TP Hà Tĩnh trang bị “cẩm nang công sở” cho cán bộ, công chức
(Baohatinh.vn) - Sáng 8/9, UBND thành phố Hà Tĩnh khai mạc lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, đạo đức và văn hóa công sở cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.
d5c1x156bex11f28x10505x13c5cx13dfex10498x11bcbx11fa2xX7x143cbxe0dax159b2xdff9x10b21x102c1xX5xd8b5xXax1213bxXcx11c4axX3x157aex116cbxX3xXcxdde6x13deaxX1xX3xXexe723xX6xX1bxe87bxX3x12cb4x14cdexX3xXaxX4xe205x111c9xX3xX1bxX6xX1bxX22xX3xX4x12f73xX1bxX22xX3xX7x139d6xXaxX3xX4xX1xf541xX3xX4x15a8dxX1bxX3xX24xed9exd5edxX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX4xX1x1337bxX4xX0xddfdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6x144cdxXaxX12x14a1cxX3fxX1bxX22xX3x15c0cxX50xfccfxX44xX3x14a94x151c7x15c2cx14955xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xdb27xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3x10753xX1xX6xXdxX3xX2ax111dcxX4xX3xX5xe704xXbxX3xXex102fbxXbxX3xX1x120abxdd84xX1bxX3xX86x14efcxX3xX1bx12e33xX1bxX22xX3xX22xXdxX6xX3cxX3xXexXdx12dc9xXbxX44xX3x1598bxX8cxX3cxX3xXafxX4dxX4xX3xec50xX17xX3xXb7xXa0xX1bxX3xX1x13b4dxX6xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX7xX37xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX24xX43xX44xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX4xX1xX4dxX4xX44xX3xXb7xXdx1191bxX1bxX3xX4xX1xX4dxX4xX3xXexX1fxXe3xX1bxX3xXafxX25xX6xX3xX24xX17xX1bx13d41xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX3cxX62xddc9xX3xXbx14a91xX10xX1bxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxXexX10x11454xXexf648xX6xX5xXdxX22xX1bx10be4xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX1fx158d1xXaxX12xX0xXdxX2axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX1bxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxe080xXdxX62xXexX1xX126xX3xecf9xX2xfd78xXbxX11exX12exX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX126xX3x157efxX2xeb3fxXbxX11exX12exXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX50xX50xXdxXf7xX24xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf7xXb7xX1bxX50xX1bxX10xX14dxX7xX50xX2xX6axe8bcxX154xX50xX2xX163xe0c2xX62xX154xX165xX6cxX192xX163xX192xX6cxXexX6axX2xX6axX165xX5xX165xX120xXdxX2axX22xX120xX165xX6axX192xX156xX120xX4xX3cxXbxX10axXf7x135cdxXbxX22x126a4xX1fxX9xX154xX192xX165xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX6xX1bxX22xX3xX24xX25xX3x16131xX4xX29xX2axX3xX1bxX6xX1bxX22xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX7xX37x10019xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX24xX43xX44xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX4xX1xX4dxX4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX3cxX1bxXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxXexX10xX11exXexX120xX6xX5xXdxX22xX1bxX126xX3xX1b1xX98xX7xXexXdxf2c5xX10axX12exXaxX12xX10dxX1x1219fxX3xXexX25xX4xX1xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX7cxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX16xX17xX3x14903xXa0xX1bxX3xXcxX1fxd7daxX1bxX22xX126xX3xX0xX10xX2axX12xXcxX1fxX6xX1bxX22xX3xX24xX25xX3xX4xX29xX2axX3xX1bxX6xX1bxX22xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX7xX37xX3xX1bxX1x1446cxX2axX3xX11ex10f3exX10axX3xX62xe01exX1bxX22xX3xX1bx11a8cxX1bxX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1x1085bxX1bxX1xX3xXexX1fxX3fxX4xX1xX3xX1bxX1xXdx10247xX2axX44xX3xX1xXdxX2a8xX98xX3x1254dxX98x15e98xX44xX3xX4xX1xX98xX10axXe3xX1bxX3xX1bxX22xX1xXdxX2a8xXbxX0xX50xX10xX2axX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX3cxX62xX10axXaxX12xXcxX8cxXdxX3xX24xX98x12a77xXdxX3xXexX94xXbxX3xX1xX98xX99xX1bxX44xX3xX22x112ecxX1bxX3xX154xX165xX165xX3xXafxX8cxXdxX3xX24xXdx10507xX98xX3xXafx1115bx14121xX4xX3xX1bxX22xX1xX10xX3xXcxXdxXabxX1bxX3xX7xX9dxX3xX71xX22xX98xX10ax13ee5xX1bxX3xXcxX1xX25xX3xX16xX17xX3xdf16xX3xe993xXdxX2b3xX1bxX22xX3xXb7xXdxXe3xX1bxX3xX16xX25fxX4xX3xXb7xXdxX2a8xX1bxX3xX16xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX29bxX1bxX1xX3xedddxX98xX7cxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX16xX17xX3xX71xX43xXdxX3xXexX1fxX98xX10axX291xX1bxX3xXafxX8cxXexX3xX18dxX3xX4xX1xX98xX10axXe3xX1bxX3xXafxX291xX3xX2b1xX98xX6xX1bxX3xXexX1fxX25fxX1bxX22xX3xXexX1fxX3cxX1bxX22xX3xXexX1xX28cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX32xX1bxX22xX3xXb7x11b3fxX44xX3xX22x14871xX2axX126xX3xfe59xX9dxX3xX1bxXa0xX1bxX22xX3xX22xXdxX6xX3cxX3xXexXdxXabxXbxX3xX4xX32xX1bxX22xX3xXb7xX389xX12exX3xXb7xXa0xX1bxX3xX1xXbfxX6xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX7xX37xX12exX3xXafxX8cxX3cxX3xXafxX4dxX4xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xXb7xX389xXf7xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX3cxX62xX10axXaxX12xXcxXdxXabxX1bxX3xX7xX9dxX3xX71xX22xX98xX10axX317xX1bxX3xXcxX1xX25xX3xX16xX17xX3xX4x1381axX1bxX22xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x11ec7xX3xXexX1xXe3xX2axX3xX1bxX1xed7dxX1bxX22xX3xX86xXdxX1bxX1xX3xX1bxX22xX1xXdxX2a8xX2axX3xXexX1xX28cxX4xX3xXexXabxX3xXb7xX291xX3xX4xX3fxX4xX1xX3xX4dxX1bxX22xX3xX11exfbcbxX3xXb7xX90xXdxX3xXexX2e3xX3xX4xX1xX4dxX4xX44xX3xX4xX3fxX3xX1bxX1xX288xX1bxX3xX86xX1xXdxX3xX5xXdxXe3xX1bxX3xX1xX2a8xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xXexX3fxX4xX3xX4xX3f9xX1bxX22xX3xX1bxX1xX302xX3xX4xX3fxX4xX3xX86xX9dxX3xX1bxXa0xX1bxX22xX3xX11exX431xX3xX5x122a6xX3xX86xX1xXdxX3xX22x12574xXbxX3xXex14233xX1bxX1xX3xX1xX98xX7cxX1bxX22xX3xXafxX47dxX4xX3xX24xXdxX2a8xXexX3xXexX1fxX3cxX1bxX22xX3xX22xXdxX6xX3cxX3xXexXdxXabxXbxX3xX4xX32xX1bxX22xX3xXb7xX389xX12exX3xX1bxX1xX40cxX1bxX22xX3xX4xX3fxX4xX1xX3xX5xX17xX2axX3xX1xX6xX10axX3xXb7xX17xX3xXexX1xX3fxX3cxX3xX22x139b4xX3xX1bxX1xX40cxX1bxX22xX3xX86xX1xXbfxX3xX86xX1xXa0xX1bxX44xX3xXb7xX302xX90xX1bxX22xX3xX2ax1138cxX4xX3xXexX1fxX3cxX1bxX22xX3xXexX1xX28cxX4xX3xX1xXdxX2a8xX1bxX3xX22xXdxX6xX3cxX3xXexXdxXabxXbxX44xX3xX4dxX1bxX22xX3xX11exX431xX3xXb7xX90xXdxX3xXafxX38dxX1bxX22xX3xX1bxX22xX1xXdxX2a8xXbxX44xX3xX1bxX1xX288xX1bxX3xX62xX288xX1bxX3xXexX1fxX3cxX1bxX22xX3xX2b1xX98xX3fxX3xXexX1fxX481xX1bxX1xX