Phát hiện đồng tiền cổ bằng đồng 1.900 năm tuổi tại Jerusalem
Một mặt của đồng tiền khắc họa tiết các chùm nho, cùng dòng chữ bằng ngôn ngữ Hebrew cổ với ý nghĩa “năm thứ hai của Israel tự do.” Mặt còn lại khắc họa tiết cây cọ và dòng chữ “Jerusalem.”
a2a2xeb79xfeeexa491x140f1xc74dxc728x10e75xe05axX7x14599x10e0exae8bxf44bx1491ex101eexX5xaa3exXaxc207xa9f2xX7x10613xX6xX10xX5xX3xXbxX1xb225xXexX3xX1xXdx10a68xa5e7xX3x121a9xe6f9xX22x14511xX3xXexXdxf73bxX22xX3xX4x1274axX3xe2e7xb691xX22xX27xX3xX24xX25xX22xX27xX3xX2xc468x12ae5xd778xX3exX3xX22xe5fcx10322xX3xXexda9axX2fxXdxX3xXex11bd6xXdxX3xc6d4xX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xX0x13b42xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10053xX10xX6xb847xXaxX12xf0bbx12c41xXexX3xX43xe1baxXexX3xX4xfca6xX6xX3xX24xX25xX22xX27xX3xXexXdxX2bxX22xX3x13e0bxX1xd751xX4xX3xX1xec2dxX6xX3xXexXdxb1e8xXexX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1xbff5xX43xX3xX22xX1x11e82xab13xX3xX4xX97xX22xX27xX3xX6ax101b9xX22xX27xX3xX4xX1xc6a4xX3xX31xX32xX22xX27xX3xX22xX27xc6c6xX22xX3xX22xX27xXabxX3xX67xX10xX31xX15xX10xb351xX3xX4xX2fxX3x10f6fx1281cxXdxX3x10327xX3xX22xX27xX1xd28fxX6xX3xd7d5xX22xX42xX43xX3xXexX1xdbdfxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX76xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXex14167xX3xX6axX9cxX3cxf944xX3xX6dxX72xXexX3xX4xXa5xX22xX3xX5xX4bxXdxX3xX83xX1xX85xX4xX3xX1xX89xX6xX3xXexXdxX8exXexX3xX4x124c7xb889xX3xX4xX89xX3xXc5x12181xX3xX6axXa5xX22xX27xX3xX4xX1xXabxX3xXd1xX4exX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xX3cxXefxX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX10xXexX6xXdxX5xX7x12baexX141xX7xX46xX43xX43xX6xX15xX10dxX3xX4xX43xX7xd64cxX6axX10xX7xX4xX3xXbxde46xX10xX22xXexX10xX15xXaxX12xX0xXdxX43xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX155xX10xX22xXexX10xX15xXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxXc0xXdxX6axXexX1xd46dxX3x1162dxX2xb635xXbx11b30xffbexX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX17exX3x10ed7xX3dxf843xXbxX184xX185xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17exX58xX58xXdxX3cxX31xX6xX9cxX1xX6xXexXdxX22xX1xX3cxXc5xX22xX58xX22xX10xXc0xX7xX58xd10axX3exX2xX3dxX58xX2xX3exd66dxX6axX1b7xX2xX180xX191xX180xX1b7xX1bexXexX191xX1b7xX2xX191xX5xX2xX3exX14exXdxX7xX15xX6xX10xX5xX14exX6axX9cxX22xX27xX14exXexXdxX10xX22xX14exX4xX9cxX3cx12762xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX22xX27xX3xXexXdxX2bxX22xX3xX4xX2fxX3xX31xX32xX22xX27xX3xX24xX25xX22xX27xX3xX2xX3cxX3dxX3