103 tập thể, cá nhân xuất sắc trong xây dựng xã hội học tập suốt đời được vinh danh
(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo tỉnh, sẽ có 103 gia đình, dòng họ, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã hội học tập suốt đời tại Hà Tĩnh được biểu dương, vinh danh.
966bxc452xede0xe814x107f3xae97x108d8xe679xff72xX7xe578xc2bbxb8c4x998exc0acxcab4xX5xa940xXaxc3e5xX2xc3a8x9ae9xX3xXexc0dbxXbxX3xXexX1xd809x10d49xX3xX4xfc90xX3xd87bxX1x100b0xX23xX3x10fa8xf513x9c4axXexX3xX7xd5caxX4xX3xXexded8xb34exX23xf20cxX3xX28xX25xbf8fxX3xf5fdxb4cfxX23xX35xX3xX28xc260xX3xX1xd5f4xXdxX3xX1x1087dxX4xX3xXexX18xXbxX3xX7xX29x11abcxXexX3x118cax9b7exXdxX3xX54xe502xe9a0xX4xX3xaf2cxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xX0xf494xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9e58xX10xX6xX3bxXaxX12xXcxX1xX10xX33xX3xXexX1xbc2axX23xX35xX3xXexXdxX23xX3xXexa93cxX3x10f91xX6xX23xX3xc807xX1xc5e6xX3xX54x108caxX33xX3xXexX94xX23xX1xX1exX3xX7xb50fxX3xX4x9da0xX3xX2xX14xX15xX3xX35xXdxX6xX3xX54xa590xX23xX1xX1exX3xX3bxbd4exX23xX35xX3xX1xX48xX1exX3xX4xX44xX23xX35xX3xX54x103e1xX23xX35xX3xX4xXa4xX3xXexX1xa1faxX23xX1xX3xXexee7axX4xX1xX3xX28xX29xX2axXexX3xX7xX2exX4xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX28xX25xX39xX3xX3bxX3cxX23xX35xX3xX28xX41xX3xX1xX44xXdxX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xX7xX29xX51xXexX3xX54xX55xXdxX3xXexX97xXdxX3xX76xXccxX3xXcx1169fxX23xX1xX3xX54xX59xX5axX4xX3x119b4xXdxX1dxX29xX3xX3bxX59xc028xX23xX35xX1exX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1x11c58xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX33xX3bxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX28xXexaf54xX6xX5xXdxX35xX23x995fxX3xa928xX29xX7xXexXdxfaecxX39x104fbxXaxX12xX0xXdxabe6xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX23xXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxa2b7xXdxX3bxXexX1xX152xX3xbccaxX2xb0aexXbxX28xX15bxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX152xX3x9b47xX2xX14xXbxX28xX15bxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX67xX67xXdxX12bxX116xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12bxX5dxX23xX67xX23xX10xX17axX7xX67x108b3xX14xX15xX190xX67xX2xX14x9d26xX3bxX1b8xX2xX14xX14xX181xX15xbe3dxXexX2xX1bfxX190xX1b8xX2xX5xX14xX12bxX154xXbxX35xc94bxX32xX9xX2xX190xX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX28xX29xX2axXexX3xX7xX2exX4xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX28xX25xX39xX3xX3bxX3cxX23xX35xX3xX28xX41xX3xX1xX44xXdxX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xX7xX29xX51xXexX3xX54xX55xXdxX3xX54xX59xX5axX4xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xXaxX3xX17axXdxX3bxXexX1xX9xXaxX181xX2xX183xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX190xX2xX14xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX33xX3bxX39xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX28xXexX14cxX6xX5xXdxX35xX23xX152xX3xX154xX29xX7xXexXdxX159xX39xX15bxXaxX12xaa97xX21xX23xX35xX3xX1b8xX183xX67xX1c7xX1exX3xf8adxX1xXa4xX3xX92xX1xe3fcxX3xXexffe3xX4xX1xX3xXcxX1xX59xX55xX23xX35xX3xXexX32xX3cxX4xX3x1127dxX8exec77x96ecxX3xXexX94xX23xX1xX3xd91bxfe87xX23xX35xX3xc8e6xX29xX51xX4xX3xddc0xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX294xX3xXexX32xXafxX3xX4xX29xX44xX4xX3xX1xX48xXbxX3xX8exX6xX23xX3xX92xX1xX94xX3xX54xX97xX33xX3xX28xX25xX39xX3xX3bxX3cxX23xX35xX3xX28xX41xX3xX1xX44xXdxX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xX5dxXccxX3xX54xe718xX39xX3xX160xX97xX23xX1xX3xXbxX1xX33xX23xX35xX3xXexX32xXccxX33xX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xX7xX29xX51xXexX3xX54xX55xXdxX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX35xXdxX6xX3xX54xXafxX23xX1xX1exX3xX3bxXb5xX23xX35xX3xX1xX48xX1exX3xX4xX44xX23xX35xX3xX54xXc3xX23xX35xX3xX54xX1dxX3xX4xX1xX29xX2f9xX23xX3xX116xX297xX3xX4xX1xX33xX3xX1xX44xXdxX3xX23xX35xX1xX297xX3xXexf820xX23xX35xX3xb400xa82cxXexX3xX4xX2axXbxX3xXexX94xX23xX1xX3xX183xX3xX23x117baxX160xX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xXdxc515xX23xX3xX2b6xX29xX39xX35fxXexX3xX54xX297xX23xX1xX3xX7xX51xX3xX1b8xX1c7xX2xX67xX2b6xX2b1xX14cxXcxXcxX35xX3xX4xX294xX6xX3xXcxX1xX294xX3xXexX59xfffcxX23xX35xX3xX92xX1xXd1xX23xX1xX3xXbxX1xX294xX3xX5dxXccxX3xX116xXdxX1dxX29xX3xX3bxX59xX11dxX23xX35xX3xX4xX21xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX54xXafxX23xX1xX1exX3xX3bxXb5xX23xX35xX3xX1xX48xX1exX3xX4xX44xX23xX35xX3xX54xXc3xX23xX35xX1exX3xX54xX11dxX23xX3xX5dxX297xX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xXexXdxa5cdxX29xX3xX116xXdxX1dxX29xX3xX28xX29xX2axXexX3xX7xX2exX4xX3xX35xXdxX6xXdxX3xX54xX33xX97xX23xX3xX1b8xX14xX2xX183xX14cxX1b8xX14xX1b8xX14xX12bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX33xX3bxX39xXaxX12xX0xXdxX160xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX23xXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX3bxXexX1xX152xX3xX181xX2xX183xXbxX28xX15bxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX152xX3xX190xX2xX14xXbxX28xX15bxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX67xX67xXdxX12bxX116xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12bxX5dxX23xX67xX23xX10xX17axX7xX67xX1b8xX14xX15xX190xX67xX2xX14xX1bfxX3bxX1b8xX2xX14xX14xX181xX183xX14xXexX183xX190xX14xX1bfxfa91xX5xX14xX12bxX154xXbxX35xX1d4xX32xX9xX183xX1c7xX1bfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX28xX29xX2axXexX3xX7xX2exX4xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX28xX25xX39xX3xX3bxX3cxX23xX35xX3xX28xX41xX3xX1xX44xXdxX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xX7xX29xX51xXexX3xX54xX55xXdxX3xX54xX59xX5axX4xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xXaxX3xX17axXdxX3bxXexX1xX9xXaxX181xX2xX183xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX190xX2xX14xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX28xXexX14cxX6xX5xXdxX35xX23xX152xX3xX154xX29xX7xXexXdxX159xX39xX15bxXaxX12xX92xX1xX294xX3xXexX297xX4xX1xX3xX76xX44xXdxX3xd925xX1xX29xX39xX35fxX23xX3xX1xX48xX4xX3xXexX94xX23xX1xX3xX2b1xX33xXccxX23xX3xX2b1xXafxX23xX1xX3xaa09xX23xX1xX3xX116xX21xX33xX3xX4xX21xX33xX3xX4xX83xX23xX35xX3xXexX21xX4xX3xX4xX1xX29xX2f9xX23xX3xX116xX297xX3xX1xX44xXdxX3xX23xX35xX1xX297xX3xXexX35axX23xX35xX3xX35exX35fxXexX3xX4xX2axXbxX3xXexX94xX23xX1xX3xX183xX3xX23xX36exX160xX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xXdxX378xX23xX3xX2b6xX29xX39xX35fxXexX3xX54xX297xX23xX1xX3xX7xX51xX3xX1b8xX1c7xX2xX67xX2b6xX2b1xX14cxXcxXcxX35xX3xX4xX294xX6xX3xXcxX1xX294xX3xXexX59xX39exX23xX35xX3xX92xX1xXd1xX23xX1xX3xXbxX1xX294xX3xX5dxXccxX3xX116xXdxX1dxX29xX3xX3bxX59xX11dxX23xX35xX3xX4xX21xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX54xXafxX23xX1xX1exX3xX3bxXb5xX23xX35xX3xX1xX48xX1exX3xX4xX44xX23xX35xX3xX54xXc3xX23xX35xX1exX3xX54xX11dxX23xX3xX5dxX297xX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xXexXdxX3edxX29xX3xX116xXdxX1dxX29xX3xX28xX29xX2axXexX3xX7xX2exX4xX3xX35xXdxX6xXdxX3xX54xX33xX97xX23xX3xX1b8xX14xX2xX183xX14cxX1b8xX14xX1b8xX14xX12bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX33xX3bxX39xXaxX12xXcxXd1xX23xX1xX3xX54xX