3xXexX1xX28cxX4xX3xX1xXdxX2a8xX1bxX3xX4xX32xX1bxX22xX3xXb7xX389xdfbaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX3cxX62xX10axX3xXbxX10dxX10xX1bxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxXexX10xX11exXexX120xX6xX5xXdxX22xX1bxX126xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX1fxX12exXaxX12xX0xXdxX2axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX1bxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX62xXexX1xX126xX3xX154xX2xX156xXbxX11exX12exX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX126xX3xX163xX2xX165xXbxX11exX12exXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX50xX50xXdxXf7xX24xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf7xXb7xX1bxX50xX1bxX10xX14dxX7xX50xX2xX6axX18dxX154xX50xX2xX163xX192xX62xX154xX165xX6cxX192x14252xX2xX6cxXexX2xX2xX18dxX6cxX5xX2xX165xX120xXdxX2axX22xX120xX165xX6axX156xX18dxXf7xX1b1xXbxX22xX1b4xX1fxX9xX6cxX192xX5e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX6xX1bxX22xX3xX24xX25xX3xX1d5xX4xX29xX2axX3xX1bxX6xX1bxX22xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX7xX37xX1e6xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX24xX43xX44xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX4xX1xX4dxX4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX3cxX1bxXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxXexX10xX11exXexX120xX6xX5xXdxX22xX1bxX126xX3xX1b1xX98xX7xXexXdxX231xX10axX12exXaxX12xXcxXdxXabxX1bxX3xX7xX9dxX3xX71xX22xX98xX10axX317xX1bxX3xXcxX1xX25xX3xX16xX17xX3xX321xX3xX323xXdxX2b3xX1bxX22xX3xXb7xXdxXe3xX1bxX3xXexX1fxX302x15d0dxX1bxX22xX3xX16xX25fxX4xX3xXb7xXdxX2a8xX1bxX3xX16xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX29bxX1bxX1xX3xX342xX98xX7cxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX16xX17xX3xX71xX43xXdxX3xXexX1fxX98xX10axX291xX1bxX3xXafxX8cxXexX3xX4xX3fxX4xX3xX1bxX43xXdxX3xX62xX98xX1bxX22xX3xX2b1xX98xX6xX1bxX3xXexX1fxX25fxX1bxX22xX3xX4xX238xX6xX3xX24xX98xX2e3xXdxX3xXexX94xXbxX3xX1xX98xX99xX1bxXf7xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX3cxX62xX10axXaxX12xX71xX1xX40cxX1bxX22xX3xX1bxX43xXdxX3xX62xX98xX1bxX22xX3xXexX8cxXdxX3xX24xX98xX2e3xXdxX3xXexX94xXbxX3xX1xX98xX99xX1bxX3xX7x14aa0xX3xX5xX17xX3xX4x13e35xX3xX7xX37xX3xX4xX1xX3cxX3xXafxX43xXdxX3xX1bxX22xX3f9xX3xX4xX3fxX1bxX3xX24xX43xX44xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX4xX1xX4dxX4xX44xX3xXb7xXdxXe3xX1bxX3xX4xX1xX4dxX4xX3xX4xXbfxX3xXafxXdxX291xX98xX3xX86xXdxX2a8xX1bxX3xX1bxX288xX1bxX22xX3xX4xX6xX3cxX3xX86xX9dxX3xX1bxXa0xX1bxX22xX3xX22xXdxX6xX3cxX3xXexXdxXabxXbxX44xX3xX11exX288xX10axX3xX62xX28cxX1bxX22xX3xXexX29bxX1bxX1xX3xX4xX1xX98xX10axXe3xX1bxX3xX1bxX22xX1xXdxX2a8xXbxX3xXexX1fxX3cxX1bxX22xX3xXb7xXa0xX1bxX3xX1xXbfxX6xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX7xX37xX44xX3xXexX8cxX3cxX3xX5xe3e1xX1bxX22xX3xXexXdxX1bxX3xX4xX238xX6xX3xXexX2e3xX3xX4xX1xX4dxX4xX44xX3xX62xX3cxX6xX1bxX1xX3xX1bxX22xX1xXdxX2a8xXbxX44xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX62xX288xX1bxX3xXafxX7cxXdxX3xXb7xX90xXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX73dxX3xX2b1xX98xX6xX1bxX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX29bxX1bxX1xX3xX71xX1xX17xX3xX1bxX302xX90xX4xXf7xX3xXcx14661xX3xXafxXbfxX44xX3xX22xXbfxXbxX3xXbxX1xX2f1xX1bxX3xX11exX288xX10axX3xX62xX28cxX1bxX22xX3xX2axX32xXdxX3xXexX1fxX302xX6a3xX1bxX22xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX7xX37xX3xXexX1xX288xX1bxX3xXexX1xXdxX2a8xX1bxX44xX3xXafxX3fxXbxX3xX4dxX1bxX22xX3xX10axXe3xX98xX3xX4xX2f1xX98xX3xX1bxX288xX1bxX22xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX99xXexX3xX5xX302xX303xX1bxX22xX3xXafxX43xXdxX3xX1bxX22xX3f9xX3xX4xX3fxX1bxX3xX24xX43xX44xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX4xX1xX4dxX4xX44xX3xXb7xXdxXe3xX1bxX3xX4xX1xX4dxX4xX3xX4xX238xX6xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX3cxX1bxX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXafxX3cxX8cxX1bxX3xX2axX90xXdxXf7xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX3cxX62xX10axX3xXbxX10dxX10xX1bxXexX10xX1fxXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxXexX10xX11exXexX120xX6xX5xXdxX22xX1bxX126xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX1fxX12exXaxX12xX0xXdxX2axX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX1bxXexX10xX1fxX3xX62xXexX1xX98xX2axX24xXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxX14dxXdxX62xXexX1xX126xX3xX154xX2xX156xXbxX11exX12exX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX126xX3xX163xX2xX165xXbxX11exX12exXaxX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX50xX50xXdxXf7xX24xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf7xXb7xX1bxX50xX1bxX10xX14dxX7xX50xX2xX6axX18dxX154xX50xX2xX163xX192xX62xX154xX165xX6cxX18dxX5e3xX2xX192xXexX5e3xX6axX165xX154xX5xX18dxX120xXdxX2axX22xX120xX165xX6axX18dxX6axXf7xX1b1xXbxX22xX1b4xX1fxX9xX192xX192xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX6xX1bxX22xX3xX24xX25xX3xX1d5xX4xX29xX2axX3xX1bxX6xX1bxX22xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX7xX37xX1e6xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX24xX43xX44xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX4xX1xX4dxX4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxX3cxX1bxXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxXexX10xX11exXexX120xX6xX5xXdxX22xX1bxX126xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX1fxX12exXaxX12xX10dxX3fxX4xX3xX4xX3fxX1bxX3xX24xX43xX44xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX4xX1xX4dxX4xX44xX3xXb7xXdxXe3xX1bxX3xX4xX1xX4dxX4xX3xX5xX4e2xX1bxX22xX3xX1bxX22xX1xX10xX3xX1bxX1xX40cxX1bxX22xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX403xX3xX4xX238xX6xX3xX22xXdxX2b3xX1bxX22xX3xXb7xXdxXe3xX1bxXf7xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX70xX3cxX62xX10axXaxX12xXcxX1xX6a3xXdxX3xX22xXdxX6xX1bxX3xXexX90xXdxX44xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX7cxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxXabxXbxX3xXexX389xX4xX3xX2axX37xX3xXexX1xXe3xX2axX3xX4xX3fxX4xX3xX5xX90xXbxX3xX86xX9dxX3xX1bxXa0xX1bxX22xX3xX22xXdxX6xX3cxX3xXexXdxXabxXbxX3xX4dxX1bxX22xX3xX11exX431xX44xX3xX86xX9dxX3xX1bxXa0xX1bxX22xX3xX11exX431xX3xX5xX476xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xXb7xX389xX3xXb7xX17xX3xX4xX3fxX4xX3xX86xX9dxX3xX1bxXa0xX1bxX22xX3xX2axX291xX2axX3xX86xX1xX3fxX4xX3xX1bxX1xX284xX2axX3xX1bxX288xX1bxX22xX3xX4xX6xX3cxX3xX1xX73dxX1bxX3xX1bxX40cxX6xX3xX1bxXa0xX1bxX22xX3xX5xX28cxX4xX3xX5xX17xX2axX3xXb7xXdxX2a8xX4xX44xX3xXexX3fxX4xX3xXbxX1xX3cxX1bxX22xX3xXb7xX17xX3xXafxX8cxX3cxX3xXafxX4dxX4xX3xX4xX238xX6xX3xX1bxX22xX302xX6a3xXdxX3xXexX1xX28cxX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX32xX1bxX22xX3xXb7xX389xX542xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX24xX43xX44xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX4xX1xX4dxX4xX44xX3xXb7xXdxXe3xX1bxX3xX4xX1xX4dxX4xX3xXexX8cxXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX73dxX3xX2b1xX98xX6xX1bxX44xX3xXafxX3cxX17xX1bxX3xXexX1xX2fexX3xX1bxX1xX284xX2axX3xX11exX288xX10axX3xX62xX28cxX1bxX22xX3xX1bxX291xX1bxX3xX1xX17xX1bxX1xX3xX4xX1xX29bxX1bxX1xX3xXexX1fxX3fxX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX2a8xX2axX44xX3xX1xXdxX2a8xX98xX3xX2b1xX98xX2b3xX44xX3xX4xX1xX98xX10axXe3xX1bxX3xX1bxX22xX1xXdxX2a8xXbxXf7xX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxXb7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX1fxX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX7xXexX1fxX3cxX1bxX22xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxXe3xX1bxX3xX2b1xX98xX6xX1bxX126xX0xX50xX7xXexX1fxX3cxX1bxX22xX12xX0xX98xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX120xXexX1xX98xX2axX24xX120xX6xX1bxX62xX120xX7xX6xXbxX3cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX7xX3fxX1bxX22xX3xXexX8cxX3cxX44xX3xX22xXbfxXbxX3xXexX1xXe3xX2axX3xX4xX1xX3cxX3xXex115c2xX1bxX1xX3xX4xX3fxX4xX1xX3xX5xX17xX2axX3xX1xX6xX10axX3xXb7xX291xX3xXafxX3fxX1bxX1xX3xX22xXdxX3fxX3xX4xX3fxX1bxX3xX24xX43xXaxX3xX1xX1fxX10xX231xX9xXaxX50xX4xX1xXdxX1bxX1xX120xX2b1xX98xX10axX10xX1bxX50xXexXbxX120xX1xX6xX120xXexXdxX1bxX1xX120xX7xX6xX1bxX22xX120xXexX6xX3cxX120xX22xX3cxXbxX120xXexX1xX10xX2axX120xX4xX1xX3cxX120xXexXdxX1bxX1xX120xX4xX6xX4xX1xX120xX5xX6xX2axX120xX1xX6xX10axX120xXb7xX10xX120xX62xX6xX1bxX1xX120xX22xXdxX6xX120xX4xX6xX1bxX120xX24xX3cxX50xX2xX156xX6cxX192xX18dxX154xXf7xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX22xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX50xX2axX10xX62xXdxX6xX50xX2xX192xX165xX50xX1bxX10xX14dxX7xX50xX2xX6axX18dxX192xX50xX2xX192xX5e3xX62xX18dxX2xX156xX2xX5e3xX165xX6axXexX156xX18dxX156xX156xX5xX2xX165xX120xXdxX2axX22xX120xX154xX163xX192xX5e3xX120xX2axX2axX2axX2axX2axX2axX2axX2axX2axXf7xX1b1xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX6xX1bxX22xX3xX24xX25xX3xX1d5xX4xX29xX2axX3xX1bxX6xX1bxX22xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX7xX37xX1e6xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX24xX43xX44xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX4xX1xX4dxX4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXb7xX12xX0xX7xXexX1fxX3cxX1bxX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX7xX3fxX1bxX22xX3xXexX8cxX3cxX44xX3xX22xXbfxXbxX3xXexX1xXe3xX2axX3xX4xX1xX3cxX3xXexXc4axX1bxX1xX3xX4xX3fxX4xX1xX3xX5xX17xX2axX3xX1xX6xX10axX3xXb7xX291xX3xXafxX3fxX1bxX1xX3xX22xXdxX3fxX3xX4xX3fxX1bxX3xX24xX43xXaxX3xX1xX1fxX10xX231xX9xXaxX50xX4xX1xXdxX1bxX1xX120xX2b1xX98xX10axX10xX1bxX50xXexXbxX120xX1xX6xX120xXexXdxX1bxX1xX120xX7xX6xX1bxX22xX120xXexX6xX3cxX120xX22xX3cxXbxX120xXexX1xX10xX2axX120xX4xX1xX3cxX120xXexXdxX1bxX1xX120xX4xX6xX4xX1xX120xX5xX6xX2axX120xX1xX6xX10axX120xXb7xX10xX120xX62xX6xX1bxX1xX120xX22xXdxX6xX120xX4xX6xX1bxX120xX24xX3cxX50xX2xX156xX6cxX192xX18dxX154xXf7xX1xXexX2axXaxX12xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX7xX3fxX1bxX22xX3xXexX8cxX3cxX44xX3xX22xXbfxXbxX3xXexX1xXe3xX2axX3xX4xX1xX3cxX3xXexXc4axX1bxX1xX3xX4xX3fxX4xX1xX3xX5xX17xX2axX3xX1xX6xX10axX3xXb7xX291xX3xXafxX3fxX1bxX1xX3xX22xXdxX3fxX3xX4xX3fxX1bxX3xX24xX43xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX1fxX3cxX1bxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xX70xX29bxX3xXexX1xX302xX3xXcxXc4axX1bxX1xX3xX238xX10axX3x14f7exXe3xX3x1142dxX481xX1bxX1xX3xX65xX73dxX1bxX3xX1bxX1xX99xX1bxX3xX2axX8cxX1bxX1xX3xX1bxX1xX302xX3xXb7xX94xX10axX3xXexX8cxXdxX3xX1xX43xXdxX3xX1bxX22xX1xX25xX3xX7xX73dxX3xX86xXabxXexX3xX192xX3xX1bxXa0xX2axX3xXexX1fxXdxX2fexX1bxX3xX86xX1xX6xXdxX3xXexX1xX28cxX4xX3xX1xXdxX2a8xX1bxX3xX2b1xX98xX10axX3xXafxX25xX1bxX1xX3xXexXdxXe3xX98xX3xX4xX1xX29bxX3xXafxX3fxX1bxX1xX3xX22xXdxX3fxX44xX3xX4xX1xX99xX2axX3xXafxXdxX2fexX2axX44xX3xXbxX1xX288xX1bxX3xX5xX3cxX8cxXdxX3xX1bxX22xX302xX6a3xXdxX3xXafxX4dxX1bxX22xX3xXafxX2f1xX98xX3xX4xX3fxX4xX3xXbxX1xX7ccxX1bxX22xX44xX3xX24xX6xX1bxX44xX3xXafxX73dxX1bxX3xXb7xX25xX3xXb7xX17xX3xX4xX1xX238xX3xXexX25xX4xX1xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xXbxX1xX302xX6a3xX1bxX22xX44xX3xX11exea18xX3x15f9dxX2b1xX98xX10axX3xXafxX25xX1bxX1xX3xX4xX1xX99xX2axX3xXafxXdxX2fexX2axX3xX1bxX22xX302xX6a3xXdxX3xXafxX4dxX1bxX22xX3xXafxX2f1xX98xedecxX3xX4xX238xX6xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX44xX3xX62xXdxX317xX1bxX3xX1fxX6xX3xX7xX3fxX1bxX22xX3xX1bxX6xX10axX3xXf5exX6axX50xX6axXf80xXf7xX0xX50xXbxX12xX0xX62xXdxXb7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX62xX1fxX10xX5xX6xXexX10xX62xXaxX12xX0xX62xXdxXb7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1fxXaxX12xX0xX50xX62xXdxXb7xX12xX0xX50xX62xXdxXb7xX12xX0xX50xX62xXdxXb7xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX7cxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxXe3xX1bxX3xXbxX1xX3cxX1bxX22xX3xX4xX1xX99xX2axX3xXafxXdxX2fexX2axXf7xXf7xXf7xX3xX1d5xX7xXabxXbxX1e6xXaxX3xX1xX1fxX10xX231xX9xXaxX50xX4xX1xXdxX1bxX1xX120xX2b1xX98xX10axX10xX1bxX50xXexX1xX6xX1bxX1xX120xXbxX1xX3cxX120xX1xX6xX120xXexXdxX1bxX1xX120xXexXdxX10xX1bxX120xXbxX1xX3cxX1bxX22xX120xX4xX1xX6xX2axX120xX62xXdxX10xX2axX