exX3exX3xX22xX42xX43xX3xXexX46xX2fxXdxX3xXexX4bxXdxX3xX4exX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6axXdxXc5xX12xX0xX6axXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX10xXexX6xXdxX5xX7xX141xX141xX7xX46xX43xX43xX6xX15xX10dxX3xX4xX43xX7xX14exX6axX10xX7xX4xXaxX12xX0xX58xX6axXdxXc5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX155xX6xXbxXexXdxX9cxX22xXaxX12x1134cxX25xX22xX27xX3xXexXdxX2bxX22xX3xX4xX2fxX3xX4xc919xX3xX22xXdxd551xX22xX3xX24xX4bxXdxX3xX2xX3cxX3dxX3exX3exX3xX22xX42xX43xX3xX24x1314fxb481xX4xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xXexX4bxXdxX3xX4exX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xX3cxX3x12f4fx10025xX27xX46xX25xX22xX17exX3xX155xXdxXexX10dxX3xX9cxef01xX3xa5ccxX6xXc5xXdxX6axX3x138adxX15xX4xX1xXdxXc5xX10xd8ddxX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX10xXexX6xXdxX5xX7xX141xX141xX7xX46xX43xX43xX6xX15xX10dxX3xX4xX43xX7xX14exX6axX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13a70xX9cxX6axX10dxXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xXbxX1xX28bxX22xX27xX3xXc5xXdxX28fxX22xX3xXcxXcx120e9xbb7fxX2bfxX3xXexX4bxXdxX3xXcxX10xX5xX3xX2d4xXc5xXdxXc5xX9dxX3xX155x12e27xX3x108d1xX46xX6xX22xX3xX155xX2fxX3xXc5xf3ccxXexX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX2bexX13xX2d4xX2d4xX2dbxX3xX22xX27xX113xX10dxX3xX2xX2xX58xX182xX3xXexX1xXb4xX22xX27xX3xX31xX1cxX9cxX3xX4xX1cxX4xX3xX22xX1xX113xX3xX83xX1x145f9xX9cxX3xX4xX2fxX3xX22xX2a1xXc6xX4xX3xX22xX113xX10dxX3xX24xb644xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX43xX6exXexX3xX24xX25xX22xX27xX3xXexXdxX2bxX22xX3xX1xXdxX8exX43xX3xX31xX32xX22xX27xX3xX24xX25xX22xX27xX9dxX3xX4xX28bxX3xX22xXdxX28fxX22xX3xX24xX4bxXdxX3xX2xX3cxX3dxX3exX3exX3xX22xX42xX43xX3xXexX15xX2a1xXc6xX4xX3xX24xX10cxX10dxX3xXexX4bxXdxX3xXexX1xX113xX22xX1xX3xXbxX1xca0exX3xX4xX2fxX3xX4exX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xX3cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX312xX9cxX6axX10dxXaxX12xX13xX2d4xX2d4xX3xX4xX1xX9cxX3xX31xXdxX8exXexX3xX24xX25xX22xX27xX3xXexXdxX2bxX22xX3xXexX15xX28fxX22xX3xX24xX2a1xX2a2xX4xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX27xccf1xX22xX3xX2bfxf40dxXdxX3xX27dxX2bxX22xX3xXc5xX113xX3xX6axXdxX3xX4xX1xd13axX3xX83xX1xX376xX9cxX3xX4xX2fxX3xXcxX1xX113xX22xX1xX3xXbxX1xX3dcxX3xX2cexX6xXc5xXdxX6axX3cxX3xX27dxX25xX22xX27xX3xXexXdxX2bxX22xX3xX22xX113xX10dxX3xX24xX2a1xX2a2xX4xX3xX24xX430xX4xX3xXexdb62xX3xXexX1x118a0xXdxX3xX83xd7dfxX3xX22xX2fxXdxX3xX6axX348xX10dxX3xX312xX6xX15xX14ex10