35fxX23xX3xXexX1xX55xXdxX3xX54xXdxX1dxX160xX3xX1xXdxX378xX23xX3xX23xX6xX39xX1exX3xXexX33xXccxX23xX3xXexX94xX23xX1xX3xX4xXa4xX3xX15xX3xX1xX29xX39xX378xX23xX152xX3xX92xX6xX23xX3x109c7xX44xX4xX1exX3xX55cxff74xX3xX576xX23xX1xX1exX3xX6a2xX44xX4xX3xX76xXccxX3xX54xX41xX3xXexX35axX3xX4xX1xf848xX4xX3xX28xX33xX23xX35xX3xX1xX44xXdxX3xX23xX35xX1xX297xX3xX4xX2axXbxX3xX1xX29xX39xX378xX23xX3xXexX35axX23xX35xX3xX35exX35fxXexX3xX183xX3xX23xX36exX160xX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xXdxX378xX23xX3xX2b6xX29xX39xX35fxXexX3xX54xX297xX23xX1xX3xX7xX51xX3xX1b8xX1c7xX2xX67xX2b6xX2b1xX14cxXcxXcxX35xX3xX4xX294xX6xX3xXcxX1xX294xX3xXexX59xX39exX23xX35xX3xX92xX1xXd1xX23xX1xX3xXbxX1xX294xX3xX5dxXccxX3xX116xXdxX1dxX29xX3xX3bxX59xX11dxX23xX35xX3xX4xX21xX4xX3xX35xXdxX6xX3xX54xXafxX23xX1xX1exX3xX3bxXb5xX23xX35xX3xX1xX48xX1exX3xX4xX44xX23xX35xX3xX54xXc3xX23xX35xX1exX3xX54xX11dxX23xX3xX5dxX297xX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xXexXdxX3edxX29xX3xX116xXdxX1dxX29xX3xX28xX29xX2axXexX3xX7xX2exX4xX3xX35xXdxX6xXdxX3xX54xX33xX97xX23xX3xX1b8xX14xX2xX183xX14cxX1b8xX14xX1b8xX14xX12bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX33xX3bxX39xXaxX12xX76xX44xXdxX3xX55cxX1xX29xX39xX35fxX23xX3xX1xX48xX4xX3xXexX94xX23xX1xX3xX54xX41xX3xX4xX11dxX3xX116x119e1xX23xX3xX1xX33xXccxX23xX3xXexX1xXccxX23xX1xX3xX3bxX3cxX3xXexX1xX7b9xX33xX3xX116xX21xX33xX3xX4xX21xX33xX3xXexX35axX23xX35xX3xX35exX35fxXexX12bxX3xXcxX1xX10xX33xX3xX3bxX3cxX3xX35exXdxX35fxX23xX1exX3xXexX97xXdxX3xX1xX44xXdxX3xX23xX35xX1xX297xX3xX7xXa1xX3xX116xXdxX1dxX29xX3xX3bxX59xX11dxX23xX35xX1exX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xX3xX2xX14xX15xX3xX35xXdxX6xX3xX54xXafxX23xX1xX1exX3xX3bxXb5xX23xX35xX3xX1xX48xX1exX3xX4xX44xX23xX35xX3xX54xXc3xX23xX35xX3xX4xXa4xX3xXexX1xXccxX23xX1xX3xXexXd1xX4xX1xX3xX28xX29xX2axXexX3xX7xX2exX4xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX28xX25xX39xX3xX3bxX3cxX23xX35xX3xX28xX41xX3xX1xX44xXdxX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xX7xX29xX51xXexX3xX54xX55xXdxX1exX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX54xXa4xX3xX4xXa4xX3xX15xX15xX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX1exX3xX496xX14xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX12bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX33xX3bxX39xXaxX12xX0xXdxX160xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX23xXexX10xX32xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX3bxXexX1xX152xX3xX181xX2xX183xXbxX28xX15bxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX152xX3xX190xX2xX14xXbxX28xX15bxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX67xX67xXdxX12bxX116xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12bxX5dxX23xX67xX23xX10xX17axX7xX67xX1b8xX14xX15xX190xX67xX2xX14xX1bfxX3bxX1b8xX2xX14xX14xX496xX15xX1bfxXexX15xX14xX183xX181xX183xX5xX14xX12bxX154xXbxX35xX1d4xX32xX9xX181xX183xX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX28xX29xX2axXexX3xX7xX2exX4xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX28xX25xX39xX3xX3bxX3cxX23xX35xX3xX28xX41xX3xX1xX44xXdxX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xX7xX29xX51xXexX3xX54xX55xXdxX3xX54xX59xX5axX4xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xXaxX3xX17axXdxX3bxXexX1xX9xXaxX181xX2xX183xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX190xX2xX14xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX6xXbxXexXdxX33xX23xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxXexX10xX28xXexX14cxX6xX5xXdxX35xX23xX152xX3xX154xX