120xX7xX10xXbxX50xX2xX156xX6cxX165xX192xX6cxXf7xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX22xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX50xX2axX10xX62xXdxX6xX50xX2xX192xX165xX50xX1bxX10xX14dxX7xX50xX2xX6axX18dxX2xX50xX2xX18dxX165xX62xX156xX192xX192xX2xX6cxX156xX156xXexX18dxX165xX192xX6axX5xX154xX120xXexXexX120xX1xX6xX1bxX1xX120xX4xX1xXdxX1bxX1xXf7xX1b1xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1fxX6xX1bxX22xX3xX24xX25xX3xX1d5xX4xX29xX2axX3xX1bxX6xX1bxX22xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX7xX37xX1e6xX3xX4xX1xX3cxX3xX4xX3fxX1bxX3xX24xX43xX44xX3xX4xX32xX1bxX22xX3xX4xX1xX4dxX4xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX62xXdxXb7xX12xX0xX7xXexX1fxX3cxX1bxX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX7cxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxXe3xX1bxX3xXbxX1xX3cxX1bxX22xX3xX4xX1xX99xX2axX3xXafxXdxX2fexX2axXf7xXf7xXf7xX3xX1d5xX7xXabxXbxX1e6xXaxX3xX1xX1fxX10xX231xX9xXaxX50xX4xX1xXdxX1bxX1xX120xX2b1xX98xX10axX10xX1bxX50xXexX1xX6xX1bxX1xX120xXbxX1xX3cxX120xX1xX6xX120xXexXdxX1bxX1xX120xXexXdxX10xX1bxX120xXbxX1xX3cxX1bxX22xX120xX4xX1xX6xX2axX120xX62xXdxX10xX2axX120xX7xX10xXbxX50xX2xX156xX6cxX165xX192xX6cxXf7xX1xXexX2axXaxX12xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX7cxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexXdxXe3xX1bxX3xXbxX1xX3cxX1bxX22xX3xX4xX1xX99xX2axX3xXafxXdxX2fexX2axXf7xXf7xXf7xX3xX1d5xX7xXabxXbxX1e6xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX1fxX3cxX1bxX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX62xXaxX12xXea1xXabxX1bxX3xXexX1xX6a3xXdxX3xXafxXdxX2fexX2axX3xX1bxX17xX10axX44xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX5xX17xX3xXafxX25xX6xX3xXbxX1xX302xX73dxX1bxX22xX3xX62xX98xX10axX3xX1bxX1xX99xXexX3xXexX1fxX3cxX1bxX22xX3xXexXc4axX1bxX1xX3xXexX1xX28cxX4xX3xX1xXdxX2a8xX1bxX3xX4xX1xX99xX2axX3xXafxXdxX2fexX2axX44xX3xXbxX1xX288xX1bxX3xX5xX3cxX8cxXdxX3xX1bxX22xX302xX6a3xXdxX3xXafxX4dxX1bxX22xX3xXafxX2f1xX98xX3xX4xX3fxX4xX3xXbxX1xX7ccxX1bxX22xX44xX3xX24xX6xX1bxX44xX3xXafxX73dxX1bxX3xXb7xX25xX3xXb7xX17xX3xX4xX1xX238xX3xXexX25xX4xX1xX3xX6fxX70xX71xX72xX3xX4xX3fxX4xX3xXbxX1xX302xX6a3xX1bxX22xX44xX3xX11exXf5cxXf7xX3xXea1xXdxX2fexX2axX3xX4xX1xX99xX2axX3xX4xX238xX6xX3xX18dxX6cxX3xX1d5xX7xXabxXbxX1e6xX3xXafxX302xX303xX4xX3xX11exX10xX2axX3xX5xX17xX3xX1d5xXexX1xX302xX90xX4xX3xXafxX3cxX1e6xX3xX1bxXa0xX1bxX22xX3xX5xX28cxX4xX44xX3xXexX1fxX3fxX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX2a8xX2axX3xXafxX7cxXdxX3xXb7xX90xXdxX3xX1bxX1xXdxX2a8xX2axX3xXb7xX389xX3xXafxX302xX303xX4xX3xX22xXdxX6xX3cxX542xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX62xXdxXb7xX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX98xX5xX12xX0xX62xXdxXb7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1fxXaxX12xX0xX50xX62xXdxXb7xX12xX0xX50xX62xXdxXb7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx114dfxX98xXexX1xX3cxX1fxXaxX12xXcxX1xX3fxXdxX3x14281xX6xX1bxX1xX0xX50xXbxX12
Thái Oanh