cdcxX9cxX4xX1xX31xX6xX3xX4xX76xX6xX3xX22xX27xX2a1xX476xXdxX3xX2cexX9cxX3xXcxX1xX1cxXdxX3xX4xX1xX3dcxX22xX27xX3xX27dxX8exX3xX33fxX46xX3dcxX4xX3xb3faxX6xX3xX6dxX386xX3xd3c7xX3xX4exX46xX6axX10xX6xX3xX2bexX83xX1xX46xX3xXc5xXeaxX4xX3xX1xXdxX21xX22xX3xX22xX6xX10dxX3xXexX1xX46xX6exX4xX3xX43xXdxX2bxX22xX3xX312xX85xX4xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX2dbxX3cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX312xX9cxX6axX10dxXaxX12xX6dxX6exXexX3xX43xX72xXexX3xX4xX76xX6xX3xX24xX25xX22xX27xX3xXexXdxX2bxX22xX3xX83xX1xX85xX4xX3xX1xX89xX6xX3xXexXdxX8exXexX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1xX97xX43xX3xX22xX1xX9cxX9dxX3xX4xX97xX22xX27xX3xX6axXa5xX22xX27xX3xX4xX1xXabxX3xX31xX32xX22xX27xX3xX22xX27xXb4xX22xX3xX22xX27xXabxX3xX67xX10xX31xX15xX10xXc0xX3xX4xX2fxX3xXc5xXc6xXdxX3xXc9xX3xX22xX27xX1xXcexX6xX3xXd1xX22xX42xX43xX3xXexX1xXd8xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX76xX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXexXeaxX3xX6axX9cxX3cxXefxX3xX6dxX72xXexX3xX4xXa5xX22xX3xX5xX4bxXdxX3xX83xX1xX85xX4xX3xX1xX89xX6xX3xXexXdxX8exXexX3xX4xX10cxX10dxX3xX4xX89xX3xXc5xX113xX3xX6axXa5xX22xX27xX3xX4xX1xXabxX3xXd1xX4exX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xX3cxXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX312xX9cxX6axX10dxXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xX27xXdxXc6xXdxX3xX4xX1xX46xX10dxX28fxX22xX3xX27xXdxX6xX9dxX3xX4xX1xX9cxX3xX24xX8exX22xX3xX22xX6xX10dxX3xX24xX10cxX10dxX3xX5xX113xX3xX24xX25xX22xX27xX3xXexXdxX2bxX22xX3xX4xX2fxX3xX6axX46xX10dxX3xX22xX1xcb38xXexX3xX24xX2a1xX2a2xX4xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xXexX4bxXdxX3xXexX1xX113xX22xX1xX3xXbxX1xX3dcxX3xX22xX113xX10dxX3xX4xX28bxX3xX83xX1xX85xX4xX3xX6axX97xX22xX27xX3xX4xX1xXabxX3xXd1xX4exX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xX3cxXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX312xX9cxX6axX10dxXaxX12xX155xX1cxX4xX3xX22xX1xX113xX3xX83xX1xX376xX9cxX3xX4xX2fxX3xX4xX1xX9cxX3xX15xX32xX22xX27xX3xX4xX28bxX3xXexX1xd602xX3xX43xX6exXexX3xX22xX27xX2a1xX476xXdxX3xX5x13b88xX22xX1xX3xX4afxX6xX3xX6dxX386xX3xX24xX386xX3xXexc90cxX43xX3xXexX1xX609xX10dxX3xX24xX25xX22xX27xX3xXexXdxX2bxX22xX3xXexX15xX9cxX22xX27xX3xX22xX1xXabxX22xX27xX3xXexX15xX348xX22xX3xX24xX1cxX22xX1xX3xXexX4bxXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXc5xX113xX3xX22xX1xX72xXexX3xX43xX6xX22xX27xX3xXc5xX2bxX3xX6axX9cxX6xX22xX1xX3xXexX15xX4bxXdxX3xX4b5xX3xX4exX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