29xX7xXexXdxX159xX39xX15bxXaxX12x119afxXdxX21xX160xX3xX54xX51xX4xX3xX283xebc9xX3xX9d5xX2aaxabf3xX2b1xXcxX3xXcxX32x10d27xX23xX3xXcxX32xX29xX23xX35xX3xX2aaxcf5dxX23xX35xX152xX3xX0xX10xX160xX12xXcxX1xX55xXdxX3xX35xXdxX6xX23xX3x98a8xX29xX6xX1exX3xX160xf7f0xXdxX3xXexX35axX3xX4xX1xX6bexX4xX1exX3xX160xXa0cxXdxX3xX23xX35xXccxX23xX1xX1exX3xX54xX33xXccxX23xX3xXexX1xX1dxX3xX54xX41xX3xX54xXa4xX23xX35xX3xX35xXa4xXbxX3xX5dxXccxX33xX3xXbxX1xX33xX23xX35xX3xXexX32xXccxX33xX3xXbxX1x10351xX3xX1xX5axXbxX3xX5dxX39exXdxX3xX4xX1xX6bexX4xX3xX23xX36exX23xX35xX3xX23xX1xXdxX378xX160xX3xX5dx116f2xX3xX5dxXccxX3xXexX1xX35fxX3xX160xX97xX23xX1xX3xX4xX294xX6xX3xX160xXafxX23xX1xX1exX3xXbxX1xX21xXexX3xX1xX29xX39xX3xX7xX6bexX4xX3xX160xX97xX23xX1xX3xXexX35axX23xX35xX3xX1xX5axXbxX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX5dxXdxX378xX4xX3xX28xX25xX39xX3xX3bxX3cxX23xX35xX3xXbxX1xX33xX23xX35xX3xXexX32xXccxX33xX3xX35exX1xX29xX39xX35fxX23xX3xX1xX48xX4xX1exX3xX35exX1xX29xX39xX35fxX23xX3xXexXccxXdxX1exX3xX28xX25xX39xX3xX3bxX3cxX23xX35xX3xX28xX41xX3xX1xX44xXdxX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX12bxX0xX67xX10xX160xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX33xX3bxX39xXaxX12xXcxX97xXdxX3xX4xX29xX44xX4xX3xX1xX48xXbxX1exX3xX54xX97xXdxX3xX116xXdxX1dxX29xX3xX54xX41xX3xXexX1xX6xX160xX3xX35xXdxX6xX3xX35xXa4xXbxX3xb8f0xX3xX28xX29xX23xX35xX3xXa06xX29xX6xX23xX1xX3xX23xX44xXdxX3xX3bxX29xX23xX35xX3xX116xX21xX33xX3xX4xX21xX33xX3xXexX35axX23xX35xX3xX35exX35fxXexX3xX183xX3xX23xX36exX160xX3xXexX1xX3cxX4xX3xX1xXdxX378xX23xX3xX2b6xX29xX39xX35fxXexX3xX54xX297xX23xX1xX3xX7xX51xX3xX1b8xX1c7xX2xX67xX2b6xX2b1xX14cxXcxXcxX35xX3xX23xX1xX59xX152xX3xX116xX51xX3xX4xXa64xX4xX3xX4xX294xX6xX3xX116xX21xX33xX3xX4xX21xX33xX15bxX3xX4xX21xX4xX3xX54xX21xX23xX1xX3xX35xXdxX21xX3xX35exX35fxXexX3xXa06xX29xX7b9xX3xX54xX97xXexX3xX54xX59xX5axX4xX1exX3xX23xX1xf9e1xX23xX35xX3xXexXc3xX23xX3xXexX97xXdxX1exX3xX23xX35xX29xX39xX3edxX23xX3xX23xX1xX25xX23xX15bxX3xXexX21xX4xX3xX54xX44xX23xX35xX3xX4xX294xX6xX3xXbxX1xX33xX23xX35xX3xXexX32xXccxX33xX3xXexX39exXdxX3xX5dxXdxX378xX4xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX32xXdxX1dxX23xX3xX55cxXcxX14cxd3acxX76xX3xX4xX294xX6xX3xXexX94xX23xX1xc148xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX33xX3bxX39xXaxX12xX55cxX35fxXexX3xX5xX29xX18xX23xX3xX4xX29xX44xX4xX3xX1xX48xXbxX1exX3xX28exX1xXa4xX3xX92xX1xX294xX3xXexX297xX4xX1xX3xXcxX1xX59xX55xX23xX35xX3xXexX32xX3cxX4xX3xX2a7xX8exX2a9xX2aaxX3xXexX94xX23xX1xX3xX2b1xX2b2xX23xX35xX3xX2b6xX29xX51xX4xX3xX2bbxXdxX23xX1xX3xX4xX1xX33xX3xX32xdc31xX23xX35xX1exX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xXexX1xX21xX23xX35xX3xX1bfxX1exX3xX3bxXdx9b08xX23xX3xX32xX6xX3xX23xX1xXdxe588xX29xX3xX7xX3cxX3xX35exXdxX378xX23xX3xXa06xX29xX6xX23xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX23xX1xX59xX152xX3xX2b1xX97xXdxX3xX1xX44xXdxX3xXcxX1xXdxX3xX54xX29xX6xX3xX39xX3edxX29xX3xX23xX59xX39exX4xX3xXexX94xX23xX1xX3xX76xXccxX3xXcxX10dxX23xX1xX15bxX3xX35exc57axX3xX23xXdxX378xX160xX3xX1b8xX183xX183xX3xX23xX36exX160xX3xX23xX35xXccxX39xX3xX7xXdxX23xX1xX1exX3xXexX59xX9dfxX23xX35xX3xX23xXdxX378xX160xX3xX1b8xX14xX14xX3xX23xX36exX160xX3xX23xX35xXccxX39xX3xX160xX2axXexX3xX2b1xX97xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xXccxX33xX3xX2a9xX35xX29xX39xXc7bxX23xX3xX2aaxX29xXc05xX3xX92xX1xXd1xX23xX1xX3xX5dxXafxX3xX5dxX18xX39xX1exX3xX4xX83xX23xX35xX3xXexX21xX4xX3xXexX35axX3xX4xX1xX6bexX4xX3xX1xX44xXdxX3xX23xX35xX1xX297xX3xXexX35axX23xX35xX3xX35exX35fxXexX3xX4xX9e9xX23xX3xXbxX1xX7b9xXdxX3