX0xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12xXcxX1xX2fxX4xX3xXbxX1xX14bxXf2xX3xX4xX1xX65xX3xX81xXdxX65xX1fxX3xX7x140f4xX1fxX0xX42xX7xXexXeaxX15xX1fxX27xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexXbexX5xX10xX9xXaxXexX10xXc5xXexXc7xX6xX5xXdxX27xX1fxXcdxX3xXcfxX1dxX7xXexXdxXd4xXbexXd6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX15xX54xXbexXaxX12xXcxX1xX2fxX4xX3xXbxX1xX14bxXf2xX3xX4xX1xX65xX3xX81xXdxX65xX1fxX3xX7xXb4axX1fxX3xXexX1xX40xX6dcxX1fxX27xX3xX221xX1xX575xX1fxX27xX3xX5xXfdxX1fxX1xX3xXf2xX14xX1fxX1xXb4xX3xX1b5xX1b6xX4xX3xX4xX1xXf6xXexX3xX1fxX1xX1ccxX1fxX3xXexX14xX15xX3xX4xX19xX3xXexXeaxX15xX1fxX27xX3xX1fxX1xX719xX1fxX27xX3xXexX1xX2fxX4xX3xXbxX1xX14bxXf2xX3xX1fxXfdxXbexX3xX7xX21cxX3xXc5xX1ccxXf2xX3xX1fxX1xXaf9xXbxX3xXfcxXfdxX15xX3xX32xX40xX6dcxX1fxX27xX3xXeaxX1dxX105xXexX3xX4xX442xX6xX3xX81xX14xX1fxX3xXfcxX645xXdxX3xX4xX1b6xX4xX3xX32xX105xX4xX3xXexX25xX3xX27xX1ccxXbexX3xX1dxX1fxX27xX3xXexX1xX40xXb4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf43cxX15xX1dxXeaxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX6c8xXcxX1b5xX3xX643xX10xX2d1xX7xX0xX42xXbxX12
congthanh