xX3xX5xX113xX43xX3xXc5xX348xXexX3xX83xf1b1xX3xX22xXdxX21xX43xX3cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX312xX9cxX6axX10dxXaxX12xX155xX46xX6exX4xX3xX22xX2fxXdxX3xX6axX348xX10dxX3xX312xX6xX15xX14exX488xX9cxX4xX1xX31xX6xX3xX6axXdx10f7bxX22xX3xX15xX6xX3xX22xX42xX43xX3xX2xX18fxX1b7xX3xX7xX6xX46xX3xX155xXb4xX22xX27xX3xX22xX27xX46xX10dxX28fxX22xX3xX7xX6xX46xX3xX83xX1xXdxX3xX67xX9cxX113xX22xX27xX3xX24xX8exX3xX4afxX6xX3xX6dxX386xX3xX67xX6xX6axX15xXdxX6xX22xX3xXexX46xX10dxX28fxX22xX3xX31xX3dcxX3xXexX1xX113xX22xX1xX3xX5xX348xXbxX3xXexX1xX46xX6exX4xX3xX24xf3abxX6xX3xX2d4xX10xX5xXdxX6xX3xX155xX6xXbxXdxXexX9cxX5xXdxX22xX6xX3xXexX15xX28fxX22xX3xX24xX3dcxX22xX27xX3xX24xX2fxX3xX22xX1cxXexX3xX4xX76xX6xX3xXexX1xX113xX22xX1xX3xX4exX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xX3xX31xX788xX3xXbxX1xX1cxX3xX1xX76xX10dxX3xX22xX42xX43xX3xd94fxX3exX3xX7xX6xX46xX3xX155xXb4xX22xX27xX3xX22xX27xX46xX10dxX28fxX22xX3xXexX15xX9cxX22xX27xX3xX4xX46xX6exX4xX3xX4xX1xXdxX8exX22xX3xXexX15xX6xX22xX1xX3xX2cexX9cxX3xXcxX1xX1cxXdxX14exX4afxX6xX3xX6dxX386xX3xX5xX42cxX22xX3xXexX1xXd8xX3xX22xX1xX609xXexX3cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX312xX9cxX6axX10dxXaxX12xX155xX46xX6exX4xX3xX22xX2fxXdxX3xX6axX348xX10dxX3xX83x13ab9xX9cxX3xX6axX113xXdxX3xX83xX1xX9cxX376xX22xX27xX3xX182xX3xX22xX42xX43xX9dxX3xX27xX10cxX10dxX3xX22xX1xXdxX2bxX46xX3xXexX1xX2a1xX33dxX22xX27xX3xXc5xX9cxX22xX27xX3xX4xX1xX9cxX3xX33fxX46xX10cxX22xX3xXc5xXdxX731xX22xX3xX4xX1xXdxX22xX1xX3xX4afxX6xX3xX6dxX386xX9dxX3xX31xX46xX6exX4xX3xX22xX27xX2a1xX476xXdxX3xX4afxX6xX3xX6dxX386xX3xXbxX1xX376xXdxX3xX1xX46xX10dxX3xX24xX6exX22xX27xX3xX22xX1xXabxX22xX27xX3xX24xX6exXdxX3xX33fxX46xX10cxX22xX3xX5xXc6xX22xX3xXexX15xX28fxX22xX3xXexX9cxX113xX22xX3xX24xX8exX3xX33fxX46xX3dcxX4xX3cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX312xX9cxX6axX10dxXaxX12xX155xX46xX6exX4xX3xX22xX2fxXdxX3xX6axX348xX10dxX3xX83xX8exXexX3xXexX1xX430xX4xX3xX31xX32xX22xX27xX3xXc5xXdxX21xX4xX3xX1xX113xX22xX27xX3xXexX15xX42xX43xX3xX22xX27xXb4xXdxX3xX5xX113xX22xX27xX3xX4xX76xX6xX3xX22xX27xX2a1xX476xXdxX3xX2cexX9cxX3xXcxX1xX1cxXdxX3xX31xX788xX3xXbxX1xX1cxX3xX1xX76xX10dxX9dxX3xX22xX1xX2a1xX22xX27xX3xX312xX6xX15xX3xX488xX9cxX4xX1xX31xX6xX3xX24xX386xX3xXexX15xX4b5xX3xXexX1xX113xX22xX1xX3xXc5xX788xX3xX6xX22xX1xX3xX1xX97xX22xX27xX3xXexX15xX9cxX22xX27xX3xX5xX788xX4xX1xX3xX7xefcbxX3xX2cexX9cxX3xXcxX1xX1cxXdxX3xXc5xX113xX3xX24xX2a1xX2a2xX4xX3xXexXb4xX22xX3xXc5xXdxX22xX1xX3xX1xX32xX22xX27xX3xX22xX42xX43xX3xXc5xX113xX9cxX3xX22xX27xX113xX10dxX3xX5xX731xX3xX4afxX6xX27xX3xX312xX6xX9cxX43xX10xX15xX3xX4xX76xX6xX3xX22xX27xX2a1xX476xXdxX3xX2cexX9cxX3xXcxX1xX1cxXdxX3cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX312xX9cxX6axX10dxXaxX12xX2bfxX42xX43xX3xX22xX6xX10dxX9dxX3xX22xX27xX113xX10dxX3xX5xX731xX3xX22xX113xX10dxX3xX24xX2a1xX2a2xX4xX3xXexX2fxX3xX4xX1xXd8xX4xX3xXc5xX113xX9cxX3xX22xX27xX113xX10dxX3xX2xX1b7xX58xX182xX3cxX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX15xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexX15xX9cxX22xX27xX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxX28fxX22xX3xX33fxX46xX6xX22xX17exX0xX58xX7xXexX15xX9cxX22xX27xX12xX0xX46xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14exXexX1xX46xX43xX31xX14exX6xX22xX6axX14exX7xX6xXbxX9cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax129d8xX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX15xX42xX22xX27xX3xX22xX27xX2a1xX476xXdxX3xX191xX3exX3cxX3exX3exX3exX3xX22xX42xX43xX3xXexX46xX2fxXdxX3xXexX4bxXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xXaxX3xX1xX15xX10xX2ccxX9xXaxX58xX83xX1xX9cxX6xX14exX1xX9cxX4xX58xXbxX1xX6xXexX14exX1xXdxX10xX22xX14exX15xX6xX22xX27xX14exX22xX27xX46xX9cxXdxX14exX191xX3exX14exX3exX3exX3exX14exX22xX6xX43xX14exXexX46xX9cxXdxX14exXexX6xXdxX14exXdxX7xX15xX6xX10xX5xX58xX2xX1bexX2xX1bexX18fxX182xX3cxX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX27xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX58xX43xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX1b7xX3exX58xX22xX10xXc0xX7xX58xX2xX3dxX191xX191xX58xX2xX18fxX191xX6axX18fxX2xX1b7xX2xX18fxX191xX182xXexX3dxX3dxX3exX1b7xX1bexX5xX3exX3cxX1e4xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX22xX27xX3xXexXdxX2bxX22xX3xX4xX2fxX3xX31xX32xX22xX27xX3xX24xX25xX22xX27xX3xX2xX3cxX3dxX3exX3exX3xX22xX42xX43xX3xXexX46xX2fxXdxX3xXexX4bxXdxX3xX4exX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxXc5xX12xX0xX7xXexX15xX9cxX22xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa59xX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX15xX42xX22xX27xX3xX22xX27xX2a1xX476xXdxX3xX191xX3exX3cxX3exX3exX3exX3xX22xX42xX43xX3xXexX46xX2fxXdxX3xXexX4bxXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xXaxX3xX1xX15xX10xX2ccxX9xXaxX58xX83xX1xX9cxX6xX14exX1xX9cxX4xX58xXbxX1xX6xXexX14exX1xXdxX10xX22xX14exX15xX6xX22xX27xX14exX22xX27xX46xX9cxXdxX14exX191xX3exX14exX3exX3exX3exX14exX22xX6xX43xX14exXexX46xX9cxXdxX14exXexX6xXdxX14exXdxX7xX15xX6xX10xX5xX58xX2xX1bexX2xX1bexX18fxX