xX54xX59xX5axX4xX3xXexX35axX3xX4xX1xX6bexX4xX3xXexX32xX6xX23xX35xX3xXexX32xX48xX23xX35xX1exX3xX4xX1xX29xX3xX54xX21xX33xX12bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX33xX3bxX39xXaxX12xX0xXdxX160xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX92xX10xX23xXexX10xX32xX3xX3bxXexX1xX29xX160xX116xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX17axXdxX3bxXexX1xX152xX3xX181xX2xX183xXbxX28xX15bxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX152xX3xX190xX2xX14xXbxX28xX15bxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX67xX67xXdxX12bxX116xX6xX33xX1xX6xXexXdxX23xX1xX12bxX5dxX23xX67xX23xX10xX17axX7xX67xX1b8xX14xX15xX190xX67xX2xX14xX1bfxX3bxX1b8xX2xX14xX14xX1c7xX190xX14xXexX15xX183xX181xX1bfxX1bfxX5xX14xX12bxX154xXbxX35xX1d4xX32xX9xX2xX183xX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX28xX29xX2axXexX3xX7xX2exX4xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX28xX25xX39xX3xX3bxX3cxX23xX35xX3xX28xX41xX3xX1xX44xXdxX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xX7xX29xX51xXexX3xX54xX55xXdxX3xX54xX59xX5axX4xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xXaxX3xX17axXdxX3bxXexX1xX9xXaxX181xX2xX183xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX190xX2xX14xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX33xX3bxX39xXaxX12xX28exX1xXa4xX3xX92xX1xX294xX3xXexX297xX4xX1xX3xXcxX1xX59xX55xX23xX35xX3xXexX32xX3cxX4xX3xX2a7xX8exX2a9xX2aaxX3xXexX94xX23xX1xX3xX23xX3edxX29xX3xX32xce45xX152xX3xX8exX21xX33xX3xX4xX21xX33xX3xXexX35axX23xX35xX3xX35exX35fxXexX3xX4xX9e9xX23xX3xX54xX59xX5axX4xX3xX4xX1xX29xX2f9xX23xX3xX116xX297xX3xX35exa179xX3xX5xX59xdf2fxX23xX35xX1exX3xX4xX21xX4xX3xXexX1xX6xX160xX3xX5xX29xX18xX23xX3xXbxX1xX7b9xXdxX3xX54xX97xXdxX3xX3bxXdxX378xX23xX3xX4xX1xX33xX3xX4xX21xX4xX3xX5xX10dxX23xX1xX3xX5dxX3cxX4xX1exX3xX160xX83xX3xX1xXafxX23xX1xX12bxX3xX2b1xX51xXdxX3xX5dxX39exXdxX3xX23xX44xXdxX3xX3bxX29xX23xX35xX3xX116xXdxX1dxX29xX3xX3bxX59xX11dxX23xX35xX1exX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xX3xX4xX21xX4xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX4xX9e9xX23xX3xXbxX1xX7b9xXdxX3xX4xXa4xX3xX4xX1xX59xX11dxX23xX35xX3xXexX32xXafxX23xX1xX1exX3xX35exX297xX4xX1xX3xX116xX7b9xX23xX3xX32xXdxX3edxX23xX35xX12bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX33xX3bxX39xXaxX12xX76xX44xXdxX3xX55cxX1xX29xX39xX35fxX23xX3xX1xX48xX4xX3xXexX94xX23xX1xX3xXbxX1xX51xXdxX3xX1xX5axXbxX3xX5dxX39exXdxX3xX8exX6xX23xX3xXcxX1xXdxX3xX54xX29xX6xX3xX35exX1xX10xX23xX3xXexX1xX59xX9dfxX23xX35xX3xXexX94xX23xX1xX3xX7xX39exX160xX3xX1xX33xXccxX23xX3xXexX1xXccxX23xX1xX3xX4xX21xX4xX3xXexX1xX294xX3xXexXa64xX4xX1exX3xX54xXc84xX3xX23xX35xX1xX297xX3xX76xX44xXdxX3xX55cxX1xX29xX39xX35fxX23xX3xX1xX48xX4xX3xX2bbxXdxX378xXexX3xX2a9xX6xX160xX1exX3xX2a7xX8exX2a9xX2aaxX3xXexX94xX23xX1xX3xX116xX6xX23xX3xX1xXccxX23xX1xX3xXa06xX29xX39xX35fxXexX3xX54xX297xX23xX1xX3xX35exX1xX10xX23xX3xXexX1xX59xX9dfxX23xX35xX12bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX33xX3bxX39xXaxX12xX8exX6xX23xX3xXcxX29xX39xX3edxX23xX3xX35xXdxX21xX33xX3xX4xX1xX94xX3xX54xX97xX33xX3xX8exX21xX33xX3xX76xXccxX3xXcxX10dxX23xX1xX1exX3xX2b1xXccxXdxX3xX28exXcxX14cxXcxX76xX3xX54xX2f9xX39xX3xX160xX97xX23xX1xX3xX4xX83xX23xX35xX3xXexX21xX4xX3xXexX29xX39xX3edxX23xX3xXexX32xX29xX39xXc84xX23xX1exX3xX23xX1xX2axXexX3xX5xXccxX3xX4xX21xX4xX3xX160xX83xX3xX1xXafxX23xX1xX3xXexXdxX3edxX29xX3xX116xXdxX1dxX29xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xXbxX1xX33xX23xX35xX3xXexX32xXccxX33xX3xX35xXdxX6xX3xX54xXafxX23xX1xX1exX3xX3bxXb5xX23xX35xX3xX1xX48xX1exX3xX4xX44xX23xX35xX3xX54xXc3xX23xX35xX1exX3xX54xX11dxX23xX3xX5dxX297xX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX12bxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX33xX3bxX39xXaxX12xX2aaxX3cxX3xX35exXdxX35fxX23xX3xX1xX44xXdxX3xX23xX35xX1xX297xX3xX7xXa1xX3xX54xX59xX5axX4xX3xXexX35axX3xX4xX1xX6bexX4xX3xX5dxXccxX33xX3xX4xX29xX51xXdxX3xXexX1xX21xX23xX35xX3xX1bfxX67xX1b8xX14xX1b8xX14xX0xX67xXbxX12xX0xX3bxXdxX5dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX32xX10xX5xX6xXexX10xX3bxXaxX12xX0xX7xXexX32xX33xX23xX35xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX3edxX23xX3xXa06xX29xX6xX23xX152xX0xX67xX7xXexX32xX33xX23xX35xX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14cxXexX1xX29xX160xX116xX14cxX6xX23xX3bxX14cxX7xX6xXbxX33xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bbxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xX3xX1b8xX1c7xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX54xXdxX1dxX23xX3xX1xXafxX23xX1xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX54xXc3xX23xX35xX3xX116xXccxX33xX3xX4xX83xX23xX35xX3xX35xXdxX21xX33xX3xX76xXccxX3xXcxX10dxX23xX1xXaxX3xX1xX32xX10xX159xX9xXaxX67xX3bxX33xX6xX23xX14cxXexX1xX10xX67xX5dxXdxX23xX1xX14cxX3bxX6xX23xX1xX14cxX1b8xX1c7xX14cxXexX6xXbxX14cxXexX1xX10xX14cxX4xX6xX14cxX23xX1xX6xX23xX14cxX3bxXdxX10xX23xX14cxX1xXdxX23xX1xX14cxXexX32xX33xX23xX35xX14cxX3bxX33xX23xX35xX14cxX116xX6xX33xX14cxX4xX33xX23xX35xX14cxX35xXdxX6xX33xX14cxX1xX6xX14cxXexXdxX23xX1xX67xX2xX1bfxX181xX1b8xX2xX496xX12bxX1xXexX160xXaxX12xX0xXdxX160xX35xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX67xX160xX10xX3bxXdxX6xX67xX2xX1b8xX14xX67xX23xX10xX17axX7xX67xX1b8xX14xX15xX14xX67xX2xX1b8xX1bfxX3bxX190xX2xX14xX190xX1bfxX1b8xX190xXexX181xX14xX1b8xX183xX2xX5xX14xX12bxX154xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX28xX29xX2axXexX3xX7xX2exX4xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX28xX25xX39xX3xX3bxX3cxX23xX35xX3xX28xX41xX3xX1xX44xXdxX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xX7xX29xX51xXexX3xX54xX55xXdxX3xX54xX59xX5axX4xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX3bxXdxX5dxX12xX0xX7xXexX32xX33xX23xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2bbxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xX3xX1b8xX1c7xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX54xXdxX1dxX23xX3xX1xXafxX23xX1xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX54xXc3xX23xX35xX3xX116xXccxX33xX3xX4xX83xX23xX35xX3xX35xXdxX21xX33xX3xX76xXccxX3xXcxX10dxX23xX1xXaxX3xX1xX32xX10xX159xX9xXaxX67xX3bxX33xX6xX23xX14cxXexX1xX10xX67xX5dxXdxX23xX1xX14cxX3bxX6xX23xX1xX14cxX1b8xX1c7xX14cxXexX6xXbxX14cxXexX1xX10xX14cxX4xX6xX14cxX23xX1xX6xX23xX14cxX3bxXdxX10xX23xX14cxX1xXdxX23xX1xX14cxXexX32xX33xX23xX35xX14cxX3bxX33xX23xX35xX14cxX116xX6xX33xX14cxX4xX33xX23xX35xX14cxX35xXdxX6xX33xX14cxX1xX6xX14cxXexXdxX23xX1xX67xX2xX1bfxX181xX1b8xX2xX496xX12bxX1xXexX160xXaxX12xX2bbxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xX3xX1b8xX1c7xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX54xXdxX1dxX23xX3xX1xXafxX23xX1xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX54xXc3xX23xX35xX3xX116xXccxX33xX3xX4xX83xX23xX35xX3xX35xXdxX21xX33xX3xX76xXccxX3xXcxX10dxX23xX1xX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX32xX33xX23xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX1b8xX1c7xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX35xX59xX11dxX23xX35xX3xX23xX35xX59xX55xXdxX3xXexX51xXexX1exX3xX5dxXdxX378xX4xX3xXexX51xXexX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX54xXc3xX23xX35xX3xX116xXccxX33xX3xX4xX83xX23xX35xX3xX35xXdxX21xX33xX3xX76xXccxX3xXcxX10dxX23xX1xX3xX35xXdxX6xXdxX3xX54xX33xX97xX23xX3xX1b8xX14xX2xX183xX3xX14cxX3xX1b8xX14xX1b8xX14xX3xX54xX41xX3xX54xX59xX5axX4xX3xfd96xX39xX3xX116xX6xX23xX3xa651xXcxXcxX2b6xX3xXexX94xX23xX1xX3xX5dxXccxX3xX1491xX39xX3xX116xX6xX23xX3xX2b1xX33xXccxX23xX3xX35exX35fxXexX3xX4xX83xX23xX35xX3xX35xXdxX21xX33xX3xXexX94xX23xX1xX3xX76xXccxX3xXcxX10dxX23xX1xX3xX35exX1xX10xX23xX3xXexX1xX59xX9dfxX23xX35xX12bxX0xX67xXbxX12xX0xX67xX3bxXdxX5dxX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX76xX29xX39xX378xX23xX3xX55cxX6a8xX3xX576xX23xX1xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xX3xX1c7xX14xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX54xXdxX1dxX23xX3xX1xXafxX23xX1xX3xXexXdxX3edxX23xX3xXexXdxX35fxX23xXaxX3xX1xX32xX10xX159xX9xXaxX67xX4xX1xXdxX23xX1xX14cxXexX32xXdxX67xX1xX29xX39xX10xX23xX14cxX35exX39xX14cxX6xX23xX1xX14cxX5dxXdxX23xX1xX14cxX3bxX6xX23xX1xX14cxX1c7xX14xX14cxXexX6xXbxX14cxXexX1xX10xX14cxX4xX6xX14cxX23xX1xX6xX23xX14cxX3bxXdxX10xX23xX14cxX1xXdxX23xX1xX14cxXexXdxX10xX23xX14cxXexXdxX10xX23xX67xX2xX1bfxX183xX181xX1bfxX2xX12bxX1xXexX160xXaxX12xX0xXdxX160xX35xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX67xX160xX10xX3bxXdxX6xX67xX2xX1b8xX14xX67xX23xX10xX17axX7xX67xX1b8xX14xX1b8xX1bfxX67xX181xX15xX3bxX1b8xX2xX2xX2xX183xX190xX496xXexX190xX2xX1bfxX1bfxX2xX5xX14xX12bxX154xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX28xX29xX2axXexX3xX7xX2exX4xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX28xX25xX39xX3xX3bxX3cxX23xX35xX3xX28xX41xX3xX1xX44xXdxX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xX7xX29xX51xXexX3xX54xX55xXdxX3xX54xX59xX5axX4xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX3bxXdxX5dxX12xX0xX7xXexX32xX33xX23xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX76xX29xX39xX378xX23xX3xX55cxX6a8xX3xX576xX23xX1xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xX3xX1c7xX14xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX54xXdxX1dxX23xX3xX1xXafxX23xX1xX3xXexXdxX3edxX23xX3xXexXdxX35fxX23xXaxX3xX1xX32xX10xX159xX9xXaxX67xX4xX1xXdxX23xX1xX14cxXexX32xXdxX67xX1xX29xX39xX10xX23xX14cxX35exX39xX14cxX6xX23xX1xX14cxX5dxXdxX23xX1xX14cxX3bxX6xX23xX1xX14cxX1c7xX14xX14cxXexX6xXbxX14cxXexX1xX10xX14cxX4xX6xX14cxX23xX1xX6xX23xX14cxX3bxXdxX10xX23xX14cxX1xXdxX23xX1xX14cxXexXdxX10xX23xX14cxXexXdxX10xX23xX67xX2xX1bfxX183xX181xX1bfxX2xX12bxX1xXexX160xXaxX12xX76xX29xX39xX378xX23xX3xX55cxX6a8xX3xX576xX23xX1xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xX3xX1c7xX14xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX54xXdxX1dxX23xX3xX1xXafxX23xX1xX3xXexXdxX3edxX23xX3xXexXdxX35fxX23xX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX32xX33xX23xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX28exX1xX33xX23xX35xX3xXexX32xXccxX33xX3xXexX1xXdxX3xX54xX29xX6xX3xX39xX3edxX29xX3xX23xX59xX39exX4xX3xX1xX29xX39xX378xX23xX3xX55cxX6a8xX3xX576xX23xX1xX3xbb8exX76xXccxX3xXcxX10dxX23xX1xd6b7xX3xX54xX41xX3xX35exX1xX11dxXdxX3xX3bxX18xX39xX3xX7xX6bexX4xX3xX160xX97xX23xX1xX3xXexX35axX23xX35xX3xX1xX5axXbxX3xX4xX294xX6xX3xX1xX378xX3xXexX1xX51xX23xX35xX3xX4xX1xXd1xX23xX1xX3xXexX32xX297xX3xX5dxXccxX3xX2a9xX1xX25xX23xX3xX3bxX25xX23xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX32xXdxX1dxX23xX3xX55cxXcxX14cxXbfaxX76xX1exX3xX54xX7b9xX160xX3xX116xX7b9xX33xX3xX2b6xX28exX576xX2a9xX12bxX0xX67xXbxX12xX0xX67xX3bxXdxX5dxX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