182xX3cxX1xXexX43xXaxX12xXa59xX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX15xX42xX22xX27xX3xX22xX27xX2a1xX476xXdxX3xX191xX3exX3cxX3exX3exX3exX3xX22xX42xX43xX3xXexX46xX2fxXdxX3xXexX4bxXdxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX15xX9cxX22xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xX155xX1cxX4xX3xX22xX1xX113xX3xX22xX27xX1xXdxX28fxX22xX3xX4xXd8xX46xX3xXexX1xX46xX6exX4xX3xX27dxX4bxXdxX3xX1xX89xX4xX3xXcxX10xX5xX3xX2d4xXc5xXdxXc5xX9dxX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX22xX27xX113xX10dxX3xX182xX58xX2xX2xX3xX4xX1xX9cxX3xX31xXdxX8exXexX9dxX3xX180xX3xX4xX1xXdxX8exX4xX3xX15xX42xX22xX27xX3xX22xX27xX2a1xX476xXdxX3xX4xX28bxX3xX22xXdxX28fxX22xX3xX24xX4bxXdxX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX24xX10cxX10dxX3xX191xX3exX3cxX3exX3exX3exX3xX22xX42xX43xX3xX24xX2a1xX2a2xX4xX3xX4xX1xX9cxX3xX5xX113xX3xX4xX76xX6xX3xXexX2fxX3xXexXdxX28fxX22xX3xX22xX27xX2a1xX476xXdxX3xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX4bxXdxX3xX2bexX67xX9cxX43xX9cxX3xX7xX6xXbxXdxX10xX22xX2dbxX3xXc5xX113xX3xX22xX27xX2a1xX476xXdxX3xX2bfxX10xX6xX22xX6axX10xX15xXexX1xX6xX5xX3xXc5xX472xX6xX3xX24xX2a1xX2a2xX4xX3xXexX698xX43xX3xXexX1xX609xX10dxX3xX31xX28fxX22xX3xXexX15xX9cxX22xX27xX3xX43xX6exXexX3xX1xX6xX22xX27xX3xX24xX6exX22xX27xX3xX4b5xX3xXc5xX97xX22xX27xX3xca7exX6xX5xXdxX5xX10xX10xX9dxX3xX43xXdxX2bxX22xX3xX31xX85xX4xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3cxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxXc5xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX312xX28fxX22xX3xXexX15xX9cxX22xX27xX3xXd1xXexX1xX113xX22xX1xX3xXbxX1xX3dcxX3xX4xX1xX9cxX3xX22xX27xX2a1xX476xXdxX3xX4xX1xX8exXexXefxX3xX83xX1xX2fxX22xX27xX3xX5xX25xX3xX6axX2a1xXc6xXdxX3xX5xXa5xX22xX27xX3xX4exX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xXaxX3xX1xX15xX10xX2ccxX9xXaxX58xX33fxX46xX9cxX4xX14exXexX10xX58xX31xX10xX22xX14exXexX15xX9cxX22xX27xX14exXexX1xX6xX22xX1xX14exXbxX1xX9cxX14exX4xX1xX9cxX14exX22xX27xX46xX9cxXdxX14exX4xX1xX10xXexX14exX83xX1xX9cxX22xX27xX14exX5xX9cxX14exX6axX46xX9cxXdxX14exX5xX9cxX22xX27xX14exX1e4xX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xX58xX2xX1bexX2xX191xX1b7xX182xX3cxX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX27xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX58xX43xX10xX6axXdxX6xX58xX2xX1b7xX3exX58xX22xX10xXc0xX7xX58xX2xX3dxX191xX18fxX58xX2xX3exX180xX6axX1b7xX2xX191xX2xX3dxX1b7xX191xXexX180xX180xX7d0xX3exX5xX2xX3cxX1e4xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX22xX27xX3xXexXdxX2bxX22xX3xX4xX2fxX3xX31xX32xX22xX27xX3xX24xX25xX22xX27xX3xX2xX3cxX3dxX3exX3exX3xX22xX42xX43xX3xXexX46xX2fxXdxX3xXexX4bxXdxX3xX4exX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxXc5xX12xX0xX7xXexX15xX9cxX22xX27xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX312xX28fxX22xX3xXexX15xX9cxX22xX27xX3xXd1xXexX1xX113xX22xX1xX3xXbxX1xX3dcxX3xX4xX1xX9cxX3xX22xX27xX2a1xX476xXdxX3xX4xX1xX8exXexXefxX3xX83xX1xX2fxX22xX27xX3xX5xX25xX3xX6axX2a1xXc6xXdxX3xX5xXa5xX22xX27xX3xX4exX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xXaxX3xX1xX15xX10xX2ccxX9xXaxX58xX33fxX46xX9cxX4xX14exXexX10xX58xX31xX10xX22xX14exXexX15xX9cxX22xX27xX14exXexX1xX6xX22xX1xX14exXbxX1xX9cxX14exX4xX1xX9cxX14exX22xX27xX46xX9cxXdxX14exX4xX1xX10xXexX14exX83xX1xX9cxX22xX27xX14exX5xX9cxX14exX6axX46xX9cxXdxX14exX5xX9cxX22xX27xX14exX1e4xX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xX58xX2xX1bexX2xX191xX1b7xX182xX3cxX1xXexX43xXaxX12xX312xX28fxX22xX3xXexX15xX9cxX22xX27xX3xXd1xXexX1xX113xX22xX1xX3xXbxX1xX3dcxX3xX4xX1xX9cxX3xX22xX27xX2a1xX476xXdxX3xX4xX1xX8exXexXefxX3xX83xX1xX2fxX22xX27xX3xX5xX25xX3xX6axX2a1xXc6xXdxX3xX5xXa5xX22xX27xX3xX4exX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX15xX9cxX22xX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxX1xX1cxX22xX1xX3xX24xX788xX6xX3xX4exX10xX15xX46xX7xX6xX5xX10xX43xX3xX24xX6xX22xX27xX3xX22xX27xX113xX10dxX3xX43xX6exXexX3xXbxX1xX376xXdxX3xX24xX3dcxXdxX3xX43xX72xXexX3xXc5xXc6xXdxX3xX83xX1xX76xX22xX27xX3xX1xX9cxX376xX22xX27xX3xX4xX1xXb4xX22xX3xX4xX609xXexX3xX14exX3xX83xX8exXexX3xX33fxX46xX376xX3xXexX472xX3xXexX698xX22xX1xX3xXexX15xX4bxX22xX27xX3xX6axX10cxX22xX3xX7xX3dcxX3xXc5xX113xX3xX43xX348xXexX3xX24xX6exX3xX22xX27xX113xX10dxX3xX4xX113xX22xX27xX3xXexX42xX22xX27xX3xX4x10871xX22xX27xX3xX22xX1xX2a1xX3xX22xX1xX46xX3xX4xX42cxX46xX3xX4xX1xXb4xX22xX3xX4xX609xXexX3xX4xX6xX9cxX3xXexX4bxXdxX3xXexX1xX113xX22xX1xX3xXbxX1xX3dcxX3xX5xXdxX22xX1xX3xXexX1xXdxX28fxX22xX27xX3xX22xX1xX609xXexX3xX4xX76xX6xX3xX2cexX9cxX3xXcxX1xX1cxXdxX3xX27xXdxX1cxX9cxX3cxX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxXc5xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX46xX5xX12xX0xX6axXdxXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX15xXaxX12xX0xX58xX6axXdxXc5xX12xX0xX58xX6axXdxXc5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e2cxX9cxX46xX15xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX9cxX3xX32bxXdxX10xXexX22xX6xX43x133e3xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxXc5xX12