6a2xX44xX4xX3xX76xXccxX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xX3xX2xX14xX15xX3xX35xXdxX6xX3xX54xXafxX23xX1xX3xX5dxX36exX23xX3xX1xXa4xX6xX1exX3xX3bxXb5xX23xX35xX3xX1xX48xX3xX5dxXccxX3xX4xX44xX23xX35xX3xX54xXc3xX23xX35xX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxXaxX3xX1xX32xX10xX159xX9xXaxX67xX35xXdxX6xX33xX14cxX3bxX29xX4xX67xX5xX33xX4xX14cxX1xX6xX14cxX5dxXdxX23xX1xX14cxX3bxX6xX23xX1xX14cxX2xX14xX15xX14cxX35xXdxX6xX14cxX3bxXdxX23xX1xX14cxX5dxX6xX23xX14cxX1xX33xX6xX14cxX3bxX33xX23xX35xX14cxX1xX33xX14cxX5dxX6xX14cxX4xX33xX23xX35xX14cxX3bxX33xX23xX35xX14cxX1xX33xX4xX14cxXexX6xXbxX67xX2xX1bfxX183xX181xX1c7xX15xX12bxX1xXexX160xXaxX12xX0xXdxX160xX35xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX67xX160xX10xX3bxXdxX6xX67xX2xX1b8xX14xX67xX23xX10xX17axX7xX67xX1b8xX14xX1b8xX1bfxX67xX2xX14xX1c7xX3bxX1b8xX2xX1b8xX1b8xX2xX2xX496xXexX496xX183xX1c7xX1c7xX5xX1b8xX14cxX2xX15xX183xX3bxX1b8xX2xX2xX15xX14xX183xX1bfxXexX15xX1b8xX1c7xX1b8xX14xX5xX14xX12bxX154xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX14xX15xX3xXexX18xXbxX3xXexX1xX1dxX1exX3xX4xX21xX3xX23xX1xX25xX23xX3xX28xX29xX2axXexX3xX7xX2exX4xX3xXexX32xX33xX23xX35xX3xX28xX25xX39xX3xX3bxX3cxX23xX35xX3xX28xX41xX3xX1xX44xXdxX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xX7xX29xX51xXexX3xX54xX55xXdxX3xX54xX59xX5axX4xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xXaxX3xX67xX12xX0xX67xX6xX12xX0xX3bxXdxX5dxX12xX0xX7xXexX32xX33xX23xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6a2xX44xX4xX3xX76xXccxX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xX3xX2xX14xX15xX3xX35xXdxX6xX3xX54xXafxX23xX1xX3xX5dxX36exX23xX3xX1xXa4xX6xX1exX3xX3bxXb5xX23xX35xX3xX1xX48xX3xX5dxXccxX3xX4xX44xX23xX35xX3xX54xXc3xX23xX35xX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxXaxX3xX1xX32xX10xX159xX9xXaxX67xX35xXdxX6xX33xX14cxX3bxX29xX4xX67xX5xX33xX4xX14cxX1xX6xX14cxX5dxXdxX23xX1xX14cxX3bxX6xX23xX1xX14cxX2xX14xX15xX14cxX35xXdxX6xX14cxX3bxXdxX23xX1xX14cxX5dxX6xX23xX14cxX1xX33xX6xX14cxX3bxX33xX23xX35xX14cxX1xX33xX14cxX5dxX6xX14cxX4xX33xX23xX35xX14cxX3bxX33xX23xX35xX14cxX1xX33xX4xX14cxXexX6xXbxX67xX2xX1bfxX183xX181xX1c7xX15xX12bxX1xXexX160xXaxX12xX6a2xX44xX4xX3xX76xXccxX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xX3xX2xX14xX15xX3xX35xXdxX6xX3xX54xXafxX23xX1xX3xX5dxX36exX23xX3xX1xXa4xX6xX1exX3xX3bxXb5xX23xX35xX3xX1xX48xX3xX5dxXccxX3xX4xX44xX23xX35xX3xX54xXc3xX23xX35xX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX0xX67xX6xX12xX0xX67xX7xXexX32xX33xX23xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX12xX2xX1b8xX3xX3bxXb5xX23xX35xX3xX1xX48xX1exX3xX2xX1b8xX3xX4xX44xX23xX35xX3xX54xXc3xX23xX35xX1exX3xX1bfxX3xX54xX11dxX23xX3xX5dxX297xX1exX3xX1b8xX1c7xX3xX35xXdxX6xX3xX54xXafxX23xX1xX3xX1xX48xX4xX3xXexX18xXbxX3xX5dxXccxX3xX190xX1b8xX3xX35xXdxX6xX3xX54xXafxX23xX1xX3xX5dxX36exX23xX3xX1xXa4xX6xX3xXexXdxX3edxX29xX3xX116xXdxX1dxX29xX3xX35xXdxX6xXdxX3xX54xX33xX97xX23xX3xX1b8xX14xX2xX183xX3xX14cxX3xX1b8xX14xX1b8xX14xX3xX54xX41xX3xX54xX59xX5axX4xX3xX1xX29xX39xX378xX23xX3xX6a2xX44xX4xX3xX76xXccxX3xX175dxX76xXccxX3xXcxX10dxX23xX1xX1765xX3xX5dxXdxX23xX1xX3xX3bxX6xX23xX1xX1exX3xX35exX1xX10xX23xX3xXexX1xX59xX9dfxX23xX35xX12bxX0xX67xXbxX12xX0xX67xX3bxXdxX5dxX12xX0xX67xX5xXdxX12xX0xX67xX29xX5xX12xX0xX3bxXdxX5dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX32xXaxX12xX0xX67xX3bxXdxX5dxX12xX0xX67xX3bxXdxX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX576xX29xXexX1xX33xX32xXaxX12xX2a9xX6xX160xX3xX9d5xXdxX6xX23xX35xX0xX67xXbxX12
Nam Giang